Kryon: Activering van de derde DNA-laag.

Kryon: Activering van de derde DNA-laag.

Doorgegeven via Lee Carroll / 27 juli 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vanavond zal het hoofdthema een toevoeging zijn aan de laatste boodschap…..het bericht over de spirituele structuur van het DNA. Wij gaan de lagen een naam geven en wij zullen meer gaan vertellen over de structuur en gaan informatie delen over de inter-dimensionale structuur van het DNA…..hoe het eruit ziet, hoe het is gegroepeerd – over al deze dingen zullen wij het gaan hebben.

Wij kunnen deze uitleg niet beginnen zonder op te merken wie hier zijn. Inderdaad zitten er hier velen van jullie en luisteren of lezen terwijl jullie denken dat jullie zo gewoon zijn. Sommigen van jullie zeggen: Ik ben te jong om al iets bijzonders voor God te hebben gedaan.” Anderen zeggen: “Ik ben te oud om in de toekomst iets voor God te doen.” Degenen in het midden zeggen: “Ik heb het te druk om nu iets bijzonders voor God te doen.” Terwijl jullie besluiten dat je te jong, te oud, of te druk bent om iets voor God te doen, zitten jullie er middenin. Hetgeen waarvoor jullie hier kwamen en jullie weten het niet eens!

Jongeling, jij hebt nog een leven voor je. Heb jij je ooit afgevraagd waarom je hier bent? Misschien is het om een paar zaadjes te planten die jij je eventueel kunt herinneren en gaan opzoeken. Senior, wat doe jij hier? Waren er geen mensen om jou heen die zeiden dat het voor jou te laat was om iets nieuws te beginnen? Oh, misschien wordt het tijd om uit dat patroon te stappen waarmee je bent geboren!

Leeftijd maakt niets uit en dat geldt ook voor jouw lichamelijke conditie. Er is niets dat jou kan tegenhouden om de planeet te veranderen, lichtwerker.

Wie ben jij dan wel dat je iets groots als de Aarde zou kunnen veranderen? Wij hebben jullie hierover al eerder informatie gegeven. De waarheid is dit: Wat jij denkt en de puurheid van jouw gedachten – die goddelijke verbinding waarnaar jij streeft – gaat de Aarde in en verandert de vibratie van de planeet!

Al heel vaak hebben wij jullie geïnstrueerd, lichtwerkers, om samen te komen en te bidden voor bepaalde delen van de Aarde. Dat doen wij nog steeds maar vergeet niet hoeveel jij kunt doen, zelfs als je alleen bent. Wij hebben jullie zelfs verteld over die strijders, meditatie-strijders, mensen die daar helemaal alleen tijd aan besteden en die de planeet veranderen. Denk jij dat die mensen zich druk maken over het weinige effect daarvan? Nee. Die mensen weten wie zij zijn en wat er gebeurt want zij voelen de verbinding. Sommigen zien zelfs de balans verbeteren.

Soms huilen zij van vreugde omdat zij weten dat wat zij vandaag aan het doen zijn, de geschiedenis zal veranderen. Zij weten hoe diepgaand dat is! En dat zit hier voor mij! Dat zijn ook degenen die een boek zoals dit oppakken en beslissen dat hun bewustzijn versmelt met het mijne. Ik heb dit eerder gezegd: Er is een kerngroep die ontwaakt op deze planeet en die groep bestaat uit Lemuriers. Nou, dat is wat! Het gaat terug naar een leven van vele jaren geleden. Sommigen hebben daarover letterlijke informatie in hun DNA en kijkend naar de oude zielen in deze zaal zijn er maar 13 die geen Lemuriër zijn.

Deze zaal is bijna geheel gevuld met oude zielen. Laat de jongste ervan weten dat die er ook bij hoort. Oude zielen, jullie weten dingen, nietwaar? Er was een tijd waarin jullie dingen wisten die je nergens mee in verband kon brengen. Dat is wat er begint te veranderen. Zelfs degenen om jou heen zullen nooit, nooit geloven wat jij voor jezelf in petto hebt. Dat komt omdat de energie die jij meedraagt de energie wordt van een nieuwe balans.

Enkele jaren geleden vertelden wij jullie over degenen die zouden worden gedwongen om ‘achter de schutting vandaan’ te komen. Zij kunnen niet meer afzijdig blijven en geen beslissingen nemen over wat zij zelf geloven. Nu zijn zij met jullie of tegen jullie. Wij vertelden dat enkelen van jullie horen bij de DNA-ervaring die wij ascensie noemen. Het heeft niets van doen met wat jullie hebben gehoord of gelezen over Bijbelse tijden. Het is in plaats daarvan de ascensie (verhoging) van jullie op een cellulair niveau. Het is de verhoging van jullie vibratie op lichtniveau. Het is de verbinding met het kosmische raster en er zijn enkele zeer specifieke dingen bij betrokken die jullie zouden moeten weten met betrekking tot jullie DNA. Maar wij zijn er nog niet klaar voor om daarover te praten.

Weet je, er zijn enkele Lemuriërs die hier naartoe zijn gekomen voor genezing en jullie weten zelf wel wie het zijn, nietwaar? Waarom zouden wij dat nu niet met zijn allen doen? Er is nooit een betere tijd voor geweest dan nu om de structuur van je lichaam te veranderen…het te vertellen dat jij de baas bent.

Gebruik deze energie, baas, en vertel het wat jij wilt. Je hebt dus een permanente conditie voor uitdaging. Denk nog eens. Sommigen van jullie hebben een permanente conditie voor ouder worden. Denk nogmaals. Je bent nog nooit op een kruispunt als dit geweest.

Er kunnen bovennatuurlijke historici in de komende jaren komen die zullen terugkijken naar deze tijd en zij zullen zeggen: “Toen begonnen mensen de controle over zichzelf ter hand te nemen. Het was toen zij ontdekten dat het menselijk bewustzijn aangenaam was, een krachtig instrument van diepgaande energie op het speelveld van Aarde-energieën – een energie die het menselijk bewustzijn toestond tegen de natuur en tegen hun cellulaire structuur te spreken en ze feitelijk te veranderen.

Nou, wie in de geschiedenis heeft dit gedaan? Denk eens terug. Was het model er niet reeds? Heb jij dit niet eerder gezien? Wisten de goeroes en de grote meesters niet hoe zij dit moesten doen? En denk jij dat het een soort circusact was? Misschien was het een boodschap? Voor jou? Het op zijn plaats komen van het raster heeft de meestersstatus voor het menselijk potentieel gebracht. Het herschrijven van het kristallijnen raster is de tweede stap van de drie. Het is een herschrijven van de geschiedenis der mensheid! Wat jij vandaag doet verandert het verleden van de planeet. Het wordt genoemd: “Het raster van licht” en om een goede reden!

Hoe kan de mensheid het verleden herschrijven? Het is niet het fysieke verleden wat de mensheid heeft gedaan wat is veranderd. Het is meer het emotionele verleden en hoe het DNA is gebruikt om met de reacties op het verleden om te gaan. Het is een beschrijving van jullie bewustzijn in verband met jullie verleden. – wat allemaal is opgeslagen als geheugen in het kristallijnen raster. Terwijl jullie die emotionele herinnering herschrijven zorgen jullie voor reiniging en zuivering van de planeet. Dat is wat er nu aan de hand is. Wat betekent dit allemaal? Waar gaat dit allemaal over? De bovennatuurlijke geschiedkundigen zullen over deze tijd spreken. Zij zullen vertellen dat dit de tijd was waarin mensen begonnen te begrijpen dat DNA meer was dan alleen maar een dubbele helix van biochemie die gezien kan worden onder de microscoop en die de twaalf lagen vertegenwoordigt die er echt zijn.

DNA – het verder gaan met de lessen.

Laten wij even terugkijken naar informatie die wij pas geleden hebben gegeven. DNA is twaalf lagen diep. Elke DNA-laag heeft twee balancerende attributen. Daarom zijn er in totaal 24 attributen. De laag die jullie in jullie realiteit kunnen zien zullen wij nummer 1 noemen. (de biochemische laag) Hoewel het onmogelijk is om inter-dimensionale dingen te nummeren en op een lijst te zetten, zullen wij ze toch van 1 tot 12 tellen om jullie te helpen hen te begrijpen.

Waar jullie wetenschap in alles 11 dimensies ziet, zijn er in werkelijkheid 12 en wij zeggen nogmaals tegen de natuurkundigen en de wetenschappers dat jullie op het juiste spoor zitten maar hebben vergeten om de nul mee te tellen. Nul is niet ‘niets’ en is niet ‘oneindig.’ Het is een heel getal dat inter-dimensionaal is. Als je gaat beginnen het te gebruiken in jullie op 12 gebaseerde wiskunde zal het de magie zijn die jullie nodig hebben en degene die jullie zal voortdrijven naar de sterren want de nul is in de op 12 gebaseerde wiskunde het enige getal dat waarlijk een inter-dimensionaal cijfer is geweest. Er is niets in jullie huidige wiskunde dat deze soort energie in zich heeft. Op twaalf gebaseerde wiskunde zal jullie helpen met natuurkunde die buiten 4D gaat. Dat is de berekeningsmethode van de toekomst.

Wij zeiden jullie al eerder dat er twaalf lagen DNA bij jullie horen die inter-dimensionaal gezien samenkomen in een kubus die heel goed past binnen de geometrische vorm die jullie een tetrahedron noemen. Zo zien wij het als wij naar jullie kijken. Wij zien de programmering – wij zien wie jullie waren – wij zien de potentiëlen, de levenslessen en het kristallijnen programma – alles zit opgeslagen in het DNA. Als wij het woord DNA zeggen, bedoelen wij alles, niet alleen het menselijk genoom dat jullie kennen als de ene laag die gezien kan worden in jullie 4D. Wij hebben het over alle 12 maar wij gaan het vandaag over de eerste drie hebben. In feite is de derde het onderwerp van vandaag.

Hier is nieuwe informatie. Het is moeilijk uit te leggen, mijn partner, wees dus voorzichtig en spreek langzaam. DNA is gestructureerd in vier groepen van drie. Elke groep van drie heeft een naam en een doel. Binnen elke groep heeft ook elk van de drie lagen een naam en een doel maar en is een relatie tussen de lagen 1, 2 en 3. De derde laag van iedere groep is de katalysator voor de eerste twee, het is een katalysator voor de “mogelijkheid tot veranderen.” Ook dit is moeilijk uit te leggen hoe dit kan maar wij zeggen het opnieuw: Laag drie in iedere groep is de katalysator voor de lagen 1 en 2. Daarom is de derde laag in elke groep de belangrijkste.

Laatst hadden wij het over laag twee, Wij hadden het over de draaimeester (Lemurische wetenschapper) die de relaties van draaiingen telde. Wij vertelden dit een van de sleutels is tot de formules die zelfs in de 4D-laag zitten die jullie kunnen zien. Die laatste channeling is nu gepubliceerd.

Wij vertelden dat laag 2 de angstlaag is. Het is meer dan dat, weet je? Het is de emotionele laag en hij is inderdaad inter-dimensionaal en draagt de essentie en de zaden van menselijke emotie. Het kan, zoals jullie weten, een groot effect hebben op nummer 1 want jullie emoties controleren vaak jullie lichamelijke huishouding., nietwaar?

De wijsheid van een meester – De activering van de derde DNA-laag.

Hoe gaan wij dit doen? Ik wil jullie meenemen op een reis. Ik wil dat jullie even bij mij komen zitten voor een moment in de nabijheid van de grootste meester die jullie je voor de geest kunnen halen. Jullie kunnen kiezen uit de hele geschiedenis van de mensheid. Wie willen jullie dat er voor jullie komt te zitten. Misschien een oude profeet? Misschien een goeroe of zoiets uit het verleden? Een medicijnman? Misschien is het iemand waar jullie vaak over hebben gedroomd; een man of een vrouw die God waarlijk kende? Misschien is het zelfs een liefhebbende, wijze ouder? Het is niet mijn partner die hier voor jullie zit maar eerder degene die jullie hebben gekozen. Visualiseer dit.

Hier zitten? Ik wil dat jullie dit voelen. Wat gebeurt er? Waarom kozen jullie die mens uit? Wat stralen zij uit wat zo speciaal is? Wat is het dat jullie een op een verbindt? Waarom willen jullie zo lang bij hen zitten? Is het omdat zij zo doordringend schijnen? Misschien. Wel, laat mij jullie vertellen wat het niet is. Jullie hebben echt geen idee over hun biologie en hun DNA, nietwaar? Jullie leggen dus geen relatie met hun fysieke deel. Nee, in plaats daarvan komt er iets door de meester dat zoooooo sterk is. De meester verschilt van de meeste anderen. Hij heeft een stukje van de geest van God in zich opgenomen.

De meester heeft wijsheid, straling en wat jullie liefde noemen. Er is niets aan deze mens wat jullie niet leuk vinden. Jullie realiseren je dat wat je ook doet, er totale en complete tolerantie, acceptatie en liefde zullen zijn. Wat een heerlijke vriend is deze meester. Is het DNA van deze meester anders dan dat van jullie? Ja. Wat jullie voelen gebeurt in de ascensielaag en dat is laag 3 van deze mens – een laag die nu in 2003 in jullie wordt geactiveerd!

De ascensielaag.

Laat mij jullie vertellen over laag 3. Laag 3 is de katalysator voor 1 en 2 en is wat wij de ascensielaag noemen. Het is degene die letterlijk het dichtst bij Spirit ligt. De andere lagen in het DNA bevatten vele dingen. Wij hebben het gehad over de levenslessen die daar zijn – de overblijfselen uit andere levens die daar zijn, de contracten die daar zijn, klaar om veranderd te worden. Er is er zelfs een die in lijn ligt met de planetaire bewegingen. (de astrologielaag) En dan is er de grote – degene die wij de gidsenlaag hebben genoemd. Wat jullie de gidsen noemen is een deel van jullie inter-dimensionaal DNA. Hebben jullie ons ooit horen zeggen: “Jullie zijn nooit alleen?”

Weten jullie hoe wij jullie dit kunnen vertellen, en het weten? Omdat jullie een deel van God zijn! Golvend door jullie heen, in overeenstemming, nemen degenen waarvan jullie houden en die jullie zijn verloren hun plaats rondom jullie in om deel van jullie DNA te worden voor de rest van jullie leven. Een inter-dimensionaal deel van ieder mens is het kosmische raster, de essentie van goddelijkheid in dit universum….en zij ontpoppen zich in jullie ogen als jullie gidsen en hulpengelen.

Jullie inter-dimensionaal DNA is niet statisch. Het verandert elke dag van je leven. Wat sta je toe en wat niet? Wat voor vibratie neem jij op je…of vecht je tegen? Het DNA beantwoordt en verandert als gevolg hiervan. Het is altijd een dynamisch systeem geweest. DNA staat niet voor het hele leven vast. De blauwdruk van laag 1 mag dan jullie biologische ‘vingerafdruk’ zijn, de andere lagen zijn altijd in beweging. Als je de andere lagen voldoende verandert zal zelfs degene die jullie kunnen zien veranderen.

De ascensielaag is ook verbonden met een deel van het lichaam. Ik zal jullie wat biologische informatie geven en ook de geschiedenis van deze klier. De pijnappelklier vertegenwoordigt de communicatie tussen de ascensielaag van het DNA. Wat er gebeurt met laag 3 wijzigt door middel van de pijnappelklier laag 1, de biologische laag, en laag 2, de emotionele laag. Nu. Lemuriers, wil ik dat jullie met mij mee gaan en even in de spiegel kijken. Jullie hoofden zijn een beetje anders dan in Lemurie en dat komt omdat de pijnappelklier toen veel groter was. Zo is het begonnen en toch vragen sommige van jullie wetenschappers zich af of jullie hem wel nodig hebben! Hij is bijna verdwenen, zeggen zij.

Kijk. Een deel van de evolutie van de mens gaat tegengesteld. Als jullie beginnen om de pijnappelklier en de communicatieattributen ervan te verbinden met de derde laag, wordt er een deel dat slapend was, weer actief. De pijnappelklier zal weer gaan groeien. Oh, hij zal ditmaal de grootte van jullie hoofden niet veranderen, maar ik zeg het jullie….hij gaat groeien. Daarom zeggen wij tegen de biologen: Let op deze vergrote pijnappelklier nu de mensheid het nieuwe millennium ingaat.

Er is een kosmische grap binnen jullie wetenschap. Laat mij zeggen wat het is want het is erg amusant. Hebben jullie ooit de uitdrukking gehoord dat de jullie maar 10 procent van jullie hersenen gebruiken? Denken jullie echt dat de menselijke en spirituele evolutie dit resultaat zou kunnen hebben? Nee. De biologische geschiedenis laat duidelijk zien dat het menselijk lichaam zich heeft aangepast als de omstandigheden daarom vroegen. Wat wij zeggen is dit: Als jullie de hersenen niet zouden gebruiken zouden die veel, veel kleiner zijn. Denken jullie echt dat de natuur de hersenen zo heeft geschapen en er maar 10 procent van gebruikt…..en het zo groot houdt voor het geval dat jullie het misschien nodig hebben? Geloof mij, de natuur is niet zo inefficiënt! Luister: Alles is steeds actief. Wacht maar tot die wetenschappers beginnen te ontdekken hoe inter-dimensionale energie eruit ziet en als zij eventueel de instrumenten ontwikkelen om het te meten en te scannen zullen zij geschokt zijn als zij ‘kijken‘ naar het menselijk brein want opeens zullen zij zeggen, werken de hersenen voor de volle 100 procent en groeien zij!

Een deel van de hersenen is net als het DNA toegewijd aan 4D-dingen. Het meeste ervan is echter toegewijd aan inter-dimensionale dingen….alweer, net zoals bij het DNA. Wie zijn jullie? Wie waren jullie? Wat is er aan de hand? De centrale processor die jullie de hersenen noemen doet veel, veel meer dan de biologen geloven of op het moment kunnen meten. En het is geen toeval dat het proces erin elektrisch is. Wij hebben het nu over magnetisme. Het is geen toeval dat het magnetische raster van de planeet is verhoogd en op lijn is gekomen met het inter-dimensionaal DNA in een inter-dimensionale proceseenheid die het menselijk brein wordt genoemd. Dat verklaart ook waarom er op Aarde letterlijk duizenden de spirituele vraag gaan stellen: “Is er meer? Wat is er aan de hand? Is God groter dan mij is verteld? Ik wil het weten!” Het is de eeuw van het ontwaken. Echt, het is de eeuw van herinnering, het is de eeuw van bevrijding. Het is de dispensatie van de acht.

De moeilijkste laag om mee te werken is de ascensielaag. Ik vertelde jullie eens dat ik jullie enkele namen van de lagen zou gaan geven. Zij hebben inderdaad een naam. Wij geven jullie nu de naam voor de eerste laag en geven die van de tweede. Wij hebben nummer 2, de emotionele laag, al eerder behandeld. Hier is de naam: Torah E’ser Sphirot. Dit is de naam van de tweede laag. Het is een naam van God!

De derde laag is zelfs nog specialer want het is de katalysator voor de andere twee. De naam van de derde laag is: Netzach Merkava Eliyahu.

Zware discussies.

Lieve mensheid, het is tijd om sommige ongemakkelijke onderwerpen aan te snijden. Jullie zitten hier in een land vol overvloed (Amerika). Als deze bijeenkomst voorbij is zullen jullie weggaan en je magen gaan vullen. Niet iedereen hier heeft het moeilijk. Jullie hebben een huis om naartoe te gaan en te schuilen voor de elementen. Jullie hebben zelfs mensen die van je houden en ook goede vrienden en veel van jullie hebben zelfs vanavond sociale contacten met hen. Je hebben het niet te koud of te heet om te kunnen overleven. Jullie hebben allemaal een bed. Hebben jullie ooit wel eens aan anderen gedacht? Hebben jullie ooit wel eens gedacht aan het stelsel van God en aan menselijk lijden? Die twee lijken niet samen te gaan, nietwaar? Toch zijn het feiten voor de mensen die elke dag lijden en die niets bezitten van de dingen die jullie zijn geschonken.

Ik moet jullie enkele spirituele stellingen geven. Ik wil jullie enkele regels geven over de manier waarop dingen werken maar zelfs dan zullen jullie het niet begrijpen. Mensen, met name lichtwerkers, zijn zo gemaakt dat zij zich kunnen invoelen bij anderen, dat het ze iets kan schelen. Het meest weerzinwekkende voor lichtwerkers zijn schijnbaar nutteloze dood en lijden. Echte lichtwerkers zullen iedereen helpen waarvan zij vinden dat die het nodig hebben of lijden. Zo zou het moeten zijn, lieverds.

Er zijn echter ook dingen waarvoor jullie je bewustzijn moeten bezoeken om die derde laag te kunnen begrijpen. Herinneren jullie je de meester die hier voor jullie zat? Hij weet hoe dit alles werkt. Het zijn de wijsheid en de liefde en het begrip van Al Wat Is, die aan jullie trekt terwijl jullie hier zitten. Wat is het wat hij heeft en jullie niet?

De stellingen zijn deze: (1) Elk mens op de planeet heeft vrije keuze. Die vrije keuze gaat verder dan jullie menselijk brein. Het is vrije keuze van jullie dualiteit in combinatie met jullie Hoger Zelf. Hoe hoger jullie vibratie, hoe meer keuzen jullie maken met je Hoger Zelf. Deze beslissingen gaan vaak buiten het koninkrijk van jullie realiteit of jullie bewustzijn om.

Stelling nummer (2) Kinderen hebben vaak een sterkere verbinding met het Hoger Zelf in de eerste tien jaar dan jullie nu hebben. Zij zijn meer afgestemd op Spirit. Als het tot ontwikkelingen en drama komt zullen kinderen vaak als eerste stap naar binnen keren en contact zoeken met hun Hoger Zelf ondanks dat zij daar nooit voor hebben geoefend. Sommigen maken denkbeeldige vriendjes. Jullie glimlachen maar begrijpen niets van het feit dat deze denkbeeldige vriendjes hun eigen goddelijkheid zijn. Deze goddelijkheid is het waarop zij in de moeilijkste gevallen vertrouwen.

“Kryon” hebben sommigen gevraagd, “wat is er gepast aan het lijden de planeet en hoe wij dat kunnen verwijderen? Jullie planeet is in een specifieke balans tussen licht en donker. Hoeveel licht en hoeveel donker is nu compleet in jullie handen. Deze balans is al eonenlang hetzelfde maar jij gaat nu omhoog. De onmenselijkheid van de mensheid was ook onderdeel van de balans. Voor een lichtwerker is het geen prettige discussie. Gepast? Ja, voor een planeet in deze balans en met volledig vrije keuze om het te veranderen. Luister: Wij gaan enkele channelings geven over deze balans tussen licht en donker.

Het is echt en het is waar jullie hele bestaan op dit moment om draait. Omdat jullie deze balans hebben veranderd is Armageddon niet doorgegaan. Omdat jullie die balans veranderden hebben jullie de mogelijkheid om een blijvende vrede op Aarde te scheppen. Omdat jullie overweg konden met het licht- en donker-onderwerp kijken jullie nu naar de DNA-lering over ascensie die jullie horen en lezen op deze pagina.

Geliefde mensen, als er andere leraren zijn die jullie vertellen dat jullie werk niet langer over licht en donker gaat, laat hen dan even naar buiten gaan en rondkijken! Laat hen naar buiten gaan naar een plaats waar het duister zichzelf viert en waar kinderen doodgaan. Dit is de veldslag die elke dag op de planeet wordt uitgevochten. Het is de definitie van dualiteit. De balans van licht en donker op deze planeet is de motor voor jullie bestaan en het is de belangrijkste test voor jullie. Om te zeggen dat het er niet meer is, is een gevaarlijke verwarring. Een strijder van het licht is iemand die maar al te goed afweet van de diepgaande balans op Aarde. Iedereen die heeft geworsteld met hun eigenwaarde of heeft geworsteld met het duister van de eigen dualiteit, weet precies waar ik het over heb.

Kleine Sally – een moeilijk verhaal om te vertellen, of te begrijpen.

Ik wil jullie gaan vertellen over kleine Sally. Sommigen van jullie gaan dit verhaal niet zo leuk vinden. Wat ik nu ga vertellen is gepast maar is door mijn partner nog nooit gechanneld! Het zal snel overgaan maar ik weet dat jullie het zullen voelen en het ongemakkelijk zullen vinden zoals de aanwezigen achteraf zullen zeggen.

Kleine Sally was pas drie. Zoals velen in vele culturen op de hele wereld was zij verlaten – letterlijk weggenomen naar een duistere plaats door een man met een lage vibratie met een contract dat de meesten van jullie die hier zitten totaal niet zouden begrijpen. Maar, zie je, alle menselijke contracten met de andere kant zijn geheiligd. Zijn contract was niet voorbestemd maar wel voorbereid. Hij had de keuze om het te veranderen….de vrije wil om een pad te volgen waarbij hij Sally zou ontmoeten. Wij noemen zijn naam niet want het gaat hier om Sally. Op een ander moment zullen wij de onderdelen van dit verhaal vertellen zodat jullie nog beter zullen begrijpen hoe zoiets donkers kon bestaan binnen de schaal van de liefde van God. Hij ontmoette de kleine Sally en op zijn eigen manier verlustigde hij zich in het kind. Daarom had hij haar weggenomen.

Toen het werd ontdekt dat Sally werd vermist werden de ouders, die wanhopig waren, door de gemeenschap gesteund. Zij baden allen vurig en vielen op hun knieën voor God. Zij vroegen de engelen om hulp. Zij gingen naar de geestelijkheid voor troost. Alle spirituele mensen om hen heen baden voor de kleine Sally en dat zij veilig zou zijn. Zij baden tot God: “Laat dit snel en zonder schade voorbij zijn. Breng haar terug, alsjeblieft, lieve God, breng haar terug. Wij bidden voor een wonder.”

Zij vroegen aan de engelen om bij haar te zijn en haar te helpen bij alles waar zij doorheen moest gaan. Zij vroegen of de engelen haar wilden beschermen en terugbrengen. Zij vielen op hun knieën en huilden en snikten zoals liefhebbende ouders in die vreselijke omstandigheden doen. Hun vrienden kwamen bij hen en omhelsden hen en hielden hun handen vast.

Kleine Sally werd later ontdekt. Zij had het niet gehaald en de details over waar zij doorheen was gegaan zouden de ouders hun hele leven met zich meedragen. Toen alles bekend was keerden sommige vrienden die zo hard hadden gebeden zich tegen God. Zij zeiden: “Wat helpt het dat wij bidden als het niet werkt? Waar waren de engelen toen wij hen nodig hadden? Waar waren ons geloofssysteem en de kracht van het gebed toen wij hen nodig hadden?” Sommigen schoven hun engelen opzij en velen stelden de vraag: “Waar was God toen kleine Sally hem nodig had?”

En dit is wat ik jullie wil zeggen. Kennen jullie de meester nog die voor jullie zat? Degene die wijsheid uitstraalde en liefde, tolerantie en begrip? Die meester had zijn derde DNA-laag geactiveerd! Hij zou anders naar de situatie kijken dan jullie waarschijnlijk doen. De meester is in staat om het licht en het donker te wegen en hij weet iets over Sally waar jullie en de ouders waarschijnlijk niet aan hebben gedacht en ook niet degenen die hun geloof opzij geschoven hebben.

Hier is nog een stelling: (3) Ondanks gebeden – ondanks mogelijk ingrijpen van engelen, kan geen enkele entiteit van buitenaf op deze planeet iets veranderen buiten de wil van een mens om. Kleine Sally stond in contact met haar Hoger Zelf op manieren die jullie niet kunnen begrijpen.

Op de voor haar donkerste momenten…..schijnbaar helemaal alleen, riep zij haar Hoger Zelf en zei: “Help mij! Wat gaan wij doen?” En samen, op een hoger en grootser niveau dan jullie zouden kunnen denken dat een kind aan zou kunnen, gingen zij en haar Hoger Zelf na waarvoor zij op Aarde was gekomen. Toen die terugblik voorbij was werd haar door het Hoger Zelf gevraagd: “Sally, wil jij hiermee doorgaan? Wij kunnen jou helpen om ontspanning en omstandigheden te scheppen waardoor het misschien anders zal uitpakken. De engelen zijn er klaar voor. Wat is jouw beslissing.

En tussen het goddelijke Hoger Zelf en het Lager Zelf van de spirituele groep die mensen op een enkelvoudige manier zien, nam Sally een beslissing die jullie nooit zullen begrijpen, lichtwerkers. Sally stond groots in haar goddelijkheid en door de vrije keus zei: “Wij gaan ermee door. Wij gaan doen waarvoor ik ben gekomen.” Met de synchroniciteit van de man die haar weg roofde, deden zij dat….samen!

Waarom zou dit zijn? Jullie weten niet wat Sally wist. Op een niveau dat gevuld was met heiligheid wist zij dat wat er op dat ogenblik gebeurde effect zou hebben op honderden en honderden mensen. Sommigen zouden hun spiritualiteit onder de loep nemen en sommigen zouden achter de schutting vandaan komen en voor zichzelf beslissen wat God bedoelde. Geen van hen zou er niet door geraakt worden. Nee. Ieder van hen zou erop reageren… op een manier die hen hun hele leven zou kunnen beïnvloeden.

Het schijnbare offer van de een, in wat een vreselijke ervaring schijnt, was voor een evenwicht om de verlichting voor velen mogelijk te maken. Zo was ‘kleine Sally’ niet zo klein. Zij was een reus onder de mensen…die verwelkomd werd in het domein van Spirit, in de armen gedrukt. Zij deed mee aan een groot feest, draaide zich om en ging zo snel mogelijk weer terug. Zij kwam zelfs weer in dezelfde karmische groep die zij had verlaten. Zij hadden het nooit in de gaten en zouden het waarschijnlijk niet eens hebben geloofd.

Hoe zal ik dit omschrijven? De lichtwerker zal het zelden begrijpen maar de meester wel. Als je begint om die derde laag te activeren begint jouw meesterschap deze situaties te begrijpen. Het ziet de Aarde als een geheel. Het beziet alle situaties op hun gepastheid. De meester gaat ermee om als een mens maar ziet wel het grotere plaatje. Hij weet dat elke moeilijke dood van een kind veel diepgaander is voor degenen die achterblijven dan voor het kind dat overging.

De meester viert wat er gebeurt in de hemelen. Hij weet het “waarom” en is behept met het totaalplaatje.

Wat gebeurde er echt? Kleine Sally’s Hoger zelf verwierp alle andere energieën. Het verwierp de gebeden en de engelenhelpers. Op dat moment was het koning van zijn eigen realiteit en maakte een keus die welbekend is binnen de lagen van het DNA die wij zelfs nog niet hebben aangesneden. De reuzin die wij “Kleine Sally” noemden had haar keuze gemaakt en de hemelen klingelden door de gevolgen van die keuze.

Velen werden die dag veranderd en sommigen vonden die dag hun goddelijkheid. De Aarde veranderde en de situatie werd opgenomen in de energie van de planeet en de balans tussen licht en donker sloeg een klein beetje meer door naar het licht.

Hebben jullie hier ooit aan gedacht of zagen jullie het als iets wat de planeet donkerder maakte? Begrijpen jullie nu wat goddelijke wijsheid is? Het is een attribuut wat meestal het menselijk begrip te boven gaat. Maar de meesters weten het. Soms zijn de dingen die jullie zien als de meest moeilijke en meest negatieve op de planeet in plaats daarvan dingen die verandering scheppen….wakker maken van degenen die zich anders nooit met spirituele zaken zouden bezighouden en situaties scheppen die buiten het bereik liggen van wat jullie gepast vinden voor God. Wij vertelden jullie jaren geleden dat om deze nieuwe tempel van vrede op Aarde te bouwen, eerst de funderingen van de oude tempel schoongemaakt dienen te worden…..en dat is hetgeen waar jullie naar kijken.

De derde DNA-laag verandert nummer 2 en nummer 1 en die groep – groep 1 – (alle drie de lagen samen) veranderen de mens. Het zal jullie verbazen dat de eerste drie lagen de belangrijkste en krachtigste zijn als zij in jullie eigen leven komen, jullie ascensie, jullie vibratie, jullie meesterschap en jullie medeschepping. Al die dingen waar jullie naar streven.

Kleine Geen Naam.

Dat is niet alles. Als jullie denken dat het vorige moeilijk was, wat denken jullie van dit verhaal? Laat mij jullie vertellen over de kleine Geen Naam. Kleine Geen Naam werd geen drie maande oud – hij kreeg nooit een naam. Hij was ziek toen hij werd geboren en degenen die erbij waren konden hem nauwelijks in keven houden. Zij wisten dat hij het niet zou gaan halen en dus wilden zij niets verspillen en niets anders doen dan hem alleen maar in leven te houden. Hij stierf zoals verwacht, alleen. Er waren hem velen voorgegaan en ook zij hebben het niet gehaald.

In een cultuur waar het leven anders wordt bekeken dan bij jullie kwam de kleine Geen Naam en ging weer. Schijnbaar in een flits. Drie maanden van lijden en zorgen. De meesten van jullie die hier zitten en luisteren zouden daar niet willen zijn. Jullie denken er niet aan en dat is heel normaal. Er is geen oordeel over maar je kunt ook niet doen alsof het niet bestaat.

En waar denken jullie dat dit in het schema van wereldverlichting en de liefde van God thuishoort? Is het een duistere plaats die God niet bezoekt? Het antwoord (zoals jullie weten) is verre van dat. God en de familie bestaan op de donkerst mogelijke plaatsen. Dat is ook de plaats waar de transmutatie naar licht plaats moet vinden.

Ga even met mij mee en kijk naar de kleine Geen Naam. Mens, als jij naast hem had kunnen zitten zou je elke minuut van zijn leven gehuild hebben. Waarom? Omdat jij bent gemaakt om lief te hebben. Elke vezel van jou is ontworpen om te zorgen voor kinderen en in actie te komen als jij onrecht ziet.

Hoe zit het met de meester? Als de meester naast hem had gezeten? Hij zou zijn hand opleggen in zegening en alleen maar bij hem zitten en er elke minuut in het leven van het kind ‘zijn.’ Zie je, de meester zou de situatie doorzien en niet van wanhoop met zijn handen wringen of treuren over hoe slecht de mensheid was of hoe arme mensen vaak anderen behandelen. De meester zou het grotere plaatje zien.

Kleine Geen Naam had een Hoger Zelf. Kleine Geen Naam en zijn Hoger Zelf hadden een overeenkomst om naar de Aarde te komen met het potentieel van precies wat er gebeurde….om er doorheen te gaan. Je zou kunnen zeggen: “Waarom? Waarom zou zoiets ooit moeten, als wij engelen zijn?” En ik zal weer zeggen: Alleen engelen kunnen deze dingen doen in een wereld waar vrije keuze en planning zijn. Denk je dat je aan de andere kant van de sluier geblinddoekt bent en spiritueel gezien op de een of andere manier uit de hemel valt om geboren te worden in een situatie met zulke omstandigheden. Nee! In al jullie engelenglorie besloten jullie met anderen over exact waar en met wie jij zou incarneren.

Je zou kunnen zeggen: Als dat zo is, waarom zou de kleine Geen Naam ooit, ooit op deze planeet komen? Waarom zou zoiets bestaan?” kijk naar de feiten. Deze dingen gebeuren dagelijks honderden keren. Denk jij dat dit een ongeluk is? Je kunt er misschien niet naar willen kijken maar misschien is het een onderdeel van het grote plan. Zelfs nog diepgaander……misschien heb jij die rol ook al eens gespeeld!

Op een gebalanceerde planeet van licht en donker zal er, zolang er donker is, veel van dit soort balans zijn. Wat jij misschien niet zal begrijpen is dat de kleine Geen Naam net als jij, spirituele energie had en tijdens zijn korte levenstijd werd die energie feitelijk geleverd aan het stof der Aarde! Als een bundel liefde die de planeer op een of andere manier nodig had veranderden zijn beslissing en zijn overeenkomst met zijn Hoger Zelf de vibratie van de planeet! Er waren een doel en een reden, weet je? Er waren planning, uitvoering en er was liefde. Jullie zullen dit niet begrijpen behalve als je de derde laag activeert. Het is de meester die op de achtergrond staat en de gepastheid ziet van licht en donker. Het is ook de meester die weet hoe hij licht moet sturen naar degenen die het nodig hebben en enkele van deze dingen te veranderen door intentie en wijsheid. En ja….de meester huilt ook.

De grote verhoging.

Nu, wat is jullie reactie op dit bericht? Vreselijk, zeg je? “Kryon,” zou je kunnen zeggen, “Ik kan dit nooit accepteren! Goed! Dan ben je behoorlijk op weg om het te veranderen! Hoe wou je het zien kwijt te raken? Hoe zou je de balans van licht en donker op deze prachtige planeet willen veranderen zodat er minder Sally’s en Geen Naams zullen zijn? Laat mij jullie iets zeggen: Dat is waarom jullie hier zijn!

Er is nooit een tijd geweest waarin de oude zielen van de planeet konden terugkeren en een energie van het oude konden herinstalleren….het verfijnen, het puurder maken en het menselijk bewustzijn veranderen. Heb je de laatste tijd nog toegenomen haat op de planeet gezien? Nog duister uit spleten en spelonken vandaan zien komen? Dat gebeurt er als jullie het licht ontsteken!

Wat sommigen van jullie onhoudbare gebeurtenissen noemen en “een draai naar het slechte” noemen zijn op jullie planeet de laatste oprispingen van een oude balans van donker en licht…..de ondergrond van een oude energie die schoon geschraapt wordt. En dat, mijn geliefden, is waarom jullie lichtwerkers worden genoemd.

Ga even met mij mee naar jullie binnenkomst in jullie huidige levensuitdrukking. (leven). Toen je aan de andere kant van de sluier stond en zag wat er hier gebeurde vertrouwde jij toch op jezelf en ging voorwaarts. Wetend van het potentieel van Armageddon en het feit dat je het niet vol zou kunnen houden, dat jouw cultuur mogelijk zou opbranden in een Holocaust van afgrijzen. Dat was het waarin de meesten van jullie zijn geboren. Ga maar terug en kijk naar de profetieën van zo velen. Toch kwamen jullie. Dat is niet veel anders dan bij Sally of Geen Naam, nietwaar? Zoveel geven jullie om de familie!

Maar nu hebben velen van jullie gekozen voor een cultuur van overvloed waarin je veel vrije tijd hebt en niet in een overlevingsmodus zit zoals zo velen vandaag. Hier is nog een stelling, een axioma: (4) Je komt nooit naar de Aarde (reïncarneert) in een staat van minder bewustzijn. Dat is een belofte. Wij hebben sommigen van jullie, privé, horen zeggen: Ik moet dit doorstaan. Ik kom nooit meer terug!” En jullie dachten dat wij jullie niet hoorden? Wel jullie hoeven dit niet nogmaals te doorstaan. De meesten van de Lemuriers in deze zaal zijn hier alleen maar voor het doel om de balans van licht en donker op de planeet te veranderen. Het is de reden waarom jij dit boek hebt opgepakt en waarom jij in een channeling zit. Je zit in de juiste cultuur op de juiste tijd. Een toeval? Nee.

Er zijn meesters die rondlopen en niet met spirituele zaken bezig willen zijn, die de spirituele jas uittrekken die hen vraagt om hem aan te trekken. Dat is hun vrije keuze. Zij doen het misschien hun hele leven niet. Maar er zijn er ook die dat wel doen. Als een mens dit punt in zijn leven nadert, als hij de keus maakt om de deur te openen komt alles wat hij in alle levens over God heeft geleerd, over hem. Net als jullie die nu herinneren waarom jullie kwamen. Net zoals jullie de nu het onderwerp aansnijden dat jou en iedereen om je heen, verder zal brengen.

Het derde verhaal.

Laat mij jullie een derde verhaal vertellen over nog een andere prachtige entiteit. Je zal er verliefd op worden. Wat een kostbare ziel! Hij moet terugkomen. Hij is net zo lang op Aarde geweest als ieder ander. Kijk in zijn ogen. Het is een oude, oude ziel, een die terugkomt en terugkomt en terugkomt. Hij weet hoe dingen werken en is erg familiair met de energie van de planeet. Hij heeft meesterschap in zijn spirituele opportuniteit.

De eerste ademteug die hij nam was als: “Ah, ik ben er weer. Ik weet hoe dit allemaal gaat, ja.” In de eerste maanden was het erg frustrerend om de spirituele familie te zien en de kleuren om hem heen en niet in staat te zijn om welke taal dan ook te spreken. Soms zwaaide hij wild met zijn armen en benen, zo opgewonden was hij als hij degenen zag die hij ‘kende.’ Als anderen al die bewegingen zagen dachten zij dat hij schattig was. Door de ogen van een kind is vaak de goddelijkheid van de planeet zichtbaar.

Hoe heet hij? Hij heet “Kleine jouw naam staat hier!” En hier luisteren en lezen jullie dan! Jullie kwamen omdat jullie wisten dat deze planeet kon worden veranderd en jullie deden dat. Lichtwerker, luister: Hoe hoger jij vibreert, hoe meer licht er op de planeet is. Licht is actief en duister is passief. Er zijn maar een paar lichtwerkers nodig om een balans te scheppen met meer intensief licht voor elke situatie. Als jij hoger vibreert verandert jouw hele omgeving. De luchtmoleculen en het inter-dimensionale leven in hen weten van jouw beslissing om de derde DNA-laag te activeren!

Het woord ascensie heeft lang rond gezongen en heeft vele betekenissen gehad. Het betekent ‘vibreren op een hoger niveau en op de planeet blijven als een meester.’ Het is niet de soort meester die mensen gaan aanbidden of volgen om aan zijn voeten te zitten. Nee. Het is een meester waarvan zelfs de elementen weten wat hij gedaan heeft! Jij bent het.

Er zal nooit een tijd op deze planeet zijn waarin het duister verdwenen zal zijn. Daar zorgt de dualiteit voor. Maar geloof mij, jullie staan op het punt om enkele van de diepgaandste en meest ongeneeslijke ziekten op de planeet te genezen. Het ligt binnen jullie vermogen om gemeenschappen die arm zijn en schijnbaar altijd beroofd zijn, te veranderen. Het kan in jullie leven worden bereikt maar er is een verandering van bewustzijn voor nodig. Langzaam zullen door hetgeen jullie doen op die stille spirituele momenten degenen om jullie heen, en de leiders om jullie heen, beginnen te veranderen.

De regeringen op de planeet – of de economieën op de planeet – het is allemaal gerelateerd – zullen ook veranderen om zich aan te passen aan de vibraties om hen heen.

Alles wat de laatste maanden is gebeurd is een voorloper voor energieën die gaan verhogen, sommigen zelfs al in de komende maand (augustus). Heb geen angst voor de liefde van God! Heb geen angst voor de veranderingen van de planeet. Als het anders was zou ik het jullie zeggen want ik ben verliefd op jullie. Familie. Lemuriër, dat is waarom jij hier bent.

De lessen betreffende DNA gaan dit en het volgende jaar verder totdat jullie volledig begrijpen wat er in alle 12 lagen gebeurt. Vergeet niet dat de eerste drie lagen het belangrijkst zijn voor wat jullie het dagelijks leven noemen – jullie emoties, biologie, levensduur, jullie begrip, tolerantie, integriteit, wijsheid en medescheppen.

Tot slot wil ik jullie dit geven: Een van de redenen dat jullie graag voor de meesters zitten die jullie eerder hebben uitgekozen en gevisualiseerd is omdat zij van zichzelf houden. Zij glimlachen vaak. Kijk nu nog eens goed naar die meester. Zie je dat gezicht? Breng dat eens naar het NU. Die meester heeft jouw gezicht! Jij bent het! Het is het potentieel waarmee je hier kwam en wat jij kunt bereiken. Gezondheid in tijden van biologische onbalans, tolerantie in het aangezicht van drama, ontbreken van angst voor en tekort aan geld, betere relaties – dat ligt er op jou te wachten. Elke dag wandelen en verbonden zijn met jouw Hoger Zelf op een manier die jou een doel in het leven geeft en de planeet helpt op manieren die jij je niet realiseert.

En nu, geliefden, is de tijd weer aangebroken waarop wij jullie gaan verlaten. Wij zitten hier voor meesters…..deze groep mensen die luistert en leest. Dit hebben wij steeds gezien vanaf het moment dat wij aankwamen. Dat is wat wij blijven zien. Lemuriers, jullie zijn nooit alleen. Wat jullie ook willen bereiken, er is goddelijkheid naast jullie en een stukje van jullie binnenin, dat alles weet.

Een deel van jullie weet dat de planeet kan worden veranderd door een of twee. Bedenk eens wat honderd zouden kunnen doen. Er is kennis dat de dagen van kleine Sally en kleine Geen Naam zijn geteld. Als jullie het bewustzijn veranderen hoeven die dingen niet meer te gebeuren. Het is veel moeilijker om het donker in je hand te houden als er licht om je heen is. De balans tussen licht en donker op de planeet is veranderd. Zelfs de dualiteit is veranderd en dat is de waarheid. Daarom houden wij zo van jullie. De oude zielen die Lemuriers heten en die een aantal jaren geleden zo vastbesloten naar de planeet zijn gekomen om die eonen oude balans te veranderen….waren succesvol. En nu gaat het echte werk beginnen.

En zo is het.

Kryon