Channeling 172: Hot Springs, Arkansas. / De fundamentele Fractal – 2

Live Kryon Channeling 172:
Hot Springs, Arkansas.

De fundamentele Fractal – 2

11 april 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik wil even over de fractals van de tijd spreken. Het is moeilijk om naar de volgende stap te gaan als jullie niet hier op de conferentie waren. Toch is het belangrijk om te weten wat er werd gezegd omdat wij in het verleden juist over deze dingen hebben gesproken. Onze woorden gingen niet over fractals, maar wij spraken van een patroon en een systeem en de timing die betrokken waren bij wat er gebeurt.

De leraar, Gregg, heeft zijn onderzoek heel goed gedaan en heeft verteld dat de rimpelingen van de tijd op zichzelf terugkomen.* Zij presenteren zich op een manier die jullie in staat stelt om te voorspellen en te berekenen wanneer zij zich weer voor kunnen doen. Zij komen op zo’n manier dat zij elkaar versterken en misschien zelfs sterker kunnen zijn dan toen zij zich eerder voordeden.

Jullie kunnen zelfs duidelijk zien dat de wiskunde van de fractals laat zien dat jullie aan het einde van een cyclus zijn, degene waar wij jullie over hebben verteld. Hij heeft gelijk en jullie hebben gelijk.

De Maya’s vertelden jullie hetzelfde en de anderen die net als de Maya’s langjarige kalenders hadden, vertelden hetzelfde. De Azteken en de Tolteken hadden een gelijkwaardige kalender. De voorspelling was overal! Hier is dus de grote vraag: Wat weerhoudt jullie om de oude geschiedenis nu te herhalen? Hij komt nu weer over jullie en de fractals zijn hier en de geschiedenis is helder. De patronen zijn er en zij zijn steeds weer dezelfde patronen. Waarom zouden jullie hen niet herhalen?

Waarom zouden jullie niet naar de eind-oorlog gaan en de mensheid weer beëindigen? Ik zal dit nu esoterisch voor jullie invullen.

Lieve mensen, er is een fractal dat ik het fundamentele zal noemen. Dit fractal werd niet noodzakelijk gisteren besproken maar ik weet zeker dat leraar Gregg dit weet.

Soms als jullie patronen en herhalingen bespreken hebben jullie iets dat onzichtbaar is omdat het niet zichtbaar is binnen jullie normaal menselijk bewustzijn. Het fundamenteel beginnende fractal van tijd is degene waar andere fractals op bouwen. Het is het begin. De fundamentele golf en ik zal jullie hem laten zien. Alles resoneert in veelvoud met de fundamentele fractal. Ik zal jullie zelfs enkele aantallen geven om te overdenken.

De fundamentele fractal van jullie aardse tijd  is de precessie van de nachtevening van de planeet. Alle rimpelingen van potentiëlen zijn daarop gebouwd. Deze precessie wordt veroorzaakt door een fysieke schommeling van de planeet die 25.630 jaar duurt. Zolang duurt het voor 1 cyclus, of schommeling, om terug te komen waar hij begon. Omdat dit zo lang duurt kan er een verschil in zitten, maar niet meer dan 1 procent. De 25.630 is de meting van de schommeling van de planeet.

Als je de langjarige Maya-kalender neemt zouden precies vijf langjarige kalenders passen in de schommeling van 25.630 jaren. De langjarige kalender zoals die door de Maya’s is beschreven duurt 5.125 jaar.* Dit is ook de lengte in tijd van de voormalige onbekende beschavingen die elkaar vernietigden. Het begint allemaal zinvol te worden. De fundamentele fractal, lieve mensen, is de sleutel voor waarom de huidige cyclus anders is. Dit komt omdat jullie aan het begin en het einde zijn – het centrale punt van de precessie van de nachtevening. Het is de eerste van de moderne mensheid.

Tijd komt gewoonweg niet op dezelfde manier terug. Dit is het centrum. Dit is de voorspelling van de Ouden en van de Maya’s en dat is de reden waarom de kalender nu stopt en begint aan een nieuwe langjarige telling.

Dit fundamentele centrum, de precessie van de nachtevening geeft een energie die geen enkele eerdere cyclus ooit gaf. Er is iets in deze centrumfractale cyclus dat ervoor zorgt dat jullie hem kunnen opwaarderen en veranderen. Het bewijs hiervan zijn de gebeurtenissen die jullie om je heen zien. Jullie zijn al begonnen. De val van de Sovjet Unie is een mooi voorbeeld hiervan. Het is een opwaardering van de menselijke natuur om een harmonieus proces te beginnen van het samenbrengen van dingen in plaats van hen te scheiden. Dit is met name diepgaand als jullie dit zien gebeuren bij landen die al eeuwenlang vijanden waren.

Dit is anders! Dit is nieuw! Dit gaat niet de manier herhalen waarop het dit in het verleden deed.

“Wel Kryon,” zeggen sommigen, “er zijn enkele rimpelingen en fractals die eraan komen en die gevaarlijk zijn. In feite begint er een grote cyclus in 2017 die onheilspellend lijkt.” Lieve mensen, ik zal jullie een hoofdreden geven waarom dit nu anders is dan de andere zich steeds herhalende langjarige cyclussen.

Er is een 36-jarige poort voor de processie van de nachtevening. Dit tijdraam is 18 jaar naar het centrum (dit is 21december 2012) en 18 jaar daarna. Jullie zitten nog steeds in de laatste 18 jaar. Jullie zitten nog steeds in de restenergie van de laatste langjarige telling.

De tijd-fractals zijn er nog steeds en er kunnen nog steeds grote potentiëlen gevoeld worden. Zij kunnen zeker nog steeds gebeuren, maar er is nog meer, en dat is wat ik jullie wil vertellen.

Dit is maar een van de vele dingen die ervoor zorgen dat het deze keer anders is. Laten wij de belangrijkste vraag nogmaals stellen: Wat maakt het deze keer zo anders?

Jullie zijn gecentreerd op de voorspellingen van de Ouden en het einde van de fundamentele cyclus van 25.630 jaar. Alleen dit al geeft deze tijd een speciale energie, maar dat is nog niet alles. Lang geleden vertelde ik jullie wie jullie zaaide en spraken wij over de menselijke evolutie van het bewustzijn die nu begint waar die zo lang heeft gestagneerd. Wij vertelden jullie over de Pleiadiers die de bron waren van jullie huidig DNA (en van de ontbrekende schakel). Wij gaven jullie een channeling die “De Compassiefactor” heette om te weten wat het echte verschil is en wat de mensheid werkelijk gaat veranderen – compassie.

Toch zijn jullie nog zo 3D en lineair dat jullie zeggen: “Zal de chemie van het DNA veranderen? Kunnen wij zien dat het verandert? Het antwoord is natuurlijk dat het gaat veranderen, maar niet op de manier die jullie denken.

Er komt een metafoor: De boer heeft een veld dat hij jarenlang heeft bewerkt. Hij komt thuis en zegt: “Er is een nieuw soort graan. Er is een prachtig nieuw graan en het gaat al snel groeien.” Gaan jullie dan naar buiten om te zien of de grond is veranderd? Nee. Het is het zaad dat is veranderd. DNA is niet wat jullie denken en deze informatie werd jullie gisteren gegeven (refererend aan de informatie van Dr. Bruce Lipton). DNA is geen statische, onveranderlijke groep chemicaliën. In plaats daarvan is dit het raamwerk van de blauwdruk voor het menselijk lichaam; het is de grond waarin het evolutiezaad in groeit en het zaad vertegenwoordigt jullie bewustzijn, niet de chemie.

Bestudeer dus niet de chemie als jullie zoeken naar menselijke evolutie. Bestudeer in plaats daarvan de opwaardering van het bewustzijn van de planeet. Maar dit is nog niet alles.

Ik wil dat jullie spirituele logica gaan gebruiken, iets dat in de loop der tijd steeds duidelijker zal worden. De Pleiadiers zijn jullie spirituele, creatieve zaad-ouders. Simpel. Het grootste deel van de Aarde zal dit niet geloven. Jullie geaccepteerde scheppingsverhaal klinkt net zo en zelfs de timing is hetzelfde maar volgens de meesten kunnen buitenaardsen hier niet bij betrokken zijn.

Alleen al de gedachte aan buitenaardsen roept altijd beelden op van verovering en onderdrukking. Dit is jullie vooroordeel en het is een weerspiegeling van jullie eigen menselijk bewustzijn en hoe jullie korte geschiedenis is geweest. Jullie doen dit en dus verwachten jullie dat alle andere levensvormen dit ook doen.

Wordt vervolgd