Kryon: “Attributen van de luciferdrager”

Kryon: “Attributen van de luciferdrager”

Lee Caroll / 3 augustus 2011
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zit, zoals zovaak, een groep oude zielen voor mij. Ieder van jullie heeft zijn eigen attributen die zowel spiritueel als aards zijn. Het is de dualiteit die aanwezig is met een geschiktheid die duidelijk is voor het jaar waarin jullie leven, 2011.

Als je de cijfers van 2011 onderzoekt zoals wij het daar al eerder over gehad hebben, krijg je de energie van de 2 en de 11. De 2 vertegenwoordigt jullie dualiteit; de elf is verlichting. Je zou kunnen zeggen “2011 is de verlichting van de dualiteit”. Als je ze samenvoegt krijg je een vier en dat is de structuur van Gaia. Dit is het jaar waarin grote lessen verschijnen. Lessen komen zowel alleen als in groepen.

De hele reden voor de lessen is om medeleven te ontwikkelen. Als de aarde op alle fronten meer medelevend zou zijn, zou de huidige spirituele vibratie van de planeet toenemen en dat is het doel.

Dus hebben alle oude zielen in de kamer een doel om hier te zijn. Het gaat niet alleen maar om het bestaan en ook niet alleen maar om problemen op te lossen als die er zijn. Dat is waarover ik het ga hebben.

Potentiëlen.

Ik ga het hebben over een metafoor die wij al vaak hebben gegeven maar hij heeft een speciale bedoeling en daarom gebruiken wij hem weer. Ik heb iets met deze boodschap waar wij het niet zo vaak over hebben. Meestal laat mijn partner dit achteraf doen. Nu zal ik het doen. Het heet ‘de attributen van de

Luciferdrager’ Dat zijn degenen die vlak voor mij zitten en ook degenen die dit bericht lezen.

Er zij twee gebieden van belang waarmee je komt (op de planeet komt) Er zijn twee sets met vragen die je bij je draagt terwijl je in je stoel zit. De eerste set vragen gaat helemaal over jezelf, zoals het hoort.. Je vraagt: “Hoe kom ik van A naar B en beter worden in hetgeen waarvoor ik hier ben? Hoe kan ik langer leven?” Je zou kunnen vragen “Hoe kan ik drama uit mijn leven bannen? Hoe kan ik gezonder worden?”

Het tweede deel is: “Wat doe ik voor de planeet?“ Deze vragen komen niet zomaar. Zij vragen om een samenvloeiing van energie voor oude zielen die willen weten hoe zij langer kunnen blijven en het werk te doen waarvoor zij zijn gekomen.

Als je iedereen in deze stoelen zou interviewen zouden zij ieder een ander antwoord geven over wat zij hier komen doen maar zij zouden hier niet zijn als ze de tweede vraag niet hadden gesteld.

Wij gaan nu dus behoorlijk generaliseren en toch aardig specifiek zijn. Wij gaan jullie concepten geven waar je niet aan had gedacht – de reden waarom jullie hier zijn, oude zielen. Nu, juist nu, is de reden waarom jullie hier zijn; licht te brengen op donkere plaatsen. Je bent niet hier om te proberen om het evangelie te brengen of om iemand anders te overtuigen van jouw geloof want het gaat niet om geloof.

Het gaat om de vibratie van de planeet. Die kan alleen veranderd worden met een bewustzijn dat puur is. Het is het ZIJN en niet het DOEN. Het is licht ZIJN want als je met licht rondloopt, verander je wat donker is.

Je zou kunnen zeggen dat jullie nieuwe energie brengen waar de oude energie was en dat daardoor alles om je heen verandert. Dat is je hele plan, je doel. Wij zullen nog iets duidelijker zijn. Wij gaan van groot naar klein met de metafoor.

Nogmaals, geliefden, allen die in de kamer aanwezig zijn en speciaal degenen die deze boodschap nu lezen; Ik zie jullie!

Een van de attributen van God is dat er geen tijd is. Als je nu luistert naar deze bandopname of waar dan ook dit bericht leest, het is NU. Zo is tijd voor mij. Alle oude zielen die voor mij zitten en alle anderen zitten in een driedimensionale staat op een lineaire tijdlijn. Het is belangrijk voor ze dat kunnen leven op een beperkte manier. Maar ik niet. Het luisteren via je oren was voor mij iets wat jullie zouden KUNNEN doen. Ik weet dat jullie hier zijn. Ik weet dat jullie luisteren en lezen.

Dit kan voor jullie moeilijk te begrijpen zijn en jullie zouden kunnen zeggen: “Als God de toekomst niet kent, hoe kan jij, Kryon, dan weten dat ik hier vandaag aanwezig zou zijn of nu zou lezen?”

Het antwoord is makkelijk omdat de potentie (de mogelijkheid, de waarschijnlijkheid) dat je dat zou doen heel groot was. Ik wist dat jullie dat zouden doen.

Ik zit hier voor een groep van zo’n 100 zielen. Ik wist wanneer zij hun beslissing namen om hier te komen. Ik kende de potentiëlen van hen met betrekking tot deze ontmoeting. Zelfs van degenen die het gisteren pas besloten. Ik wist het want de potentiëlen van deze energie zitten in de kwantumsoep waarover ik het al vaker heb gehad. Niet de toekomst, maar de potentiëlen (mogelijkheden). Dit stelt ons in de gelegenheid om een groep of wezen mee te nemen dat aansluit bij degenen die in de stoelen zitten, bij de oude zielen en hun levens en hun lessen. Hierdoor kunnen wij ook het onderwerp van de boodschap bepalen.

Wij wachten erop dat jullie hier komen en voor ons gaan zitten geliefden. Allang voordat wij echt weten wat wij gaan zeggen en gaan doen. Ik ken jullie dus en dank jullie voor je komst. Dit is jullie tijd op de planeet.

De licht en donkermetafoor.

Laten wij nu met de les beginnen. Deze metafoor (stijlfiguur in de taal) is al veel vaker door ons gebruikt. Stel je voor dat er een kamer is die vol is met entiteiten, mensen genaamd, die rondlopen in het donker. De metafoor hier gaat over spirituele duisternis. De mensen weten niet wie zij zijn of waarom zij hier zijn. Zijn hebben er geen benul van dat zij deel zijn van de creatieve energie van God.

Zij volgen wat er ook aan ze gegeven is en welke doctrine dan ook die ze leren als ze jong zijn. Zij zien God op een beperkte manier. Sommigen vinden God onpeilbaar en sommigen niet. Zij gaan door alle reuring heen en kennen niets anders dan die reuring.

Schijnbaar in het donker botsen zij steeds tegen elkaar op. Sommigen botsen en worden dan kwaad….. Er begint een oorlog. Dat gebeurt er in het donker als je niet weet wat er buiten jou om gebeurt. Daarom is hetgeen er buiten jou gebeurt altijd een mysterie. En dat is het drama. Daarom is er samenzwering en gebrek aan vertrouwen. In het donker zijn schept oorlog. In het donker zijn schept verdeling en haat. In het donker zijn schept angst en bezorgdheid.

Maar nu gaan wij verder met de metafoor. Er is er een in de duisternis die weet wie zij zijn. Je zou kunnen zeggen dat het attribuut van deze persoon onze luciferdrager is. Deze persoon heeft in zich de mogelijkheid om licht te scheppen. Zo klein als hij mag zijn, hij heeft een lucifer. In een volledig donkere kamer is een aangestoken lucifer heel interessant want die schept genoeg licht om iedereen gedempt licht te laten zien omdat een luciferdrager besluit om die lucifer te ontsteken. De reden daarvoor? Om te leren over hun eigen spiritualiteit, hun eigen zelfwaarde, om hun licht te ontsteken en zichzelf beter te kunnen zien.

Zij steken de lucifer dus voor zichzelf aan zodat zij de hand van hun Hoger Zelf kunnen pakken en ontdekken wie ze zijn. Daarom ontsteken zij die lucifer. Tegelijkertijd verlichten zij (heel gedimd) ook de rest van de kamer. Opeens kunnen mensen elkaar zien en zij vinden het leuk. Zij zien familie. Angst gaat verdwijnen. Begrijpen wat er vlak naast je is schept begrijpen en vredelievendheid. Er is minder wantrouwen. Enkelen kijken waar het licht vandaan komt. Velen doen dat niet.

Het attribuut van het licht van de luciferdrager kan vergeleken worden met een vuurtoren die aan zee staat. Die vuurtoren staat alleen. Hij schijnt licht dat anderen kunnen zien of niet, dat hen leidt naar veilige havens door hun eigen keuze want zij hebben de leidraad om te kiezen voor het schip van hun eigen leven. De luciferdrager heeft louter voor zichzelf de lucifer aangestoken en toch heeft dat effect op alles om hem heen en wel op een positieve manier.

De luciferdrager zegt niets. Degenen om hem heen kennen hem of haar niet. Zij weten misschien zelfs niet dat zij een lucifer heeft aangestoken. Alles wat zij weten is dat zij nu kunnen zien. Sommigen gaan op zoek naar de lucifer in henzelf en zij beginnen langzaam hun eigen lucifer aan te steken en de kamer wordt helderder verlicht. Hoe helderder het in de kamer wordt, hoe meer je kunt zien en geen mysterie meer is en hoe verder een mens kan zien buiten zichzelf, hoe meer begrip er is, hoe meer vrede er is. Dit is wat er nu op de planeet gebeurt.

Wij hebben het erover gehad dat minder dan een half procent van de mensen op de planeet een lucifer moet aansteken om vrede op aarde te krijgen. Nu kennen jullie de reden waarom. Het betekent dat er op de hele planeet mensen kunnen zijn die nooit een lucifer aansteken, die niets geloven van waarin jij gelooft. Toch doen zij ook mee. Zij doen mee in jullie licht.

Dit is voor jullie misschien moeilijk te behappen – hoe een kleine lucifer zo’n groot verschil kan maken. Maar het is wel zo! Dus, allen die in deze zaal zitten en naar mij luisteren of deze woorden lezen zijn luciferdragers. Hoe ik dat weet? Omdat ik jullie ken. O mens. Er zijn strijders in deze kamer en er zijn verhalen die je haren te berge doen rijzen. Er zij heroïsche acties die elk mens voor een ander kan doen, die jullie hebben gedaan. Een deel van het lijden dat nooit op de planeet had moeten plaatsvinden, hebben jullie ondervonden. Sommige van de grootste huldigingen die de planeet ooit heeft gezien gingen over jullie.

De verscheidenheid van de energie van de oude ziel. Er zijn mensen die geboorte hebben gegeven aan anderen. Dat komt omdat hun geslacht vandaag anders is dan toen. Er zijn vrouwen die de wapenrok hebben gedragen omdat hun sekse anders was. Oude zielen veranderen, weet je. Hier is nog iets wat ik je ga vertellen, luister goed want het gaat over iets waar jullie zelden aan denken. Mensen neigen ernaar om heel, heel lang in familiegroepen te leven, door vele incarnaties heen. Zij blijven ook heel, heel lang in bepaalde culturen.

Jullie doen van alles sinds je bent geboren maar je kunt je bloed niet veranderen, nietwaar? Je kunt niet veranderen waarvoor je bent gekomen ongeacht wat je doet of waar je naartoe gaat. Je kunt vandaag in een stoel in Amerika zitten maar dat verandert niets aan waar je bent geboren. Waarover ik wil praten gaat verder dan de blik van de drie dimensies. Het betekent dat het buiten je begrip gaat van de manier waarop dingen werken of hoe je denkt over je voorvaderen, relaties en je hele verleden.

Nu gaan wij het hebben over je ouders, je grootouders en hun ouders. Wij gaan 100 jaar en meer terug.

De timing van de verandering.

Mijn partner sprak vandaag over gedeelde tijd. Hij gaf jullie een voorbeeld over hoe tijd is en zoals jullie ernaar kijken in de derde dimensie in cirkels draait op een manier die voor jullie zinloos lijkt. Maar zo gaat het in een multidimensionale wereld (wij kunnen ook het woord kwantum gebruiken) Jullie eigen wetenschap begint dit nu te begrijpen en eraan mee te doen in de wetenschap dat tijd best eens in een cirkel kan bewegen en kan bestaan uit wat men fractals noemt of een voorspelbare cirkel of van mogelijke invloed die bestaat op een regulier pad als dwarsdoorsnede van de cirkel van tijd. Deze potentiëlen kunnen worden berekend en ze zijn er gewoon zonder ze een esotherisch karakter te geven. Zij zijn de kalenders van het oude, de kalenders van de cirkel van de tijd.

Wij hebben het er met jullie over gehad dat de Maya’s naast het pure astronomische een systeem hadden in hun observaties. Zoals velen in het verleden gebruikten zij hun intuïtie om een systeem rondom de kalender te ontwikkelen dat de esoterische studie over de tijdfractals en over voorbestemming van de waarschijnlijke werkelijkheden die ook vandaag nog gebruikt worden.

Wij vertelden jullie dat jullie in een 36-jarig raam zitten dat de voorbestemming van de equinoxen is en waarvan het centrum van dat raam 2012 is. Wij zeiden dat deze 36-jarige gebeurtenis is wat jullie het Galactische op een lijn brengen noemen en ook wat jullie de Galacticsche Optilling noemen. Het is zo dat dit ook voorspelbaar was en sommigen hebben dat ook gedaan. Dat betekent ook dat het werd verwacht en de potentiëlen van die verwachtingen zijn nu rondom jullie.

Een kwantumontmoeting met jullie eigen voorvaderen.

Laat mij jullie meenemen naar de andere kant van de sluier waar er geen tijd is. Denk eraan dat wij daar niet in een lineaire 3D zijn. Wij zijn in een multidimensionale staat die wij ook vaak kwantumstaat noemen om iets anders te zeggen dan: Buiten de 3D. Aan de andere kant van de sluier wil ik jullie vertellen over ontmoetingen die er zijn geweest en die nog steeds plaatsvinden. Waar geen tijd is zijn er alleen potentiëlen. Waar er alleen potentiëlen zijn zijn zelfs het verleden, het heden en de toekomst vaag voor jullie. Zij zijn vaag omdat jullie een 3D-filter hebben. De toekomst is niet bekend maar de potentiëlen van wat jullie zouden kunnen doen zijn er en de kracht van de potentiëlen wordt verwerkt door jullie bewustzijn en gebracht tot wat er vandaag, gisteren en morgen gebeurt.

Ga met mij mee naar een ontmoeting met je ouders en grootouders want zij vertegenwoordigen zielen, net als jullie. Net als jullie zijn zij een deeltje van God de Schepper. Zelfs als zij op aarde niet ontwaakten voor dat feit want zij zijn niet op aarde voor deze ontmoeting. Laten wij ze nu gaan ontmoeten.

Wacht even, Kryon! Mijn ouders leven nog. Zij kunnen niet bij een ontmoeting aan de andere kant van de sluier zijn. Voor ons zijn zij wel aan de andere kant van de sluier omdat een deel van jullie zielenenergie daar altijd is, lieverd. Wat denk je dat je Hoger Zelf is? Het is de energie van je eigen persoonlijke engelenvorm.

Je staat als het ware steeds met je ene voet aan de andere kant van de sluier en een voet is in 3D. Het hele gebeuren in de dualiteit is om die deur te openen en dat te zien en daarna hand in hand met je Hoger Zelf verder te gaan. Jouw Hoger Zelf is hetzelfde Hoger Zelf sinds het moment waarop je ontzettend lang geleden op aarde bent gekomen en wat in alle lichamen heeft gezeten van al je incarnaties. Wat je ook hebt gedaan en waar je ook bent geweest, het was hetzelfde Hoger Zelf. Begrijp je het nu? Het is jouw kern.Begin je nu te begrijpen waarom je jezelf ermee wilt verbinden?

Geboorte van de luciferdrager.

Kom samen met mij naar deze ontmoeting en kijk. Je grootouders zijn er ook. Zij kijken overal naar in de geest van God die tijdens deze ontmoeting bij ze is. Zij zijn niet in 3d, zij zijn in die perfecte plaats waar de schepperenergie alles vertegenwoordigt en veel ervan gaat verder dan jullie je kunnen voorstellen.

Ondanks dat er geen individualiteit is of enkelvoudigheid is in de delen van God en ondanks dat zij voor deze ontmoeting deel zijn van een collectieve kwantumgroep is de essentie van wie zij zijn geweest en wie zij zullen zijn zij hier ook aanwezig. Ik vraag jullie niet om dat te begrijpen. Ik vraag je alleen om het samen met mij te zien. Alle levens uit het verleden zijn daar samen met hen.

Nu, in wat jullie het verleden noemen, ga ik jullie vertellen wat zij zeiden: “Wij komen naar de planeet. Wij gaan daar in een lagere energie en wij zullen proberen zoveel mogelijk licht te laten schijnen maar het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Het lijkt wel alsof jullie nooit ontwaken” zeggen zij. “Omdat het nog geen tijd is” zeggen zij. “maar wij zien de potentiëlen van het galactische lijnenstelsel opdoemen. Wij zien dat het 36-jarige venster eraan komt. Misschien leven wij niet echt” zeggen zij maar zij komen evengoed. Zij zijn oude zielen en hebben iets te doen: zaad planten.

“Waarom komen zij nu naar de planeet terwijl er een oude energie is?” zou je kunnen vragen. Hier is het antwoord: Zij komen naar de planeet – jouw grootouders, alle vier – om je moeder en je vader geboren te laten worden. Nu zijn je vader en moeder ook aanwezig bij deze ontmoeting en natuurlijk jullie ook. En ook jullie kinderen. Begrijp je dit? Jullie zijn allemaal onderdeel van een collectief en een deel van jullie verlaat dat nooit, ondanks dat je hier op aarde bent. Binnen die kwantumontmoeting is er geen lineaire tijd maar zijn er alleen potentiëlen van tijd. Dit is moeilijk te bevatten voor een lineaire denker.

Luister: Je grootouders, ouders en jij zijn het erover eens als als jullie voorouders zeggen: “Wij gaan hierdoor want het is de juiste tijd om onze kinderen geboren te laten worden in de Optilling. Zij weten wat de potentiëlen zijn en hebben er behoefte aan om zeker te weten dat Jij het bent die aankomt in deze tijd. Ik zou nog veel verder terug kunnen gaan dan je ouders en je grootouders.

Het is waar dat het tijdstip van de Optilling op voorhand bekend is, het is een deel van Gaia en ook van de cycli van de Aarde. Het is dus een systeem en geen willekeur. Dit betekent een planning voor zowel de potentiëlen van de zielen die je voorouders bezitten als voor jou en je kinderen, perfect in lijn zodat je celstructuur de bloedlijn en de Akaska-herinneringen zijn zoals ze zijn. Heb je hier ooit aan gedacht? Je zou er zelfs aan kunnen denken dat jullie ‘oude zielspecialisten’ zijn, hier op de perfecte tijd.

Laten wij het weer over je ouders hebben. Zij kunnen zeggen “Wij gaan naar de planeet om elkaar te ontmoeten en deze ziel geboren te laten worden, een oude ziel (veel incarnaties op aarde), misschien een van de oudste zielen, misschien zelfs ouder dan de onze. Al worden wij nooit wakker, dit het doel waarvoor wij naar de planeet gaan. Wij kunnen niet veel licht vasthouden. Wij kunnen zelfs kritiek hebben op degenen die geboren worden. Wij kunnen ze zelfs uit de familie stoten. Wij kunnen ze zelf misbruiken. De oude energie kan onze goddelijke intentie compleet verhullen, maar dit is de reden waarom wij naar de aarde komen: Opdat onze kinderen degenen zullen zijn met de wijsheid en de potentiëlen van een bewustwording. Zij zullen de luciferdragers zijn.“

Nu houden wij ermee op om jullie eraan te herinneren dat er geen voorbestemming is. Nogmaals, het is een geplande bijeenkomst van potentiëlen, geen contracten. Toch kunnen mensen incarneren in een karmische groep zodat de aantrekking en de synchroniciteit dusdanig uitwerkt dat er een verbetering plaatsvindt bij de overweldigende kansen dat zij elkaar zullen ontmoeten en samenkomen voor jouw geboorte.

De luciferdragers zijn degenen die in deze tijd zijn geboren en die zogezegd een licht kunnen ontsteken in de energie van de oude duisternis en daardoor de planeet kunnen verlichten. Heb je daar ooit aan gedacht? Je ouders kwamen met een bedoeling bij elkaar. O, ik weet wat je nu gaat zeggen: “Wacht even Kryon, Jij kent mijn ouders niet. Ik denk dat zij niet dat bewustzijn in zich hebben” Misschien niet aan deze kant van de sluier geliefden, maar begrijpen jullie wat ik wil zeggen? Met de geest van God kwamen zij en zeiden: “Misschien zullen wij niet ontwaken. Misschien onthouden wij deze planningsessie wel of geloven wij niet eens dat die mogelijk is en houdt de oude energie ons tegen om het te zien. Maar wij zullen een kind hebben dat luciferdrager is, een zeer oude geïncarneerde ziel op deze planeet. Daarom zijn wij hier.”

Daarom zijn je grootouders en hun grootouders gekomen. Je kunt de lijn ervan zien. De potentiëlen zijn hier om te zien en jij zit vandaag in je stoel en luistert naar deze channeling omdat alles samenwerkte, en hier ben je dan, Luciferdrager.

Attributen van de luciferdrager.

Laten wij het eens hebben over de lucifer die je vasthoudt, geliefde. Ik praat tegen de luciferdragers die hier zijn en die dit lezen. Waar je ook licht creëert, in elke situatie en door je eigen individuele acties, verandert de energie die jij schept ook de energie van Gaia, waar je ook loopt. Het verandert hetgeen er kwantum is om jou heen. De hele aarde kent jou. Als jij ontwaakt weet de hele aarde daarvan. Gaia kent je. Je loopt in het bos met de bomen; zij kennen jou! De dieren kennen jou. God kent jou. Ik ken je. Dat is waarom je kwam. Het is wat je voelt dat je nu hier brengt. Het is waarom je hier in deze stoel zit en waarom je vandaag kwam.

Misschien zeg je: “Wat is er nu zo anders aan mij? Wat voel ik in deze tijd van leven? Waar is het gevoel dat ik iets moet doen? “ Word wakker, luciferdrager, want dit is je bestemming. Met vrije wil zul je je leven verlichten tot het punt waarop allen om je heen weten wie je bent of op zijn minst jouw licht voelen.

Laat mij iets over je familie vragen. Ik ga je iets vragen over je directe familie, je bloedfamilie. Hoe behandel je ze? Er zijn erbij die zullen zeggen; “Laten wij ons niet met hem bemoeien want wij vinden hem niet aardig” Daarom draait het drama altijd in cirkels, geliefde. Je gaat ermee door. “Ik doe mijn best maar ik mag ze niet zo erg.” Maar ik ben zeker ‘van de sterren’ als ik naar een ontmoeting als deze ga. Ik houd van hen allemaal.” Ja, maar dat vroeg ik je niet. Het is gemakkelijk omgaan met degenen die net zo zijn als jij. Dat komt omdat jullie allemaal licht hebben. Nee, ik praat over jullie alleen in het donker, allen met jezelf. Ik wil weten hoe jij je familie behandelt.

Laat mij je vertellen hoe een luciferdrager zijn familie ziet, zijn directe familie. Zij kijken verder dan het misbruik. Kijken verder dan het drama: zij kijken en zien wat er voor hun is gedaan. Zij kunnen zelfs tegen spirit zeggen: “Vader en moeder, bedankt dat jullie mij het leven hebben gegeven en voor het weten aan de andere kant van de sluier dat ik de planeet kan veranderen. Bedankt voor wat jullie hebben gedaan in die planningsessie. Het maakt niet uit welke woorden er zijn gebruikt of de stroppen en de pijlen en het misbruik en het schelden wat jullie hebben gedaan, ik eer jullie. Ben jij zo?

Jullie komen samen in een relatie en groeien, de relaties veranderen soms en je blijft er soms voor lange tijd in en dan veranderen zij weer. Laten wij zeggen dat er drama is in relaties. Denk erom dat dit geen bloedrelatie is. Denk je dat het mogelijk is dat zij bij een andere ontmoeting waren? Dit wordt een beetje saai om eraan te denken, nietwaar? En hoe kijk je nu naar deze relaties? Het maakt niet uit wat de woorden waren, wat de acties waren, het maakt niet uit wat voor verraad er was en het geeft niet wat er vandaag aan de hand is. De luciferdrager kijkt ernaar en zegt: “Dit is een schepsel van God dat ontworpen is om mij lessen te leren en mij uit het nest te duwen. Misschien bestaat de les eruit om mij een schop voor mijn kont te geven zodat ik medeleven kan voelen voor de rest van de mensheid. Ik dan k U, God, voor hen.” Dat is wat een luciferdrager zegt. Kun jij dat?

De luciferdrager heeft het licht van God in zich, en je kunt zeggen: “Je beschrijft nu Moeder Theresa! Ik weet niet zeker of ik zoiets wel kan doen. Het is een luide roep, Kryon, want jij weet niet wat er allemaal in mijn leven heeft plaatsgevonden….. Wat er is gebeurd met degenen om mij heen en met mijn familie.

O, ja, dat weet ik wel. Zie je, ik was erbij. En ook alle schijnbare engelen die je met je meedraagt. Waarom nam je hun handen niet aan toen zij die uitstrekten? Ik weet wie hier is! Je wilt het altijd alleen doen. Terwijl er zoveel hulp om je heen is wil je toch altijd alles alleen doen. Wij weten wie wat deed en voor wie. Wij waren erbij bij elke stap.

De attributen van een luciferdrager zijn om liefde te brengen. Zij zijn tolerant voor elk mens waarmee zij in contact komen. Zij verwachten dat er in elke situatie liefde is. Zij scheppen licht.

Ik wil je alweer vertellen over licht en donker. Als je een licht hebt aangestoken kan duisternis je niet in bezit nemen. Hoe kan duisternis, die totaal geen energie in zich heeft, jou in bezit nemen als jij het licht in je draagt? Duisternis is de afwezigheid van licht.

Sommige lichtwerkers hebben een vreemd 3D-concept dat zegt: “Ik wil daar niet heengaan omdat de duisternis mij te pakken kan krijgen. Ik ben heel voorzichtig met waar ik naartoe ga. Ik wil niet met die mensen omgaan omdat zij duistere energie bezitten.” Waarom ga je er niet naartoe en breng je jouw licht in hun leven, o dappere. Ga je alleen naar plaatsen waar ook licht is? Gaan dokters naar hun werk om alleen maar dokters te zien?

Hoed behandel jij je familie? Als je naar je werk gaat, wat is daar aan de hand? Ik kan de woordenstroom al horen: “Ik heb de slechtste baas van de wereld. Dit is er een die groeit als hij ons martelt met taken die helemaal geen zin hebben. Deze baas heeft niets met de nieuwe tijd omdat hij iets anders gelooft, hij lacht erom.” Denk je dat wij dat niet weten, geliefde. Bedenk dat degene die de leiding heeft niet altijd de wijsheid heeft om leiding te geven. Soms zijn het egoïsten. Denk je dat wij dat niet weten? Dat is waarom zij daar zijn. Dus, hoe behandel jij ze? Gaan zij door met aan jouw touwtjes te trekken? Doen zij dingen om jou te irriteren. Of heb juist jij er een die altijd depressief is? Daardoor moet je altijd in een duistere omgeving werken, of zou die soms wat lichter kunnen worden door jouw Licht?

Ik wil je de waarheid brengen, luciferdrager. Als jij het licht draagt is er geen donkere energie die jou kan beïnvloeden. Jij gaat daar naar binnen, je opent de deur en doet je werk en terwijl je daar bent zeg je: “Dank U, God dat ik werk heb. Dank U dat ik hier ben want waar ik ook ga kan ik een verschil maken.” Sommigen zeggen dat het onmogelijk is om op je werk een verschil te maken. Zij zeggen tegen jou: “Jij kent mijn werk niet” O wat ben je 3D! Je weet niet dat het licht wat je draagt tolerantie schept, waardering en liefde? Het schept de mogelijkheid om te delen en om met aandacht te luisteren. Het verandert de planeet. Sommigen om je heen zullen met hun problemen bij je komen. Je kunt gaan zitten en je afvragen waarom zij daarmee bij jou komen en ze met jou willen delen. Misschien is het omdat zij intuïtief jouw licht voelen; misschien omdat zij jouw tolerantie kennen; misschien ben jij de enige die naar ze wil luistern en in dat proces delen jullie liefde. In het proces waarbij zij dichtbij jou zijn, hou je van ze en misschien is dat de enige liefde die zij die dag zullen krijgen, of die week, of die maand of zelfs dat jaar, lieve luciferdrager.

Dat is het wat jij doet. Het is een mens tegelijk met een ander. De Aarde verandert een mens tegelijk en dat is waarom jij er kwam. Daarom zagen jouw ouders de potentiëlen ervan. Waar je ook loopt en in welke situatie jij je ook bevindt, je hebt een kans om de lucifer aan te steken. Hoe groter je licht, hoe groter het licht van de planeet. Vraag jij je nu nog steeds af waarom je op de planeet bent gekomen?

“Kryon, ik ben geen heler, ik ben geen schrijver. Ik ben ook geen channeller. Ik ga alleen maar naar mijn werk, kom thuis, doe boodschappen, maak de bedden op en ga weer naar mijn werk. Wat voor leven is dit?” Ik zeg je, het is het leven van een luciferdrager. Jouw nakomelingen vroegen of jij op aarde wilde rondlopen en de lucifer ontsteken, de bedden opmaken, de boodschappen doen en weer thuiskomen. Daarom ben je hier. Ik wil niet dat je dat ook maar een moment bagatelliseert want sinds jij er bent is er door jou meer licht op aarde.

Hoe ga je om met angst en nieuwsgierigheid? Wat trekt er bij jou aan de touwtjes? Wat baart je zorgen? Is het nog geen tijd om dat te overwinnen? Wat gebeurt er in je lichaam dat jou pas heeft getest? Ik praat niet alleen tegen degenen in de stoelen. Ik praat ook tegen mijn partner. Ik praat steeds tegen hem. Hij is net als jullie. Hij gaat net als jullie door het leven. Hij heeft bijna dezelfde vragen als jullie en toch is hij channeller. Dus spreek ik tegen allen. Ik ben Kryon. Ik ben nooit mens geweest. Ik ben altijd schijnbaar aan de buitenkant. Ik ben degene die zorgt, als je dat zo wilt zeggen, voor de informatie die door jullie gidsen tot jullie komt, door jullie Hoger Zelf komt voor de energie van de planeet. Ik had zelfs geen toestemming om hier te zijn voordat de Opheffing begon omdat de energie van de planeet niet aansloot bij bij de energie van de informatie die ik nu geef. Ik zal hier lang zijn omdat de potentiëlen er daarvoor zijn en zelfs nog groeien, en dat allemaal door de luciferdrager.

Wat irriteert je het meest? Wat raakt je het meest? Als je naar het nieuws kijkt, als je politiek ziet, als je sommige manieren van handelen ziet. Wat maakt je het meest boos? Ik vraag je: kun je het niet met tolerantie zien? Dat is wat een luciferdrager leert om te doen.

“Ik haat oorlog” kun je zeggen. “Ik wil er niets te maken hebben. Ik haat het leed dat het veroorzaakt, de gebroken harten die eruit voortkomen. Het lijkt zichzelf steeds te herhalen. Ik vraag je niet om van oorlog te houden. Ik vraag je om te houden van de mensen die oorlog scheppen. Zij zijn stukjes van God, net als jij. Kun je naar deze dingen kijken met tolerantie en de delen zien die bij God geliefd zijn? Als je dat kunt breng je licht in hun leven. Het maakt niet uit waar ze zijn en zij hoeven nooit te weten wie jij bent. Het is net als met de vuurtoren op de rots.

Hoeveel schepen en kapiteins van schepen hebben gegeten met een vuurtorenwachter? Het antwoord is: maar erg weinig. Maar zij kijken wel naar de vuurtoren, nietwaar? Wel, menselijkheid wacht op jou. Het is intuïtief, zelfs de donkerste energie weet van het licht af.

Er zijn overal veel luciferdragers. Overal waar mijn partner naartoe gaat is het publiek gevuld met luciferdragers. Daarom zijn zij er. Zij kunnen het niet precies weten maar zij voelen het van binnen.

Het zijn oude zielen die bij elkaar komen om deel te nemen aan een gebeurtenis die “Planten van de zaden van Vrede op Aarde” wordt genoemd. Als het 36-jarige venster (De Galactische uitlijning) voorbij is zijn zij secuur en permanent geplant. De potentie zal zichzelf ontrafelen en ontvouwen en er zullen veel wildcards voor jullie zijn. Wildcard is de term die wij gebruiken voor acties die onverwacht zijn en die dingen op de planeet veranderen. Zij doen zich vaak voor als landen een onverwachte ommekeer meemaken of als er een dictator onverwacht ten val komt. Een wildcard is een scenario waarin de mensheid begint om dingen samen te brengen in plaats van ze te scheiden.

Dit is de potentie die wij 22 jaar geleden zagen het is het potentieel dat wij vandaag verder zien gaan. Jullie zijn nog steeds op het goede spoor. Niets heeft het verstoord en jullie hebben nog steeds vrije keus. Het is geen gegeven en het is geen vaststaande toekomst.

Het is wel het sterkste potentieel dat wij zien in de kwantumsoep van heel veel potentiëlen., en dat is nog steeds zo. Het bouwt zichzelf op en er is bewijs van dat het zich overal manifesteert en dat de luciferdragers doorgaan met het ontsteken van hun lucifers.

Toen wij vanmorgen dit seminar openden met een korte boodschap nodigden wij degenen die een muur tussen hen en mij wilden opbouwen door zelftwijfel en door scepticisme, uit om mij een korte tijd binnen te laten. Nu geef ik jullie de mogelijkheid om die muur weer op te zetten. Als je hier bent gekomen en je wilt niets weten van dit metafysische praatje en er niet klaar voor bent is het jouw veiligheidsnet om de muur terug te zetten. Ik weet dat en ik zeg tegen jullie: ‘Zet hem terug” omdat jullie er niet klaar voor zijn. Wij zijn niet hier om ook maar iets bij jullie te forceren. Wij willen niet dat jullie weggaan met een energie die jullie niet willen.

Deze boodschap is voor die luciferdragers die voelen dat het geschikt voor hen is en op de juiste tijd. Maar ik wil hen wel een feit meegeven: Jullie zullen nooit vergeten wat je vandaag gehoord hebt. Er is geen deleteknop in het menselijk brein.

De lucifer gaat ook niet meer weg. De oude ziel draagt hem zolang hij hem nodig heeft. Jullie kinderen zullen hem ook dragen. Dit is de waarheid hierover en het is een goed plan. Nogmaals, minder dan een half procent van de menselijke populatie moet een lucifer aansteken om dit alles te laten gebeuren en dit gebeurt zo langzamerhand.

Er zijn er nog niet genoeg van jullie dus laat de lucifers vandaag branden in welke graad dan ook. Op een dag zul jij je realiseren dat om een volledig ontbrand licht te hebben er vele ontstoken moeten worden op veel verschillende plaatsen, niet maar eentje. Daarom zijn er zoveel lichtwerkers overal op aarde. Je zult ze nooit ontmoeten maar jullie kennen elkaar op een kwantummanier allemaal.

Dit was de boodschap van vandaag. Voor de luisteraar en de lezer, het is de boodschap van Kryon. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij wordt steeds bondiger en helderder als de energie toeneemt en toestaat dat deze dingen worden gezegd, worden genoemd en geleerd.

Dankbaar ben ik, als Kryon, om deze afstand te hebben afgelegd om de luciferdragers te ontmoeten waarvan ik altijd heb geweten dat zij er zouden zijn.

En zo is het.

Kryon.

De informatie is vrij en beschikbaar om uit te printen, te kopiëren en te distribueren als je dat wilt. Echter verkoop ervan in welke vorm dan ook is verboden door de uitgever.

Lee Carroll