Glass House Mountains, Australië. 2 / Gaia Polarisatie

Live Kryon Channeling:
Glass House Mountains, Australië. 2

Gaia Polarisatie

18 november 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partner stapt opzij en alweer weet hij niet wat er komt en wat er komt is iets dat ik met jullie wil delen. Het heeft misschien niet de diepgang die andere boodschappen hebben maar er is informatie, misschien zelfs openbaring.

Over Gaia: Wij begonnen in de channeling van vanmorgen over Gaia te spreken. Deze groep kijkt uit over een uitzicht zoals er maar weinige op deze planeet zijn waarbij jullie verschillende bergen de lucht in kunnen zien steken, alleen of in groepen, in de majesteit van de mist. Sommigen van jullie hebben al ontdekt dat jullie er alleen maar naar willen staren alsof zij iets willen vertellen en zij daarop wachten. Er zijn mensen onder jullie die naar hen staren ….en zij zeggen ook iets tegen hen. Het hangt van jullie zienswijze af en van wat het betekent om zo’n uitzicht te hebben. Als jullie hiernaar kijken kunnen jullie je ervan bewust zijn dat jullie niet de eersten zijn. Kunnen jullie je degenen die dit zagen voorstellen; dit uitzicht waar jullie nu voor het eerst naar kijken? Kunnen jullie je voorstellen dat in die tijd waarin de planeet in communicatie was met de mensen wat die van deze bergen vonden? Is het mogelijk dat zij hen zelfs een naam hebben gegeven? Is het mogelijk dat zij een verhaal vertelden? Het antwoord is: JA! Mijn partner heeft mij gevraagd te vertellen over Macuah, en dit zal ik doen. Het is een verhaal dat niet op deze manier is verteld over de pure afstamming van de Lemurier Mapuah die een meester was; een moderne man die oorlog had gevoerd en toch sjamaan is. De sjamaan merkte dat zijn bloedlijn verzwakte. Hij realiseerde zich ook dat de verhalen van het verleden beperkt waren omdat er een tijd zou komen waarin niemand ernaar zou luisteren. Er was geen jonge inheemse, of krijger, die de verhalen van de afstamming zou kunnen vertellen, zoals het al generaties lang werd gedaan.

Toen vond hij…..mijn partner, hoewel mijn partner zal zeggen dat hij…..Kryon vond. Hij luisterde al drie jaar naar de boodschappen van Kryon voordat hij naar mijn partner ging en zich aan hem voorstelde. Hij wilde horen wat Kryon te vertellen had over hun land. En toen gebeurde het: hij nam mijn partner mee naar het vulkanische deel van het eiland, naar degenen die De Grote wordt genoemd en waar hij woont. Hij zei tegen mijn partner: “Dit is het uitzicht waar de toeristen voor komen maar ik neem jou mee naar het uitzicht waar jij moet zijn.” Hij nam hem mee naar een bepaald gebied en zei: “Dit is het mannelijk gebied. Dit is waar jij moet staan en kijken, en wij wees naar de kust en zei: “Daar zijn de Lemurische kano’s begraven!” Mijn partner zei dat hij dit altijd zal onthouden want het was een metafoor die vertelde dat zij daar aan land waren gegaan. Mijn partner draagt dit mee in zijn hart en hij denkt aan deze meester, zijn mentor. En dan zei mijn partner in al zijn onschuld tegen Mapuah: “Mapuah, waarom moeten de mannen op deze rots staan en de vrouwen op een andere? Hoe zit het met gelijkheid? Waarom kunnen zij niet samen op een plek staan?” Hij toonde zijn Amerikaanse vooroordeel. Alsof mijn partner een kind was, zei Mapuah tegen hem, zo eenvoudig als hij kon: “Omdat dit het mannelijk deel van het eiland is! Het heeft niets te maken met jouw sekse!” Het mannelijk deel van het land. Mijn partner vroeg hem: “Bedoel jij dat Gaia een geslacht heeft?” Mapuah zei: “Nee, dit heeft iets gelijkaardigs; het is in balans en dit transmuteert zich voor jullie naar geslacht; een plaats voor de mannen om te staan en een plaats voor de vrouwen om te staan. Net als bij yin en yang is er balans in de natuur; er is licht en er is donker, zoals er voor jullie balans is in de geslachten. Mijn partner begreep het niet helemaal, nu wel! Daarom zeggen wij wat wij tegen jullie zeggen. Ik wil dat jullie naar deze rotsen en deze bergen kijken, de geografie en ik wil dat jullie die even vergelijken met een andere plaats die gelijkaardig is. Op het noordelijk halfrond is er een plaats die Monument Valley heet en die onder het beheer van de inheemsen aldaar valt – de Navajo’s.

Als jullie hen vragen naar de monumenten, naar de rotsen die veel lijken op de rotsen hier, de kleine bergen die spectaculair “opspringen” uit de Aarde, is er een verhaal over de naam ervan. Het verhaal gaat over namen waarvan jullie weten dat het helemaal geen inheemse namen zijn. Het zijn huidige namen, toeristennamen. Maar als jullie het aan de Navajo’s vragen komt er een verhaal en dit gaat als volgt: Wat zijn hun namen? De Navajo’s zullen jullie namen in hun eigen taal geven van wat deze rotspartijen zijn en jullie zullen vragen waar zij de namen vandaan haalden. Zij zullen jullie als toeristen bezien en zeggen: “Misschien begrijpen jullie het en misschien niet!” Zij kijken jullie in de ogen en zeggen: “De bergen hebben zichzelf een naam gegeven”, en dan gaan jullie de namen begrijpen. Zij hebben een andere betekenis en zij hebben allemaal hun eigen verhaal en sommige van deze verhalen zijn spectaculair in hun kracht, in hun vruchtbaarheid en hun schoonheid, terwijl anderen duisternis zien. Dit is een andere manier om de naalden uit de grond te zien komen, en jullie zullen merken dat dit een plaats is waar jullie niet willen zijn vanwege de duisternis. Er is ook een andere plek waar jullie wel naartoe willen gaan omdat het daar licht is, en jullie zeggen tegen de Navajo’s: “Zij gaven zichzelf namen en zij hebben hun eigen verhalen?” Zij zullen zeggen: “Elke berg gaf ons zijn eigen verhaal, en zij zullen jullie de metaforen vertellen, de verhalen van hun goden van hun Ouden en hun voorouders en de pracht van deze plaatsen. Jullie gaan je dan realiseren dat het niet de voorouders waren, maar een mengeling van de voorouders en Gaia, en dan gaan jullie begrijpen dat er een bepaalde balans is. Er zal een man zijn, er zal een vrouw zijn, er zal licht zijn en er zal donker zijn. Als jullie gaan kijken naar degene die zijn overgebleven, hen gaan tellen en kijken naar de meetkunde hiervan zullen jullie merken dat zij in paren zijn; er zal een negatief en een positief zijn en bij groot en klein gaan jullie je realiseren dat het bijna Adam zelf is, met de polariteit, met yin en yang, met licht en donker.

Mijn partner vroeg aan de Navajo’s: “Wat gebeurt er hier met het licht en het donker? Jullie hebben in deze vallei de namen, de verhalen, zomerlicht, zomerdonker. Wat gebeurt er hier?” Mijn partner verwachtte dat de Navajo’s een verhaal zouden beginnen over de duisternis die het licht ging overheersen, maar de Navajo’s zeiden: “Het gaat allemaal om balans! Balans in de natuur is de manier waarop wij onze levens leven.” Hij zei: “De natuur fluistert tegen ons over de manier van leven. Er zal altijd duisternis zijn op de planeet en dit geldt ook voor het licht. Als wij zelf in balans zijn, ook met het land, zullen wij overleven. Dan zal onze stamlijn verder gaan, zal onze Akasha verder gaan en zullen onze kinderen balans op een bepaald niveau begrijpen.

En nu komen wij hier en jullie kijken naar balans, jullie kunnen kijken, analyseren en luisteren naar de verhalen en jullie zouden dezelfde dingen bemerken. De vallei is in balans…..kunnen jullie dit voelen? Hij spreekt tegen jullie en zegt: “Jullie zijn de volgende want jullie zijn niet in balans!” De mensheid is uit balans geweest….eonen lang! De mensheid heeft het dusdanig gedaan dat zij hun eigen geloof, hun eigen verhalen, goden en ervaringen, steeds weer herhaalt en het heeft de meester-leraar buiten beschouwing gelaten. En de meester-leraar zit hier voor jullie en jullie kunnen hem zien. Het gaat erom licht en donker te brengen in een balans die zinvol is. Op deze planeet zijn jullie al zo lang uit balans dat jullie je niet eens realiseren dat de menselijke natuur negatief is. Jullie leven in het duister; sommigen van jullie hebben duisternis om je heen en jullie zien die feitelijk zonder licht te zien. Jullie zijn daar zo aan gewend om daar bang voor te zijn en rennen er vandaan. Voor sommigen van jullie bepaalt dit duister wat jullie doen, of jullie nu links- of rechtsaf gaan!

Kijk hier goed om je heen en voel de serene rust. Jullie willen van elke berg het verhaal horen die tegen jullie zegt: “Dit is jullie toekomst, en als jullie licht en donker in balans brengen hoeven jullie geen angst meer te hebben voor het duister. Als jullie goed kijken naar licht en donker gaan jullie je realiseren dat jullie licht zijn en yin en yang zijn, jullie hebben de balans en een mens in balans zal langer leven. Een mens in balans zal geen ellende en angst hebben; niet meer dan de rotsen die jullie voor je zien.

De meester-leraar is hier voor jullie als een echo, als een spiegel die zegt: “Kom hiernaar terug en de mensheid overleeft.”

Jullie zijn vandaag naar de juiste plaats gekomen om te kijken naar de dingen die jullie moesten zien. Deze plaats waar jullie nu zijn was niet bekend tot de vorige week. Dit is geen toeval…het is voor jullie en er kunnen lessen worden geleerd en ik kan jullie daarover vertellen.

Begrijp dat hier doelen zijn en liefde, compassie en balans en dat deze planeet niet verdoemd is zolang jullie terugkeren in de prachtige familie van Gaia!

Laat dit de les voor deze hele dag zijn.

En zo is het.

Kryon