Kryon bij de Verenigde Naties.

Kryon bij de Verenigde Naties.

Doorgegeven via Lee Carroll / 31 maart 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Oh, zoals altijd zullen er mensen zijn die zeggen dat zoiets niet mogelijk is; dat Spirit, die jullie God noemen, geen boodschappen zoals deze en op deze manier, kan geven. “Het is geen deel van Gods protocol om zo eenvoudig door een mens te spreken.” zeggen zij. “Je moet dingen doen om geheiligde energieën te scheppen. Je moet buigen en God aanroepen op speciale manieren om zo’n recht doorgaande boodschap te krijgen van de andere kant van de sluier.” Misschien was dit in het verleden waar, maar dat is het niet meer.

De korte tijd die wij hebben voor degenen die tussen deze toehoorders zitten om Spirit te zien en te voelen is uniek, Ik nodig hen uit om de energie in deze zaal te zien en te voelen. De groep stroomt hier op een manier binnen die sommigen van jullie gaan herkennen – jullie gaan ermee vibreren, want hij is echt. Dit is dezelfde energie die zoveel profeten voelden voor hun engelenwezens, maar jullie zijn de uitgekozen profeten van de moderne tijd……potentiële meesters, ieder van jullie.

Als wij in een plaats zoals deze komen, zeggen wij: “Jullie zijn gekend door God, ieder van jullie.” Jullie engelnamen schreeuwen naar mij in licht binnen deze plaats. Als jullie van de sluier komen en gaan naar deze planeet die Aarde heet, in de vorm die jullie mens noemen, kennen wij dit licht. Jullie zijn echt familie. Wij weten wie hier zijn. Jullie kunnen dat feit nooit voor God verbergen. Het is een eeuwige waarheid dat jullie gekend zijn door God, waar jullie ook denken dat je bent, in welke dimensie je ook denkt dat je bent. Familie is zo. Zelfs degene die hier in ongeloof voor de eerste keer is en zegt dat dit niet waar kan zijn, is mateloos gezegend want hij is familie met een vrije keuze om het niet te willen zien. Het is geen toeval dat jullie hier in deze zaal bij mij zijn…..sommigen met geloof en anderen niet.

Zienswijze op hoe de dingen vandaag de dag zijn.

Wij gaan met jullie wandelen door de lijnen van wat wij de zienswijze zouden willen noemen van wat er heden op de planeet gebeurt. Daarna zullen wij jullie geven wat sommigen profetie over de toekomst zullen noemen. Nietwaar? Het is gewoon het potentieel van manifestatie van energie. Het ‘zou zo kunnen zijn’ als de potentiëlen worden gemanifesteerd in de realiteit, en dat is op dit moment een zeer sterke mogelijkheid. Wij hebben jullie al eerder verteld dat dit de manier is, dat Spirit, God, alle waarschijnlijke werkelijkheden van jullie toekomst kent, maar niet weet welke jullie gaan kiezen. Het is onderdeel van de menselijke vrije keuze waaraan wij zo vaak refereren.

Velen vertellen jullie dat jullie hebben gefaald, lichtwerkers! Zij vertellen jullie dat jullie een paar stations hebben gemist op de weg en dat Spirit het spoorboekje heeft gewijzigd alsof wij de baas zijn. Wij zijn niet de baas, dat zijn jullie. Zij zullen jullie vertellen dat de dingen achteruit zijn gegaan en dat er ook een eeuwenoud energetisch tijdraam voor verlichting is verplaatst. Dat is niet zo. Het is spectaculaire informatie om jullie op te porren en het is gewoonweg niet zo. Het is net als zeggen dat de klokken op Aarde zijn gestopt omdat jullie te laat waren op een afspraak. Sommige dingen blijven maar doorgaan.

De Azteken en de Maya’s zagen het en ook vele anderen die de verplaatsing van de energie op Aarde hebben bestudeerd. De energie van 2012 zal op tijd arriveren , of jullie er nu zijn of niet! Onthoud dat jullie in een ouder scenario dat Armageddon heet, hier helemaal niet meer zouden zijn. Het maakt niet uit wat jullie doen, Gaia zal deze renaissance-energie (wedergeboorte-energie) afleveren aan een lege planeet als dat het geval zou zijn. De hele menselijke test gaat over het vibrerende bewustzijn van de mensheid en hoever het klaar zal zijn voor wat er hoe dan ook gaat gebeuren. De energieklok tikt de tijd voor het plan voor het zonnestelsel weg en dat zal niet veranderen. Al ons werk gaat over in hoeverre jullie zullen veranderen in het op voorhand gaan gebruiken ervan.

Ik weet waar ik ben. Het is voor mij geen mysterie. Elf jaar geleden brachten jullie mij en mijn partner is een zaal hier vlakbij waar letterlijk enkele uren daarvoor de vreugde van een oplossing was – een behandeling, zoals jullie het noemen, die een oplossing vertegenwoordigde voor vrede in Bosnië. Er waren lachende gezichten omdat dat hetgeen is wat jullie hier doen, proberen aan oplossingen te werken voor bijna onmogelijke problemen en interacties. Het is een van de hoofdredenen waarop deze organisatie bestaat.

Oh, wij weten ook van jullie werk ten opzichte van ziekten – het werk voor kinderen – dingen als vers drinkwater en mensenrechten. Wij weten wat jullie hier doen. Maar als jullie de behandelingen kunnen samenvoegen, als jullie iets kunnen scheppen wat er daarvoor nog niet was, omdat twee culturen samenkomen – twee bewustzijnen – die overeenkomen om niet te vechten, dat is het goud, nietwaar? Dat is wat iedereen hier wil. Daar zijn zij hiernaar op zoek. Dat is wat zij hier vandaag willen.

In 1989 begon ik jullie te vertellen dat jullie Armageddon niet zou gaan plaatsvinden en dat deed het ook niet. Alle geschriften waren het eens om jullie het einde van het scenario van de Aarde te geven.

Problemen in Israël in ongeveer 1999 tot 2001 zouden zowel de NATO als het Warschau Pact door afgesloten verdragen activeren om tegen elkaar op te staan en aldus de derde wereldoorlog te scheppen. Jullie kunnen dat lezen in Nostradamus en ook in jullie christelijke geschriften. Het was profetie en jullie werden geboren toen die al bestond.

Echter, kort na 1987 en de Harmonische Convergentie, viel de Sovjet Unie geheel uit zichzelf uiteen. Niemand had dat ooit geprofeteerd. Tegen alle profetieën in viel het door zichzelf – een bewustzijnsgegeven dat het niet meer ondersteunde. En jullie gingen in de versnelling. De hele Aarde had een groot potentieel op dat moment. Dat hadden de VS ook toen hun grootste rivaal van meer dan 50 jaar was verdwenen. Sommigen zeggen dat er een potentieel werd gemist en dat de VS dingen in die tijd anders hadden moeten doen.

Toch, als zij dat hadden gedaan, zouden jullie niet zijn waar jullie nu zijn…..in een worsteling om een samenleving te definiëren en tegelijk de energie van de planeet verhogen.

De menselijke natuur wordt goed begrepen en regeringen hebben geen verrassingen voor God. Ik vertel jullie dat voor het geval jullie mogen denken dat Spirit op een dag wakker werd en zich afvroeg wat er was gebeurd! Zo werkt het niet.

Ik vertelde jullie de laatste keer dat ik hier was over de betekenis van de 9/11 gebeurtenis die hier een paar blokken vandaan plaatsvond. Velen van jullie zijn bang voor wat 9/11 heeft geschapen en wat de VS ermee doen. Velen zijn er bang voor wat jullie ‘een nieuwe wereldorde’ noemen. Angst lijkt het product te zijn van verandering, zelfs als de veranderingen voorspeld waren. Velen van jullie denken dat God ergens slaapt en dat al deze dingen om zo te zeggen ‘in het donker’ gebeuren. Velen roepen om hulp.

Laat mij over de angsten van vandaag spreken en jullie eraan herinneren dat wij jullie in 1989 zeiden deze dingen te verwachten. Wij zeiden jullie dat het duister een lange tijd bij jullie zou blijven voordat het beter zou gaan. Dat is wat er gebeurt als je de donkerste dingen op Aarde neemt en ze blootstelt aan een zeer helder licht van integriteit. De realiteit voor jullie moest omhoog. Wij noemden jullie vuurtorens en wij zeiden dat het tijd was om aan het werk te gaan. Wij herinnerden jullie er jaren geleden al aan dat jullie hier Nu waren voor die speciale taak. Toch zijn er velen geschokt en verbergen zich in angst.

Velen van jullie die hier in feite als strijders kwamen sluiten zich op in een kamertje met de witte lakens in de aanslag en hun wapenuitrusting aan en hebben geen idee wie zij zijn en waarvoor zij hier zijn gekomen.

Laat mij jullie nu meenemen naar de woorden van de vreesaanjagers want zij scheppen de samenzweringen die overal zijn. Zij zijn hierbuiten in de hal, weet je? Zij zijn overvloedig aanwezig. Alles wat er nu op Aarde gebeurt schept samenzweerderige aanblikken rondom alles. Laat mij jullie vertellen dat dit is omdat wanneer er begeleiding ontbreekt en het erop lijkt dat er geen goed doel en geen centrum is, samenzweringen in groten getale voorkomen.

Als er geen centrale leiding is vliegt informatie alle kanten op en het ding dat vaak wint in het duister heet angst. Die is heel sterk en nu bij jullie aanwezig. Alles wat jullie hoeven te doen is je afstemmen op degenen die willen uitleggen waar jullie bang voor zijn of zullen winnen als jullie met anderen in het duister blijven.

Zien jullie nu waarom wij jullie vuurtorens noemen? Jullie zij lichtwerkers die op zo’n manier licht scheppen dat angst niet kan en niet zal baas spelen. Maar sommigen van de lichtwerkers die dit lezen zijn opgeslokt door het duister en realiseren zich niet dat zij hun eigen redding zijn. Zij hongeren zich dood terwijl hun zakken zijn gevuld met voedsel.

De Verenigde Naties zijn net zo. Er zijn er velen die zeggen dat het is gedegradeerd tot onbelangrijk. Het werkt niet langer meer en het zou er zelfs niet meer moeten zijn. Dat is wat zij zeggen. Zij kennen het werk niet dat is gedaan in de hallen van het gebouw waar wij zijn. Zij kennen de nalatenschap niet van degenen die hier hun leven lang hebben gewerkt en wat zij voor zich zagen en wat zij deden. In plaats daarvan hebben degenen die deze organisatie weg willen hebben een zienswijze van wat er de laatste jaren is voorgevallen. Het duister schijnt de hallen te hebben ingenomen. Er zijn er ook die zouden zeggen: “Dit is bewijs dat de wereld naar de vuilnishoop gaat (Lee’s woorden) Oorlog en problemen zijn er overal.”

Zij vertellen jullie dat deze dingen in geen enkele profetie zaten en daarom het bewijs zijn dat wij hebben gefaald. Want als wij het goed hadden gedaan zou de schrift voorgegaan zijn en zouden de dingen zijn gebeurd zoals zij ‘moesten’ gebeuren. Velen zeggen dat het hopeloos is. “Kijk eens naar Israel en Palestina. Het ergste van het ergste.” zeggen zij. De angstzaaiers zeggen: “Kijk nu eens. Wij hebben onze Eerste Minister Ariël Sharon verloren.” Zij zeggen: “Hij was de hoop van de Israëli’s “ En tegen alles in won Hamas de Palestijnse verkiezingen. “Dat is het slechtste nieuws” zeggen zij. “Het kon gewoon niet slechter.”

Inderdaad, vuurtorens, wat gaan jullie met dit nieuws doen? “kijk”gaan zij verder, “het gaat er niet beter op worden: het gaat veel, veel slechter.” En zij zeggen: “Hier is de organisatie waar jullie in zitten ( de UN) en jullie kunnen er ook niets aan doen Dat is het bewijs!” zeggen zij “dat alles slecht gaat en zal gaan resulteren in het einde van alles.”

Dan zeggen zij: “Kijk naar Iran. Het zal niet lang duren voordat zij nucleaire capaciteit hebben en het eerste wat zij zullen doen is Israël bombarderen! Zij hebben dat al gezegd. Jullie zullen een kernoorlog hebben in het Midden Oosten.”

Het is juist dat ding dat Armageddon zou hebben geschapen en daarom is het is het alleen maar uitgesteld. Velen zeggen dat, weet je? Velen zeggen dat het volgend jaar (2007) gaat gebeuren. Zelfs nadat het heel duidelijk in de geschriften stond aangegeven hoe het jaren eerder zou gebeuren – en de spelers er zelfs niet meer zijn om het te scheppen – willen de angstzaaiers vasthouden aan het oude, negatieve nieuws. Op de een of andere manier voedt dat het drama van het duister.

En dan zeggen zij”: “Weet je, de Maya’s en de Azteken zeiden dat in 2012 het einde der tijden zal komen. Dat betekent dat wij er over een paar jaar allemaal niet meer zijn. “ En dat, lieve mensen, is het schilderij dat is geschilderd door velen die naar jullie en jullie organisatie kijken. Zij kijken om zich heen en alles wat zij zien is het duister.

Er is iets vreemds aan het duister. Er zij drie soorten mensen die in het donker liggen. De eerste groep vormen degenen die trillen van angst omdat zij niets kunnen zien. De tweede groep heeft voordeel van de eerste groep omdat zij begrijpen dat een angstig mens onder controle gehouden kan worden. De derde groep is degenen die licht in hun broekzak hebben maar er niet zeker van zijn dat het zal werken……bang om het te ontsteken en te laten zien waar zij zijn, en zij zullen niet langer anoniem zijn.

Als jullie afstemmen op jullie nieuwsuitzendingen geven zij allemaal dezelfde informatie, nietwaar? Het is allemaal slecht nieuws. Drama is meeslepend voor de mens en oplossing niet. Dat is eenvoudigweg de menselijke natuur. Dat is wat jullie krijgen van jullie media, wat er ook gebeurt op de planeet. Wen eraan en probeer verder te kijken dan je neus lang is over wat er ook zou kunnen gebeuren.

Nu wil ik jullie iets vertellen over de vuurtorens. Ik ga jullie enkele potentiëlen geven van wat jullie op de planeet aan het doen zijn, maar zoals wij al eerder hebben gezegd, het is alleen maar een verslag van wat jullie op de planeet doen……iets waarover niet wordt gerapporteerd door een van jullie nieuwsmedia.

Wat jullie zouden kunnen zien is het ‘onder de pet houden’ proces…..dingen die werken binnen een systeem wat jullie niet hebben kunnen voorzien en dat jullie pas later kunnen zien.

Dit zijn dingen die er aan de hand zijn die een zeker potentieel hebben om alles te veranderen.

Voor de samenzweerders, laat mij jullie iets geven dat jullie niet hebben verwacht. Wij hebben hier eerder over gesproken maar dit is de tijd om er meer en helderder over te vertellen. De Illuminatie. Zijn jullie bang voor hen? Bestaan zij? Het antwoord is dat zij natuurlijk bestaan. Samenzweerders zullen zeggen dat de illuminatie verantwoordelijk zijn voor het controleren van de aandelenmarkten, verkiezingen, commercie……misschien zelfs de UN, al tientallen jaren. Inderdaad zit er enige waarheid in dit alles omdat juist in een oude energie, met name een van duister en angst het niet moeilijk was voor degenen die de scheepvaart en de olie onder controle hadden.

In een nieuwe energie waarin licht wordt omgedraaid en iedereen met iedereen kan spreken is het erg moeilijk. Laat mij jullie vertellen wat de Illuminatie  vandaag de dag doen. Zij staan op het punt om alles te veranderen en ‘welwillende oom’ van de Aarde te worden. Oh, zij zijn natuurlijk nog steeds geïnteresseerd in geld en macht vergaren want dat is wat zij doen. Maar zij beginnen zich te realiseren dat de oude manieren moeilijker worden om te controleren. Zij hadden hun basis in Griekenland maar zij zijn verhuisd naar Afrika.

In een niet te geheime actie hevelen zij miljarden dollars van Europa om het herstel van een heel continent te bewerkstelligen.

Waarom zouden zij zoiets doen? Omdat zij als zij een deel kunnen worden van grote, zich ontwikkelende regeringen, overal bij zijn dat vanaf dat moment gaat gebeuren. Een deel van alle belastingopbrengsten zal voor hen zijn, begrijpen jullie? Als je een derde-wereld -continent helpt te herstellen begint het langzamerhand gevuld te worden met gezonde mensen die huizen kunnen kopen, commercieel kunnen worden en over land gaan handelen met andere landen. Begrijpen jullie? Zij zullen een deel van alles hebben. Tientallen miljoenen mensen zullen medisch behandeld worden in de komende tientallen jaren. Het is onverwacht, nietwaar? Of jullie het leuk vinden of niet, het zit eraan te komen en het resultaat ervan zal het redden zijn van miljoenen levens.

Denken jullie dat jullie met China iets hebben met handel wat uniek is? Wacht maar tot jullie Afrika zien! Stel je eens voor, een continent vol werkers dat nooit iets in hun geschiedenis had om voor te werken. Wat denken jullie dat zij zullen gaan doen? Zij gaan wedijveren met de kampioen – China. Kijk maar naar de toekomst.

Dit is het potentieel voor degenen die betrokken zijn bij samenzweringen. “Het is te goed” zullen zij kunnen zeggen. “het past niet bij de oude normen” zeggen zij. De schurken van het verleden nemen op verschillende niveaus wat zij denken nodig te hebben. En vaak zal het ten gunste van de mensheid zijn. Wij laten het aan jullie beslissing over en aan de ‘nieuwe integriteit’ van alles omdat dit jullie taak van vrije keuze is.

Zoals jullie in de geschiedenis hebben gezien zijn jullie ‘oordelen’ over goed en fout meegegaan in jullie veranderende culturen en bewustzijn. Inderdaad, welkom in een nieuwe energie!

Laat mij jullie meer onverwacht nieuws brengen. Dit UN-gebouw en deze medewerkers zijn oud. De UN is ondersteund voor een heropleving, een wedergeboorte met nieuw bloed en nieuwe medewerkers en nieuwe ideeën en nieuw leiderschap.

Het zal door de duisternis heen zijn gegaan en als de geschiedenis zal doen wat het potentieel laat zien, zal er op korte termijn niemand zijn die de levensvatbaarheid ervan in twijfel trekt van wat zij hier in deze hallen doen. De delegaties komen en gaan, weet je? Maar degene die hun leven wijden aan het werk in dit gebouw gaan het verschil maken. De potentiëlen zijn er voor dingen waarvan de UN alleen maar kunnen dromen, inclusief hetgeen groepen van verschillend bewustzijn en culturen zullen samenbrengen om te overdenken en aan oplossingen voorbereiden.

Het is tijd om te doen waar de UN voor zijn ontworpen – niet een team met gekleurde helmen dat vrede moet bewaren maar een groep van mensen die de wijsheid en het licht hebben om dingen bij elkaar te brengen, licht te laten schijnen op onhoudbare situaties om hen naar een oplossing te brengen. Dat is het potentieel hier. Het zit in het werk, zoals zij zeggen terwijl zij aan het werk zijn. Toch zijn er nog steeds mensen die zeggen: “Ik zie het niet en daarom bestaat het niet.” Is dat jullie realiteit? Of zullen jullie een vuurtoren zijn die licht schept zodat deze dingen kunnen gebeuren?

Er zullen altijd relletjes en oorlogen zijn – het is de menselijke natuur. Maar in de toekomst zullen er veel minder zijn en een algemene stabiliteit die er nog nooit eerder is geweest.

De invloed die de UN kunnen hebben door verschillende kanten bijeen te brengen is erg belangrijk en dat is zeer belangrijk en wij zeggen het nogmaals: “Hoe meer jullie met elkaar handel drijven hoe minder behoefte zij zullen hebben om oorlog te voeren als zij van elkaar afhankelijk zijn..

Jaren geleden vertelden wij jullie twee dingen om te kijken naar Israel en die gebeuren er nu. Maar de angstzaaiers willen niet dat jullie ze samenbrengen. Wij zeiden jullie dat voordat Israël en Palestina dingen kunnen doen er twee leiders uit beeld zouden moeten zijn – Arafat en Sharon. Zij vertegenwoordigden oude energievijanden die elkaar opjoegen over de hele planeet en dat meer dan 25 jaar lang/ Op een bepaald punt droegen zij beiden legeruniformen alsof zij soldaten waren en probeerden zij zelfs elkaar te vermoorden.

Dit was voordat zij de leiders van hun land werden. Het is een oud energieconcept dat diep zit in de mens en wij vertelden jullie dat hun vertrek een snelle verandering in het werk zou gaan stellen.

Letterlijk maanden nadat mijn partner mijn bericht aan Israël doorgaf, zijn er twee dingen gebeurd. Tijdens de bijeenkomsten vertelden dat Israël zou gaan opwaarderen en op een grootse manier zou gaan veranderen en nu is dat zo. Ariël Sharon is weg en Hamas heeft de verkiezingen gewonnen voor de Palestijnen. Er zijn er die zouden zeggen dat dit afschuwelijk nieuws is. De terroristen die de vernietiging van Israël hebben verklaard zullen er niet blij mee zijn. Maar jullie weten niet zoveel over de menselijke natuur als wij.

Het potentieel is voor Hamas aanwezig om te gaan naar iets totaal anders.

Wij hebben dit eerder gezegd: Terroristen zouden niet op een goede manier een land kunnen leiden, zie je? Als zij worden geconfronteerd met het omdraaien van de lichtknop en het bouwen van scholen en ziekenhuizen, kan hun voormalige bewustzijn dat niet aan. Er zijn mogelijkheden voor hen om te veranderen of macht te verliezen. Oh, het zal er niet voor gaan zorgen dat zij van de Israeli’s gaan houden. Maar ook voor hun kan er een nieuw doel komen dat vraagt: “Wat moeten wij doen om ons volk in zijn kracht te houden? Wat is onze verantwoordelijkheid? En dit zal hen mogelijk leiden naar het verlies van macht of naar het veranderen in mensen die begrijpen dat de snelste manier om alles voor hun bevolking te bereiken, de weg naar vrede is.

Het is ironisch dat deze groep een katalysator zou kunnen zijn die de mogelijkheid voor de Palestijnen schept om hun eigen staat te hebben en zelfs sinds lang hun eigen vertegenwoordiger te hebben bij de UN.

Angstzaaier, lezer begrijp jij dit? Voor ons is de lezer ook aanwezig net als de luisteraars, weet je? Zijn jullie bang voor wat er op de wereld gaat gebeuren? Zijn jullie bang voor wat er in Iran gaat gebeuren en in China? Jullie zienswijze wordt alleen gevormd door wat jullie op het nieuws zien. Het is alleen maar een weergave van wat de leiders zeggen met hun ‘moedige’ houdingen. Het vertegenwoordigt niet de ziel van het volk. Wij zeggen het nogmaals. Er zijn potentiëlen voor een wat wij noemen, zachte revolutie in Iran en ook in China……maar niet binnen dezelfde tijdlijn.

Het bewustzijn is nu heel verschillend van dat van 20 jaar geleden, zelfs 10 jaar, en sommige van de dingen waarvan jullie hadden verwacht dat het de menselijke natuur is, kunnen jullie toch schokken en verrassen sinds de dingen van de oude manier zijn veranderd in de regering. De jongeren worden steeds actiever en er zijn er veel meer dan er van jullie zijn. Wees niet verrast als jullie van enkelen van hen horen in verband met een van de onderwerpen waarvan jullie denken dat zij worden gecontroleerd door samenzweringstheorieën. Hier komt het op neer, op de jongeren, weet je? Velen van hen zijn het helemaal niet eens met de manier waarop hun landen worden geregeerd.

2012

Als laatste willen wij jullie nogmaals vertellen over 2012. Als jullie naar de echte Mayakalender en die van de Azteken kijken zullen jullie zien wat zij echt te zeggen hadden. Wat zij voorspellen zijn patronen van energiepotentieel die allemaal onderdeel zijn van de tijdklok van Gaia. Het zijn helemaal geen kalenders zoals jullie daarover denken, maar eerder energiemarkeringspunten.

2012 vertegenwoordigt een wedergeboorte in gedachten, waarbij licht naar de planeet zal komen. Deze nieuwe energie zal oorlog en de potentiëlen voor oorlog niet steunen. De tijd zie verhoogd en veranderd zal worden is de ‘oude tijd.’ Sommigen van jullie hebben dit gezien en jullie zijn lang genoeg in jullie metafysische geloof geweest om de veranderingen en de opwaarderingen te zien die zich beginnen voor te doen. Jullie weten waar ik het over heb.

Hoeveel van jullie vinden jezelf een vuurtoren? Laat mij jullie herinneren aan wat wij een groep vorige week vertelden. 3D-vuurtorens op de planeet (de echte vuurtorens) weten niets over stormen. Niets. Zij weten niet hoe zwaar een storm zal zijn of hoe donker het gaat worden. Zij weten niet hoe sterk de wind gaat waaien of hoe lang het gaat duren. Zij zijn erop gebouwd, weet je? Het maakt hen niet uit hoe donker of hoe lang omdat zij voor de lange termijn zijn gebouwd! Het kan ze niets schelen omdat zij een licht hebben dat sterk genoeg is om wie dan ook te helpen als die in moeilijkheden zit. Zie je?

Daarom zijn jullie hier! Jullie hoeven de huidige storm niet te analyseren om ermee om te kunnen gaan. Alles wat jullie hoeven te doen is je licht te laten schijnen. Daarom kwamen jullie in deze tijd naar de planeet en daarom zijn jullie hier. Spirit belooft jullie dat jullie genoeg licht hebben en dat jullie vuurtorens niet vernietigd zullen worden omdat zij werden gebouwd voor de storm. In feite zijn zij juist voor deze storm gebouwd. Begrijpen jullie wat wij zeggen? Jullie hoeven het niet te begrijpen en jullie hoeven het niet helemaal uit te pluizen.

Het laatste wat wij van een vuurtoren verwachten is dat hij zijn licht uitdoet, de deuren sluit en de andere kant op rent omdat er een storm aankomt. Het is niet logisch, zie je? En dat is het goede nieuws van de eeuw.

Dat zijn potentiëlen die wij zien, en ja, het kan donkerder zijn voordat het lichter wordt. Onthoud, 2008 is een sleuteljaar. Wij zeiden jullie dat in het jaar 2000. Er zijn potentiëlen in dat jaar die, als zij zich manifesteren, veel zullen veranderen, inclusief wat er in dit gebouw gebeurt.

Willen jullie glimlachen? Willen jullie opstaan en het licht aansteken en zeggen: “Het kan mij niet schelen waar het op lijkt. Ik ben niet bang voor de storm. Ik weet hoe het zal zijn als ik er klaar mee ben.” En dat, geliefden, is waarom wij zoveel van jullie houden.

Dit is een bericht geweest uit de engelensfeer. Het is praktisch en echt. Wij vieren jullie en de groep die hier is viert jullie.

En zo is het.

Kryon