Glastonbury (Avalon) / Jezus en Jozef. B

Live Kryon Channeling:
Glastonbury (Avalon)

Jezus en Jozef. B

 27 mei 2018 /Lee Carroll
Geplaatst:  12 juli 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Goedendag, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het eerste dat ik jullie wil vertellen is mijn eerbetoon voor het feit dat deze groep de tweede groep is die in deze zaal voor mij zit. Ik heb een verenigende boodschap zodat wanneer jullie samenkomen met de vorige groep en jullie je notaties vergelijken, zal blijken dat de beide boodschappen bijna identiek zijn. Wij doen dit zodat de informatie hetzelfde is en dat het – ondanks dat het in twee delen wordt gegeven – als Een gezien kan worden! Ik ga jullie dus dezelfde informatie geven over dit gebied en met name over twee mensen uit jullie geschiedenis.

Lieve mensen, in voorgaande boodschappen in dit gebied zat ik hier in het gras en onder het Kristallijnen Raster. Ik vertelde jullie over de versterkende attributen die er zijn op bepaalde plaatsen op de planeet. Jullie zien het in de straten, jullie zien het in de ontspanning die misschien niets te maken heeft met de dingen hier. Maar men voelt zich toch tot hier aangetrokken omdat men iets voelt dat verder gaat dan zichzelf.

Misschien is het de God die in hen is die niets van doen heeft met de geschiedenis hier. Maar het is overal, zoals jullie hebben kunnen merken.

Dit is Glastonbury, dit is de stad van feesten en festivals…dit is Glastonbury. Wat ik jullie nu wil vertellen is een verhoging, een opwaardering, van de boodschappen die ik de laatste twee weken heb gegeven. De informatie die ik jullie wil geven berust op waarheid en het is een verhoging van de geschiedenis die een legende is. Het eerste dat ik jullie wil vertellen is dat archeologen, geschiedkundigen en wetenschappers heel duidelijk zijn over hun werk. En hun werk is het vaststellen van dingen waarvan jullie nu zeggen dat jullie hen nog niet hebben, niet gebeurden, is moeilijk. Het is om zoveel redenen moeilijk.

Meer dan tweeduizend jaar zijn voorbij gegaan sinds de feiten die ik jullie ga geven. Jullie zullen het niet allemaal eens zijn met wat ik jullie ga vertellen. Maar er zullen bepaalde dingen zijn die jullie gaan voelen en dan vertellen dat het waarheid is. En het is niet alleen wat jullie voelen. Het gaat ook om wat ik noem: “Gezond verstand!” Zichzelf bewijzende feiten! En wij beginnen hiermee: de geschiedenis die ik jullie ga vertellen handelt over Jezus en Jozef.(volgens Wikipedia: Jozef van Arimatea, Henk) Ik wil jullie over iets vertellen dat hier gebeurde en in het proces zal deze boodschap de Blasfemie-boodschap (Godslastering) genoemd worden vanwege hetgeen ik ga vertellen.

Ik wil eren wat er hier is gebeurd, de individuen. Maar ik wil het hebben over Jozef. Jozef was de oom van Jezus. Jullie zullen het er niet allemaal mee eens zijn maar er komen dingen die jullie ergens aan herinneren en die gezond verstand als bewijs aanvaardt: hij moest de oom zijn geweest om de dingen voor elkaar te krijgen die hij deed. De oom, Jozef, was een handelaar. Hij was een importeur. Hij had meer overvloed dan wie in de familie ook, en hij nam Jezus vaak met zich mee naar deze plaats, genaamd Glastonbury. Zelfs dit is verdacht voor sommige mensen omdat zij zeggen: “Wel, daar is geen bewijs voor!” Lieve mensen, als jullie het verhaal kennen over wat hier is gebeurd…. Jozef was welgesteld en het lag in zijn vermogen om iets te bouwen wat de Eerste Kerk van Christus was. De rijkdom die hij kreeg door de handel haalde hij overzee….en hij bracht Jezus met zich mee, en in dit proces zal ik jullie vertellen dat zij weer terugkeerden naar dit land. Niet alleen omdat zij geïnteresseerd waren in het importeren van tin en dit mee te nemen naar Palestina. Zij kwamen vanwege de weelderigheid van het gebied, vergeleken met het land waar zij vandaan kwamen. De schoonheid, al het groen, alle dingen die hier zijn en kristallijn zijn en alle herinneringen. Zij voelden het, zij voelden het net zo kristalhelder als de anderen en herinner je, dat het Kristallen Raster hier was voordat alle anderen er waren! Het was hier voordat dit land een naam had. Het is hier altijd geweest sinds de Pleiadiers hier arriveerden. Bewust, want dit was een attractieve plaats en dus zeg ik nogmaals dat Jozef en Jezus hier kwamen.

Ik zou niet spreken over deze “ontbrekende jaren” van Jezus. Ik vertelde bij wat jullie “Het Pijnappelklier-koor” noemen dat het geen ontbrekende jaren waren maar vervelende jaren. Saai, omdat Jezus zijn mantel nog niet had opgepakt. Hij was gewoon een opgroeiende jongeman die de wereld en alle dingen ervoer, hij had zijn mantel nog niet aangetrokken. Hij bracht geen preken en wonderen. Er is helemaal niets opgeschreven over wat hij deed omdat er niets te schrijven viel. Het was jaren later dat hij begon te zien wie hij was en wat hij kon doen en hij zich begon te realiseren dat wat hij met zich meebracht de Aarde zou gaan veranderen.

Maar niet toen hij opgroeide….helemaal niet. Dit is op zichzelf controversieel, maar wat ik jullie nu  ga vertellen is het blasfemie-gedeelte. De man, Jezus was niet celibaat. Hij groeide op als elke andere man en hij ontdekte de schoonheid van alle dingen die God hem had gegeven en hij had de hele mensheid te ontdekken. Het idee van celibaat-schap – en puur zijn is een totaal menselijke constructie. Celibaat, lieve mensen, schept disfunctioneren en onbalans….moet ik duidelijker zijn? Jullie weten dit. Mijn partner heeft een favoriete uitspraak die hij heeft gepubliceerd. Het gaat over een Christelijke dominee die tegen een aantal jonge mensen sprak, en de Christelijke dominee zei dit: “Seks is een van de vuilste en verschrikkelijkste dingen op Aarde en je zou dit moeten bewaren voor iemand waarvan je houdt!” (gelach) Ik zou willen zeggen wat ik al eerder heb gezegd. De intimiteit tussen twee verliefde mensen is zo heilig en het schept een energie die verder gaat dan iemand alleen kan scheppen. Het is vanwege deze reden ontworpen…het brengt liefde samen…het is een teken van pracht en het is compleet. Al het andere is een constructie voor menselijke controle. Jezus was niet zo.

Laat mij jullie vertellen wat er gebeurde in de grote eetzaal. Ik heb dit eerder verteld. Ik heb jullie zelfs verteld over de kelk….heel controversieel, maar ik wil dit gewoon nogmaals verhogen. Ik wil dat jullie iets weten. Dit ding, dat het Laatste Avondmaal wordt genoemd, was helemaal niet bedoeld als een speciale maaltijd. Er zijn diners waar men speciaal voor wordt uitgenodigd, maar dit was een doodgewone maaltijd om elf stukken brood te breken. Zij waren allen Joden en het was iets dat zij normaal altijd deden om deze tijd. En het feit dat zij allen bij elkaar waren was helemaal niet zo ongewoon. Maar dit was de laatste keer.

Ik heb jullie eerder verteld dat in alle weergaven over wat Jezus heeft gezegd is veranderd. Het was bijna allemaal metaforisch. Hij nam afscheid. Maar hij zei dit met zijn eigen woorden zodat zij niet verstoord of van slag zouden raken. Zij begrepen het niet; zij begrepen het echt niet. Zelfs toen hij het brood brak en de wijn dronk en er was wat jullie communie noemen, dachten zij dat dit een ceremonie was omdat hij deed zoals hij was en zij hem hun hele leven met passie eerden. Het kwam in niemands gedachte op dat hij er op een dag niet meer zou zijn, dat hij weg zou gaan. Geen een van hen begreep het, zelfs ook niet degene die weg ging, die hem verraadde. Geen van hen dacht eraan dat hij afscheid nam.

Er is een ding dat jullie echt moeten zien en dit is dat Jozef er niet bij was. Het idee dus – en ik zeg dit nogmaals – het idee alleen al dat iemand de kelk van Christus zou hebben meegenomen terwijl hij niet wist dat dit de laatste maaltijd was, een van zijn volgelingen zou hem dus in een tas hebben gedaan om hem dan later aan Jozef te verkopen. Dat klinkt niet echt logisch, nietwaar? Waar is deze kelk vandaag? Ik zeg het jullie nogmaals, lieve mensen, hij ligt op de schroothoop van oude, zeer oude borden en bekers. (gelach) De Heilige Graal, mijn lieve mensen, is hetgeen jullie in je meedragen: de Liefde van God. De Heilige Graal is de vertegenwoordiging van de Christus-gedachte. Het was een object dat door Koning Arthur gevonden moest worden. Tussen twee haakjes: hebben jullie vandaag zijn graf gezien? Vinden jullie het niet interessant dat hij op verschillende plaatsen is begraven? (gelach) De legende leeft verder en dit is ook goed. Het is een heldenverhaal.

Maar wat er vervolgens gebeurde wil ik jullie laten horen. Toen men Jezus aan het kruis sloeg en hem de hele dag aan het kruis liet hangen….waar waren zijn apostelen? Waar waren zij? Zij waren er niet. Wie waren er wel? Normaal gesproken altijd degenen die familie waren. Er werd niemand verdacht als hij familie was. De apostelen waren geschokt, zij waren compleet in shock door hetgeen zij in de straten hadden gezien…het was zo afschuwelijk, en nog steeds snapten zij het niet en dus verstopten zij zich. Zij waren bang om met hem in verband gebracht te worden als zij zich als volgelingen lieten zien….zij waren er niet. Maar degene die er wel was, was Jozef omdat hij zijn oom was, en hij bleef. Zie je, de dingen bewijzen zichzelf. Je hoeft deze dingen niet te bewijzen door uitlijning en geschriften want sommige dingen bewijzen zichzelf. Maria van Magdala was er. Ik geef jullie een scenario en ik zeg jullie dat er geen geheimen waren want wat ik jullie ga vertellen staat ook in de rollen. Zij zijn niet gepubliceerd in jullie Schrift omdat zij in de rollen staan. Zij hebben het niet gedocumenteerd, maar anderen wel. Het gaat zo: nog steeds is het volgens de Joodse wetten verboden om na zonsondergang te kruisigen. Jozef wist dus dat hij tot zonsondergang moest wachten en hij, en de helpers in de groep, verwijderden het lichaam en brachten het naar het graf. Maar er gebeurde ook nog iets anders en dit staat ook in de Dode Zee-rollen.

Er zouden voor zonsondergang hoogwaardigheidsbekleders naar de stad komen en men wilde de lichamen eerder verwijderen dan zij normaal gesproken doen en dus gebeurde het zo. Het staat in de rollen. Jozef was erbij en haalde hem van het kruis. Het volgende is belangrijk voor jullie en het staat ook in de rollen: het graf waar hij naartoe werd gebracht…van wie was het? Graven zijn duur, zij zijn vooruit besteld voor iemand zelf of voor de familie net zoals jullie dit doen bij graven op een kerkhof voordat jullie dood zijn. Jozef was een welgesteld man en had een graf gekocht dat vlak in de buurt van Golgotha lag.

Hij nam zijn neef van het kruis en Jozef legde hem in zijn eigen graf; het graf van Jozef. Hij hield van zijn neef

Dit is het verhaal. Wat er hier gebeurde is wat ik jullie wilde vertellen. Het is prachtig, het is geloofwaardig en er is maar weinig bewijs voor.

Jozef kwam hier later en ter ere van zijn neef bouwde hij een kapel. In het begin alleen maar een kamer om te bidden. De legende zal zeggen dat hij de eerste kerk van Jezus bouwde. Laat de legende echt zijn, want hij deed dit ook. De gidsen zullen jullie vertellen wat er daarna gebeurde: het bouwen, de vernietiging, de verhuizing….dit is er allemaal voor jullie te zien, lieve mensen. De realiteit hiervan is deze: De eerste kerk ter ere van Christus was hier gebouwd, stond hier en was gebouwd door zijn oom. Wat ik jullie wil vertellen en ook aan de andere groep heb verteld, is echt niet te bewijzen. Het is zelfs niet echt bekend, maar het is zo duidelijk: De kerk die hij bouwde had nooit een kruis in zich. Er was nooit een man afgebeeld die leed, omdat zijn oom wist dat dit niet het verhaal was, dit was niet wat hij zijn neef zag preken en dit was niet wat hij voelde over de liefde die daar was. Zijn kerk was zo uitbundig en er waren overal kleuren en er waren nergens afbeeldingen van de man aan het kruis!

Als jullie vandaag de dag een Christelijke kerk in gaan is dit vaak het eerste wat jullie zien. Duister, lijden, droefheid, schreeuwen, huilen, en dit is wat Jozef helemaal niet wilde. Hij wilde de boodschap van verrijzenis, van verlossing, van licht voor deze planeet zichtbaar maken omdat dit het is waar het bij zijn neef allemaal om ging. Dit is waar het was…op de heuvel. Als jullie het willen kunnen jullie je ogen sluiten en kunnen jullie het voelen en zien en kunnen jullie voor je zien wat Jozef poogde en bouwde als de eerste fysieke constructie van vreugde – niet van lijden – van licht, kleuren, zingen en schoonheid. Laat dit gekend zijn dat dit de eerste, originele poging was, van zijn oom, van zijn familielid en het gebeurde HIER!

Dit is de echte Jozef, de echte Jezus: prachtig, met alles wat dit vertegenwoordigt. En dit is de reden waarom dit gebied ook vandaag nog zingt. Meer dan het Kristallijnen Raster zingt dit gebied en het zingt met het licht van de meester van Liefde en alles waar hij voor stond en alles wat hier nauwkeurig werd gebouwd met licht en liefde, was echt!

Ga van deze plaats in de wetenschap dat jullie een beetje meer weten dan hiervoor over waar Glastonbury werkelijk over gaat.

En zo is het.

Kryon