Een beknopt stuk van KRYON: Lee and Kryon

Een beknopt stuk van KRYON

Lee and Kryon

Door Lee Carroll / 2 april 2011 in Gaithersburg, Maryland

“Gegroet lieve mensen, Ik ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Er zijn mensen die zeggen dat het langer zal duren voordat het Menselijk Wezens in de stoelen de energie die Spirit is, kunnen verwerken. Ze zeggen dat, zodat deze energie hun lichaam kan omvatten, om een vereniging van energie te verkrijgen wat opmerkelijk lijkt op het Hoger Zelf, en dat heeft meer tijd nodig. En wij zeggen tegen jullie, dit is de manier van de nieuwe energie. Jullie kijken ernaar.

Er is een oud paradigma(voorbeeld) van lineairheid dat zegt dat jullie vereren en bidden op bepaalde tijden en dat je speelt op bepaalde tijden. Dit is God in hokjes verdelen, nietwaar? Wat als er altijd het Hoger Zelf zou zijn dat klaar staat om te handelen? Wat als jullie het op zo’n hoog niveau met je meedroegen dat jullie het zelf werden? Ieder woord dat je spreekt komt daar vandaan. Telkens als een Menselijk Wezen naar je keek, had je medeleven in je ogen voor hem… met degene die tegen je argumenteert, degene die je uitscheldt, met een autoriteit waar je niet van houdt. Hoe kon je in staat zijn om naar ze te kijken en om eerst het medeleven te zien, en dat daarna al het andere ontwapent dat er emotioneel gebeurt? Dus als ik in de stoel zit, gaf ik mijn partner (Lee Carroll) instructie om medelevend te zijn naar iedereen, en dat laat me onmiddellijk binnenkomen. En hier ben ik.

Er is een traditie dat als ik op deze plek zit [in Gaithersburg] ik een samenvatting verzorg van wat er op de planeet gebeurt. Dus ik ga verder met die traditie. Sommige van de dingen die ik jullie ga vertellen en er nu met je over praat, heb ik al eerder gezegd en ook kortgeleden op andere continenten. Sommige dingen heb ik zelfs in deze stoel gezegd. Dit wordt echter een samenvatting van dingen op een manier die we nooit eerder gedaan hebben, dus kun je ze samen horen.

We spreken met liefde. We vertellen jullie dingen die vanuit ons perspectief gebeuren en we herinneren jullie eraan hoe ze zijn. Maar met alles wat ik tegen jullie ga zeggen, benadrukken we dit: Alle dingen die er op de planeet gebeuren, gebeuren langzaam. Je moet gaan denken en observeren in aantallen generaties en niet in seizoenen van jaar tot jaar. Lieve oude ziel, gebruik de wijsheid die je verzameld hebt in de vele keren dat je op de planeet bent geweest, nu, om deze boodschap beter te begrijpen. Begrijp dat er tijd moet verstrijken, om geen andere reden dan voor de kinderen die nog binnen moeten komen en die niet hetzelfde bewustzijn hebben als hun ouders. Dus nu kijken jullie met ogen van generaties, maar het gebeurt wel nu vlak voor je.

Dus opnieuw, alle dingen waar we vandaag over spreken worden in liefde gegeven. Voorspellingen die ik geef zullen gebaseerd zijn op dat wat het meest waarschijnlijke is dat zal gebeuren omdat ze het sterkste potentieel hebben van synchroniciteit van bewustzijn op de planeet. En bewustzijn ontwikkelt zich dagelijks. Ook al hebben we net gesproken over iets dat heel veel tijd nodig heeft, bewustzijn verandert. Het verandert radicaal, daar het een weerspiegeling is van het Menselijke. Het stuwt dingen op in richtingen die soms snel zijn en soms niet. Dus de dingen die ik jullie vandaag geef kunnen morgen al veranderen. Maar terwijl ik in de stoel zit zal ik je de sterkste potentiëlen geven die er nu zijn. Het schip kan snel omkeren en iedereen verrassen, maar ze heeft toch een heel lange tijd nodig om haar bestemming te bereiken.

We spreken over veel onderwerpen. Maar voordat we dat doen, ben ik me ook bewust van de luisteraar, en ik ben me bewust van de lezer, ik ben me bewust van degene die nu in de stoel zit. Zijn jullie niet blij dat je kwam? Kun je de energie voelen die deze ruimte binnendringt en jullie op een boodschap voorbereidt die prachtig is, die jullie gelukwenst voor een van de moeilijkste dingen die je ooit deed? Want bijna iedereen hier is boven de elf. [gelach]. Jullie hadden een keuze. Bij de Wind of Birth (de Geboortewind)[dit is Kryons naam voor als we op het punt staan de planeet binnen te komen] keken we naar jullie en zeiden: “De Armageddon doemt op. Kijk ernaar.” Er was niks dat je enige hoop gaf toen je de planeet binnenkwam en dat jullie in 2011 in een stoel zouden zitten en veilig zouden zijn. Niets. Jullie vaders en vaders’ vaders leden in oorlogen en bij de verovering van dit continent, ook in andere continenten, en de haat van man tot man was net zo groot als het altijd al was geweest. Er waren geen tekenen dat het ooit anders zou worden. Toch kwamen jullie in ieder geval, omdat er het potentieel was van wat er nu werkelijk heeft plaats gevonden.

In 1987 duwde een Harmonische Convergentie (een harmonieuze samenstand) het bewustzijn naar een plek die jullie niet verwachtten… en toen veranderde alles. Zelfs daarvoor, werden dingen voorbereid om te veranderen. Maar niet toen jullie geboren werden. Dus kijk ik niet alleen naar oude zielen in deze ruimte maar ik spreek nu ook tegen velen van hen die dit met hun oren horen, later in de tijd, en die dit lezen, later in jullie tijd. Ik praat tegen moedige oude zielen. Want het idee van een confrontatie een Armageddon, een nucleaire oorlog stond er aan te komen en dat wisten jullie toen je toestemde om te komen. Ik heb dit overzicht zo vaak gegeven. Toen viel de Sovjet Unie om door zichzelf. En toen, en toen… zoveel dingen die jullie niet verwachtten.

Gaia en de Geruchten van Oude Energie.

Hier zijn jullie vandaag. Laten we eerst over Gaia praten en als we over Gaia praten, moeten we over samenzweringen praten. Dus praten we nu over die dingen die eigenlijk niet door de oude zielen in deze ruimte geloofd werden, maar wel door sommigen die dit gaan beluisteren of gaan lezen. Er gaat het praatje dat al die veranderingen op de planeet iets klaar staan te stomen, voor iets verschrikkelijks, en dat veel mensen daar al over hebben gesproken en dat sommigen het geprofeteerd en gechanneld hebben: de aarde gaat zijn ronddraaiing drie dagen lang stoppen en begint dan weer opnieuw. Ah, sommigen zeggen dat de aarde zal omslaan, dat het zuiden het noorden wordt en het noorden het zuiden. En dan zijn er weer anderen die zeggen: “Net voordat dit gebeurt, komen er schepen waarvan jullie zeggen dat die uit de ruimte komen om jullie op te halen. Natuurlijk niet voor iedereen, maar alleen voor enkelen van jullie.”

Nou, laten we hier dus even over praten en het voor eens en altijd aan de kant zetten. Het is tijd voor spirituele verantwoordelijkheid. Je kunt deze dingen geloven als je dat wilt, misschien waren ze gechanneld en misschien klonken ze voor jullie in die tijd goed. Maar laten we even over de realiteit van die dingen praten. De eerste voorspelling: ALS de aarde zou omslaan, is iedereen dood. De oceanen vliegen de ruimte in, al het leven stopt te bestaan en de planeet wordt een hete steen. Hoe vinden jullie dit tot zover? Tweede voorspelling: de aarde stopt drie dagen met ronddraaien. Nu bij de evenaar gaan jullie ongeveer zo’n 1500 km per uur. Alles stopt. Opnieuw, als dit plotseling zou stoppen, vliegt alles de ruimte in, inclusief de oceanen en de atmosfeer, en alle leven eindigt. Hoe dan ook, het maakt niet uit wanneer ze weer gaat draaien, iedereen is weg. Dus het na drie dagen weer beginnen is betwistbaar. Hoe klinkt dat tot nu toe?

Als jullie je spirituele onderscheiding beginnen te gebruiken en gaan gebruiken wat jullie door de ouden en door recente channelings is verteld, klinken die voorspellingen dan als de toekomst van de Aarde? Zitten jullie daarom in die stoelen of luisteren jullie daarom naar dit kanaal? Is dat de liefde van God op zijn best? Denken jullie echt dat je geboren bent om op die manier te sterven? We zeggen jullie dat het tijd is voor je om de liefde van God te voelen.

De doctor weet iets en hij spreekt er zelden over [Kryon sprak over dr. Todd Ovokaitys die in het gehoor zat]. De astronomen weten ook iets en zij praten er ook niet over. Overal waar ze kijken in het Universum is er een samenstromen van energie die creatief en welwillend is. Astronomen noemen dit attribuut een intelligent ontwerp. Statistisch bekeken, zeggen ze dat er gewoon iemand moet zijn die dit allemaal ontwerpt. Het is TE goed en onmogelijk, het is te opmerkelijk. Het zit buiten de mogelijkheid van toevalligheid. Vraag het ze. Zoek dit uit!

De doctor heeft een kwantumuitvinding en overal waar hij het op richt, geneest. Wat zijn de kenmerken ervan? Waarom moet dat zo zijn? Omdat het gewoon een kwantumenergie is betekent het niet altijd iets goeds, nietwaar? Is de kwantumenergie in de natuurkunde altijd welwillend? Als dat zo is, dan zegt het jullie dat er iets in de schepperenergie is zit dat kwantum is en dat weet wie jullie zijn! Er is een intelligentie in de ingeboren energie van natuurkunde en die is tot leven geneigd. Denk daar eens over na. Dus denk je bij die profetieën even na over dat alle creatie op Aarde tot een oorverdovende stilstand komt?

Oh, en nog wat, laten we even praten over die ruimteschepen die jullie gaan komen halen. Het wordt tijd dat jullie dit allemaal zien als een mythologie, want dat is het. Iedere cultuur, door de eeuwen heen, had een soort van reddingsplan. En of de meesters nu zouden komen en je ophalen en uit je zetels zouden trekken of dat er ruimteschepen zouden komen en jullie allemaal zouden ophalen, dat is allemaal eenzelfde scenario. Kijk ernaar voor wat het is. De mythologie die zegt dat jullie niet goed zijn, Aarde dondert in elkaar, en jullie moeten worden gered. Zien jullie dit patroon? Het zit vandaag nog in jullie geloofstelsels en zat ook bij de ouden. Het is een totaal op Mensen gebaseerd attribuut en komt vanuit angst. Dus is het tijd voor jullie om te begrijpen dat dit de mythologie is van een oude energie.

De waarheid is dat jullie jezelf redden, iedere dag meer omdat jullie het bewustzijn veranderen van deze aarde en omdat jullie de zaden van vrede planten op Aarde die jullie kinderen en jullie kindskinderen uiteindelijk zullen zien en daar deel van zullen zijn. Jullie zitten vandaag in de stoelen en weten dat. Het is tijd om de dingen te zien zoals ze zijn. Ieder van jullie die bij in deze samenzweringen is betrokken, we huilen om jullie, omdat sommigen van jullie oude zielen zijn. Oh, kijk wat jullie hadden kunnen doen in plaats van naar verdoemenis uit te kijken! Het is tijd om ermee te stoppen, richt je ogen op je Hoger zelf en gebruik je medeleven voor duizenden die dakloos zijn. Dat helpt de planeet. Richt je ogen op degenen die de vorige maand en verder terug hun families zijn verloren! Dat helpt de planeet. Vrees helpt nergens bij. Medeleven schept kwantumenergie. Angst schept duisternis.

De Illuminati vandaag.

Er is nog meer. Laten we praten over de olifant in de kamer. Er zijn veel Lichtwerkers die nog steeds voelen dat er een groep is van financiële centrales, en jullie noemen hen wat je maar wilt – de Illuminati is het meest algemeen – die worden verondersteld alles te controleren. Voor hen die op die manier denken, worden alle financiële markten gecontroleerd. Alle regeringen worden gecontroleerd. Verkiezingen worden gecontroleerd, en alle geld wordt gecontroleerd op aarde. Dus nu vragen we jullie om wat spirituele logica te gebruiken. Als zo’n organisatie heden nog bestaat met die soort macht en die alles controleert, dan doen ze een slecht werk! Omdat de manier waarop ze hun geld maken stabiel is, het is geen chaos.

Dan zijn er mensen die zullen zeggen: “Oh, nee, nee, nee. Zij krijgen geld door wapens te verkopen.” Nee, dat doen ze niet. Normale Mensen doen dat. Weten jullie hoe het meeste van hun geld gemaakt wordt? Geld wisseling! Geld verschepen. Alle dingen die er in een stabiele economie moeten zijn. Als ze dingen controleren, dan falen ze! Weten jullie hoe je kunt zien als er controle is op een effectenmarkt? Omdat die dan niet veel beweging heeft. Het is altijd hetzelfde, met kleine aanpassingen om diegenen te begunstigen die dat controleren. Het gaat een beetje omhoog en een beetje naar beneden, net zoals in de dagen van jullie vader en zijn vader. Maar als die ineenstort, dan stort die groots ineen. Daarna kruipt het heel, heel langzaam omhoog. Dat is het symbool van een gecontroleerde markt, waar het evenwicht kwijt raakt en de controle niet kan worden onderhouden, dus stort die ineen. Dus als dat gebeurt, is er een stabiele economie, en veel geld wordt gestort en opgenomen met een langzame bedoeling, om de gewenste slingeringen te scheppen. Maar nooit te veel, nooit te weinig – om hem stabiel te houden. Nu, waarom trekken jullie niet een curve van waarin jullie effectenmarkt de laatste tijd heeft gezeten? Kijk dan naar die curven. Lijkt het er echt op dat iemand die controleert? Honderd punten hier, honderd punten daar, en niemand weet hoe het verder zal gaan omdat het niet langer wordt gecontroleerd. Jullie moeten beginnen je spirituele logica te gebruiken voor deze dingen en om de waarheid te gaan zien.

Een van de ergste dingen die ooit voor de Illuminati gebeurden was de Europese Unie, omdat dat idee de geldwisselaars weghaalde! En dat gaan ze binnenkort bij de volgende generatie doen in Zuid Amerika. Kijken jullie maar, omdat ze er nu al over denken, terwijl ik spreek.

De Menselijke Aard is aan het Veranderen.

Er is een nieuw concept aan de gang, een verandering in de Menselijke aard. Wij spraken daar al eerder over. Hoe velen van jullie studeerden Europese geschiedenis? En wat deed je op school, vulde je je hersenen met alle data die je moest onthouden? Wie er wie overwon en wanneer? Telkens maar weer, ieder land had zijn beurt om een ander land te overwinnen. Grenzen veranderden voortdurend. Hoe ver je ook achteruit gaat, dat deden Mensen. Ze scheidden, verzamelden zich en overwonnen. Maar zo ongeveer 50 jaren geleden stopte dat allemaal.

We zeiden dit al eerder. Vijftig jaren geleden werd er een zaadje, een idee geplant aan het einde van W.O. II . Ze zeiden: “Laten we die Europese landen samenbrengen.” “Laten we zelfs die grenzen weghalen en ze uiteindelijk een soort munteenheid geven.” Als je dat doet, maken ze nooit meer oorlog, voorspelden ze, want landen met algemene economiebronnen voeren geen oorlog! En dat is er precies gebeurd, Werkte dat? Het is nog behoorlijk kortgeleden, maar hun geld (Europa) bedreigt jullie geld (Amerika) over te nemen, merkte je dat al? Het is meer waard van dat van jullie. Ze worstelen nog om het te laten werken en om het in balans te brengen. Maar dan opnieuw, zo doen jullie het in de Verenigde Staten, en jullie stemmen je steeds fijner op eenheid af.

Zuid Amerika kijkt naar hetzelfde nu. De zaden worden in Brazilië geplant. In een generatie zouden ze graag de grenzen verwijderd zien en dat ze een valuta hebben. Kunnen ze dat doen? Misschien. Misschien zal het meer tijd kosten. Waarom zouden ze dat doen? Omdat ze de Europese Unie zien met de sterkste munteenheid op Aarde. We zeiden het al eerder. Hier is een voorspelling: Misschien niet in jullie tijd, maar er zal een dag komen dat er maar vijf munteenheden in de wereld zullen zijn, omdat continenten onderling gaan begrijpen dat vereniging welzijn schept. Afscheiding schept chaos. Wat een concept.

Het Weer.

Laten we over het weer praten. We keren terug naar wat we jullie eerder in deze stoel vertelden. De watercyclus is een koelende cyclus, geen verwarmende cyclus. Jullie gaan meer ernstige winters en stormen krijgen. Het gaat kouder worden. Maar het zal eerst warmer worden voordat het kouder wordt. Dat is de cyclus, en dat is altijd de cyclus geweest. Jullie kunnen dat in de boomringen zien en in de kernen van het ijs. Laat jullie wetenschappers geen politiek zand in jullie ogen strooien voor hun eigen doelstellingen. Begin naar deze dingen te kijken voor wat ze zijn. Het is een terugkerende cyclus gebaseerd op vier verbindingsattributen van de Aarde, inclusief de wiebel (de precessie). Jullie zitten in die cyclus. Bereid je er op voor.

Het begin ervan zal bij jullie zijn vanaf nu tot tenminste aan het eind van het 36 jarig raam van 2012, en je kunt ernaar kijken dat het werkt. Het eerste wat gebeurt is dat het ijs gaat smelten bij de polen, maar niet in zijn geheel. Zo is het eerder gebeurd. Als de herverdeling van het gewicht vanuit de polen naar de oceanen van de aarde plaats vindt, wordt het gewicht herverdeeld naar de korst, en dat schept aardbevingen. En die aardbevingen zullen het meest sterk zijn die het dichtst bij de polen liggen. We vertelden jullie dit al enige tijd geleden. Dus is het geen mysterie dat jullie opeens enkele van de meest krachtige aardbevingen hebben die jullie ooit hebben gehad. Niet alleen dat, maar een koelende oceaan schept grotere stormen.

Wat doen die samenzweringen met dit alles? “Zie je nu? We zijn verdoemd. Daar komt het aan,”zeggen ze. “Daar is het einde”. Twee en twintig jaren geleden gaven we jullie de informatie van wat er vandaag gebeurt. We vertelden jullie over het weer. We zeiden jullie om er klaar voor te zijn, maar we hebben jullie nog niet verteld waarom de watercyclus nodig is. We hebben hier al tips voor gegeven, daar het zeer controversieel is, en we verliezen hier en nu veel lezers door. Hier is de voorspelling: Wetenschappers gaan lachen en biologen gaan op hun hoofd krabben en met hun ogen rollen.

De Verversing van de Cyclus van het Leven.

Als je de temperatuur van de wateren van de planeet verandert, verandert dat de levenscyclus van de oceaan en uiteindelijk vernieuwt het zichzelf. De levenscyclus van de planeet heeft na een tijd een beperking voor levensvatbaarheid. Er moet een verversing zijn voor de cyclus van leven, en daarom is dat wat het water doet. Zijn er plaatsen waar jullie de laatste tijd zo veel vis hebben gezien? Ja. Miljoenen zalmen in het noorden. Bijzonder dat het in Alaska was, niet? Alaska zit heel dichtbij de pool waar de watertemperatuur het eerst wordt gevoeld. Oh, opnieuw zullen de experts zeggen dat dit niet de reden is. Het gaat om broedplaatsen en rivieren. Maar niemand heeft dit voorspeld, wel? De wetenschap is snel met jullie redenen te geven, maar langzaam om jullie van te voren een logica te geven. Ze schijnen altijd verrast te zijn.

We zeggen dingen die we eerder niet zeiden. Opnieuw, let erop, een feitelijke verandering in de levenscyclus van de oceanen van de planeet is er omdat de watertemperatuur verandert. Biologen zullen het paradigma opnieuw moeten gaan ontwerpen over hoe alles werkt, inclusief de riffen, oceaanbodems en hoe plankton overleeft en reproduceert. Luister, dit is niet de eerste keer dat de levenscyclus is ververst! Maar opnieuw, dit kan generaties in de mensheid kosten om dit te voltooien. In het proces kun je opnieuw rassoorten verliezen. Dit is normaal. Gaia is langzaam, en Mensen zijn ongeduldig. Jullie tekstboeken kunnen jullie op een dag vertellen hoe de naïeve mensheid terug in 2011, was toen ze probeerden de weersveranderingen de schuld te geven van alles behalve een natuurlijk cyclus. Nu weten jullie waarom er een watercyclus is.

Dus wat zegt dat jullie over Gaia? Gaia begint met de cyclus door leven te verversen in overbeviste oceanen. Dat zegt je dat in de scheuren liefde zit en zorg voor Mensen die op aarde leven. Er is een reden dat jullie hier zijn. Er is een plan en een welwillend Universum en kwantumenergie met een intelligent ontwerp. Alles is hier voor jou, kostbaar, heilig Menselijk Wezen.

Het Nieuwe Bewustzijn.

Kijk naar de planeet in de historie van de laatste 50 jaren en je zult een langzame heling zien van de mensheid – een samengaan, geen losscheuring. Na de val van de Sovjet Unie, begon veel van dit soort bewustzijn te gebeuren, behalve in het Midden Oosten. Twee en twintig jaren geleden vertelde ik aan jullie: “Zoals het de Joden vergaat, vergaat het de aarde.” Dus weten jullie nietwaar, dat jullie op een bepaald moment in de toekomst een radicale verandering in het Midden Oosten zouden krijgen. Je kunt geen gemeenschappen hebben die hun kinderen leren om een bepaald soort mens te haten als ze worden geboren en dan tolerantie verwachten in hun cultuur. Al duizenden jaren werd het feitelijk geleerd bij de geboorte om elkaar te haten. Maar, opeens is er een nieuw soort kind dat geboren wordt, een veel minder lineair, en veel meer begripsvol kind. Dit is een kind dat dit soort informatie en instructies niet ontvangt en ermee kan handelen zoals ze dat deden. In plaats hiervan vragen ze: “Waarom?” En in plaats daarvan kijken ze om zich heen en zien de duisternis die dit schept.

Ik wil dat jullie kijken naar wat er gebeurt in Egypte. Er is een nieuw soort paradigma van socialisatie zich aan het ontwikkelen op de planeet en de jonge mensen weten dat. Het komt meestal van jongeren onder de 35. Veel oudere volwassenen begrijpen dat niet want voor hen lijkt het gewoon een gril. Ze zeggen dat de kinderen veel te veel tijd besteden aan het internet. Wat is dit voor iets als je dat bekijkt? Ga een tiental jaren terug en luister naar wat ik jullie vertelde. Ik zei toen: “Als iedereen met iedereen kan praten, kunnen er geen samenzweringen meer zijn.” Herinner je je dat? Nou hier is dat dus!

Een Nieuw Sociaal Systeem.

Er is een nieuw soort sociaal stelsel, een nieuwe manier van communicatie waar iedereen onmiddellijk tegen iedereen kan praten. Miljoenen kunnen dat doen, zonder grenzen of zonder culturele botsing. Kijk even naar Egypte. Het liet iedereen versteld staan die in hun machtscentra zat, niet ver van hier [Washington D.C.]. Het oude- energie denken is bang omdat er een vacuüm is zonder leider die omhoog komt. Zie je, iedereen weet dat er een leider moet zijn, er moet een hiërarchie zijn. Al die dingen moeten er zijn om een revolutie te scheppen. Nou laat me jullie vertellen dat is oud, dat is oud denken. Omdat jullie juist een revolutie van bewustzijn zagen zonder leiderschap, zonder hiërarchie, zonder een mens die anderen tot razernij brachten om ze ergens van te overtuigen. Het gebeurde tegelijk, bijna alsof er een golf van bewustzijn is die zich over de aarde verspreidt. En dat is zo. Als iedereen tegen iedereen kan praten, is dit wat je dan krijgt. Dictators weten dit, dus het eerste dat ze willen sluiten,de nieuwe communicatie apparaten, het nieuwe communicatienet.

Ik wil nog verder dan dat gaan. Laten we wat persoonlijk worden en een Syriër of een Libiër interviewen. Laten we even met een Egyptenaar praten. Laten we de man op de straat zoeken en hem wat vragen stellen. Ik geef je de vraag: “Wat willen jullie?” Hier is wat ze je gaan vertellen: “Wij willen zelf kiezen wat we in ons eigen land willen doen. Wij willen de glorie van onze cultuur terug. Wij willen overvloed in ons huis en in onze steden. We willen scholen. We willen dingen hebben die de rest van de wereld heeft. Wij willen sommige van de dingen die ons land in overvloed heeft en dit met de burgers delen. We willen dat onze kleinkinderen veilig zijn. We willen goede ziekenhuizen.” Dat gaan ze jullie vertellen.

Dus, waarom zeg ik dat tegen jullie? Omdat nergens in hun retoriek iets is van: “En we willen de Joden doden!” Omdat ze slimmer dan dat zijn en ze worden ontvankelijk en beginnen dit uitgangspunt te begrijpen: Oorlog is hel. Het voert naar verdriet, dood en verwoesting en naar hartverscheurende dingen. Hij schept armoe en honger – en dat weten ze. Ze kijken naar Europa. Ze kijken om zich heen en ze beginnen te zien dat vereniging een antwoord is op dat wat zij voor hun kinderen willen. Zij willen geen oorlog. Zij willen geen oorlog! Ze houden misschien niet van de Joden, maar ze begrijpen nu dat om werkelijk te krijgen wat ze willen, ze met hen samen moeten werken.

Dus de opstanden die jullie zien, lieve mensen, zijn niet wat jullie denken, of wat jullie is verteld. Maak je geen zorgen terwijl je denkt: ”Dit is het begin van het einde.” Oh, het zal een op-en-neer gaande beweging van energie worden, het zal angst bevatten. Het zal zelfs die terroristenleiders hebben die het willen beheersen. Jullie gaan dit en dat verteld worden maar ten slotte, binnen een tiental jaren, als je daar naar toe kunt gaan en kunt kijken, dan heb je staten die in vrede zijn met Israël. Een van de meest controversiële dingen die we jullie verteld hebben is: Vrede in het Midden Oosten komt niet door iets wat Israël doet. Het komt vanuit de Islamitische staten. De jonge mensen daar willen geen oorlog. Nu, alles wat jullie moeten doen is de Joden daarvan overtuigen zodat ze zelf geen oorlog creëren. Begrijpen jullie wat dit betekent? Hoger bewustzijn en denken in concepten brengt een revolutie voort die niet door een andere dictator wordt vervangen. De dictators zijn aan het vallen. Menselijke Wezens in de derde wereldgebieden willen hun families grootbrengen zoals jullie dat doen – in vrede en veiligheid en in stabiliteit.

Het Bewijs is Overal.

Wat is er in de laatste 50 jaren gebeurd? Ga met mij naar Zuid Amerika. Hoeveel dictators waren er toen en hoeveel zijn er nu? Een is er nog over en zijn dagen zijn geteld. Kijk naar hem, want hij wil samengaan met andere dictators maar er zijn er geen meer! Een gecontroleerde economie zal absoluut falen. Die van hem gaat niet werken.

Die dictators vallen omdat zij het voorbeeld presenteren van oude energie, een oude Menselijke Aard. Een nieuw bewustzijn neemt het over. Kijk naar het grotere plaatje. Laat de angst los en begrijp opnieuw dat het langzaam voor jullie gaat en dat deze dingen in generaties gebeuren, niet in seizoenen! Er zal strijd verloren en gewonnen worden voor het hoge bewustzijn. Er zal zelfs een land zijn dat misschien achteruit gaat, een beetje, voordat het vooruit gaat. Zo werkt de tijd en zo werkt het bewustzijn. Hier is de voorspelling die we jullie geven. Jullie beginnen de zaden van vrede te zien in het Midden Oosten. Niet in het nieuws, maar in de nieuwe sociale gebieden met jonge mensen. En als dat zich gaat settelen, zal de grootste zaak nog die van de Palestijnen zijn. Maar, voor de eerste keer misschien zullen de Islamitische broeders in landen om hen heen hen erbij beginnen te betrekken, hen in te sluiten, in plaats van hen erbuiten te laten zoals dat nu gebeurt. Kijk uit naar een medeleven in broederschap – niet voor oorlog, maar voor uiteindelijke vrede en stabiliteit.

En ja, er zijn er die jullie juist het tegenovergestelde zullen vertellen, lieve mens. Dit zien we. Zet je nieuws aan en dan zie je het. Maar jullie zien dat grafisch, aanschouwelijk, nietwaar? Jullie zien het verdriet en de dood, want dat is het meest dramatisch. Denk eens aan hen die naar deze planeet zijn gekomen om hun leven te geven en te offeren voor iets groots – vrede in hun eigen land. Dat juist deden jullie in Amerika om deze Verenigde Staten te creëren. Jullie moesten je er ook doorheen vechten, nietwaar? Het lijkt een oud paradigma te zijn dat jullie soms de brug van zwaarden erbij moesten betrekken tussen het oude en het nieuwe. Maar soms doen jullie dat om door een Menselijke aard te beuken die in duizenden jaren een zekere weg was.

Japan.

Laten we even over Japan praten, en dan de dag vol boodschappen afsluiten. Er zijn duizenden zielen aan mijn kant van de sluier en daar gaat het goed mee, heel goed zelfs. We hebben zo vaak gesproken over wat er bij de Wind van Geboorte gebeurde. Ik vertelde jullie, dat voordat ze op de aarde binnen kwamen, dat zij het potentieel zagen. Ik keek in hun ogen. “Het kan zijn dat jullie er niet lang zijn. Jullie weten dat, nietwaar? Jullie komen naar deze planeet en je bent er misschien niet erg lang. En de overgang die je met je familie meemaakt zal niet plezierig zijn, als dat ooit plezierig is op die manier. Waarom zouden jullie toch willen komen?” Ik wil jullie vertellen wat ze zeiden: Als een ziel het denken van God bevat, begrijpt zij volledig wat de planeet nodig heeft en wat de energieverschuiving genereert. Je kunt duidelijk zien dat wat de planeet het meest nodig heeft, genereert als je op het punt staat binnen te komen. Dus zeiden ze: ”We gaan deel uitmaken van een van de grootste compassie gebeurtenissen die de planeet ooit gezien heeft.” Een aardbeving, een tsunami. Iedereen die op die dag weg gaat zal de aarde voor altijd veranderen. En dat is al gebeurd. En dat gebeurde net zo bij de laatste tsunami.

Iedere ziel aan mijn kant van de sluier staat klaar om terug te komen. Veel oude zielen werden er bij betrokken, en gewoon even dit, als ze jullie wat informatie konden geven, als ze nu even tegen jullie konden praten, als ze jullie taal spraken en in jullie ogen konden kijken, dan zouden ze jullie bedanken voor jullie medeleven voor hen en voor degenen die zijn vertrokken. En zouden ze zeggen: “Sta de familieleden bij die nog in leven zijn. Ga elke dag hun hart binnen en geef ze vrede en laat ze stoppen met huilen, want wij zijn OK.”

Nucleaire Energie Onthuld.

Nou, laat me nu vertellen wat ze nog meer deden. Ze lieten jullie net zien wat er verkeerd is met nucleaire energie. “Veilig tot op het maximum”, zeiden ze. “Onze apparaten zijn sterk en kunnen niet mislukken.” Maar dat deden ze wel. Ze zijn niet opgewassen tegen Gaia.

Het schijnt dat al meer dan 20 jaren, telkens als we in deze stoel zitten en praten over elektrische energie, we jullie vertellen dat honderden van duizenden tonnen energie is te verkrijgen die op een regelmatige basis beschikbaar is voor jullie. Dit wordt door de maan aangedreven, voor altijd. Dit kan alle elektriciteit brengen voor alle steden van jullie planeet, en het maakt niet uit hoeveel jullie ervan gebruiken. Er zit hier helemaal geen milieu aanslag bij. Gebruik de kracht van de getijden, de oceanen, de golven op slimme wijze. Gebruik dit op een grootsere manier dan een ontwerper dit ooit heeft samengesteld, om jullie steden elektriciteit te geven. De grootste steden op jullie planeet liggen aan de kusten, en daar zit de krachtbron. Hydro is het antwoord. Het is niet gevaarlijk. Jullie hebben dit ontkend omdat het moeilijker schijnt te bewerkstelligen en het zit niet in een gecontroleerde omgeving. Toch hebben jullie gekozen om een van de meest complexe en gevaarlijke stoommachines op Aarde te bouwen – nucleaire energie.

We hebben er ook op gewezen dat alles wat jullie moeten doen is om diep genoeg te graven en dan zal de planeet jullie hitte geven. Het zit vlak onder de oppervlakte, niet zo ver weg meestal. En zo hebben jullie ook een Gaia stoommachine. Er zit helemaal geen gevaar bij en je hoeft daar ook niet zo diep voor te graven. Alles wat jullie moeten doen is om vloeistof te verhitten en er zijn sommige vloeistoffen die sneller zullen koken dan water. Dus zeggen we het iedere keer weer opnieuw. Misschien laat dit jullie zien wat er verkeerd was met wat jullie hebben gedaan en dit zal de houding van de wetenschap doen keren om iets prachtigs en zo krachtigs te creëren voor jullie kleinkinderen. Waarom denk je, werd jullie de maan gegeven? Nu weten jullie het.

Dit welwillende Universum gaf jullie een astraal lichaam waardoor de wateren in jullie oceaan omhoogkomen en wegtrekken op een meest regelmatig schema wat jullie ook maar kennen. Toch zitten jullie erbij te genieten en kijken er alleen maar naar in plaats van het te gebruiken. Het zou de meest grote, vrije energie voor altijd kunnen zijn, klaar om het om te zetten als jullie de methoden ontwerpen om het in te vangen. Het is tijd.

Dus nu, bij het afsluiten, begrijpen jullie wat je ziet? Jullie zien een intelligent ontwerp, kwantumenergie en hoog bewustzijn. Jullie zien de veranderingen in de Menselijke natuur. Jullie zien landen die dingen samenvatten in plaats van ze te scheiden. Jullie zien hen die geen oorlog willen en in plaats daarvan vrede, goede scholen voor hun kinderen, veiligheid in hun straten en zeggenschap in hun regering. We vertelden jullie dat het op die manier ging gebeuren. Ik wil dat mijn partner (Lee Carroll) deze dingen leert die ik een tijdje in deze 3D lezing heb gezegd. Velen zullen anders niet in staat zijn om die dingen op een andere manier te horen.

Geef energie aan degene die worstelen. Help hen om makkelijker door deze dingen te komen. Dat is wat oude zielen doen. Gebruik je machine van Menselijk medeleven! Verander dat oude paradigma van strijd, en versnel in plaats hiervan de verschillen die gaan plaatsvinden, zonder twist, zonder dood. Ben op de juist plek op de juiste tijd en begrijp je medelevende plek op deze aarde. Jullie zijn een oude ziel die op deze planeet staat om medeleven te geven waar je maar kunt. Dat is de kern. Dat is de brandstof van God en dat zal op Aarde de zaden planten van vrede. Jullie zijn nog nooit zo dichtbij geweest.

Ten slotte, probeer dat wat tot een negatief kan veranderen te negeren. We zeiden het. Sommige dingen kunnen niet zo makkelijk gaan als jullie denken, omdat die dingen tijd nodig hebben en omdat fouten worden gemaakt zodat jullie leren.

De Recessie.

De recessie is het resultaat van het besluit van jullie om je banksysteem te veranderen. De Iluminati vertelden velen dat dit niet kon gebeuren. Waarom? Omdat groot geld niet kan worden geraakt. Dat is gewoon te groot voor elke cultuur om dat te veranderen en ze rekenden daarop. Nou, het werd net veranderd. Begrijpen jullie wat jullie in dit land(Amerika) doen? Dit raakt de hele planeet. Jullie proberen de integriteit van de wijze waarop geld wordt gebruikt, gedrukt, en geleend opnieuw in lijn te brengen. Het gaat niet over een partij of een regeringsidee. Beiden hadden ze een hand in het creëren van deze verschuiving. Misschien geeft het ook een draai aan dat wat jullie over economie werd verteld? Als je een boomgaard snoeit dan lijkt die een tijdje gewond en lelijk. Maar na een tijd, bloeit hij in iets veel mooiers dan hij was.

China.

Ik ben Kryon. Ik gaf jullie de potentiëlen. “Ah, zeggen jullie, “maar Kryon vlak voordat je weggaat, liet je de grootste weg. Niemand praat hier over China.” In orde. Ik zal jullie nog een voorspelling geven. China is zeer interessant, nietwaar? Plotseling zit dat erg oude land op een vreemde plaats. Ze bewaren de schuld van de Verenigde Staten! Sommigen van jullie zeggen: “Dit is niet goed. Dit gaat niet werken.” Dus laat me jullie vertellen waar dit over gaat. Synchroniciteit heeft toegeslagen, omdat China nu begrijpt dat als zij ooit terug betaald moeten worden, dan zullen ze zichzelf dichter aan de waarden van het westen moeten verbinden en moeten helpen om overvloed te creëren. Hier is de voorspelling: China zal spoedig Noord Korea loslaten. Die verbinding zal oplossen, of oudbakken worden. Er zal politieke onrust komen in China. Geen coup en geen revolutie. In de binnenste cirkels van dat wat jullie de Chinese politiek noemen, zal er een her-evaluatie komen van doelen en geldpolitiek. Uiteindelijk zullen jullie die breuk zien met Noord Korea, die weer een volgende dictator laat vallen en er een vereniging gaat komen met het zuiden. Hoe vinden jullie het tot nu?

Ik kijk naar oude zielen die moedig naar deze aarde kwamen, die in stoelen voor mij zitten. Er was een tijd waarop jullie dachten dat je het nooit, en helemaal niet tot in 2011, zouden gaan maken. Maar door wat jullie op deze planeet bewerkstelligd hebben, zijn jullie niet alleen hier maar gaan jullie ook door de verschuiving heen. Er komen moeilijke tijden aan. Maar dit is allemaal deel van het planten van zaden van vrede. Dat gaat niet makkelijk. Dit gaat langzaam, langzaam in een richting die positief is. Jullie kleinkinderen zullen naar jullie kijken, zij die nog niet eens zijn geboren, die nog aan mijn kant van de sluier zitten, die nu naar jullie kijken. Zij zeggen: “Ga door! Omdat als wij komen, het werkelijk een vredige plek zal zijn.”

En zo is het.

Kryon


Deze informatie is gratis en beschikbaar voor je om te printen, te kopiëren en rond te delen zoals je wilt. Het is wel met copyright, en die verbiedt de verkoop in elke vorm behalve door de uitgever.

Lee Carroll

Vertaling: Winny