Glastonbury (Avalon) / Jezus en Jozef. A

Live Kryon Channeling:
Glastonbury (Avalon)

Jezus en Jozef. A

27 mei 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 5 juli 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Goedendag, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de tweede keer dat mijn partner mij  naar het gebied heeft gebracht dat Glastonbury wordt genoemd. De vorige keer spraken wij over de omgeving. Wij hadden het over de geschiedenis hier en dit is dus allemaal al opgenomen en gepubliceerd. Wat ik vandaag wil doen is een boodschap brengen die vandaag en later dezelfde zal zijn. Het is er een die verder gaat dan wat ik jullie heb verteld. Hij is ook historisch en gevuld met informatie die vragen kan oproepen. Zodanig dat wij deze boodschap de “Blasfemie-boodschap” willen noemen. (gelach) Lieve mensen, ik wil dit duidelijk stellen: Degenen die de geschiedenis hebben beschreven en degenen die op eerlijke wijze onderzoek hebben gedaan naar het verleden zijn het niet met elkaar eens. Meer dan tweeduizend jaar, of meer, en dus is het moeilijk om sommige dingen die ik vertel te verifiëren, en toch is er schoonheid in mijn verhaal, en de schoonheid snijdt hout. Die is gevuld met logica, menselijke natuur en waarheid.

Laten wij beginnen met jullie te vertellen dat dit een verhaal is over Jezus en zijn oom Jozef. Er zullen nu meteen mensen zijn die de relatie tussen Jezus en Jozef ter discussie willen stellen. En zij zullen zeggen: “Wel, er is geen bewijs dat Jozef en Jezus relaties waren. Dus zeg ik: Stop ermee om naar bewijs te zoeken en kijk naar dingen die van zichzelf duidelijk zijn. Dingen die logisch zijn binnen het verhaal over wat er feitelijk gebeurde. Er terwijl ik jullie dit vertel zal ik jullie hieraan herinneren – over waarom wij jullie een waarheid vertellen, zelfs al is er geen lineair bewijs voor is het intuïtief absoluut waar, jullie zullen dit zien. Er zijn vragen of Jozef zelfs wel in dit gebied is geweest. Voordat hij hier kwam was er een klein optrekje, een kerkje voor zijn neef. Hij bezocht dit niet alleen, hij bezocht dit ook vaak. Zie je, Jozef was een overvloedige, rijke man, en zijn handel bestond uit importeren. Hij kwam hier naartoe, deze plaats die jullie Engeland noemen, met het idee om te handelen in metaal, een metaal dat er in Palestina niet was. Bij verschillende bezoeken bracht hij zijn neef met zich mee. Zij waren hier graag. Niet alleen omdat hier prachtige dingen te zien waren maar om te handelen, te ontdekken, en te denken over waar zij vandaan kwamen en over het belang van deze plaats en de schoonheid hier en ….. het Kristallijnen Raster.

Ik heb jullie verteld dat de kracht van het Kristallijnen Raster hier hoger is dan bijna waar ook op deze planeet en het schept hier specifieke energieën waar mensen en bewustzijn door worden aangetrokken. Het verklaart de dingen in dit gebied waardoor mensen worden aangetrokken. Er zijn vele mensen die hierdoor werden aangetrokken en geen idee hebben waarom dit zo is. Zij kwamen hier aan en besloten voor zichzelf wat hier is, en jullie kunnen dit in het stadje zien.

Maar de waarheid over wat er hier werkelijk gebeurde gaat verder dan het Kristallijnen Raster, maar dit was een van de dingen waardoor Jozef zich tot deze plaats aangetrokken voelde. Lieve mensen, er zijn geschiedkundigen die eraan twijfelen of hij ooit hier was. En de dingen die hij heeft gedaan vertellen ook de reden waarom hij hier was gekomen – waarom hij de mogelijkheid had gekregen om te doen wat hij deed. Dit is intuïtief. Dit is gezond verstand en het is overduidelijk, want toen hij hier kwam had hij geen problemen om zich aan te passen en de dingen te doen die hij wilde doen als een bekende koopman.

Laten wij het nog eens hebben over wat “de ontbrekende jaren van Jezus” wordt genoemd. Twee dagen geleden vertelde ik jullie dat dit geen ontbrekende jaren zijn…. het waren vervelende jaren. Er is geen enkel document over deze jaren van Jezus omdat daar niets in gebeurde dat spectaculair was, voor niemand. Er waren geen healings, er waren geen preken, er was niets buitengewoons omdat deze man, deze Jezus, zijn mantel nog niet had omgedaan. Hij ging nog niet door zijn tijd van vragen stellen over wat goed was en niet goed. Hij was daar nog niet, dat kwam later. Dit kwam later op de plaats waar hij leefde toen hij zich langzaamaan realiseerde wie hij was en de mantel oppakte van wie hij was: de Meester van Liefde die de planeet veranderde. Maar in die ontbrekende jaren is het overduidelijk dat hij nog niet werd herkend, men herkende hem niet tussen alle anderen. Niemand herkende hem. Dit waren de jaren waarin hij opgroeide. Hier is het blasfemie-gedeelte(Godslastering): zijn jullie er klaar voor? De man Jezus was niet beroemd. Hij was niet beroemd en wist ook niet waarom hij gevierd zo moeten worden. Het is een bedenksel van mensen om puurheid te claimen, en ook een beetje lijden omdat het lijden jullie weghoudt van de schoonheid van alles dat door de Schepper was ontworpen en normaal was. Dit is voor veel mensen blasfemie – de man Jezus was heel normaal.

Beroemdheid schept in feite onbalans…. moet ik jullie meer vertellen? Jullie weten het en jullie zien het: het is een bedenksel van mensen. Er was geen enkele gedachte dat hij beroemd zou gaan worden. Wat mijn partner zo graag zegt werd gegeven door een christelijke dominee toen hij sprak tegen een groep jonge mensen. Hij sprak deze woorden: “Seks is een van de vreselijkste, smerigste en meest vuile dingen op de planeet” en hij zei dat jullie dit moesten bewaren voor iemand waarvan je houdt. (gelach) Klinkt dit als gezond verstand? Nee. Het zou van zichzelf al duidelijk moeten zijn dat de relaties tussen twee mensen die verliefd zijn, heilig is, prachtig is, normaal is. Ontworpen in de schoonheid van de Schepper. Dit is voor vele mensen blasfemie. De man Jezus was heel normaal totdat hij de mantel nam en hij degene werd die jullie kennen.

Wij gaan terug naar de informatie die wij jullie begonnen te geven en wij verhogen die. Over de grote kamer waarin werd gehouden wat jullie het Laatste Avondmaal noemen, in de laatste dagen voor de uiteindelijke kruisiging, was er veel speculatie, die werd meer en werd meer en werd meer omdat jullie nu weten dat dit de laatste maaltijd was. Maar de apostelen wisten dit niet en Jezus vertelde het hen, ondanks alle mis-verhalen die jullie worden verteld en waar door vele mensen over is geschreven. Hij probeerde hen te vertellen wat er zou gaan gebeuren en zij geloofden het niet. Zij waren op de top van de viering van hun meester en van hetgeen hij had gedaan en het idee dat hij de volgende dag zou worden weggevoerd zat niet in hun bewustzijn, zij konden het niet begrijpen. Zelfs tijdens het eerste verraad, tijdens de eerste communie, was het hen niet duidelijk dat er een drama aan zat te komen, een andere situatie: zij begrepen niet wat hij bedoelde.

Laat mij nog iets anders geven dat controversieel is. Het was niet zo gek – zij waren allemaal Joden en zij deden wat zij altijd hadden gedaan, het werd door Jezus niet gebracht als een speciaal moment, het was gewoon prettig tijd doorbrengen en iets dat in die tijd absoluut normaal was. Het was geen speciaal moment waarop Jezus zei: ”Kom bij mij en weet dat ik jullie ga verlaten!” Het was gewoon… hij brak het ongedesemd brood en dit was in die tijd absoluut normaal. Maar hij probeerde het hen te vertellen. Zij geloofden het niet, zij begrepen het niet, zij konden het niet vatten. En raad eens wie daar niet was? Jozef! Dus het idee dat hij de kelk wegpakte…. gezond verstand…. hij was er niet bij! Het idee dat dit normale avondeten geheiligd zou gaan worden was helemaal niet aanwezig. Er was helemaal niemand die zich dit realiseerde en dit in zijn rugzak stopte zodat dit later verkocht zou kunnen worden als “de Legende”…. dit was niet zo. Wij hebben jullie dit verhaal gegeven. Jullie kunnen het lezen of ernaar luisteren wanneer jullie maar willen.

Dit is wat ik jullie wil vertellen: Toen de man aan het hout werd genageld was het heel interessant, nietwaar, dat geen van zijn apostelen of volgers daarbij aanwezig was. Waar waren zij? Dit verraste hen compleet, zij waren blindgeslagen. Alleen erop terugkijkend hadden enkelen van hen in de gaten: Hij nam afscheid! Waar waren zij? De meesten van hen waren bang. Zij verstopten zich want zij waren in het openbaar met de Meester gezien. Het slechtste wat zij konden doen is bij de kruisiging aanwezig zijn en zelf weggevoerd worden. Dit is niet wat zij wilden, zij wilden er niet bij zijn. Alleen de familieleden en de directe geliefden waren erbij. Wat jullie ook is verteld: dit zijn degenen die erbij waren…. en ook Jozef, zijn oom. Aan familieleden werden nooit vragen gesteld. Niet aan geliefden. De kruisiging werd nooit gezien als toepassing van de wet. Dit zijn degenen die erbij waren omdat werd verwacht dat zij uiteindelijk de lichamen van het hout zouden halen en in een graf zouden leggen. En Jozef was er. Dus nogmaals; gezond verstand zal jullie vertellen wie Jozef was; zelfs niet bij het laatste avondmaal, maar wel bij zijn geliefde neef die hem vaak had vergezeld. Zij maakten plannen om dingen te doen en te leven op deze weelderige plaats. Met een Kristallijnen Raster dat zo krachtig is – zo krachtig!

Wat er vervolgens gebeurde zijn feiten die ik jullie nooit heb verteld, maar het zijn feiten die jullie zouden moeten weten en dit zijn feiten die jullie kunnen onderzoeken en vinden in wat jullie de “Dode Zee-rollen” noemen. Het is opgeschreven, lieve mensen, maar het is niet noodzakelijk hetgeen jullie is verteld, en nu weten jullie ook dat alle lichamen voor zonsondergang van het kruis werden gehaald. Wij vertelden jullie dat er zelfs vandaag nog een wet in Israël is, die niet is veranderd. Er is een wet die zegt dat het tegen de wet is om na zonsondergang te kruisigen. Dit is een onderdeel van de Joodse wet, en dus weten jullie dat alle lichamen voor zonsondergang van het kruis gehaald moesten worden, maar op deze dag werden zij er zelfs nog eerder af gehaald omdat er hoogwaardigheidsbekleders naar de stad zouden komen en degenen die het gezag vertegenwoordigden wilden niet een verkeerd beeld scheppen van Golgotha als de hoogwaardigheidsbekleders daar zouden komen.

Het lichaam van Jezus werd dus zelfs eerder verwijderd en degene die erbij was, was Jozef, zijn oom. Hoe vroeg of hoe laat het ook was…. Jozef was erbij! En wat gebeurde er verder – jullie zouden het moeten weten en het jezelf herinneren – met Jozef? Hij nam het lichaam van het kruis en er waren helpers, die waren er altijd; net zoals helpers op een kerkhof, zij waren er altijd. Maar Jozef hielp hierbij. Waar zij het lichaam vervolgens naartoe brachten zouden jullie moeten weten. Zijn neef had nog geen graf, er waren geen verbanden en windsels en olie, dat zijn dingen die gekocht moesten worden. Dit moest men vooruit kopen zoals jullie vooruit een graf bestellen of kopen. Jozef, een welgesteld man, had een graf dat dichtbij de heuvel waar dit allemaal plaatsvond, lag.  Jozef haalde zijn neef van het kruis en bracht hem naar het graf dat hij zelf had gekocht. Daar bracht hij zijn neef naartoe. Prachtig, deze liefde van dit familielid, van deze man, voor zijn neef.

Maar waar waren alle apostelen, waar waren alle volgelingen, de andere familieleden, de andere geliefden? Zij heette Maria, en zij was daar ook. Er werden helemaal geen vragen gesteld omdat degenen in haar omgeving wisten bij wie zij hoorde. Dit is het verhaal.

Maar jullie hier aanwezig – wat heeft dit met Glastonbury te maken? Hier is het… de legenden zijn correct. Jozef kwam hier terug naar de plaats waar zijn neef had liefgehad en hij bouwde hier een kleine gedachtenis, een kerkje ter gedachtenis aan de liefde van Christus. Ter ere van zijn neef bouwde hij dit. Jullie horen de gidsen vandaag de dag vele dingen zeggen over wat er is gebouwd, wat er is vernietigd en wat er is herbouwd en dit is allemaal accuraat en waar. Maar het begon allemaal met Jozef, en dit is wat ik jullie wilde vertellen. Deze eerste Christelijke kerk is niets van wat ervan is geworden, want Jozef had de kerk ter gedachtenis van zijn neef niet gebouwd met wat voor kruis dan ook. Er was geen man aan het kruis, er waren geen symbolen van lijden en zorgen; er waren heldere kleuren; er was gebed en er was viering! Deze vieringen waren de leringen van Jezus Christus.

Zijn dood betekende niet wat het vandaag betekent. Vandaag worden jullie wakker tussen zoveel organisaties die zeggen dat zij Christus vertegenwoordigen. Jullie gaan erin mee en het is duister: er is het kruis en er is de man die lijdt, bijna tot in de eeuwigheid… maar dat was er niet gebeurd in de eerste Christelijke kerk omdat Jozef wist dat hetgeen de wereld nodig had, de leringen van zijn neef waren. De kruisiging was vreselijk, maar het was niet de crux die men er vandaag aan toekent.

Jozef had een neef die leerde over de vreugde, de schoonheid en de liefde van God. En dit is wat jullie hier hebben: Heldere kleuren, zingen, bidden tot een God die de God van Liefde is en niet de God van wetten! Dit is een belangrijk deel van het verhaal: DIT VERANDERDE DE PLANEET!!!

Als jullie in deze plaats rondlopen zullen er natuurlijk legenden verschijnen. Er is zelfs een plek waarvan wordt gedacht dat Koning Arthur er begraven is. Het is een van de vele plaatsen waar Koning Arthur is begraven. (Gelach)  De gidsen kunnen jullie er misschien meer over vertellen.

Het is heilige grond, dat is het echt! Niet alleen omdat het Kristallijnen Raster zich dit zo goed herinnert, maar omdat Jozef hier kwam om zijn neef te eren; en hij deed dit geweldig.

En zo is het.

Kryon