Kryon. Begrijp je dualiteit.

Kryon. Begrijp je dualiteit.

Lee Carroll / 2 april  2011
Vertaald: Harmen Schouwerwou

OPMERKING VAN LEE: Deze transcriptie is feitelijk een combinatie van 3 channelings over dit onderwerp die gedurende twee maanden plaat vonden. Het is een van de moeilijkste onderwerpen voor de New Age, en Kryon vindt een duidelijke uitleg van het grootste belang! Het is een moeilijk onderwerp dat voor velen ongelooflijk lijkt of bedreigend of duister. Het veroorzaakt in sommigen van jullie woede en in anderen ongeloof, maar het is een kernwaarheid die begrepen moet worden. Want, zonder deze kennis, sta je voor een grote barrière die je belemmert verlicht te worden.

Gegroet, beste mensen, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Er zijn mensen die zouden zeggen dat dit soort communicatie onmogelijk is, te moeilijk. ‘Wat is het proces’, zeggen ze, waardoor het menselijk wezen zou kunnen spreken alsof de mens de verbinding was?’ En ik zeg jullie – dat proces is gemakkelijk uit te leggen, want de mens is de engel op Aarde. Er is een directe verbinding naar de Geest (Spirit) en jullie hebben deze het Hoger Zelf genoemd.

Dit spirituele deel van de mens is als een antenne die je hele leven golft in de wind. Sommigen van jullie weten wat je hiermee moet doen – je sluit je aan op dit heilige kanaal. De meesten doen dit niet. Maar, zodra je dit doet kom je in de meest diepe meditatie. De uitnodiging in deze energie is om dat kanaal te ontwikkelen en je af te stemmen op die energie.

Velen beginnen zich op die energie van het Hoger Zelf af te stemmen. Dit zijn degenen die voor de eerste keer in hun leven ontdekten dat er meer is dan wat zij dachten over God. Ik heb jullie al 18 jaar verteld dat de aarde op een hogere trilling begint te vibreren. Wat jullie nu in jullie nieuws zien zijn de aardschokken en er zullen meer volgen. Dat wil zeggen – er zijn velen die uit hun mythologie losgerukt zijn en vragen: ‘Wat is waar, wat is onwaar?’ Ze zeggen: ‘Waarom voel ik in mijn hart, mijn ziel dat God groter is dan mij verteld is?’ Dan zullen er zijn die naar mijn woorden van de afgelopen 18 jaar kijken en ze zullen overweldigd worden door het onderricht. ‘Waar moet ik beginnen’, zeggen ze, of ‘Wat moet ik nu doen? Waar is een begin, zodat ik me niet door al dat studiemateriaal hoef te worstelen?’ Het antwoord ligt besloten in wat je hoort en leest en ik heb mijn partner opgedragen een aantal channelings te doen, getiteld ‘Het Lichtwerkershandboek – een Plek om te Starten’. Ik heb hem instructies gegeven die het meeste profijt opleveren, waardoor de meesten het kunnen zien en vanuit een vrije keus het materiaal kunnen onderzoeken.

Sommigen die aan deze reis beginnen en die zojuist zijn gearriveerd, stellen de vraag: ‘Wat voel ik nu? Kan het zijn dat het echt is wat de mens doet wat hij doet?’(het channelen). En zo niet, waarom voel ik dit dan?’ Dit zijn goede vragen en het antwoord is dat de aarde inderdaad op een hogere trilling vibreert waardoor het bewustzijn zich gaat openen. Ieder van jullie bezit Lemurische trekjes – zo niet direct, dan wel indirect. Dat wil zeggen – jullie stammen af van het Lemurische ras – het ras met een kwantumkijk op het Universum, degenen die als eersten ontwaakten voor de informatie over wie ze waren. En hier zitten jullie nu, op deze moderne dag, nu er een ander ontwaken is waarvan jullie de frontlinie vormen … sinds de eersten die ontwaakten de oude zielen waren. Wij hebben jullie dit al eerder verteld. Dus, oude zielen, jullie mogen dan wel die ervaring hebben, maar jullie worden nog steeds bepaald door de driedimensionale wetten en door een culturele mythologie die aangeeft wie jullie zijn en wie God is.

Impressie van Lemurie-ochtend.

Het volgende zou wel eens in strijd kunnen zijn met wat jullie is geleerd, en zo ja – stop en beproef de energie van waarheid. Neem niet aan dat alles wat je leest of hoort een absolute waarheid is, want jullie moeten je eigen onderscheidingsvermogen gebruiken. Gebruik je intellect in combinatie met je hart en vraag Spirit: ‘Is het waar? Is het juist?’ Want bepaalde informatie kan een uitdaging betekenen voor je kernovertuiging en voor alles wat je is geleerd. Dat gaan wij dus doen – alle duistere onderwerpen aan de orde stellen.

Hierbij verklaar ik dat dit Les 2 is van het Lichtwerkershandboek. De eerste les was bedoeld om jullie te laten begrijpen dat er meer is op de aarde dan je denkt – het begin – de Harmonische Convergentie – de toename aan hulpmiddelen en intuïtie en het openen van de energie waarvan je deel uitmaakt. Dit alles vind je in les 1. Dus we hebben deze slimme plek uitgekozen voor les 2. (San Diego) Laat de luisteraar en de lezer weten dat de plek waar deze informatie wordt gegeven de oorsprong van Kryon is. Hier bevinden zich familieleden, die geduldig en vriendelijk waren voor de bedenker, mijn partner, in het begin van het channelen. Ze gaven hem, iemand zonder ervaring, de gelegenheid en aanvaarden hem zoals hij was toen hij het ‘wiel nog moest uitvinden’. En zo werd de cirkel gevuld en is hij terug in de energie waarmee hij begon, niet te ver van de plek waar het fysiek begon. De reden waarom we deze plek hebben gekozen is vanwege het feit dat het een ‘zwaar’ onderwerp is waarvan jullie op de hoogte moeten zijn. Het nieuws is geen slecht nieuws. Het is gewoon diepzinnig nieuws. Houd je vast, want indien je dit niet eerder hebt gehoord, zal het je uitdagen en je diepste overtuigingen in beroering brengen. Sommigen zullen boos worden, anderen niet. Enkelen zullen terug willen slaan … de meesten niet. Want dit zijn de energieën die de kern vormen van je dualiteit … de studie van licht en duister in je.

Het definiëren van dualiteit.

Het eerste wat jullie moeten weten – los van het feit dat binnenin je goddelijkheid bestaat – dat op deze planeet iets is dat dualiteit wordt genoemd. Die dualiteit representeert zich als een balans naar de goddelijkheid … de donkerste energie die je je ooit kunt voorstellen, die jij bent met je naam erop. Bij je geboorte komt het binnen en blijft bij je tot je laatste ademtocht. Sommigen hebben het de Schaduw Zelf genoemd, anderen noemen dit het Duistere Zelf. Sommigen hebben dit het kwaad genoemd, anderen noemen het de duistere kant. Deze eigenschap, dit kenmerk van jou heeft een naam en het wordt dualiteit genoemd. Dualiteit is een exacte uitdrukking, want het is een ontworpen deel van jou. Het is je bij je geboorte toegewezen en je nam het niet mee vanaf de andere kant van de sluier, want deze planeet is de heksenketel van de dualiteit waar de test wordt voltooid.

Deze test behelst dat, engelen die zich voordoen als mensen, zelfs naar dit speelveld komen en met deze dualiteit (duister en licht) de balans tussen beide proberen te vinden. Het is een energietest, niet de mens, maar het voelt alsof het een test is van je ziel. Zoals het je misschien is opgevallen, elk menselijk wezen moet voor zichzelf besluiten of het echt is of niet. Je moet individueel beslissen, zonder de leer van een kerkelijke organisatie, zonder degenen die je vertellen wat je wel en wat je niet moet geloven. De dagen beginnen af te nemen waarop je jouw geloof van de ziel kan ophangen aan de wagen van geschiedenis en de mythologie die het vertegenwoordigt. Want deze energie begint zich te ontwikkelen uit het individuele onderzoek van spirituele zaken … een wens om nu eens echt de waarheid te willen weten.

Wanneer je op de aarde komt, krijg je iets wat je niet gepland had, en ik zal je er alles over vertellen. Ik zal je vertellen hoe krachtig het is en ik zal je hiervan voorbeelden geven. Vervolgens ga ik je vertellen wat je eraan kunt doen. Voordat we verdergaan, bespreek ik wat deze duale energie gedaan heeft voor jullie geschiedenis, want het is de basis en de kern van alle godsdienstige, religieuze mythologische verhalen. Het is de basis en de kern van zelfs de Griekse goden. De dualiteit van de mensheid heeft alle verhalen gebracht naar het punt van magie, goed en slecht, duister en licht – de krachten die hier zijn.

Het menselijk wezen krijgt, zelfs in jullie cultuur, te horen dat er lang geleden in de hemel een strijd werd gevoerd. Tussen haakjes, dit gebeurde niet. Er is geen strijd aan de andere kant van de sluier. Strijd en conflict zijn concepten die gebaseerd zijn op dualiteit. Denk hier eens over na. God neemt niet deel aan jullie 3D ervaringen, toch blijven jullie maar volhouden in jullie spirituele geschiedenis dat dit wel het geval is. Engelen vechten niet, er is geen machtsstrijd en het paradigma van je bewustzijn wordt niet doorgegeven aan de werkingen van Spirit.

Maar in deze mythologie viel een engel werkelijk uit de hemel en zijn naam was Lucifer. Dat is sterk, want er is niet zoiets als een hemel! Opnieuw, jullie hebben ‘plekken’ gecreëerd in een inter-dimensionale staat en dat is onmogelijk. Er is alleen maar thuis, de plek waar je bent wanneer je niet hier bent … en het is geen plek. Het is een staat van inter-dimensionale energie en het is tijdloos. Maar zoals het in mythologieën gaat – die gevallen engel was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een eigen plek, een duivelse plek die Hel wordt genoemd, een plek waar je naartoe gaat als je je niet gedraagt.

Stop nu met het verhaal. Zo klinkt God toch niet? Of klinkt dat als iets van de mens? Ik vraag dit alleen maar omdat je op een bepaald punt de waarheid moet onderkennen en scheiden van wat je intuïtie nu toeschreeuwt. Ga verder met lezen en overweeg of je familie dit zou creëren – de hel is een plek waar je automatisch naartoe gaat wanneer je sterft! (volgens de mythologie) Daar lijd je eeuwig. Punt uit. Tenzij, natuurlijk, je op Aarde iets doet, iets dat wordt gevoegd, geproclameerd en in een van die dozen van je cultureel geloof wordt gestopt. Opnieuw, klinkt dit als God of is dat misschien een menselijk verzinsel?

Beste mensen, opnieuw zeggen we – er bestaat geen Lucifer. Ik vertel jullie iets zeer interessants over de mensheid.

Van al het goede dat je overkomt, zeg je: ‘God is goed. God deed dit voor mij. Ik ben zo blij, ik ben dicht bij God, want God deed het.’’ En wanneer er iets slechts gebeurd, zegt het menselijk wezen vaak: ‘Dit is afschuwelijk, dit is de duivelse kant. De duivel heeft mij in zijn greep. Ik weet niet wat er is gebeurd.’ Deze houding betekent natuurlijk dat de mens niet verantwoordelijk is voor het goede of het slechte! Ze dobberen rond en hopen dat ze niet in de verkeerde energie terechtkomen terwijl ze hun eigen zaken dienen! Maar als ze geluk hebben zal de strijd tussen God en Satan hen niet deren. De mens zal uiteindelijk overwinnen en naar de hemel gaan wanneer hij sterft indien hij zich gedraagt en zijn macht weggeeft aan de mythologie van historie … wat gevonden kan worden in meer dan 700 versies van spiritueel geloof op deze planeet, in veelvormige structuren, en in gevarieerde regels. Klinkt dit als God? Nee dus. Het zijn mensenverhalen, vaak door spirituele leiders van grote integriteit opgedist, leiders die zeker zijn dat zij het correcte pad bewandelen.

Dit wordt jullie niet verteld om maar iemand te veroordelen. Het is gewoon de historische waarheid. Wij hebben jullie vanaf het begin gezegd dat wij alles en iedereen respecteren omdat allen God zoeken. Maar de ‘nieuwe energie’ zoeker moet beginnen de waarheid in zichzelf te zoeken, dus wij willen hierin de helpende hand bieden … jullie een ander perspectief bieden. Want het zal de toekomst veranderen en een hogere vibratie gaan brengen naar de aarde.

Noteer hier dat dit niet een boodschap is die je weer in een spirituele doos kunt stoppen! Want dit is geen organisatie rond het werk van Kryon, of New Age in het algemeen. Er is geen plek om maar iets toe te voegen, geen structuur om te bezoeken, geen historische menselijke profeet om te vereren en geen centraal boek met regels. Dit is een nieuw spiritueel model, waar miljoenen de waarheid gaan onderzoeken in hun binnenste – alle regels, alle doctrines, alle liefde die hen naar deze plek hebben gebracht. Zij zullen opnieuw controleren wat zij voelen en wat ze om zich heen zien. Velen zullen zich afvragen waarom een dergelijke grote, wereldwijde groep van mensen zo collectief in hun denken kunnen zijn, zonder structuur of leiderschap of lidmaatschap van wat dan ook. Het is de nieuwe manier waarop alles gaat, waar je zult ontdekken dat je innerlijk waar en echt is, in tegenstelling tot datgene wat je wordt verteld door degenen die de mythologie van de geschiedenis napraten … waarvan de meesten er zelf niet eens in geloven.

Wat de bevestiging van deze mythologie over de trek- en duwenergieën op Aarde aandrijft is zeer echt. Dit ongeloof van jullie is de oorzaak dat er misschien zoiets duister in jezelf zou kunnen bestaan, of dat zoiets groots als God in je aanwezig zou kunnen zijn. Er wordt jullie geleerd dat je niets bent, vies geboren en daarom geef je jouw kracht van het goede weg en de kracht van het duister. En daar zit je dan – machteloos, onwetend dat beide grootse krachten in je ziel zetelen. Snap je het? In die toestand van waardeloosheid ben je rijp voor bijna iedereen die je belangstelling in hun eigen systeem van God willen vangen. Vijfentachtig procent van de aardse bevolking heeft, inderdaad, voor zichzelf de dozen gecreëerd, van waaruit ze alles in deze 3D staat kunnen uitleggen. Is het niet interessant dat het eerste wat de mens doet wanneer hij volwassen wordt – naar deze antwoorden zoeken? Het is God in je DNA die je aandrijft de schepper te zoeken.

God in je Dna.

Hier is de waarheid. Er is een deeltje van God dat met jou binnenkomt – en dat hebben we de laatste keer besproken. Het woont in je en het wacht op het ontwaken en het bevindt zich in een kwantumenergie. (inter-dimensionaal en geen 3D) Het is schitterend. Het is licht. Er is een reden waarom je opgepord en geduwd wordt om ‘eens rustig te gaan zitten’ zoals men zegt, want je zult weten dat je een deeltje van alles bent. Het is geen toeval dat je hier bent, of dat je dit leest. Dit heeft je volledige instemming, wist je dat? En misschien weet je nog niet wat je hiermee aan moet, maar besef dit – alleen al je aanwezigheid om te vragen verandert de planeet. Wist je dat? Alleen al je aanwezigheid hier, het luisteren, helpt de planeet. Dat is een boodschap voor een andere dag. Dit deeltje van God in jou heeft een balans, want ook bevindt zich in jou het duisterste van het duister en dit kreeg jouw naam. Daarom is dit dualiteit. We zeiden dat al, maar jullie moeten het opnieuw horen.

De 3D aanpak van strijd.

De 3D aanpak van strijd is dat, wanneer je een vijand hebt, je deze overwint. In 3D ga je de strijd aan en je doodt het. Dan is het verdwenen en je verrijst in een overwinningsroes en zegt: ‘Dat deeltje in mij dat duivels is, is overwonnen en is nu verdwenen’. Dat lijkt je logisch. Dus zijn er veel plekken waar je naartoe kunt gaan om ‘het monster vanbinnen te verslaan’ en je hoeft niet ver te zoeken om je hierbij te helpen. Maar dit is geen zaak voor de dualiteit, want je bent je hele leven hiermee verbonden. Als je dit wilt vernietigen betekent dat de dood van de mens. Maar velen zeggen: ‘Wat is de zin van een vijand in mij die zo sterk is … om het gewoon te laten bestaan. Je moet er iets mee doen. Maar je werkt met deze energie in je zonder het concept van elimineren. Wij noemen het daarentegen balans … en dit, mijn beste, is een geavanceerd concept voor bijna ieder levend mens. Want het moet het overlevingsinstinct – in de kernbetekenis van het woord – verwijderen. Het transcendeert de vlucht- of vechtgevoelens en verwisselt deze voor een wijsheid die we jullie al 18 jaar lang willen overdragen. Vandaar dat deze Les 2 de erkenning is van datgene wat in jou is, wat je zelfs niet wilt toegeven dat het er is. Het nogal een opgave om te geloven dat je God in je binnenste hebt … maar het is niet zo moeilijk om het te vinden. Maar te geloven dat de kernduivel zich ook in je bevindt is een belediging voor je intellectuele zelf en de integriteit die de meesten van jullie meedragen voor een eerlijk leven. Met andere woorden – dit hele concept moet je ‘uit je doos’ onderzoeken.

Onthulling van de Waarheid van Dualiteit.

De dualiteit openbaart zich op zoveel verschillende manieren. Ik zou ze zelfs niet moeten opsommen, maar voor de nieuwelingen hier, zal ik … enkele minder belangrijker en belangrijke noemen.

Drama is er een van. Ken je menselijke wezens die overleven door zich in te spinnen in drama? De ironie is dat zij de Lichtwerker telefoneren, want die is in balans en draagt een licht waardoor degenen die niet in evenwicht zijn, worden aangetrokken. Ze zullen zeggen: ‘Er is meer drama in mijn leven dan ik aan kan. Er is dit en er is dat. Ik dacht dat ik het al opgelost had, maar het komt terug.’ Dan zul je hen geduldig je wijsheid geven – voor de 100 ste keer en het zal goed zijn zoals het altijd is gegaan. Maar, wanneer je de telefoon weer ophangt weet je al wat er weer gaat gebeuren, niet waar? Ze zullen zich niets van je advies aantrekken. Ze wilden alleen maar een stem horen die hen vertelde wat zij al wisten. De volgende dag krijg je weer een telefoontje die zegt: ‘Wel, dit en dat is gebeurd en het houdt maar niet op’. Eindelijk vertel je hen misschien de waarheid … je zou kunnen zeggen: ‘Begrijp je waarom je dit allemaal naar je toetrekt? Dat je dit nodig hebt om te overleven? En ze zullen zeggen: ‘Nooit! Ik vraag hier nooit om!’ Maar dat doen ze wel. En ik zal je vertellen waarom – omdat ze zich hierbij prettig voelen. Want, zou er geen drama zijn in hun leven, dan zouden ze moeten kijken naar de sjamaan die ze zijn! Gezegend de mens die het drama heeft laten vallen en de spirituele kant heeft gezien, want heel vaak verbergt het drama iets heel dieps – een licht dat hun leven wil binnenstromen. Maar ze zijn hiervoor zo bang! Daarom bedekt drama datgene waar ze in hun werkelijkheid mee om moeten leren gaan en drama wordt behaaglijkheid.

Je zorgen maken is de volgende. Zorgen over alles! Zij die zich zorgen maken zijn degenen die zich machteloos voelen om maar iets te creëren! Sommigen van jullie worden ’s morgens om drie uur wakker en maken zich zorgen over het feit dat ze niets hebben om bezorgd over te zijn. Wanneer je begint dat duistere fenomeen dat je dualiteit noemt in balans te brengen, verdwijnt één ding – je bezorgdheid, want je hebt het gevoel dat het systeem begint te werken, en, inderdaad, je bent niet alleen. Er is een plan, en je zorgen vallen weg. Maar dat duistere iets wil je wakker maken en zeggen: ‘Wel, kijk hier eens! Laten we ons hierover zorgen maken.’ Dan geeft het je dit – wat je een waslijst noemt – van dingen waarover je je zorgen behoort te maken. Dat is wanneer je zelfs niet meer in slaap kunt komen. Dan sta je op. Je weet hoe dat voelt, niet waar? Dat is volslagen menselijk.

Drama en zorgen leiden naar een gemis aan eigenwaarde en naar angst. Je kijkt naar jezelf in de spiegel en alles wat je ziet is een ouder wordend menselijk wezen en je denkt dat dit alles is wat het leven biedt. ‘Waar is mijn jeugd gebleven?’ Zeg je. ‘’Waarom kan niet terug’ zeg je. ‘Wat is het doel van het leven. Ik ben zo’n klein deeltje van dit systeem.’ En dat duistere stemmetje in je zegt: ‘Kom op jongen, je hebt het bij het rechte eind. Je bent niets! En je zult nooit wat worden. Je bent hier bij toeval. Wanneer je dood gaat, over en uit, je bent verdwenen’. En om de een of andere reden laat de mens zijn hoofd hangen en zegt: ‘Correct.’

Vanuit jouw perspectief is het misschien niet eerlijk wat ik ga zeggen. Maar 3D is eerlijk voor je en vertegenwoordigt niet de grootsheid van wat de mensen eens voor zichzelf hadden gewild. Want de duistere kant van jullie wordt gemakkelijk gevolgd. Niet de goddelijke kant van jullie. De ironie is dat het zo gemakkelijk is om datgene wat je ontkend hebt naar buiten te brengen om vervolgens een entiteit te creëren die verantwoordelijk is … de duivel, het kwaad. Dus, het lijkt alsof de duivel overal is! En God is nergens. De werkelijkheid is dat dit de balans is van dualiteit. Je moet naar God uitkijken, maar je duistere kant drukt altijd op de knoppen. Het was op die manier gecreëerd en het is eerlijk in zijn balans. In de laatste sessie zul je zien waarom, want de ontdekking van het God-zelf brengt licht en duister voor altijd in evenwicht. Er is een reden voor dit alles en die is zeer diepzinnig, doch moeilijk uit te leggen in 3D. Er moet een balans zijn, een yin en een yang voor alles in de natuur. Het gaat altijd over balans, evenwicht. De energietest op Aarde wordt gedaan door deeltjes van God die zich vermommen als mensen. Ze komen en gaan, veranderen delen in dit energiespel. Ze worden niet getest, doch houden zich eerder bezig met het uitvoeren van de test zelf. Waar blijft de balans wanneer je beide zowel duister en licht geeft? En wat zal er met de Aarde gebeuren? De antwoorden zijn verborgen voor jullie, maar zijn delen van het Universum zelf en de manifestatie van alles wat op Aarde gebeurt, de enige planeet van vrije keus, tot nu toe.

Een yin en een yang voor alles in de natuur.

Degenen die zich overgeven aan deze duistere energieën van hun eigen dualiteit zullen dan zelf dieper vallen in de volgende lagen van duisternis – woede, haat, geweld, dood, moordenaar zonder wroeging. ‘Inderdaad!’ zul je zeggen, ‘Welnu, Mr. Kryon, je hebt het over het kwaad.’ Werkelijk? En wat is het kwaad? Ik zal het jullie zeggen. Het is de duistere kant van wat in het menselijk wezen gereed is om te worden ontwikkeld en tot rijpheid te komen.

Als je daar naartoe wilt gaan – een duister mens worden – heb je alle macht die je wilt tot je beschikking. Je kunt er rechtstreeks komen, want het is een vrije keus. God staat je niet in de weg, wist je dat? O, er zijn zoveel mensen die zullen zeggen: ‘Welnu, dat gebeurt omdat de duivel er bij betrokken is. Hij zal me helpen. Hij zal me naar beneden trekken.’ En er zijn riten die dit vereren. De waarheid? Niemand zal je ergens naartoe trekken, dierbaar menselijk wezen. Dat is je eigen keus. Vele mensen gaan daar naartoe omdat ze daar hun macht vinden. Daar hebben ze macht over andere mensen … om zorgen, drama en controle te creëren.

De dictators van deze planeet, de vroegere en de huidige, vonden daar hun macht. Ze kregen mensen zover om aandacht aan hen te schenken. Als ze genoeg menselijke wezens hebben gedood, creëert het angst in hun machtzone. Dat is wat ze doen en dat hoef ik jullie niet te vertellen. Jullie weten het. En ik zeg je, hoewel dat slecht is, dat de mens zelf de macht van het kwaad beoefent. Misschien wil je dit niet horen, maar ik moet dit jullie zeggen. Ik heb het nodig om alles wat nog gaat komen te laten begrijpen.

Het menselijk wezen is machtig in beide richtingen. Het bezit in de kern de energieën van de engel of van het kwaad. ‘Beste Kryon, je vertelde me dat er zoiets is als een duivel. Ik geloof het niet. Ik ben op plekken geweest en ik heb de magie gezien. Ik heb demonen gezien die van menselijke wezens verjaagd werden. Ik heb fysieke vormen gezien die over de vloer kropen en vertrokken.’ Menselijk wezen, geloof je wonderen? Zo ja, wie vertelde je dat ze altijd voorzien waren van licht? Herinner je je dat ik je over de balans verteld heb? Zwarte magie is gewoon wonderen die gecreëerd werden door de duistere macht van een mens. Een menselijk wezen kan dit doen. Er zijn mensen die zeggen:’ Ik heb voodoo gezien, het is zo echt. Het is zo werkelijk. Mensen geven zichzelf over. Ze werden gedood en ze werden ziek vanwege een suggestie. Dat is het kwaad.’ En opnieuw zeg ik, verwelkom de macht van het menselijke wezen. Onderzoek je geschiedenis. Kijk naar de dictators die woorden spraken die zovele mensen overtuigden dat ze miljoenen konden vermoorden. Ik zeg je – dit is het vermogen van de mens en zijn macht.

De andere kant van de medaille.

Welnu, waarom vertel ik jullie dit alles? Wees nergens bang voor, want het enige wat ik jullie vertelde betrof de kern van jullie … en jullie hebben alles onder controle. Er is echter wel een andere kant. Lieverd, als je dit voor de eerste keer leest of hoort en dit is Les 2 voor je, dan kan ik je vertellen dat het beter gaat worden! Dat duistere deel van jou zegt nu op dit moment: ‘Ik geloof het niet. Stop met lezen! Luister niet meer.’ Waarom? Omdat de rest van het verhaal nu volgt.

Het duistere deel weet – op het moment dat je verder kijkt – dat alles over is. Want je ziet iets wat je niet mag zien … de vrije keus om de macht van het uitbalanceren te zien … en o, wat een macht! Zou je de enorme brigade engelen nu in je ruimte zien die de energie van belangstelling die je hebt ontwikkeld zou gebruiken, dan zou je verbaasd staan. Want zij zijn nu gereed om je gevecht met jou te bestrijden. Je komt naar deze planeet met een deeltje van God in jou. Het duistere deel in je is er om de beginnende energie die karma creëert te temperen. Het is daar met een reden en je krijgt het op het moment van je geboorte. Hoevelen van jullie leerden hun kinderen boos te worden wanneer een ander kind met het speelgoed wilde spelen? Hoevelen van jullie ouders leerden jullie kinderen jaloers of woedend te worden? En jullie zeggen: ‘Deze dingen heb ik mijn kind nooit geleerd.’ En ik zal zeggen – ik weet het. Ze kregen dit bij de geboorte mee en jullie dus ook. Begin je het te begrijpen?

Nu gaan we over naar het goede nieuws. Je kunt dit in balans brengen of niet. De meerderheid van de mensheid blijft zitten waar het zit en laat het gebeuren. Dat wil zeggen dat het idee is dat het met jou in balans is – de ene kant is even sterk als de andere. Je ziet het elke dag in je cultuur. Je hebt geleerd dat je naar een gebouw (kerk) moet gaan om al die afschuwelijke dingen in je brein te bekennen. Daar krijg je voor een klein poosje kwijtschelding van Gods boosheid. Vervolgens komt het kwelduiveltje weer terug! Wat een voorbeeld van overgave. Het is een constant yin/yang, niet waar, tussen schoon en vuil? Wat een mythologie! Denk je dat God een dergelijk systeem heeft gecreëerd?

Dualiteit.

Dit heeft God gecreëerd: Binnenin je is een goddelijk systeem voor het in evenwicht brengen van deze dualiteit, op een manier waarop het (de dualiteit) geen vaste grond kan krijgen. Gebruik pure intentie en zeg: ‘Beste God, ik ben dit gedoe beu. Toon me wat ik moet weten om dit in perspectief te plaatsen.’ Dit is het begin, want het vertegenwoordigt jou in een toestand van willen, bereid zijn, je duwt op de deur naar de andere kant van de sluier, je vraagt de goddelijkheid in je te ontdekken. Nu ontstaat er het begin van een balans. En we vertelden jullie in de eerste les – er ontwikkelt zich een compleet totaalsysteem. Het zet die duistere kant van je op een plek die je zelfs niet meer kunt vinden.

De dualiteit van duister en licht werd gecreëerd voor dit aardesysteem. Maar deze twee energieën zijn zeer, zeer verschillend. Het duister in je heeft totaal geen besef wat je spiritueel doet. Denk hier eens over na. Degene onder jullie die beslissingen spiritueel maakt en zijn vermogens van intuïtie en onderscheiden volgt, die vertrouwt op het deeltje van God in zichzelf, creëert een energie die onzichtbaar is aan de kant van zijn dualiteit! Het duistere deel heeft geen idee wat je doet of hebt gedaan. Het is alleen maar boos dat het je niet langer kan bereiken. Wanneer je eenmaal in het licht stapt en aan deze reis begint, is dat deel dat jou in je hele leven zoveel moeilijkheden berokkende, van geen enkel belang meer. Het is als een kind op de achterbank dat tekeer gaat en je irriteert en doorlopend vraagt: ‘Zijn we er nog niet?’ Dat is het enige wat ie kan doen – op de achterbank slaan. Maar het is er altijd en de ene keer is het lawaai groter dan een andere keer.

Sommigen raken geïrriteerd, zelfs onder de lichtwerkers. Ze zeggen: ‘Waarom herhaalt zich dit steeds? Ik dacht dat mijn spiritueel werk het helemaal rustig zou houden.’ Nee dus, omdat het altijd zijn kop opsteekt. Er zijn perioden van zwakte; opnieuw, het is een situatie van evenwicht. Welnu, moest ik jullie dit vertellen? Beste lichtwerker, straf jezelf niet emotioneel, want je gaat door deze cycli. De ene keer is het moeilijker dan de andere. Dat is normaal, lief menselijk wezen, omdat je altijd werkt aan de puzzel tussen licht en duistere energie. Het is een aanhoudende strijd die pas eindigt bij je laatste ademtocht. Maar degenen van jullie die in het licht zijn gestapt zijn in het voordeel. Hoewel dit wel echt simpel lijkt, wil ik jullie herinneren aan mijn lichtlessen in de afgelopen jaren – een volledig duister stadion met 10.000 mensen, wordt veranderd door de mens die één lamp aansteekt. Want wanneer je één lichtbron aansteekt, kan het duister – zoals het is gedefinieerd – niet langer bestaan, hoe duister het ook is. Dit is macht. Dus, zie je nu de billijkheid hiervan? Hoewel de uitdagende kant van de mensheid zichzelf intuïtief toont en de Goddelijke kant dus niet … wanneer je het licht vindt, duwt het de dualiteit in een toestand van machteloosheid, waarin het duister zit opgesloten. Daarom bevindt de macht zich aan de kant van het licht. Licht is actief en het duister is dat niet. Het duister kan niet tevoorschijn komen en een verlicht vertrek duister maken! Maar licht zal een duister vertrek totaal veranderen, verlichten.

Misschien is het tijd dit uit te proberen? Met zuivere intentie zeggen: ‘Beste God, zeg me wat ik moet weten.’ Dat start het proces. Zeg Hem niet wat Hij in je leven moet doen. Zeg alleen maar: ‘Ik ben gereed om te weten.’ Dat is een verklaring van wijsheid en dat gebeurt wanneer begint te ontdekken wie je bent. Wees niet verbaasd wanneer liefde je hart binnenstroomt. Wees niet verbaasd als je ziet dat engelen je bij de hand nemen en je dat gevoel niet kunt verklaren. Wees niet verbaasd als je een niet uit te leggen vrede ervaart … en angst? Dat is een belangrijke. Kijk waar de angst ontstaat. Het begint in je buik. Dat is een lagere energie-eigenschap van de mensheid. Het begint in de buik. Het heeft niets te maken met je verlichting of je derde oog. Het begint op die plek waar je het kunt controleren. Maar wanneer dat niet lukt, zal het zich snel verplaatsen naar je brein.

De volgende keer dat je een angstige reactie krijgt, heb je de moed, de wijsheid, de kracht om te zeggen: ‘Stop! Ik weet wat je doet. Beweeg je niet.’ Laat het duister en de angst niet verder komen dan de bodem van je hart. Laat je wijsheid en je liefde en je kennis van de God in je jou overnemen. Dan zul je ontdekken dat de angst verdwijnt. Het zal verdwijnen. Soms probeert het je in de nacht te pakken te nemen! Maar zelfs dan kun je het controleren, totaal. Denk aan de liefde van God in je in een beschermende, verlichte staat. Zeg: ‘Ga weg. Ga naar de achterbank. Ik weet wie je bent. Je bent het duistere deel van mij, maar je kunt me niet meer controleren.’

Klinkt dit alles erg eenvoudig … misschien dwaas? Zou het kunnen dat het antwoord op al die uitdagingen in het leven zo gemakkelijk is? Vraag het overal. Het is niet gemakkelijk. Maar het is een belangrijke stap van vertrouwen dat je innerlijk scheidt van een deel van jou waarvan je dacht dat het ergens anders vandaan kwam. Velen vinden scheiding beangstigend! We hebben hierover gesproken in Boek Eén van Kryon. We noemden het de ‘Implantatie’. Het is een implantatie van toestemming om de dualiteit te veranderen! Dat is de lichtwerker.

Ik vertel jullie wat ik mijn partner (Lee) vertelde toen hij dit de eerste keer deed. Ik zei: ‘Beste partner, je hebt nu het vermogen om met je licht in de hoogste mythologie op de planeet te staan – in de pentagram te staan. Doe het terwijl zij hun grappige kostuums aantrekken en vreemde woorden zingen (chanten) om je pijn te doen. Laat hen hun magie op jou uitproberen, je hoeft niets anders te doen dan bij hun pogingen te glimlachen. Want je licht is veel grootser dan alles wat een menselijk wezen uit zijn eigen duisternis tevoorschijn kan toveren … veel grootser dan elk duister, of zelfs een groep menselijke wezens kan creëren. Want je bent verbonden met de bron.’ Vraag hem. Hij deed het. Want dit gebeurde tijdens zijn eerste bezoek aan de Verenigde Naties toen een groep hun magie op hem losliet en het resultaat was … niets. Duisternis op licht loslaten heeft geen effect. Dat is de waarheid.

Het onderwerp van deze les, beste mensen, betreft de waarheid dat jullie machtiger zijn dan wat dan ook van het duister op deze planeet, machtiger dan elke demon die zich misschien in je bevindt, zoals je is verteld. En als je een bewijs wilt, duw dan op de deur naar God. Laat ons binnen en je zult ontdekken dat datgene wat ik jullie vandaag verteld heb de waarheid is. En daarom noemen ze dit de sluier, want het verbergt volledig wat daar in werkelijkheid is.

Wees je bewust – vandaag hebben we jullie toch niet gevraagd je ergens bij aan te sluiten, niet waar? Wees je bewust – vandaag hebben we jullie niet gevraagd enig protocol te volgen die je introduceert bij de vele boeken en lessen die je kunt kopen. We hebben jullie daarentegen uitgenodigd de instructies in je DNA te lezen waarmee je hier kwam. Laat het meesterschap zichzelf bewijzen, sjamanen die jullie zijn!

Dat is de boodschap van deze dag. Dit is de enige die we op die manier aan jullie zullen geven. Jullie kunnen erover nadenken wanneer jullie kijken naar de duw- en trekenergieën op deze planeet. Gezegend zijn zij die de energie van deze dag en van deze les hebben gevoeld. Want zij worden zeer bemind door een entiteit die bij hen wil zijn … ik. Je vraagt je nu zeker af wie eigenlijk wie wilde zien, niet waar?

En zo is het.

Kryon.

www.unitynet.nl