Kryon: Autisme in spiritueel perspectief.

Kryon: Autisme in spiritueel perspectief.

Channeler: Lee Carroll / 19 april 2013
Vertaald door Henk Steur.

Gezegend is de autist die naar de Aarde is gekomen om jullie te tonen hoe de toekomstige menselijke ontwikkeling eruit zal zien

Wanneer interdimensionele schepsels deze planeet bezoeken, dan zien ze jullie als zwart-wit figuren op een stuk papier. Jullie weten niet eens in welke dimensie jullie vertoeven. Jullie weten niet eens dat jullie niet in kleur zijn. Waartoe, denken jullie, zijn de menselijke hersenen werkelijk in staat? Waarvoor denken jullie dat het brein gebouwd is?

Laat mij jullie een voorbeeld geven van iemand die jullie samenleving is gaan accepteren als “een persoon uit evenwicht.” Sommigen van jullie denken dat het om een ziekte gaat. Laat mij praten over de autist. Laten wij het hebben over autisme in wat jullie de ergste vorm noemen.

Gezegend is de autist die naar de Aarde is gekomen om jullie te tonen hoe de toekomstige menselijke ontwikkeling eruit zal zien. Zij besteden heel hun leven eraan om uit te zoeken hoe lineariteit werkt en dat frustreert hen. Gezegend is de savant(wetende) die door de Aarde wordt bekeken en als “uit evenwicht” wordt beschouwd. Want de mensen kunnen wat ze niet begrijpen niet zien. De autist is in staat uit het vel papier te komen en in kleur te zien. Veel autisten kunnen hetzelfde doen wat jullie rekenmachines op jullie bureaus ook kunnen doen, wisten jullie dat? En zij hebben geen rekenmachines nodig. Geef hun een probleem – een getal van twee cijfers vermenigvuldigd met een getal van drie cijfers. Let er dan op hoe snel zij het antwoord geven. Omdat zij niet-lineair zijn! Vraag hen welke dag van de week het zal zijn op 13 augustus 2012 en zij vertellen het jullie zonder dat ze een kalender nodig hebben. Je zou kunnen vragen “Wat voor soort geest kan dat?” Ik zal het jullie zeggen: een niet-lineaire geest zonder de scheidsmuren die jullie in je brein hebben.

Hebben jullie daar ooit bij stilgestaan?

De autist heeft een niet-lineaire geest. De barrières zijn verwijderd. Kun je je de frustratie van deze mensen voorstellen? Hij is in een wereld van zwart-wit verzeild geraakt, terwijl hij in kleur vertoeft. En niet alleen dat, jullie willen dat hij in een rechte lijn gaat, terwijl hij eraan gewend is in alle richtingen tegelijk te gaan. Dit verklaart ook dat de enige werkzame energieën om hem te kalmeren interdimensionaal van aard zijn: muziek, kunst en liefde. Begint het nu te dagen bij jullie? Wat er gebeurt, geliefden, en wat iedereen kan weten, zien en begrijpen is dat de lineariteit van de menselijke hersenen heel, heel langzaam minder wordt. Anders dan bij de autist zal het op een manier zijn die in balans is en zinvol overkomt. Met andere woorden, jullie zullen in staat zijn om in- en uit kwantumdenken te stappen iedere keer dat je in een lineaire 3D bestaan wilt leven, maar toch kwantumbewustzijn hebben. (…)

Jullie willen weten waarom er zoveel autisten geboren worden. Jullie zeggen dat het geen toeval meer kan zijn dat er plotseling zoveel van hen zijn. Er worden tegenwoordig meer autistische kinderen geboren dan er ooit op de planeet zijn geweest. Mensen haasten zich om te willen weten wat er mis is. Zou het aan de chemicaliën in het voedsel liggen? Misschien komt het door vaccinaties. Sommigen beweren zonder enige bewijsvoering “Ja, dat is het – het komt door vaccinaties.” Jullie grijpen naar bijna alles als een mogelijke verklaring om het vraagstuk op te lossen waarom er zoveel autisten op Aarde arriveren. Toch zijn er een paar mensen die naar de puzzel hebben gekeken en gezegd hebben: “Misschien evolueren we als menselijke soort en is dit de eerste golf van wat ons te wachten staat.” Niet mentaal gestoord, maar niet-lineair denken. Dat is inderdaad het geval. Jullie zien een vorm van evolutie en jullie noemen het vreemd en ongebruikelijk. Maar het gaat simpelweg om diegenen die in een vroeg stadium met geactiveerd kwantum DNA naar de Aarde gekomen zijn. Deze vroege voorloper heeft DNA geactiveerd op een ongecontroleerde manier en daarom is er een leerproces nodig om er wijs uit te worden. Dit doen zij en iedere generatie van savants zal een betere tijd hebben wanneer zij uitzoeken wat lineair is en wat niet.

Muziek.

Muziek is niet-lineair. Muziek raakt jullie hart. Nu weten jullie waarom.

Kijk naar het autistische kind hoe het doorloopt wat het moet doen (autisme in de meest ernstige vorm). Zij zijn zo niet-lineair dat het met ongelooflijk veel frustratie gepaard gaat zelfs als zij de menselijke stem proberen te linearizeren als je tegen hen praat. Zij herhalen dezelfde actie keer op keer in hun poging het niet-lineaire te lineariseren. De lineaire muren ontbreken in hun brein en zij moeten leren die muren te bouwen die zij nodig hebben. Mensen zien hen dan als een probleem, terwijl het geen probleem is. Het is een vorm van getalenteerde kinderen die de planeet in haar groei helpen. Gezegend zijn zij die naar de Aarde komen als de nieuwe golf van bewustzijn om jullie te laten zien wat er gaande is. Zij bereiden het podium voor een nieuw type mens. Want dit kwantumbewustzijn zal zich ontwikkelen op een evenwichtige manier waarbij velen de autistische talenten zullen hebben waar zij ze willen en de lineaire waar ze die willen. Daartoe is de menselijke geest in staat – om in een kwantumtoestand te zijn wanneer zij dit wenst. Dat is een terugkeer naar de manier waarop die jullie ooit was gegeven.

Laat mij jullie iets vertellen wat in jullie levens niet-lineair is. Wij hebben dit zelden aangeroerd. Aan jullie als mens zijn twee kwantum dingen gegeven die van de ene kant van de sluier naar de andere kant gaan en absoluut kwantum, niet-lineair zijn. Zij hebben structuur, maar zijn niet-lineair. Misschien heb je er nooit bij stil gestaan. Ik zal jullie vertellen welke het zijn: kunst en muziek. Er is geen limiet aan het aantal noten dat je tegelijkertijd kunt horen, waarnaar je brein kan luisteren en die zij tot een geheel kan samenvoegen. Er is geen limiet aan het aantal spelers in een symfonieorkest die op één podium samen kunnen komen in één harmonie. Hoe meer je toevoegt, hoe beter.

Probeer dat maar eens met sprekers! Heb je daar ooit over nagedacht? Er is geen limiet aan het aantal kleuren dat je kunt bevatten en in bepaalde patronen kunt vermengen. Zij zijn prachtig en alle kleuren spreken hun eigen taal. Muziek raakt jullie hart. Nu weten jullie waarom. Het is interdimensionaal, kwantum. Zo is het ontworpen. Pas datzelfde scenario nu op communicatie toe en je zult zien waar jullie heengaan. Dat is menselijke ontwikkeling. Het begin op deze planeet is er. Het zal langzaam gaan, maar dat is wat er gaande is.

En zo is het.

Kryon