Kryon: 2007/2008 overgang.

Kryon: 2007/2008 overgang.

Doorgegeven via Lee Carroll / 9 december 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er zijn hier mensen die dit nog nooit hebben gezien die zeggen, inderdaad is het een mens. De stem is hetzelfde, het gezicht…..het is allemaal hetzelfde.

Hoe kan een doorgifte in zo’n korte tijd plaatsvinden van de ene kant van de sluier naar de andere? Ik zal het jullie vertellen: Dat gebeurde niet want wat mijn partner heeft toegestaan in deze jaren is een samensmelting tussen het Hoger Zelf van een mens en dat wat jullie Kryon noemen. Hij heeft dit gedaan omdat de energie van de planeet dit toestaat. Mijn partner heeft het pad geschoond voor de overdracht van energie van de ene kant van de sluier naar de andere…..waarvan jullie zouden zeggen dat het ogenblikkelijk is. Er is schijnbaar geen voorbereiding, maar dat komt omdat hij al klaar is. Geen voorbereiding omdat de zaal er klaar voor is. Geen voorbereiding omdat de harten die lezen en horen er klaar voor zijn.

Dit is in deze tijden de manier van communiceren met degenen die de intentie hebben om te luisteren want ogenblikkelijke communicatie is mogelijk en de dagen waarop uitgebreide voorbereidingen moesten worden getroffen om het menselijk lichaam voorbereid te hebben, worden steeds minder. Het menselijk lichaam is er klaar voor.

Er is een groep die deze plaats binnenkomt die jullie gaat omringen. Als jullie ervoor kiezen kunnen jullie hen voelen. De groep zal op jullie drukken, jullie handen vasthouden en jullie in de ogen kijken. Zij zullen zeggen: ”Luister.” want deze boodschap wordt maar eenmaal gebracht omdat het een diepgaande boodschap is. Hij gaat over de tijd waarin jullie leven; de maand waarin jullie leven, het jaar waar jullie in leven. Er zullen ook anderen dan de hier aanwezigen zijn die ook nu luisteren en lezen. Ik zie hen. Ik weet wie jullie zijn. Deze boodschap is ook voor jullie. Luister, want ik ga een paar dingen uitleggen die jullie nodig moeten horen.

Voordat wij beginnen wil ik de groep een moment geven om zich te settelen. Er is hier een energie, als je ervoor kiest om die te voelen, die de energie van liefde vertegenwoordigt. Luister, twijfelaar: Ben jij te compact om de liefde van God te kunnen voelen? Zou jij maar even kunnen geloven dat er meer in het universum is dan jij denkt? Misschien is er inderdaad een kracht die intelligent is, van jullie houdt en jullie namen kent? Ook al denk jij dat je vanavond geen enkel bovennatuurlijk ding zal opnemen, kun jij gewoon hier zitten en je geliefd voelen? Is dat teveel? Zit hier gewoon en voel je een tijdje geliefd. Kun jij je hart openen en dat laten gebeuren? En zou dat een begin kunnen zijn om ons binnen te laten, een veilige ervaring? Er gaat jou niets gebeuren, lief mens, dat anders is dan een uitbreidend bewustzijn.

Ik moet deze boodschap voortzetten met een korte les over numerologie….over de gelijkwaardigheid van energie en jaar-sommen. Ik moet jullie inzicht geven in numerologische waarden van de jaren waarin jullie hebben gezeten, inclusief dit jaar, en de energie van hen.

Numerologie is de studie van de energie van cijfers. In jullie speciale geval is het beperkte numerologie omdat jullie het op basis van tien doen. Er zijn tien hele getallen die jullie gebruiken, van nul tot negen en daarom gaan wij die gebruiken.

Bij de uitleg die nu volgt maakt het niet uit hoe groot een getal is, tel het samen totdat je maar een cijfer overhoudt.

De uitzonderingen zijn de meester-getallen, wat dubbele cijfers zijn zoals 11, 22, 33 enzovoorts. Met uitzondering van deze meester-getallen worden alle getallen teruggebracht tot Een door hen samen te tellen en dat zal jullie inzicht geven in de energie van wat het getal betekent.

Blijf hen samentellen totdat je maar een cijfer hebt. Er zijn mensen die twijfelen aan de geldigheid van dit proces. Zij begrijpen het systeem niet en voelen dat wat jullie doen willekeurig is. Laat mij jullie nogmaals zeggen dat voor jullie willekeur en chaos is wat jullie vaak zien als 3D scheppingen als jullie kijken naar het inter-dimensionale systeem van God. Toch zullen jullie verrast zijn als jullie numerologie bestuderen. Het zal jullie veel vertellen over wie jullie zijn – en over de potentiëlen die er zouden kunnen zijn.

Er zijn maar negen cijfers in jullie numerologie: een tot en met negen. Jullie beschouwen de nul als niets binnen jullie wiskunde en leggen die opzij. Doe dat ook maar bij dit voorbeeld. Neem bijvoorbeeld het jaar dat eraan komt, 2008. Als je de cijfers optelt krijg je een tien. De numerologische som van 2008 is dus tien. Toch zijn jullie nog niet klaar voordat er maar een cijfer is. Ga dus door met tellen. Tel de een en de nul van de tien op, dan komt er een een. De energie van het komende jaar is dus een. Ik zal jullie aanstonds vertellen wat dat betekent als jullie dat nog niet weten. Er doet zich iets voor binnen de structuur van het jaar dat voor jullie ligt dat jullie niet eren en waar jullie niet aan hebben gedacht.

Laten wij spelen met energie en cijfers: 1987 was het jaar van de Harmonische Convergentie. Als je deze cijfers optelt geeft dat een zeven. In numerologische termen heeft zeven de energie van heiligheid. Het was een heilig jaar voor een heilige gebeurtenis. Dat was het zeker! Als jullie dat door numerologie hadden zien aankomen zouden jullie een flauw vermoeden hebben gehad over wat er gebeurd zou kunnen zijn met jullie vrije keuze. In 1987 namen jullie een heilige beslissing over het veranderen van jullie toekomst.

Als je numerologie zou toepassen op het jaar dat Kryon arriveerde, 1989, zoals ik jullie in het eerste boek vertelde, zul je een negen krijgen. Ik gaf jullie in het eerste boek twee cijfers om te onderzoeken: het eerste was het cijfer 9 en dat was het cijfer van het jaar 1989, en 11. Ik zei dat er twee cijfers zouden zijn die de eeuw zouden definiëren. Ik definieerde de cijfers toen ook al: Het cijfer 9 stond voor voltooiing en het andere getal (11), een meester-getal, was 11 en dat staat voor verlichting. De 9:11 samenstelling. Toen in 1989 hadden jullie geen concept van wat 9:11 voor jullie zou gaan betekenen.

Zoek die woorden die ik jullie gaf maar op. Zij zijn er. Oh, twijfelaar, zoek maar op, het was 19 jaar geleden. Wij hadden het over die cijfers en kijk wat zij nu voor jullie betekenen. Betekenen zij angst en zorgen of kijken jullie naar hun numerologische boodschap? Het is: Het einde van het oude, naar de verlichting van het nieuwe, daar gaat het over.

Het jaar 2002 is het jaar waarin de Kryongroep het raster voltooide. Ik zei jullie dat dit zou gaan gebeuren dn gaf jullie ook het jaar: 2002 is een vier. Als jullie de numerologische energieën kennen, is de 4: Gaia. Het is Moeder Aarde, een Aarde-energie. Zie je? Het was geen toeval dat wij dat jaar uitkozen want de energie ervoor was correct. Het komt allemaal samen; alle stukjes van de puzzel; en zij betekenen allemaal iets voor degenen die dat willen zien.

Jullie zitten in 2007 en er is iets opmerkelijks aan deze overgang. De 2007/2008-overgang is de eerste keer dat deze speciale overgang heeft plaatsgevonden in dit nieuwe millennium. Het is voor het eerst na de millenniumovergang. Tel dit samen en het vertegenwoordigt een 9 en een 1. Deze combinatie komt inderdaad elke tien jaar voor, maar dit is de eerste keer. Het is de eerste binnen de generatie van de 2012-overgang! Dit alles zou voor jullie een aanwijzing moeten zijn. Jullie zouden er zorgvuldig naar moeten kijken en zeggen: “Wat zou er kunnen gebeuren als wij van 2007 (een 9) naar 2008 (een 1) gaan?” Negen vertegenwoordigt “voltooiing” en een vertegenwoordigt’” nieuw begin”. Denken jullie niet dat dit iets betekent?

Kijk nu eens naar het cijfer dat het verschil aangeeft tussen die twee jaren: een 5. Jullie zeggen “En wat betekent een 5, Kryon?” Vijf is verandering! Wat is de numerologische waarde van 2012? Het is ook 5. Bedenk: Verandering, verandering. Als jullie geloven in energie denken jullie dan dat deze opeenvolging van gebeurtenissen jullie iets probeert te vertellen? Geliefden, ik heb jullie zojuist een scenario gegeven van wat ik wilde dat jullie zouden horen en zien, door waar jullie in het jaar 2007 doorheen zijn gegaan, met name in de laatste paar maanden naar 2008 toe.

Ik ga iets uitleggen dat moeilijk voor mijn partner is, want het is niet lineair. Het is de tweede keer dat ik hem dat beeld geef maar ik heb het gekozen vanwege het opschrijven en de opnamen ervan. Ik wilde dat hij de informatie al eenmaal eerder had gezien. Het geeft hem meer helderheid en dat heeft deze boodschap nodig.

2007 is een eindjaar – voltooiing – het cijfer schreeuwt het uit: “het einde!” Laat mij jullie zeggen wat het echt is: het is een her-samenstelling van een energieplatform dat jullie in staat zal stellen om naar een nieuw, beginnend platform te gaan, fris en schoon. Het is geen opwaardering. Het is geen oude energie waaraan het iets toevoegt. Dat is lineair. Jullie verwachten lineaire verandering; jullie verwachten dat alle veranderingen op een lineaire manier zullen plaatsvinden. Als jullie spieroefeningen doen verwachten jullie dat over een tijdje die spier groter en groter wordt. Hoe meer jullie oefenen, hoe groter hij zal worden. En jullie passen diezelfde logica toe op energie in het algemeen. Dat is niet de manier waarop het bij Spirit werkt.

De energie die wij jullie geven is van nature inter-dimensionaal en spiritueel. Hij is niet lineair. Er is een attribuut dat dit jaar plaatsvond……luister: Dit is voor jullie. Dit is iets waarvan jullie moeten afweten omdat de laatste vier maanden de energie waarop jullie rekenden; de energie waarvan jullie dachten dat die er altijd zou zijn; de dingen die in helderheid zouden moeten gebeuren…..niet gebeurden!

Schijnbaar viel alles ineen in plaats van dat het beter werd. Velen van jullie hadden levensuitdagingen. Sommigen van jullie raakten de verbinding met Spirit kwijt. Anderen begonnen zich af te vragen waar dit naartoe zou leiden en wat er was gebeurd en waarom jullie niet kregen waar jullie naartoe hadden gewerkt. Ik zal het jullie daarom zeggen: Alles wat er nu gebeurt is een neergang van alle geschenken en gereedschappen waarop jullie zijn gaan vertrouwen om hen naar nul terug te brengen. Dan zullen zij weer terugkomen en openbarsten met hernieuwd en krachtiger potentieel. Maar niet eerder dan het midden van de maand januari van 2008 zullen zij allemaal terugkomen.

Dus is er een tijdje waar jullie doorheen zullen moeten. Wij hebben wat advies, maar voordat wij verdergaan willen wij jullie dit vertellen: Deze vorm hiervan is niet lineair. Het is niet logisch voor jullie waarom de energie weg zou gaan zodat hij weer terug kan komen! Maar zo werkt het in een realiteit die jullie op Aarde niet ervaren. Sommigen van jullie zijn door uitdagende ervaringen heengegaan in de laatste maanden. Ik weet wie hier voor mij zitten en wie deze woorden lezen. Ik weet wie deze boodschap horen. Oh, lieve mensen, geef jezelf niet de schuld over wat er is gebeurd. Ik wil dat jullie gewoon doorgaan. Geef jezelf niet de schuld! Dat is bij mensen algemeen en het laat de menselijke verbinding zien met ‘oorzaak en gevolg.’

Het is gewoon voor mensen om zichzelf overvloedig de schuld te geven als dingen niet gaan zoals zij volgens hen spiritueel gezien zouden moeten gaan. Jullie zijn eraan gewend om verantwoordelijk te zijn. Maar hierbij zijn jullie dat niet!

Ik geef jullie twee voorbeelden die jullie kunnen schokken. Jullie hadden niet verwacht die ik in deze boodschap over die mensen zou spreken – dierbare mensen – een man en een vrouw – door 2000 jaar gescheiden.

In de geest wil ik jullie meenemen naar een plaats die jullie goed kennen. Ik weet waar ik ben en ik weet waar ik spreek. Ik ken de energie van deze plek in het land en dus geef ik jullie een voorbeeld dat jullie in je cultuur kunnen begrijpen. Denk even aan de Jood met de naam Jezus. Hij hangt aan het kruis en is schijnbaar op het punt van zijn dood gekomen. De geschreven geschiedenis zegt, overigens niet accuraat, dat hij uitriep: “Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” Feitelijk zei hij dat niet. Wat hij zei is: “Waar bent U?” Jezus voelde een terugtrekken. Hij voelde dat alle gidsen, alle entiteiten waarop hij rekende, weg waren. Alle wijsheid trok weg uit zijn lichaam. Hij voelde het duister en de zwartheid zijn lichaam binnenkomen.

Het kwam door de bel van veiligheid waarop hij zijn hele leven had vertrouwd, als de meester van Wijsheid en Liefde die hij was, en hij schreeuwde om hulp. Het is opgeschreven en aan jullie doorgegeven. Het is geschiedenis.

Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe iemand die zo dichtbij God staat zo’n ervaring doormaakte? Juist toen hij die groep het meest nodig had…..verliet die hem! Laat mij jullie dit vertellen: Wat hij meemaakte was een niet-lineaire verhoging van energie. Hij werd even naar nul gebracht….heel even, zodat hij naar iets gebracht kon worden dat ascensie heet. Toen kwam het allemaal terug. Er is niet opgeschreven wat er daarna gebeurde. Jullie wisten niet wat er daarna gebeurde. Jullie hoorden hem niet

“Ahhh’ zeggen omdat dit niet werd bemerkt, zie je? De liefde van God stroomde in hem met meer kracht dan hij ooit had. Zo werkt het en even gaf hij zichzelf de schuld als de mens die hij was. Voor even…..voor even…..alleen maar voor even betwijfelde hij zijn geloof.

Laat mij jullie vertellen over de dierbare vrouw die haar leven doorbracht onder de paraplu van compassie. Hoe ouder zij werd hoe meer compassie zij kreeg. En zij is een van jullie (in de moderne tijd) en haar naam was Moeder Teresa. Ik wil jullie over die vrouw vertellen. Wisten jullie dat zij in zorgen overleed? Jullie zouden kunnen vragen: “Waarom zou zij die zo dicht bij God staat in zorgen overlijden? Met alles wat zij had gedaan – met de verering die zij op haar naam heeft gebracht – tot aan heiligheid toe – waarom zou zij in zorgen overlijden?“

Het is omdat zij een lineair mens was en niets begreep van de energieverhoging die zij meemaakte. Jaren voor haar dood. Al tijdens haar pad, verhoogde haar energie zich. Zij had het verdiend en het ging eerst even naar nul.

Het oude radiostation waarop zij was afgestemd was verdwenen en er was een nieuwe frequentie die haar smeekte om de manier waarop zij dingen deed te veranderen zodat zij die kon vinden en vreugdevol zou zijn…..met meer kracht en compassie dan ooit tevoren. Maar zij begreep het niet. Zij dacht dat zij alleen gelaten werd – haar verbinding kwijt was geraakt.

Waarom zou God zoiets doen? Waarom zou God afstand nemen van een heilige van compassie? Ik zal jullie de waarheid vertellen. Dat deed God nooit!

Wat er gebeurde was dat zij de verandering van energie verkeerd interpreteerde Het is hetzelfde wat er nu in algemene zin gebeurt. Het gaat langzaam weg zodat het sterk en met nieuwe attributen terug kan komen en deze compassievolle prachtige vrouw begreep niet dat zij was gevraagd om af te stemmen op een ander station, letterlijk de manier te veranderen waarop zij mediteerde, de manier waarop zij contact had met Spirit. Zij moest verder gaan dan het protocol waarin zij getraind was en direct tegen de meester gaan spreken. Maar zij bleef bij haar lessen en er gebeurde niets. Haar training in een oudere energie hield haar in een gevangenis van protocol, en zij overleed in zorgen. Oh, maar zij verloor haar compassie nooit want dat was haar geschenk tot het einde toe.

Geef jezelf niet de schuld van wat er de laatste maanden is gebeurd, want dit zijn proeftijden. Wij hebben voor jullie wat advies voor deze tijd: 1. Verander je pad niet. Maak geen verrassende bewegingen door wat er is gebeurd of wat jullie nu voelen.

Dit zijn juist voor lichtwerkers moeilijke tijden. Jullie hebben schijnbaar je verbinding een beetje verloren. Ga door de rest van het jaar en weet dat de energie heel snel zal gaan veranderen. In de tweede week van januari zullen jullie weten dat hij terug is en de verfrissende bries voelen van jullie licht….waaraan jullie gewend zijn.

Sommigen van jullie hebben dit meer dan anderen gevoeld. Sommigen zijn gecentreerd gebleven zodat zij er maar weinig van gevoeld hebben. Voor anderen was het verwoestend! Jullie hebben niet begrepen dat ik ook spreek tegen velen die niet in deze zaal zijn. (later horend of lezend) Geef jezelf niet de schuld!

Ik heb nog een ander advies: Velen van jullie zullen voelen alsof de energie achteruitgaat. Communicatie wordt onderbroken, een van de attributen van een algemene achteruitgang, maar in dit speciale geval is het communicatie met het systeem. Als jullie de zaal verlaten zal het doorgaan te lijken op een verdergaande achteruitgang. Het verklaart waarom jullie niet slapen – waarom mediteren moeilijker is.

Het tweede advies is dit: Wees omzichtig en voorzichtig – langzaam met woede en snel met geduld. Lichtwerkers, luister naar mij. Wees in deze weken langzaam met woede en wees alsjeblieft geduldig. Sommigen hebben gereedschappen waar zij al jaren op rekenen die nu het minst krachtig zijn. Zij zijn minder geworden om sterker terug te komen.

Deze kersttijd brengt families samen, maar soms vliegen er ook de vonken vanaf, nietwaar? Als jullie verbaal worden aangevallen wil ik dat jullie in liefde antwoorden. Het is tijd om in praktijk te brengen wat jullie weten, zelfs zonder de begeleiding van de engel die naast jullie staat. Wees langzaam met woede – langzaam met spreken – antwoord met liefde- huil later.

Relaties hebben in zich om in deze tijd uiteen te barsten. De lijm die hen samenhoudt is vaak beperkt en heeft het moeilijk in deze tijd van afnemende energie, voordat die weer terugkeert. Ik vertel jullie dit zodat jullie geen overhaaste beslissingen nemen. Beantwoord de uitdagingen met liefde en houd vol. Jullie zitten er nu vier maanden in en het gaat niet erger worden. Maar het zal nog een tijdje doorgaan.

Laten wij het nu over het goede nieuws hebben. 2008 brengt jullie een nieuwe gereedschapsset. Degenen die weten hoe zij moeten scheppen zullen het veel makkelijker vinden dan voorheen. Sommige dingen waarop jullie hebben gewacht, de boodschappen waar jullie op hebben gewacht, de overvloed van de synchroniciteit waar jullie op hebben gewacht, zijner uiteindelijk allemaal voor jullie om te realiseren.

Ik weet wie hier zijn. Ik weet wie er luisteren. Ik weet wie er lezen. Dit is een boodschap voor een paar maanden maar het is een tijdloze boodschap over hoe Spirit werkt met dit soort traptreden van energie in belangrijke tijden.

Dit is met name waar in het eerste deel van de millenniumopwaardering met name als jullie naar 2012 gaan. Er zijn nieuwe mede-scheppingsgeschenken voor jullie. Ik gaf jullie al het advies dat medescheppen synchroniciteit nodig heeft. Synchroniciteit heeft nodig dat jullie opstaan en gaan en zijn en doen om degenen te ontmoeten die ook weer synchroniciteit zullen scheppen met jullie en voor jullie. God zal niet opeens met een wonder komen als jullie gaan zitten bidden.

In deze tijden is het advies dus dit:Ga niet te snel. Antwoord met liefde. Wees geduldig. En als het gebeurt, voel dan de liefde van God die nooit weggat. Alle gereedschappen mogen dan een tijdje verdwijnen, de liefde van God is voor eeuwig.

Nu is het zover dat de groep die met mij is gekomen weer weggaat….of misschien niet? Wij zeggen jullie dit: Als enkelen van jullie opstaan uit de stoelen of stoppen met lezen….hoe zouden jullie het vinden om sommigen van ons mee te nemen?

Een deel van de energie die ik nu binnenbreng is beschikbaar om met je mee te nemen. Dus ondanks dat Kryon vertrekt blijft een deel van de energie hier in een inter-dimensionale staat, die met jullie mee zweeft en ervoor klaar is om jullie bewustzijn binnen te gaan en je Hoger Zelf te sussen. Het is jullie keuze.

Lieve lichtwerker, lieve veranderaar van de planeet, er is een potentieel in jullie dat jullie je niet realiseren. Zelfs degenen die helemaal niets geloven van wat er hier gebeurt zijn er nu bij betrokken.

Medicijnman? (Kryon spreekt nu tegen iemand in het publiek die een twijfelaar is) Jij hebt het je hele leven geweten, nietwaar? Geloof wat je wilt, mijn vriend, maar geef nooit de liefde van God op.

Ga in vrede – antwoord in liefde – tot de volgende keer – Ik ben Kryon, Liefhebber van de mensheid.

En zo is het.

KRYON