Genève, Zwitserland. / Vijf Uitlijningen. 4

Live Kryon Channeling 181:
Genève, Zwitserland.

Vijf Uitlijningen. 4

17 mei 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

 

Uitlijning vijf

Wat is jullie relatie met de Schepper? Zijn jullie daar al uit? Is het mogelijk dat er binnenin jullie een stukje is van wat jullie God noemen en wat wij de Creatieve Bron noemen?

Herkennen jullie het verschil in mijn uitdrukking tussen God en de Creatieve Bron? God is een enkelvoudige, 3D-naam die vaak een bron van macht en oordeel vertegenwoordigt. De Creatieve Bron is een expansief concept. Dit kan zo groot en veelvoudig zijn als jullie willen. Wisten jullie dat de Creatieve Bron multidimensionaal is en daarom kwantum? Wisten jullie dat die oneindig en overal is?

Wisten jullie dat die elk deeltje materie doordringt? Wisten jullie dat die persoonlijk is en jullie namen kent? Hij is helemaal niet Een ding. Hij is alles, overal.

Een uitlijning met de Creatieve Bron zou iets moeten zijn dat heel goed te doen is. Is dit voor jullie mogelijk? Als het antwoord voor jullie “Ja” is, zelfs maar een klein beetje, “Ja” dan moeten jullie tegen jezelf zeggen: “Als ik een deel van de Creatieve Bron ben, dan ben ik wie ik ben – multidimensionaal. Daardoor ben ik ook een stukje van elk menselijk wezen op de planeet en dit gaat verder dan wie dan ook kan zien of analyseren of meten. Ik ben vele dimensies.”

Dit idee, lieve mensen, is waar de evolutie van de mensheid zal verschijnen – een samenhang van eenheid met al wat is.

De uitlijning tussen jullie en de Creatieve Bron zal een multidimensionale verandering in jullie scheppen. Degenen van jullie die multidimensionaal beginnen te worden gaan in intellect toenemen in hun intuïtie en in hun bewustzijn van een grotere waarheid. Als jullie straks de deur uitlopen kunnen jullie zeggen: “Ik ben een stukje van de Schepper en ik heb God binnenin mij. Ik ben eeuwig?” Maakt het jullie zenuwachtig om dit te zeggen? Als dit zo is, onderzoek dan eens waarom dit zo is: Het kan zijn dat je vast zit aan wat je in het verleden is verteld in plaats van aan een toekomst waarin je in staat bent om in jezelf te herkennen wat de intuïtieve waarheid is. Welke van de twee willen jullie hebben?

Een Grotere Waarheid

Ik gaf jullie vijf uitlijningen. Toch ga ik jullie nu een geheim vertellen: ER IS ER MAAR EEN!!! Ik gaf jullie zojuist de vijf attributen van de Ene UITLIJNING.

Er is maar EEN energie van uitlijning en die gaat in een cirkel. Jullie zijn allemaal samen in het Veld. Er is altijd een uitnodiging voor jullie om dit feit te voelen. Jullie zijn allemaal samen met een uitlijning met de Creatieve Bron. Jullie zijn allemaal samen met de uitlijning van jezelf. Jullie zijn allemaal samen met de uitlijning van de natuur en de sterren.

Het is EEN uitlijning met vele facetten, als een juweel dat heel helder wil stralen. Als jullie er een gaan zien die zich vermengt met andere uitlijningen, gaan jullie begrijpen wat jullie binnenin je hebben. Het is dat punt in de tijd waarop jullie je realiseren dat jullie niet alleen kunnen zijn en dat andere individuen met jullie zijn verbonden. De oude menselijke natuur is verdeling, angst, oorlog en overleving gebaseerd op competitie. De Nieuwe Mens een eenheid, compassie en een overleving gebaseerd op samenwerking en het begrijpen van elkaar.

Wij hebben jullie verteld dat als jullie een kast in gaan en de deur sluiten, er miljoenen engelen bij jullie zijn. Maar, lieve mensen, als iedereen een deel is van de Creatieve Bron betekent dit ook dat iedereen op Aarde op een bepaald niveau ook in die kast is.

Kunnen jullie je in lijn voelen met deze gedachte?

Wij hebben eerder verteld over de decepties van de oude energie. De sluier gaat opgetild worden en jullie beginnen spiritueel gezond verstand te krijgen en jullie weten beter!

Nieuwe intuïtie begint jullie deze dingen te vertellen en het wordt zelf-evident voor velen van jullie dat compassie de sleutel is, niet reactie, afscheiding, behoud en bescherming en verdedigen. Al deze dingen zijn in de laatste drie dagen gezegd. De ontdekkingen van de profetie van de Ouden met betrekking tot dit feit vertellen dat er een nieuwe energie op de planeet is en dat jullie daar nu in zitten!

Lieve oude zielen. Wat betekent dit allemaal voor jullie? Het nieuwe paradigma vraagt jullie om anders naar de dingen te kijken. Dit vanwege hetgeen er op de planeet gaat gebeuren – en het begint bij de oude zielen. Er zijn mensen die hier in de zaal zitten die niet in channeling geloven maar misschien geloven zij wel in liefde.

Lieve mensen, als jullie dit zijn, zou het kunnen dat jullie deze plaats een beetje anders verlaten omdat jullie hebben gehoord en gevoeld wat er in deze zaal is. Kunnen jullie de samenhang van harten voelen?

Er zijn mensen die alles hebben begrepen wat ik heb gezegd. Er zijn er zelfs een paar die genezen weg zullen gaan en zij hebben het nog niet eens ontdekt. (Kryon-glimlach)

Als jullie beginnen met de uitlijning, de ENE uitlijning met Al Wat Is, schept dit een Goddelijke Energie van wie jullie zijn en die gaat zich om jullie heen bevinden. Dan realiseren jullie je dat jullie het niet uit hoeven te zoeken. Jullie hoeven de details niet te kennen en de dingen die jullie hebben geleerd en die jullie zijn vergeten zijn steeds in jullie. In feite beginnen zij op een manier te resoneren die zegt: “Ik wist dit als oude ziel allemaal, en deze hele serie ontmoetingen met al deze kennis is gewoon een cursus in HERINNEREN.”

Dit beschrijft een oude ziel in de nieuwe energie – degene die anders is, die naar balans zoekt, die zichzelf begint te begrijpen en die compassievolle actie begrijpt. Dit zijn degenen die weten wat zij zouden kunnen bereiken als zij hier vandaan lopen en anderen hun licht laten zien.

Het is het begin van een Nieuwe Aarde. Jullie zijn nieuwe mensen met een nieuw paradigma van bestaan, als jullie ervoor kiezen om te begrijpen wat ik jullie zojuist heb gegeven. Het hangt van jullie af. Wees niet bang voor de liefde van God! Sommigen van jullie hebben die nooit echt binnengelaten.  Jullie draaien het aan en doen het weer uit, nietwaar? Misschien denken jullie: “Het is alleen beschikbaar als jullie mediteren” maar daarbij begrijpen jullie niet dat het 24 uur per dag beschikbaar is. Jullie kunnen het altijd in je leven voelen, als jullie met anderen spreken, als jullie je avondeten eten, als jullie gaan slapen, als jullie wakker zijn. Het slaapt nooit en is er altijd.

Er is niets zoals de liefde die jullie hebben met de Creatieve Bron.

Tot de volgende keer. Denk na over deze dingen.

En zo is het.

KRYON