Emotiegereedschappen voor deze tijd. 1 / Geen delete-knop!

Live Kryon Channeling
Emotiegereedschappen voor deze tijd. 1

Lee Carroll / 27 september 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Geen delete-knop!

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De korte boodschap van vandaag is een groet aan degenen die naar een bijeenkomst zoals deze zouden willen komen. Velen hebben gevraagd: “Hoe is het aan de andere kant van de sluier….wat zien zij werkelijk als zij naar de mensheid kijken? Als zij naar individuen kijken, wat zien zij dan echt?” Het is zoals jullie naar een prachtig kind kijken. Wij zien het prachtige kind binnenin jullie….wij zien pure liefde….wij zien jullie als puurheid. Maar wij zien ook dat jullie omhuld zijn met dingen van jullie eigen makelij en dit is de reden waarom deze boodschap werd gemaakt.

Ik wil jullie gewoon even een visualisatie geven voordat ik verder ga.

Er wordt innig van jullie gehouden….meer dan jullie denken, door een Schepper die niets dan liefde en compassie voor jullie en je ziel heeft. Een Schepper die jullie nergens over oordeelt. Lieve mensen, ik wil dat jullie deze boodschap op een vreugdevolle manier ontvangen. Het is geen toeval dat jullie hier op deze prachtige planeet zijn. Als jullie willen kunnen jullie de liefdevolle armen om je heen voelen. Je zou kunnen zeggen dat het tijd werd dat jullie een grotere waarheid zouden ontdekken….en daarom zijn jullie hier.

Deze grotere waarheid heeft een moeilijke tijd die doorbreekt….die jullie voor jezelf hebben geschapen omdat jullie overleving rekent op bepaalde soorten acties die jullie uitvoeren in jullie gemeenschap, in jullie leven om te kunnen bestaan.

Maar hier is de visualisatie die ik jullie even wil geven en ik wil een stelling vooraf geven. Het menselijk bewustzijn is niet lineair. Op bepaalde manier zou het misschien beter voor jullie zijn als dit wel zo zou zijn, maar dit kan niet. Wat ik hiermee bedoel is dit: Stel je voor dat in een lineaire situatie het leven een kamer is…EEN KAMER….en dat al het leven in deze ene kamer wordt geleefd en dat een deel van dit lineaire leven eruit bestaat dat jullie af en toe de kamer reinigen van vele dingen. Terwijl jullie in de kamer leven is er natuurlijk ook afval omdat jullie dingen gebruiken. Maar in een bewustzijnskamer is er geen delete-knop zoals bij een computer of in bepaalde lineaire situaties waarin jullie een sleutel kunnen verstoppen en dingen gewoon weggooien. Wat doen jullie normaal gesproken met de dingen die jullie gewoon in de hoek hebben geveegd….wat doen jullie met dingen die jullie in je jeugd zijn verteld en waarover jullie nu beter weten? Wat doen jullie met die dingen? Als het een gewone lineaire kamer zou zijn zouden jullie het gewoon naar buiten vegen en zeggen: “Dat was toen ik een kind was en nu kan ik zelf dingen bedenken”, maar met bewustzijn kun je niet echt zoiets doen omdat het daar allemaal blijft, weet je, er is geen delete-knop in de hersenen, in het brein.

Er moet dus een systeem zijn waarin jullie dingen op de juiste plaats zetten en hen herkennen en je realiseren wat een doel heeft, wat betekenisvol is en wat niet, wat echt is en wat niet echt is….wat een doel nastreeft en waar jullie aan vasthouden….omdat het daar allemaal in zit en er geen delete-knop in je brein is. Wij hebben het tijdens de helingswoensdagen steeds weer gehad over het afpellen van de ui. Dit is een metafoor voor het afpellen van die dingen die jullie hebben geleerd. Wij hebben het er nooit over gehad maar jullie denken nu aan een ui die lichtgekleurd is, maar de ui van de mensen is vaak smerig. Hij is lelijk….sommige zijn zelfs zwart want de dingen die jullie proberen af te pellen zijn soms lelijk.

Wat is jullie als kind over jezelf verteld over jullie waardigheid? Wat werd jullie verteld over de Creatieve Bron, die prachtige Creatieve Bron….over jullie zielen die samenkomen in compassie en liefde en schoonheid. Wat is jullie verteld? Is jullie verteld dat jullie in zonde zijn geboren en dat jullie zelfs niet met deze Creatieve Bron kunnen spreken omdat jullie dit niet verdienen? Die ui die jullie pellen is zwart geschilderd omdat jullie het niet verdienen. Wat is jullie verteld over de manier waarop de dingen op deze planeet werken? Als jullie in de overlevingsstand om je heen kijken….hoe gaan jullie dan verder? Is jullie verteld dat hoe sterker jullie zijn hoe meer mensen angst voor je kunnen hebben en jullie macht over hen hebben? Is jullie verteld dat jullie dit moeten doen om vooruit te komen in de jungle van de samenleving? De ui wordt daardoor zwarter en zwarter. Jullie kamer gaat zich vullen met dingen waardoor het licht minder wordt. Al snel wordt jullie kamer gevuld met afval….dingen die jullie hebben geleerd, uit je jeugd of uit je overlevingsdrang zijn daar. Zelfs als jullie gaan ontwaken, lieve mensen. Laten wij zeggen omdat jullie naar dit programma luisteren, misschien wel omdat jullie de liefhebbende stem van de andere kant van de sluier horen die veel van jullie houdt, maar ondanks dat kan die kamer toch gevuld zijn met ongepaste dingen. En hier zitten jullie dan en zeggen tegen jezelf: “Ik wil zo veel….niet meer bang zijn. Ik wil heel graag dat deze dingen niet meer dichtbij mij zijn…ik wil geen dingen meer uit angst doen. Ik wil geen ellende meer….ik wil luidkeels zingen, zelfs als ik in de problemen zit. Ik zie de toekomst en die bevalt mij niet omdat ik hem niet begrijp en niet weet wat er gaat komen!”

Dit is het punt waarop enkele lichtwerkers zichzelf vandaag tegen komen. Het is bijna alsof jullie in die kamer in een stoel zitten die volop in het licht staat. Jullie zien dat er een God is en dat er licht is en jullie zien jezelf als lichtwerkers maar overal om jullie heen is er deze donkere kamer. Jullie weten niet wat te doen omdat jullie omringd zijn door duistere dingen. Zie je, er is geen delete-knop in je brein!

In een lineaire omgeving kijken jullie naar dingen om de kamer schoon te maken. “Kon ik die dingen maar uit mijn brein krijgen” zeggen jullie. “Als ik maar….als ik maar…” Die lineaire dingen die jullie willen gebruiken om weg te vegen wat jullie hindert, zijn niet makkelijk, maar zij zijn mogelijk. Als wij jullie vertellen dat jullie multidimensionaal zijn, zijn jullie dit ook! Jullie ziel is multidimensionaal. Liefde is multidimensionaal….de menselijk geest is niet lineair….en dat is de sleutel, want als jullie uit het geloof stappen van wat jullie wel en niet kunnen doen….van wat jullie is verteld over wie jullie zijn en wie jullie niet zijn….als jullie daaruit gaan stappen in een multidimensionale realisatie zullen jullie het niet geloven. Jullie gaan je realiseren en de ui zien en zeggen: “Ah, die kan ik schillen. Ik kan tot de kern gaan. Wat als ik die kan pellen tot op het niveau waarop ik kan terugkeren naar een leven zonder agenda? Wat als ik hem kan schillen om zo puur te zijn dat niets wat mij ooit is verteld mij kan beïnvloeden? Wat als ik een leven kan bouwen voor deze dingen die er nog steeds zijn, maar het belang daarvan nu kan regelen? Wat als ik kan regelen wat zo belangrijk is dat het niet uitmaakt dat die dingen nog steeds in de kamer zijn? Zij zijn onbelangrijk en is het niet interessant dat als ik deze dingen doe, ik merk dat deze dingen kleiner en kleiner worden. De kamer wordt groter en groter en het licht breekt door!”

Dit is een multidimensionaal geheim antwoord op het feit dat er geen delete-knop is in jullie hersenen. Al deze dingen zijn mogelijk. Ik heb jullie verteld dat er bepaalde emoties zijn die van andere kunnen winnen…natuurlijk. Het hangt ervan af hoe afhankelijk jullie van hen zijn en hen gebruiken en wat jullie over hen is verteld over hoe krachtig de emoties zijn. Wisten jullie dat angst weg zal krimpen als het licht wordt aangedaan?  Wisten jullie dat waarheid een zodanig licht laat schijnen dat alle dingen waar jullie bang voor waren in vergelijking daarmee verzinken omdat de waarheid zal aantonen dat zij vals zijn?

Vandaag zeg ik dus tegen jullie: laat de waarheid van wat jullie hier horen de dingen die onwaar zijn verschrompelen…dat jullie hier niet thuis horen en moeten overleven  en je er doorheen moeten worstelen. Wat als ik jullie vertel dat dit worstelen heel makkelijk is omdat compassie en liefde alle dingen op je pad laten wegsmelten en plotseling zullen jullie dan een geheel nieuw paradigma zien waar in een oude energie niemand jullie ooit iets over heeft verteld. Dit is een programma waarover jullie zullen leren. Jullie zullen het leren van iemand die het weet, die er doorheen is gegaan….wiens leven gevuld is met doelen….een lichtwerker die het verdient om hier te zijn.

Laat het programma beginnen!

En zo is het.

Kryon