De Kryon Kundalini Tour  in Salt Lake City.: De tijdcapsule van Gaia.

De Kryon Kundalini Tour  in Salt Lake City.:

De tijdcapsule van Gaia.

Lee Carroll / 9 februari 2013.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Om de lezer te helpen is deze channeling aangepast (door Lee en Kryon) om nog beter begrip te bereiken. Vaak zit er energie in wat er live gebeurt, een soort communicatie die niet aanwezig is op de geprinte pagina’s. Heb plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Salt Lake City, Utah.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De boodschap die ik vanavond breng is een toevoeging aan de twee die ik eerder heb gebracht in de afgelopen twee weken. (in Boulder, Colorado en Phoenix, Arizona)

De informatie die jullie nu nodig hebben, oude zielen, heeft het nodig dat hij af en toe herhaald moet worden en daarom gaan wij eerst een beetje terugkijken.

Er ligt een waarheid over deze zaal die verfrissend is. Er is hier een nieuwheid, een vernieuwing en een herijking van alle dingen. Doordat de energie het markeerpunt van 2012 voorbij is heeft de energie veel meer betekenis dan jullie je realiseren. Velen kijken van veraf in een kwantumstaat en er wordt gevierd. Je kunt niet terugnemen wat je hebt gedaan en er zijn enkele axioma’s (geen bewijs hoevende uitspraken) waar wij jullie aan willen herinneren die velen kunnen beïnvloeden in hun manier van hoe jullie over alles denken. Maar laten wij heel even, maar heel even teruggaan.

Toen mijn partner 23 jaar geleden ontwaakte, deed hij dat heel langzaam en wij hebben dit al eerder verteld. Wij kwamen langzaamaan bij hem zodat hij niet angstig zou worden. Wij gaven hem de informatie simpel en langzaam zodat die geloofwaardig zou zijn. Maar zelfs toen hadden wij de potentiële deur al geopend en waren hier al aangekomen door wat jullie hadden gedaan. Oude zielen, sommigen van jullie waren toen jong en anderen weer niet. Jullie waren hier echter wel allemaal met een doel.

De laatste 23 jaar zijn jullie eenvoudigweg in een staat van overleven geweest. De laatste 23 jaar heb ik jullie verteld over dingen die jullie konden verwachten en over de diepgaande potentiëlen die voor jullie liggen. Ik sprak over enkele energieën die jullie tegen zouden komen en dat deden jullie ook. Dit alles werd gebracht in een metafoor over het bevechten van een oude energie en van het hebben van een dualiteit die constant wordt uitgedaagd en waar steeds mee wordt gewerkt. Nu is dat anders. Nu begint het werk.

De oude ziel zal zeggen: “Wacht, Kryon, ik heb al heel lang gewerkt! Hoe kun jij zeggen dat het nu begint?” Inderdaad, jullie hebben gewerkt, je door de teer van een oude energie heen geworsteld. Maar dat was alleen maar overleven. Jullie zijn oude zielen met informatie geweest en jullie wisten dat er uiteindelijk een ontwaken zou komen waarbij die informatie gebruikt zou gaan worden. Nu begint de teer te verdwijnen en begint het ontwaken.

Het markeerpunt van 2012.

Laat mij even teruggaan naar een voorgaande channeling. Er is een markeerpunt in de tijd geweest die zelfbedriegend door Gaia naar de mensheid toe is geweest en die zichzelf in lijn bracht met de voorrang van de equinoxen. Dit was een 26.000-jarige cyclus van tijd die gepast werd gegeven en gezien werd door de voorouders als een einde of een begin. Als jullie dat punt eenmaal voorbij zouden gaan zou er geen weg terug meer zijn.

Er zijn mensen die zeggen: “Wanneer gaan wij terug naar waar wij aan gewend waren? Ik wil mij weer normaal voelen.” Geliefden, jullie begonnen deze race toen jullie werden geboren en jullie hebben een marathon gelopen die bestond uit kilometers en kilometers van wat jullie menselijke ervaring noemen. Voelen jullie echt dat als jullie deze race winnen, je weer wordt teruggebracht naar het midden of het begin van die race? Het antwoord is nee.

Misschien zijn er oude zielen die erop wachten tot de dingen weer normaal worden maar jullie weten niet wat normaal is! Jullie hebben altijd slag geleverd met de oude energie en dat al levens lang! Jullie hebben altijd op je hoede moeten zijn omdat jullie de dualiteit begrepen. Dat is niet normaal.

Laat mij het nieuwe normale beschrijven. Normaal is een Aarde, een planeet die is gegaan naar een transitionele periode van energie waarin de ideeën die jullie hebben als oude zielen op waarde worden geschat. Het is bijna alsof de zon is opgekomen in een donker gebied waarin dingen die voorheen niet werkten dat nu wel doen. Dat is het nieuwe normale. Normaal zal nu een tijd zijn waarin jullie niet meer hoeven te ontwaken en door de rommel hoeven te ploeteren.

Herinnering aan wat er is gebeurd.

Om verder te gaan met de terugblik; gebruik het gereedschap van geduld uit de gereedschapskist van de oude ziel. Denk niet dat alle dingen niet snel genoeg gaan. Haal een paar keer adem, zoals wij vaak zeggen, ga achterover zitten en rust wat uit. Kijk naar wat er is gebeurd en neem een moment om de voorouders te bedanken die jullie hier gebracht hebben. Neem een moment om je vader en je moeder te bedanken of zij nu nog leven of zijn overleden en of zij nu wel of niet in deze dingen geloven, en of zij wel of niet goed voor je zijn geweest. Dank hen omdat zij jullie hier hebben gebracht. Aan de andere kant van de sluier, geliefden, voordat zij hier ooit kwamen, wisten zij wat zij deden. Er was een potentieel van het samenkomen van hun biologie en het terugbrengen van jullie, oude zielen, naar deze planeet. En alles was ontworpen.

Neem een moment om Gaia te eren omdat zij jullie naar deze plaats heeft gebracht waar de energie van de planeet nu kan beginnen om in lijn met jullie te zijn, zoals het dat deed met de voorouders, want jullie zullen een ontwaken gaan zien van het stof van de Aarde. Begrijp de samenwerking die er is, zelfs in deze moderne tijd, en bedank de Aarde. Want dat is waar jullie vandaan zijn gekomen. Heb geduld. Dat zullen jullie nodig hebben voor wat ik jullie ga vertellen.

De tijd van de rare dingen.

Er is een vreemde, zich niet vestigende energie als de duisternis begint te verminderen omdat jullie opgroeiden met ermee te vechten en jullie die beginnen te missen. Sommigen van jullie zijn er feitelijk aan gewend! Sommigen van jullie zijn ervan afhankelijk omdat jullie ertegen duwen en die energie weer terug duwt. Jullie zien dat attribuut als balans. Als het niet terug duwt zoals jullie dat verwachten voelen jullie je ongemakkelijk en zijn jullie uit balans. Er is dus een zich niet vestigende energie zelf binnen de oude zielen.

Jullie zijn niet helemaal zeker over wat er gaande is. Dus zeggen wij tegen jullie, ontspan, haal adem, wees geduldig en herijk je langzaam naar een nieuwe energie die niet zo hard terug duwt en waarin jullie zullen weten hoe je daarin moet opereren.

Nu, geliefden, hebben jullie onlangs iets ongebruikelijks gezien aangaande wat mensen doen? Soms komt het op het nieuws, maar niet altijd. Het begon net voor de equinox, vlak voor de zonnewende. Jullie kunnen naar het nieuws kijken en zien wat er gaande is.

Het lijkt erop dat sommigen mensen gek beginnen te worden en dat sommigen zover gaan om andermans kinderen neer te schieten. Anderen gaan tekeer op manieren die nergens op slaan en laten jullie je afvragen wat er met de mensheid aan de hand is. Dit is niet anders dan wat jullie maandelijks bij volle maan zien. Jullie zijn je bewust van de volle maan, nietwaar? Het is een ongebruikelijke tijd waarin de aanwezigheid van de maan in een bepaalde fase een schijnbare onbalans schept bij mensen. Degenen die al op het randje zitten gaan daar vaak overheen en doen dingen die zij nooit doen als er geen volle maan is. Nu heb ik jullie iets te vertellen dat niet leuk is. Bereid je voor op een jaar lang volle maan! Dat is de soort energie waar jullie naar kijken.

Sommigen van jullie beginnen naar deze dingen te kijken en stelling te nemen. Er zijn er die jullie vertellen dat de Aarde naar een ziekelijke staat toegaat. Zij zullen jullie vertellen dat dit het is waar de profetieën altijd vertelden en dat de mensen uit balans gaan zijn. Wat gaan jullie tegen hen zeggen? Nee, dat gebeurt niet? Het lijkt er wel op! Wat er echt gebeurt is de oude energie die wild met de armen zwaait omdat die niet kan geloven dat jullie hebben gewonnen! En dat is wat jullie hebben gedaan!

De oude energie heeft de veldslag verloren.

Hebben jullie een energie van onbalans gevoeld? Voelen jullie je vreemd bij deze dingen? Wel, denk gewoon aan degenen die vertrouwen op een oude energie om te kunnen bestaan! Denk even aan de meesters van de hebzucht, degenen die leven om anderen te beduvelen. Zij denken dat zij het menselijk bewustzijn zo goed kennen dat alles dat zij hoeven te doen is op een bepaalde manier met hun vinger te knippen en zodoende bijna iedereen te beduvelen. Jullie kunnen je door het leven heen zwendelen. Wisten jullie dat dit nu niet meer werkt? Hoe denken jullie dat zij zich voelen? Hun overleving staat op het spel.

Omdat de oude manieren niet zo goed meer werken zullen zij nu andere dingen gaan proberen. Dat is waar ik het over heb en jullie gaan vele duistere dingen nog donkerder zien worden omdat degenen die daarin investeerden zich beginnen te realiseren dat hetgeen waaraan zij gewend waren niet meer werkt. Jullie zullen dit heel snel gaan zien en jullie zullen dit in jullie economie blijven zien want alles dat werd geproduceerd zonder integriteit gaat slechter worden totdat er een systeem is ontwikkeld dat de integriteit van de nieuwe energie in zich heeft.

Jullie gaan het zien in jullie politiek. Jullie zullen het zien in de manier waarop politici campagne gaan voeren. Jullie zullen zien wat mensen in een nieuwe energie zullen tolereren en dit gaat allemaal over opwaarderen. Deze terugblik dient dus om jullie eraan te herinneren dat jullie gekke dingen voor een tijdje zullen moeten tolereren. Sommige zullen dichtbij jullie zijn en andere niet. Als jullie hen zien wil ik dat jullie je deze channeling herinneren. Het is een jaar van volle maan energie of op zijn minst een jaar waarin jullie dat zo gaan voelen. Kijk naar bizarre, uit balans zijnde leiders!

Dingen zullen een tijdje uit balans lijken te zijn en jullie zullen nog steeds niet weten waar die energie zich gaat vestigen. Jullie zijn er niet echt zeker van wat jullie moeten doen of wat er van jullie wordt verwacht en ik vertel jullie al de hele tijd dat jullie het rustig aan moeten doen, op vakantie gaan, te ontspannen en geduldig te zijn. Oude zielen, jullie zijn te ver in deze nieuwe energie gekomen om je zorgen te maken over hoe die energie voelt.

Ik wil dat jullie gaan beginnen met het gebruiken van de wijsheid waarmee jullie zijn gekomen. Ik wil dat degene die kinderen hebben opgevoed zich gaan herinneren hoe dat was op bepaalde momenten in hun opvoeding. Waar gingen jullie kinderen doorheen tijdens de golven van hun leerproces? Was er een tijd waarin zij jullie niet mochten en deden zij dat later weer wel?

Gingen zij door momenten van emotionele verandering? Dat is waar de energie van de planeet nu doorheen gaat en dat is bijna als een wedergeboorte.

Ideeën en uitvindingen zijn niet toevallig.

Nu wil ik hier even op terugkomen omdat wij nu op een punt zijn gekomen waarbij ik het wil hebben over iets waarover wij nog nooit hebben gesproken. Het lijkt ongelooflijk, maar het is een feit, dat ideeën en uitvindingen niet eerder aan de planeet worden gegeven dan op het moment dat de planeet daaraan toe is, en niet eerder. Wij vertelden jullie laatst dat de mensheid gelooft dat zij alles kan bedenken. De intellectueel denk dat de sky wat creativiteit betreft de limit is. Is het niet interessant om te zien dat alle diepgaande ideeën en uitvindingen bijna op het laatste moment kwamen? Als jullie kijken naar de mensheid en naar hoelang jullie al hier zijn en hoelang er al slimme mensen zijn geweest, hoe komt het dan dat er bijna op de laatste schijnbare seconde van de tijd bijna alle moderne uitvindingen werden gedaan?

Stel je eens voor dat je door duizenden jaren heenging zonder het begrip wat een bacterie was, of dat je niet geloofde in ziektekiemen of geen elektriciteit had. Als je aan deze dingen denkt en aan de volgorde waarin zij op de planeet kwamen, is dat redelijk onthullend. Vele mensen werkten tegelijkertijd aan dezelfde uitvinding en wisten dat niet van elkaar. Opeens was daar de uitvinding van de radio en dan waren er beelden die door de lucht gingen. Het kwam allemaal schijnbaar op het laatste moment. Jullie moeten je afvragen, nietwaar, hoe logisch dit is bij de manier waarop dingen werken? Moesten jullie op een bepaald punt in de geschiedenis komen waarop mensen slim gingen worden? Of denken jullie dat er iets anders aan de hand was? Het antwoord is dat er iets anders aan de hand was. Het lijkt erop alsof deze ideeën werden “afgeleverd” op de planeet en dat allemaal op dezelfde tijd en velen begrepen deze dingen bijna tegelijkertijd.

De tijdcapsules.

Dit is wat er gebeurde: Binnen hetgeen jullie Gaia noemen, is er een kristallen raster. Dat is de herinnering van alle dingen die hier door de Pleiadiers zijn gebracht. Het kristallijnen raster werd voor dit doel door de Pleiadiers geschapen. Als de tijd er juist voor is en het menselijk bewustzijn een bepaald punt heeft bereikt worden deze ideeën vrijgegeven. Het is een tijdcapsule over uitvindingen en meer. Dit gebeurt niet vanuit de grote, centrale zon; het komt niet van buiten de Aarde maar het komt van binnenuit de planeet.

In het begint van de jaren 2000 zaten wij op een plaats doe Mount Shasta (Californië) wordt genoemd en vertelden wij jullie over de Leurders in de berg. Wij vertelden jullie over de daar aanwezige tijdcapsules en nu hebben jullie daarvan de verklaring. Degene die in de berg zijn zullen er niet uitkomen en zichzelf presenteren en handen schudden. Een tijdcapsule gaat over informatie en ideeën. De capsules gaan over kwantumattributen van wetenschap en over het leven dat jullie gaan ontdekken. Zij gaan over ideeën die jullie nodig hebben om een nieuwe energie in te gaan als de maangekkigheden voorbij zijn …..en dat zal ook zo gaan. De tijdcapsules lijken dus te leven bij degenen die hen kunnen aanvoelen en zij sluiten aan bij de energie van een esoterisch “ziener.”

Hebben jullie het ooit wel een op deze manier bekeken? Hebben jullie er ooit over nagedacht hoelang de beschaving al op de planeet is? Jullie zijn in het land dat jullie de Verenigde Staten noemen maar jullie realiseren je niet dat de stichters van deze natie iets volkomen unieks samenstelden dat jong was en veel verder ging dan hetgeen er tot dan toe standaard en totaal uniek was en waar nog nooit eerder aan was gedacht. Van buiten hun geesten kwamen er ideeën over regeren op een manier waarop de rechten van de mens voorop stonden. Waar denken jullie dat deze ideeën vandaan kwamen? Ik zal het jullie zeggen: uit de grond! (het kristallijnen raster)

Hoe lang zou de mensheid nodig hebben gehad om hieraan te denken? Het was een systeem dat zo vreemd leek te zijn, dat helder en bondig werd samengevoegd en een land schiep dat jong was en ver vooruit op alle andere landen zodat het een standaard zette voor meer dan 100 jaar die nieuw en anders was. Waarom gebeurde dat niet 1000 jaar eerder? Jullie moeten jezelf afvragen of dat wel logisch is. Nogmaals, was de mensheid duizenden jaren lang onbewust? Waarom waren er geen logische ideeën voor hoger denken en vindingrijkheid?

Tesla de man.

Er was – tussen twee haakjes – een punt in de tijd waarop de mensheid bijna struikelde. Jullie hadden het moeilijk met elektriciteit. Dus kwam er een man die zijn tijd ver vooruit was en zijn naam was Nikola Tesla. Hij gaf jullie het principe dat jullie vandaag wisselstroom noemen. Geliefden, ik daag jullie uit om dit principe te begrijpen. De meesten van jullie kunnen dit niet omdat het niet in 3D is. De attributen worden tot op vandaag nog steeds gezien als ‘denken op geniaal niveau.’ Het hele idee van de elektriciteit waar jullie vandaag gebruik van maken komt van de kwantumgeest van deze man.

Dat was alles wat hem werd toegestaan te doen. Tesla was zelf een soort tijdcapsule die op de juiste tijd werd afgeleverd. Hij had meer, maar wisselstroom was het enige dat hem werd toegestaan op die tijd aan de planeet te geven. Oh, hij probeerde jullie meer te geven. Hij wist dat er andere dingen waren maar niets daarvan kon worden ontwikkeld. Als jullie zouden weten wat hij nog meer had ontdekt, zouden jullie je er niet eens bewust van zijn omdat het nooit zou worden toegestaan ‘uit de doos’ te gaan. De Aarde was er nog niet klaar voor.

Tesla ontdekte massaloze objecten. Hij kon de massa van de structuur van het atoom veranderen door ontworpen magnetisme maar hij had er nooit controle over. Hij had objecten die over zijn werktafel zweefden en het plafond raakten maar hij kon dat niet dupliceren of controleren. Het was er gewoon de tijd nog niet voor. Weten jullie waarom hij nog meer bekend stond? Het was om het schijnbare falen van de overdracht van elektriciteit. Hij faalde daarin echter helemaal niet.

Er zijn plaatjes van zijn toren, maar steeds als een mens een toren ziet is er een voorop genomen aanname dat er iets vanaf zal worden uitgezonden in de lucht. Maar in het geval van Tesla had hij uitgezocht hoe je elektriciteit kon verdelen door gebruik te maken van de grond. Jullie hebben torens nodig om op een bepaalde manier het magnetisme nodig hebben om uit te zenden en op een bepaalde manier te verzamelen vanuit de knopen van het magnetische rastersysteem van de Aarde. Wij hebben het hier eerder over gehad. Hij gebruikte het raster van de planeet dat in de Aarde zelf zit. Hij stond op het punt om jullie te laten zien dat jullie het hele raster konden gebruiken om elektriciteit te transporteren en op te nemen als en waar jullie dat nodig hadden; veilig en zonder draden. Maar de Aarde was er nog niet klaar voor.

Tesla stierf als een gebroken man, vol ideeën die vrede op de planeet zouden hebben gebracht maar het werd hem eenvoudigweg niet toegestaan om er ook maar een van hen aan jullie te geven.

Nu vertel ik jullie waarom hij werd tegengehouden, geliefden, en het is de eerste keer dat ik dat ooit doe – omdat deze uitvinding te gemakkelijk naar wapens konden worden ontwikkeld. De mensheid is er gewoon nog niet klaar voor. Jullie zijn nog niet klaar voor massaloze objecten omdat het principe daarvan te gemakkelijk naar wapens ontwikkeld kan worden.

Dus zouden jullie kunnen vragen: “Wanneer zijn wij daar wel klaar voor?” Ik denk dat jullie het antwoord al kennen, nietwaar? Op de tijd waarop het menselijk bewustzijn een punt bereikt waarop verenigen belangrijker is dan verdelen – het zal gaan gebeuren. Een punt waarop verovering en macht niet wenselijk en geen doel meer zijn. Een punt waarop de mensheid de kracht van zijn bevolking zal meten door te weten hoe gezond zij zijn en niet door economische groei. Een punt waarop samenkomen met je buren het hoofdpunt van sociaal bewustzijn is en niet het overheersen of hen uitschakelen. Dat is wat eraan komt, geliefden. Het is nog ver weg maar het komt eraan. Kijk op dit moment naar de planeet. De leiders van de oude energie zijn duidelijk, nietwaar? Het is alsof zij overblijfselen zijn van een denkwereld die hen is gepasseerd.

De opening van de tijdcapsules.

Er is een pakhuis met toekomstige kennis en ideeën in de tijdcapsules die jullie Gaia noemen dat er lang geleden werd geplaatst door degenen die jullie de Pleiadiers noemen en deze tijdcapsules zullen zich eerst openen met nieuwe ideeën over eenheid e vrede voordat je nieuwe uitvindingen jullie kant op zullen komen. De mensheid moet zachter worden voordat de uitvindingen op jullie weg komen en jullie zullen in de komende periode van 18 jaar zien wat ik bedoel. Dit zijn de tijdcapsules onder jullie voeten in de vorm van knooppunten in het kristallijnen raster en hoe snel deze dingen worden onthuld is geheel afhankelijk van wat jullie gaan doen.

Wat te doen?

Laten wij het hebben over wat jullie kunnen doen. Ik wil dat jullie vakantie nemen en gaan leren van jezelf te houden! Dat zou het belangrijkste werk voor 2013 moeten zijn! Richt je aandacht niet op de angsten en de zorgen en stop hen een tijdje in een metaforische fles. Jullie kunnen de fles af en toe pakken en je er zorgen mee maken, maar laat dat niet jullie focus zijn. Dat moet liggen op wie jullie zijn, waarvoor jullie hier zijn gekomen, wat er komt voor de planeet en op een totale realisering dat jullie niet alleen zijn.

Al 23 jaar lang hebben wij gezegd: “Jullie zijn niet alleen.” Jullie kunnen vanaf hier in je auto stappen. Jullie kunnen hem starten, de verwarming aanzetten, maar als jullie erop wachten dat die warmer wordt wil ik dat jullie kijken naar de lege stoel naast jullie en zeggen: “Leuk dat jullie om mij heen zijn.” Dit is een erkenning van het Hoger Zelf en de liefde van God die jullie begeleidt waar jullie ook heengaan. Realiseren jullie je wat jullie binnenin hebben? Jullie gaan deze hele machine van kennis en het kwantumschap nodig hebben om de goddelijkheid binnenin te ontwikkelen. Het moet echt voor jullie worden, oude zielen, om de volgende stap te kunnen maken.

De persoonlijke tijdcapsule.

Nu, dit is jullie persoonlijke tijdcapsule en dat is waar wij echt over wilden spreken. Er zijn drie soorten tijdcapsules. Er is er een waar wij het nog niet over gaan hebben. Er is en ander in de Aarde en er is er nog een in jullie DNA. Het is de spirituele erfenis waarmee jullie hier kwamen en die er klaar voor is om zich te openen als een lotusbloem. Als hij dat doet zal er een nieuw bewustzijn zijn. Er zal vrede zijn op een manier die niet noodzakelijk vredig is. Er zal geduld zijn op een manier die niet noodzakelijk geduldig is. Dan gaan jullie je veranderen want het onthult ideeën, emoties en een bewustzijn dat altijd bij jullie is geweest maar nu pas zichzelf laat zien in deze nieuwe energie.

Verwacht de zaken die zich zullen voordoen. Wees niet geschokt.

Laat de mensheid wild om zich heen slaan zoals het dit bij volle maan doet. Laat de gekke dingen naar buiten komen en doen wat zij ook gaan doen. Probeer degenen die erdoor worden geraakt te helpen. Houd de handen vast van degenen die dit nodig hebben maar begrijp dat dit maar tijdelijk is omdat jullie de belangrijkste veldslag hebben gewonnen, geliefden! Er is een hele hoop energie die niet gelooft in wat jullie vertegenwoordigen. Dat is de waarheid. Zij kunnen het licht in jullie niet zien en voelen alleen maar dat er iets in hen ontbreekt.

Wij hebben lang gewacht om jullie deze boodschappen te brengen. Nu begint het werk> Het moet bij jullie beginnen op manieren waar jullie misschien niet helemaal klaar voor zijn. Het gaat niet over doen, maar eerder over zijn.

Op deze momenten in deze maanden wil ik dat jullie je bewust zijn van wie jullie zijn, oude zielen. Jullie kwamen hier voor een reden. Jullie vechten niet tegen een systeem en jullie zijn daar geen slachtoffer van. In plaats daarvan worden jullie langzaam het systeem. Keer je af van de dingen die jullie hinderden. Ontzeg hen de macht in je geest en je lichaam. Zeg hen achter je te gaan staan. Jullie hebben werk te doen en dat is de waarheid van vandaag. Tijdcapsules, prachtig en klaar, worden op deze planeet geactiveerd. Jullie zouden moeten zien wat erin zit. Sommigen van jullie zullen dit kunnen.

En zo is het

Kryon
.