De Mt. Shasta Ervaring.

De Mt. Shasta Ervaring.

Deze Kryon live channelling werd gegeven in Mt Shasta, Californië

Door Lee Carroll op 21-22 juni 2003
Vertaling: Ulla Mertens

(Aan deze channelling werd toegevoegd en verbeterd door Kryon via Lee Carroll, in een herchannelingsproces over de eigenlijke opgeschreven channelling. Dit werd gedaan om het waardevoller te maken voor het geschreven woord en om klaarheid te geven over begrippen die energetisch gegeven werden binnen de live channellings.)

——————————————————————————–

Gegroet, geliefden, Ik ben Kryon van Magnetische Dienst.

De energie is hier sterk. We hebben een tijdstip en een plaats gekozen die zelfs hogere energie had dan mijn partner verwachtte, dus vraag ik hem om zich te centreren (spreekt over Lee). Er is vandaag veel dat vereist dat hij het langzaam aan doet. Er zullen concepten voorgesteld worden die hij nooit gezien heeft, namen die hij nooit gehoord heeft. Het volgende is het soort informatie die enkel kan geleverd worden op een plaats als deze – een plaats met Lemurische energie.

We zullen verder over deze dingen spreken wanneer we verdergaan, maar op dit ogenblik wensen we jullie te vertellen dat de begeleiding die hier drie dagen geleden arriveerde zich onder jullie bevindt. Er zullen er zijn die vragen: “Is zoiets mogelijk? Hoe kunnen we weten of de esoterische onderwerpen die vanavond besproken worden echt of waar zijn – waar is het bewijs?” We zullen jullie dit vertellen: Deze hele boodschap van deze avond zal waarschijnlijk de meest esoterische zijn die ooit door mijn partner gegeven werd. Als het bewijzen zijn waar jullie achter zoeken zou je nog jaren kunnen wachten, of je zou je intuïtie kunnen volgen en het deze avond geloven. Je zou ook beroep kunnen doen op degenen die naast je staan om je te helpen met je eigen onderscheidingsvermogen (sprekend over de onzichtbaren).

Deze avond is heel anders voor mijn partner. Hij doet dit al jaren maar toch is deze anders. Het is een terugworp, is het niet mijn partner, naar sommige dagen toen je gevuld was met angst voor de gebeurtenis? Want je wist niet wat er vervolgens ging gebeuren. Zo is de weg van de liefde van God. Zo is de weg van “het nu.”

We zijn hier, weet je? Zo velen van jullie voelen ons hier. Deze groep van wezens die voor jullie komen heeft maar één doel – de mensheid te steunen. We vertellen jullie dikwijls dat je niet alleen bent en we vertellen jullie over de geschenken van de goddelijkheid die van jullie zijn. Toch zeggen velen van jullie: “Waarom ik? Ik ben zo gewoon.” De dualiteit verbergt het allemaal. Het verbergt het allemaal. Er zal geen dag in jullie leven zijn dat je bewijs zult hebben van je heiligheid. Er zal geen dag in je leven zijn dat je in de spiegel zult kijken en zegt: “O ja, ik zie dat goddelijk gezicht.” Er zal altijd dualiteit zijn – stukken en delen van je die trekken en duwen – altijd afvragend of zoiets mogelijk is.

Zelfs de meest verlichten onder jullie, degenen die op het hoogste niveau vibreren, zullen hun momenten hebben. “Lieve Spirit, je zei dat ik nooit alleen zou zijn maar toch voel ik me vandaag alleen!” We hebben jullie in de donkerste momenten gehoord – in jullie leed en de lichtste momenten van je vreugde. We zijn er geweest om te vieren wanneer je in het licht danste en huilde in het donker. Dit is een van de redenen, zolang wij hier door mijn partner channelen, dat dit het thema zal zijn: dat jullie heel erg geliefd zijn. Eindeloos geliefd boven alles wat jullie je als Mens kunt voorstellen, geliefde familie. Er schuilt zoveel in jullie grootheid.

Het thema van Kryon was en zal dit altijd zijn: dat jullie de werkelijkheid van je planeet veranderd hebben. Gedurende het proces hebben jullie een gelegenheid mogelijk gemaakt… een die op jullie gewacht heeft. We vertelden jullie dit: dat op het einde van de magnetische roosterverschuiving het werk van Kryon echt zou beginnen. Al mijn werk in de laatste 12 jaren als de magnetische meester zijnde, heeft te maken met de verandering van het rooster maar nu gaat het niet over de verandering van het rooster. In plaats daarvan gaat het over wat er gebeurt nadat het rooster gevestigd is. En het wordt tijd om dit te opnieuw te bekijken.

Als we jullie goed willen inlichten over hetgeen er plaats vindt moeten we het in voorzichtige stappen doen, vooral de boodschap van vanavond. Dus hier komt de eerste stap. We vertelden jullie over het magnetisch rooster en het kristalrooster – twee roosters van de planeet langs elkaar liggend, in overeenstemming met elkaar. We vertelden jullie ook over het derde rooster hetgeen het Menselijk Bewustzijn is. Dat rooster is er een dat met het Kristallijnen zal verschuiven.

Toen jullie de toestemming gaven om de realiteit van de planeet te veranderen moest één rooster eerst verschuiven, en het tweede en derde verschuiven nu. Twaalf jaar geleden vertelden we jullie dat de voltooiing van het magnetisch rooster van de planeet nu zou gebeuren, en zo is het ook. We gaven jullie de datums en energieën rond de verschuiving en ze kwamen uit. Zelfs jullie geologen zien het en de navigatie-instrumenten van jullie planeet reageerden erop.

We begonnen jullie te vertellen dat er degenen waren die jullie veel meer informatie zouden geven over de volgende verschuiving, dat van het kristallijnen rooster. En ze doen het ook. We vertelden jullie dat jullie je in een nieuwe dispensatie bevinden, de “dispensatie van verantwoordelijkheid,” en het heeft de energie van het getal acht.” Acht is een inter-dimensionaal getal dat past bij de inter-dimensionaliteit van de energie waarin jullie je bewegen. ( Zowel ondersteboven als zijwaarts vertegenwoordigt het oneindigheid.) Een van de grootste onderwerpen die wij ooit in channellings hadden was de inter-dimensionaliteit van Menselijk DNA. We hebben steeds opnieuw doorgegeven wat het betekent. We doen het nu weer.

Het Kristallijnen Rooster wordt verschoven. Misschien zullen jullie je afvragen, “Wat betekent het eigenlijk? Wat is de grote verschuiving?” Het is een verschuiving van informatie en de Aarde energie. Denk aan Kristallijnen voorwerpen zoals de kristallen waarvan je houdt. Zij behouden energie, niet? Meer dan dat, ze behouden informatie. En wat zou het grootste deel van informatie zijn die het kristallijnen rooster voor de Aarde vasthoudt? Het zijn de kronieken van jullie en je geschiedenis. Het weerspiegelt wat je gedaan hebt. Binnen het kristallijnen rooster, zou je kunnen zeggen, ligt de geschiedenis van de planeet en alle Menselijke kronieken uit het verleden. Het kristallijnen rooster bevat ook de kronieken van wie je bent, wie je was en wat je nu doet. Het is de katalysator van het verleden naar de toekomst want het herkent geen tijd. Het bewaart energie die zich dan in het “nu” manifesteert. Immens in zijn opslagcapaciteit gaat het op inter-dimensionale manieren verder met het creëren en uitbreiden van de realiteit van de mensheid.

Het magnetisme veranderde eerst (het magnetisch rooster van de planeet). Het is de katalysator voor de DNA activering die zal beginnen bij de voltooiing van de fases van het kristallijnen. Het een vormt het ander en het grootste dat er zal plaatsvinden binnen het kristallijnen rooster is het herschrijven van het verleden. Ja, zelfs de natuurkundigen hadden gelijk! Ze stellen zich vragen over de betekenis van tijd en vragen zich af: “Bestaat het zelfs?!” Jullie houden je bezig met inter-dimensionaliteit en daarom moeten jullie je geloof in de lineairiteit van de tijd zelf intrekken. Dit zal jullie helpen begrijpen hoe zoiets mogelijk is… het verleden van de planeet herschrijven om het “nu” te veranderen.

Het is iets waarvan we jullie vertelden dat het noodzakelijk is. Het heeft inderdaad het potentieel om iets te creëren dat wij het Nieuwe Jeruzalem noemden. Ook al is dit deel van de boodschap een snelle terugblik, het is noodzakelijk voor degenen onder jullie die er niet bekend mee zijn. En nu weten julie dat er iets ophanden is. De energieën beginnen te bewegen en we vertelden jullie zelfs dat dit jaar (2003) het “jaar van verandering” zou zijn. In alle gepastheid, de dingen die jullie op je planeet zien ontvouwen zich zelfs vlugger dan we verwachtten. Het is geen toeval dat jullie je op dit moment in een Lemurische energie bevinden, luisterend naar de boodschap (voor degenen die naar de channelling luisteren). We zullen jullie binnen enkele ogenblikken vertellen wat de verbinding is.

Dat is de terugblik van wat plaatsgevonden heeft in laatste 13 jaren. Het magnetisme van de planeet is verschoven. Het heeft zichzelf op zo’n manier geplaatst dat in feite de sluier lichtjes opgetild werd, en onder deze sluier is de energie naar de planeet gestroomd… een nieuwe energie die zal voortgaan zich te ontvouwen in de volgende 12 jaren. Het is een soort energie die sommigen onder jullie nooit verwacht hebben. Ik ga erover spreken.

Sommigen onder jullie zeggen “nieuwe” energie maar het woord wordt zo dikwijls in jullie taal en cultuur gebruikt dat het misschien geen betekenis voor je kan hebben. Wat betekent “nieuw?” De laatste channelling die we jullie gaven, een die gepubliceerd zal worden, was er een die jullie informatie gaf over “wat nieuw is en wat niet”. We vragen jullie nu om ernaar te kijken want het zal aansluiten bij wat we jullie vandaag vertellen. God is langzaam en de wijsheid van de openbaring is langzaam. Goede dingen worden op deze manier gegeven en jullie weten dit. De ouden wisten het ook en de wijste samenlevingen op Aarde eren nog steeds het proces van de dingen die tijd nodig hebben. Dus betekent de “nieuwe” energie op de planeet “een die anders is dan de energie van de laatste millennia”… een die “nieuw” zal zijn voor deze gehele dispensatie. Het is ook een van de meest diepgaande veranderingen en verschuivingen in de gehele geschiedenis van de Mensheid, en het zal tijd nodig hebben.

Degenen Eren die deel uitmaken van Mt. Shasta.

Het wordt tijd om te spreken over dit gebied (Mt. Shasta). Er is geen beter tijdstip om over een gebied te spreken dan wanneer je er bent, en het heeft veel te maken met de planeet als geheel. Het heeft ook veel te maken met degenen die luisteren en lezen. Laten we beginnen met degenen die hier leven. Ik wil de Hoeders groeten en vieren. Deze naam werd gegeven aan degenen die voor het grootste deel van hun leven hoger gevibreerd hebben. Ze werden geboren met de Lemurische energie, ze konden niet afwachten om hier te komen (Shasta), hier werden ze naartoe getrokken en hier zijn ze gebleven.

Ze verzorgden de informatie van de berg letterlijk, de Hoeders. Je zou kunnen zeggen dat ze de voorlopers van de Lichtwerkers waren. Maar o, ze waren meer dan dat. Ze verankerden en bewaarden de energie en hielden ze vers rondom deze berg. Ze is vers tot op heden! Degenen die nieuw zijn in het gebied: Zijn jullie je bewust van de energie waarin je loopt? Degenen onder jullie die over de berg getrokken zijn weten dat hij tot je spreekt. Verwonderde dit je? Er is hier veel aan de hand en we zullen het proces zelfs hernoemen.

De Hoeders – wie zijn ze? Ze zijn de Menselijke Wezens die jarenlang in deze berg gewoond hebben. Ze hebben het komen en gaan gecontroleerd – ze hebben de energie rondom de berg gecontroleerd – ze hebben de waarheid en niet-waarheid gezien. Ze hebben de frivoliteit zien komen en gaan, en ze zijn verankerd gebleven en hebben de berg kostbaar gehouden… hem bewaard voor wat hij gaat doen.

De Hoeders. Dit zijn degenen tegen wie we zeggen: “Goed gedaan!” Dit zijn degenen tegen wie we zouden willen zeggen: “En als je nu wenst te vertrekken, mag je het doen. Je krijgt de toelating en je mag de toorts doorgeven.” In feite zijn sommigen onder jullie moe, is het niet? Denken jullie dat we dit niet weten? Nu het rooster zich gevestigd heeft en we ons in de kristallijnen energie bewegen beginnen de inter-dimensionale actieve delen en stukken zich te bewegen. Het is een andere energie. Jullie Hoeders zijn klaar. Jullie hebben het klaargespeeld… de energie bewaard tot de manifestatie waarvoor ze ontworpen was en je hebt het goed gedaan.

Waarom bewegen? Omdat jullie een verschuiving in dit Mt. Shasta gebied zullen zien. Er zal gedurende de volgende drie jaar veel komen en gaan zijn. Degenen die hier lang geleefd hebben, om welke reden dan ook, kunnen kiezen om te vertrekken. Ik zal jullie iets vertellen: Er zijn hier Hoeders die nooit naar een samenkomst als deze zouden komen! Ze denken dat ze niet spiritueel zijn maar zelfs zij bewaren en verankeren. Veel ervan is intuïtief… leven na leven aangetrokken worden tot het gebied en de wacht erover houden. Zelfs degenen die deze boodschap niet horen zullen het in hun lichaam voelen, een golvend intuïtief gevoel dat hun werk gedaan is. Ook al is het een kostbare plaats om te verblijven, sommige Hoeders zullen toch vertrekken, zelfs als ze niet weten waarom.

Wij vieren de Hoeders en we zeggen jullie dat deze Mensen geen oude energiewerkers weerspiegelen. Zij zijn jullie voorlopers, Lichtwerkers! Als jullie jezelf Lichtwerker noemen dan zijn jullie degenen die de mantel van de Hoeders zullen overnemen. Er gaat hier een instroom van energie en menselijkheid plaatsvinden. Hoeder, als de energie begint zich te verwezenlijken en de werkelijkheid van wat er plaatsvindt zich begint te manifesteren, zullen jullie Mt. Shasta niet langer geheim kunnen houden. Wees echter niet ongerust. Ja, er zal groei zijn. Misschien zal er zelfs commercialisatie zijn. De berg blijft de berg, ongeacht wat je doet. Het kan niet verpest worden want de Hoeders hebben hun werk gedaan. Dus vieren we de Hoeders en sommigen van jullie zijn hier. Wees niet verwonderd als je teruggetrokken wordt naar deze plek voor een tocht van je eigen keuze, terugkomen om de familie te bezoeken die in de berg woont. Er is vind hier een grote verschuiving plaats. Als je terugkomt, denk er dan aan: Beklim de berg alvorens te besluiten wat er veranderd is of niet.

Het opnieuw afstemmen en de Verschuiving van de Energie van Mt. Shasta.

Velen onder jullie hebben altijd weet gehad van de energie van deze plaats. Maar heb je ooit geweten van het tijdrooster? En de voorspelling van de berg? Er vindt een verschuiving plaats die zelfs de meest esoterische onder jullie niet helemaal verwachten.

Laat me jullie dit vragen: Als je denkt aan degenen aan de andere kant van de sluier zul je intuïtief weten dat er geen geslacht zoals op de Aarde is. Engelen kunnen als mannelijk of vrouwelijk verschijnen maar ze zijn geen van beiden. We hebben jullie herhaaldelijk verteld dat Kryon en iedereen van de familie rondom jullie geslachtloos zijn. Geslachtslabels en namen in spirituele zaken zijn iets wat jullie gegeven werd om de energie te identificeren. Wanneer je spreekt over spiritueel geslacht spreek je van attributen betreffende energie. Het geeft je iets om een verband te kunnen maken… dit is mannelijk of iets anders is vrouwelijk. Het wordt een communicatie identificatiegereedschap en geen biologische benoeming.

Maak je klaar voor iets dat je niet verwachtte: Dat systeem is verleden tijd. Er is geen reden meer om elementaire informatie in parabels te geven aan degenen die verlicht zijn in deze nieuwe energie. Dus vertellen we jullie dit: Er is iets gaande in de berg. Let nu op mijn woorden zodat jullie er later weer naar kunnen verwijzen. In de niet al te verre toekomst zullen degenen die de mannelijke en vrouwelijke delen van de berg achter ons [Shasta] geïdentificeerd hebben het moeten revalueren. De energie er rondom vermengt zich. Ze vermengt zich. Sommigen onder jullie zijn je hier al een tijdje bewust van.

Er zal een tijd komen dat jullie niet langer kunnen zeggen dat dit specifiek deel “mannelijk of “vrouwelijk” is. Dit zijn ook de energieën geweest die altijd deel uitmaakten van de berg, de berg zelf vermengt deze energieën. Het verandert. Het verandert omdat het tijd is om te veranderen.

O, er is meer. We gaan jullie een nieuw woord geven. Sommigen hebben de Hoeders gevraagd: “Is de berg Shasta een vortex of een poort?” Sommige van jullie inwoners hebben hun handen omhoog gegooid en geprobeerd het uit te leggen. Het heeft de attributen van beiden, niet? Hoe verklaar je het dan?

Er zijn andere plaatsen en delen op deze planeet die ook sterke mannelijke en vrouwelijke energieën vertoond hebben. Maar met de magnetische verschuiving van het rooster zijn sommige attributen “weggegaan” of vermengd. Laten we jullie een voorbeeld geven. Het gebied dat jullie Sedona noemen is de laatste 12 jaar erg veranderd… zoveel dat je niet meer zult voelen wat je voelde toen je er voor het laatst was. Degenen onder jullie die het herhaaldelijk bezoeken weten dit. Dat is wat de verschuiving van het rooster deed met dit diepgaand energetisch gebied. Het deed het zelfde met het gebied in Macchu Picchu dat velen regelmatig bezochten. De dingen beginnen zelfs te veranderen binnen sommige van de meeste gekende energetische plaatsten op Aarde.

Wel, laat me jullie vertellen wat het deed in verband met de berg achter ons. Het activeerde hem. Hij heeft gedurende al deze tijd op de verschuiving van het magnetisme van de planeet gewacht. Is het een vortex of poort? Geen van beide. In plaats daarvan is het iets nieuw: Het is een voort (vortex+poort). Een geslachtloze poort. En sommigen, vooral degenen die zichzelf de Hoeders noemen, zullen het niet leuk vinden. Tenslotte is het de berg waarmee ze opgroeiden en hij verandert. Hoeder, er is geen oordeel om deze plaats te verlaten, enkel viering. Als je iemand bent die ongerust is over de energieverschuiving en de bevolkingstoename, er is absoluut geen oordeel over je beslissing om te vertrekken. Je hebt je werk gedaan, steward.

Aan degenen die dit vermengingsproces niet geloven vraag ik: Waarom zou je hierover geschokt zijn als de energieën van de planeet zo goed verschuiven? Wie zegt dat de polariteiten geologisch altijd hetzelfde moeten zijn? Zou je met zo’n grote verschuiving in het magnetisme niet verwachten dat de mannelijke en vrouwelijke polariteiten zich aanpassen? Wie zegt dat de dingen enkel op één manier werken en zo blijven?

Sommigen zeggen dat de aarde zich naar de vijfde dimensie beweegt. We vertelden jullie reeds dat we er niet van houden dimensies te nummeren want ze zijn geen erwten op een tafel opdat alle dingen genummerd moeten worden. Maar aangezien jullie nu in 4D zijn is dit het volgend logisch getal voor jullie om er dimensioneel naar te refereren. Voor nu en voor de duidelijkheid zullen we het ook de vijfde dimensie noemen… de dimensionaliteit waarin jullie nu verschuiven die een grote verschuiving in de realiteit betekent.

De voorspelling betreffende deze berg sprak over degenen die in de berg leven die vijf dimensioneel zijn. Wat is er gaande? Wat gebeurt er in dit land? Deze voorspelling is mooi. Het is esoterisch. Voor sommigen echter is het oogdraaiend. Zou er bewijs kunnen zijn? Sommige voorspellingen zouden erop wijzen dat er zich een inter-dimensionale stad in de berg bevind, bewoond door vijf dimensionale wezens met Lemurische energie, zeggen ze.

God zegene de Hoeders die jullie die informatie gebracht hebben want ze hebben recht in de roos geschoten. We geven er de voorkeur aan om het geen stad te noemen. Dan vergelijk je het met wat je gewend bent. We zouden het een “verzameling” willen noemen. Het is een voortdurende verschuivende en veranderende inter-dimensionale samenkomst van wezens uit de vijfde dimensie. (Nog eens, de vijf is voor jullie.) Er is ook nog meer voorspelling. Het meest ongelooflijke en oogdraaiende deel voor sommigen is dit: Er zal een dag komen (zeggen ze) dat berg degenen die er eeuwen verbleven zal uitwerpen! Er zal een tijd komen (zeggen ze) dat deze vijf dimensionale wezens door de straten van Mt. Shasta zullen lopen. Dat is wat ze zeiden. Wel, misschien kunnen jullie deze esoterische waarheid op een esoterische manier met mij delen want het gaat beginnen. Terwijl jullie hier zitten roert de innerlijke stad zich. Wees niet bang. Het is een viering van jullie. Laat me jullie enkele dingen geven om over na te denken: Al jaren vertelden wij jullie over de tijd wanneer je DNA geactiveerd zou kunnen worden op een inter-dimensionale manier. Sommigen zeiden dat het geactiveerd zou worden naar de vijfde dimensie. Nog eens, deze term stamt af van het idee dat jullie je uit de 4de (jullie werkelijkheid) naar de volgende (welke 5 is voor jullie) bewegen. Dit is de informatie geweest. Dus wat denken jullie dat deze activering inhoudt? We zullen jullie maar één attribuut van “activerend DNA” geven.

Wat als de hedendaagse wetenschappers gelijk hebben en jullie eigenlijk inter-dimensionale massa binnenin je lichaam hebben (een lering uit het seminarie van vandaag) ? Wat als de dingen die jullie niet zien kunnen maar die er zijn, wezens (engelen voor sommigen) insluiten die klaargestaan hebben om naar voren te treden wanneer het gepast was en de energie juist was? Ze komen letterlijk om deel uit te maken van de Lemurische energie en van het DNA dat jullie binnenin je dragen. Denk er eens even over na. Is er iemand die zich onvolledig voelt, wacht je op iets of iemand om je te vergezellen? En waarover gaat al dat Lemuriësch gepraat?

Ik zal jullie enkele antwoorden geven, maar voor ik begin, denk dan hieraan: Jullie hebben je toestemming hiervoor gegeven. Wat we ook zeggen of doen, er zijn sommigen (die samenzwering en drama als hun levenswijze zien) die zullen zeggen dat dit een overname is. “Zie je wel!” zullen ze zeggen, “Kryon heeft ons erin geluisd zodat de Lemuriërs ons kunnen overnemen.” Laten we het openbaar maken zodat jullie ernaar kunnen kijken en zo is het geen geheim. Gebruik je intuïtie en vrije keuze. Wanneer God je met liefde vervult, is het dan een overname? Neen. Het is een transformatie.

De Lemurische Connectie.

Er is een kern van de mensheid die altijd hier geweest is… die nooit vertrokken is. Leven na leven zijn ze geïncarneerd in uitdrukkingen van de mensheid die voortkwamen uit de werelddelen en vele maatschappijen die jullie Lemurië noemden. Het was een van de grootste beschavingen op de planeet. Ook al was het klein vergeleken met de standaard van vandaag, het was verlicht, bijna tot op het einde. Het had grote leiders en wetenschappers, bijna tot op het einde. De eerste groep van jullie die naar buiten kwam bevond zich in de Indus Vallei in weer een andere grote beschaving – bijna allemaal samengesteld uit Lemuriërs. Het was echter niet in jullie grootste belang om je bij elkaar te “troepen” in weer een gevorderde samenleving, dus werden jullie weer verspreid, deze keer over heel de Aarde.

De kern van de groep die hier voor me zit vanavond, en vele anderen die dit lezen, maken deel uit van deze originele familie. Dit zijn degenen die het eerst ontwaken op planeet Aarde – de weinigen onder jullie die de stempel van de Lemurische en Induscultuur dragen. Het golft binnen je DNA, Lichtwerker. Ben je je hier niet bewust van?

Sommigen onder jullie hebben herinneringen van je tijd hier die je niet kunt uitleggen. Het is de kerngroep die geïnteresseerd is in deze dingen – degene met de Lemurische DNA ontwaakt het eerst. Net als een soort radio-ontvanger wordt het DNA in de meesten van jullie geactiveerd op een niveau dat je vrije wil kietelt en je vraagt om alles eens te bekijken, omdat iets anders is. Voel je de laatste tijd iets? Ben je dezelfde die je altijd was of roert er iets? Voel je misschien dat de tijd versnelt? Zie je 11:11 op de klok?

Ik vertel jullie wat er aan de hand is: Voor velen onder jullie is er een bewustzijn dat je nu klaar bent om degenen van de vijfde dimensie te vergezellen. Wat ik bedoel? Er is heel wat werk op deze planeet gaande wat jullie vijf dimensionale energie noemen, met inbegrip van entiteiten over heel de planeet die erop wachten om jullie te verrijken, om je te vergezellen op een manier die je zelfs niet kunt begrijpen, op een inter-dimensionale manier. Laat het niet klinken als een invasie! Het is een uitnodiging via vrije wil om de engelen te accepteren die klaarstaan om een “deel van jullie” te worden. Dit omvat ook de energieën van alle meesters die deze planeet bewandeld hebben. Velen van hen vertelden jullie over hun terugkomst en dat ze jullie zouden “vullen” met hun aanwezigheid.

Velen onder jullie vroegen je af of de verrezen meesters zouden terugkeren en door de straten van de planeet zouden lopen. Wel, Menselijk Wezen, wanneer je deze plaats of de plaats waar je leest verlaat en je naar buiten gaat, dat is wat er gebeurt! Dat is de realiteit. Gaan ze door de straten? Het gaat over jullie en het ging altijd over jullie. Velen onder jullie beginnen onze jarenlange channellings te begrijpen. Jullie worden je er nu van bewust dat de ascensie van de planeet en de terugkeer van de meesters binnenin jullie gebeurt! Ga terug en herbezoek de parabel van De Reis Naar Huis. Het gaat over een Mens die goddelijk werd, eenvoudigweg door pure intentie en een transformatie van ‘zijn’ via kennis. Het gaat over de ascensie!

Vele spirituele Mensen wensen achterover te zitten en de aarde en God “iets” voor ze te laten “doen”. Ze wensen ernaar te kijken, het gevoel hebbend tenslotte maar Mens te zijn. Deze keer niet. Die dagen zijn voorbij. Wil je het handwerk van God zien? Je zult naar binnen moeten kijken waar God leeft. Daar gaat het plaatsvinden – alles. En dus vertellen we jullie dit: Al wat er hier in Mt. Shasta is – alle voorspellingen over de wezens die wachten op een of andere soort tijd en energie op de planeet – worden verwerkelijkt. De entiteiten in de berg staan op een rij om deel uit te maken van jullie. Stukken en delen van hen zullen stukken en delen van jullie worden. Familie zal familie vergezellen.

Hoe kunnen we jullie dit uitleggen? Zullen jullie veranderen? Ja, het wordt ascensie genoemd! Hoe dacht je dat dit bereikt zou worden? Het wordt bereikt met diepgaande hulp en mooie liefde. Het maakt allemaal deel uit van een energie op deze planeet waarover we je vertelden. Weten jullie wat er gebeurt met een kerngroep die daar doorheen gaat? Ze veranderen de grond van de aarde en de realiteit van de planeet. Het bewustzijn van de kinderen maakt hier allemaal deel van uit en zij veranderen ook. Het is allemaal een deel van deze decade, een van de meest diepgaande in de Menselijke geschiedenis waar jullie zullen beslissen wat vrede op Aarde echt betekent. Dat is wat er hier gebeurt.

DNA: Het Begin van een Uitgebreide Uitleg.

We kunnen de conversatie hier niet stopzetten zonder het DNA te bespreken. Laat me jullie erover vertellen. Jullie hebben het voor jullie 4D zichtbaarheid en scheikunde DeoxyriboNucleic Acid (deoxyribonucleïnezuur) – DNA genoemd. Dat is wat jullie zien. Het is wat zich in jullie waarnemende realiteit bevindt. Het is 4D en een beschrijving van jullie Menselijk genoom. Voor de meesten op aarde is dat het verlengde ervan. We hebben hier vele malen over gesproken. Wanneer we DNA zeggen bedoelen we niet de lagen scheikunde die jullie kunnen zien. We bedoelen alle lagen. Hier is de basisinformatie. We hebben jullie sommige dingen ervan reeds gegeven maar we zullen het nu uitbreiden. En we zullen ook iets anders doen. Het wordt tijd om iemand te ontmoeten.

DNA heeft 12 lagen. Elke laag heeft twee attributen – één die je kunt zien in vier dimensies (de dubbele helix) zullen we de basislaag noemen. Ook al betekenen basis en top niet veel in een inter-dimensionaal aspect, het is enkel voor jullie. Het is om jullie een idee te geven waar het thuishoort. Het ligt aan de basis. De twee attributen ervan zullen we zeggen, zijn de zijden van de ladder verbonden met een scheikunde waarvan jullie je heel goed bewust zijn, die beide attributen overbrugt en de verbanden creëert. Bovenop deze laag zijn er nog verdere 11. Daarom zijn er 12 lagen in totaal met 24 attributen. Elke laag, zelfs de inter-dimensionale, heeft twee kanten. Zij zijn evenwichtig en lijken veel op deze die je kunt zien. We vertelden jullie dat er een tijd zou komen dat we de andere lagen zouden bespreken. En we zullen het doen. Het is ingewikkeld.

Om dit correct te doen willen we dat jullie iemand ontmoeten. Het is een verrassing. Doe het goed, partner, dit is kritiek (Kryon tegen Lee). We wensen vandaag Yaw-ee te vieren. Yaw-ee is hier (sprekend over iemand in de menigte). Yaw-ee is een Lemurische naam samengesteld uit negen tekens. Het Lemurisch schrift, gelijkend op het Sumerisch, was toen het deel uitmaakte van de Aziatische en Induscultuur een tekentaal. Dat is te zeggen, de letters zelf hadden een betekenis. Ze waren concepten en niet enkel geluiden. Negen van hen stelden de naam Yaw-ee samen. Yaw-ee was door jullie allen gekend als een van de grootste architecten van Lemurië die ooit geleefd heeft. Verder dan dat, had Yaw-ee een gave. Zie je, Yaw-ee bouwde de tempels van Verjonging die aanwezig waren op de bergtoppen. Yaw-ee kende alles van DNA. Hij kreeg visioenen – visioenen die hij vandaag nog steeds krijgt. Ik zou hem jullie graag voorstellen want hij is vandaag hier in jullie groep. Een verrassing, zelfs voor Yaw-ee!

Jullie kennen hem als Dr. Todd Ovokaitys. Dokter bent u daar?

Pauze…

Spreek op als u er bent.

“Ik ben hier.” (Een verbaasde Dr. Ovokaitys antwoordt uit het publiek.)

En zo zullen wij u aanspreken als Yaw-ee. We betrekken u hierbij omdat wij uw visie opnieuw willen bekijken en we willen u iets over uw toekomst vertellen. Het is geen toeval dat u zich op dit tijdstip op deze planeet bevindt. Want er begint een ontwaken. U kunt enkel zover gaan met wat u gekend hebt. We wensen u mee terug te nemen naar het visioen dat u had in dit leven dat u op de koers zette waarop u zich momenteel bevindt, het was een diepgaand visioen. Kunt u zich dit herinneren?

“Ja.”

Yaw-ee, herinner je je de deur waar we je doorheen genomen hebben?

“Ja.”

Daar werd je levend DNA getoond in de innerlijke werkzaamheden van een Menselijk Wezen dat levend was en functioneerde. Daar werd je de magnetische resonantie, en nog meer, getoond die deel uitmaken van de ladder in vier dimensies. Hebt u zich ooit afgevraagd, Dokter, waarom we u naar een kamer meenamen om u iets te tonen wat zich niet in een kamer bevindt?

“Ja!”

En nu vertellen we u: Het is een metafoor. Ik zal u informatie geven die zelfs u, Dokter, nog niet zult begrijpen. De vorm van alle DNA samen, al het inter-dimensionaal DNA wanneer het samen gezet wordt met inter-dimensionale ogen, als een complete en volledige vorm, is de vorm van een zesvoudige kubus. Het past binnen de Merkabah, een ontworpen plaats waar zich een kubus zou moeten bevinden. En daarom hebt u de metafoor van de kamer gekregen. Daarom was er een deur om u naar een plaats mee te nemen met zes zijden, alle gelijk in dimensie. Nu stel ik u nog enkele vragen. Was u zich bewust van de spiralen?

“Ja.”

“Hebt u ze geteld?”

“Neen.”

Laat me degenen die luisteren en lezen over Yaw-ee vertellen. Hij was gekend als de Spiraal Meester! Er is hier een geheim, Dokter. Het wordt publiek gegeven omdat u het antwoord hebt. Ik zal u iets hierover vertellen. Velen hebben gevraagd: “Wat veroorzaakt de spiralen binnen de spiralen in het 4D DNA?” Sommigen zeggen dat het blijkbaar de scheikunde is die het op bepaalde manieren heen en weer trekt. Ik zal u het antwoord geven van wat het veroorzaakt en dan ga ik jullie vertellen over de Spiraal Meester.

Er zijn vier elementen, alle zijn inter-dimensionaal, hetgeen de DNA spiraleert. De relationele spiralering van het DNA komt door de inter-dimensionale aantrekking erop. Tijd, zwaartekracht, magnetisme en nog een die jullie De Kosmische Ladder noemen. Maar we zullen het Verrezen Meester Energie noemen. Het is de goddelijke energie van de kosmos. Het zijn de stukken en delen die jullie Menselijk bewustzijn noemen. Het is een energie die jullie beginnen te ontdekken.

Alle vier deze energieën zijn aanwezig in andere dimensionale DNA lagen en ze stoten de dimensie die je kunt zien af en trekken ze aan (push and pull), en ze draaien de ladder en leveren de spiralen binnen de spiralen. Het wordt tijd om de spiralen te tellen, Dokter, en het wordt ook tijd om te zien in welke richting ze draaien, ook al is dat welgekend. Want we hebben informatie: Wanneer u naar de spiralen begint te kijken zult u enkele onderlinge verhoudingen zien… dingen die u niet verwachtte. Tel ook de spiralen in de Indigo’s. Hier zijn twee dingen die niemand vermoedde. Hoe verschillend zijn de Indigo’s eigenlijk? Zijn er kern biologische basisverschillen? Ja.

Yaw-ee, je zult in je leven nog twee grote visioenen krijgen als je wilt. Ze zullen plaatsvinden terwijl je van plaats naar plaats beweegt, want je hebt een hogere vibratie aangenomen waar deze dingen nu “gezien” kunnen worden op manieren die niet langer een ceremonie vereisen. Er worden je nog twee geschonken.

Yaw-ee, welkom terug in Lemurië! Er waren liederen over je. Het blijkt dat je je eigen wetenschap toegepast hebt op je eigen lichaam en een heel, heel lange tijd geleefd hebt. Zelfs voor de wetenschappers van jouw tijd je geloofden, je paste ze toe en overleefde ze allemaal. Als de cultuur er nog was zouden er boeken over Yaw-ee zijn, een van de grootste wetenschappers die ooit op de planeet rondliep. En dat is de waarheid, Dokter. Het is een van de redenen dat ik mijn partner vroeg om dikwijls over je te spreken en privé naar je te channellen. Het is ook een van de redenen waarom je andere visies over een vorig leven had waar je nooit met iemand over gesproken hebt.

Meer over DNA

Laat ons tenslotte (voor vandaag) spreken over een DNA laag die op de basis volgt – een inter-dimensionale laag die jullie allen voelen. Het is moeilijk om dit uit te leggen, maar deze specifieke laag die een specifieke naam en kleur heeft (welke we jullie we nu nog niet gaan geven), zweeft vier dimensies in en uit. Ja, het is inter-dimensionaal maar het heeft attributen die verbinding maken met je 4D DNA. Je zou dit stuk kunnen omschrijven als intuïtie… een laag op zichzelf die ook verantwoordelijk is voor angst, vreugde en liefde… en de reacties die deze emoties naar de bodemlaag dragen. Waarom huil je als je bang bent, vreugdevol en verliefd bent? Is dat niet raar? Er is een gelijkaardigheid in je reactie voor alle drie van hen, niet? Deze laag is er verantwoordelijk voor. Het is inter-dimensionaal en het raakt de vierdimensionale laag die je ziet, het Menselijk genoom genaamd. Het is de laag die wij beschreven in de ascensie channellings, die met ascensiestatus herschreven moeten worden. Het is een van de lagen waarin degenen in de berg geïnteresseerd zijn. Het is de laag van jullie toekomst en verleden. Het is de laag die klaar is om herschreven te worden en zelfs herontworpen en gereactiveerd.

Het is de reden waarom sommigen onder jullie een inter-dimensionaal DNA aspect in je 4D laag voelen. Een van de grootste dingen die jullie voelen is het volgende: Geliefd Menselijk wezen, je bent zonder toekomst! Je werd geboren in een energie waar je wist dat je een toekomst had. Vraag het de profeten maar. Wel, het vond niet plaats, of wel? Dus waar gaan jullie nu heen? Jullie toekomst wordt nu op dit moment door jullie geschreven. De voorspellingen over de toekomst worden door jullie geschreven. En dit is heel ongemakkelijk voor velen onder jullie. Tenslotte kunnen enkel de meesters een toekomst voor de Aarde schrijven. Wordt dit een bekend thema?

Sommigen rekenden op een emotionele status die een toekomst had die voorspeld was en die jullie toebehoorde, goed of slecht. Op Aarde zijn zonder een gekende of voorspelde toekomst is zoals zich op een schip zonder roer bevinden! Daarom worden sommigen van jullie om drie uur ’s morgens wakker en willen weten wat er mis is. “Wat is er anders?” zouden jullie kunnen vragen. Stukken en delen van deze DNA worden verwijderd en gereactiveerd omdat jullie erom gevraagd hebben. Hebben jullie onlangs enkele interessante dromen gehad? Wat is er aan de hand? O, vier het wonder! Een tijd waarvan niemand ooit dacht dat ze zou komen staat voor jullie. Het is een tijd dat het land jullie viert. Gedurende eeuwen zijn er vijf dimensionale wezens geweest die niets anders deden dan op jullie wachten en nu willen ze jullie vergezellen om een Aarde te creëren voor het potentieel waarvoor jullie geboren werden… ontworpen werden, en ja, waarvan zelfs je DNA weet van heeft. Dat is diepgaand.

Alle lagen van DNA, inter-dimensionaal of niet, zijn voor jullie benoemd. Ze zijn de namen van God. Uiteindelijk zullen wij ze jullie geven. Ik heb mijn partner gevraagd om de hulp te vragen aan anderen zodat de namen hem bekend zijn wanneer ze gechanneld worden. Dat is de waarheid. Maar jullie zijn er nog niet klaar voor. Deze laag ligt het dichtst bij dezen die je zou voelen in contrast met de etherische. In de volgende channelling zullen we de derde uiteenzetten en de laatste in de eerste groepering.

Er zijn lagen die actief zijn en er zijn er die erop wachten om geactiveerd te worden. Er zijn lagen die enkel informatief zijn en een voorbereiding maken. Er zijn er ook die enkel “opgeslagen potentieel” zijn, zoals batterijen die erop wachten om gebruikt te worden. Er zijn er zelfs die communiceren. Een deel van jullie goddelijkheid is verpakt in wat jullie het DNA noemen. En dat is de waarheid.

Wat is het overzicht hiervan terwijl we afsluiten? Wat een puzzel die samenkomt! Hier zitten jullie vandaag samen met de architect waarover sommigen van jullie zongen en je weet het niet. Zo is de dualiteit die dingen verbergt, familie. Jullie zijn Lemuriërs, iedereen. Jullie zijn een kerngroep, iedereen. Jullie zijn degenen die deze planeet veranderd hebben. De dualiteit is sterk en velen onder jullie die dit lezen en ernaar luisteren geloven het nog steeds niet. Dat wordt vrije wil genoemd. Maar ik ken jullie namen! Gezegend zij de dualiteit die over jullie ligt want het houdt het spel eerlijk. Jullie zullen moeten beslissen of het echt is. Wanneer je het meest alleen bent en wanneer deze tijd aanbreekt waar je begint te vragen naar de anderen, vragen wij je om je hand uit te strekken in een oefening die we jullie eerder verteld hebben en ons je te laten aanraken. Voel het tintelen, voel het masseren en de liefde. “Zijn jullie daar?” zou je kunnen vragen. “O ja, we zijn er, geliefd Menselijk Wezen. Ja, we zijn er! We zijn er altijd.”

We ondersteunen de liefde van God. Dat is de essentie van degenen die erop wachten jullie partner te worden. Wanneer je uit deze plaats vertrekt zullen velen onder jullie dit belichamen en het manifesteren. Daarom kwamen jullie. Sommigen onder jullie zullen het doen en sommigen niet. Het gaat om de reis, niet om het oordeel of wat je doet terwijl je hier bent. Daarom houden we zo van jullie. Er is nooit een tijd op de planeet geweest waar zo weinigen zoveel zullen doen voor zo velen. En ik kijk naar ze.

Dus waarom zijn jullie hier? Wat verontrust jullie? Zullen jullie overvloed hebben om je te onderhouden? Ja. We hebben overvloed reeds eerder gedefinieerd. Het is wanneer je elke dag te eten hebt. Overvloed is de liefde van God in je hart. Kun je gezond door het leven gaan? Ja. Het wordt de liefde van God in je DNA genoemd. Wanneer je beseft wie je bent en waarom je kwam begint alles te veranderen. De uitnodiging voor ascensie? Ja, We hebben ze zelfs gedefinieerd.

De eersten die de gepromoveerde stap van ascensie zullen maken zijn de Lemuriërs. Jullie hebben eeuwen overleefd, leven na leven. Jullie waren monniken, nonnen en sjamanen – gedood, verbrand op de brandstapel – zodat jullie het vers konden houden. En hier zijn jullie. Het is jullie tijd.

Laat het meetellen. Laat het meetellen. Lezer, luisteraar. Jullie zullen hier anders vertrekken dan hoe je kwam. Binnen het spectrum van vrije wil zal elk van jullie, tot welk punt je het wenst te accepteren, anders vertrekken dan hoe je kwam. Je kunt er niets aan doen. Je bent Lemuriër.

En zo is het.

Kryon