Channeling in Mount Shasta, Californië / Het “snelspoor-systeem” 3

Live Kryon channeling in Mount Shasta, Californië.

Het “snelspoor-systeem” 3

Lee Carroll / 14 juni 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Samenvatting

Ik wil dat jullie deze dingen begrijpen, lieve mensen. Ik wil dat jullie dit alles geloven, hoe vreemd of gek het ook mag klinken. Er is een systeem, werkelijk waar! Jullie zijn meer dan alleen maar een biologisch systeem met bewustzijn en een cellulaire structuur. Het volledige systeem bevat dingen waarvan jullie misschien hebben gedacht dat zij vreemd en gek waren, maar dit is een deel van ontwikkeld denken – de overweging van onzichtbare dingen, misschien verbazingwekkende dingen.

Ik heb regelmatig verteld dat dingen nooit meer normaal zouden gaan worden omdat normaal is opgewaardeerd. Wat denken jullie dat de medische wetenschap zal hebben gedacht toen zij werd verrast met het concept van ziektekiemen? Denk je eens in – onzichtbare kleine schepseltjes die jullie feitelijk kunnen doden! Hoe vreemd, hoe esoterisch! Hoe grappig! Zij lachten en noemden het “belachelijke fictie”. Toen werd het behulp van microscopen bewezen en vandaag is het algemene kennis.

Wel, ik wil jullie vertellen dat er hier onzichtbare dingen zijn als onderdeel van een welwillend systeem dat is geschapen om te helpen en te steunen. Maar het concept voor het openen hiervan is het bewustzijn van geloof. Nogmaals, deze “belachelijke fictie” zal worden bewezen door wat hierna komt.

Steeds meer mensen vragen aan hun eigen bewustzijn en aan hun aangeborene: “Is er meer dan mij werd verteld?” Dan beginnen zij te luisteren, niet naar een stem, maar naar informatie die intuïtief is en van het aangeborene komt. Zij beginnen de rillingen te krijgen, de bewijzen en zij gaan verder. Er is zoveel communicatie tussen jullie en jullie cellulaire structuur die jullie op het punt staan te ontdekken.

Het aangeborene zal dit ook aanvullen. Het zal jullie helpen om links te gaan, om rechts te gaan en te weten wat echt is en wat niet echt is. Het zal helpen om de integriteit van de boodschap te bekrachtigen van een man in een stoel die channelt vanaf de andere kant van de sluier.

Geloof mij niet op mijn woord. Ik wil dat jullie het voor jezelf bekrachtigen op welke manier dan ook en alleen als jullie er klaar voor zijn. Het is jullie individuele geloof, niet het collectieve geloof, dat het verschil op de planeet gaat maken.

Er zijn over de hele planeet miljoenen zoals jullie die nu ontwaken en dit soort “ontwakings-beslissingen” nemen. Het is een collectief dat geen centrale controle heeft, geen doctrine, geen profeet, geen fondswerving en geen regels om te aanbidden. Dit is de nieuwe mens die intuïtief weet over de sjamaan die hij in zich heeft.

De energie van de Grote Creatieve Bron is in elke mens en is overal hetzelfde. De Aarde is een monotheïstische planeet die één God aanbidt. Het is eindelijk tijd om te zien dat alles uit een Bron komt, degene die binnenin is en prachtig is en voor iedereen. Het is tijd om de verschillen te beslechten en vooruit te gaan.

Ik Ben Kryon, verliefd op de mensheid, die de vanavond bij jullie waarheid spreekt, in de schaduw van de berg die de zaden bevat van jullie Goddelijkheid.

En zo is het.

KRYON