CHANNELLING in Auckland, Nieuw Zeeland / Zielenreize / Deel 2.1.5

CHANNELLING in Auckland, Nieuw Zeeland

Zielenreizen
Deel 2-1-5

Lee Carroll / 23 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ziel-erfenis

Ik wil het nu over het laatste onderwerp hebben en dit is moeilijk. Wij bewaren het beste altijd tot het laatst – degene die moeilijker te begrijpen zijn en concepten waarover jullie je waarschijnlijk nog niet zoveel hebben afgevraagd. Dat zullen jullie nu wel doen!

Dit attribuut heeft te maken met wat wij Ziel-erfenis zullen noemen. Als jullie kijken naar erven zoals jullie dit zien, is het meestal cellulair en in drie dimensies. (jullie realiteit) Dit soort erfenis zouden wij chemische erfenis willen noemen maar het verwarrende deel is dat jullie, als mensen die zich bewust zijn van je spirituele deel, om moeten gaan met een oxymoron – twee soorten erfenis tegelijkertijd.

Dit gebeurt allemaal in één lichaam. Chemische erfenis is wat jullie op school werd geleerd. Het draagt veel van wat jullie ouders en grootouders hadden, over. (geneologie) Jullie lijken op hen, hebben attributen in je cellulaire structuren zoals zij en binnen je DNA zijn er dingen die jullie meekrijgen bij je geboorte.

Dit kunnen bepaalde talenten zijn, instincten, allergieën en aanleg voor ziekten of gezondheid. Sommigen van jullie kunnen zelfs naar je handen kijken en de handen van je ouders zien. Dit is chemische erfenis en het is krachtig!

De oxymoron: De man die nu voor jullie in de stoel zit (Lee) heeft een chemische erfenis. Zijn chemie is Iers en als hij teruggaat in zijn stamboom zal hij ontdekken dat hij niet al teveel generaties terug hoeft te gaan om zijn verwanten in Ierland te vinden. Daar kan hij zijn naam vinden (Carroll) die heel Iers is, helemaal totaan de familie die er nu is. Op een dag gaat hij misschien zijn erfenis bezoeken. Dat is zijn chemische erfenis.

Toch hebben wij onlangs verteld dat zijn laatste vorig leven niet Iers was! Het was over de sloot in Australië. (een uitdrukking die in Nieuw Zeeland wordt gebruikt) Wat zegt dit? Hoe kan dit werken? Wie is hij? Is hij Iers of is hij Australisch? Het antwoord is dat hij een Akasha-pad heeft en een dat chemisch is.

Daardoor is hij dus een combinatie – een uniek menselijk wezen die een heel verschillend verleden heeft als je kijkt naar de Akasha-familie ten opzichte van zijn chemische familie. Het is een feit dat zij beide accuraat zijn. Is dit verwarrend of niet? De meesten van jullie hebben ditzelfde attribuut!

Het hoeft niet verwarrend te zijn als je kijkt naar de parabel van Evelyn de Eeuwigdurende Boom die wij jullie eerder gaven. Ik geef jullie dingen die iets betekenen voor degenen van jullie die hier gisteravond waren. Mensen, jullie staan in het woud en jullie hebben allemaal dezelfde wortels als de ene boom in het centrum. Denken jullie dat jullie de afstamming hebben van de boom om je heen of van de oorspronkelijk boom? Jullie hebben dit allebei!

Met de chemie die jullie hebben kunnen jullie chemisch teruggaan en zullen jullie je 3D-afstamming kennen. Dit is jullie lichamelijke afstamming die eenvoudig samen kan bestaan met een andere Akasha-afstamming. Toch is de krachtigste afstamming die uit je Akasha. Dit is degene die jullie de meeste moeilijkheden zal geven en ook de grootste beloning. Wat er verwarrend aan is, is dit: Hoe kunnen er twee paden zijn die zo verschillend zijn? Als lineaire denkers willen jullie hen in je geest scheiden en vragen: “Welke is er nu accuraat?” Maar dat zijn zij allebei.

Kijk er zo naar: Laten wij zeggen dat jullie een auto zijn. Jullie autoziel kwam van een afstamming van auto’s die aan de linkerkant van de weg rijden. Dit is jullie karmische auto-afstamming. Als jullie echter incarneren, zijn jullie een Ford. Dat verandert de kant van de weg waarop jullie rijden en waar jullie aan gewend zijn niet. Jullie rijden nu gewoon links als een Ford. Jullie chemie is dus een Ford, maar jullie Akasha is de kant van de weg waarop jullie rijden.

Neem mijn partner: Hij weet dat hij een deel is van de chemie van zijn ouders, zijn grootouders en hun ouders. Hij heeft de chemie van hen allemaal. Maar hij weet ook dat het deel van God dat in hem is de levens kent die hij heeft geleefd met andere lichamen, van andere ouders en andere grootouders. De instructies die wij hebben zijn deze, lieve mensen: Ga het niet over-analyseren! Ik wil dat jullie naar jezelf kijken en vier hoe het is gekomen om te scheppen wie jullie zijn. Jullie zijn unieke, menselijke wezens – absoluut uniek.

De lichamelijke complicaties en de puzzel gaan veel verder dan wat jullie je kunnen voorstellen. Ik heb gewoon een puzzel verstrengeld waar sommigen naar zullen luisteren en zij zullen gaan beseffen dat de puzzel er altijd is geweest. Het zal in ieder van jullie dingen gaan ontrafelen die jullie niet begrepen zoals hoe een Akasha-ziener jullie op een heel ander pad kan meenemen dan dat van julie ouders.

Probeer het niet uit te zoeken! In plaats daarvan wil ik dat jullie alleen de pracht zien van hoe het jullie heeft geschapen. Is dit goed genoeg? Dit is alles waarnaar jullie hoeven te kijken. Jullie zijn op alle manieren uniek. Misschien hebben jullie de kracht van de chemie die jullie nodig hebben en de Akasha-levens die jullie nodig hebben om een oude ziel te bouwen die vandaag het verschil op deze planeet kan maken? Hebben jullie daaraan gedacht?

Alles waar jullie doorheen zijn gegaan had een doel.Maar nu hoeven jullie niet meer naar school en hoeven jullie je niet alleen maar met overleven bezig te houden. Nu is het tijd om uit de grot te komen en te zien wie jullie zijn, de pracht om je heen te zien en rechtop te staan en het licht te voelen van een welwillende God. Claim je meesterschap!

Eenvoudig? Nee. Maar jullie zullen altijd met kleine stapjes beginnen en die zullen altijd groter worden. Nu is het dus tijd om te beginnen. Dat is de boodschap van vandaag. Het zal ingewikkelder worden, dat beloof ik jullie. (Kryon lacht)

En zo is het.

KRYON