Genève, Zwitserland. / Vijf Uitlijningen. 3

Live Kryon Channeling 181:
Genève, Zwitserland.

Vijf Uitlijningen. 3

17 mei 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

 

Uitlijning vier

Wat is jullie uitlijning met jezelf?

“Kryon, wat bedoel jij, “Wat is jullie uitlijning met jezelf?” Dat is een rare vraag. Ik ben gewoon mijzelf” Echt waar? En hoe voelen jullie je over mij? Als jullie denken aan wie jullie zijn en hoe jullie over het leven denken, is er een uitlijning met iets binnenin, of, is er, zoals jullie aangeven, helemaal geen relatie met jullie eigen ziel?

Ik begon deze boodschap met vragen over jullie uitlijning met anderen. Kunnen jullie God in de anderen zien? Kunnen jullie God in jezelf zien? Wat is jullie uitlijning met jezelf? Ik zeg het jullie steeds en steeds weer en nogmaals, dat zovele zielen, zelfs oude zielen, zichzelf als onwaardig en minder dan anderen zien.

Zijn jullie verliefd op jezelf? Dit mag dan wel een rare vraag lijken, maar kunnen jullie verliefd zijn op je bestaan op een niet-egoïstische manier, of kunnen jullie verliefd zijn op jezelf op een egoïstische manier? Bij mensen is veel hiervan disfunctioneel en egoïstisch. Er is een groot verschil en dit scheidt jullie allen in de dualiteit. Dit is een van de eerste uitlijningen die jullie dienen te maken en een belangrijke keuze.

“Kryon, als het een van de belangrijkste uitlijningen is, waarom is het dan nummer vier?” Het antwoord hierop zal ik jullie over een paar momenten geven.

Hoe is het – jij met jij? Als jullie straks deze zaal uitgaan, denken jullie dan dingen zoals: “Ik ben het waard om hier te zijn. Dit was prachtig omdat ik het schiep als prachtig?” Hebben jullie in deze drie dagen dingen geleerd dat jullie geen dingen hoeven te VRAGEN aan Spirit? Aan wie zouden jullie het willen vragen als God binnenin jullie is? Als God binnenin jullie is vragen jullie het dan aan jezelf?

Het paradigma van jullie relatie met de Schepper begint te veranderen. In plaats van het te vragen, komen jullie in lijn, in lijn met de waarheid over de realiteit van wie jullie zijn.

Jullie leerden dat de juiste manier om te werken met affirmaties vaak in contrast staat met de schijnbare nu-realiteit. De zieke man de gezondheid affirmeert zou wel gek zijn als hij hardop zegt hoe gezond hij is als hij de affirmatie hoestend en proestend opzegt.

Toch, als jullie zouden begrijpen hoe dit werkelijk werkt, zouden jullie begrijpen dat hij feitelijk zijn eigen gezondheid affirmeert en claimt wie hij gaat worden. Hij komt in lijn met de toekomst van zijn eigen cellulaire structuur die gezond is. Dit is een zeer multidimensionale uitlijning met jezelf.

Hebben jullie die instelling? Begrijpen jullie het verschil tussen de methode van het verleden en de huidige methode? De verandering bestaat uit het werken met een innerlijke bron in plaats van een bron van buitenaf. Voelen jullie dat jullie waardig zijn? Kunnen jullie voor God zitten en weten dat jullie thuishoren in deze versterkte en krachtige energie? Als jullie denken aan de schouwburg van de Aarde, is daar dan een zitplaats voor jullie waar jullie naam op staat – of staan jullie achterin en kijken hoe alle anderen iets krijgen? Hebben jullie daar ooit aan gedacht?

Waar is jullie plaats, lieve mensen? Horen jullie hier thuis of zitten jullie aan de zijlijn te hopen op een bestaan? Misschien werd jullie leven opgeschud door een ziekte en is jullie nu verteld dat deze hele ervaring een deel van je eigen denken is? Dit is de nieuwe tijdgeest. Genezing komt van binnenuit en jullie hebben daar de controle over. Jullie kunnen erover zegevieren als de uitlijning met jullie er is.

Hoe zijn jullie uitgelijnd met jezelf? Kunnen jullie visualiseren dat jullie jezelf knuffelen en zeggen: “Goed gedaan! Wij hebben weer een dag gehad en wij komen steeds meer in balans. Wij beginnen liefde echt te begrijpen.” Zijn jullie dit?  Lieve mensen, jullie zijn dit inderdaad als jullie dit willen zijn. De vrije wil is altijd de sleutel. Dit zijn de dingen die jullie wel of niet kunnen doen als jullie daarvoor kiezen. Geloven jullie dit; of heeft iemand jullie iets anders verteld?

Als dit zo is, kijk dan naar hun leven. Is dit wat jij wilt uitdrukken?

Wordt vervolgd