Instructies geven aan jouw Akasha. 2

Live Kryon Channeling 190:
Phoenix, Arizona

Instructies geven aan jouw Akasha. 2

4 maart 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Is het voor een mens mogelijk om de energie van duizend levens te herschrijven? Heeft de mensheid deze macht?”

Het antwoord is ja. Oh ja! Meer dan ooit tevoren.

Oh, lieve mensen, in Oude tijden zaten jullie achter de ruggen van de goeroes die dit en nog meer konden doen. Zij hadden controle over hetgeen zowel esoterisch als fysiek was. Ieder van jullie leert dat meesterschap en het veranderen van de Akasha daar deel van uitmaken. Geloven jullie dat jullie hetgeen er schuilt in jullie Akasha kunnen nemen, dat wat op zoveel manieren in jullie pruttelt en borrelt omdat een oude energie dit heeft toegestaan, en dit dan kunnen veranderen? Dit omvat ook de energie van de manieren waarop jullie overleden, de kinderen die jullie zijn verloren, de oorlogen waarin jullie zijn gedood, de anderen die jullie zelf hebben gedood, en degenen die jullie hebben gedood. Jullie hebben in al deze dramatische omstandigheden verkeerd, en nog meer… Er waren levens die zo afschuwelijk waren dat jullie niet verwachtten ooit nog vreugde te kunnen ervaren. Jullie leefden tijdens epidemieën zoals de pest in beschavingen waar jullie archeologen niet eens van weten dat zij hebben bestaan! Dit is jullie Akasha! Die bevat zelfs beschavingen die uitgestorven zijn. Dit zit er in jullie Akasha.

“Hoe zit het met de goede dingen, Kryon?” Wel, die zitten er ook in, lieve mensen! Er was viering, vreugde, schoonheid en liefde. DIT is het onderwerp van deze boodschap. In deze nieuwe tijden kunnen jullie veranderen wat je Akasha jullie geeft! Dit is “het veranderen van het verleden!”

Laten wij eens een oefening doen die gaat omdraaien wat jullie je herinneren en welke energieën er vandaag worden toegestaan om jullie te bereiken. Oh, meesters die jullie gaan worden, waarom geen instructies geven aan de Akasha-kroniek die jullie toebehoort en die te veranderen in een kroniek die positief is en jullie de wijsheid begint te geven die jullie hebben vergaard in duizend levens, in plaats van drama? Velen van jullie die nu luisteren of dit lezen zullen nu hun hoofd schudden en zeggen: “Ik weet wat jij bedoelt!”

Afgelopen week spraken wij over het “zoemen.” Het zoemen is een overblijfsel dat jullie altijd hebben omdat, op een bepaald niveau, al jullie levens zich daar bevinden. Zelfs in jullie stilte, jullie meest stille momenten en het is moeilijk om dit gezoem kwijt te raken. Het gezoem is hetgeen zegt: “Jullie zijn het niet waard om hier te zijn. Morgen gaat moeilijk worden, net zoals dit altijd zo is geweest.”

Zelfs als jullie tot nu toe een prachtig, heerlijk leven hebben geleid is de zoem er nog steeds omdat de zoem een oude Akasha-kroniek is die die zich negatieve dingen herinnert. Bijna alleen maar negatieve dingen.

Waarom zou dit het geval zijn? Dit komt omdat het een weerspiegeling is van de energie die de mensheid eeuwenlang heeft geschapen in een laag bewustzijn: oorlog en nog meer oorlog.

In een nieuwe energie met minder duisternis en een belofte voor nog meer licht, zal de Akasha antwoord geven op instructies om te veranderen. Als jullie hier serieus mee zijn….zullen wij het samen doen? Ik wil dat mijn partner hierbij betrokken wordt. Hij stapt wel opzij, maar hij is er toch bij. Hij weet wat er aan de hand is. Hij is ook in staat om tegelijk met jullie de informatie te ontvangen die ik jullie breng. Hij praat hier niet zo vaak over maar hij kan ook andere informatie ontvangen dan degene die ik jullie breng. Het is een deel van zijn multidimensionaal ontwaken en dus geef ik hem informatie die ik niet aan jullie geef omdat hij dit op zijn beurt ook weer moet doen. Hij moet dit doen vanwege sommige dingen die nog steeds verscholen zijn in zijn eigen Akasha, net zoals dit bij jullie het geval is.

Nogmaals, als jullie serieus zijn, wil ik dat jullie je gereed maken voor een oefening die de rest van je leven zou kunnen veranderen. Ik wil dat jullie je dit herinneren omdat jullie het misschien nogmaals willen doen. – niet omdat de eerste keer niet werkte, maar omdat mensen zich in een lineaire tijdlijn bevinden en jullie getraind zijn dat jullie dingen twee of drie keer doen omdat het dan pas meer betekenis krijgt. Wij zullen niet tegen de manier van jullie training ingaan. Wij gaan jullie alleen vertellen dat het geen kwaad kan om het nog eens te doen. Maar, lieve mensen, als jullie dit doen en jullie menen het ook, en jullie je honderd procent inzetten, zullen jullie het verschil voelen in de dagen en weken die gaan komen.

“Kryon, waarom zouden wij dit doen? Ik weet niet zeker of mijn Akasha mij dwars zit.” Jullie worden dus gezonder? Klopt dit? En jullie hebben een perfecte gezondheid? Geen enkel ongemak? Jullie zouden kunnen antwoorden: “Wat heeft dit met mijn Akasha te maken? Het antwoord: Absoluut alles!

Jullie hebben zoveel geërfd van de dingen waar jullie doorheen zijn gegaan dat jullie je niet realiseren dat dit bijna alles beslaat over wie en wat jullie zijn. Jullie Akasha behelst de manier waarop jullie denken, jullie persoonlijkheid, de manier waarop je lichaam reageert op een invasie van ziektekiemen, en de manier waarop jullie jezelf zien en zelfs ook jullie spiritualiteit. Dit is allemaal geërfd vanuit jullie Akasha.

Ja, jullie ouders gaven jullie enkele dingen hiervan, lieve mensen, maar ik weet dat jullie je ervan bewust zijn dat er twee kinderen van dezelfde ouders kunnen zijn die zo sterk verschillend kunnen zijn dat het er wel op lijkt dat zij van andere planeten komen! De een is altijd gezond en de ander is altijd ziek. De een is zelfverzekerd en de ander is verlegen. Jullie weten dat er meer is dan alleen maar het erven van jullie chemie en biologie. Dit is wat jullie op dit moment zien. De Akasha maakt jullie tot wat en wie jullie vandaag zijn.

Begrijp, voordat wij dit doen, dat jullie niet gewoon de dingen kunnen laten vallen die jullie in je dromen hebben gestoord. Jullie staan op het punt om de manier waarop jullie lichaam de Aarde ziet, te gaan veranderen, als jullie dit willen.

Op dit moment wil ik dat jullie er zo diep induiken als jullie willen omdat jullie op het punt staan om je Akasha-kroniek te benaderen op een manier zoals jullie dit nog nooit hebben gedaan. Jullie kunnen het stilletjes in jezelf herhalen als jullie het niet in je eigen woorden kunnen doen. Het gaat zo:

Lieve Akasha die mijn essentie is en die de expressies vertegenwoordigt van duizenden levens en uitdrukkingen op deze planeet, kijk naar de energie van vandaag, want ik heb de leiding.

Lieve Akasha, prachtig zoals je bent, omdat jij mij bent en de ene ziel vertegenwoordigt die ik al duizenden jaren op deze Aarde ben geweest, weet dit: Er is verandering en die ga ik dicteren omdat ik de leiding heb.

Het komt erop neer dat ik de leiding heb over mijn eigen leven en voor het eerst wil ik dat jij naar mij luistert. Ik beveel welwillendheid in herinneringen! Ik beveel dat deze Akasha gaat beginnen met het veranderen van wat er leven na leven is herinnerd. Ik zet hierbij een limiet op het drama. Het is negativiteit niet toegestaan om binnen te komen in het licht van mijn leven. Ik zet een limiet op alle negatieve dingen, op alle boosheid en alle misleiding en alle verschrikkingen. Ik stel een veto in op alle ongepaste dingen. Oh, deze dingen kunnen er nog steeds zijn, maar zij gaan nu naar het duister en blijven daar ook.

In deze nieuwe energie heb ik de leiding. Ik beveel de negativiteit die in mijn Akasha is en die daar is geweest: Ga op de achterbank zitten want ik rijd vandaag! Er is niet langer een reden meer voor het negatieve want, weet je, ik heb de leiding over alles. Ik ben aan het woord.

Zien jullie wat jullie doen? Er is vaak een gevoel geweest, dit is altijd zo geweest, dat jullie niet de regie over je leven hebben. Jullie praten over de Akasha-kroniek, maar die is er alleen maar, als een bibliotheek van irritatie, nietwaar? Het is alsof jullie nergens controle over hadden Opeens echter vertel ik jullie dat jullie de controle over alles hebben…alles!

Wordt vervolgd