Glastonbury, Avalon Koor. 5 / boodschap nummer vijf.

Live Kryon Channeling:

Glastonbury, Avalon Koor. 5

25 mei 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Wij gaan nu weer het toneel op, maar niet voordat mijn partner zijn grap heeft verteld. Hij heeft zijn toon gezet en de mensen uit Wales zijn er blij mee.

Gegroet, lieve mensen, dit is boodschap nummer vijf.

Nu brengen wij deze boodschap, en deze hele groep boodschappen, dichter bij huis. Het Thuis van Yah-wee. Ik wil met jullie spreken over Lemurie. Voor degenen die hiervan nog niet hebben gehoord en zich dingen kunnen afvragen over de actualiteit hiervan, van de legende van Lemurie, van het kleine continent Mu, hebben wij het uitgelegd en uitgelegd. Het waren geen eilanden, maar door de magma omhoog gedrukte delen land door de onderzeese vulkanen. Na duizenden jaren werden dit zelfs bergen, de hoogste bergen op de planeet. Deze dingen zijn miljoenen jaren geleden ook gebeurd op de plek die jullie Yellowstone noemen. Maar dit was een berg, en een belangrijke piek want Lemurie was de woonplaats van de supermensen die op meerdere bergen die zij produceerden en waar zij woonden en zij spraken met de piek en onderwezen er, maar deze was speciaal omdat hij duizenden jaren geïsoleerd was. De mensen kwamen en gingen en kwamen en gingen voor deze leringen, zonder tussenkomst door wie dan ook. Het waren dus de puurste leringen voor de langste tijd. En uiteindelijk – en jullie vieren dit zelfs vandaag – waren er de supervrouwen die zich transformeerden en deden wat wij een bewustzijnspakket noemen.

Wat wij jullie over Yah-Wee hebben verteld is dit: Hij was een Lemurische priester. Hij was de zoon van een Pleiadische moeder, zijn vader was een mens. Dit, lieve mensen, was het scenario voor allen. Een deel van het zaaiproces was dat de moeder de verandering in zich droeg. Na een bepaalde periode werd het DNA veranderd en werd het wat jullie vandaag hebben. Het duurde duizenden jaren voordat Lemurie Lemurie werd. Maar toen het begon en het zich ontwikkelde waren er een paar geselecteerde mensen die langer zouden moeten blijven. Zij hadden de taak om specifieke dingen te doen die dan in hun Akasha zouden worden opgenomen zodat zij, als zij reïncarneerden, steeds en steeds weer, tot aan de precessie van de equinoxen deze kennis zouden meenemen, maar zij waren dan ontwaakt met die kennis voor het geval dat dit nodig was. Jullie werden wakker! Het is nodig! En dit verklaart de tonen. Ik vertelde dit al aan velen van jullie: Yah-Wee heeft een ontstellend accuraat geheugen van de tonen. Hij had ook te maken met de Tempel van Verjonging en deze heette al zo in de Lemurische tijd en de tijden die daarop volgden. Het werd geïnterpreteerd als de Tempel van Verjonging. Yah-Wee deed daar aan hoge wetenschappen.

Laten wij het over de Tempel hebben: het eerste is dan: Familie. Yah-Wee had een zuster en zijn zuster was van dezelfde Pleiadische moeder. Zijn zuster is Melehah. Hij had een halfbroer, niet van dezelfde Pleiadische moeder maar van dezelfde vader. Dit was zijn meest nabije familie. Zowel Todd als zijn zuster leefde lang in Lemurie. Vele levens als die van de gewone mensen, jawel! Hij, zijn zuster en zijn halfbroer bezochten de Tempel regelmatig en zij werden verjongd zodat zij lang konden blijven. In al deze dingen zit een doel en het maakt deel uit van het Pleiadische plan en dit cirkelt zich uit tot op de dag van vandaag want zijn fysieke familie zit hier in de zaal. Zijn halfbroer staat voor jullie…bij de microfoon…. Allemaal voor het geval dat er een tijd zou komen waarin jullie voorbij de precessie zou komen en besloten om niet voor oorlog te kiezen, om richting hoger bewustzijn te gaan zodat deze drie samen – met een doel – hun taken zouden uitvoeren, en jullie zien hen dit nu doen. (Lee, Dr. Amber Wolf, zijn halfbroer, staat nu voor jullie).  Zijn zuster had de taak van sjamaan, en stond voor de vrouwen van het land. Vrouwen waren de sjamanen. Zij waren de sjamanen omdat zij de leraren van goddelijkheid waren omdat zij de compassie hadden en toegerust waren om de intuïtie te verhogen, de kinderen. Het was alleen maar logisch dat de vrouwen de mensen zouden leren over goddelijkheid. Wij zeiden in de bijeenkomst van het Zusterschap dat er geen competitie was; de mannen wilden niet zijn wat de vrouwen waren, zij aanvaardden allen de rollen die zij speelden in het leven. Zij waren helemaal niet jaloers op elkaar behalve voor wat geboorte betreft. Wij hebben het al vaak gezegd: het was niet zoals het vandaag is; het was een samenleving waarin men elkaar aanvulde en iedereen gelijk was. Het was toen in balans en correct. De vrouwen werden geacht de sjamanenkennis door te geven. Todd was bestemd voor iets anders. Twee elementen dienen jullie te weten.

Het eerste is dit: door langer te leven en door het gaan naar de Tempel van Verjonging werd in hem steeds weer de kennis van DNA geplaatst. Hoe het werkt, hoe het gaat bij verjonging, al deze dingen werden toen herhaald en herhaald en herhaald, maar dit is niet alles. Waarom zou een wetenschappelijke plek waar het leven werd verjongd een tempel zijn? Gaan jullie daar naartoe om Todd te aanbidden? Nee. Staat Yah-Wee in het centrum hiervan? Nee, niet echt. De tempel werd gebouwd door de Pleiadiers. Er waren er velen die door hun intuïtie en hun Akasha werden aangetrokken door de Tempel van Verjonging. Sommigen zelfs specifiek en met een herinnering die perfect was. Geen van hen was perfect maar een van hen kwam daar zeer dichtbij. En als jullie hen zien, zelfs de eersten van hen, was er geen enkele manier waarop zij in Lemurie zoiets konden bouwen in een beginnende beschaving op de eilanden. Zij hadden daarvoor zelfs de materialen niet.

Hij werd gebouwd door de Pleiadiers. Ontworpen door de Pleiadiers. Dit was de plaats waar zij baden en eerden. Denken jullie echt dat een ontwikkeld ras dat goddelijkheid bezit geen plaatsen zou hebben waar zij zongen en waar zij op de juiste tijd op de juiste plaats waren en de juiste dingen deden, en als goed bezien werden door de Schepper? Waar zij zo groots in contact waren met hun Hoger Zelf. Zij kwamen daar samen en samen, en wat denken jullie dat zij zongen? De Tonen!!! Steeds maar weer. En raad eens wie daar leefde? Yah-Wee. Hij kwam daar weer, weer en hoorde het steeds weer. Geen ander mens heeft de majesteit hiervan gehoord. Geen ander mens draagt de liederen van de sterren met zich mee. Zijn herinnering van de sterren, die hij nu aan jullie geeft, werd levens en levens in hem geplant, want hij was daar op de top van de berg en was bezig met wetenschap. Wij vertelden jullie dat het daar koud was en dat zorgde ervoor dat de wetenschap daar kon worden uitgevoerd, maar er was daar ook warmte voor hem beschikbaar omdat hij op de top van een vulkaan was. En er was ook zuurstof voor hem aanwezig. Hij had alles wat hij nodig had en hij kwam de berg niet af. Water, voedsel? Zijn halfbroer bracht het hem bovenop de berg. Echt! En hij is hier vandaag en vertelt jullie dat zijn halfbroer zich nog steeds afvraagt waarom hij zijn halfbroer al die tijd voedsel moest brengen. Hij heeft het niet graag koud!

Dit is het verhaal dat ik jullie wilde laten horen en dit is de reden dat Yah-Wee weet wat hij weet en zich herinnert wat hij zich herinnert over een tempel die gebouwd werd door de mensen van de sterren, de moeders die architecten waren en deden waaraan zij gewend waren, en waar aanbeden werd…het was een tempel en het was ook de plaats voor verjonging.

Dit vult voor jullie enkele plekken van de puzzel naar een grotere waarheid over wat jullie hier werkelijk doen!

Er komt meer.

Kryon