Genève, Zwitserland. / Vijf Uitlijningen. 1

Live Kryon Channeling 181:
Genève, Zwitserland.

Vijf Uitlijningen. 1

17 mei 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

 

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Genève, Zwitserland.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik ben heel vaak naar deze zaal gekomen en dus zijn enkelen van jullie gewend aan deze channelings. Anderen tolereren het en weer anderen tasten in het duister over dit hele gebeuren. Lieve mensen, dit is een tijd van nadenken. Het is een tijd van compassie, begrip en tolerantie. Dit is feitelijk een wetenschappelijke bijeenkomst die gevuld is met spiritualiteit en esoterische zaken. Inderdaad, zij gaan zeker samen. Er is hier iets voor iedereen omdat de studie der wetenschap de studie is over hoe de Creatieve Bron (God) alle diepgaande systemen schiep die jullie bestuderen. Ik ga jullie vandaag een concept aanbieden dat “de Vijf Uitlijningen” heet. Wat brengen jullie in lijn terwijl jullie hier in je stoelen zitten? Als jullie je van alles afvragen over de dingen die jullie de laatste drie dagen hebben gezien, met welke ideeën en energieën komen jullie dan in lijn?

De Vijf Uitlijningen

Uitlijning 1. Wat is jullie uitlijning met de anderen die jullie hebben ontmoet? Is er eigenlijk wel uitlijning? Voelen jullie hier misschien iets dat ongebruikelijk zou kunnen zijn en dat misschien verder gaat dan gewoon “sociaal” zijn? Misschien is dit jullie eerste keer op een esoterische bijeenkomst zoals deze? In de laatste dagen hebben jullie mensen ontmoet waarvan jullie voelen dat jullie hen eerder hebben ontmoet. Sommigen van jullie voelen dat zij de attributen van het zijn van familie hebben! Sommigen van jullie zijn niet verder gereisd dan jezelf en jullie weten dus niet waarover ik spreek. Toch doen velen dit wel.

Ik wil jullie vertellen wat er vaak gebeurt, lieve mensen, als oude zielen zich met elkaar vermengen op gelegenheden zoals deze. Hebben jullie misschien al gehoord over Het Veld?

Wij zijn op een goede plaats om te praten over de natuurkunde hiervan, maar dit ga ik niet doen omdat dit al besproken is door de wetenschappers. Het Veld zorgt voor synchroniteiten en harmonieën en welwillende energieën die zich voordoen en die jullie zelf nooit gepland zouden kunnen hebben. Het voelt bijna als een uitnodiging – een uitnodiging om te kijken en dingen te voelen die jullie nooit zouden zien en voelen in een bijeenkomst die anders is dan deze.

Het Veld is hier altijd geweest, maar zijn effect en kracht zijn sinds 2012 dramatisch toegenomen.

Een uitlijning is geen vriendschap. Het is eerder een samensmelting. De beste manier om je uit te lijnen met een ander persoon is door compassievolle actie. Jullie hebben vaak van mij gehoord dat het samenzijn vaak een resonantie schept, een samenstromen van energieën die samenklinken met elkaar. Dat is uitlijning. Wisten jullie dat jullie ogenblikkelijk een uitlijning zouden kunnen hebben met iedereen in deze zaal? Het hangt totaal af van wat er met jullie allen gebeurt.

Misschien zou er een samengaan van denken zijn, of het jezelf realiseren van de God binnenin jezelf. Misschien zou het een compassievolle gebeurtenis zijn. Dat zou ook voldoende zijn.

Lieve mensen, deze serie ontmoetingen startte voor jullie met een onverwachte gebeurtenis. Het was de ineenstorting van een ziel hier. Zij viel hier in het gangpad vlak voor mijn partner terwijl hij bezig was en zij moest snel medische aandacht hebben. Daar waren twee redenen voor, lieve mensen. De ene was dat jullie je hart zouden laten smelten en jezelf in een harmonieuze samenhang met haar zouden plaatsen. Instinctief gingen de mediteerders naar een meditatieve staat en stuurden heling en vrede en welwillendheid. De tweede reden was voor haar persoonlijke genezing. Als zij met een ziekte ineenstortte was er geen betere plaats dan hier om dit te doen! Dit is de manier waarop de bijeenkomsten hier in Zwitserland begonnen. De eerste keer channeling, de eerste keer dat ik hier kwam met mijn partner in deze serie, was er een noodgeval tussen jullie. Dit schiep een uitlijning en jullie hebben die allemaal gevoeld.

Hier is de vraag: Kunnen jullie in lijn komen met een noodgeval? Kunnen jullie de God zien in elk van de mensen om jullie heen? Jullie spreken niet eens dezelfde taal, maar dat maakt echt niet veel uit. Ik wil even teruggaan naar dat moment van drie dagen geleden, toen jullie harten samensmolten en toen jullie samen waren met deze ziel die hulpeloos in het gangpad lag – en jullie stuurden haar vrede en lieten de compassie van deze groep in haar stromen. Jullie hadden een gezamenlijk doel. Dat is uitlijning, geen vriendschap. Dit laat twee individuen die elkaar nooit hebben gezien elkaar omhelzen omdat zij zojuist samen dezelfde compassie hebben ervaren. Het doel is echter om dit automatisch te doen en zonder dat er een noodgeval is.

Wordt vervolgd