Kryon: Bericht voor de Joden. 1.

Kryon: Bericht voor de Joden. 1.

Doorgegeven via Lee Carroll / 27 oktober 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

OCHTENDVERRASSINGSCHANNELING.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische energie. Er zijn er velen die niet geloven dat dit kan gebeuren. Het is de stem van een mens die jullie horen en die gebruik maakt van zijn eigen taal en zijn eigen intellect maar die de woorden uitdrukt vanaf de andere kant van de sluier.

Velen zullen zeggen dat het niet kan. Iets verderop vandaag zullen wij jullie de afstamming van Kryon geven.

Wij gaan proberen om jullie een opname te geven, een plaatje van wat er echt op de planeet is gebeurd in de laatste paar jaren.

Ik ben mij bewust van waar jullie zitten en waar mijn partner nu zit. Heel veel van onze informatie is over Israël gegaan. Veel van waarover wij spreken in wereldgebeurtenissen en wereld-energieën heeft hier zijn centrum. Al lijkt het voor jullie niet zo te zijn is er hier opwinding. Wat hier gebeurt maakt een verschil voor allen. Maar op deze paar momenten wil ik spreken tot degenen in de stoelen. Oh, er zal ook wel gelezen worden, maar ik wil spreken tegen degenen die in de stoel zitten.

Veel van jullie zijn wat jullie Israëlische Joden zouden noemen. Wat denken jullie over jezelf? Wie denken jullie dat jullie echt zijn? Vragen jullie je ooit iets af over de dingen en piekeren jullie er wel eens over waarom jullie hier zijn? Sommigen van jullie zijn uit andere landen gekomen om hier te zijn en anderen zijn hier geboren. Ik zal jullie iets vertellen. Het is geen toeval. Hebben jullie je ooit iets afgevraagd over jullie afstamming en jullie geschiedenis en de plaats waar jullie zouden spelen met betrekking tot de mensheid op de planeet? En hoe zien jullie die situatie? Meer dan dat, hoe kijken jullie naar de geschiedenis? Toen jullie jong waren en leerden over de geschiedenis van jullie volk wat voelden jullie over de vervolgingen? Wat dachten jullie over je eigen levens en van degenen voor jullie toen jullie leerden over wat er in de geschiedenis was gebeurd?

Ik zal jullie zeggen hoe sommigen zich voelden: verdrietig, boos, niet begrijpend waarom God jullie zou hebben uitgekozen uit alle anderen om dit te laten gebeuren. De geschiedenis wijst uit dat jullie door slavernij heen zijn gegaan en opgejaagd en vervolgd…..nergens gewenst, waar jullie ook naartoe gingen. Jullie hadden niet eens een eigen land! Waarom zou dat zo zijn? Denk er eens over na….het is de enige groep die zo is. Altijd zijn er ergens op de wereld van die ‘situaties’ geweest.

En hoe zien jullie dat binnen jezelf? Zeiden jullie misschien: “Wel, God straft ons voor iets waarvan wij ons niet bewust zijn.” Wel, als jullie iets van deze ontmoeting meenemen dan toch dit want ik wil jullie een andere zienswijze geven. Laat de groep op deze plaats binnenkomen en tegen jullie harten spreken als ik deze dingen zeg. Laat de engelen die jullie kennen naast jullie zitten. Misschien zitten degenen waarvan jullie hebben gehouden en die jullie zijn verloren, jullie verwanten, wel in het gangpad tussen jullie in? Dat doen zij inderdaad en wel zo dat als ik deze woorden spreek, jullie zullen begrijpen dat wat ik zeg waar is.

Hebben jullie je ooit afgevraagd wat jullie hebben dat anderen niet hebben? En misschien, heel misschien is het heiligheid en kracht? Jullie zijn door de geschiedenis heen vervolgd. Wat als degenen die willen dat jullie er zelfs niet zouden zijn, intuïtief de krachten in jullie zien? En zij willen die kracht. Wat als er in jullie DNA een God aanwezig is? Wat als jullie allemaal een heiligheid meedragen dat een katalysator is voor puurheid van karma? Wel, het is waar…..dat alles is waar.

Wat als jullie meer talent hadden voor een verbinding met Spirit? Verandert dat iets voor jullie? Wie zijn jullie om te denken dat jullie de wereld kunnen veranderen? Ik zal het jullie zeggen. Binnenin jullie is er een echte kracht gebouwd om de planeet te veranderen. En als jullie dat willen doen en als jullie de rest van de wereld laten zien dat jullie dat willen doen, gaan jullie bijval krijgen van mensen waarvan jullie nooit zouden hebben gedacht dat zij dat zouden doen.

Er komt een nieuw bewustzijn op deze planeet. Ondanks wat jullie in de straten zien; ondanks de situaties en de zorgen; ondanks alle doden is er een bewustzijn op deze planeet als vuurtorens die bereid zijn hun licht te laten schijnen op Israël en jullie te steunen voor vrede op Aarde. En het moet hier beginnen…..nergens anders.

En waarom zouden jullie hier blijven? Waarom nu? Omdat jullie degenen zijn met de verbinding. Die hebben jullie altijd gehad! Weeg dit moment eens! Voelden jullie de liefde van God toen het werd uitgesproken? Dit is de waarheid. Wie zijn jullie? Jullie zijn de enigen die kunnen beginnen met het proces dat vrede op Aarde heet. En jullie vragen je af waarom wij hier komen om jullie te bezoeken met mijn partner en de groep? Er is geen plaats waar hij liever is dan tussen die geheiligde mensen met die soort kracht. En dus, geliefden, zullen jullie jezelf misschien een beetje anders bekijken als je hier anders weggaat dan toen jullie zijn gekomen. Ik hoop het. En zo is het.

AVOND CHANNELING.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische energie. Sinds de laatste keer dat jullie mijn stem hebben gehoord heb ik de zaal niet verlaten. Mensen hebben vaak een interessant perspectief over wat er aan de andere kant van de sluier gebeurt. Jullie denken dat meedoen aan spirituele dingen zoiets is als een knop omdraaien. Als je spiritueel genoeg bent, draai je een knop om en zul je diepgaande dingen krijgen. En later, als je denkt dat de knop weer is teruggedraaid worden jullie weer een gewoon mens. Maar jullie begrijpen het echte proces niet. Er is niet zoiets als een gewoon mens! Wij zien de gehele mensheid als grootser dan alles in het universum. Jullie begrijpen nog steeds niet dat jullie de zaden van God in jullie dragen. In plaats daarvan voelen jullie nog steeds dat je de knop moet omdraaien.

Als jullie niet hier zijn, zijn jullie echt bij mij als een broer en een zus. Hier zijn jullie blind voor als jullie hier zitten. Alles wat jullie zien is een leven, dat van jezelf, en dat is soms een moeilijk leven. Jullie lijken je niet te herinneren wie jullie waren en jullie herinneren je de reizen niet die jullie eerder maakten. Maar jullie DNA weet het want het is inderdaad verantwoordelijk voor enkele van de attributen van “wie jullie werkelijk zijn.”

Vele jaren geleden vertelden wij jullie dat er iets speciaals aan de Joden is. Wij zeiden jullie dat zij hebben wat wij toen ‘pure karmische attributen van menselijkheid’ hebben. Moeilijk uit te leggen, maar zij dragen de kern van het zaad van de mensheid. Als je iemand bent die inderdaad gelooft dat je hier vele malen komt (reïncarnatie) en vele levens hebt gehad die jij je niet kunt herinneren, het verschil tussen de Joden en de andere mensen is dat jullie hebben besloten om vele malen achtereen te komen als Joods.

Daarom dragen jullie in je DNA de vele levens van het attribuut van Joods te zijn, zelfs soms duizenden jaren! Als jullie besluiten om niet in die familie terug te keren zijn de ‘regels’ dat jullie nooit meer terugkomen. Soms vormt dat jullie gewoonten en soms vormt het nog wel meer dan dat.

Dit is anders dan bij degenen die komen en gaan en een veel groter variëteit hebben om uit te kiezen binnen vele karmische groepen. Jullie hebben er meestal maar een gehad.

Sommigen van jullie hebben er geen hoop op. Dat zit sterk in jullie DNA. Jullie hebben steeds dezelfde uitdagingen en vaak gaan zij over worstelingen, leven en dood en zelfs de vreselijke dingen van degenen die jullie zoeken om je te vernietigen. Jullie zeggen: “Wij zijn nooit in staat geweest om te doen waarvoor wij hier kwamen!” En ik wil jullie zeggen dat jullie gelijk zouden hebben, behalve dat er dingen zijn veranderd. Daarom is Kryon hier.

Mijn volledige aankomst op de planeet heeft met jullie te maken. Laat mij jullie de afstamming van Kryon geven, maar als ik dat doe wil ik dat jullie begrijpen dat het de afstamming is van de geschiedenis van een nieuw bewustzijn op de planeet. Ik ben een boodschapper, en niets anders. Een boodschapper die is aangekomen voor maar een reden: advies te geven te helpen bij het veranderen van de Aarde. Maar binnen deze verandering is er grote verandering voor de Joden.

Mijn boodschap kwam aan in 1987. Hij werd niet eerder gemanifesteerd voor mijn partners channeling van 1989. Mijn boodschap had te maken met wat jullie de Harmonische Convergentie noemen.

Sommigen hebben het een andere naam gegeven: 11:11. Voor degenen van jullie die de energie van de mensheid voelen, jullie weten wat er toen gebeurde. Moeilijk uit te leggen, maar op een bepaald niveau werd de mensheid toen een keuze gegeven. Denk er zo aan: De Hoger Zelven van alle mensen kwamen samen en er werd gestemd over wat er vervolgens moest worden gedaan. En niemand van jullie herinnert zich die dag want het werd op een hoger niveau gedaan dan jullie je bewust zijn. Maar het was jullie keuze en de meesten van jullie die dit horen waren hier.

De kwestie was dit: “Blijft de mensheid bij het originele plan om klaar te zijn met het werk of gaat het verder en iets anders doen?” Ik zal dat straks uitleggen. De stemming van de spirituele delen van de mensheid was overweldigend. De planeet had genoeg energie op een hoog niveau om opwaardering te bewerkstelligen; een grote verandering. En zo kwam het dat ik arriveerde, het raster veranderde en Gaia zelf in een ander attribuut ging om toe te staan wat jullie hadden besloten.

Nu wil ik jullie herinneren aan sommige dingen die toen gebeurden. Bijna onmiddellijk veranderde de wereld op politiek gebied. Een jaar later stortte een van de grootste politieke machten van de planeet in. Het bewustzijn van wat jullie de Sovjet Unie noemden was gedoemd te mislukken. En het is belangrijk dat jullie begrijpen waarom en ik zal zo zeggen waarom. Kijk naar deze dingen want zelfs binnen de twijfelaar is zoveel bewijs van deze opwaardering binnen wat jullie om je heen kunnen zien. Een nieuw bewustzijn was jullie keuze en het is er nu ook!

In 1989, toen de channeling begon gaven wij jullie informatie over de energie van Kryon. Wij vertelden jullie dat de energie van Kryon was gekomen om jullie berichten te geven over de nieuwe energie van de planeet. Daarom is mijn komst een gevolg van wat jullie hadden besloten om met de planeet te doen! En als jullie naar mijn eerste boodschappen kijken zullen jullie de berichten zien over de Joden. Ik poneerde zelfs een stelling: “Zoals het met de Joden gaat, gaat het met de Aarde!” Dat is nooit meer waar geweest dan nu.

Het moet zo zijn want jullie zijn het zaad en de kern van een groots proces. Jullie zijn de boekensteunen van het hele menselijke proces. Jullie afstamming bracht de planeet de kernenergie van meesterschap en nu vertel ik jullie dat de nieuwe energie de taak van voltooiing voor jullie met zich meebracht. Vrede op Aarde zal juist hier beginnen!

Wij vertelden jullie dat de energie van Kryon een 11 was. In de taal van mijn partner (Engels) spellen de numerologische aspecten van dat alfabet een 11 in de naam van Kryon. Wij vertelden ook over een andere energie van Kryon, de 9. Als jullie zouden kijken wat die cijfers betekenen, betekent de 9 voltooiing en wij willen zeggen dat de 11 gepaste verlichting en actie betekent. Nu, dat is niet mijn energie. Dat is de energie van mijn boodschap. Wat is voltooiing, en voltooiing van wat? Het is de voltooiing van een oude energie waarmee jullie klaar zijn. Moeilijk te geloven voor jullie maar jullie hebben dat potentieel in jullie eigen land. Het gaat allemaal over de Joden en zo is het altijd geweest. Wisten jullie dat het ‘einde der tijden’ hier zou beginnen? Wel,het begin der dagen zal ook hier beginnen.

Wij vertelden jullie in 1989 interessante dingen. Wij zeiden dat het magnetisme van de Aarde moest verhogen om dit werk te kunnen doen. Velen vroegen: “Wat heeft magnetisme met spiritualiteit ven doen?” En jullie begrijpen het nog steeds niet. Jullie DNA is de bron van jullie meesterschapskracht. Jullie DNA is de bron van jullie verlichting en jullie spiritueel ontwaken. Dat ia waarom de lagen namen van God in het Hebreeuws hebben gekregen!

Vinden jullie het niet interessant dat ik een Amerikaans kanaal heb gekozen om jullie informatie te geven over hoe groots het Hebreeuws is? Jullie zouden het anders niet geloofd hebben, en wij wisten dat. Het moest komen uit een andere bron, uit een andere cultuur die naar jullie kijkt, en vereerd is dit te doen.

Magnetisme verandert jullie DNA. Zelfs jullie wetenschappers weten dit nu. Het magnetische raster van de Aarde moest behoorlijk verplaatsen om een atmosfeer te scheppen voor technologische en inter-dimensionale DNA-verandering. Jullie magnetische raster moest zich verheffen zodat jullie de mogelijkheid kregen om de spirituele veranderingen in jullie DNA te bespeuren. Inderdaad bewoog het magnetische raster zoals wij zeiden dat het zou gaan gebeuren omdat jullie het waren die dat lieten gebeuren. En jullie kunnen als je dat wilt zelf naar de wetenschappelijke geschriften hierover kijken en terugzien hoe het heeft bewogen in de laatste 12 jaar.

Ik weet wat jullie denken: “Waarom zo langzaam, Kryon?” Jullie zijn erg ongeduldig, nietwaar? Oh, lees over jullie geschiedenis. God beweegt heel langzaam, maar daar is een reden voor. Menselijk bewustzijn verandert niet in een oogwenk. Soms zijn er generaties nodig om te vergeten wat er is gebeurd. Het is niet de eerste keer dat jullie dit hebben ervaren. Kryon is altijd hier geweest maar nu ontvangen jullie de berichten pas door de opwaardering die jullie hebben geschapen.

Soms moeten er generaties voorbijgaan voordat jullie kunnen vergeten dat jullie gewend waren om slaven te zijn. Wij spreken over een nieuw Beloofd Land dat Vrede op Aarde heet, maar wat een zware reis zal dat zijn! En vanwege het verleden zeggen jullie: “Onmogelijk. Dat kan niet worden gedaan.”

Velen van jullie zullen degenen zijn die het begin gaan zien en terug zullen moeten gaan om de vruchten te zien. Soms zijn er twee generaties nodig. Degenen die meer dan 40 jaar door de woestijn zwierven hadden het onmogelijke bereikt, vrijheid uit de slavernij. Maar in al hun grootsheid moesten zij daarna de beloning doorgeven aan degenen die later kwamen en kon alleen het nakomelingschap het beloofde land zien. Begrijpen jullie dat? Als jullie je nakomelingschap en de Aarde jullie grootste geschenk willen geven zullen jullie eerst moeten weten dat er iets te geven is. Zou het zo kunnen zijn dat jullie nu in eenzelfde situatie zitten? Inderdaad! Begin nu dan zelf met degenen om je heen aan het proces van creatie van vrijheid. Het ligt in jullie handen.

Wij vertelden dat het weer zou veranderen op de planeet. Hebben jullie het gezien? Het is hier echt! “En waarom zou dat zo zijn?” zouden jullie kunnen vragen. Ik zal jullie hier straks meer informatie over geven maar het heeft te maken met jullie invloed op Gaia, de energie van de planeet. Inderdaad, de planeet vibreert sneller omdat jullie sneller vibreren. Wij gaven jullie 16 jaar geleden alle soorten informatie en een deel ervan was niet erg plezierig. Maar het was de waarheid. Wij vertelden jullie dat je ruw weer kon verwachten, zelfs aardbevingen. Veel van jullie herinneren zich niet een van de stellingen die wij toen gaven en waarbij misschien om en nabij een procent van de Aarde zou kunnen omkomen voordat het voorbij was. En natuurlijk zeiden velen van jullie: “Wel, dat zal natuurlijk een oorlog zijn.” Nee, dat is niet zo. Jullie begrepen de opwaardering van de Aarde niet.

Wij vertelden jullie ook dat deze planeet zijn vibratie zelfs sneller verhoogde dan wij hadden verwacht, en dat is de manier van de mensheid om ons allemaal te verrassen. Deze verhoging heeft in feite de boodschap die wij 16 jaar geleden gaven, getemperd en veel van wat wij jullie hebben verteld zou niet meer nodig kunnen zijn. Meer en meer mensen willen vrede op Aarde scheppen. Deze bewustzijnsverhoging heeft het aantal verminderd van degenen die zouden moeten omkomen. En dat zou jullie duidelijk moeten maken wie er de leiding heeft, nietwaar? Jullie zijn het! Toen jullie de vibratie van de planeet opwaardeerden vielen alle profetieën uit het verleden op de grond. Jullie scheppen elke dag een nieuwe toekomst.

Nog steeds zeggen enkelen: “Wat was de geschiktheid van de orkaan Katrina? Hij was wreed, zoveel schade en dood. Hoe kan zoiets van God zijn?” Dus zal ik jullie weer zeggen dat jullie voor spirituele antwoorden uit 4D moeten komen om het te begrijpen. Zet de hoed van de profeet op. Plaats jezelf in de schoenen van Elia, denk met zijn wijsheid en overzicht en kijk ernaar met andere ogen.

Als jullie de numerologie in het Engels voor het woord Katrina doen, is het een 11. Wat zegt dat jullie? Gepaste verlichte actie.

“Kryon, het kan niet juist zijn dat er destructie en dood zijn als deel van een spiritueel thema.” Echt? Zet de hoed van de profeet op en kijk naar jullie eigen geschiedenis. Soms is het een menselijke overeenstemming om door deze dingen te gaan om de planeet te veranderen voor de verbetering van het geheel. Weten jullie zeker dat jullie groep dat kan doen? Hebben jullie er ooit aan gedacht dat het misschien zo is dat waar jullie karmische groep doorheen is gegaan een kernonderwerp van de planeet was? En dat jullie opofferingen misschien feitelijk de manier waarop mensen denken en doen hebben veranderd? Denk daar eens aan!

De grootste aardbeving op de planeet sinds jullie leven vond onlangs plaats. Het gebeurde onder de oceaan. Hij was zo groot dat hij zelfs de draaiing van de Aarde beïnvloedde. Was dat een spirituele gebeurtenis? Ja, dat was het. En het schiep een tsunami die verantwoordelijk was voor het verlies van bijna een kwart miljoen levens en voor het leed wat daarbij hoorde. En in verband daarmee ga ik aan jullie het onmogelijke vragen. Wacht maar even.

Ik wil dat jullie deze mensen groeten en ook alle kinderen, want zie je, inter-dimensionaal gezien zijn zij nog steeds hier. Als je de cyclus van het leven begrijpt, begrijp je dat zij nog steeds hier zijn. Zij gingen snel over en zij wisten in hun DNA dat zij een contract hadden voor deze potentiële dood toen zij naar deze planeet kwamen. Ik was bij hen in wat ik de wind der geboorte noem, de plaats en de tijd toen zij terugkwamen naar de Aarde. Aan de andere kant van de sluier worden alle potentiëlen gezien in het licht van wat jullie zouden kunnen ervaren.

God kent de toekomst van jullie planeet niet. De toekomst wordt gebaseerd op jullie eigen acties maar de potentiëlen zijn hier voor allen zichtbaar. Jullie weten voordat jullie komen wat er voor jullie in petto kan zijn. Dit is een van de grootste redenen waarom wij zo van jullie houden want jullie allen ‘zien’ deze potentiëlen als groots en kijken ernaar uit om de planeet te helpen. Aan mijn kant van de sluier zie je dood niet zoals jullie dat doen. Het is een cyclus, een verandering en een geschikte manier om energie te scheppen. Dat is wat er precies gebeurde.

In de wind der geboorte spraken wij met degenen die hun leven verloren door de tsunami. Voordat zij zelfs waren geboren spraken wij met hen en zeiden: “Willen jullie hier echt doorheen gaan?” En er was opwinding toen zij zeiden: “Stuur ons naar beneden! Omdat wat wij gaan doen in potentie de planeet Aarde gaat veranderen.” Geliefden in dit publiek, zet de hoed van jullie profeet op en luister, want deze kostbare zielen kwamen terug na hun overgang en er waren veel lachende gezichten en er was veel vreugde! De eerste vraag was: “Hebben wij bereikt wat wij wilden?” En het antwoord was Ja!

Maar jullie zouden kunnen zeggen: “Wel, wat zou dat voor de Aarde in hemelsnaam kunnen doen?” Misschien zal de les van mijn partner vandaag jullie helpen om dit beter te begrijpen. (over perceptie) Op die dag van de tsunami en de week daarop werd er op de planeet meer compassie opgewekt dan bij welke gebeurtenis in jullie leven dan ook. Hopelijk hebben jullie geleerd over het menselijk DNA en hoe krachtig dat is over de elementen. Wat er gebeurde veranderde feitelijk de grond van de Aarde. Want die menselijke emotie die compassie heet ging regelrecht naar Gaia!

En dat, geliefden, zal effect hebben op het bewustzijn van de kinderen die vanaf nu geboren zullen worden. Het is allemaal onderdeel van een groots plan dat “het Nieuwe Jeruzalem” heet. Wisten jullie dat? Dachten jullie er ooit aan dat enkele van deze dingen zijn verbonden met jullie en jullie taak hier?

Laten wij het hebben over profetie. Ik wil jullie vragen om je heen te kijken. Geen van de oude profetieën zijn tot waarheid gekomen. Jullie allemaal waren verondersteld weg te zijn onder de oude profetie. Vele religies spraken van deze profetie en zo ging het ook. Het jaar 2000 zou een wereldoorlog voortbrengen. Jullie kunnen dit vinden in de geschriften van de profeten die over de hele planeet te vinden zijn. Wat er zou gebeuren was duidelijk. Er zouden problemen zijn in Israël en die waren er, weten jullie nog? Maar in het oude energieplan, de oude profetie, zou er een onmiddellijke reactie komen op verraderlijkheden tussen het Warschau Pact en de Navo. En dit vereiste dat Rusland een leidende rol zou gaan spelen. Maar in 1987 veranderde de Harmonische Convergentie dat en een jaar later, in 1988, was de Sovjet Unie verdwenen! Hebben jullie dat ooit zo bekeken?

Daarom hebben die oorlog en die verwikkelingen nooit plaatsgevonden. Hebben jullie begrepen en je gerealiseerd dat het jaar 2000 het einde zou betekenen? Dat plan kwam van de mensen en was al eeuwenlang voorspeld. Maar in 1987 veranderde de mensheid dat allemaal.

Daarom werd er een compleet ander scenario ontwikkeld.

In het jaar 2000 kwam ik hier (Tel Aviv) met mijn partner om te channelen. Misschien waren er toen wel een paar van jullie! Jullie zouden de woorden van mijn partner hebben kunnen horen toen hij de zin herhaalde die ik hem had gegeven. Ik zei hem dat er niets bijzonders zou gebeuren op de planeet tot het aftellen naar zero.

Dit werd niet gegeven in een channeling maar meer op het podium tijdens een dialoog. Dit gebeurde expres omdat het mogelijk beangstigende informatie zou zijn en het was alleen maar voor jullie bedoeld en niet voor de hele planeet. Hij had toen geen idee wat het betekende. Het werd hem vaak gevraagd: “Wat betekent het aftellen naar zero? Het klinkt als oorlog?”

En hij wist het niet tot 2001, in september, toen het aftellen naar zero was afgelopen en Ground Zero in Manhattan plaatsvond.

En toen werd de wereld gebracht naar de realisatie van wat de Joden altijd hebben geweten. Zij zagen de impact van spirituele woede. Iets waarover wij jullie vertelden te kijken binnen het schema van de nieuwe energie. (Kryon Boek 8)

Mijn partner nam mij mee naar wat jullie de Verenigde Naties noemen en ik sprak daar. Ik vroeg hen of zij ook maar enige profetie konden ontdekken over wat jullie 9/11 noemen? Dat is er niet, nietwaar? Deze gebeurtenis zal twee hele generaties van de mensheid beïnvloeden. Wat de meest machtige natie ter wereld op de planeet doet met deze gebeurtenis zal twee generaties beïnvloeden. En jullie denken dat het toeval was met cijfers als 9 en 11? Gepaste verlichte actie van voltooiing. Iedereen heeft ermee te maken, nietwaar? En waarom is iedereen erbij betrokken? Het gaat niet om oorlog. Het gaat erom de gehele mensheid te betrekken bij het begrip en de realisatie van wat veranderd moet worden.

“Oh, Kryon, het is zo afschuwelijk. Het lijkt zo erg. Overal waar wij op Aarde kijken lijkt het erop dat de dingen erger worden en niet beter.” En dat is heel relatief voor een Jood, nietwaar? Jullie hebben het allemaal gezien. Mijn lieve broers en zusters, jullie hebben het allemaal gezien. Als je het licht aandoet op donkere plaatsen onthult het alle donkere dingen die daar zijn. Jullie kijken naar de renovatie van de mensheid. Nu kan iedereen moeilijk kijken naar wat er is gebeurd, maar wij noemen het de “Jaren van Openbaring” Dingen die lang niet iedereen wist zijn nu onthuld. Wij zeiden jullie al eerder dat samenzweringen onthuld zouden worden. Er kunnen geen geheimen meer zijn en jullie zullen vele hooggeplaatsten zien omvallen. De manier waarop bedrijven en regeringen geleid worden zal veranderen. En dat hebben jullie zelfs al in de laatste paar jaren gezien.

Hebben jullie ooit gedacht dat jullie de energie van integriteit zouden zien winnen van de energie van samenzwering? Toch gebeurt dat overal. Dat, mijn lieve mensen, is een nieuw bewustzijn. Het gaat langzaam, maar het gebeurt.

Laat mij jullie over Gaia vertellen. Gaia is een entiteit die jullie de Planeet Aarde noemen. Denk aan de energie van de gehele Aarde als een persoonlijkheid, misschien zelfs wel aan een engelenvorm? Hoeveel van jullie voelen de energie van Gaia als jullie op Aarde rondlopen? Eren jullie wat jullie Moeder Natuur noemen?

Wisten jullie dat Gaia over de Joden weet? Wisten jullie dat Gaia wacht tot jullie in actie komen? Ik zal jullie iets anders vertellen. Jullie zullen niet in staat zijn om dit alleen te doen. En nu zijn wij op het punt waarvan mijn partner zegt dat het goed gaat worden.

Er zijn miljoenen op de wereld die hun ogen op dit land gericht houden en zij zijn niet noodzakelijk pro-Israëlisch. Zij zijn voor vrede. En dat is betekenisvol voor jullie allemaal. Jullie hoeven dit niet alleen te doen want de hulptroepen zijn gewillig en er klaar voor om licht te sturen om de gebieden te verlichten waar behoefte is aan jullie lichtwerk. Maar het moet hier beginnen!

De grootste ironie van de eeuwen is dat de vonk voor de moeilijkheden in 2000 geacht werd om te scheppen wat het einde van de beschaving werd genoemd. Wij zeggen daarentegen dat de vonk die zal komen uit dit gebied gaat zorgen voor vrede op Aarde.

Oh, er zijn er velen die zeggen dat er maar heel weinig hoop is en heel veel frustratie! “Wie zijn jullie dat jullie het potentieel van de Aarde kunnen veranderen?” Zij vragen dit omdat zij slechts slachtoffers zijn in een of ander vreemd spel. Is dat jullie zienswijze? Is dat jullie bewustzijn? Is dat waarvoor jullie zijn gekomen? Zijn jullie zo gegrepen door wat jullie hebben ervaren dat je van dag tot dag gaat en alleen maar zegt: “Ik hoop dat het mij niet zal gebeuren. Ik ga gewoon vooruit met neergeslagen ogen.” Oh, Israël, Wij hebben het nodig dat je dat verandert! En jullie zullen weten dat het wordt veranderd omdat wij enkele potentiëlen kunnen zien van jullie toekomst hier, grote mogelijkheden die spreken over de helden van de Aarde.

Een potentieel voor Israël.

Laat mij jullie een echt potentieel geven, een potentieel beeld dat jullie je niet kunnen voorstellen. Wij zien hier een nieuwe leider. Dit is een potentieel dat erop wacht om vervuld te worden. Een nieuwe leider hier die jullie voor de eerste keer ooit, een partij een meerderheid zal geven. Iets waar jullie nog niets vanaf weten omdat jullie dat nog nooit hebben gehad! Die leider heeft het potentieel om zelfs de held van Israël genoemd te worden. Deze nieuwe meerderheid zal vele namen kennen en ook veel tegenstand ontmoeten. Hij zal tegen een groot aantal fundamentele tradities ingaan maar velen zullen het de Partij van de Vrede noemen.

Laat mij jullie vertellen wat het resultaat zal zijn. Het zal de demarcatielijnen van vele grenzen scheppen door wijsheid, begrip en samenwerking. Deze grenzen zullen blijven en grenzen blijven, geen wapenstilstand of een tijdelijk onstabiel bestand. Het zal de uiteindelijke grens zijn van het land dat Israel heet. En de geschiedenis zal aantonen dat degenen aan de andere zijde het zullen verwelkomen want het is ook hun grens en daar hebben zij ook behoefte aan.

Ga door, vraag jullie moeders en de die van degenen aan de andere kant wat zij echt willen. Vraag het de moeders, de groeiende macht op de planeet en zij zullen jullie zeggen dat zij vrede willen! Zij willen jullie vernietiging niet. Zij willen dat hun kinderen in vrede kunnen spelen zonder de dreiging van degenen die met hun redetwisten in hun eigen landen. Het kan generaties lang duren om naar jullie zonder haat te kunnen kijken maar zij zullen het eens zijn over vrede. Dat is wat jullie gemeen hebben.

Als de grenzen vastliggen en er overeenstemming is zal het veel haat oplossen over de hele wereld. Het gaat allemaal over Israël! De spirituele woede die alom heerst op deze planeet heeft hier zijn zaad en als jullie deze situatie oplossen zal het de haters de wind uit de zeilen nemen. Het zal langzaam gaan, maar zo zal het gaan gebeuren.

Is het waar dat de wereld met betrekking tot vrede zal draaien om wat er hier gebeurt? Kan het echt zo zijn dat jullie hiervoor de katalysator zijn? Waar denken jullie dat de derde tempel over gaat? Het is het Nieuwe Jeruzalem en het is een concept, geen plaats. Dat is het thema van alle dagen waarop mijn partner hier aanwezig is.

Nummer een: wat hier gebeurt maakt een verschil voor iedereen. Nummer twee: jullie zijn niet alleen in jullie pogingen en nummer drie: de pure afstamming van deze planeet die de Joden wordt genoemd is waar het moet beginnen. Wij zeggen dit nogmaals metaforisch, de derde tempel wordt gebouwd en wij zeggen nogmaals dat de naam van dit proces het Nieuwe Jeruzalem is. En wij zeggen nogmaals dat die naam vrede op Aarde betekent.

Zoals het de Joden vergaat, vergaat het de rest van de wereld. Dat is een diepgaande boodschap nu ik voor Joden zit. Gezegend zijn jullie die hier naartoe zijn gekomen. Gezegend zijn jullie die door de wind der geboorte zijn gegaan en besloten om weer terug te gaan en een verschil te maken. Gezegend is deze plaats die Israël genoemd wordt. Tegen alles in is dit waar de zaden voor vrede zijn. En toch zeggen jullie: “Wanneer? Kan het alsjeblieft morgen al zijn?”

God is langzaam en jullie als Joden weten daar alles van. Jullie houden het licht voor de planeet. Laat mij jullie dit vragen. Als het niet tijdens jullie leven is, kunnen jullie dan nog steeds het licht van de hoop en de belofte hooghouden? Wel, laten wij dit zeggen. Als jullie dat kunnen zeggen, zal het nog in dit leven zijn.

Tot morgen,

En zo is het. 

Kryon