Geneve, Zwitserland / Vijf Uitlijningen. 2

Live Kryon Channeling 181:
Geneve, Zwitserland

Vijf Uitlijningen. 2

17 mei 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

 

Uitlijning Twee

Wat is jullie uitlijning met de natuur? Toen mijn partner deze rondreis begon (Kryon spreekt hier over de reis van 44 dagen waarmee hij bezig is), was hij op een mysterieuze plaats. Het was een rustige plaats in de woestijn die Monument Valley wordt genoemd. Er was zo’n diepgaande en ongebruikelijke stilte dat je het kon voelen en bespeuren. Er was een eenheid van het land omdat de inheemsen van dit gebied en hun voorouders dit land al eonen lang hadden geëerd. Zij hielden van het land; zij waren in lijn met het land en dat is de manier waarop de rondreis begon. Het land “sprak” tegen de groep door de stilte en de eer die erop was geplaatst.

Toen hij naar Europa ging, continueerde hij deze verbinding en toonde in Ierland waar het land feitelijk tot leven komt. Er groeit zoveel en er is zoveel leven dat uit de grond komt waardoor de traditie en de mythologie van het publiek vaak de mogelijkheid geeft om de kleine mensen (Kabouters etc.) te zien. Dit komt omdat het land multidimensionaal is – iets waar wij eerder over hebben gesproken. Het is een samengaan van de aarde en de mensen en de energie van de planeet.

Wat is jullie uitlijning met de natuur? Kunnen jullie in lijn zijn met de natuur? Er zijn mensen die hebben gezegd: “Wel, ik zou dit graag willen! Maar ja, ik werk in de stad en ik zit in een kantoor, en ik kom en ik ga weer.” Anderen hebben gezegd: “Ik werk helemaal niet, maar het is moeilijk om de stad uit te gaan.”

Lieve mensen, de stad uitgaan heeft hier niets mee te maken.

Als jullie de lucht inademen herkennen jullie dan waar de zuurstof die jullie longen vult vandaan komt? Er is een symbiotische relatie of jullie die nu willen zien of niet, tussen elk mens en de natuur. Dit is een van de meest diepgaande uitlijningen die jullie hebben omdat jullie gemaakt zijn van het stof van de Aarde.

Als jullie kijken naar de manier waarop jullie hier zijn gekomen, zelfs naar het leven zelf, was dit een mengeling van de elementen van de planeet die jullie heeft geschapen. Je zou kunnen zeggen dat Het Veld een symbiotische relatie schiep met de bomen en de planten zodat jullie zouden kunnen bestaan.

Deze vonk leven heeft nu geleefd en bleef eonen en bracht jullie naar deze plaats. Het is geen tijd om dit te vergeten. Het is tijd om dit te herkennen. Dit was uitlijning nummer twee.

Uitlijning drie

Wat is jullie uitlijning met de sterren? Oh, lieve mensen, dit is een goeie. Je zou kunnen zeggen: “Wel, ik heb in feite echt geen uitlijning met de sterren!” Ik wil jullie vragen: “Denken jullie dit echt?” Dan zouden jullie kunnen zeggen: “Wel, het is niet relevant voor mijn leven. Ik woon in de stad en ik kan de sterren zelfs niet eens zien. Ik denk nooit aan de sterren!”

Hebben jullie je gerealiseerd dat de sterren en de planetensystemen die erom heen draaien allemaal van hetzelfde spul als jullie Aarde zijn gemaakt. Ik heb het eerder gezegd: de elementen van deze planeet zijn de elementen van het Melkwegstelsel. Er zijn niet zoveel mysterieuze elementen die op de loer liggen in de uitgestrektheid van de ruimte. Zij worden allemaal hier op Aarde gepresenteerd. Oh, misschien worstelden jullie om te zien wat er binnenin het atoom was, maar jullie hoeven niet te worstelen om te begrijpen dat het atoom dat jullie bestuderen overal is.

Zeker, er zijn verschillende zwaartekrachten, verschillende gascombinaties, en verschillende maten van alles, maar ik heb het over het feit dat deze Aarde vanuit alles kwam dat “daar” is. Dit betekent dat als jullie naar de sterren kijken, zij een deel van jullie zijn.

Hebben jullie vandaag gehoord van de wetenschappers die spraken over jullie eigen chemie – het DNA? Hebben jullie hen horen discussiëren over het feit dat jullie misschien, heel misschien niet van iets komen dat hier op deze planeet is? Als dit het geval is, waar kwamen jullie dan vandaan? Kijk, dat is nu een uitlijning!!!

Lieve mensen, de waarheid is dat jullie een combinatie zijn van de biologie van de evolutie van deze planeet, plus de evolutie van bewustzijn van de sterren. Hoewel het voor jullie belangrijkste wetenschap een zeer lange tijd zal duren om dit te zien, zullen zij doorgaan met het zien van aanwijzingen – de ontbrekende stukjes van de menselijke evolutieketting.

Dus vraag ik jullie nogmaals: wat is jullie uitlijning met de sterren en degenen in de sterren? Is het mogelijk dat er bewustzijns buiten jullie planeet zijn? Is het mogelijk dat zij actief zijn en dat jullie hun welwillendheid kunnen voelen?

Kunnen er anderen zijn die jullie bekijken of zelfs hier op de planeet in een bepaalde vorm, die alleen met jullie en met jullie opwaardering bezig zijn? Hebben jullie ooit gedacht dat er mogelijk anderen zijn met welwillendheid en compassie om jullie er doorheen te helpen? Het antwoord is ja. Wat is dus jullie relatie met de sterren?

Lieve wetenschappers die hier aanwezig zijn: het is zo’n rekken en strekken om de barrières van het geloven te doorbreken en even te denken dat er dingen zijn die veel groter zijn dan jullie denken?

Het is zo groot – de enormiteit van de realiteit van wie jullie zijn en waar jullie vandaan zijn gekomen is verbazingwekkend. Een ware wetenschapper zou open moeten staan voor nieuwe ontdekkingen, maar wat is de box met mogelijkheden waarover jullie is verteld? Kunnen jullie daar voor eventjes uitstappen?

Wat als ik jullie vertel dat er veel meer entiteiten in het melkwegstelsel zijn dan er mensen op de planeet zijn? Zij kennen de conditie die jullie hebben, jullie vrije wil.

Zij zijn zich ook bewust van de “handen af”-politiek totdat jullie de beslissing namen over waar jullie nu mee zijn begonnen – het scheppen van De Opwaardering. Er komen nieuwe dingen naar deze planeet nu jullie je bewustzijn ontwikkelen en je beginnen te realiseren dat jullie uitlijning met de sterren echt is en misschien zelfs biologisch. Er zal absoluut zeker een dag komen waarop jullie deze “uitlijning” gaan ontmoeten en zij zullen heel erg op jullie lijken!

Wordt vervolgd