Kryon: Begin van het activeren van het DNA.

Kryon: Begin van het activeren van het DNA.

Doorgegeven via Lee Carroll / 15 maart 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer zeggen wij dat de energie die hier wordt gepresenteerd puur is. Wij zeggen dat er geen agenda en geen manipulatie is. Er is geen plan om jullie wil te bemachtigen; alleen om jullie hart te openen.

Mensen zoeken naar de Schepper en dat doen zij bijna vanaf het moment waarop zij geboren zijn omdat er iets ontbreekt. Ik noem het de muziek, het lied dat zij al eonen hebben gehoord aan de andere kant van de sluier…..mijn kant. Het is een schok om op deze planeet in een menselijk lichaam geboren te worden, om opeens weer een cellulaire structuur gepresenteerd te krijgen. Daarna gebruiken jullie de rest van je leven om te zoeken naar het ontbrekende stukje.

Sommigen van jullie hebben ontdekt, misschien in jullie gebouwen voor eredienst, hoe het voelt om te knielen en de kracht van God aan te roepen…..en die over je heen te laten komen. Als dat zo is willen alleen maar hier zitten, nietwaar? Het is heerlijk. Sommigen van jullie hebben hetzelfde tijdens jullie meditaties. Het is prachtig. Jullie kunnen hier zitten en voor een tijdje in contact zijn, denken jullie. Het is iets lichamelijks wat jullie kunnen doen om die verbinding te maken die jullie missen.

In die korte momenten is alles in orde en voelen jullie je alsof je een tijd schept waarin jullie het aangezicht van God een beetje aanraken. Als jullie dat doen horen jullie de muziek en is alles goed. Jullie hebben veel tijd besteed aan de pogingen om iets te herscheppen wat ontbreekt…..ontbreekt vanaf de geboorte.

De mensheid heeft dit altijd gedaan. Ik weet waarom; omdat de muziek voor mij nooit ophoudt. Ik zeg jullie, als Kryon, dat ik mij niet kan voorstellen zonder te zijn. Wij zijn aan de hemelse koren die aan mijn kant van de sluier zingen, gewend omdat wij eeuwig zijn en hier thuishoren.Jullie hebben een eeuwigheid gebruikt om er in beide richtingen naar te luisteren en toch is het totaal niet met jullie verbonden als jullie op Aarde aankomen. Dat moet voor een mens frustrerend zijn, dat hij wegging ……en dat het er niet is.

Wij beginnen nu met de boodschap van vandaag en wij beginnen met dit te zeggen: Er is een nieuwe energie op deze planeet en die energie zoekt nu naar stukjes en porties van jullie zielenenergie die wij DNA noemen. Het is dat deel van jullie lichaam dat zowel in 3D als in multi-D is, waar het Hoger Zelf verblijft. Als jullie de energie van de nieuwe gereedschappen activeren, activeren jullie ook de her-lijning van het magnetische raster, het oprichten van het kristallijnen raster, de vibratorische cyclus van Gaia die de Maya’s voorspelden…..al deze dingen zijn in het spel. Dan roeren jullie in de energie van de Harmonische Convergentie en dat alles geeft jullie toestemming om een proces te beginnen dat een heilig diploma oplevert: meesterschap.

Dit zijn de gereedschappen voor meesterschap – de mogelijkheid voor jullie om een kwantumstaat te begrijpen die in jullie zit. In het proces van deze ontdekking zullen sommigen van jullie de muziek weer gaan horen. Ik beloof het. Het is niet iets waarvoor jullie moeten gaan zitten en mediteren om het te bereiken omdat DNA, als het is geactiveerd, veranderd blijft. Jullie hoeven het niet steeds aan en uit te knippen. Het is een complexe puzzel en ik vroeg mijn partner om vanavond langzaam en zorgvuldig te zijn zodat het direct helder is, goed uitgelegd en gecommuniceerd in liefde.

Wat volgt wordt ook opgenomen in een boek dus deze instructies hoort mijn partner ook voor het eerst. Het DNA-boek vordert en dit zal er een hoofdstuk van zijn want dit is het praktische deel van iets wat tot nu toe alleen maar academisch was……de 12 lagen van het DNA, hoe zij zijn geïdentificeerd, wat hun namen zijn en wat hun doel is. Maar nu is er nog meer van dit verhaal en vanavond heb ik uitgekozen om jullie deze informatie te geven op deze grootse plaats (Riga Arena), deze plaats van vele talen (De Baltische Staten), deze plaats van recentelijk vrijheid.

Er is een reden waarom wij dit nu aan jullie onthullen en een deel van de reden is dat het geen westerse boodschap is! Het is een universele boodschap voor de hele familie en zij zitten nu voor mij en luisteren naar vele talen. (Engels, Litouws, Russisch, Estonisch), maar voelen maar een taal – de derde taal van liefde.

De boodschap begint.

Er zijn vragen gekomen van mensen die hebben gewacht op een channeling zoals deze want zij vragen aan mijn partner: “Wat is dat met dat DNA? Waarom spreekt Kryon steeds over het DNA? Waarom praat hij niet over engelenzaken en esoterische dingen? Waarom vertelt hij ons niet wat wij hier kwamen doen? In plaats daarvan wil hij alleen maar over chemie praten.”

Als jullie dit hebben gezegd, geliefden, begrijpen jullie nog steeds het grote onderwerp niet dat is onthuld: Binnen jullie cellulaire structuur zit het gereedschap voor meesterschap en dat is niet onzichtbaar. Zij zijn een deel van de cellulaire structuur die door de wetenschap tegenwoordig op een heel andere manier wordt bestudeerd. De spirituele geheimen zitten in het DNA! De instructiesets voor meesterschap zitten in het DNA! Daardoor wordt een studie van DNA een studie voor meesterschap, de God binnenin en een ingang naar Al Wat Is.

Jullie hebben honderden miljarden kopieën van de dubbele helix in jullie lichaam en ik zal jullie de namen geven van de energieën die daarin zitten. Nu gaan wij over een paar specifieke praten, een set ervan. Voordat wij over de details spreken geven wij jullie nog eens enkele van de scenario’s die jullie moeten begrijpen.

Mensen willen lijsten! Jullie willen alles in delen doen zodat jullie het kunnen lineariseren in jullie geest. Het helpt jullie om te leren omdat jullie gewend zijn aan lineair denken. Jullie zijn ook gewend aan enkelvoudige mechanische doelen en chemische functies. Zelfs de meest complexe functies werken steeds op dezelfde manier. Jullie vinden uit wat wat doet en dat voegen jullie dat toe aan een lijst van dingen die steeds op een bepaalde manier verschijnen. Uiteindelijk worden jullie een chemicus die deze lineaire processen kent.

Kwantum-DNA werkt niet op een lineaire manier. Dit is wat ik bedoel: Binnen de meest complexe machines op de planeet, al hebben zij tienduizenden deeltjes, doen die deeltjes altijd hetzelfde. Jullie kunnen iets nemen dat duizend keer zo gecompliceerd is als een horloge, maar de veertjes en de radertjes blijven altijd veertjes en radertjes. Zij doen steeds weer hetzelfde op een complexe manier.

Jullie meest ontwikkelde elektronica doet hetzelfde. Zij zorgen steeds weer voor miljoenen identieke processen en de elektronenpaden doen steeds dezelfde switch…..een enkelvoudig proces wat snel en steeds weer plaatsvindt met lineaire complexiteit. Dat is niet zo bij het DNA! Het is geen machine. Jullie moeten aan het DNA gaan denken als totaal en compleet interactief van zichzelf. Als een deel ervan wijzigt verandert het deel ernaast ook. Jullie kunnen er geen apart doel uithalen voor specifieke DNA-delen die altijd hetzelfde doen. Denk aan die complexe klok waar wij het over hadden. Wat als het inter-dimensionaal is en de veer opeens een radertje wordt en het radertje zijn vorm en maat verandert als dat nodig is?

Denk hier eens aan – een deel dat niet langer nodig is dat gewoon verdwijnt en als er iets nodig is, dat dan verschijnt? Dat zou nog eens complex zijn, nietwaar? Als toevoeging: Deze kwantumklok beslist zelf om het tijdraam te veranderen waarvoor het is ontworpen om samen te werken. Vreemd? Dat is kwantum-DNA.

Enige tijd geleden gaven wij uitleg over de 12 lagen van het DNA zoals zij bestaan op een academische manier. Wij zijn echter voorzichtig om te vertellen wat elke laag steeds doet. Wij gaven jullie alleen hun doel en hun energie of hun opgeslagen attributen. Jullie zullen dat zo zien. Als zij samenwerken verandert elk ervan; dat wil zeggen: het verandert afhankelijk van wat de ander doet. Je zou dus kunnen zeggen dat het een machine is waarvan alle onderdelen doorgaan met opwaarderen en veranderen, afhankelijk van wat de machine nodig heeft.

In een kwantumstaat is er geen tijd. In een kwantumstaat is er geen echte plaats waar iets zich bevindt. Kwantummechanica zegt dat alle materie, als je het zo wilt noemen, of welke energie ook, als je het zo wilt noemen, overal tegelijk is. Stel je eens iets voor wat zo complex is. Stel je nu een voor dat dit honderden miljoenen malen is gedupliceerd in jullie lichaam.

Er is nog iets. Voordat wij beginnen aan een lijst met deze nieuwe gereedschapssets is er nog iets.

De reden waarom mijn partner aarzelt is omdat ik het hem laat zien en er geen woorden voor zijn. Er is geen wetenschap en toch is het nieuw voor hem. Om DNA goed te laten werken, om het alle dingen waarover wij spraken esoterisch of kwantum te laten doen, moeten 300 miljard deeltjes van het DNA elkaar tegelijkertijd kennen!

Er moet een communicatie plaatsvinden in het microscopische DNA van jullie teennagel en tegelijkertijd bij de langste haar op jullie hoofd. Zij moeten het beide direct weten. Dan moeten die miljarden stukjes ermee instemmen en moeten een opname hebben van bewustzijn. Dat moet allemaal gebeuren in een 3D-constructie – binnen jullie realiteit. Er is geen woord in de wetenschap voor dit proces totdat jullie ontdekken wat er geschapen is voor een omschrijving van fotonen en wat ‘verstrengeling’ heet.

Er is in plaats daarvan een ‘samenvloeien van energie.” Samenvloeien betekent een samensmelten van energieën zodat zij iets anders kunnen worden, een eenheid. De wetenschap ziet dat nog niet in het DNA maar op een bepaald niveau weten zij dat het moet bestaan. Hoe kan het menselijk lichaam anders doen wat het doet?

Cellulaire structuren zijn specifiek en uniek. Als een lineaire machine is het gespecialiseerd en jullie hebben van stamcellen gehoord die dat specialisme in zich dragen. DNA is identiek door het hele lichaam heen. Het is niet specifiek. Jullie hebben geen teennagel- DNA en geen haar-DNA of hart-DNA. Jullie hebben je eigen unieke DNA gekregen. Miljarden kopieën van dezelfde menselijke kwantumblauwdruk moeten direct met elkaar spreken of jullie zouden ophouden te bestaan. Hoe doen zij dat? Er is door de wetenschap geen naam gegeven aan het proces van communicatie tussen de DNA-lussen, maar dat komt nog wel. Dat is kwantumschap binnen de ‘soep’ van magnetisme.

Laten wij eens kijken hoe die communicatie wordt bereikt en de puzzel zal samenvallen want de magnetische meester is hier voor jullie. Velen hebben jarenlang gedacht dat het magnetische attribuut van Kryon over het magnetische raster ging. Dit is maar gedeeltelijk waar maar het gaat echt over het DNA. Zoals mijn partner al eerder aangaf is er iets wat jullie moeten weten over het DNA en dat is dat het magnetische componenten heeft.

Elke lus van DNA heeft een magnetisch veld dat de lus ernaast overlapt wat op zijn beurt weer de lus daarnaast overlapt. Honderden miljarden overlappingen en toch maar een bewustzijn. Dit vertegenwoordigt een magnetische afdruk die de mens met zich meedraagt. Magnetisme is een inter-dimensionale energie, een kwantumenergie, en deze afdruk schept het menselijk aura. Een aura is geen magnetisch veld en jullie zullen geen aura kunnen zien met magnetische apparatuur. Een aura is het resultaat van een samensmelting van DNA-communicatie binnen het menselijk lichaam, een kwantumafdruk, een samensmelting van energie om een niet te meten kwantumveld te scheppen door wat dan ook op de planeet.

Ik vertel jullie deze dingen omdat jullie moeten begrijpen dat wat er in het DNA gebeurt, allemaal tegelijkertijd gebeurt binnen elke energielaag ervan. Denk aan de coördinatie, de puzzel. Als jullie enige soort van esoterische activering hebben die nieuw is binnen jullie DNA, denk er dan eens aan wat er plaatsvindt! Honderden miljarden deeltjes ontvangen dat allemaal tegelijk. Hoe voelt dat?

Even nadenken……

Ik heb nu een paar minuten gechanneld en toch zijn er in een menigte als deze vele spirituele paden. Sommigen beginnen zich te realiseren dat dit een echte communicatie is en anderen zullen dat nooit doen. Er zullen er zijn die begrijpen wat er gaat komen en anderen doen dat niet. Daarom wordt het ook opgeschreven in echte tijd zodat jullie de informatie kunnen terugzoeken als jullie dat nodig vinden. Maar niets van wat er nu gebeurt zal jullie ooit nog gegeven worden; jullie en ik zijn in een kwantumstaat, lieve familie, nu, op dit moment. Doe er je voordeel mee want op deze plaats zijn er kwantumenergieën die door de gangpaden lopen. Sommigen raken jullie nu zelfs aan en jullie kunnen hen voelen.

Details….

Laten wij het over DNA hebben. Dit nu, mijn vriend, is cruciaal. Zet de cijfers en de doelen correct neer en vertel dit op een manier die begrip laat ontstaan. (instructies voor Lee)

In deze nieuwe energie zijn er vijf lagen die worden geactiveerd tot op een punt waarop er grote geschenken voor jullie zullen zijn. Ik zou het mis hebben als ik zei dat dit op een lineaire manier gebeurt want een van de vijf is altijd al geactiveerd geweest. Er zijn er dus eigenlijk maar vier, plus een! Nu zitten wij alweer in de problemen omdat wij kwantumenergieën aan het lineariseren zijn, proberen hen te tellen. Wij gaan dat toch doen omdat er geen andere manier is om kwantumdingen te communiceren anders dan dat ik hen terugbreng naar driedimensionale constructies om het uit te leggen. Dus doe ik dat!

Er zijn vijf kwantumenergieën betrokken bij de geschenken van deze eeuw. Vijf, en toch kunnen jullie zeggen dat wij de belangrijkste niet kunnen negeren want dat is de hoofd 3D-laag. Als jullie dat zouden zeggen, hebben jullie gelijk. Dat zou er dan zes energieën van maken maar ik blijf toch bij mijn concept van vijf omdat DNA-laag 1 altijd wordt beïnvloed door alles wat er gebeurt binnen de anderen.

Laag 1 is geïdentificeerd als de 3D dubbele Helix…..de lineaire chemie die jullie kunnen zien onder een microscoop . Hoewel de delen niet veranderen, hoe zij contact hebben met elkaar, is geprogrammeerd door de andere 11 lagen. Daarom is nummer 1 altijd in beweging. Hij vertegenwoordigt de chemie en daardoor vertegenwoordigt hij wat jullie zien en voelen.

In de numerologie is 5 het cijfer van verandering en het komt ons goed uit om dit in deze les te gebruiken. Alle vijf energieën of identiteiten van de lagen zijn de nummers 2, nummer 6, de combinatie van de lagen 7 en 8, en nummer 9. Zij vertegenwoordigen vijf energieën die zes lagen betreffen. Ik zal dit uitleggen als wij verdergaan en hen daarna op lijst zetten. Dit is een esoterische boodschap en hij is complex. Hij is prachtig, nieuw en hij begint jullie sommige dingen uit te leggen, concepten die jullie moeten weten. Het zorgt voor een uitleg over de beginnende geschenken van de opwaardering en zorgt ervoor dat jullie dingen kunnen doen waartoe jullie nooit eerder in staat zijn geweest. Het begint het onuitlegbare uit te leggen.

Ik heb jullie de alomvattende numerologie van deze boodschap al gegeven. Wij gaan dus dieper in de energie van numerologie. Als jullie eraan twijfelen of wij te maken hebben met de energie van 5, doe dan dit: Neem laag 2, laag 6, laag 7, acht en negen en tel ze op. Jullie zullen een numerologische energie van vijf krijgen. (2+6+7+8+9=32. De 32 is als die wordt teruggebracht naar een cijfer: vijf. Dus nogmaals, vijf betekent universele verandering. Zet je schrap voor verandering!

Nu geef ik jullie wat mijn partner de ontkenning noemt. (Kryon-glimlach) Geen van deze dingen gaat bij jullie gebeuren als jullie ze niet willen hebben. Het zijn geschenken voor lichtwerkers. Als lichtwerkers de deur willen openen, als zij willen duwen tegen de kwantumdelen van henzelf door een bewustzijn van keuze, zal de verandering plaatsvinden.

Als zij dat niet doen zal er niets van dit alles gebeuren. Jullie realiteit op deze planeet wordt gestuurd door bewustzijnskeuze.

Voor degenen die dit concept niet begrijpen, herhaal ik voor jullie de zeer beroemde Hardy paradox. Het zegt (in jullie eigen wetenschap) dat in een kwantumstaat, fotonen die worden geobserveerd hun attributen wijzigen. Dat is echt niet anders, want jullie intentie is de observatie om verandering te scheppen voor jullie kwantum-DNA. Zonder intentie gebeurt er niets.

De goede doctor met de semi-Litouwse naam (Kryon-teamlid Dr. Todd Ovokaitys) heeft het goed uitgelegd. Hij zegt dat DNA heel veel lijkt op het meest geavanceerde straalvliegtuig dat ooit is gemaakt. Toch is de energie op de planeet Aarde, die letterlijk spreekt tegen jullie DNA door het magnetische veld, altijd laag geweest.

Vergelen met de energie van meesterschap, vergeleken met de profeten, is jullie DNA altijd van lage energie geweest. Daarom taxiet dat prachtige vliegtuig steeds alleen maar heen en weer, door de hele geschiedenis heen. Nu verandert dat en zijn jullie klaar om te vliegen. Dat is de boodschap en dat is hij altijd geweest. Laten wij daar wat dieper op ingaan.

Lessen over DNA……kwantumlessen voor jullie en jullie verleden.

Laag 2 van jullie DNA is beschreven als de levenslessen van de mens. Als jullie het DNA in energiedelen verdelen en dan in 3D stoppen voor het lesgeven om het begrijpelijker te maken. Het is belangrijk dat jullie begrijpen wat een levensles is en waarom het in jullie DNA zit. Jullie komen ermee naar deze planeet en het is iets wat voor jullie en de Akashakroniek is geconstrueerd. Dat wil zeggen: jullie levensles is verbonden met jullie voorbije levens.

Omdat het is gerelateerd aan voorbije levens, jullie persoonlijke Akasha-DNA-opslag, is het gelinkt aan de lagen 7 en 8. (de Lemurische lagen van jullie DNA) Geen laag werkt alleen maar laten wij teruggaan naar nummer 2.

Voor degenen onder jullie die zeggen: “Levensles, klinkt als karma.” Dat is het niet. Het heeft niets van doen met karma. In plaats daarvan is het een energie die sommigen mogelijkheid of doel hebben genoemd. Wat is het wat jullie voortdrijft?

Sommigen van jullie komen hier weer en de cellen zingen de boodschap die zegt: “Ik wil nooit alleen zijn.” Wat denk je dat je levensles is? Alleen zijn! Lijkt niet eerlijk, nietwaar? Maar dat is de energie van de levensles.

Wat jullie vorige levens ook hebben samengesteld als een puzzel die dingen vertegenwoordigt die jullie nog niet hebben bereikt, zal jullie levensles zijn. Er zijn er velen in deze zaal die een ongeveer gelijkluidende levensles hebben en ik zal jullie vertellen wat dat is en jullie zullen weten dat ik gelijk heb. Generaties lang hebben de Baltische Staten een levensrealiteit gehad die was samengesteld voor jullie. Jullie zijn dit, jullie zijn dat. Jullie moeten zus denken, jullie moeten zo denken en jullie weten waar ik het over heb. Daarom zijn er zoveel levenslessen in deze zaal hetzelfde: Laat nooit meer een ander bepalen wat jullie samenleving moet doen. Laat de vrijheid en de onafhankelijkheid die nu in het hele land aanwezig zijn doorwerken in jullie denken. Dit is geen karma maar dat is persoonlijk en het geeft weer wat jullie doen met anderen. Dit is jullie levensles.

Weten jullie wat dit voor jullie als groep doet? Het versterkt jullie energie! Wees niet verrast als er hier op deze plaats een ontwaken want er is hier een spirituele basis. Dat is de manier waarop het werkt. Dat is laag 2 en hij wordt veranderd. Jullie zouden dus kunnen zeggen: Hoe is die veranderd? De levensles moet de levensles zijn. Hoe kan die veranderd worden als hij is gebaseerd op wat er momenteel gebeurt?” Ik zal het zo zeggen: Het wordt veranderd in zijn mogelijkheid om te manifesteren. De les kan dus hetzelfde zijn maar het resultaat van de les is grotelijks verhoogd. Blijf bij mij.

De laag die altijd overal bij betrokken is, is laag 6. Kennen jullie de numerologie van 6? Zoek maar op want wij hebben het jullie verteld: Het cijfer 6 vertegenwoordigt de energie van het Hoger Zelf. Als jullie dit nog niet eerder hebben gehoord moten jullie het nu horen: Waar is het Hoger Zelf? Gebaseerd op de woorden zou het hoger moeten zijn, niet? Dat is niet zo. Het enige wat hoger is, is de manier waarop jullie naar zijn vibratie kijken. Het is op een plaats die jullie het wil laten vereren. Realiseren jullie je dat velen van jullie naar huizen voor erediensten gaan om met jezelf in contact te komen? Dus knielen jullie en horen de muziek en bidden tot jezelf.!

Ik ben geen heiligschenner. Ik geef jullie kerninformatie over de manier waarop mensen werken en over jullie zienswijze over God. Het Hoger Zelf, die grote engel, die gouden ene, dat deel dat is verbonden met de andere kant van de sluier en dat jullie zielkern is, lijkt voor jullie altijd op God.

Toch is het een deel van jullie…..en het zit in jullie DNA! Jullie zouden er wel altijd mee verbonden willen zijn, nietwaar? Totdat deze nieuwe energie was ontwikkeld vereiste het dat jullie ervoor werkten omdat het niet binnen het normale bereik van jullie bewustzijn lag. Dat is het nu wel!

Wat denken jullie van een 100% connectie met je Hoger Zelf? “Kryon, als ik dat had was ik net als een meester.” Precies! En wat weerhoudt jullie ervan om te denken dat dit mogelijk is, geliefden? Is het een beetje te groots voor jullie? Nee, het is niet te groots! Het is het gevoel van een doel in het leven, dat er een heilige reden is waarom jullie hier zijn. Oh, de uitdagingen komen en gaan, maar dat is gewoon het leven. De liefde van God is altijd in jullie hart, altijd verbonden. De energie van de opwaardering begint de mogelijkheid voor jullie om dit te hebben te veranderen en het wordt nu veel makkelijker om meesterschap te bereiken.

Laag 6 moet zijn betrokken bij elke gereedschapsset die ik ook ooit voor jullie zal beschrijven. De intellectuelen die dit ding in 3D willen plaatsen zullen de lagen tellen om numerologische redenen en zeggen: “Wel, als die er altijd bij betrokken is moet je hem dan meetellen of niet?” Ik zeg jullie dat het niet echt iets uitmaakt omdat het blijft veranderen met elke laag waarmee hij werkt. Waarom zou je proberen om deze onvindbare energie die kwantum is te pakken te krijgen? Moeten jullie echt alles begrijpen om het te kunnen gebruiken? Laag 2 is dus de levensles en laag 6 is het Hoger Zelf. Zij zijn beide betrokken bij deze gereedschapsset. Nu komen wij bij de twee die cruciaal zijn en die wij al eerder hebben genoemd.

De twee belangrijkste……

De twee energielagen van het DNA die ik jullie nu ga geven zijn de belangrijkste menselijke energieën op de planeet. Zij zullen altijd het belangrijkst zijn omdat zij de machine voor karmische doelen aandrijven. Zij zijn verantwoordelijk voor levenslessen en zijn gerelateerd aan laag 6, het Hoger Zelf. Luister: Er zijn maar twee DNA-energiegroepen die in paren voorkomen. Het zijn laag 4 en 5 waar wij het vandaag niet over zullen hebben, en laag 7 en 8. Daar gaan wij het wel over hebben.

Net zoals 4 en 5 zijn 7 en 8 met elkaar getrouwd. Je zou kunnen zeggen: “Waarom is dat? Waarom noem je hen niet gewoon een laag?” Dat is om er de nadruk op te leggen en voor numerologen. (Kryon-glimlach) Jullie moesten horen hoe groot de energie is om het te begrijpen want de lagen 7 en 8 zijn wat wij de Lemurische lagen hebben genoemd. Het zijn scheppingslagen die jullie Akashakroniek zijn. Dat wil zeggen, de opslag van elk leven wat jullie ooit hadden op Aarde, alles wat jullie hebben gedaan, alles wat is bereikt, alle talenten die jullie hebben ervaren en de spirituele kruik die jullie op die lange weg hebben gevuld.

Wij hebben jullie channeling na channeling gebracht om die energie aan jullie te verklaren. Ik zeg het nogmaals: In jullie DNA is er spirituele kennis die jullie in eonen hebben geleerd. Hoeveel levens denken jullie dat je hebt gehad, oude zielen? Jullie zitten hier zonder enig bewijs dat jullie vorige levens hebben gehad maar jullie weten het intuïtief, nietwaar? Jazeker! Ik weet wie hier zijn en jullie kunnen het niet ontkennen.

Op die lange weg hebben jullie geleerd wat jullie nu weten, hebben jullie de stukjes van spiritueel doel en leren opgepakt. Jullie hebben ook alle fouten gemaakt die jullie nodig hadden te maken en ook dat vult de kennis in de spirituele kruik in jullie DNA.

Dan komen jullie deze keer weer hier als de mensen die hier in de stoelen zitten. Ik vraag jullie: Hebben jullie die kruik al geopend of gaan jullie al die fouten opnieuw maken? Jullie moeten dit weten: In die spirituele kruik, in die lagen van het DNA die de Akashakroniek heten, zijn levens met kennis. Als jullie ervoor kiezen om die kwantumkruik te openen zal er sjamanenenergie uitkomen! Jullie zullen veel wijzer zijn door dat te doen, geliefden.

Ik heb zojuist een van de attributen beschreven van het eerste geschenk. De mogelijkheid om direct spirituele kennis te hebben zodat jullie je doel kunnen kennen, je levenslessen. Voel de liefde van God in je leven en begin een proces van verbinden. Jullie krijgen dit door alleen maar die spirituele kruik te openen. Dat is niet niks, nietwaar? Het zal jullie leiden naar dat wat jullie moeten weten en naar synchroniciteit voor de manifestatie van waarvoor jullie hier zijn. Degenen die hun spirituele kruik zullen openen zullen ook kennis hebben over de richting die zij moeten inslaan in de nieuwe energie want er zijn vele nieuwe richtingen. Dat zal helpen hetgeen te verhogen waar ik jullie nu over ga vertellen en wat kwantum is. Het zal uiteindelijk allemaal samenvallen.

Laten wij het verder hebben over de interactie van de lagen 7 en 8 met laag 6, het Hoger Zelf. Wat denken jullie dat het belangrijkste is van de voorbije levens? Ik zal jullie twee attributen geven die niet nieuw zijn maar zij hebben een relatie met deze discussie.

Op een kwantummanier bestaat een vorig leven niet. Knoop dat in je oren want jullie DNA en Akashakroniek zijn in een kwantumstaat. Daarom kunnen jullie geen tijdreferentie gebruiken zoals het woord ‘vorig.’ “Wat is dan een vorig leven, Kryon? Leefden wij niet in het verleden?” Oh, in 3D zou dat wel kunnen maar de ervaringen ervan leven in jullie DNA als een huidige levensenergie. “Wat betekent dat, Kryon?” Ik zal dit op een begrijpelijke manier zeggen. Wat als jullie 300 jaar geleden een groot schilder waren? Wisten jullie dat dit talent nog steeds hier is? Het is nog steeds hier! “Kryon, ik kan niet eens tekenen.” Ik begrijp het, jullie hebben besloten en zeggen tegen mij: “Nee, ik heb het geprobeerd en ik kan niet tekenen!” Ik zeg jullie dat jullie het alleen maar in 3D hebben geprobeerd! Wat als jullie eens gingen mediteren en spraken met jullie cellulaire structuur en zeiden: “Ik wil graag met het leven verbonden worden waarin ik kon schilderen?”

Ik zal jullie iets vertellen dat jullie maar langzaam zullen leren: Begin het proces! Met intentie, claim dat talent. Jullie zullen gaan tekenen, beroerd in het begin, maar dan zal er wat gebeuren: er zullen kleuren komen op een manier als nooit tevoren. Jullie zullen merken hoe dat gaat. Mijn partner weet dat dit waar is want hij heeft zijn Akasha geraadpleegd om enige dingen te doen die ik hem gevraagd heb. Het heeft jaren geduurd maar hij vond wat hij al had en jullie kunnen het nu zien als hij in actie is. Jullie Akashakroniek is actueel en niet voorbij. Sla dit in je geheugen op!

Wat is nu de relatie met het Hoger Zelf? Ik zal het jullie zeggen: Als jullie naar een vorig leven kijken, zoals jullie dat noemen, laten wij zeggen honderden jaren geleden, en jullie waren in een of ander kantoor van een regressor (een terugziener), zouden zij jullie kunnen vertellen dat jullie ergens in het verleden waren. Zij zouden jullie kunnen vertellen dat jullie in het verleden iemand anders waren. Zij zouden jullie kunnen vertellen wie dat kan zijn geweest. Dat kunnen zij want het staat geschreven in jullie Akasha en het is ‘leesbaar’ voor velen. Hoe voelen jullie je?Voelen jullie je hiermee verbonden of voelen jullie je hiervan apart staan?

Wel, dit is wat ik jullie wil zeggen: Het Hoger Zelf, nummer 6, was toen hetzelfde Hoger Zelf als het nu is. Jullie hebben een verbinding met alles wat jullie ooit hebben gedaan. Jullie Hoger Zelf was er steeds bij! Het is het Hoger Zelf dat jullie nu hebben……dat deel van jullie dat zo kostbaar is, was elke keer dezelfde, honderden levens, hetzelfde Hoger Zelf! Weten jullie wat dat betekent? Het betekent dat jullie een vriend hebben die daarbij was!

Dat sluit aan op het volgende wat ik jullie wil geven. Dit wordt ingewikkeld en ik weet dat dit langdradig wordt, maar dit is belangrijk om te horen. In jullie Akashakroniek zijn attributen die jullie nodig hebben, geliefde mensen.

Deze keer, nu, in deze nieuwe tijd hebben jullie deze gereedschappen nodig. Jullie hebben dit meesterschap nodig. Jullie hebben die kwantumvolharding nodig. Waarom gaan jullie niet naar de Akasha en vragen het Hoger Zelf om die te activeren? Het Hoger Zelf zal het pakken en van jullie een volhardende, rustige persoon maken. Geloven jullie dat?

“Kryon, kan ik de attributen van mijn persoonlijkheid veranderen?” Daar gaat het juist om en dat is het nieuwe gereedschap. Oh, het gaat veel verder dan dat. Hoe zouden jullie het vinden om minder snel boos te worden? Hoe zouden jullie het vinden om een persoonlijkheid te hebben die nooit in drama of angst gaat? Hoeveel levens hebben jullie gehad waaruit jullie kunnen kiezen? Jullie kunnen ze nemen! Zij zijn daar! Zij leven in jullie DNA. Daarom zijn zij daar opgeslagen, Lemuriers. Ga er nu naartoe en pak ze!

Graven in de Akasha noemen wij dat. Het is het nieuwe gereedschap. Ga naar de delen die jullie zelf zijn, die jullie hebben geleefd en die jullie verdienen. Wat hebben jullie in dit leven geleerd? Ik gaf jullie de tijd, ik gaf jullie de hele avond, zouden jullie nu dan willen bezien wat jullie in dit leven hebben geleerd? Als vrouw, als man, als mens? Jullie zeggen nu: “Ik heb veel meer tijd dan een avond nodig op dat op te schrijven.” Ja, dat is zo! Vermenigvuldig dat nu met een paar honderd levens en je krijgt een bibliotheek van ervaring en kennis. Jullie hebben een groot pakhuis. Jullie hebben een immense hoeveelheid ervaringen maar in plaats van in het verleden is het allemaal in het NU. Het is allemaal jullie.

Robert Coxon.

Er zit een man naast mij (Robert Coxon, die muziek speelt bij deze channeling). Hij is de maestro van de dag. Laat mij jullie iets over hem vertellen: Toen hij was geboren wist hij hoe hij piano moest spelen. Wisten jullie dat? Hij zou kunnen zeggen dat hij pianolessen heeft gehad maar dat was niet zo. Ik zal jullie iets over hem vertellen. Toen hij hier kwam wist hij hoe hij moest spelen en hoe hij moest componeren. De liedjes zaten al in zijn hoofd want hij was nog niet klaar met zijn vorige leven! Hij leerde deze keer niet om de piano te spelen. Integendeel, hij leerde om zijn handen in vorm te krijgen terwijl hij opgroeide zodat hij de toetsen kon bereiken en doorgaan met wat hij al wist. Hij moest graven in de Akasha en zich ‘herinneren’ wat hij moest doen. Hij groef automatisch in de Akasha!

Hebben jullie gehoord over die wonderkinderen die konden schilderen als een meester? Zij zijn er, weet je? Vragen jullie je niet af hoe dat kan? Wel, dat heb ik jullie zojuist verteld. Hun vorige en hun huidige leven zijn zo transparant dat zij samenkomen als de mens wordt geborenen en zij gaan gewoon door waar zij waren gebleven.

Sommigen van jullie hebben dit op andere manieren gedaan omdat wat jullie in andere levens hebben gedaan beangstigend was. Misschien kwamen jullie hier met dezelfde angst als jullie toen hadden? Er zijn er zelfs die zeggen dat jullie zijn vervloekt met een of andere energie en dat jullie daar nooit onderuit kunnen. Ik zal jullie zeggen dat die energie in jullie Akasha zit en dat jullie die erin stopten……angst die zo sterk is dat hij deze levensles, jullie Hoger Zelf en jullie hele Akasha beïnvloedt.

Wordt het tijd om dat kwijt te raken? Dat kunnen jullie! Jullie kunnen naar die energetische lagen van al die levens gaan en het leven van een held eruit pikken, zelfverzekerd, moedig, liefdevol, vredelievend en gezond. Hebben jullie in de gaten dat ik jullie de laatste nog niet heb gegeven? Dat ga ik nu doen.

De negende laag.

Wij hebben de negende laag de Helende laag genoemd. In 3D worden jullie erg opgewonden en zouden kunnen zeggen: “Die wil ik wel.” alsof jullie dat zomaar zouden kunnen oppakken. Dat kunnen jullie niet. Zij zijn interactief, weten jullie nog? Ik heb dit eerder gezegd. Als jullie voor een schaal soep zitten kunnen jullie er niet in grijpen en de smaak van de tomatenmoleculen eruit halen. Dat gaat ook niet bij DNA omdat het interactief is.

Het is de smaak van het DNA die jullie proeven, die jullie ruiken. Hoe zouden jullie het vinden om de smaak te veranderen van wie jullie zijn? Hoe zouden jullie het vinden om het meesterschap op te pakken wat plaatsvond in een ander leven? De gereedschappen ervoor zijn aanwezig!

Laag 9 wordt de helende laag genoemd, niet omdat hij het lichaam geneest – dat hebben wij nooit gezegd – het geneest de Akasha! Nu onthullen wij enkele geheimen: Al deze lagen werken samen en sommige ervan waren slapend tijdens alle tijd van de mensheid op deze planeet, klaar om geactiveerd te worden als de energie van de Aarde een bepaald punt zou hebben bereikt. Dat is nu! Ik spreek vanavond tegen een groep mensen die weten wat het is om beperkt te zijn door een oude energie en opeens vrijgelaten te worden en een onafhankelijke geest te zijn. Daarom heb ik ervoor gekozen om deze boodschap eerst hier te brengen omdat jullie het in verband kunnen brengen met een uitbreiding van bewustzijn, met de vreugde van vrijlating, met het idee dat alles mogelijk is.

Laag 9 heelt dus de Akasha. “Wat betekent dat, Kryon?”het betekent dat jullie de mogelijkheid hebben om naar jullie Akashakroniek te gaan en het kunnen uitzoeken. Op jullie eigen manier genezen jullie jezelf door een verandering te scheppen in jullie DNA door middel van de Akashakroniek.

Zijn jullie naar deze planeet gekomen met een lichaam waar iets mis mee is? “Kryon, ik heb een aanleg voor een ziekte. Mijn ouders hadden het en mijn zus had het, ik kan het ook krijgen.” Jullie zullen dit niet geloven dus wil ik dat jullie de puurheid van deze boodschap voelen. Ik wil dat jullie de liefde voelen in wat er gegeven wordt want ik geef jullie dingen die vreemd klinken, onmogelijk klinken en die alleen de meesters die op Aarde rondliepen konden doen. Ik ga jullie nu vertellen, lieve mensen, dat jullie kunnen uitzoeken uit jullie eigen Akashakroniek en het puurste DNA vinden dat ooit van jullie was, dat oppakken en plaatsen op de attributen van jullie huidige gezondheid. Daar gaat laag negen allemaal over…..genezen van de Akasha.

“Bedoel jij dat wij onszelf kunnen genezen?”Oh, ja! Daarom zijn jullie hier en zijn jullie in onzekerheid en ga ik jullie vertellen hoe. Het is makkelijk en het is moeilijk, afhankelijk van jullie geloof hierin. Is dit een echte communicatie vanaf de andere kant van de sluier of niet? Als jullie hier zitten en zeggen: ”Het is alleen maar een man in een stoel.” hoop ik dat jullie een prettig leven hebben omdat jullie DNA precies hetzelfde blijft als het nu is. Als jullie deel willen zijn van de opwaardering moeten jullie gaan beginnen met het uitbreiden van jullie bewustzijn door de dingen erin mee te nemen die onzichtbaar zijn.

Kunnen jullie de liefde van God hier voelen? Als jullie dat kunnen is het een goed begin. Ik zeg jullie dit: Als jullie deze boodschap kunnen voelen kunnen jullie bereiken wat die zegt. De genezing gebeurt niet ineens maar ik zal jullie de methode geven. Elk van jullie is uniek op de planeet. Elk van jullie heeft een unieke levensles.

Elk van jullie heeft een uniek patroon van levens die in het verleden zijn geleefd en jullie Hoger Zelf is ook uniek.

Dit beperkt mijn mogelijkheid om jullie een soort van 3D-generieke lijst te geven of een manier om jezelf te genezen omdat jullie te maken hebben met de specifieke dingen van ‘jullie.’ Waarom gaan wij daarom niet even zitten in een rustig moment, met puurheid en zeggen tegen Spirit: “Ik wil deze dingen graag hebben. Ik geef toestemming om de benodigde energieën in mijn leven te activeren om de doelen te bereiken waarvoor ik ben gekomen. Ik wil vreugde in mijn leven in mijn Akasha vinden want ik verdien het en ik heb het verdiend. Ik had positieve, vreugdevolle levens en daarom wil ik die energie weer hebben.

Laten wij zeggen dat jullie zelfwaardering willen. Jullie roepen het uit: “Spirit…..lichaam, ik wil zelfwaardering omdat ik daar niet veel van heb.” Wat er vervolgens zal gebeuren is dat het Hoger Zelf naar de Akasha zal gaan en de strijder op het slagveld meeneemt…..jou, in een ander leven. Dit individu staat recht overeind tussen andere mensen en is moedig in de strijd. Jullie vragen niet om ego maar eerder om een ‘verzekering van persoonlijkheid.’ Onthoud dat jullie er alleen maar om vragen om te duiken in wat jullie al hebben geschapen!

Voor degenen die dit boek willen schrijven, of een spreker of en acteur zoeken in hun DNA, doe het! Zij zijn daar. Hoe ik dat weet? Omdat juist de mensen die dit zullen vragen voor mij zitten en lezen. Zij zijn de oude zielen van de planeet en hebben de meest gevulde Akashakronieken……de meeste ervaringen van alle mensen.

Degene die spirituele kennis wil vinden, ga het vinden in de spirituele kruik! Daarin is de sjamaan die jij was of de leraar van spirituele zaken in jouw eigen dorp. Het is daar allemaal. Ik weet het omdat ik jullie ken!

Terugblik.

Er zijn dus vijf lagen/energieën die zijn geactiveerd: Levenslessen (laag 2), Hoger Zelf (laag 6), twee Lemurische lagen (& en 8) en de helende laag. (laag 9) Dit zijn geschenken voor deze tijd. Zij zijn inter-dimensionaal en ik kan niet afsluiten voordat ik jullie heb gevraagd om de cijfers weg te gooien. Jullie moeten hen niet als apart zien zoals ik jullie heb verteld. Ik wil dat jullie hen zien als een kern van licht dat pulseert……een doorgang. Ik wil jullie zeggen over die doorgang van activering: Hij pulseert met de muziek van de andere kant van de sluier.

Als jullie dat licht in jullie meditaties met pure intentie benaderen zullen jullie de hand van de Schepper vinden die naar jullie is uitgestoken! De reden? Omdat de Schepper gevonden wil worden! Wisten jullie dat? Is jullie verteld dat de weg naar God moeilijk zou zijn? Is jullie verteld dat jullie daarvoor zouden moeten lijden? Of dat het God niet echt iets kan schelen? Niet is verder dan de waarheid want de Schepper wil gevonden worden omdat de Schepper familie is. Als jullie op die deur duwen zullen jullie hulp krijgen. Het is geen taak die jullie alleen moeten uitvoeren. Het is een samenwerkende energie, een partnerschap. Ik ga het nogmaals zeggen: DNA is een kwantumpartnerschap.

Er is een opwaardering bezig en jullie zien die alleen in 3 dimensies. Hij is gevuld met verandering en angst en onzekerheid. Het kan het weer zijn of de economie of problemen met de familie, of zelfs het werk. Dat is de opwaardering en toch is er ook een andere opwaardering gaande. Als jullie er op een kwantummanier naar kunnen kijken is het de opwaardering waarover wij 20 jaar geleden hebben gesproken. Alle gereedschappen om daarmee om te gaan zijn jullie nu gegeven. Allemaal!

Alle deze dingen zijn samengepakt in wat Peggy het raster noemt (Peggy Dubro’s lessen over het Kosmische raster). Het Raster vertegenwoordigt de persoonlijke Akasha-attributen van een mens, een kwantumenergie die hem omringt en die gebruikt kan worden. Inclusief genezing, levensbalans en zelfs meesterschap. Het DNA is alleen maar het vehikel van een kwantumstaat.

Een kwantumstaat is overal. Dit wordt moeilijk voor jullie om te gebruiken, mensen, maar er zijn nu echt geen delen van jullie DNA aanwezig. Zij zijn verspreid over het hele universum!

God weet wie jullie zijn, oh kwantum-Ene. Als jullie die delen gaan activeren zal jullie raster van kleur veranderen, wisten jullie dat? Oh, dat zullen wij aan Peggy overlaten om jullie te vertellen. (Kryon-knipoog)

Er zijn nieuwe energieën en vandaag gaven wij jullie de beschrijvingen van nieuwe gereedschappen die hiermee te maken hebben. Dit alles begon jaren geleden, zo’n 20 jaar. Het was om jullie voor te bereiden op een plaats waar jullie nu hulp zouden krijgen. Alles waar mijn partner doorheen is gegaan en alle podia waar hij op zat hebben hem voorbereid op dit moment want hij kan nu beginnen met het schrijven van het boek over het DNA van de mens. Het is spectaculair.

Dat is de boodschap van vandaag. Oh, geliefden, wij zijn klaar om te vertrekken. Het deel dat door mijn partner heen komt wil niet vertrekken, zie je, omdat ik met hem op deze manier ben verbonden en dat weet hij. Maar het deel dat aan de andere kant van de sluier is en kwantum is, vertrekt nooit. Het zal door de deur lopen als jullie dat willen, de hand van jullie Hoger Zelf vasthouden als jullie dat willen. Wat een geschenk! Wat een energie! Er zijn inderdaad mensen die zeiden dat dit niet kon gebeuren, dat de mensheid statisch zou blijven en nooit zou gaan bewegen. De mensheid zou nooit betrokken worden, zou nooit het diploma halen en zat vast in een laag bewustzijn. Dat alles veranderde in 1987. Velen van jullie waren hier en ervoor verantwoordelijk en weten het zelfs niet meer. Er gebeurt veel aan de andere kant van de sluier dat jullie betreft. Sommigen van jullie zitten daarom in de stoelen en als dat zo is weten jullie waarover ik het heb.

Ik ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid. Ik draai in een energie van waardering als ik jullie de voeten was dat zoiets kan bestaan. Ik waardeer het dat ik jullie dit soort boodschappen uiteindelijk kan brengen. Gefeliciteerd, geliefde mensheid, want jullie zijn op weg. Met vrije wil. Laat het zo zijn dat jullie deze plaats verlicht verlaten, meer dan toen jullie kwamen. Met vrije keuze, laat het zo zijn dat jullie deze plaats verlaten en er klaar voor zijn om dingen te doen waar jullie je niet bewust van waren dat jullie die konden doen. Verspreid uit vrije keuze het licht van deze boodschap en van wie jullie zijn uit…..een stukje van God. Ik nodig jullie uit om de muziek te horen.

En zo is het.

KRYON