Kryon Berlijn Tour. 1 / Geen toeval.

Live Kryon Channeling:
Kryon Berlijn Tour. 1

Geen toeval.

  17 september 2019 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij bevinden ons in Berlijn, vlakbij de Berlijnse Muur en wij vieren het feit dat hier dertig jaar geleden gebeurde: De val van de Berlijnse Muur. Toevallig vieren wij ook allemaal 30 jaar Kryon. Er zijn twee delen in deze channeling. Er is de geschiedenis en het esoterische. Ik ben mij ervan bewust dat er mensen van over de hele planeet luisteren. Sommigen van hen zijn jong en ik zal jullie daarom een korte geschiedenis geven van wat er hier is gebeurd zodat jullie een idee hebben en wij gaan het ook over de samenhang met het esoterische hebben.

Ik wil jullie mee terugnemen naar het einde van de Tweede Wereldoorlog. Europa begon zich te herstellen van het idee dat de oorlog voorbij was en men begon te denken aan de vrede die overal was en men probeerde te herstellen van de horror van de oorlog. Dit had allemaal geen zin. Er was feitelijk een tijd van hoop….een tijd waarin mensen bijeen kwamen en zeiden: “Hoe kunnen wij dit vasthouden en zorgen dat dit niet weer gebeurt? Het was het begin van de Verenigde Naties. Er waren ook gedachten om Europa op de een of andere manier te verenigen zodat dit niet nog eens kon gebeuren! “Wij moeten bepaalde dingen samenbrengen die wij nog nooit hebben samengebracht; dit is de tijd daarvoor! Wij willen een Unie waar iedereen aan mee kan doen en iedereen van de vrede kan profiteren!” Er was veel hoop!

Maar in dit scenario besloten de Sovjets om in Berlijn te blijven, bijna alsof zij een prijs hadden gepakt. Zij schiepen een zone en noemden die: “Oost Duitsland” en zij bleven en bleven. Interessant genoeg was er nog iets aan de hand want de Duitsers die in die zone gevangen werden gehouden vonden dit helemaal niet leuk. Het was een andere cultuur die tegen alles inging waarvan zij dachten dat het goed was. En zij begonnen te vertrekken. In de zestiger jaren waren duizenden van hen vertrokken. De Sovjets realiseerden zich dat zij iets moesten doen omdat zij anders alleen maar spooksteden zouden overhouden. Dus bouwden zij een muur! Een muur om hun burgers binnen te houden. Maar het was niet echt een muur….het was een zone des doods! In de volgende 28 jaar waren er heel veel mensen die hun leven verloren…..alleen maar omdat zij voor hun kinderen en zichzelf een beter leven wilden hebben….in hun eigen land….gewoon omdat zij zich wilden verenigen met hun familie aan de andere zijde, in hun eigen land. Het was een moeilijke tijd en heel moeilijk voor te stellen voor een jongere van vandaag.

Wij vieren dus wat er in november 1989 gebeurde toen de muur omviel. Interessant, nietwaar, dat hij nu dertig jaar weg is. Hij is nu al langer weg dan hij heeft bestaan. Hij is alleen nog een schandvlek in de geschiedenis en nu is het een tijd om te vieren en om in vreugde te leven. Wij weten dat er in dit publiek mensen zijn die in de Oostelijke Sector zijn geboren en er zijn er ook die jonger zijn dan dertig en als jullie vandaag aan een jongere, een Duitse, over die geschiedenis zouden vragen, kunnen zij zich dit niet voorstellen, alsof het om een andere planeet gaat. Vandaag is deze omgeving bekend om zijn terrasjes en winkels en zijn schoonheid….en om zijn vrede. Weer een verenigde hoofdstad! De jongeren zullen zeggen: “Ik kan niet geloven dat zoiets heeft plaatsgevonden”, en ik zal jullie vertellen waarom: Omdat de energie van vandaag zover afstaat van de energie van toen. Er is een hoger bewustzijn op deze planeet en dit maakt wat er 30, 35 jaar geleden gebeurde, ongelooflijk.

Ik zal jullie vertellen wat er echt gebeurde. Wij gaan nu naar het esoterische. Het was tijdens de koude oorlog en profetieën vertelden jullie dat het einde van deze planeet nabij was. Midden in deze tijden, deze horrortijden, begonnen de profetieën en zij werden toen ook gezien! Oh, zij waren er altijd, en zij vertelden dat als het jaar 2000 zou komen, er nog een oorlog zou komen. Het zou de laatste zijn, de allesvernietigende oorlog! Jullie kunnen deze profetie in de geschriften vinden, over de hele planeet en de hele episode die hier gebeurde zou daartoe leiden, maakte er deel van uit. Nostradamus had dit al aangegeven en het leek erop dat dit het was dat de wereld zou overkomen….die kant ging het op! Er waren mensen die zeiden dat dit op twee plaatsen gecentreerd zou worden….het gevecht zou exploderen op twee plaatsen. Een ervan zou in de staat Israël zijn…wat nu een staat is, en de andere plaats: Berlijn!

En dan gebeurde er iets en dit gebeurde niet wanneer jullie dachten. Jullie hadden zoiets als de Harmonische Convergentie in 1987. Je zou echt terug moeten gaan om te begrijpen wat er werkelijk plaatsvond. De convergentie was een herkenning van de verandering van de toekomst….bijna als een markering, een meetpunt….alsof Spirit er een vinger in stak om te voelen hoe heet het nu was. In plaats daarvan was het helemaal niet heet. Er was in 1987 een begin van een verhoging van het bewustzijn die uiteindelijk zou leiden naar een verhoging van het bewustzijn op de planeet en binnen een of twee jaar de val van de grootste gemeenschappen in de Sovjet Unie.

Mijn partner groeide op in de Verenigde Staten. Er was een tijd in zijn leven waarin er 50.000 kernwapens allemaal waren gericht op de Sovjet Unie en de Verenigde Staten. Wij weten nu dat het zelfs onbekend was wie de rode knop zou bedienen. Daar zijn jullie doorheen gegaan. Dit was ook wat er gebeurde in Berlijn. Wat gebeurde er? Wat is er werkelijk gebeurd? Er was voldoende bewustzijn voor een verandering op deze planeet….dat de Sovjet Unie niet langer kon bestaan. Ik wil dat jullie hier heel zorgvuldig naar kijken. De Sovjet Unie was heel sterk, zeer machtig. In zeer korte tijd liepen er geen legers meer door de straten! Ik wil dat jullie daarnaar kijken…..dat is een bewustzijnsverhoging die een Joker wordt genoemd. Het ging tegen alles en alle geschiedkundigen in die vertelden dat dit niet zo zou gaan gebeuren. Er moest een revolutie zijn of een coup waarbij vele dingen zouden samenvallen. Vraag het eens aan de Duitsers die erbij waren: “Zagen jullie dit aankomen en wisten jullie een datum daarvoor? Heeft iemand jullie verteld dat dit zou gaan gebeuren? Waren er aanwijzingen in de kranten en de media dat dit zou gaan gebeuren?” Het antwoord is: NEE. Jullie waren net zo verrast als de hele wereld en opeens leefde de stad op van vreugde en families werden verenigd met families. Jullie herinneren je misschien enkele films….sommige bewakers gooiden hun wapens weg, deden hun uniformen uit en renden de grens over. Wat een tijd, wat een aanblik!

Daardoor ben ik hier! Ik ben hier om dezelfde reden als jullie in een vrij Berlijn, want er begon een verandering te komen in het bewustzijn van de planeet, die jullie en alle anderen mee zou nemen naar een tijd van vrede. Jullie moesten nog door verschillende ijkpunten heen gaan. Het jaar 2000 was DE tijd voor de oorlog. Armageddon zou komen. Maar dit kon niet omdat een van de beide partijen was omgevallen. Het jaar 2000 kwam en ging weer en toen kwam de precessie van de equinoxen….een andere profetie….het jaar 2012! Jullie begrijpen dit nog niet echt, dat alle inheemsen op de planeet deze datum hadden zien aankomen. Degenen die naar de sterren keken wisten dat dit het einde en het begin was van een 26.000 jaar durende schommeling van de Aarde. Inheemsen die elkaar niet eens kenden hadden dezelfde profetie! Jullie kunnen die in Zuid Amerika vinden, in Noord Amerika, in Europa, Afrika en in Azië. En dit is hem: Als de mensheid het zou redden om voorbij 2012 te gaan zou er een nieuw bewustzijn zich gaan ontwikkelen op de planeet Aarde. Jullie zouden dingen gaan zien die jullie nooit dachten te zien. Jullie zouden in staat gaan zijn om corruptie te zien in regeringen, in het zakenleven, in gezondheidszorg waarvan jullie wisten dat het er altijd al was maar wat de kranten nooit haalde. Jullie zagen de namen van degenen die daarbij betrokken waren en zagen dat er een transparantie begon te komen die niemand ooit eerder had gezien. Jullie zouden dingen zien waarvan jullie dachten dat zij niet mogelijk zouden kunnen zijn. Jullie zouden degenen gaan zien die samen leefden en compassie voor elkaar hebben.

“Kryon, waar heb je het over?” Ik denk dat jullie dingen gaan zien waarvan jullie nooit dachten dat zij kunnen bestaan. Van land naar land, van regering tot regering herdefinieert dit het paradigma van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Men spreekt over situaties die zichzelf gaan ophelderen. Laat mij jullie vragen: Hoe lang denken jullie dat het misbruiken van vrouwen op de planeet al bestaat? Zouden jullie de grens bij honderd jaar? Tweehonderd jaar? Vijfhonderd jaar? Duizend jaar? Het antwoord is dit: Het is er altijd geweest! Jullie leefden in een samenleving waarvan jullie wisten dat dit gewoon zo was. En nu….opeens, wordt alles transparanter: Degenen die geld hebben kunnen dit niet verbergen. Er is jullie verteld dat dingen niet kunnen en dit is een axioma van de oude energie: Als je genoeg geld hebt kan je alles verborgen houden of ervoor betalen om het van je weg te houden. Is het jullie niet opgevallen dat dit de laatste tijd is opgehouden? Hoeveel beroemdheden gaan er naar de gevangenis vanwege het feit dat wat zij in het verleden hebben gedaan nu naar voren komt? Wat jullie vaders en hun vaders in hun generaties zagen is in jullie tijd niet meer aanvaardbaar. Dertig jaar geleden zagen jullie hier al een tipje van, op deze plaats, in deze stad, en jullie vierden iets en begrepen niet wat het echt was. Misschien het begin van een nieuw era op deze planeet dat zich nu toont! Hier! Dit is een viering en niet alleen maar van het omvallen van de muur….niet alleen maar van de tijd waarin ik hier kwam….dit is een draaipunt in de geschiedenis van de planeet. Wij hebben jullie dit soort instructies heel vaak gegeven. Jullie staan aan het begin van de schoonmaak en daardoor gaan jullie zoveel dingen zien die jullie helemaal niet wilden zien. Wisten jullie dat er over deze hele planeet een horror aan de gang is betreffende het misbruik van kinderen? Kinderen die op straat ontvoerd worden en die men nooit meer terug ziet! Zij worden verkocht aan de seksindustrie en er zijn er zelfs die zelf al kinderen hebben. Kunnen jullie iets bedenken dat ongepaster is dan dit? Jullie zeggen: “Oh, nee! Wanneer is dit begonnen?” Honderden jaren geleden, lieve mensen. In jullie moderne samenleving, vlak onder jullie neuzen, is dit ondergronds en niemand kan erbij komen omdat degenen die dit ondersteunen veel geld hebben. Dit gaat allemaal onthuld worden. Dit zit in het Veld. Dit komt eraan! Als jullie uitvinden wie dit financiert komen er heel veel beroemde mensen in de problemen! Maar dit komt eraan…..dingen die jullie nooit hebben verwacht. Zij zijn het begin van een zuiveringsproces en het begin…..van licht! Lieve mensen, dit zal langzaam gaan, het kan een generatie lang duren en als jullie later terug zullen kijken zullen jullie zeggen: “Wow, wat een tijd!” Precies zoals de jongeren van vandaag zeggen over de tijd voor de val van de muur. Als jullie mensen van nu naar die tijd terug zouden brengen zouden zij dit niet geloven. Zij zouden niet geloven wat er wordt gezegd. Zij zouden vragen wanneer dit lagere bewustzijn de zaak had overgenomen. Het zou voor hen zo anders zijn! Ik wil dus dat jullie even de tijd nemen om twee dingen samen te voegen: de viering van de geschiedenis van de stad  en de viering van het licht dat naar deze planeet komt. Toen ik mijn partner pas kende vertelde ik hem over de komende val van de muur en dat was geen toeval. Hij was getuige van iets dat veel groter was, en dit is waar jullie vandaag in dit publiek zitten. De komende paar dagen zullen er nog meer korte boodschappen komen met meer over deze dingen. Misschien over wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren…misschien een ander idee voor jullie.

Dit zijn de dingen, lieve mensen, die wij aan allebei de zijden van de sluier vieren. Er zijn mensen die zeggen dat de sluier steeds transparanter begint te worden en dat er compassie begint te komen en dat welwillendheid van mens tot mens duidelijker zichtbaar wordt. De geesten gaan veranderen over wat mensen werkelijk willen.

Dit zeggen sommige mensen en ik zeg jullie: zij hebben gelijk! Zij hebben gelijk!!!

Ik kom terug!

En zo is het.

Kryon