Kryon: Bericht voor de Joden. 2.

Kryon: Bericht voor de Joden. 2.

Doorgegeven via Lee Carroll / 28 oktober 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

OCHTEND VERRASSINGSCHANNELING.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische energie.* 

Er zijn er onder jullie die niet geloven dat dit echt kan gebeuren, dat Spirit, of God op deze manier tegen de mensheid spreekt.

Alweer herinneren wij jullie eraan dat het altijd zo is gegaan, niet diepgaander in het verleden dan in jullie eigen geschiedenis. Het bewijs is hoe jullie je voelen? Weten jullie wat er nu aan de hand is? Alle geschriften van alle religies die op Aarde zijn geschreven zijn van mensen gekomen. Alle boodschappen die voor jullie zijn geschreven, zelfs die van de engelen, zijn door mensen heen gebracht.

Daarom is het een partnerschap en zo is het altijd geweest. Denk eens hieraan: het proces neemt de goddelijkheid die binnen jullie is en huwt die met de energie van God. Het resultaat is een glorieuze boodschap van bevrijding. Ik nodig jullie uit om dit te voelen.

Hebben jullie je ooit afgevraagd wat jullie voorouders nu tegen jullie zouden zeggen als zij dat konden? Dat zou wat zijn! Ga zover terug in de stamboom las je wilt. Wat zouden zij zeggen? Wel. Ik ga jullie iets vertellen. Zij zijn hier! Zelfs de profeten zijn hier. En de reden waarom zij hier zijn is omdat jullie degenen zijn die zullen uitvoeren waar de hele geschiedenis naartoe heeft geleid.

Of zij trots zijn op jullie? Zij zijn niet alleen trots maar zij staan achter jullie. Jullie zijn nooit alleen en jullie voorouders zitten naast jullie. Zelfs degenen waar jullie nog onlangs van hielden en die jullie in je leven verloren, zijn hier. Wij nodigen jullie uit om hen te voelen. Laat mij jullie dit vragen. Kunnen jullie met alles wat er nu buiten gebeurt, met het potentieel van de toekomst op jullie schoot, zeggen dat het goed gaat met je ziel? Kunnen jullie dat? Als je dat kunt doen jullie mee aan de stamboom van jullie vaders en hun vaders die hetzelfde zeiden.

Zij begrepen het principe van goddelijkheid van binnen en zij begrepen liefde en de ongelooflijke kracht ervan. Wij spreken over de liefde van God voor de mensheid en de liefde van de mensheid voor Gaia. Zelfs vandaag hebben sommigen gezegd: “Kryon komt en spreekt over vrede op Aarde. Kijk nu eens naar de nieuwe ontwikkelingen! Het gaat niet beter; het gaat slechter.” (sprekend over de gewelddadigheden die bij aankomst van Kryon in Israël plaatsvonden)

De vorige keer dat wij hier waren gaven wij een stelling. Wij zeiden dat voordat het Nieuwe Jeruzalem geschapen kon worden, de fundering van de tempel schoon geschraapt moest worden. Dit is een metafoor en toch zeg ik jullie dat hetgeen er buiten gebeurt (de gewelddadigheden) inderdaad het schoon schrapen is. Het is niet plezierig. Het heeft woede geschapen en het is frustrerend.

Dus in het proces van er vlakbij zitten, kunnen jullie dan zeggen: “Het gaat goed met mijn ziel?” Als je dat kunt zullen jullie begrijpen dat jullie de energie vasthouden in het midden van de crisis die de wijsheid van Gaia voedt. En in deze speciale nieuwe energie werken jullie met de planeet om de toekomst in staat te stellen naar iets positiefs toe te gaan.

Alles wat jullie zien is maar het begin en niet het einde. Jullie zouden kunnen zeggen: “Maar waarom wij?” Het antwoord is omdat jullie de uitverkorenen zijn. Jullie zijn gekozen om door de frustratie heen te gaan. Wat als jullie uitverkorenen waren om de zware opwaardering van de planeet uit te voeren? Wat als dit het is wat ‘de uitverkorenen’ betekent. Wel, wij gaan jullie een stelling geven en daarna gaan wij sluiten.

Gods uitverkorenen in deze nieuwe energie zullen vrede op Aarde scheppen. Dat is inderdaad waarvoor jullie zijn uitgekozen. En nogmaals zeggen wij: Het begint hier. Wanhoop niet. Houdt de liefde van God bij jullie zodat je in de moeilijkste momenten van je leven kunt zeggen: “Het gaat goed met mijn ziel.” Als jullie straks terugkomen zullen wij meer over de liefde spreken.

En zo is het.

AVONDCHANNELING.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische energie. Nogmaals kom ik naar deze heerlijke plaats, een plaats met een vriendelijke uitstraling. Deze paar momenten worden gebruikt om de groep binnen te laten komen. Esoterisch gesproken zijn dit tijden waarop een grotere energie dan die van jullie hier binnenstroomt.

Laat mij jullie vertellen waarvoor deze groep hier is, hoewel ik daar niet vaak over spreek. Sommigen zeggen: “Wel, het is ceremonieel.” Anderen zeggen: “Het is de plaats waar zij zitten die ertoe doet.” Maar jullie moeten begrijpen dat zij inter-dimensionaal zijn. Er is niet zoiets als ‘waar’ in de inter-dimensionaliteit. Afstand bestaat ook niet. Tijd doet er niet toe. Toch zijn zij hier vanuit tijd en ruimte.

Laat mij hun functie uitleggen: Zij komen allemaal binnen met de kennis over wie jullie zijn en elk ervan kent jullie naam. Metaforisch gesproken zitten zij nu precies naast jullie. Sommigen van hen staan achter jullie. Oh, ik weet het. Ik spreek op een esoterische manier en er zijn er die zullen zeggen: “Kan jij hiervan iets bewijzen, Kryon?” Dat zal ik niet, maar jullie kunnen het. Dat is de weg van Spirit, weet je? De mens moet degene zijn die het zichzelf bewijst. Laat jullie eigen hart beslissen wat er gebeurt.

Degenen waarover ik spreek komen nu binnen. Jullie zouden kunnen zeggen: “Maar er is geen ruimte tussen de stoelen. Zij zijn heel groot en zeer klein en staan tegen elkaar aan om jou heen. Lieve mensen, jullie hebben vrije keuze en de regels staan sterk aan onze kant. Zij hebben geen toestemming om jullie aan te raken totdat jullie dat toestaan. En alleen met jullie hartverbinding kunnen jullie zoiets toestaan. Alleen met een ferme verbinding van geloof die zegt: “Ja, ik weet dat er meer is.” Langzaamaan mogen zij jullie dan aanraken.

Als die verbinding eenmaal is gemaakt, laat dan het bewijs duidelijk worden! Sommigen van jullie worden vanavond aangeraakt. Sommigen zullen het voelen op je schouders en armen. Soms zijn het de benen of het hoofd maar dit is een verbinding die is gemaakt en die de boodschap van Kryon verhoogt. Het laat jullie verder zien, alsof je bent verbonden met een inter-dimensionale plaats. Daarom is de groep hier en eert jullie en je vrije keuze.

Nogmaals zeggen wij dat er mensen zijn die eraan twijfelen of dit gebeurt. Zij twijfelen eraan of dit mogelijk is. Jullie kunnen zeggen dat het ongelovigen zijn maar de ironie is dat de groep er ook voor hen is. Er wordt net zoveel van hen gehouden als van ieder van jullie en met hun vrije keuze zullen de ongelovigen deze plaats verlaten zonder ooit te begrijpen of te geloven dat zij om hen heen waren en van hen hielden.

Zo is de liefde van God.

Het stelt de mensen in staat om van plaats naar plaats te gaan, niet gestoord door Spirit. Waar zij ook gaan, zij hebben de mogelijkheid tot spirituele ontdekking met hun vrije keuze. Alleen als wij zelf de deur openen kunnen wij onszelf bewijzen en een proces van verhoging beginnen, een proces dat vrede en gezondheid brengt. Het start door intentie en deze de groep is gekomen om jullie daarbij te helpen. Dat betekent dat wij er klaar voor zijn, allemaal! Laat deze boodschap er een zijn die jullie nooit zullen vergeten.

Dit is de vierde keer dat wij binnen de energie van dit publiek hebben gecommuniceerd. En nu zal ik spreken over het grootste en grote onderwerp van alle, een dat vele facetten heeft en vele richtingen. Het is een les over de kracht van liefde. Jullie zouden kunnen zeggen: “Wel, wat heeft dat te maken met de situatie?” (de Israëliërs gebruiken dit woord voor de problemen met de Palestijnen en voor degenen die openlijk hun land haten) Als ik verderga met dit bericht zullen jullie mij het antwoord geven want dat zou dan duidelijk moeten zijn.

Elke volwassen aanwezige hier, heeft eens gevoelens van liefde van een ander ontvangen. Het is de menselijke natuur, ondanks het ras en ondanks de cultuur. Mensen worden verliefd op mensen. Wat een glorievol gevoel! Herinneren jullie het je? Zij springen op van vreugde. Zij zetten zich voor gek en vertellen het hun vrienden. Verliefden zijn grappig om te zien! Wat een energie is er tussen hen!

Jullie psychologen hebben over verliefdheid gezegd: Zij zeggen: “Het is verbazingwekkend, het is als een tijdelijke krankzinnigheid.” Wat een energie om verliefd te zijn! En ik breng dit als eerste omdat heel veel van jullie dat hebben gevoeld en zich de gevoelens herinneren. Herinner je de eerste keer dat jullie een ander tegenkwamen die zoveel voor jullie betekende en ook alle emotie die daarna kwam. Vertel mij nu eens, is dat vals of is dat echt? Is dat echt of stellen jullie je maar wat voor? En wat is het wat er met je lichaam gebeurt? Er is chemie! Jullie eigen brein is erbij betrokken. Al die dingen samen scheppen energie tussen mensen die gevoeld kan worden. En jullie weten waarover ik het heb. Het is pure energie en die is zwanger van realiteit!

En is dit ook zo bij de dieren? Hoeveel van jullie zijn er verliefd op een dier? Ik ken het antwoord al want ik weet wie hier zijn. Houden jullie niet van de onvoorwaardelijke liefde die je terugkrijgt van een dier? Als je in hun ogen kijkt zie je het kostbare dat daar is. Zijn jullie verbaasd dat het dier dat voelt? Liefde wordt zo vaak teruggegeven. Hoe kan het zijn dat er liefde is tussen een mens en een simpel dier, sommige klein en sommige groot? Hier is een schepsel dat geen intellect heeft en zelfs jullie taal niet spreekt en toch hebben zij liefde. Wat als deze energie die liefde heet een universeel bezit is? Ik ga jullie daarover direct enkele vragen stellen.

Het is een zeer energetisch en krachtig ding, deze liefde. Als zelfs de dieren van de planeet kunnen voelen dat een mens het hen geeft, denken jullie dan dat er feitelijk energie wordt overgebracht met de emotie van liefde? Toen mijn partner zijn presentatie vandaag gaf liet hij jullie dat zien. Toen de onderzoeker die met water te maken heeft zijn experimenten deed (Dr Emoto) vroeg hij de mensen om hun gedachten van liefde te sturen naar het water en jullie zagen het zichtbare bewijs dat het water veranderde.

Wat als de natuur reageert op liefde? Wat ik jullie vertel dat er een zeer sterk veld is wat met deze emotie is verbonden. Het kan de chemie binnen het lichaam veranderen. Het is een veld dat wordt gevoeld door de dieren van de wereld. Zelfs de natuur reageert erop. Jullie moeten dus je voorstellingsvermogen flink uitrekken om te denken aan wat het esoterisch gezien zou kunnen doen. Wat als liefde en de energie van liefde inter-dimensionaal waren? Wat voor soort effecten kan het rondom jullie genereren? Wat als jullie op de een of andere manier de effecten van deze inter-dimensionale energie naar een plaats kunnen sturen? Zou dat een verschil maken?

Laat mij jullie dit vragen: denken jullie dat de engelen weten wat jullie denken? Dat doen zij echt! Er is geen oordeel, alleen prachtig begrip en wijsheid. Maar de engelen die nu om jullie heen zijn wachten ergens op. Ik zal jullie zo vertellen wat het is. De speciale emotie die liefde en compassie is, heeft een inter-dimensionaal veld. Voor jullie kan dat niets betekenen maar ik zal jullie vertellen wat het voor ons betekent. Het is als een helder licht dat het duister verlicht. Kunnen jullie die gedachte even toelaten dat de emotie van liefde mogelijk in staat is om jullie eigen DNA te veranderen? “Oh jee,” zouden jullie kunnen zeggen, “Dat is veel te simpel en te alledaags. Hier is Kryon die zegt dat wij onszelf gaan liefhebben naar gezondheid.” Wel, het is een goed begin en het is gevuld met diepgaande waarheid.

Onderzoek het nieuwe energiewerk op de planeet en de lerares Peggy en het werk dat zij heeft gedaan om de planeet voorzichtig te begeleiden naar veiligheid voor de planeet. (Kryon heeft het over Peggy Phoenix Dubro van EMF Balancing Technique en medewerkster is van het Kryonteam en eerder op de dag gepresenteerd heeft) Kijk hoe zij haar voordracht begint. Zij moet eerst vertellen hoe je compassie kunt hebben. Zij begint haar lessen met het over liefde te hebben. Waarom zou dat zijn? Is dat echt een onderdeel van healing?

Wat ik jullie vraag te begrijpen is dat de energie van de liefde absoluut universeel is, dat die wereldwijd is en overal. Is dit een basisregel waar jullie nooit over hebben nagedacht? Wat als jullie eerst over liefde moesten leren voordat jullie iets anders konden doen? Wat als ik jullie vertelde dat deze liefdesenergie een licht ontsteekt dat direct een proces van hogere vibraties opstart? Wisten jullie dat? Wat als deze liefdesenergie de katalysator is voor bijna elk proces van groei dat de mensen wensen?

Heel veel mensen willen God aanraken. Zij beklimmen zoveel trappen als hen gezegd wordt om dit te bereiken. Zij lopen kilometers, zij gaan in rare posities zitten, spreken de woorden, zingen de liederen, zeggen de gebeden op en doen aan chanten. En dan, aan het einde van de dag…..gebeurt er niets. Dan zullen zij het nogmaals doen en denken dat zij Gods aandacht niet waard waren.

Ik zeg jullie dat het kerndoel voor Gods aandacht veel eenvoudiger is dan dat, zelfs simpeler dan het proces dat de mensen ervoor hebben ontworpen. Het gaat over de compassie van liefde! Jullie zouden kunnen zeggen: “Wat voor soort liefde? Er zijn zoveel verschillende manieren van liefde, dus waar moeten wij beginnen?” Ik ga jullie enkele vragen stellen. Vergelijk ze met je eigen antwoorden als je ze hoort. Deze vragen zijn jullie gegeven zodat jullie zelfonderzoek kunnen doen en realisatie en verheffing als resultaat kunnen hebben.

De Aarde.

Zijn jullie in staat om van de Aarde te houden? Zijn jullie in staat om van Gaia te houden? Jullie gaan meer van Kryon horen over Gaia. Als de planeet sneller gaat vibreren, geldt dat voor jullie ook. Sommigen voelen dat de planeet de controle kwijt is door de stormen en de aardbevingen. Nu, dit mag raar en vreemd klinken maar hoe willen jullie de planeet onder controle brengen? Als jullie dat willen richt je liefde dan op Gaia! Wat een raar concept, zou je kunnen zeggen. Kun je verliefd zijn op de Aarde? Ja! Sommigen van jullie kunnen dat. Sommigen van jullie weten waar ik het over heb. Kunnen jullie van de Aarde houden als van een ander mens of van God? Ja! Hier is een uitnodiging om het te proberen want er gebeurt hier iets interessants. Er is een cirkel van energie die, als jullie je liefde in de Aarde stoppen, daar blijft. De compassie en de liefde die jullie in de planeet stoppen worden gedeeld met degenen die op de planeet worden geboren. Met andere woorden: De kinderen hebben het! Denk eraan als een bewaarplaats van liefde die de kinderen van de planeet zullen zien en gebruiken.

Dit is complex maar wij proberen het te vereenvoudigen. Denk eraan wat het betekent. Hoe zouden jullie willen dat de toekomstige generaties zich zullen voelen met wat jullie in de grond stoppen? Wij hebben nooit eerder over deze dingen gesproken, maar stel het je eens voor. Wat voor gevoel geven jullie je kinderen nu? Wat vertellen jullie de Aarde over wat jullie toekomstige generaties zullen voelen en oppikken en ermee gaan werken.

Jullie eigen cellen.

Hier is nog zo’n vreemde, een uitdaging voor jullie. Kunnen jullie van je cellulaire structuur houden? Ik praat over de individuele cellen van jullie lichaam. “Dat is te raar.” zouden jullie kunnen zeggen,

Ik gaf jullie gisteren via mijn partner informatie. Hij rapporteerde over de resultaten van anderen dat er inderdaad een code in jullie lichaam is en dat is de code die zegt dat God in jullie is. (sprekend over Gregg Braden en de God-code) Elk stukje genetisch materiaal heeft deze code in zich. En deze code is in feite een ontvangsysteem dat ervoor klaar is om te antwoorden op het veld van energie dat jullie eraan geven. Daarom zeg ik tegen jullie dat als jullie van de cellulaire structuur kunnen houden het dat zal weten en erop zal reageren.

Hoeveel van jullie hebben ooit een beetje tijd genomen om je elleboog te vieren of bijvoorbeeld je grote teen? Het klinkt grappig maar zij zijn net zo verlicht als jullie zijn! Het hele lichaam moet erbij betrokken zijn als jullie van Gaia gaan houden. Jullie zijn miljarden cellen, allemaal met God in zich. Er is kracht in cijfers en deze miljarden cellen samen als zij de code van liefde ontvangen en gaan samenwerken met jullie. Ik daag jullie uit. Kunnen jullie van jezelf houden? Als je dat kunt zal de cellulaire structuur van jullie lichaam daarop reageren en zichzelf in balans brengen.

Familie.

Overweeg dit eens. Kunnen jullie van familie houden? Jullie gaan dit niet leuk vinden. Ik praat niet over jullie verwanten maar eerder over de menselijke familie die karmisch is. Hebben jullie ooit bedacht wat dit inhoudt? De worsteling waar jullie nu in zitten betreft ook hen. (de Palestijnen) Jullie gaan dit niet leuk vinden. Hoeveel kunnen jullie van hen houden? Jullie zeggen dat het voor een Israëliër onmogelijk is om dat te doen. Er is teveel geschiedenis, teveel haat en teveel doden. En ik zal jullie zeggen, lieve mensen, als jullie de wijsheid en de moed hebben om van hen te houden als mensen, zelfs van een afstand, en het menen, zal de grond van de Aarde rondom hen en jullie veranderen.

Dit is hoe het nieuwe bewustzijn zich uitspreidt. Dit is de esoterische kernondergrond waarop vrede gebouwd kan worden.

Het is interessant om te bedenken dat de vrije keuze nooit onderbroken. Denk er op deze manier over. Jullie liefde is een licht. Het is gezonden naar plaatsen waar het donker is. En met vrije keuze kunnen degenen in het donker kiezen of zij het willen zien of niet. Het licht van jullie liefde is zoveel sterker dan welke donkere plaats waar dan ook en zij zullen aanvoelen wat jullie doen. Dingen om hen heen zullen worden onthuld, dingen die zij nog nooit hebben gezien, zoals wijze keuzen of redelijk denken. Dat is de waarheid. Wisten jullie dat het was omarmd door liefde? Beginnen jullie te zien waar wij heen willen? Als jullie het zware werk op de planeet gaan doen gaat het niet om lijden of het in stand houden van haat ten opzichte van elkaar. Het moeilijkste ding dat wij van jullie vragen is om hen van de andere kant te omgeven met een bel van liefde en licht. Dat is het moeilijkste van alles.

Mensheid.

Kunnen jullie van de mensheid houden? Hoe denken jullie om degenen in andere plaatsen om jullie heen? Misschien denken jullie wel dat jullie problemen zo diep zijn dat jullie er geen tijd voor hebben. Gezegend is de mens die verder kan kijken dan zijn eigen situatie en zijn licht kan delen met degenen die het nodig hebben. Hoeveel houden jullie van de mensheid? Oh, als jullie de waarheid wisten, als jullie de planeet verlaten door het proces wat jullie de dood noemen, wat wij energietoevoeging noemen, hernemen jullie je grootsheid en komen weer thuis.

Aan de kant van de sluier waarvan ik spreek vertel ik jullie dat ik de familie om jullie heen kan zien. Elk persoon op deze Aarde die jullie mens noemen is een collectie, een deel van jullie huidige energie als jullie niet hier zijn. Familie is als een reusachtige pan soep, God genaamd, als jullie dat willen. Jullie zijn je hen allemaal bewust omdat jullie hen echt allemaal zijn. Jullie weten het zelfs als een van hen iets doet omdat die ene het geheel vertegenwoordigt. Een mens vertegenwoordigt het complete geheel omdat de verbinding esoterisch is, een band van alles met alles. Moeilijk uit te leggen maar wij zien de mensheid als een ziel. Kunnen jullie dat?

Hebben jullie de wijsheid om dat te doen? Van de kleinste cel in de hele Aarde, kunnen jullie van de mensheid houden? Als jullie dat kunnen, stoppen jullie energie in de Aarde waar jullie je niet van bewust zijn, energie die de kernfundering vestigt voor vrede.

God.

Wat denken jullie hiervan? Kunnen jullie echt van God houden? Ik praat nu niet meer over ceremonie. Er is een nieuwe energie voor jullie op de planeet. Het is degene die jullie nodig achtten in 1987. (de harmonische convergentie) Jullie zijn degenen die het samenbrengen en nu vraag ik jullie: voelen jullie het verschil? Dit is niet de God van de Geboden waar wij over spreken. Dit gaat verder dan de menselijke geboden van wat jullie moeten eten en wanneer jullie moeten werken. Dit is een God van liefde! Dit is de 100% verbinding met de essentie van de kern van het universum, Liefde! Kunnen jullie van God houden?

Hebben jullie de wijsheid en de moed om dat te doen? Als jullie dat doen zal de spirituele groep om jullie heen het weten en zullen zij jullie ervaringen versterken en zullen de cellen in jullie lichaam hoger gaan vibreren. Jullie zullen een ander persoon worden, iemand met meesterschap van binnen.

Jezelf.

Hier is de laatste. Hoeveel kunnen jullie echt van jezelf houden? Niet jullie cellen, niet je elleboog of je grote teen, maar degene die je ziet in de spiegel? Kunnen jullie daarvan houden? Hier is nogmaals de uitdaging: Kruip in de ochtend je bed uit en ga de kamer met de spiegel binnen. Doe het felste licht aan en kijk in je eigen ogen. Zeg de woorden: “Ik Ben Wie Ik Ben. Ik Ben een stukje van God. Ik houd van mijzelf zoals ik van God houd met de wijsheid en de eer die daarbij horen. Ik verdien het dat er van mij wordt gehouden, en ik zal zelf ook liefhebben.”

Waarom vertel ik jullie dit? Omdat, geliefden, dit een proces is dat persoonlijk is voor iedereen. Dit is een proces wat jullie moeten beginnen te begrijpen voordat jullie het zware werk kunnen doen in jullie omgeving.

Wij noemden jullie vuurtorens en wij hebben jullie die metafoor vaak gegeven over waar vuurtorens op de planeet worden gebouwd en wij herinneren jullie er nogmaals aan dat vuurtorens nooit op veilige plaatsen worden gebouwd.

Laat mij het eens hebben over de Israëlische vuurtoren. Het is in een constante storm en schijnt een wit licht dat heel helder is. Als jullie die vuurtoren zouden kunnen interviewen zou hij zeggen: “Ik heb een licht bovenop mij dat liefde is. Alhoewel ik op een donkere plaats ben hoef ik mij geen zorgen te maken omdat ik mijn eigen licht heb. Ik ben niet bang voor de storm omdat ik een uitgekozen vuurtoren ben en ik in de storm thuishoor. Ik ben hier omdat ik een verschil kan maken.” En dat is de waarheid. Kunnen jullie dat licht helder laten schijnen? Ik weet dat het een metafoor is, maar als een vuurtoren een heel helder licht heeft kan hij zonder iets te zeggen schepen naar de veilige haven leiden. Begrijpen jullie de metafoor? Het licht dat jullie dragen, Israëliërs, kan het licht voor de hele Aarde zijn, maar het gaat bij jullie beginnen.

Jullie kunnen gewoon hiervandaan gaan en zeggen: “Wel ik houd van het vooruitzicht, laten wij dus leven en licht en vrede scheppen. “ In plaats daarvan gaan jullie eerst een ontmoeting hebben met jezelf. En tijdens deze ontmoeting gaan jullie de volgende vraag stellen: “Wie ben ik?” En als jullie begrijpen dat jullie een stukje van God zijn, een uitgekozen stukje, op de juiste plaats en op de juiste tijd,, is dat het moment waarop de vuurtoren begint op te vlammen. Dat is wanneer het licht begint te schijnen met de wijsheid van de liefde van God die energie begint te scheppen. Ik zou jullie al die dingen niet vertellen als zij niet waar zouden zijn. Het begint bij jullie. Maar dat wisten jullie, nietwaar? En dat is het zware werk. Alle andere dingen zullen eraan worden toegevoegd als jullie die zelfrealisatie beginnen en het leven zelf zal gemakkelijker doordat jullie van degenen kunnen houden die niet van jullie houden.

Oh, de principes veranderen nooit, nietwaar? De grootste meesters die op Aarde rondliepen hebben jullie dat verteld. Dit is geen nieuwe informatie.

Hier is nog iets waar jullie over willen weten. Als jullie licht helderder wordt, begint jullie persoonlijke genezing en gaan jullie daardoor langer leven. Jullie gaan hier langer blijven en sommigen van jullie zullen zelfs vrede beleven tijdens jullie leven, een die jullie hebben geschapen.

Met de versnellende tijd op de planeet worden de menselijke generaties veel korter dan jullie denken. Ik zeg dat voor degenen die mij al eerder hoorden zeggen dat het een generatie kon duren om vrede te scheppen. Wel, waarom verhogen jullie de tijd niet zodat het nog sneller gaat? (Kryon-glimlach)

Het licht dat jullie dragen helpt ook om het ongeduld te verminderen. Dat is het wat de liefde van God doet. Begrijpen jullie wat wij zeggen? Wij vragen jullie om een licht te ontvangen en te genereren dat een deel van God zelf is. Als jullie terugkijken in jullie geschiedenis zullen jullie zien dat jullie eigen profeten hetzelfde deden.

“Kryon, vertel jij ons dat wij een generatie van nieuwe profeten zijn?” Dat is wat ik zeg, meesters, ieder van jullie. Kan dat zo zijn? Hoe kunnen jullie daaraan twijfelen? Kijk naar wat jullie afstamming heeft geproduceerd. Stopte het op een of andere manier? Nee! Jullie zijn nog steeds een groot deel van de beweging van deze planeet naar andere landen en andere energieën waarvan er velen waren beloofd.

Laat mij nogmaals zeggen wat de potentiëlen zijn. Precies waar jullie nu zitten zien wij een spoor dat eventueel oplossingen en vrede op deze planeet zal brengen. Wij hebben dat spoor sinds 1987 gezien. Ga dus door met wat jullie aan het doen zijn en ik vertelde mijn partner dat hij voorzichtig om zich heen moest kijken want hij is op een plaats die zeer geheiligd is voor de gehele planeet. Een plaats als geen andere. Hij is in Israël!

De zaden van vrede zitten in jullie allen. Het laat hem anders naar jullie kijken. Hij is geen Jood maar hij is als een coach die juichend langs de lijn loopt omdat hij jullie ziet winnen. Daarna huilt hij dikke tranen van vreugde omdat hij wist dat jullie het konden.

En dat weten wij ook, dat weten wij ook!

En zo is het.

Kryon

* Kryon van de magnetische dienst is niet makkelijk te vertalen in het Hebreeuws. Kryon weet dat dus bij elke channeling in Israël brengt hij deze groet.