Kryon Berlijn Tour. 8. Compassie

Live Kryon Channeling:
Kryon Berlijn Tour. 8.

Compassie

  17 september 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de achtste en laatste channeling van de reis die handelde over de 30-jarige herdenking van de val van de muur. De groep is nu vlakbij de Brandenburger Tor en wij zijn in een openbare ruimte. In de voorgaande channeling, nummer zeven, hadden wij het over de viering die ophanden is….een metafoor die vertelt dat wat hier gebeurde overal kan gebeuren en dat dit waarlijk de stamlijn van de Aarde in deze tijd is, dat langzaamaan andere muren zullen vallen en dat betreft ook de muren van de metafoor….de muren die discrimineren….van de ene mens naar de andere uit een zeer donkere tijd.

Het onderwerp is compassie en dit is het thema van de dag. Dit is ook het onderwerp van wat er langzaam op de planeet zal gaan gebeuren. Ik wil jullie een beetje over compassie vertellen want dit woord wordt vaak verkeerd begrepen alsof het een emotie is. Compassie kan op een bepaalde manier vergeleken worden met empathie, maar dat is niet wat wij bedoelen. Wij hebben het over een compassie die van de Creatieve Bron komt en het is geen menselijke emotie maar een Goddelijke Energie, en voor de meesten van jullie, oude zielen, zou het verschil duidelijk moeten zijn. De emotie van compassie komt meestal door een gebeurtenis of een realisatie van iets waar jullie naar kijken, maar de energie van compassie is iets dat heel natuurlijk op elk moment van de dag kan voorkomen…als jullie in je leven met je handen omhoog staan en de compassie van de Creatieve Bron voelen is compassievolle actie het uitdragen van deze Creatieve Goddelijke Bron en naar andere mensen kijken met compassievolle ogen….wat er ook is gebeurd. “Er moet een probleem voor mij zijn” zeggen jullie “om compassievol te zijn. Er moet een gebeurtenis zijn, misschien in het nieuws, om compassie te hebben!” Wat als het een natuurlijk voorkomende Goddelijke Energie is? Daar wil ik het over hebben. Als jullie begrijpen dat dit natuurlijk voorkomt en het op de planeet verschijnt met meer licht gaan jullie je ook realiseren dat Goddelijke Compassie niet alleen maar komt van één energie.

In de laatste paar dagen hebben wij het gehad over vrede, over nieuw begin, wij hebben vele onderwerpen besproken die rondzongen op dit seminar. Met compassie is dit anders. Wat als ik jullie vertel dat compassie een veelvuldige energie is? Jullie voelen dat dit van Spirit komt, vanuit de Creatieve Bron, en door de mensen heen gaat. Je zou kunnen zeggen dat dit een multidimensionaal aspect heeft. Het is een katalysator, lieve mensen, die ook  door andere mensen gevoeld kan worden. Maar niet alleen gevoeld….het is moeilijk om dit te beschrijven….de compassie is als licht in het donker. Met deze energie is vreugde verbonden. Deze energie is meer dan alleen maar een compassievolle, vreugdevolle handeling….hij trekt anderen aan. Anderen zullen dit zien en willen er deel van uitmaken….het is prachtig. Het is als luisteren naar een lied dat jullie nooit eerder hebben gehoord en waarvan jullie zeggen dat jullie het weer willen horen, de tekst nog eens willen horen. “Zing het nog eens, alsjeblieft” en dan gaan jullie het zelf zingen. Dit is de beste beschrijving en de enige die ik jullie kan geven over Goddelijke Compassie. Er zijn mensen die zouden zeggen dat dit zoiets als een pact is en anderen voelen en willen het en dit zorgt ervoor dat zij gaan kijken waar het vandaan komt en hoe het wordt geschapen en dan komen jullie in beeld, oude zielen. Jullie zijn in deze tijd de dragers van de compassievolle energie want jullie beschikken over de rijpheid en de evolutie die zich nu voordoet om met dit geheel nieuwe idee te beginnen.

Ik wil jullie meenemen naar een scenario waarvan enkelen van jullie zullen zeggen dat dit onmogelijk is. Deze Goddelijke Compassie begint zich voor te doen op vreemde plaatsen. Jullie denken dat dit thuis zal beginnen, en dit kan ook zo zijn, maar wat als het in plaats daarvan begint op een van de meest zichtbare plaatsen van het wereldtoneel? Kunnen jullie je een nieuw gezegde voorstellen: “Compassievolle politiek?” Ik heb jullie gezegd dat jullie dit niet zouden geloven. Kijk naar de manier waarop de dingen vandaag de dag gaan. De politiek is als een kleine oorlog….men probeert de tegenstander politiek kapot te maken en hem of haar te vernietigen met woorden of leugens, hen belachelijk maken in de ogen van anderen, hen uitschelden, zodat zij zelf naar de top kunnen klimmen en vele miljoenen mensen kunnen overtuigen dat zij degenen zijn waar het om draait en om jullie de donkere energie te laten zien die vandaag de dag aanwezig is en die werkt!! Dit toont aan waar jullie je in het spectrum van het bewustzijn bevinden, maar heel langzaamaan begint dit te veranderen en ik wil een beeld schilderen: Als jullie dit uiteindelijk zien zullen jullie weten waar dit voor het eerst vandaan kwam….van vlak naast de Brandenburger Tor en wat jullie herinnert aan het onmogelijke dat mogelijk is gemaakt. Stel je eens een debat voor tussen twee politieke tegenstanders….twee zeer verschillende ideeën en partijen, en doe dit in welk land je ook wilt. Het kan in een moderne samenleving zijn zoals die van jullie of zelfs ook in gemeenschappen die niet zo modern zijn en ik wil dat jullie je iets voorstellen:

De tegenstanders nemen hun posities in, het zijn er twee die gekozen kunnen worden en zij beslissen wie er eerst gaat spreken. De eerste spreekt dan. Hier is het nieuwe protocol: De eerste richt zich tegen degene naast hem en prijst hem voor wie hij is. “Dit is een prachtig iemand” zegt hij, “die de burgers heel goed heeft gediend, een prachtige familie heeft, en hier zijn zijn geloofsbrieven!” Het begint met een eerbetoon aan de tegenstander! Hem op een voetstuk te plaatsen. En dan begint het debat. “Dit is waarom ik deze baan wil hebben” zal hij zeggen, “Want ik heb een paar ideeën waarvan ik denk dat zij beter zijn!” Nadat hij zijn presentatie heeft beëindigd zal zijn tegenstander hetzelfde doen! Hij zegt: “Ik wil dat jullie naar mij tegenstrever kijken. Hij/zij houdt van dit land en heeft goed werk gedaan. En ook hij/zij zal zeggen: “Ik denk dat ik iets heb dat beter is.” En dan brengt hij zijn dingen naar voren. Er zijn misschien wel billboards, advertenties, waar hun gezichten samen op staan. Zij zullen zeggen: “Kies maar!” (Kryon lacht) Er zal geen negativiteit zijn en het publiek zal naar hen kijken en het oordeel zal dit zijn: Wie heeft de meeste compassie? Wie is de meest transparante en vertelt de waarheid? (Kryon lacht) Wie is echt?

Ik zeg jullie dit: Er komt kleur naar de politiek en jullie kunnen ditzelfde verwachten in het zakenleven en zelfs een meer compassievolle toon ten opzichte van degenen die drugs maken in plaats van de manier waarop dit vandaag gaat. Dit is wat eraan komt….jullie zien al een veranderend sociaal paradigma en jullie gaan al dingen zien die ertoe doen. De negatieve dingen laten zichzelf zien waardoor zij verwijderd kunnen worden. Dit zal zich ook uitstrekken naar de spiritualiteit en daar zal een andere soort van reünie te zien zijn waarbij het ene geloofssysteem compassie heeft voor het andere. Er zullen altijd vele geloofssystemen zijn, net zoals er vele culturen op deze planeet zijn. Ook zij zullen elkaar respecteren, zij hebben hun eigen dingen zonder de ander naar beneden te halen.

Al jullie vandaag op de planeet rondkijken, denken jullie dan echt dat dit mogelijk is? Er zullen mensen zijn die zeggen dat dit niet kan, dat dit niet kan gebeuren.

Als jullie een van hen zijn zou ik willen dat jullie nu hier zijn en dan zou ik jullie vragen je ogen te openen en naar deze Poort van Vrijheid te kijken waar kleur naar deze plaats kwam.

En zo is het.

Kryon