Glastonbury, Avalon Koor. 1

Live Kryon Channeling:

Glastonbury, Avalon Koor. 1

25 mei 2018 /Lee Carroll
Geplaatst:  8 augustus 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die later luisteren en lezen, en die niet hier zijn: wij zijn in het Verenigd Koninkrijk in een plaats genaamd Glastonbury met het pijnappelklier-koor dat Avalon-koor wordt genoemd. Voor degenen die hier wel zijn: er zullen vandaag acht korte boodschappen zijn.

Wij willen nogmaals spreken over het scheppingsverhaal en ik wil graag nog eens spreken over Glastonbury en de grootse dingen die hier zijn gebeurd. Ik wil het hebben over de lijnen die hier lopen, ik wil het hebben over een “passende heuvel” die hier is en die past bij een andere plaats die geen heuvel is, ik wil spreken over het Pleiadische verhaal, ik wil dit allemaal doen voordat jullie pauze hebben.

Als jullie terugkomen wil ik het hebben over de moederenergie en over JaWee en over enkele instructies.

Lieve mensen, voor degenen die dit niet hebben gehoord is het verhaal verbazingwekkend, ongelooflijk, en voor sommigen is het dusdanig dat zij zullen zeggen: “Dit is onmogelijk!” En zij zullen jullie en iedereen die hierover spreekt in een bepaalde categorie stoppen.

Ik wil het hebben over het wonder dat ongeveer 200.000 jaar geleden gebeurde en dat de basis vormde voor alles wat jullie vanuit de stoel zien. Jullie kwamen van de sterren!!! Kan ik dit nog duidelijker zeggen? Hadden jullie iets anders van de channeler verwacht? Jullie kwamen van de sterren! Tegen alles in en tegen alle verhalen op allerlei heilige plaatsen in, kwamen jullie van de sterren, en het waren de Pleiadiers die hier kwamen en feitelijk jullie blauwdruk veranderden, jullie DNA. Stop met de Pleiadiers ET’s te noemen, het zijn supermensen, het zijn mensen, net zoals jullie vanuit het melkwegstelsel, van de Zeven Zusters. Zij kwamen met een doel: om deze planeet te zaaien met heiligheid. Als zij niet waren gekomen, lieve mensen, zouden jullie gewoon nog een zoogdier zijn geweest. Jullie zouden nooit naar de Schepper hebben gezocht, het zou niet in jullie zijn opgekomen. Zo hoog als jullie beschaving is gekomen, zo hoog jullie technologie is, jullie zouden de Schepper nooit gezocht hebben. Dit komt van het zaad binnenin. Dit zoeken naar dingen die jullie niet kunnen verklaren, dit scheppen van het zoeken naar God.

Dit was de Pleiadische rol, maar in dit proces bepaalden de eerste 100.000 jaar de basis. Zij schiepen de pieken en dalen op de planeet, zij schiepen de rasters van de planeet waarover wij het zullen hebben. En tegelijkertijd veranderden zij jullie DNA. Sommigen zullen zeggen dat zij ervoor verantwoordelijk zijn dat wij 23 paar chromosomen hebben in plaats van 24. Dit is niet helemaal correct. Ja, jullie hebben 23 chromosomen als jullie het onder de microscoop bekijken, maar de Pleiadiers zouden nooit iets bij jullie weggenomen hebben. Jullie hebben er ook 24, maar deze ene is een multidimensionaal deel. Het is de presentatie van jullie Akasha, van jullie ziel en van jullie Hoger Zelf en de avenue van jullie gebeden. Het is de avenue van de pijnappelklier. Het is alles dat jullie in staat stelt om te communiceren zoals jullie dit vandaag de dag doen. Dat is de 24e. Jullie zijn anders. Jullie zijn anders dan alle zoogdieren die onder jullie staan en de wetenschap heeft dit gezien.

Jullie zijn op vele manieren anders en daarom is er maar een soort mensen in plaats van variatie en variatie en variatie. Jullie dienen te begrijpen waarom er maar een soort mensen is en dit gebeurde duizenden jaren geleden en ik ben hier om jullie dit te vertellen: jullie komen van de sterren! De profetieën vertelden het verhaal: er waren vier beschavingen voor jullie, zij waren allemaal klein en zij haalden het niet: zij vernietigden zichzelf allemaal, zij zorgden voor hun eigen plagen en zij waren hebzuchtig, ook al waren zij maar klein.

Jullie waren de vijfde en de voorspelling zei dat als jullie het zouden halen tot na de precessie van de equinoxen, jullie het begin van iets heel speciaals zouden zien: LICHT!!! Er zouden jullie dingen getoond worden die jullie nooit eerder hebben gezien en alle dingen zouden na 2012 gaan veranderen. Jullie zongen hierover op 21 december 2012 en openden de poorten en verzonden het signaal.

Hebben jullie iemand verteld wat jullie vandaag doen? Misschien hebben jullie je familie en vrienden verteld: “Ik ga naar het Verenigd Koninkrijk, naar een Kryon-kooruitvoering luisteren….”(publiek lacht) en zij lachten en zeiden: “Jij neemt ons in de maling. Wij wisten niet dat jij kon zingen!” In plaats daarvan weet je dat er veel dingen op je af gaan komen; er komen twee dagen met boodschappen en informatie! En dansen! En dan een grootse dag met tonen van muziek. “Ik zou graag mijn vrienden in de UK willen vertellen dat zij een ticket kunnen kopen en naar deze show kunnen komen, maar zij zeiden: “Wel, er zijn geen echte kaartjes, omdat er geen publiek is!” (gelach onder de koorleden) en jullie zouden zeggen: “Wel, zie je, wij zingen voor onszelf!” (gelach)

Laat mij dit ronduit zeggen: Jullie oefenden twee dagen, kleden je helemaal in stijl, en zingen voor jezelf! (gelach) En jullie zeggen: “Niet helemaal! Wij zingen ook voor de Pleiadiers en de Zeven Zusters!” (hard gelach) En jullie vrienden zijn stil!!! En zij lopen langzaam weg! (gelach)

Ik ga deze korte boodschap afsluiten. Veertigduizend jaar geleden was er een beschaving op deze planeet: de Aboriginals. Zij hadden alle sleutelpunten van een beschaving op deze planeet. Zij zijn hier al 40.000 jaar en als je hen vraagt hoe zij hier zijn gekomen vertellen zij jullie over de landingen en de Pleiadiers. Zij vertellen jullie waar zij naartoe gingen en hoe lang zij bleven. Zij vertellen jullie dat zij er zelfs vandaag zijn en na al deze jaren vertellen zij jullie een verhaal dat identiek is aan het verhaal dat ik jullie zojuist heb verteld.

Dit is geen gebeurtenis die alleen maar is voorbehouden aan een selecte groep mensen, dit is een wereldwijde gebeurtenis met duizenden mensen die de waarheid hiervan kennen.

Het is een mooie manier om de Gaia-energie op te kunnen vangen, maar jullie zijn vandaag hier en stuurden een signaal naar degenen die dit allemaal hebben opgezet.

Ik kom terug.

Kryon