Kryon in Edmonton, Canada. / Het Welwillende Systeem van Engelen en Gidsen. 2

Live Kryon Channeling:
Edmonton, Canada.

Het Welwillende Systeem van Engelen en Gidsen. 2 

25 januari 2014 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Menselijke Ziel

Laten wij het over zielen hebben. Wat is een ziel? Het woord “ziel” wordt door de mensheid gebruikt, zelfs als er geen spiritueel geloofssysteem bij is betrokken. Is het niet interessant dat mensen weten wat een ziel is zonder dat zij pretenderen dat zij er een hebben? Zij weten wat het is. Zelfs zoveel dat mariniers op een schip het aantal zielen tellen in plaats van het aantal mensen.

Het wordt algemeen taalgebruik om met het woord “ziel” te beschrijven wat de spirituele essentie van een mens is.

Bij sommige spirituele systemen is de ziel maar een keer op de planeet en komt nooit meer terug. In andere geloofssystemen komt de ziel steeds weer naar de planeet. Toch is het over het algemeen bij elk systeem zo dat de ziel een stukje van het menselijk lichaam is dat God toebehoort.

Bij de meeste traditionele geloven is de ziel een enkelvoudige entiteit die toebehoort aan degene wiens gezicht in jullie spiegel zien. Als jullie overlijden gaat de ziel met jullie ergens anders naartoe. Bij sommige geloofssystemen komt hij daarna terug. Dit is eenvoudigweg niet correct, maar het is okay….heel goed. Als ik tegen jullie zou zeggen: “Jullie moeten kunnen lopen voordat jullie gaan rennen” zouden jullie dit logisch vinden. Hetzelfde proces van het begrijpen van de spirituele waarheid maakt deel uit van een spiritueel evolutieproces van perceptie.

Het is niet nodig dat jullie alle details van iets kennen om het te gebruiken of te voelen.

De menselijke ziel is een deel van een multidimensionale energie en is niet enkelvoudig. Hij is ook niet gebonden aan een lichaam. Hij kan gesplitst worden en kan op vele plaatsen tegelijk zijn.

In het esoterische geloofssysteen van de Nieuwe Tijd is er het Hoger Zelf. Het vertegenwoordigt een ware kwantumenergie.

Esoterisch Geloof en het Hoger Zelf

Als wij over de Nieuwe Tijd en esoterische geloofssystemen spreken, gebruiken wij de woorden afwisselend. De term “Nieuwe Tijd” kan vaak “cultus” betekenen in bepaalde culturen en daarom gebruiken wij vaker “esoterisch!” Beide woorden refereren aan een geloofssysteem dat uniek is op de planeet en dat geen structuur of doctrine heeft. Het heeft geen centraal boek. Het heeft geen profeet die aanbeden kan worden en er is geen centraal hoofdkwartier. Er is geen plaats waaraan gerapporteerd moet worden en er zijn geen regels.

Er is geen lidmaatschap en er wordt niet bijgehouden wie eraan zijn begonnen. Wat een systeem! Het gaat buiten de zienswijze van elk, logisch, georganiseerd systeem omdat het geen organisatie heeft.

Toch komen duizenden van over de hele wereld samen om dezelfde attributen van van geloof te eren. Er zijn centrale kern-geloven dat God binnenin is, dat zielen vele malen naar de planeet komen en dat de mens deel uitmaakt van een welwillend systeem dat de spirituele evolutie van de Aarde schept.

Er zijn mensen die geloven dat de mensheid werd gezaaid door de Pleiadiers en dat zij nog steeds hier zijn, dat er een prachtig doel in het leven is en dat jullie hier zijn om op een prachtige manier de mensheid te helpen om vrede op Aarde te brengen.

Is het niet interessant, lieve mensen, dat er geen profeet is die in het centrum van de aandacht staat? Maar echt, dit is wel zo. Wat velen de ziel mogen noemen, noemen jullie het Hoger Zelf. Wij zullen deze termen door elkaar halen omdat dit het is wat wij onderwijzen. Maar in het esoterisch geloof heeft het Hoger Zelf een persoonlijkheid. Het is een deel van God dat jullie gezicht heeft. Het is aan de andere kant van de sluier en tegelijkertijd is het binnenin jullie en het is de profeet binnenin! Het Hoger Zelf heeft het sjabloon van de spirituele regels, als jullie het zo zouden willen noemen. Toch zijn dit geen regels, maar eerder concepten. Het zijn concepten van ervaringen uit vorige levens die worden gepresenteerd door wat wij de Akasha noemen.

Het sjabloon bevat concepten van engelen en gidsen om jullie heen, wie jullie zijn, waar jullie naartoe gaan, waarom jullie hier zijn, en de attributen van wat jullie overleving noemen. Het is het sjabloon van jullie ziel. Het Hoger Zelf is niet iets dat boven jullie staat; het vibreert alleen hoger dan jullie lichamelijk zelf. Het hele doel van het esoterisch geloof is om de mens de hand van het Hoger Zelf te laten nemen en meer te laten ontdekken van het sjabloon.

Zou het niet prettig zijn om elke dag als jullie ontwaken de hand van God te kunnen nemen en de dag door te gaan met diepgaande wijsheid en balans? Dit is het geloof van de Nieuwe Tijd. Dit is esoterisch geloof – in contact komen met de God die binnenin jullie is.

De meesters van de Aarde spraken allemaal met de God binnenin – allemaal. Het geloof van de Nieuwe Tijd leert dat alle meesters hier waren om deze boodschap te brengen en het was niet nodig om hen te aanbidden. Zij isoleerden zich niet of bouwden geen kerk om zich heen. Er is dus geen evangelische drang in de Nieuwe Tijd. Helemaal niet. Als jullie iemand vinden die jullie probeert te vertellen dat hij of zij gelijk heeft en jullie ongelijk hebben is deze persoon niet van de Nieuwe Tijd. In plaats daarvan hebben deze mensen waarschijnlijk iets van zichzelf dat zij in hun eigen box stoppen en willen zij dat jullie je bij hen aansluiten. Zij zijn niet van het esoterisch geloof waar wij over spreken.

In contact komen met je Hoger Zelf zal in jezelf een balans scheppen en het zal jullie ook met anderen helpen. Het Hoger Zelf is de sleutel. Er is een welwillend systeem dat van jullie houdt en jullie ziet zoals jullie je kinderen zien.

Dit komt omdat jullie, als jullie naar deze planeet komen, afstand van ons nemen. Dat is jullie vrije wil en jullie zijn hier specialisten in.

“Oh, dat kan ik mij niet voorstellen! Ik zou huilen als ik als een stukje van God gescheiden zou worden van mijzelf en niet zou weten wie ik was. Oh, mijn God! Wat een taak!” Toch doen jullie dit al heel lang vrijwillig en makkelijk. Nu weten jullie waarom ik verliefd ben op jullie en hier zitten jullie dan op het keerpunt van een revolutie in energie.

Wordt vervolgd