Kryon: Bericht voor de Joden. 3.

Kryon: Bericht voor de Joden. 3.

Doorgegeven via Lee Carroll / 29 oktober 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon van de magnetische service en ik groet jullie allen met de woorden OMAR TA SATT.

Alsjeblieft, focus je energie vanaf waar je ook moge zijn…want wij zijn hier samen met duizenden, miljoenen, een oneindig getal van zielen die samen deze nieuwe toekomst scheppen.
Voel een nieuwe energie die wordt afgeleverd op dit kleine stukje van de wereld dat zo in moeilijkheden verkeert. Geeft de intentie om balans, begrip en compassie te scheppen.

Visualiseer dat de oude conflicten opgelost zijn en nieuwe oplossingen zich ontwikkelen en een vrede waar lang op is gewacht zich in dit land manifesteert. Visualiseer dat er een nieuwe vrijheid wordt geboren….een gelijke waardering van de Aarde, God en de menselijke engel.

Houd de kinderen in jullie harten en sta hen toe jullie te leiden naar een nieuwe, prachtige en vredige toekomst voor onze planeet – het Nieuwe Jeruzalem. Probeer niet uit te zoeken hoe de problemen opgelost zullen worden, maar zie ze als reeds opgelost en bezoek die plaats die het potentieel is van de toekomst waarin deze dingen een deel van de geschiedenis zijn geworden, niet meer van het heden.

Visualiseer het zoals het zal zijn….vrede…..vrede…..vrede.

————————————–

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische service. Laat mij jullie zeggen dat ik weet wat er hier gebeurt.

Nogmaals zeggen wij dat velen jullie zullen vertellen dat wat jullie hier horen alleen maar de stem van mijn partner is. (Lee), die jullie nu al uren gehoord hebben. Maar er zijn er ook onder jullie die de energie kunnen voelen en de kleuren kunnen zien. Er zijn er zelfs die de gezichtsverandering van Lee kunnen zien. Enkelen van jullie hebben zelfs inter-dimensionaal zicht en dus nodigen wij jullie uit om dit juist nu te gebruiken.

Dit is de manier waarop God tot de mensheid spreekt en dat is altijd al zo geweest. Boodschappen in oude tijden door engelen gegeven gingen zo en het vertegenwoordigt boodschappen die aan de mensheid werden gegeven zodat zij die konden doorgeven aan anderen. Het is in deze huidige tijden niet anders behalve dat de boodschappen zijn veranderd. En jullie zijn degenen die deze verandering hebben bewerkstelligd.

Ik weet wat er hier gebeurt. Ik ben de enige onder jullie die weet hoeveel er hier bijeen zijn gekomen. (sprekend over de wereldmeditatie via het internet) en jullie zouden verheugd zijn om te weten dat het er tienduizenden zijn. Jullie hebben een samenwerking met geesten vanaf vele plaatsen op de planeet. Zij richten hun licht en hun bewustzijn en hun gedachten nu naar jullie toe terwijl jullie hier in de stoelen zitten en dat alles dat er binnen die energie is ‘gezien’ wordt door Gaia. Het gaat in feite de planeet in en verandert de energie daar. Het verandert de natuur zelf!

Zijn jullie je ervan bewust dat jullie nooit alleen zijn? Er zijn er om jullie heen die jullie engelen en gidsen noemen. Sommigen noemen het gewoon energieën maar hebben jullie jezelf ooit afgevraagd of ieder mens hen om zich heen heeft? Het antwoord is Ja. Wat zegt dat jullie over wat er zou kunnen gebeuren in die moeilijke gebieden niet ver van hier? Jullie willen dingen veranderen, geliefden? Verander dan de energie van Gaia! Als jullie de energie van Gaia veranderen, verandert ook de energie van de engelen en gidsen rondom alle betrokken mensen. Sommigen zullen hun ideeën en gedachten temperen. Zij gaan anders denken. Oh, dit is geen uitschakeling van de haat. Dat zal generaties lang duren. Nee, in plaats daarvan wordt er energie gestuurd naar een nieuw doel – de wens om samen te leven op deze planeet en te zorgen dat het ook werkt! Hebben jullie er ooit aan gedacht dat misschien het licht dat jullie uitstralen een licht in de duisternis brengt dat anderen in staat stelt om de dingen helderder te zien?

Dus zeggen wij nogmaals dat jullie niet weten wat degenen aan de andere kant van de grens denken, nietwaar? Vraag de moeders wat zij voor hun kinderen willen en bij geen van hen zullen de met haat beladen woorden ertussen zitten. Zij zullen zeggen: “Wij willen dat onze kinderen blij zijn, ontwikkeld, overvloed hebben en vreugdevol zijn.” Wat een concept! Dat is wij jullie zeggen waar jullie naar op zoek moeten gaan. Niet alles is wat het lijkt en wij weten wie er hier zijn.

Laat mij jullie enkele richtlijnen voor vrede geven. Laat mij jullie wat richtlijnen geven voor een persoonlijk pad en laat mij jullie wat richtlijnen geven die jullie zullen helpen om een hogere vibratie te bereiken. Wees niet verrast als deze richtlijnen een tweeledig doel hebben want zij zullen klinken als persoonlijke richtlijnen voor jullie eigen pad. Het zijn ook richtlijnen voor vrede op Aarde. Beginnen jullie te begrijpen dat er niemand anders dan jullie is die dat werk kan doen? Jullie dwalen door jullie land en vragen je af wanneer het beter zal zijn en kijken naar anderen in de hoop dat zij zich zullen gedragen. Al die tijd hebben jullie geen idee van de kracht die jullie hebben om het allemaal te veranderen. Het is tijd voor Israel om een proces te beginnen dat wijsheid in zich heeft. Ik zal jullie wat richtlijnen geven.

“Wel, Kryon, waarom zouden wij dit moeten doen?” zouden jullie kunnen vragen. “Wat zijn de redenen achter een persoonlijk pad van verlichting?” Sommigen hebben gezegd: “Ik voel mij goed zoals ik nu ben.” En wij zeggen dat dit het is waarom de Aarde vrije keuze heeft, nietwaar? Ik zal jullie ook zeggen dat jullie er geen idee van hebben wie jullie zijn totdat jullie je realiseren hoe jullie kunnen zijn.

Enkele richtlijnen.

De eerste suggestie is deze. Als jullie op de reis naar verlichting gaan moeten jullie je koffers pakken. Dit is natuurlijk een metafoor. Wij vragen jullie niet letterlijk om je koffers te pakken maar metaforisch gezien betekent het de dingen verzamelen die jullie nodig hebben als je die reis begint.

Dus zullen jullie je klaarmaken en voorbereiden. Wat betekent dat voor het persoonlijke pad van verlichting? Leer wat je kunt over de dingen die jullie hier gepresenteerd krijgen. Misschien zullen het boeken zijn, misschien verschillende bijeenkomsten. Met pure intentie zullen jullie wensen te leren hoe je beter kunt mediteren. Misschien zijn er processen waar jullie in geïnteresseerd zijn of ontmoetingen waarbij jullie meer kunnen leren over de energie van God. Kijk om je heen en zie wat er aan jullie gepresenteerd wordt dat jullie voedsel geeft en je beter voorbereidt op je reis. Als jullie vrede op Aarde willen scheppen moeten jullie opstaan en je koffers pakken.

Onthoud dat het een metafoor is die betekent dat jullie een belangrijke reis ondernemen – persoonlijk, niet met degenen om jullie heen – niet met de regering of de familie of wie dan ook.

Als jullie de huidige rest van het DNA opruimen van jullie eigen zelven zullen jullie energieën activeren voor vrede op Aarde, een mens tegelijk. Als jullie inderdaad een stukje van God zijn betekent dit dat jullie een verschil maken. Jullie zijn nu dus aan het inpakken voor deze reis.

Nu de volgende drie dingen. Ik ga jullie vertellen dat jullie het niet zullen begrijpen. Zij zullen jullie verwarren en niet noodzakelijkerwijs zijn wat jullie denken. Het zijn de drie stappen voor jullie voorbereidingen bij het pakken.

Nummer een. Maak geen tussenliggende doelen. Jullie weten dat jullie een heilig pad willen bewandelen en de mensen houden ervan om plannen te maken. “Ik begin aan een geheiligd pad.” zeggen jullie. “ En hier zijn de doelen: Ik ga dit doen en ik ga dat doen. Misschien zal ik daar en daar naartoe gaan.” Het is erg simpel en er is jullie verteld dat het goed is om dat te doen.

Dat gaat niet werken! Maak helemaal geen tussentijdse plannen. Oh, er zijn er altijd die zullen zeggen: “Dat is waardeloze informatie.” Toch kan het de beste informatie zijn die ik jullie ooit heb gegeven. Mensen hebben een opmerkelijk talent voor het afwijzen van de goede dingen die God voor hen heeft gepland. Bij het vooruit beslissen wat goed voor jullie is beslissen jullie dat je het veel beter weet dan God, jullie doen de plannen van God teniet! Oh, wees het gereedschap dat nog niet is gevormd. Jullie zijn het gereedschap voor vrede op Aarde. Jullie beginnen aan een heilig pad maar hebben nog geen idee wat het gereedschap is. Het is als het verkrijgen van een kaartje voor een trein. Het kaartje geeft aan dat er een onbekende bestemming is en de vertrek- en de aankomsttijden ook onbekend zijn. Maar het kaartje is evengoed geldig voor de rit.

Moeilijk voor te stellen? Ja. Maar dan zeg ik, vier dit proces. Vier het onbekende! Sommigen kunnen naar jullie toekomen en zeggen: “Wat zijn jullie plannen?” En jullie glimlachen naar hen en zeggen: “Ik heb geen idee en ik ben er opgewonden over!” Kunnen jullie dat doen? Is het gekkigheid of de manier van God? Waarom praten jullie hierover niet met jullie voorouders? Sommigen noemen het vertrouwen en zeggen dat er een groter plan is.

Laat mij nu nummer twee presenteren en die gaat bijna net zo klinken als de vorige. Maak absoluut geen vooronderstellingen over wat dan ook. Jullie hebben het allemaal al uitgeplozen, nietwaar? Jullie zeggen: “Ik ben op een verlicht pad. Het zal veel lijken op dat van een ander. Ik ga doen wat zij deden.” Dan maken jullie vooronderstellingen om te doen wat zij deden omdat jullie voelen dat zij het goed deden.

Oh, jullie zijn unieke stukjes van God! Als jullie deze dingen om je heen geactiveerd hebben verandert de energie in jullie leven op een manier die jullie niet kunnen aanvaarden. Het moment waarop jullie het proces zijn begonnen beginnen dingen buiten jullie reikwijdte en mogelijkheden te veranderen. Wij gaan nummer drie nog niet onthullen maar het heeft een relatie met het vorige. Maak geen vooronderstellingen!

Ik ga jullie een voorbeeld geven. Sommigen van jullie zullen misschien geschokt zijn door dit voorbeeld totdat ik jullie laat zien wat ik ermee bedoel. Onthoud: maak geen vooronderstellingen. “Wij gaan vrede hebben in dit grootse land.” zouden jullie kunnen zeggen. “Het wordt tijd.” Dus ga ik jullie een vraag stellen: Wat als er iemand kwam en deze suggestie deed over de situatie?

Zij zeggen: “Ik heb een goed idee. Laten wij een Palestijn uit het vluchtelingenkamp nemen en hem de baas over alles maken. Laten wij hem vragen om alles op te lossen en met een plan te komen dat zal werken.” De meesten van jullie zullen snel afstand nemen van die persoon, nietwaar? Wat een gek idee! Hoe zou dat ooit kunnen werken? Laten wij even reëel blijven. Dat is de laatste persoon die wij zouden vertrouwen of op een plaats zetten waar hij de macht heeft om dingen te veranderen. En toch: maak geen vooronderstellingen.

Ik wil dat jullie je even in de plaats van jullie Joodse voorouders stellen. Toen jullie in Egypte slaven waren baden jullie om een verlosser, iemand die jullie uit de slavernij zou leiden naar het Beloofde Land. Wat als er iemand zou voorstellen dat jullie de hulp van een Egyptenaar zouden kunnen krijgen? “Ik zie de profetie voor mij” zouden zij kunnen zeggen. “wij gaan een prins van Egypte nemen om ons uit de woestijn te leiden.” Wat een gek idee! Iedereen weet dat zij de vijand zijn. Zij zijn de bezetters en de veroveraars. Zij zijn de slavenhouders! Wat een slecht idee! Je gaat toch niet een van hun prinsen nemen om ons weg te leiden?”

Wel, geliefden, dat is precies wat er gebeurde, zoals jullie weten en ik wil dat jullie daar even aan denken. Dat vreemde en onverwachte plan nam een volle generatie in beslag voordat het was uitgevoerd. De prins waarover ik sprak was in feite een Hebreeuw en was opgegroeid als een Egyptenaar voordat alles kon gebeuren. Meer dan 25 jaar waren erin geïnvesteerd om een perfect antwoord te manifesteren.

Dat is bijna een generatie, nietwaar? Maak geen vooronderstellingen! Maak geen vooronderstellingen over de manier waarop Israel een nieuwe leider en vrede zal vinden. Uit de vreemdste plaatsen kunnen de antwoorden komen en het zal niets zijn waaraan jullie ooit gedacht hebben. Gooi nooit een idee weg wat onoplosbaar lijkt te zijn, helemaal niet als het van een jongere komt.

Laat mij jullie iets vertellen dat jullie nog niet weten. Deze rare oplossing wordt in feite nu gemanifesteerd. Net als in het verleden is er een potentieel voor degenen die opgroeien en die hier het verschil gaan maken. Zij weten het niet en jullie ook niet. Dat deed de prins van Egypte ook niet totdat het tijd was, nietwaar? Dit is de manier waarop God met jullie werkt maar jullie gaan door met het ontkennen ervan.

Er is een opwaardering op deze planeet geweest, een van bewustzijn. Degenen die bidden om vrede helpen om dit te manifesteren en op een dag, als het plan begint te werken, zullen jullie terugkijken en zeggen: “Kijk wat er gebeurde met dit schijnbare toeval! Misschien duurde het zelfs 25 jaar.” Op dit moment denken jullie dat jullie nergens heengaan en zijn jullie gefrustreerd. Jullie weten niet wat er onzichtbaar gebeurt. Maar kunnen jullie het vieren? Kunnen jullie al het onzichtbare vieren? Ik weet, het is net als het vragen aan de slaven om iets te vieren, jaren voordat het plaatsvond? Tegen alles in zal de prins van Egypte jullie leiden naar het Beloofde Land!

En hier is de derde. Bedenk niet van tevoren wat de tijdlijn zal zijn. “Kryon, ik heb die energie waarover jij sprak geprobeerd, over een hogere vibratie. Ik had pure intentie. Ik heb alle dingen gedaan waarover jij vertelde. Ik weet dat er iets gebeurt omdat ik het in mijn hart. voel. Er gebeurt niets. Maar nu zit ik vast en ik weet dat het gaat gebeuren.”

Mensen zijn erg ongeduldig. Jullie denken dat jullie vastzitten. Jullie denken dat jullie politiek vastzit. Er gebeurt niets goeds. Oh, geliefde, Ik wil jullie iets persoonlijks vertellen: het moment waarop jullie pure intentie hadden voor de verandering in jullie leven, kwamen er dingen in actie. Onzichtbaar voor jullie. Er zijn acties en bewegingen in andere gebieden die jullie later zullen beïnvloeden en terwijl de energieën die jullie in beweging hebben gezet om je heen bewegen is alles wat jullie kunnen zeggen: “Ik zit vast.”

Als jullie de foetus in de baarmoeder zouden kunnen interviewen zou die hetzelfde zeggen! Het kan het opkomende wonder van de geboorte niet zien. Het weet alleen dat het gevangen is en weinig comfortabel…elke dag weer! Onze zienswijze is dat jullie wonderen nu gebeuren. Wij weten wat wij bij het diner gaan eten maar voor jullie is het maal nog niet gekookt! Hoeveel van jullie kunnen zitten en vreugde beleven aan ‘vastzitten?” Misschien is het tijd voor jullie om te beginnen hierover anders te denken?

Degene die hongerig is wacht erop tot het maal is gekookt. Hij wordt met de minuut hongeriger, hij geeft God de schuld, de kok, dat het maal nog niet klaar is. Hij zegt: “God, als U niet snel iets doet ga ik gewoon weg. Dan ga ik iets anders proberen….ga ik naar een andere keuken.” Die persoon lijkt op jullie. Jullie begrijpen niet dat jullie degenen in dit gebied zijn die de antwoorden manifesteren, zelfs als jullie hongeren naar de maaltijd die jullie vrede noemen! Jullie zijn gefrustreerd en wachten tot de kok de maaltijd af heeft – iets heel lekkers en complex, hopen jullie. Jullie kunnen het ruiken maar weten niet wat het is en hebben ook geen idee waar de keuken is.

Er zijn er heel veel die gefrustreerd zijn. Jullie zienswijze? De Aarde zit vast. Israel zit vast. “Wij hebben nooit goede leiders.” zeggen jullie. “er zijn hier geen helden. Er zijn teveel politieke partijen om uit de kiezen, teveel zones, teveel wetten en regels.” Misschien is het tijd dat jullie de mantel van Elia nemen en die stevig om de schouders doen, mijn Joodse broeders! Daar gaat het om! Doe die mantel van de meester zo stevig om de schouders dat er geen vraag kan zijn over wat jullie gaan doen! Maak deze tijd ‘goed voor jullie ziel.’ Wees vredig met het onbekende.

Zeg dus tegen jullie vrienden: “Ik weet dat er een antwoord is en ik werk eraan door de gebeden en het licht dat ik naar anderen stuur.” En daar gaat het vandaag over. Er zijn anderen die nu bidden. Zij zijn niet zoals jullie. Zij geloven dat een gebed er duizenden waard is. (Kryon had het over degenen die met ons baden aan het einde van de ramadan. Moslims en niet-moslims kwamen die nacht samen en hadden met ons contact opgenomen om met hen mee te doen. Zij geloven dat op deze dag een gebed er duizend waard is! Velen waren in heel Jeruzalem op hetzelfde moment aan het bidden voor vrede)

In deze energie wil ik jullie vertellen dat die anderen gelijk hebben. Zie je, wat hier in deze zaal gebeurt maakt een verschil. Zij maken een verschil. Samen zijn jullie allemaal een. Dus in onze besluitende woorden zouden wij dit willen zeggen: Israëliërs en niet-Israëliërs, verlaat deze plaats anders dan toen jullie kwamen.

Neem de mantel van God met je mee en sta rechtop en weet dat jullie persoonlijk een deel van de oplossing zijn.

En nu nemen wij even een moment om te overpeinzen wat jullie belofte noemen.

En zo is het.

Kryon