Kryon in Edmonton, Canada. / Het Welwillende Systeem van Engelen en Gidsen. 3

Live Kryon Channeling:
Edmonton, Canada.

Het Welwillende Systeem van Engelen en Gidsen. 3

25 januari 2014 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Waarheid over Engelen

Ik wil het even over engelen hebben. Ik heb dit echt niet veel vaker gedaan. Kryon is geen engel maar eerder een helper. Mijn partner heeft mij een welwillende engel van de Nieuwe Tijd genoemd maar dat is niet helemaal goed. Ik ben een helper; geloof mij, als jullie een engel zouden zien, zouden jullie het verschil kennen.

Nummer een: Zijn Engelen echt? Absoluut! Ja.

Nummer twee: Wie of wat zijn zij? Er is een systeem, lieve mensen, van welwillende hulp voor deze planeet. Het is zo complex dat het heel moeilijk uit te leggen is omdat jullie bevooroordeeld zijn door wat jullie denken wat het is. Waar zijn engelen? Wat doen zij? Hoe vaak? Wie zijn zij? Waar komen zij vandaan? Ik ga jullie wat informatie geven die sommigen van jullie niet leuk vinden – en anderen zullen het wel leuk vinden.

Fysieke bezoeken: Engelen komen als zij nodig zijn en zij komen uit de Centrale Bron. Normaal gesproken is dit op verschillende punten in de menselijke tijd in het algemeen en individueel. Steeds als zij komen is dit spectaculair. Niet een van hen is lichamelijk. Nogmaals, mensen hebben besloten dat als een engelentiteit hen bezoekt, om het bezoek geloofwaardig of uitlegbaar te maken, zij een huid en vleugels moeten hebben en dat zij hen namen moeten geven.

Mensen kleuren hun kleding wit (Lee: dit symboliseert puurheid), maken plaatjes van hen, voegen halo’s om hen heen toe en vermelden hen in de spirituele geschiedenis. Maar dit is niet de manier waarop zij eruit zien. Zij zijn multidimensionale wezens, niet lichamelijk.

Het was waarschijnlijk Mozes die de verschijning van een engel op de beste manier beschreef: als een brandend braambos. Vuur dat zichzelf niet consumeert in een draaiende bal van regenboogkleuren zijn goede beschrijvingen van een engelenergie. Wat zo dramatisch is aan engelenergieën is dat zij verschijnen als energiebollen die naar jullie toekomen als jullie hen niet verwachten. Inderdaad, het brandende bosje was een engel. Soms komen zij recht door een muur heen!! Zij hebben alle kleuren van de regenboog  als vuur en zij hebben een tendens om mensen bang te maken.

Elke vermelding in de Schrift over een bezoek van een engel vertelt jullie dat de engel direct communiceerde: “Wees niet bang!” Waarom zouden jullie bang moeten zijn voor een prachtige vrouw met een halo in een witte jurk? (gelach) De reden dat engelen dit zeggen is omdat zij er niet van houden. Lieve mensen, zij zijn er niet om jullie angst aan te jagen maar eerder om zich bij jullie te presenteren in al hun pracht en majesteit – zo groots dat sommigen er zelfs niet naar kunnen kijken. Zij zijn inderdaad groots!

Engelen zijn Groepen zonder Hiërarchie

Hier is een deel dat jullie niet hadden verwacht Zij zijn een collectief. Er is niet zoiets als een enkelvoudige engel. Jullie zouden een engel kunnen zien als een lichaam, als een enkelvoudige entiteit, maar jullie zijn je niet bewust van de soep van engelenkracht. Engelen spreken met vele stemmen, maar zij spreken in jullie hoofd, niet in de lucht zoals vibraties van geluid.

Engelen spreken normaal gesproken niet tegen menigten. Zij spreken individueel tegen de ene mens of de ander, maar het is een collectieve stem van velen die gezien en “gehoord” wordt als één stem.

“Maar Kryon, hoe zit dit dan met de Aartsengel Michael? Ik ken iemand die deze prachtige, enkelvoudige engel channelt. Hoe zit dat?” zouden jullie kunnen vragen. De boodschappen van Aartsengel Michael komen van een groep. Het is een krachtige groep maar denk eraan als een groepsbewustzijn dat als één wordt gezien. Bij Kryon is dit hetzelfde. Ieder van ons die de andere zijde vertegenwoordigt heeft deze attributen. Wij zijn niet lichamelijk en niet enkelvoudig.

Het volgende is nog moeilijker te begrijpen en het is niet wat jullie is verteld. Er is geen hiërarchie van engelen. Geen van hen staat boven de ander in een systeem van wie de meest krachtige is of de leiding heeft. In plaats daarvan zijn zij een deel van de soep van God en zij zijn allemaal identiek majesteitelijk. Sommigen hebben de afspraak om ambassadeurs voor anderen te zijn maar zij staan niet “hoger” dan de anderen. Zij zijn er omdat zij zo zijn ontworpen en zij brengen boodschappen om de welwillendheid en de Liefde van God binnen de mensheid te helpen versnellen.

De meest aangehaalde engel is waarschijnlijk de Aartsengel Michael die jullie zien als de hoogste van de hoogsten. Toch is Michael technisch gezien een groep en heeft geen hiërarchische positie. Het lijkt erop omdat de boodschappen binnen een specifiek belangengebied naar de planeet worden gebracht. Michael zal jullie vertellen: “Ik ben een van velen – allemaal majesteitelijk, allemaal de Liefde van God bevattend, allemaal prachtig, allemaal welwillend, allemaal ten dienste van de mensheid.” Maar mensen willen hiërarchie: “Dit is belangrijk, dat is niet zo belangrijk. Dit is er een die je weg kunt gooien!”

Wat is de hiërarchie van jullie organen? Welk orgaan hebben jullie niet nodig? Welke organen houden jullie in leven? Dat doen zij allemaal! Maar jullie bestempelen het hart meestal als het belangrijkste orgeaan. Is dit werkelijk waar of “spreekt het hart gewoon voor alle anderen?” Oh, en welk orgaan rebelleerde tegen de anderen en verliet het lichaam? (glimlach)

Laten wij het eens hebben over de mythologie van Lucifer. Wij hebben hier een engel die  het niet eens was met wat er gaande was, en dus vertrok hij. Of misschien deed hij iets verkeerd en werd hij uit Gods huis gegooid. Lieve mensen, zien jullie hier het vooroordeel van de mens?

Dit verhaal is belachelijk en het komt door het vermenselijken van God. Jullie kunnen de attributen van oordeel, oorlog, vechten en drama niet nemen en hen op de majesteit van de Schepper plakken. Mensen hebben dit altijd gedaan.

Niets verlaat de soep van God! Het is pure energie die de totaliteit vertegenwoordigt van Spirit! Het is oneindig – altijd dezelfde hoeveelheid van delen (om het in 3D voor jullie uit te drukken). God is de energie van schepping en het blijft samen als een mist die nooit uit een kwantum-omvatting van Liefde gaat. Jullie kunnen geen deel van de mist wegnemen want dan zou het niet meer bestaan! Het is wat het is en het zal altijd perfect zijn, altijd hetzelfde en altijd heel. Niets kan toegevoegd of afgehaald worden van de majesteit van God.

Jullie zullen engelen door de hele geschiedenis heen vinden. Zij zijn vertegenwoordigers van de energie van Creatie. Zij hebben geen geslacht omdat zij energie zijn. Zij zijn niet mannelijk en niet vrouwelijk en zij zijn even sterk. Zij zijn prachtige, multidimensionale boodschappers die hulp geven aan de mensheid. Het enige dat hen scheidt is de soort “dienstverlening” of hun “specialisme.” Maar zij zijn altijd een deel van ons, zelfs als zij schijnbaar gescheiden zijn en tegen jullie spreken. Ik weet wie zij zijn en ik heb hen aan het werk gezien. Ik ben ook een boodschapper, maar ik ben geen engel.

Wordt vervolgd