Emotiegereedschappen voor deze tijd. 2 – Het Geheim van de Kamer!

Live Kryon Channeling

Emotiegereedschappen voor deze tijd. 2

Lee Carroll / 27 september 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het Geheim van de Kamer!

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De informatie die jullie vandaag kregen is kerninformatie over de pracht van de mens. Bewustzijn stelt jullie in staat om dingen te zien die jullie eerder niet zagen. Dit is anders, lieve mensen, het is anders omdat dit niet is wat jullie is geleerd. Als je kijkt naar hetgeen jullie is geleerd is dit niet juist, het is iets anders dat verstopt is in de kamer, de kamer van je leven, de kamer waarin alle emoties en energieën van je leven zijn opgeslagen. Ik zal jullie daar straks over vertellen maar laten wij eerst vieren wat hier gebeurt. De planeet gaat door een grote Opwaardering. Jaren geleden vertelde ik jullie dat de Opwaardering voor sommigen onzekerheid zou gaan brengen, tegenspoed, vanwege de veranderingen….dat je niet de menselijke natuur kunt nemen en die omhoog laten gaan zonder dit soort dingen. Als jullie de kern van je realiteit voelen die gaat bewegen en anders wordt dan het was is de eerste reactie van de meeste mensen: angst….omdat jullie willen dat de dingen hetzelfde blijven. Dit geldt zelfs voor mensen die een programma als dit volgen en die zichzelf lichtwerkers of zelfs helers noemen omdat de processen zelf beginnen te veranderen. De reacties op de processen gaan veranderen en zelfs daarin is er veel onzekerheid…..de onzekerheid die zo velen van jullie voelen….alweer…en dit leidt weer tot meer onzekerheid, angst en zorgen.

Hoe velen van jullie ontwaken in deze magische tijden waarover jullie is verteld en in plaats van te mediteren ontwaken jullie en zeggen: “Wat is het waarover ik mij zorgen zou moeten maken?” (Kryon lacht) Jullie weten nu waarom wij jullie zo goed kennen. Dit lijkt een van de eerste reacties te zijn die zeer velen van jullie zullen hebben op verandering. Deze verandering kan subtiel zijn….het kunnen dingen zijn die jullie niet makkelijk kunnen lineariseren….jullie kunnen er geen vinger achter krijgen, zoals men zegt. Misschien zijn er gewoon veranderingen van energie en dat jullie die oppikken. Dit is wat er op dit moment op deze planeet aan de hand is, lieve mensen. Jullie voelen iets dat anders is. Jullie voelen iets dat jullie nooit eerder hebben gevoeld  en het is niet het pad dat jullie al zo vaak hebben belopen….zoals het jullie werd geleerd.

Er is iets dat anders is. Jullie hebben verschillende manieren waarop jullie hiermee om kunnen gaan en daar hebben wij het vandaag over gehad. Er zijn mensen die voor het slechtst denkbare scenario zullen gaan…en dit uitbreiden! Er zijn mensen die ernaar kijken en het feitelijk gaan bewonderen en zeggen: “Dit is waar de Ouden over spraken. Dit is waar Kryon het over had. Dit is waar zovele leraren over spraken. Ik voelde dit in mijn botten. Ik voelde in mijn persoon dat wij een veranderende Aarde zouden gaan krijgen.” Er zijn ook mensen die dit feitelijk vieren en zeggen: “Ik weet dat dit moeilijk is, maar het komt er nu aan. Er komen mogelijkheden!”

Alweer zeg ik nu de dingen die ik al eerder heb gezegd: als afzichtelijke, duistere dingen uit de goten lijken te kruipen en jullie hen voor het eerst zien, waren zij er al altijd. DIT IS EEN TEKEN, LIEVE MENSEN, DAT HET LICHT NAAR BUITEN BEGINT TE KOMEN!  In een oude energie werden deze dingen steeds bedekt en bleven zoals zij waren en gingen de processen zoals zij altijd gingen maar nu beginnen zij zich te laten zien.

Wat is er in jullie kamer aan de hand? Ik denk dat dingen zich laten zien….misschien dat jullie denken lelijk te zijn….misschien heeft ook dit een doel zodat jullie kunnen gaan kijken naar wat daar altijd is geweest. De multidimensionale bezem staat ter beschikking en er is iets in verborgen. Het ding dat zal helpen vegen van al die ongepaste dingen waarover wij hebben gesproken, het vegen van alle dingen waarover wij hebben gesproken zoals de angst voor de onbekende toekomst, de angst die jullie voelen als jullie wakker worden. Er is iets in verborgen, en dat komt van Spirit. Ik wil jullie vertellen over iets dat jullie niet hebben verwacht. Alweer vertel ik dat jullie de neiging hebben om alles te lineariseren. Jullie vragen: “Goed, hoeveel werk gaat mij dit kosten om deze dingen te verwijderen of mijn leven te veranderen” of wat het ook is dat jullie willen doen. Jullie analyseren het en maken een lijst, nietwaar, en jullie zeggen dat jullie hier en daar naartoe moeten, naar jullie leraar waarin jullie geloven en dat jullie dit en dat moeten doen, en al die dingen, maar jullie hebben de neiging om hen op een lijst te zetten en hen te lineariseren omdat jullie iets niet weten. Er is een geheim. Het is een van de beste geheimen die ik jullie kan vertellen. Jullie denken misschien van jezelf dat jullie een bal tegen een heuvel op moeten rollen om op de plaats te komen waar jullie willen zijn. Wat als ik jullie vertel dat er aan de andere kant van de bal ook handen zijn die jullie helpen duwen?

Begrijpen jullie dit? Hier is het geheim: Spiritueel gezien hebben de mensen vrije keuze. Jullie kunnen doen wat jullie maar willen in je levens, zelfs spiritueel gezien, zo gaat het met vrije keuze. Maar als jullie in een bepaalde omgeving komen, in een bepaalde energie van bereidheid en compassie, een grotere waarheid als jullie op je pad gaan….laat mij jullie vertellen, lieve mensen, wat er gebeurt – ook al hebben jullie vrije wil – is het bijna als alles dat er spiritueel uitziet….het stelt jullie in staat en een licht gaat schijnen en zegt: “Kijk, kijk eens wat hij/zij doet. Kijk hier eens naar! Nu kunnen wij hem/haar helpen want de keuze om te verandering is gemaakt. Hij/zij heeft de keuze gemaakt om te kijken!”

ALS jullie eenmaal de keuze hebben gemaakt: Is God groter dan jullie is verteld? Zijn jullie groter dan jullie werd verteld? Zijn er processen die jullie realiteit zullen veranderen? Zijn er processen die – meer dan dat – zelfs multidimensionaal zijn? Jullie activeren hen op de manieren die jullie vandaag hebben geleerd. Maar wat jullie niet wisten is, dat jullie, als jullie hen zouden activeren hulp zouden krijgen….veel meer hulp.

Lichtwerkers….er is een verhoogd licht als jullie deze dingen gaan doen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zij hun eigen licht uitspreiden op een logaritmische manier die zichzelf versterkt op een manier die zelfs niet eens lineair is. Toen ik voor het eerst naar deze planeet kwam gaf ik jullie deze puzzel. Ik gaf jullie de metafoor. Zoals gezegd waren jullie in de donkere kamer en staken een lucifer aan en gebeurden er interessante dingen. Het eerste was dat iedereen een beetje beter kon zien terwijl zij degene die de lucifer ontstak misschien niet eens kenden, maar zelfs van dit kleine beetje licht had iedereen voordeel. Het is een metafoor die vertelt over dat wat jullie doen, groter is dan jullie denken en hij is niet alleen voor jullie. Is het te groots om te zeggen dat de hele mensheid het zal weten als jullie die lucifer aansteken? Als jullie vandaag EEN zijn en zeggen dat jullie deze dingen weer willen horen wil ik een paar van deze dingen oefenen. Jullie hebben zojuist de knop van intentie omgedraaid.

Al meer dan dertig jaar geven wij jullie de kracht van intentie als een axioma om je leven op een grootsere manier te verhogen dan alleen maar de knop omdraaien.  De bal die jullie steeds maar de heuvel op rollen om de angst kwijt te raken….wij pakken hen en wij trekken eraan als jullie hem duwen.

Dit is een verborgen geheim….vrije wil, maar als jullie de dingen waarover wij spreken gaan onderzoeken…compassie, samenhang en alles wat vriendelijk is en dat gebied van de kern van God binnengaan…. Verandert liefde alles! Het is meer dan alleen maal een helpende hand, lieve mensen…..het is jullie bestemming!

Zeker….als jullie gaan onderzoeken wat jullie nog nooit onderzocht hebben zijn jullie helemaal niet op een onbekend pad. Jullie zijn op een prachtig pad en wij zullen jullie daarbij helpen. Al deze dingen die wij jullie geven, omdat wij dit kunnen, zijn er bovenal omdat jullie hebben besloten om te kijken en om hier vandaag bij ons te zijn.

Dit zal niet de enige keer zijn dat wij deze informatie in een channeling presenteren want dit is de informatie waarvoor wij hier zijn gekomen om die aan jullie te geven: JULLIE ZIJN GROTER DAN JULLIE DENKEN! PRACHTIGER, EN MET EEN DOEL….MET EEN DOEL!  OP DEZE PLANEET, EN WIJ KENNEN JULLIE NAMEN!

En zo is het.

Kryon