Glastonbury, Avalon Koor. 6/ Boodschap nummer 6

Live Kryon Channeling:
Glastonbury, Avalon Koor. 6

Boodschap nummer 6

25 mei 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Wij gaan in deze volgende aflevering over zijn moeder spreken.
In de Tibetaanse numerologie staat de 6 voor perfectie en harmonie.

Wij hebben het over de Pleiadiers en wat zij over het algemeen op Aarde deden. Wij hebben het eigenlijk nooit echt gehad over wat zij dagelijks deden. Ik wil jullie eraan herinneren dat deze mensen supermensen waren omdat zij verbonden waren met de Creatieve Bron. Zij waren zo verbonden, lieve mensen, dat sommigen van hen in de geschiedenis ten onrechte als engelen werden bezien. Het is best amusant dat sommige van jullie geschriften wisten wat de engelen vertelden, zij waren sterrenmoeders! Zo geascendeerd waren zij!

Kunnen jullie je – even – voorstellen dat zij hun thuis verlieten om naar deze planeet te komen en hier een bestaan te hebben en nooit meer terug te gaan? Een van de redenen voor de Tempel van Verjonging was dat die hen aan thuis herinnerde en dit deden zij ook met hun architectuur en andere dingen die zij bouwden. Zij konden dit niet doen op de andere pieken waar zij kwamen. Er kwamen ook anderen in hun land en vroegen hen wat dit was. Zij hadden de tempel zo hoog op de berg geplaatst dat geen bezoeker hem ooit bezocht en zij alleen konden zijn.

Lieve mensen, hun betrokkenheid gold jullie! Dit is nog steeds zo! Het menselijk lichaam, zelfs het lichaam van de supermens, heeft zijn beperkingen en jullie zouden kunnen denken dat deze supermensen hun lichaam letterlijk oneindig in stand zouden kunnen houden. Er is een limiet aan de lichamelijke verbondenheid; zelfs voor een Pleiadier. Zij verschoven deze limiet en verschoven hem weer en zij leefden duizenden jaren. Maar er moest een tijd komen waarop zij afscheid moesten nemen.

De laatste keer met het koor vroeg ik Yah-Wee of hij zich een afscheidslied kon herinneren, de tonen die er werden gezongen. Yah-Wee veranderde dit in een ander lied. Ook hij heeft vrije keuze. (gelach) En intuïtief veranderde hij het correct; en dit is waar ik het over wilde hebben. De tonen werden steeds weer gezongen: de 12-sets, de 24-sets, deze waren makkelijk voor jullie maar degenen die daarna kwamen werden moeilijker omdat jullie die niet vaak horen, maar jullie krijgen wel hulp van je voorouders. (Kryon lacht) Er zit genoeg in zijn Akasha, maar deze…. wordt voor de eerste keer gezongen. Het is dezelfde als degene die zijn zuster hier heeft gezongen. Het is geen lied van afscheid, het ga je goed, en dat is het dan! Omdat er niets boven het hebben van een moeder gaat, generaties en generaties lang, generaties vol liefde. In de menselijke vorm aan te raken en te voelen en erover te zingen.

Het Lied van Transformatie dat jullie later gaan horen gaat over het gaan van een menselijk lichaam naar ingekapseld bewustzijn. Dit markeert het einde van Lemurie omdat de leraren niet langer in staat waren om te onderwijzen en zij moesten verhuizen naar de andere pieken.

Mensen hebben gevraagd: “Waarom bleven zij niet op deze oorspronkelijke plaats van leringen en het antwoord is dat sommigen van hen dit deden, maar, lieve mensen, er bleef maar een fractie over van wat het is. Het had niet meer de pracht en de majesteit van voorheen toen het daar in Lemurie was. Oh, het is daar nog steeds en velen van jullie kunnen het daar voelen. Maar het was de taak van de Pleiadiers was om naar de andere pieken te gaan waar het grootste deel van de mensheid zou zijn. Want zij beïnvloeden de leringen en zij konden daarmee doorgaan.

“Hoe lang is een Pleiadisch leven?”, en het antwoord is; zo lang als zij dit zelf wensen. Sommigen, inclusief jouw moeder, Todd, blijven zeker voor onbepaalde tijd op deze planeet. Zij wisten dit, en toch is de dood van een Pleiadier niet hetzelfde als jullie dood; het is een transformatie, terug naar de Centrale Bron en zij doen dit bewust… stel je eens voor! Bewuste ascensie! Misschien net zoals Elia! Jullie herinneren je dat er werkelijk geen dood is. Op een dag! Waar denk je dat je moeder naartoe is gegaan, Yah-Wee? Denk daar eens over na. Ging zij naar Mount Shasta? Shasta had heel lang geen “inwoning”. Zij ging naar een van de centra van de Europese bevolking dat tegenwoordig Glastonbury wordt genoemd. Straks zullen jullie een lied zingen dat geen afscheid betekent maar een transitie. En hier zitten jullie dan in het koor en zingen liederen en als jullie dit doen, arriveert zij om jullie te ontmoeten. Zij is nog steeds hier. Eer haar een moment want zij is nog steeds hier. Is dit teveel voor jullie om te geloven? Jullie geloven in engelen; jullie geloven in goddelijkheid die jullie ziel en wezen heeft geschapen. Het is mogelijk: Zij kwam hiervoor van Lemurie naar Glastonbury en wachtte tot 2018. Op het koor!

Dit was nummer zes.

Kryon