CHANNELLING in Auckland, Nieuw Zeeland / Zielenreizen / Deel 2.1.4

CHANNELLING in Auckland, Nieuw Zeeland

Zielenreizen
Deel 2-1-4

Lee Carroll / 23 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Stop ermee om God te vermenselijken

Stop ermee om attributen te scheppen van situaties die menselijk zijn en hen op God te plakken. Hoe vaak hebben jullie gehoord dat er op bepaalde plaatsen gevangen zielen waren? Er is jullie verteld dat zij gevangen zitten op een of andere plaats en dan beslissen mensen welke plaatsen dit zijn. Dit is allemaal mensenwerk.

Dit wisten jullie, nietwaar? Hoe kunnen delen van de Schepper gevangen zitten? Er is geen individuele zielenenergie. Het is net in 3D en het is niet enkelvoudig. Het is allemaal deel van het geheel.Het is een collectief dat deel is van jullie.

Hoe kan een deel van God gevangen zitten tussen een paar niveaus die door mensen zijn geschapen? Dat kunnen jullie niet. Het is mythologie op zijn best, lieve mensen, dus als mensen weer eens naar ik weet niet wat kijken en zeggen: “Dit is het resultaat van een gevangen ziel.” Wil ik dat jullie beter weten. Jullie hoeven niemand te corrigeren, lieve mensen. Het is genoeg dat jullie beter WETEN!

Ik wil dat jullie het echte bestaande systeem zien dat prachtig is. Luister: Met zielen zijn er geen aarde-problemen en geen vagevuur. Dat is allemaal menselijke structuur die aan God is opgeplakt. Er is geen ziel die naar een plaats gaat als voorbereiding op iets anders, zoals wij jullie gisteren hebben verteld. Er zijn geen niveaus van “zielendom.” Jullie ziel is een deel van God en God is de Schepper van dit Universum. De ontzaglijke energie van God is niet verdeeld of gevangen – nooit! Het gaat verder dan dat, veel verder! Het vertegenwoordigt een energie van iets dat ik jullie niet eens kan beschrijven. Maar voor nu is alles wat jullie hoeven te weten dat deze energie van God zonder maat van jullie houdt en dat alles dat er voor jullie is, welwillend is. Jullie hoeven niet over horden te springen, lieve mensen. Jullie hoeven jezelf niet te bewijzen op de een of andere manier. Laat in plaats daarvan de essentie van God in jezelf heel duidelijk worden.

Ziel-delen

Als jullie je lichaam beëindigen (in de dood) en naar de volgende energie gaan, wordt de ziel opgehaald uit je lichaam en wordt hij weer een deel van het geheel. Nu, als jullie iemand voelen die is overgegaan en die enkelvoudig is (jullie zouden hun naam kunnen kennen) is het reëel en heel enkelvoudig: “Joe overleed en ik voel zijn aanwezigheid.”

Echter, herinneren jullie je wat wij jullie in het verleden hebben verteld? Stukjes en delen van jullie geliefden die zijn overgegaan worden een deel van jullie (jullie ziel) voor het leven. Dat is ziel-delen, lieve mensen. Het is belangrijk dat jullie begrijpen hoe dit werkt

Als jullie ziel niet enkelvoudig is, is er ruimte om te denken dat er ook complexiteiten bij zijn bestaan zijn. Hoe kan jullie ziel ook al jullie voorbije levens zijn? Snappen jullie wat ik zeg? Jullie zijn een geweldig systeem van mensheid en niet enkelvoudig. “Joe’s lichaam overleed en het prachtige deel dat groter was dan de cellen, leeft voort. Ik voel zijn oneindigheid.” Ga jezelf zien alseen collectie van beste van God.

Aanbidden

Wij zeggen het nogmaals: Als jullie op je knieën willen gaan om God te eren op welke manier dan ook – als jullie bidden of mediteren – wij zijn er! Er is echt maar een vraag die jullie zouden moeten overwegen om te vragen aan je Hoger Zelf. De vraag is: “Lieve God, zeg mij wat ik moet weten.” Het is de beste. Nogmaals; de reden is deze: Alle andere dingen die jullie mogelijk zouden kunnen vragen zijn ondergebracht in dit ene verzoek. “Zeg mij wat ik moet weten, lieve Spirit, om het probleem op te lossen om van A naar B te gaan.” Jullie weten wie jullie zijn. Jullie kwamen niet hier om te lijden, lieve mensen. Het is tijd om je ook door dit concept heen te werken. Er zijn mensen die het nodig hebben om dit te horen. Lijden zat niet in het plan. Wat er ook is gebeurd, is nu water onder de brug. Jullie hebben de complete controle over jullie cellulaire structuur en het wil van jullie horen!

Wordt vervolgd.