De timing van de schepping. De letter “K“

De timing van de schepping. De letter “K“

Deze live channelling werd gegeven tijdens de Kryon Kundalini Tour.

Lee Carroll.  / 17 oktober 2012.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Noot: Op de Kryon Kundalini Tour in oktober/november 2012 had Kryon een channelings voor elke letter van het woord KUNDALINI. Dit is de eerste en hij gaat over de letter K. Deze channeling werd vertaald in het Spaans en kan in zijn geheel worden gehoord op de Kryon website.

————————–

Gegroet geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik ben mij bewust van waar ik ben en van de viering van de dag. Als je het je ooit hebt afgevraagd, God bestaat niet in een vacuüm. Dat wil zeggen dat God in jullie bestaat en zich daarom bewust is van alles wat jullie zijn. Er zijn er onder jullie die zouden zeggen dat contact met God maken moeilijk is en dat daarvoor een protocol gevolgd moet worden.

Laat mij jullie zeggen wat het protocol is: Het heet: in leven zijn. God kent jullie. Als jullie niet hier zijn jullie met God. Als jullie hier niet zijn, zijn jullie een deel van God en er zit schoonheid in deze regeling.

Er is in deze tijd veel te vertellen maar op dit moment ben ik mij bewust van jullie. Ik ben mij bewust van degenen die naar deze stem luisteren en lezen in wat jullie je toekomst noemen. Sommigen van hen zijn jullie! Maar veel van hen zijn niet in deze zaal en ga ik iets doen dat heel on-3D is. Ik wil degenen die luisteren en lezen verwelkomen in deze zaal, want, geliefden, ik zie jullie nu.

De synchroniciteit van cijfers is plezierig voor ons. De organisatoren van de Kundalini Tour hebben gewoon een schema gemaakt van de dingen die zij willen bezoeken, misschien zonder het begrip dat het allemaal was gestructureerd op een 12-basis. De drieën en de vieren met name, vormen niet alleen de structuur van de cyclus maar ook van atomische structuur en biologie. Het enige moment waarop jullie oneven cijfers zien is als atomen bewegen om een potentiële lading te scheppen die een naam heeft: Magnetisme.

Maar de cycli die jullie in biologie en in het gewone leven zien zijn drieën en vieren en dat omvat ook jullie DNA.

Nu beginnen jullie dus met de Kundalini Tour en ondanks dat er mensen in de zaal zijn die niet de hele tour zullen meedoen, zijn zij toch bij ons want wij zien jullie in een staat van bewustzijn waarin weken vanaf nu, toch hier zijn. Weken vanaf nu en als je kijkt naar jullie klokken komen jullie met ons samen op zo’n manier dat het buiten de drie dimensies werkt. Als jullie de laatste boodschap in Lima krijgen zullen er twaalf gebeurtenissen zijn geweest. Is het niet interessant dat de organisatoren per ongeluk en zonder ontwerp dit aantal gebeurtenissen schiepen? Deze dingen zijn dus gepast samengekomen en eren de manier waarop de Aarde werkt.

De op 12 gebaseerde 360 graden zijn de manier waarop jullie vandaag de dag nog steeds navigeren met Gaia, geen vijven en tienen. Als je het getal 12 neemt en de een en de twee daarvan samentelt krijg je de energie van de 3. Het cijfer 3 is een katalysator. Dat wil zeggen dat als bepaalde elementen samenkomen, zij katalyseren, of pushen naar een derde energie. Dat is precies wat er gebeurt. Voeg dit nu toe aan ook een andere synchroniciteit – het woord Kundalini heeft in jullie taal negen letters. Dit cijfers vertegenwoordigt voltooiing. Je zou dus kunnen zeggen dat bij de transitie waar de Aarde nu doorheen gaat ook het cijfer 9 betrokken is. Het is inderdaad het begin van de finale transitie van de Aarde. Er zal een tijd komen waarin een duidelijk verschil zal zijn tussen de energie zoals die gemeten werd voor en na 2012. Tot aan dat moment zal de geschiedenis van de hele mensheid worden gemeten als Een energie en de menselijke geschiedenis vanaf dat moment zal gemeten en gezien worden als een andere energie. Dat is hoe diepgaand de potentiëlen 2012 zijn gepasseerd.

Er zijn anderen jullie voor geweest
.

Laat mij jullie nu iets vertellen: Ik heb het eerder gezegd. Spirit heeft geen klok zoals jullie die hebben. Wij meten de jaren niet en wij zien de dingen niet zoals jullie generaties mensen doen in jullie levens met een tijdlijn. Luister naar mij, oude zielen: Jullie zijn hier altijd! Hebben jullie daar wel eens aan gedacht? Jullie kunnen je leven meten vanaf het moment van je geboorte tot het moment van overlijden, maar dat is een menselijk meetsysteem. Zo zien wij dat niet. Jullie zijn altijd hier. Jullie kunnen een ander gezicht hebben maar jullie hebben steeds dezelfde ziel, hetzelfde Hoger Zelf en dezelfde hoeveelheid wijsheid die in jullie komt door deze gebeurtenissen. Als wij dus jullie toekomst beschrijven tellen wij de jaren niet zoals jullie. Als wij dit of dat zeggen is het een potentieel dat kan gebeuren dat wij baseren op degenen die daar al doorheen zijn gegaan in andere zonnestelsels. Jullie doen iets dat al is voorgekomen binnen andere gemeenschappen op andere planeten. Wij hebben deze energie eerder zien werken en dat geeft ons een patroon over hoe het hier zou kunnen werken.

Laten wij het over de Ouden hebben. Waarom is er een profetie over de beweging van het Kundalini? Wat is er precies aan de hand? Deze speciale channelings zal de naam Channeling van de letter “K” hebben en door de 12 gebeurtenissen die jullie in schema hebben zullen er negen kanalen betrokken zijn in de letters van de naam Kundalini. (die de K vertegenwoordigt), maar wij gaan geen kerninformatie herhalen die al is gegeven. Zoek het op en lees de andere channelings als je wilt weten waar Kundalini over gaat.

Wisten jullie dat het woord Kundalini in de geschiedenis veel te doen had met voorschepping, de schepping van het leven? Als twee mensen samenkomen en leven scheppen zullen zij vaak de Kundalini binnen hun eigen lichaam activeren. Dit is wat Gaia vandaag doet en de metafoor is sterk. Gaia is verbonden met menselijk bewustzijn in een proces dat jullie vandaag al bestudeerd hebben. (in het seminar dat aan de channelings vooraf ging)

Er is natuurkunde bij betrokken en het menselijk bewustzijn is verstrengeld met het bewustzijn van Gaia. Als de een beweegt, beweegt ook de ander. Je kunt hen niet scheiden. De een reageert op de ander. In de energie van vandaag lijkt de mens meer op een motor, een kracht die Gaia voortstuwt. Je zou dus kunnen zeggen dat er binnen Gaia een nieuw leven wordt geschapen door de mensen op de planeet. Wij hebben nooit op deze manier gesproken over de attributen van verstrengeling maar in ware verstrengeling is er een actueel fysiek attribuut dat op een kwantummanier is samengesmolten met de ander. Er kan dus geen actie aan alleen maar een kant van een verstrengelde partner zijn.

Er is een duwen en trekken dat alles zal beïnvloeden waarmee het is verstrengeld. In deze situatie is de mens de duwer en de trekker. Het menselijk bewustzijn is verbonden en dat verandert Gaia.

De Ouden wisten dat dit zou gaan komen.

Laten wij het over de Ouden hebben. Waarom waren zij zo in deze roerbak geïnteresseerd? Hoe kan het dat jullie duizenden jaren teruggaan en de voorspelling vinden over wat jullie vandaag zien? De inheemsen van de Aarde waren meer betrokken bij het stof der Aarde dan wie ook heeft bestaan. Wat is jullie realiteit vandaag de dag? Wat is jullie overlevingsplan? Vandaag heeft dat voor jullie te maken met je baan, je familie en misschien het economisch bewustzijn van jullie regering. Wat was dan de realiteit van de Ouden? Dat waren twee dingen: Voedsel en water. Dat was alles. Alles draaide om deze twee en het werd gedragen door wat zij zagen als het derde bewustzijn, en dat was Gaia voor hen.

De inheemsen hadden feitelijk een drietal van heilig belang; zij zagen de mensheid niet als samen. In die dagen splitsten zij die in mannen, vrouwen en Gaia. Dat was het energetische drietal waarin zij bestonden. Als je teruggaat en kijkt naar hun tradities zou je de tradities van mannen en vrouwen moeten scheiden want zij eerden beide geslachten op een verschillende wijze, maar zij kwamen samen met Gaia. Als zij ceremonies hadden was het om regen te scheppen of het voedsel te scheppen dat als gewas in de grond stond. Dit was hun hele realiteit en het was heel erg gerelateerd aan Gaia. Alle eerbetoon die zij toonden ging over de Aarde. De relatie met de planeet was hun wetenschap en zij hadden daarover veel informatie.

Langzaamaan begonnen zij de cirkel van de tijd te begrijpen. Uiteindelijk begrepen zij de cycli van het weer maar een tijdlang was dat niet zo. Dus baden zij naar de Goden van het zuiden, oosten, noorden en westen. Dit alles vertelt jullie iets over hen. De profetieën van de inheemsen waren allemaal gevormd rondom het bewustzijn van Gaia. Wat zegt dat jullie? Het vertelt jullie over vandaag. Van het noorden naar het zuiden wisten zij op de een of andere manier allemaal iets. Zij kenden elkaar helemaal niet. De stammen in het noorden hadden geen idee van de stammen in het zuiden. Zij hadden elkaar nooit ontmoet. Honderden stammen hadden elkaar nooit gezien en toch profeteerden zij wat er vandaag gebeurt. Ik wil graag dat jullie hierover nadenken. Lijkt het erop dat zij misschien wisten van de verstrengeling van bewustzijn met Gaia?

Dat deden zij dus luisteren jullie vandaag naar hun waarheid en hier is die: Er is een belijning van de schommeling van de planeet die gebaseerd is op de 26.000-jarige cyclus van de Aarde. Het heeft de potentiële mogelijkheid voor het bewegen en scheppen van de energie die jullie vandaag zien. Hoe dichter je hierbij komt, hoe meer de potentiëlen groeien. Dus ook pas onlangs, 600 jaar geleden, leek het er voor hen op dat die voorspellingen een feit waren en niet alleen maar een potentieel. Zij begonnen de informatie ook in hun kalenders op te nemen en jullie kunnen dat zien aan de hiërogliefen op de muren van de piramiden. Vraag het een inheemse. Wat gebeurt er nu? Is het wat zij verwachtten? Het antwoord is Ja! En precies op tijd. Maar is het niet interessant dat wij dit jullie moeten vertellen en het niet in jullie kranten staat? Je ziet het ook niet op jullie televisie – niet de waarheid. Jullie krijgen alleen stukjes en delen daarvan. De resultaten van de opwaardering worden zeer versnipperd weergegeven.

Als je wilt zoeken naar een groots resultaat gaat het uiteindelijk de mensheid duwen naar een nieuwe realiteit, maar dat is de toekomst. Toch zullen jullie onmiddellijk enkele veranderingen gaan zien. Laten wij eens gaan kijken wat dit betekent met betrekking tot de Kundalini-opwaardering.

De planeet is emotioneel al een tijdje gepolariseerd en dat is merendeels weer gebaseerd op waar de meeste mensen op Aarde leven. Dit heeft in de loop der tijd geleid tot het scheppen van een mannelijke Aarde. Als 80% van de bevolking van de Aarde in het noorden leeft en het noorden een bepaald bewustzijn heeft zal de hele planeet dat bewustzijn aannemen. Toch is dat niet het bewustzijn dat in het zuiden begon. Als je kijkt naar de inheemsen van het zuiden voordat de conquistadores (de Spaanse veroveraars) kwamen en kijkt naar wat zij geloofden en leerden, was dat veel vrouwelijker. Zachter. Jullie hebben dus een mannelijk noorden en een vrouwelijk zuiden maar omdat er zoveel meer mensen in het noorden wonen is het bewustzijn van de planeet over het algemeen meer mannelijk en heeft de geschiedenis dit weerspiegeld. Opeens echter hebben wij een opwaardering. En hier wordt het gecompliceerd.

In jullie realiteit voelen jullie dat alles lineair is. Misschien hebben jullie nooit een echte bewustzijnsvermeerdering in het noorden gezien? Hij is er toch! De meerderheid ervan komt van het ontwaken van oude zielen maar het gaat niet zozeer om het aantal mensen dat ontwaakt is maar eerder over de hoeveelheid energie binnen degenen die zijn ontwaakt. Zij zijn degenen die nu in de zaal zitten en die dit lezen. Er is zelfs een opwaardering in de telwijze waarop de energie op de planeet werkt. Het verhoogt van een lineaire manier naar een niet-lineaire manier en Gaia, die met dit alles is verstrengeld, begint te bewegen en juist het Kundalini te verhogen, ofwel het centrale hartchakra van de planeet. Laten wij eens gaan kijken wie er wat doet.

De beweging is niet lineair.

Nummer 1: Gaia is een bewuste, waarnemende, schone en gepaste energie die is verbonden met jullie. Vanwege de kwantumopwaardering die is voorspeld door wat er is gebeurd, is de mensheid anders gaan denken en dit anders denken is diepgaander binnen de oude zielen. Dit is door Gaia, die nu de opwaardering doet, gezien. Dus Gaia is betrokken en dat is het mechanisme van hoe de energie wordt bewogen. Jullie kijken hier echter op een lineaire manier naar en dus stellen jullie de vraag: “Wel, waar is de Kundalini nu? Gaat het van noord naar zuid? Waar is het nu?” Ik ga dat zo beantwoorden en het antwoord zal anders zijn dan jullie je kunnen voorstellen. Maar laten wij het nu hebben over wat deze verplaatsing echt betekent.

Wat gebeurt er als de Aarde voor het eerst met mannelijke en vrouwelijke energie in balans komt? Wat zou dat betekenen? Het betekent dat er een toename zal zijn van wat wij compassievolle actie noemen. Willen jullie weten wat de resultaten van niet-compassievolle actie zijn? Oorlog. Dat is niet-compassievolle actie en ook afscheiding, oordeel en een niet zorgvolle bevolking. Weten jullie wat de gevolgen van gepassioneerde actie zijn? Samenwerking, eenheid, vredesstichten, tolerantie, begrip en het begin van universele onvoorwaardelijke liefde. Zien jullie over wat voor opwaardering wij het hebben?

Het gaat jullie manier van denken veranderen – van binnen en aan de buitenkant.

Toename van compassie.

Als jullie iemand voor het eerst ontmoeten wat zijn dan jullie eerste gedachten? Dat is een goede suggestie voor psychologen. Hoeveel van jullie kijken naar en ander en zeggen bij jezelf: “Dit is een schepper van Godenergie, net als ik. Zij zijn familie, net als ik. Zij zijn net als ik op Aarde geweest. Ik zal dus de God in hen groeten en ik zal hen in mijn armen nemen en hen een hart tot hart omhelzing geven.” Wat als iedereen dat zou doen? Maar dat is niet de manier waarop jullie elkaar begroeten, nietwaar? Oh, sommigen van jullie doen dat wel maar dat is het verschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke Aarde. Moederenergie zorgt voor deze dingen en dit is wat er op de planeet gebeurt – een toename van moederenergie. Het groeit ook hier, op deze plaats die Zuid Amerika wordt genoemd.

De wijsheid in het kristallijnen raster die al eonen geleden is geplaatst in het noorden door een proces dat nog moet worden verklaard. Het is een inwaartse uitleg. Aan de buitenkant zullen jullie vele menselijke veranderingen zien. Jullie gaan het begin van tolerantie en integriteit zien. Als dingen geen integriteit hebben zullen jullie er niet in geïnteresseerd zijn. Kunnen jullie je mensen voorstellen met dat attribuut? Kunnen jullie je voorstellen wat dat met politici zal doen? (gelach)

Dat is een grap van Kryon. Maar dit is wereldwijd en niet alleen maar de politiek van dit land. Kunnen jullie je compassievolle actie voorstellen niet alleen maar bij de regering maar misschien ook in instellingen, bedrijven en misschien zelfs wel in de gezondheidsindustrie? Het zou de soort producten die worden aangeboden heel erg veranderen. Kunnen jullie zien hoe dit alles zal veranderen? Dat zal het. Jullie zijn al begonnen. Er zijn dingen die waarmee jullie al zijn begonnen te veranderen, al 18 jaar lang, langzamerhand. Het gaat zo langzaam dat jullie het niet eens in de gaten hebben!

Hoe zit het met jullie continent? (sprekend tegen de Zuid Amerikanen. Als jullie 100 jaar teruggaan, wat zien jullie dan? Waar lijken jullie regeringen op ten opzichte van toen? Konden jullie toen vrijuit kiezen? Dat konden jullie, maar het leek geen verschil te maken, nietwaar? Jullie levens zijn veel te kort en na 70, 80 jaar kijken jullie om en komen terug. Jullie herinneren je niets als jullie teruggaan maar als jullie zouden kunnen spreken met jullie voorouders, zouden zij het zich herinneren. Jullie gingen van een veroverd continent met veranderende grenzen en dictators die alles onder controle hadden naar wat jullie vandaag hebben. Realiseren jullie je het verbazingwekkende verschil? Realiseren jullie je dat dit ingaat tegen wat jullie de menselijke natuur noemen? Als je iemand iets vraagt over de rol van de menselijke natuur zou hij jullie kunnen vertellen dat jullie altijd oorlog hebben gevoerd. De cynici zouden zeggen dat mensen, mensen doden en dat zij dat altijd zullen doen. Er zullen altijd dictators zijn, zullen zij zeggen. Als dat waar is, hoe verklaren jullie dan Zuid Amerika? Langzaamaan is het veranderd net zoals elk ander continent op Aarde en maakt het zich langzaam klaar voor NU.

De akkers zijn geploegd en zijn er klaar voor om het zaad te ontvangen. Jullie lichamen zullen veranderen. Weten jullie wat er gebeurt bij compassievolle actie? Cellulaire structuren veranderen. Wij hebben jullie channelings daarover gegeven en zelfs over de nieuwe veranderingen waarmee de nieuwe mens wordt geboren.

Het kristallijnen raster wordt herschreven.

Laten wij het over Gaia hebben omdat er vele dingen zijn die veranderen. Over de een hebben wij jullie verteld, maar niet in jullie taal. (Spaans) Laten wij dus even terugkijken: Er is iets dat het Kristallijnen Raster heet. Het is een esoterisch (onzichtbaar) multi-dimensionaal raster. Zeggen dat het kristallijn is, is een metafoor voor een raster dat herinnering vasthoudt. Het herinnert zich vibratie. Het herinnert zich jullie! Dit is complex en moeilijk te begrijpen in 3D. Als jullie je leven leven stoppen jullie energie die JULLIE IS in dit in dit kristallijnen raster. Als jullie licht scheppen door te werken met spirituele energieën schept een afdruk op het raster. Als jullie donkere dingen scheppen komt er ook energie in het raster. Oorlog zal energie op het raster scheppen en dat doen compassievolle acties ook. Dus nogmaals, het is een raster dat menselijke handelingen onthoudt en dat is tot nu toe een lineaire afdruk geweest – dat wil zeggen dat alle energieën gelijkmatig werden afgedrukt.

Opeens geeft het raster meer waarde aan wat oude zielen doen dan aan wat mensen in het algemeen doen. Het is dus niet langer een lineair energieraster, maar een dat nu is bevooroordeeld in de richting van de lichtwerker. De dingen die het meest zullen worden herinnerd beginnen de dingen te zijn die compassie scheppen en niet de duistere dingen die kommer en kwel en dood scheppen. Dit is onderdeel van de nieuwe manier waarop dingen in de toekomst gaan werken.

Er zijn veel die wij kunnen zeggen over het waarom van een kristallijnen raster. Wij zouden kunnen zeggen hoe het antwoordt of hoe het werkt. Maar veel ervan is al gechanneld en dat zal ook in de toekomst gebeuren. In plaats daarvan wil ik jullie iets vertellen dat nog nooit eerder is gegeven en dit is voor de nieuwsgierigen. Als ik spreek over Gaia, waar denken jullie dan aan, wat visualiseren jullie dan? De energie van de Aarde? Wat is er in jullie gedachten als jullie het woord Aarde horen?

Velen van jullie zullen je de aardbol voorstellen terwijl die in het heelal zweeft. Jullie hebben gelijk want dat is het bewustzijn van Gaia; het is de wereldbol. Gaia omhult de aardbol niet met energie maar zij is eerder de wereldbol – de hele bol. Misschien denken jullie dat Gaia alleen maar een deel van de aardkorst is? Als dat zo is, hoe zit het dan met de rest van de planeet? En hoe zit het met de kern? Realiseren jullie je hoeveel materie er in de Aarde is dat zich niet aan de oppervlakte bevindt? Wat is de relatie tussen alle delen van de Aarde? En heeft deze relatie bewustzijn? Dat heeft hij, en het heet Gaia.

Geliefden, ik geef jullie deze dingen niet om jullie zienswijze nog ingewikkelder te maken maar eerder om jullie een gevoel te geven over hoe Gaia omgaat met energie. Als je een strijkbout op de kachel zet om die op te warmen, verplaatsen jullie energie naar de strijkbout om warmte te scheppen. Zou iemand zich afvragen: “Waar zit de warmte in de strijkbout?” Het antwoord is nee. De bout warmt in zijn geheel op en hij koelt in zijn geheel af. Zo gaat het ook met de energie van de planeet. De beweging van het Kundalini gaat door de hele Aarde en niet alleen aan het oppervlak. Klinkt dit logisch voor jullie? Wat er op de planeet gebeurt, gebeurt allemaal tegelijk.

Als jullie dus aan de beweging van het Kundalini denken vraag dan niet: “Waar is het nu? Door welk land gaat het heen? De energie van Kundalini betreft de hele planeet en geen spoor van de ene naar de andere plaats op de planeet. Dit is een kwantumopwaardering en die gebeurt niet op een lineaire manier. Toch is er al die jaren gediscussieerd alsof het een lineaire verandering zou zijn die uit India en Tibet vandaan zou komen en zou landen in Zuid Amerika. Jullie hebben een energetische her-banlancering van de ene naar de andere plaats zonder op het oppervlak te reizen.

Dus al deze afgelopen jaren is de opwaardering allemaal tegelijk gebeurd en voor de hele planeet. Het is een opwaardering van het ene bewustzijn naar het andere en niet van de ene plaats naar de andere. Er wordt meer vrouwelijkheid gevoeld die een balans schept van de twee halfronden en die zelfs de kern van de planeet betreft. Het gebeurt niet aan de oppervlakte, het gebeurt voor de hele planeet. Wij zeggen jullie dat het centrum van de nieuwe balans het meest gevoeld kan worden in Peru en Bolivia. Maar het kwam daar niet door over het oppervlak te reizen over een denkbeeldige weg.

Enkele jaren geleden was ik in een plaats in Chili en sprak ik over de beweging van het Kundalini (Valle Nevado, 2008). Als jullie naar de metafoor van het Kundalini kijken hebben jullie een beweging van het menselijk Kundalini zoals die in het menselijk lichaam zit. Iets ervan gaat voorwaarts en achteruit. In dit geval is het een metafoor voor oscillatie (Schommeling, een heen en weer gaande beweging) en het dient voor een vibrationele opwaardering naar een hoger bewustzijn. Maar Gaia is er ditmaal bij betrokken – de korst, de mantel en de kern. Jullie zijn verstrengeld met Gaia en in die tijd, 2008, vertelden wij jullie dat de Aarde het potentieel had om binnenkort te gaan bewegen. Wij vertelden jullie dat het ten zuiden zou zijn van de plaats waar wij nu zitten – en dat gebeurde ook. (sprekend over de aardbeving in Chili op 27 februari 2010) Er komt meer aan voor Chili en nogmaals, het gaat in het zuiden zijn.

Al deze bewegingen zijn noodzakelijk en soms is het fysiek. Gaia kent jullie en gaat bewegen en corrigeren. Maar als zij moet corrigeren gaat dat meestal gebeuren op plaatsen waar niemand leeft. Geliefden, als jullie dit zien gebeuren, ga dan niet in angst zitten. Als jullie vulkanische activiteit zien, wees dan niet bang. Heb in plaats daarvan de moed om je hand op te steken en te zeggen: “Dank je, Gaia” voor de plaats waarop je dat deed. Jullie moeten weten dat het gebied waar jullie je nu bevinden volatiel (beweeglijk) is. (sprekend over de plaats waar de channelings wordt gehouden) Toch kunnen oude zielen zelfs deze attributen van tektonische platen veranderen. De Aarde zal bewegen op plaatsen waarvan jullie dat niet zouden denken en als jullie het zien: “Dank je Gaia!” Jullie zullen weten dat ik gelijk heb en dat jullie altijd verbonden zijn in bewustzijn, geliefden, met jullie Aarde.

De planeet verandert en de inheemsen hadden gelijk. Zij namen de grond in hun handen en zeiden: “Dit is leven.” Het vertegenwoordigt meer dan zij wisten en meer dan jullie wisten. Het vertegenwoordigt het bewustzijn van Gaia en het partnerschap met de mensheid. Al deze dingen gebeuren op een manier die de mensheid eert. Wij zullen het daar later nog over hebben als wij naar de andere letters van de negen gaan.

Wij hebben nu lang genoeg gesproken. Wees je ervan bewust, mensen, dat alles dat er nu op de planeet gebeurt een deel is van een nieuwe toekomst. Er zal een dag komen waarop jullie twee, misschien driemaal of meer, terugkomen en zullen landen op deze Aarde, als kind, als baby en het woord oorlog in jullie woordenboeken zal worden gedefinieerd als iets dat vroeger bij barbaren voorkwam in oude tijden en dat dit is verdwenen. Dat is wat wij zien. Dat is het diepgaande attribuut van deze beweging, het begin van compassievolle actie op deze planeet.

En zo is het.

Kryon