Kryon: Attributen van ascensie en de kracht van menselijk bewustzijn.

Kryon: Attributen van ascensie en de kracht van menselijk bewustzijn.

Doorgegeven via Lee Carroll / 1 Juni 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Hier is een familiaire stem die vergezeld wordt door degenen die met mij door een opening in de sluier vloeien. Het is een stroom vanaf onze kant van inter-dimensionaliteit naar de kant van wat jullie de vierde dimensie noemen.

Dit is een stem die energie brengt die sommigen kan verwarren. Het is moeilijk uit te leggen hoe zoiets kan bestaan. Ik weet niet hoe vaak wij deze berichten zijn begonnen met: “Vandaag gaan wij het onuitlegbare uitleggen.” Laat het voor vandaag voldoende zijn dat deze zaal zichzelf vanuit ruimte en tijd vult met een inter-dimensionale familie……waarvan je er zelfs misschien enkelen herkent.

Als menselijk bewustzijn echt krachtig is kun je jezelf de kracht van het menselijk bewustzijn voorstellen, vermengd met die diegenen van mijn kant van de sluier die ervoor hebben gekozen om met mij mee te gaan en een poosje rondom jullie te verkeren.

Deze avond is al verschillend van de andere. Het lijkt erop dat elke keer dat wij voor jullie verschijnen er een versterking is van de acceptatie – van het begrip – van de kern van degenen die in de stoelen zitten. Sommigen beginnen ‘familie’ te herkennen. Het is meer dan alleen maar energie, weet je? Jullie beginnen de persoonlijkheden te herkennen van degenen die om jullie heen staan, stukjes en delen van wat jullie gidsen hebben genoemd. Stukjes en delen van wat wij JOU noemen.

Jullie zijn dus weer hier, broeders en zusters. Lang geleden dat wij jullie hebben gezien. Realiseren jullie je dat wij allemaal iets gemeen hebben? Jullie zijn allemaal uitgestraald vanuit waar ik ben. Er is zoveel respect aan de andere kant voor jullie die naar deze planeet zijn gekomen! In jullie realiteit verdunnen jullie alle dingen die jullie zijn. Jullie zien je eigen grootsheid niet en jullie denken aan jezelf op een enkelvoudige manier. Jullie lopen rond in een lineaire realiteit met schijnbaar bewijs van wat er in feite op dit moment gebeurt.

Dus zeggen wij tegen jullie, laat het bewijs van dat dit echt is zitten in de emoties die jullie aanraken, de zachte druk die jullie voelen en de kleuren die jullie zien terwijl wij dingen aan jullie uitleggen.

Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom wij op deze manier komen? Waarom gebruikt Spirit een proces als dit? Misschien beginnen jullie te begrijpen dat ongeacht wat er vandaag wordt gezegd en ongeacht de boodschappen die hier vandaag worden doorgegeven er iets aan de hand is dat compleet anders is dan al het andere. Lezer, wat voel je op dit moment? Is het gewoon lezen of begrijp jij dat het geen toeval is dat je ogen nu op deze pagina zijn gericht op hetzelfde moment waarop wij deze woorden uitspreken?

Er gebeurt iets dat buiten jullie 4D-realiteit gaat en ik zal jullie zeggen wat het is: Ieder van jullie heeft een groep om zich heen – een groep die je kent. Je kent ze net zo goed als jezelf. Je zou kunnen zeggen: “Daarvoor is hier niet genoeg ruimte, Kryon” O ja, die is er wel! In deze zaal zijn degenen die jullie hebben gekend en verloren in jullie leven. Sommigen kunnen ze ruiken! Zij zullen je aanraken als je dat wilt. Je zult weten dat zij hier zijn. Het is een onderdeel van de boodschap van vanavond. Daarvoor moeten zij hier zijn.

“Wat willen zij?” zou je kunnen vragen. “Waarom kijken zij zo verwachtingsvol?” Het is de intentie van een lichtwerker die aangeeft: “Ik ben er klaar voor” en dat verandert alles opeens. Zij om je heen komen in de energie van jouw aura en jij hebt een feestje! En op dat feestje is er een groep van entiteiten, meer dan je kunt tellen. Er zijn stukjes en delen van een puzzel waarover jij je hele leven al loopt te dubben. Is er meer dan het oog kan zien? Het antwoord is JA! Er is nog veel meer voor jullie om te ontdekken. Er is hier meer liefde dan jij kunt zien of voelen.

Er is compassie wat de energie schept van oplossing, stabiliteit en vreugde. Er zijn antwoorden op vragen om jullie heen die jullie al lang geleden hebben gesteld: “Hoe kan ik hier doorheen gaan? Wat volgt er nog meer? Alsjeblieft, God, ik kan dit niet alleen doen.” Wij zeggen dat het nooit de intentie was dat jullie alles alleen moeten doen. Het wordt tijd dat jullie ons binnenlaten, nietwaar? Wordt het geen tijd dat jullie de familie binnenlaten?

Als je dat doet schep je de definitie van wat wij jullie in 1989 brachten. Het is de definitie van implant – jezelf implanteren met de delen van jezelf die steeds geduldig aan de zijkant hebben staan wachten op jouw intentie. Het implanteert jou met de stukken en delen van familie die al heel lang verlangend aan de zijlijn heeft gestaan.

Deze energie om jullie heen heeft jullie al eeuwen gezien en geïdentificeerd! Velen hebben het in feite al gezien en geloven dat het engelenenergie is……gidsenenergie……of misschien wel van degenen uit het verleden. Wie heeft er ooit aan gedacht dat het goddelijke delen van jezelf zijn? Wie heeft er ooit aan gedacht dat het een deel zou kunnen zijn van een grote voltooiing? De energie is allerlei namen opgeplakt, van kwaad tot mysterieus en velen zijn er bang voor geweest. Maar altijd ging het over liefde!

Gezegend is de mens die uitkijkt naar Spirit door het mechanisme van een goddelijk zelf, voor goede dingen. Het gaat over in je kracht staan – een kracht die veel te zwak wordt uitgedrukt door het woord macht.

Integendeel, het is een kracht die gelijk is aan liefde. Hoe krachtiger je bent, hoe rustiger je soms bent. Wist je dat? Hoe krachtiger je bent hoe meer je in het volle bewustzijn bent dat je een groep bent! Dat willen wij, geliefd mens, dat je begint te begrijpen dat veel van jouw hulp van een persoonlijkheid komt die jou beter dan wie dan ook kent……jij.

Jij zit in een tijd die geen entiteit, nergens, heeft voorspeld. Maar toch zijn jullie hier! Bijna 13 jaar geleden vertelden wij jullie over de veranderingen die in jullie potentieel zaten. Nu hebben jullie die gemanifesteerd. De Aarde is aan de schoonmaak en dat gaat over integriteit en wijsheid: wat voor de planeet bestemd is en wat niet. Niet voor een land maar voor individuen…..voor de beschaving.

Jullie beslissen nu over de waarde van de mensheid – de regels over hoe er naar je gekeken wordt en je behandeld wordt. Jullie nemen de moeilijke beslissingen waarvan wij zeiden dat jullie die nooit zouden hoeven te maken tenzij jullie de draai naar een nieuwe realiteit zouden maken……en jullie hebben die draai gemaakt.

Jullie zitten nu op een ander spoor (tijdlijn)…..krachtig. Jullie moeten de beschaving identificeren en definiëren.

Wat is de bedoeling van de een die de ander helpt? Hoever gaat dat? Wat zou je moeten eisen van je leiders in het gouvernement, in zaken en religie? Heb je onlangs nog iets bij die dingen zien veranderen? Heb jij in balans gebracht waar wij het twee jaar geleden nog over hadden? Wij zeiden dat jullie beste instituten zichzelf moesten herevalueren en herstructureren vanwege redenen van integriteit. Wij vertelden jullie dat zij uiteen zouden vallen door deze nieuwe energie van integriteit. Wij zeiden ook dat de tijden voorbij waren waarin spirituele leiders de liefde van God konden claimen maar zelf niet zo leefden. Nu zitten jullie in die speciale energie. Hoevelen van jullie herinneren zich dat dit het was wat wij zeiden?

Nu weten jullie allen van de kracht van het menselijk bewustzijn. Als je in een groep zit en jullie visualiseren vrede voor een ander gebied op Aarde lopen enkelen van jullie in gepeins weg. Ik weet niet of dat goed is of niet. Ik zal je zeggen wat je doet, mens. Je visualiseert licht op plaatsen waar het donker is. Hier zit spirituele integriteit in! Visualiseer licht op donkere plaatsen en laat het aan Spirit over om de rest te doen. Als jij licht visualiseert naar donkere plaatsen geeft dat een betere kijk aan mensen die worstelen om antwoorden om oplossingen te vinden op die plaatsen.

Door jullie zijn zij in staat om alles beter te zien. Hier zitten jullie dan op een afstand zonder enig specifiek antwoord en zonder enige specifieke oplossing, klaar om te helpen.

Neem het goddelijk deel dat jullie zijn en projecteer licht naar hun gebied zodanig dat zij hun eigen vrije keus kunnen maken in die plaats waar meer licht is. Dat is het proces. Gezegend is de mens die begrijpt hoe dit werkt……dat de kracht van het menselijk bewustzijn werkt! Het werkt van overal naar overal. Heb jij enig idee hoe inter-dimensionaal deze energie is? Je kunt het niet zien werken en dus geloof je er vaak niet in en toch is het zo, meer dan ooit in de menselijke geschiedenis.

Dit wetende, hoe wil jij jouw licht vandaag projecteren naar de donkerste plaatsen op Aarde? Wat denk je van het ‘oval office’? (kantoor in het Witte Huis) Daar is familie. Ook familie die van binnen in hun goddelijk deel zegt: “Wij kunnen alle licht gebruiken dat jullie sturen!” De bereidheid om licht te ontvangen is daar aanwezig. Een andere plaats: Zend het naar het hart van Afrika. Zie de glimlach op de gezichten van degenen die genezen zijn van ziekte. Zie families die zijn verenigd en weten dat zij nog lang samen zullen zijn. Begrijpen jullie wat wij willen zeggen? Op de hele planeet komt de mensheid tot het besef dat de energie van voltooiing voorhanden is. Eindoplossingen die echt werken zijn nu nodig. In het Midden Oosten kijken zij er al lang naar uit! Er is een gevoel van: Dit is het! Wij er nu nog gaat gebeuren, het moet een blijvende en wijze oplossing zijn voor duizend jaar oude problemen.

Intussen zitten jullie hier midden in een proces wat jullie ascensie noemen. Hier is een definitie van ascensie: een nieuwe spirituele tijdgeest die diepgaand verschilt van de energie waarmee jullie op deze planeet werden geboren en die voelt als, en vaak is, een nieuw leven. Asensie is het nieuwe leven ingaan zonder te sterven. Je ‘gaat’ nergens heen. Je blijft precies waar je bent (op Aarde) maar alles om je heen verandert. Jouw passies veranderen en wie je bent verandert. De dimensionale realiteit waarin je DNA van binnen werkt, verandert. Het verandert zoveel dat sommigen van jullie anderen zullen lijken te zijn! Velen zullen hun leven bekijken als ‘voor’ en ‘na’ deze verandering en heel bewust weten wie zij nu zijn in vergelijking met wie zij waren.

De geascendeerde mens is bereid om de nieuwe inter-dimensionale energieën en krachten op te nemen en is bereid om de geschenken van Spirit aan te nemen en het werk te gaan doen. Nu zullen jullie uiteindelijk begrijpen wat wij bedoelen als wij het hebben over ‘strijders voor het licht’. Het woord strijder laat je aan veldslagen denken, nietwaar? Wij hebben jullie verteld dat je veldslag vlak voor jullie ogen was en dat jullie er nu aan meedoen. De veldslag gaat niet tussen mensen en is een gevecht tussen het oude en het nieuwe bewustzijn. Zij hebben beide macht maar jullie, lieve mensen, zijn de enigen die het licht van de liefde ermee hebben verbonden. Hoe meer van jullie besluiten om het te gebruiken hoe sneller de oplossingen zullen worden gevonden.

Laat mij wat vertellen over ascensie: Er zijn heel veel misverstanden over wat het is en wat je ermee kunt doen. De laatste keer dat wij bij elkaar waren werd de vraag gesteld: “Hoeveel stappen zijn er naar ascensie?” Ik zei: Een! Die ene stap is de intentie om het proces in puurheid te beginnen.

Het is de intentie van jouw ‘God-zelf’ dat zegt; “Ik ben er klaar voor. Ik heb de intentie om meer te weten dan ik nu weet. Ik heb de intentie om rustig te zitten en Spirit te laten zeggen wat ik nodig heb, zonder pretenties, zonde ego en zonder agenda”. Data is de eerste beginnende stap en het is de enige. Vanaf dat punt noemen wij het ascensie omdat je dan feitelijk hoger vibreert. Jouw biologie en alles waarvan je voelt dat jij het bent gaat hoger trillen. Er zal en dag komen, lieve mensen, waarop julie wetenschap in staat zal zijn om het zangkoor in jullie cellen te meten.

Wij hebben het hier al eens over gehad in een channeling over wetenschap en biologie. Nu hebben wij het er in verband met ascensie over. Er zal een tijd komen waarop jullie wetenschap in staat zal zijn om dat zangkoor in jullie cellen te meten en zij zullen uitvinden dat degenen van jullie die ‘jonger worden’ en degenen die weten van de kern van Spirit, cellen hebben die ‘zingen’ op een andere manier dan bij anderen…..op een toon van veel hogere trilling. De vibratie is een metafoor voor muziek van hogere trilling en wij zeggen jullie nu dat het niet altijd metaforisch hoeft te zijn.

Hier zijn wat vragen, concepten en dingen die jullie moeten weten over ascensie. Sommigen hebben dit onderwerp nooit aangesneden maar jullie hebben er allemaal om gevraagd. Daarnaast geef ik ook informatie over verlichting in het algemeen……en ook over de manier waarop sommige dingen werken. Informatie die wij nog nooit eerder hebben gegeven.

Emotionele gewoonten.

Je zou kunnen zeggen: “Lieve Spirit. Ik heb enkele emotionele gewoonten die ik niet kwijt kan raken. Ik verdeel mijn tijd tussen dingen waarvan ik van binnen weet dat zij niet goed zijn omdat zij uit balans zijn en ik er met overmaat aan toegeef. Emotioneel drukken zij op mij. Ik denk steeds aan die dingen maar toch wil ik de ascesnsiestatus. Ik wil alles wat Spirit voor mij heeft. Mijn gewoonten schijnen niemand anders last te bezorgen, maar zij nemen mij in bezit. Er is mij door anderen gezegd dat ik nooit hoger zal kunnen vibreren en toch deze buitensporige gewoonten handhaven. Wat moet ik daarmee aan?”

Ik wil dat je heel goed naar mij luistert want je zal dit veel vaker horen: God, Spirit, jouw familie, zitten niet in een vacuüm naar deze dingen te kijken. Denk jij dat wij dat niet weten? Wij staan naast je, waar je ook bent. Wij weten van jouw beproevingen en wij kennen jouw gewoonten. Er is geen veroordeling door ons. Jij bent degene die op het pad loopt. …..degene die beslist over jouw eigen energie. Alles wat wij zien is een splitsing van energie door jouw eigen keuze. Die keuze van jou is absoluut.

Als je ervoor hebt gekozen om deze dingen onderdeel van je leven te laten zijn heb je besloten om jouw tijd te verdelen. Zoveel tijd voor spirituele dingen en zoveel tijd voor andere door jou gekozen dingen. Er is geen veroordeling! Jij bent een kind van Spirit en er wordt net zoveel van jou gehouden als van alle anderen op jouw planeet en je moet zelf kiezen hoeveel tijd je besteedt aan jouw ascensie passie en hoeveel aan de emotionele bagage die jij verkiest te hebben. En dat is de waarheid. Jullie worden allen geëerd, allemaal!

Het segment van prestatie en tijd dat jij wijdt aan jouw ascensie werk zullen wij versterken als jij in staat bent om ermee te werken. Wij staan klaar om het glas te vullen zover als jij dat wilt.

“Bedoel je dat ik ondanks dat toch kan beginnen” zou je kunnen vragen. Ja. “Bedoel je dat er niet over mij geoordeeld wordt?”Ja! In deze situatie is het niet zo dat jij twee meesters dient zoals sommigen jou hebben verteld. In plaats daarvan heb jij toegegeven dat een proces hebt opgestart, een dat op jouw eigen tempo verloopt. Jij gaat over jouw cellen en je lichaam en je kunt ervoor kiezen om het te vergoddelijken met een energie die alleen aan jou toebehoort. En in dat proces, mijn geliefde, zal de oplossing voor jouw balans worden versterkt. Wees niet verrast als die dingen die uit balans leken te zijn makkelijker te behappen zullen zijn en oplossen!

Drugsgebruik.

Anderen gaan nog een stap verder. Zij zeggen: “Kryon, Ik heb iets dat nog veel erger is. Ik gebruik drugs. Ik ben verslaafd en ik weet het. Ik weet wat het met mijn lichaam doet maar ik kan er heel moeilijk mee stoppen. Er zijn mensen geweest die mij hebben gezegd dat die twee niet samengaan. Ik kan geen spiritueel pad kiezen en daarna dat mijn lichaam aandoen. Wat vind jij daarvan?”

Oh, een zeer goede vraag! Luister je? Er is een familie om je heen die onvoorwaardelijk en oneindig van je houdt. Zij steunen je bij alles wat je doet en bij alles wat je wilt doen. Als jij er openlijk voor kiest om jouw eigen cellenstructuur te misbruiken met drugs die schadelijk zijn is er geen oordeel. Jij bent de baas over jouw cellen. Zij zien dit als dat jij je cellenstructuur hebt verteld dat je ervoor hebt gekozen om hier niet zo lang te zijn als je kunt zijn. Er wordt hierover niet geoordeeld. Het is gewoon zo en dat wordt geëerbiedigd.

Sommigen vragen zich af waarom zij het gevoel hebben dat hun leven zich versnelt……dat de tijd voor jou sneller gaat. Ik zal je zeggen waarom. Het is vaak omdat Spirit naar je kijkt en zegt: Wij weten dat jij ervoor hebt gekozen om niet zolang meer te leven. Daarom gaan wij bepaalde spirituele zaken versnellen zodat jij ze sneller kunt doen! Dit kan sommige dingen verklaren waar je nog niets over wist. Er is geen oordeel over wat jij doet met jouw eigen lichaam.

Tegelijkertijd willen wij je dit vertellen. De dingen waarvan je voelt dat je er geen controle over hebt, waar je cellen om schreeuwen en waar jij je toe aangetrokken voelt, kunnen veranderen! Als jij ermee begint om hoger te vibreren weten de cellen dat. Er is een proces waar wij het later in het jaar over gaan hebben, binnen jouw DNA dat antwoord geeft op deze nieuwe inter-dimensionale geschenken. Dit proces verandert jouw cellulaire structuur.

Je kunt gewoonten laten vallen waarvan je dat nooit zou hebben gedacht. Dat is de nieuwe kracht van de cellen waar wij het over hebben. Jij bent de baas ervan. Deze nieuwe kracht is jouw bewustzijn dat eindelijk praat tegen jouw cellulaire structuur, de leiding neemt en een deel van jou wordt. Waarom vraag jij jezelf dit af? Jullie yogi’s lieten je dat in 4D al zien.

Geliefden, wij moeten dit nogmaals zeggen: Hoeveel van jullie zijn er bang voor je lichaam? Er is jullie in de oude energie verteld dat je jouw lichaam niet onder controle kunt hebben. Je maakt je zorgen en hoopt maar dat de dingen die cellen worden genoemd zich zullen gedragen. Je hoopt dat zij geen ziekte zullen toestaan. Je hoopt dat zij zich niet op een verkeerde manier gaan ontwikkelen tot een kanker. Het is net alsof jij er helemaal niets over te zeggen hebt! Wie heeft jou dat verteld? Ik zeg je dat dit een concept is uit de oude energie! Je hebt wel controle over hen allemaal! Het proces moet weer geleerd worden en door de opstelling van het raster ligt de uitnodiging voor jou. Het is tijd om tegen de cellen te praten!

Het is tijd voor een gesprek!

Vergeving.

Lieve Spirit, er zijn gebieden in mijn leven waar ik niet kan vergeven. Ik ken het proces en ik heb de boeken gelezen. Ik heb naar jouw boodschappen geluisterd. Jij had het erover dat vergevingsgezindheid en compassie de katalysators zijn voor verlichting. Er zijn tijden waarop ik het moeilijk vind om anderen te vergeven. Deze dingen zitten mij dwars en ik wil ze echt kwijt maar dat is erg moeilijk.

Hoe ‘schoon’ moet ik in verband hiermee zijn om het proces naar ascensie te beginnen?

Oh, mens, als je toch eens wist wie er naast je staat. Sommige van de entiteiten die jou omgeven hebben jouw naam! Zij hebben jouw gezicht! Dit is moeilijk uit te leggen. Hoe kan ik met jou spreken over jouw goddelijke jij? Jij schetst een lineariteit waarin maar een jij is! Hoe kan ik daarover praten? Kun jij visualiseren dat er een deel van jou weg is dat jij terug wilt hebben?

Al die tijd zadelt de enkelvoudige, biologische jij zichzelf op met twijfel en zegt: “Ik ben er niet klaar voor.” Er komt geen einde aan de liefde van Spirit. Waarom beschouw jij jezelf niet als puur? Start het proces en kijk wat er gebeurt met vergevingsgezindheid. Wat wij zeggen is dat je misschien, heel misschien, niet het ene hoeft te zijn om het andere te beginnen. Stop dat lineaire denken. Aan de andere kant van de sluier hoef je niet eerst je sokken aan te trekken voordat je jouw schoenen aantrekt.

Je kunt ze aantrekken zoals jij dat wilt. Ik weet dat dit een moeilijk concept is, maar het is waar! Wat is jouw grootste uitdaging? Ligt die op jouw weg? Nee. De inter-dimensionale mens gaat gewoon door terwijl hij weet dat de lineariteit is verdwenen.

Waarom geef jij je niet over en laat het gebeuren. Begrijp dit: Er is geen oordeel over die dingen die jij hebt. Wees niet geschokt en verrast als stiekem weg toch het vergevingsproces bij jou gaat werken op een manier die jou laat huilen van vreugde. Je kunt niet anders omdat, als je begint om Spirit de innerlijke ui te laten pellen, je op cellulair niveau begint te begrijpen waar jouw kracht werkelijk is.

Je begint het ‘jij met jij’ uit te breiden en er gebeurt iets. Enkele van de moeilijkste dingen in het leven vallen weg. Sommige van de meest compassievolle dingen waar jij je totaal niet van bewust was, worden heel belangrijk. Je begint verliefd te worden op Spirit. Je begint verliefd te worden op jou. Je verandert.

Bijna dood ervaringen.

Sommigen hebben gevraagd: “Kryon, ik zou wel eens iets meer willen weten. Wat zijn het echt? Ben je bijna dood? Ik heb zelfs nog deze vraag: Heb ik zoiets nodig om een lichtwerker te zijn?”

Ik ga nu onderwerpen aansnijden die nog nooit onder de aandacht heb gebracht. Ik ga jullie nu de waarheid vertellen die nog nooit is aangestipt in welk van mijn berichten dan ook!

Wat jij een bijna dood ervaring (BDE) noemt is heel iets anders dan je denkt.

Allereerst bestaat er geen toevallige BDE. Mensen die zo’n ervaring hebben geven van tevoren toestemming voor zo’n ervaring die hun spirituele leven wel of niet grondig kan veranderen. Met hun toestemming, hoewel ze zich dat waarschijnlijk niet herinneren, ervaren zij een BDE.

Hier is nog een feit: Niemand die een BDE heeft komt zelfs maar in de buurt van doodgaan! Oh, het mag erop lijken en men mag het zo voelen, maar het is zo! Zij verlaten zelfs de planeet niet. Ik ga jullie zeggen wat er gebeurt bij een BDE en het zal verschillen van wat sommigen van jullie hebben gehoord of zich hebben voorgesteld.

Een BDE wordt gevormd door het vooroordeel en de energie van de mens die het ervaart. Niet alle mensen hebben hetzelfde verhaal als zij ‘terugkomen’, Sommigen komen terug en zeggen dat het afschuwelijk was. “Ik zag de hel” zeggen zij wel eens. “Ik ben nu erg bang om dood te gaan” zeggen zij jullie. Sommigen hebben juist het tegenovergestelde gezien. “Ik zag de hemel. Ik zag de tunnel. Ik zag het licht. Ik voelde liefde. Ik zag de familie!”Het is allemaal daar om te ‘zien’. Het is waar. Elke schaduwenergie is daar te zien maar er zijn verschillende reacties. De reden? Het gaat allemaal om wat in de kern zit of in de essentie van het individu dat het ervaart. Mensen hebben de vrije keus om hun kern-energie te kiezen. Is het angst? Is het hoop? Is het groots?

Ik zal jullie vertellen wat een BDE is en het is spiritueel logisch: het is als jij jij ontmoet. Ja het is vaak het eerste gedeelte van de dood maar een BDE is alleen maar de eerste paar seconden van de dood. Je breekt nooit de buitenkant van de kern-energie die jij hebt opgezet.

Echte dood is heel anders. Op het punt van de dood is het eerste wat er met de mens gebeurt het huwelijk tussen het zelf met herinnering en verbinding. Nadat jij jezelf hebt ontmoet – wat een grootse ervaring is – een waarbij je de ‘God-energie’ ontmoet is er een verbond en daarna een driedaagse reis. Het vergt drie aardse dagen voordat je ooit de Aarde verlaat. Deze dagen worden doorgebracht met verzamelen van wat wij alleen kunnen noemen – oh, dit is zo’n moeilijke informatie voor deze kosmische vraag.

Luister naar mij, familielid, omdat wij het daar nog niet over hebben gehad. Ieder van jullie weet wat de grote bedoeling is – de reden waarom je hier bent – de reden waarom jullie jezelf vermommen als mensen en rondlopen op een gelijk speelveld wat Aarde wordt genoemd. De reden waarom jullie heengaan waardoor jullie heengaan – de reden waarom jullie terugkomen en terugkomen en terugkomen.

Waar gaat dit allemaal over? Wat gebeurt er in het universum dat zoiets als dit schept? Ik zeg jullie dat niet een van jullie dit weet, jullie weten het allemaal! Het is de grootste vraag van allemaal. Het is die ene die je vraagt voordat je hier aankomt en die jij je afvraagt als je weer weggaat.

Het eerste dat je doet als je in het volle bewustzijn bent is vragen: “Hoe deden wij het?” Er is een reden waarom je hier bent, geliefd mens, …..een goede en logische reden. Gezegend zijn degenen die erop vertrouwen dat er een liefhebbende reden is waarom je doormaakt wat je doormaakt.

Wat jij doet is triljoenen levensvormen op andere plaatsen helpen – schijnbaar in een ander universum -zelfs een andere realiteit. Het gaat niet om opoffering! Het gaat in plaats daarvan om werken!

Een BDE is gemanifesteerde mogelijkheid om te veranderen……iets dat jij jezelf gaf. Het gaat helemaal niet om dood. Het gaat om het potentieel om te veranderen. Degenen die terugkomen hadden een grootse ervaring en hadden de keuze gemaakt om meer van zichzelf te willen weten, en dat doen ze! Zij die angstig terugkomen hebben de keuze gemaakt om niet meer te zoeken. En……ik moet het zeggen: er is geen oordeel over beide. In beide gevallen begeleidde de menselijke energie hen bij de ervaring die zij hadden.

Luister: De volgende keer als je denkt dat je alleen bent en lijdt en God vraagt: “Waarom ik?” heb ik een suggestie voor je. In plaats van te schreeuwen: “Waarom ik?” Waarom voel je onze spirituele handen en onze armen en omhelzingen niet om je heen? Waarom pak je dat niet, in vertrouwen dat er een groep om je heen is die zegt: Hou vol! Ga hoger vibreren. Je hebt geen idee hoe je de rest van ons helpt……geen idee!

Jullie Aarde wordt ‘de enige planeet van vrije keuze’ genoemd. Oh, zijn er andere planeten waar leven is? Natuurlijk. Wij hebben jullie dat eerder verteld Jullie zijn de enigen die door deze specifieke test gaan voor een specifieke reden en jullie planeet is de enige die bevolkt wordt door wat wij ‘stukjes van God’ noemen.

Wij hebben jullie verstopt in een zijarm van jullie galaxie waar jullie zelfs geen twee zonnen hebben zoals de meeste planeten. Wij hebben dit eerder aangegeven. Jullie begrijpen niet waarom er meestal twee zonnen nodig zijn om leven te scheppen maar op een dag, als jullie die andere vinden, zullen jullie zien dat zij meestal twee zonnen hebben. Wij hebben ook uitgelegd hoe het leven op Aarde kwam. De ‘vrije keus’ is de keuze om jouw ascensie uit te kiezen.

Zoveel van jullie waren online (metaforisch gesproken) met engelen die wachtten om hier in deze eeuw te zijn. Jij zegt: Ik kan nauwelijks wachten om terug te gaan.”Je wist wat jouw potentiële toekomst was. Je zit in de trein naar Armageddon en nu wil je terug. Waarom? Dit was in de geest van God toen je aan de andere kant van de sluier was. Het lijkt misschien gek voor sommigen van jullie. Waarom zou je teruggaan? Dit zou een goed leven zijn om over te slaan! Maar je bent toch hier en zit in de stoel.

Oh, krachtige sjamaan, monnik – deze Aarde heeft jou meer dan ooit in de geschiedenis van het universum nodig en hier zit je dan aan ascensie te denken. Hebben jullie enig idee waarom wij zo van jullie houden? Juist omdat jullie over ascensie denken en dat is zo’n verschil met wat je dacht dat je hier zou komen doen!

Praten met geliefden aan de andere kant van de sluier.

Sommigen hebben gevraagd: “Lieve Kryon, is het mogelijk om te praten met geliefden aan de andere kant van de sluier?” Ik was hier bijna niet over begonnen omdat ik dit niet helemaal tot jullie tevredenheid kan uitleggen. Alles wat ik jullie kan geven zijn scenario’s van moeilijkheid. Het is een 4D-vraag met vele D-antwoorden.

Jullie zitten in een lineaire tijd met vier dimensies. Als jij besluit om naar de andere kant van de sluier te gaan om zelfs maar even te communiceren ervaren zij een inter-dimensionaliteit die je niet kan begrijpen. Het is volkomen anders dan bij lineariteit. Er is aan de andere kant van de sluier geen tijd. Alles gebeurt tegelijkertijd. Potentiëlen zijn vermengd met het verleden en dat is tussen twee haakjes de reden waarom jullie het verleden kunnen veranderen. Wist je dat? Zo is het altijd geweest.

Kan je met iemand aan de andere kant van de sluier praten? Het antwoord is; Ja! Het wordt elke dag gedaan. Maar degenen die jou erbij helpen, die deze gave hebben, zijn tolken. Zij zijn inter-dimensionale tolken. Zij moeten proberen uit te vissen wat zij zien en voelen in een zeer verwarrende omgeving en dat terugbrengen naar een eenvoudige plaats en het aan jullie brengen op een beknopte manier zodat jullie het kunnen begrijpen. Zij weten dat ook!

Laat mij jullie een voorbeeld geven over hoe moeilijk dit is: Laten wij zeggen dat je met jouw oma die is overgegaan, wilt spreken en dus neem je een tolk in de hand met die gave. Zij gaan naar de andere kant om te zoeken en te spreken met de entiteit die jouw oma was. Als je daar komt, wat tref je daar dan aan? In plaats van een oud vrouwtje dat ergens in de ethers oma wordt genoemd vinden zij een veelvoudige aanwezigheid – een prachtige, grootse, inter-dimensionale entiteit die meerdere levens tegelijk ervaart waarvan er een dat van jouw oma is. Tegen welk deel van die groep moeten zij nu gaan praten? Het is net als bij een grote pan soep waarbij je alleen met het zout wil praten. Ongelukkigerwijs is het zout vermengd met al het andere.

Om dingen nog ingewikkelder te maken, hoe moet het als jouw oma pas geleden is gereïncarneerd als jouw buurjongen? Zou het dan niet een hoop moeite besparen om direct met jouw buurjongen te gaan praten? Inderdaad, zo zit het in elkaar! Als je naar de andere kant gaat raak je alleen maar een fragment, een vezel, van wat een mens genaamd ‘Oma” is geweest. Dit kleine onverklaarbare deel is wat vaak wordt ‘teruggebracht’ met boodschappen. Het is ontwricht en lijkt zonder betekenis. Vaak is er ook geen bevestiging.

Hoe je weet of het echt is? Echte berichten zullen altijd gemeenschappelijk zijn als de tolk feitelijk in contact is. Daar kan een bericht tussen zitten als: “Ik houd van je zoals ik dat altijd heb gedaan. Blijf op het pad en hou van God.” De boodschap is niet noodzakelijkerwijs wat je ervan verwachtte, mens. Het is moeilijk voor jou om zelfs de goddelijkheid in jezelf in jouw eigen kern aan te raken en toch verwacht je veel van deze tolken die naar de andere kant van de sluier gaan en jou berichten daar vandaan doorgeven. Als het al mogelijk is, hoe denk je dan dat de kwaliteit ervan zal zijn?

Betere plaatsen op Aarde voor ascensie en verlichting?

“Kryon, jij hebt in het verleden gezegd dat er plaatsen op Aarde zijn die meer bevorderlijk zijn voor verlichting dan andere. Waar zijn die plaatsen?

Ja, die zijn er inderdaad. Eerlijk of niet, het magnetische raster van de Aarde vertoont sommige interessante fenomenen. Het raster praat tegen jouw cellulaire structuur. Wil je weten waar het magnetische raster echt over gaat? Het is geen taal die spreekt tegen de twee strengen van jouw DNA die jullie kunnen zien. In plaats daarvan praat het met degenen die je niet kunt zien. Het gaat om jullie opwaarderingen – de magnetische imprint van jouw zonnestelsel. (astrologisch teken) – en over de aanleg die je meebrengt als blauwdruk of potentieel.

Het gaat over de levens die jij nu tegelijkertijd leeft terwijl je denkt dat het er een is. Het gaat over fobieën die onverklaarbaar zijn……allemaal binnen de 12 lagen van jouw DNA.

Realiseer jij je dat er geen ‘vorig leven’ bestaat? Denk daar eens over na! In jullie inter-dimensionale DNA-lagen, geregeld door het rastersysteem, beïnvloeden al jouw vorige levens en toekomstige levens jou allemaal…..nu!

Het is actief; het vibreert; het is een deel van jou. Het is de persoonlijke essentie binnenin jou die tijdloos is maar die net doet of jij in een lineair tijdraam op Aarde bent. Het is een kosmische grap. Het is een deel van openbaring als jij je herinnert waar het over gaat. Het raster beïnvloedt jou op een grootse manier, met name het deel dat jou aanspoort om te vragen: “Is er meer?”

De vraag zou dan zijn: “Als er plaatsen op Aarde zijn die beter zijn, welke zijn dat dan?” Laat mij jullie een algemeenheid geven: Het is niet op de evenaar. Er is daar een ‘nulpunt’, ….een nul. Kijk eens naar de problemen daar – het bewustzijn daar. Heb je dat ooit met elkaar in verband gebracht?

Ik zal je zeggen waar de beste plaatsen zijn: Zij zijn op de plaatsen waar het magnetisch raster het minst effectief is en zijn dichter naar de polen toe en op zeer speciale plaatsen tussen verlichting en onbalans. Maar dat wist je al, nietwaar? Sommigen van jullie hebben al gezegd dat deze zin uitdrukt wie jullie zijn.

Meer dan 12 jaar geleden zeiden wij “Ga naar waar het koud is. Ga naar waar het koel is. Ga naar plaatsen waar je kunt leven maar die dichter bij de polen zijn. Er is een grotere kans op de koelere plaatsen van de Aarde, naar de polen toe omdat je daar dingen ontdekt die je niet kunt vinden op zwaardere of neutrale plaatsen zoals de evenaar. De slechtste plaatsen om te leven? In feite een plaats waar geen mens ooit kan leven? Dat is de magnetische pool zelf!

Onthoud, die beweegt en die plaats is dus niet stabiel maar als je zou kunnen leven op die plaats waar alle leylijnen samenkomen zou je merken dat je geneutraliseerd zou zijn tot een punt waarop ziekte zich met jou zou kunnen verbinden. Je zou geen verdediging ertegen hebben en er zou geen communicatie zijn tussen jou en het raster. Het zou er ook moeilijk zijn om te mediteren.

Laat mij je zeggen dat er op een dag een samenhang zal zijn met degenen die bepaalde aspecten van de polen bestuderen en zich in deze speciale energie bevinden waar wij het over hebben……..doordat zij een ziekte met zich meegenomen hebben. Onderzoek eens hoeveel poolreizigers kanker hebben ontwikkeld en je zult gealarmeerd worden. Je zult merken dat er geen enkele samenhang is met de gangbare normen. Het magnetische raster geeft jullie verlichting. Dat is de kern van onze informatie en wat wij al vertelden toen het raster arriveerde. Als het beweegt is dat met een doel en met jullie toestemming. Het is een onderdeel van de ‘machine van vrije keus’.

Wij hebben het weer in bezit genomen en weer op zijn plaats gezet en wij zijn daar bijna klaar mee. Wij hebben jullie toen verteld dat de rastergroep eind 2002 zou vertrekken. Wat wij hiermee bedoelen is dat die groep een ‘Aarde-werkgroep’ is en zich 12 jaar lang heeft gericht op het raster. Wij gaven jullie in het verleden hiervoor een metafoor: Van een rastergroep die zichzelf ‘Excalibur” noemde. Wij gebruikten jullie eigen mythologie in deze metafoor over een magisch zwaard, een symbool voor strijd dat alleen uit een steen kon worden getrokken op de juiste tijd en de juiste plaats door een mens die deze magie bezat. Dat zijn jullie, geliefde mensen. Jullie zijn degenen die dat deden. Het is alchemie – een metafoor die op jullie allen slaat. Dit is wat jullie als menselijk ras hebben gedaan.

Luister: De rastergroep vertrekt op een lineaire wijze maar in feite is de groep alleen overgedragen. Hij vloog niet door de ruimte naar een of andere planeet om iets anders te gaan doen. Deze groep is hier nog en zal hier ook altijd zijn, maar niet meer als rastergroep. Het is moeilijk uit te leggen: De soep blijft maar zal de smaak zal veranderen en een ander formaat krijgen. Het is alleen figuurlijk dat zij vertrekken. Het “Ik Ben” van wie zij waren in de groep zal blijven maar de delen verlaten alleen hun werkplek en gaan naar andere plaatsen op Aarde als de nieuwe hoeders van de canyons. Zij worden gestationeerd in de rotsen en de vulkanen en op plaatsen op Aarde die rustig moeten blijven, ook al wil de geologie dat anders. Er zijn andere dingen te doen waar wij het nooit over hebben gehad. Eer zitten veel nieuwe dingen in de boodschap van vandaag. Voordat wij gaan sluiten, nog een:

De zin van verering.

Sommigen hebben gevraagd; “Lieve Spirit, wat is de zin van verering op Aarde? Wat is de zin van verering? Waarom zouden wij vereren? Wie zouden wij moeten vereren. Waar zouden wij dit moeten doen?”

Waarom gaan jullie dit niet eerst binnenin proberen? Waarom kun je niet zien dat je de kern kunt eren en de engel van binnen die jullie gezicht en jullie naam draagt. Dat is de waarheid. Er is nooit een grotere waarheid geweest! Wat mannen en vrouwen ervan hebben gemaakt kun je op de planeet zien – in alle gradaties van licht en donker – met veel namen en geloven. Als jij je veilig voelt kun je van jezelf houden. Als je God in jouw eigen essentie kunt vinden kun je die meenemen naar elke kerk, gebouw of tempel en zal het je altijd dienen. Je kunt van organisatie naar organisatie gaan en jezelf zelfs dit of dat noemen maar zolang als je verliefd bent op de God in jou zul je een grootsheid hebben die overal doorheen zal schijnen.

Wij gaan nu iets anders doen. Wij gaan nu weg. Wij hebben altijd gezegd dat het moeilijk is om hier te vertrekken. Een van de moeilijkste dingen in deze nieuwe energie is om nadat wij elkaar hebben omarmd weg te gaan en weer door het gat in de sluier heen naar de andere kant te gaan waar wij vandaan kwamen. Vandaag is het echter anders want vele mensen in deze zaal worden inter-dimensionaal. Er is een beperkte groep van ons die door de kreukel in de sluier kwam maar wij gaan niet allemaal weg! Hoe vinden jullie dat? Nee, in plaats daarvan gaan er een paar van ons met jullie naar huis!

Lezer, luister: Voel jij dat jij erbij bent? Dat ben je. Terwijl ik dit bericht breng word je gezien op de plaats waar je dit leest. Je wordt helemaal gezien omdat het geen toevalligheid is dat je dit boekwerk oppakte.

Veel van jullie gaven toestemming voor dit moment en je zei: “Ja, ik wil meer weten over deze spirituele dingen. Ik wil alleen zitten en weten dat ik omringd ben door Spirit. Ik wil rustig zijn en God mij laten vertellen wat ik moet weten. Ik wil een pad scheppen waar ik elke dag een tijdje op loop, ik visualiseer licht op donkere plaatsen. Ik wil samen met anderen licht naar die donkere plaatsen sturen. Ik begin de kracht van het menselijk bewustzijn te begrijpen. Ik begin te geloven dat ik inderdaad oneindig ben”

En als jij zo bent, geliefde, hoop ik dat jij ruimte hebt voor toevoegende energie! Sommigen van ons zullen bij jullie blijven. Dat is de liefde van God. Jullie zijn familie. Ik zeg jullie dat als jullie naar mijn kant komen, wij jullie namen in licht zullen zingen , net als bij zovelen die jullie onlangs in grote groepen zijn voorgegaan en allemaal glimlachen…..allemaal herinneren……allemaal her-verbinden.

Blijf op het pad. Doe het werk. En als je de grote vraag stelt: “Hoe was het toen ik er niet was?” Ik zal in staat zijn om voor jullie te staan en het goede nieuws te brengen….van wonderen die geschapen worden door engelen die pretenderen mensen te zijn. En dat is de waarheid.

En zo is het.

Kryon