Kryon bij de Verenigde Naties – 2007.

Kryon bij de Verenigde Naties. 2007.

Doorgegeven via Lee Carroll / 2 maart 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst

Nog steeds zijn er mensen, zoals altijd, die zeggen: “Onmogelijk, onmogelijk! God werkt zo niet.”

Laat diegenen, in deze korte momenten van dit bericht, gevuld worden met een energie die onmogelijk van henzelf kan zijn. Laat het dit als bewijs zien dat zich een portaal heeft geopend en een deur is opengegaan en dat hetgeen jullie hier hebben eenvoudigweg woorden zijn vanaf de andere kant van de sluier door een mens heen, op de manier waarop geschriften altijd werden geleverd op de planeet. Mensen hebben hen allemaal geschreven – allemaal! Door de goddelijke verbinding die is opgebouwd naar het menselijk DNA hebben zij het allemaal opgeschreven.

En dit is niet anders, geliefden, want de stem die jullie nu horen is niet anders dan de stem die door de Oude profeten werd gehoord. De diepgang van wat er door mij heen wordt gezegd is deze tijd persoonlijk en niet voor de eeuwigheid bestemd. Deze keer is het voor jullie die in de stoelen zitten en voor de lezers en voor de anderen in dit gebouw. Dit is de verandering en wij noemen die de nieuwe energie want die opent de deur voor allen en die vaak gezien wordt als vreemd en gek door degenen die dit niet begrijpen. Maar ik zal jullie zeggen, het is geen van die dingen. Het is een verbinding – een pijplijn met Spirit – die jullie God noemen. Het vertegenwoordigt de liefde die velen van jullie in je leven missen en die jullie kunnen krijgen door tegen de deur van je hart te duwen. Met die handeling komt de familie binnen om op jullie schoot te zitten, je hand vast te houden en te zeggen dat het ondoenlijke doenbaar is.

Ik ben Kryon. Ik ben een partner. Ik ben een zuster, een broer voor alle aanwezigen hier. Ik ben niet een energie zonder lichaam die door de ruimte stroomt. Ik zit in jullie als jullie daar naar verkiezen te kijken, net als de essentie van God zelf.

Er zullen ook mensen zijn die zullen willen zeggen: “Wel, als jij God vertegenwoordigt, wil jij ons dan alsjeblieft uitleggen waarom je niet naar beneden bent gekomen om deze rommel op te ruimen?” Laat niemand van jullie vergeten waar wij ons nu bevinden. Laat niemand de bronnen en de integriteit vergeten van degenen die het beton maakten waar jullie nu in zitten en op staan. Want om jullie heen ligt de nadruk op intentie en eenheid. Voeg hen samen en drijf hen niet uiteen. Oplossing, geen verdeling. Vrede, geen oorlog. In deze atmosfeer zal ik de vraag beantwoorden: “Waar is God in deze tijden?”

Laat mij jullie vertellen wat er op deze planeet gebeurt en wat jullie moeten weten. God komt niet tussenbeide bij de licht/donker balans van de mensheid. De mensheid genereert zelf de licht/donker balans en dan wordt God uitgenodigd in de lichtdelen. Als er meer lichtdelen zijn dan donkere delen zoals gemeten op het kwantumniveau, zullen jullie onthullingen en verlichting krijgen en dat is wat er juist nu gebeurt. Dus, binnen deze puzzel, vertel ik jullie dat God weet waar jullie zijn, waar jullie nu zitten en waar deze organisatie zich mee bezighoudt. Dat is geen mysterie.

Er zijn hierover veel vragen en dus heb ik nog een andere metafoor, een die wij al eerder hebben gebruikt, maar die ik nu weer zal gebruiken. Stel je een vuurtoren voor aan de kust en het is zijn taak om te schijnen en op zijn plaats te blijven staan. Als de schepen op zee naar de haven gaan hebben zij de uitnodiging om het licht te zien en veilig te sturen en niet op de rotsen te lopen die onder water verborgen zijn.

Er zijn in de basis drie soorten schepen op die oceaan. De eerste soort is waar de kajuit bovenop staat en de schipper en allen die verantwoordelijk zijn voor de navigatie weten waar zij naartoe gaan. Dat komt omdat zij hier eerder zijn geweest en zij vertrouwen op hun kaarten. Zij vertrouwen op alle mythologie der tijden om hen te navigeren. Dit zijn zeelui die eerder deze haven zijn binnengelopen en zij hebben de vuurtoren niet nodig. In feite is hij overbodig. In feite vinden zij hem niet leuk en vinden zij hem raar. Zo zoeken zij op eigen kracht hun weg naar de haven en sommigen halen het en anderen niet.

Wat zij niet hebben gezien is dat de golven altijd veranderen en de getijden op en neer gaan. Zelfs de weerspatronen veranderen, zoals jullie weten. Maar zij blijven bij het oude en zeggen: “Het heeft in het verleden gewerkt en het zal nu ook werken.” Dit werkt totdat zij op de klippen lopen.

Het tweede soort schip is er een dat de stuurhut gebruikt als er moeilijkheden zijn. De wind komt op en de golven veranderen en dan halen zij de platen ervan af en zeggen: “Nu zitten wij in de moeilijkheden – waar ben je, vuurtoren?” Zij zien het licht en zijn dankbaar voor de vuurtoren en zo gauw als zij in de haven zijn hangen zij die platen weer om de stuurhut heen. “Bedankt, vuurtoren” zeggen zij “wij hadden je alleen nodig toen wij in moeilijkheden zaten.” Dan gaan zij weer aan het werk en vinden de vuurtoren een ’toren van moeilijkheden.’

De derde soort schip is degene die nooit de platen voor de ramen weghaalt en altijd eerst naar de vuurtoren kijkt omdat hij begrijpt dat de golven tekeer kunnen gaan en de getijden veranderen en dat hij nooit weet waar de gevaarlijke rotsen zijn. Dit schip kijkt dus steeds naar de vuurtoren voor begeleiding naar de veilige haven.

Wij hebben jullie gewoon drie basissoorten mensen gegeven die verlicht kunnen worden door vrije keuze op deze planeet in deze nieuwe energie. Het lijkt erop dat degenen op het derde schip degenen zijn waarvan jullie denken dat zij het echte licht op de planeet gaan worden. Jullie hebben gelijk. Maar ik zeg jullie nogmaals dat er niet veel van die derde soort hoeven te zijn. Minder dan een half procent van de Aarde moet bewust zijn van hun eigen goddelijkheid en hun eigen licht om die kracht door meditatie en gebed te sturen naar de rest van de planeet en vrede op Aarde te scheppen. Ik zal het nog een keer zeggen. Minder dan een half procent. (70 miljoen)

“Kryon, hoe zit het allemaal in het Midden Oosten? Waarom is daar zoveel onrust? Er zijn troepen, er is oorlog, dood, en het moorden…..het ongelukkig zijn, de zorgen…..oh, die zorgen! Hoe zit dat in een tijd van licht?” Ik zal het zeggen, geliefden, nogmaals: Wanneer hebben jullie dit in deze omgeving eerder gezien? Het antwoord is nooit. Kan het daarom zijn dat het licht op deze planeet zo helder is geworden dat het nu de donkere gebieden bereikt die voorheen verborgen waren? Kan het zijn dat de haat die er altijd was maar die jullie nooit echt konden zien, nu zichtbaar wordt?

Kan het zijn dat deze dingen jullie een puzzel voorleggen die opgelost moet worden? Zou dat zo kunnen zijn? En als jullie een van die schepen zijn die de platen hebben weggehaald en het licht zien zullen jullie zeggen: “Dat is precies wat het is! Ik zie nu dingen die het licht mij laat zien, die ik anders nooit zou hebben gezien.”

Inderdaad zou zonder dit licht in deze tijd, dat schijnt op die plaatsen die duisternis aan jullie laten zien, die gebieden in het Midden Oosten die nu omhoog gaan, die verandering in de komende 200 jaar niet plaatsvinden. Alle inspanningen en uitdagingen zijn iets wat daar altijd al was maar nu jullie dagelijks onderwerp is geworden. Wie ziet dat? Degenen die wensen te kijken……uit vrije wil.

De Verenigde Naties.

Laat mij jullie er nogmaals herinneren aan deze organisatie waar jullie nu in het souterrain zitten. Er zijn mensen die zeggen: “Zij zijn nutteloos en waardeloos en hebben niets bijzonders gedaan in de laatste 10 jaar.“ Ik ben Kryon en ik ken de zielen die komen en gaan op de planeet. Laat mij jullie een vraag stellen: Wat zouden jullie denken van een organisatie die jaarlijks meer dan een miljoen levens kan redden? Zou dat het waard zijn? En zouden jullie zeggen: “Ja, natuurlijk”” Laat mij jullie dan introduceren bij de Verenigde Naties! Wat de media jullie laten zien in de Grote Assemblee door degenen die afschuw opwekken en uitschelden is niet waar deze organisatie over gaat. Nee, dat is waar de media over gaat. Degenen die rapporteren zullen jullie zeggen dat deze organisatie niets doet, en ook niets kan doen.

Ik zeg jullie dat er jaarlijks een miljoen levens worden gered. Alleen al 20% daarvan hadden mazelen. Mazelen! En hoeveel mensen denken jullie dat er jaarlijks in dit grote land (VS) worden gedood? Het antwoord is: bijna geen. Het is de rest van de Aarde die deze VN nodig heeft en dat is nog maar een van de aspecten die zij uitvoeren. Daar zitten niet eens de ziekten bij die in het verleden zijn opgelost of de lachende gezichten in de kinderen in vreugde. Daar gaat deze organisatie over. Ik ben Kryon en ik zeg jullie dat ik het zie en dat ik het weet. Stuur jullie licht niet naar deze plaatsen omdat jullie vinden dat dit zo vreselijk nodig is omdat ik jullie nogmaals zeg dat jullie snel genoeg de resultaten ook in de Grote Assemblee zullen zien. Heb geduld. Heb geduld. Heb geduld.

Het nieuwe grensgebied.

Ik wil jullie vertellen over het nieuwe grensgebied. Er zijn er die zouden zeggen dat dit China moet zijn. Dat is niet het nieuwe grensgebied. Oh, er gaan verbazingwekkende dingen gebeuren in China die de nieuwe industriële revolutie van de planeet vertegenwoordigen. Maar dat werd verwacht en dat is geen nieuws. Dat wisten jullie al.

Spirit geeft geen algemene informatie. Spirit geeft de onthulling van potentiële toekomsten en advies over wat jullie al scheppen. Laat mij dus wat advies geven over China dat gebaseerd is op wat er in de toekomst is. De draak beweegt zich langzaam en is er al duizenden jaren geweest in het land waarin mijn partner nu zit en dat maar 200 jaar oud is. China weet wat het doet. Het bestudeert het kapitalisme op zijn eigen manier en het is er nog niet mee klaar. De Aziaten zijn heel goed in het uit elkaar nemen van dingen om ze daarna weer in elkaar te zetten en te bestuderen hoe zij werken om ze daarna beter te maken dan het origineel.

China doet dit nu met Hong Kong op financieel gebied. Denken jullie dat het toeval is dat zij Hong Kong na 99 jaar terugkregen en dat het tijdens jullie leven gebeurde? Denken jullie dat dit toeval is? Zij bestuderen en zij leren en zij zullen inderdaad ook veel van de fouten maken die jullie maakten op hun weg naar een functioneel Chinees kapitalisme.

Maar het is een goed advies als dit land (VS) en het Westen in het algemeen hen zouden helpen op gebieden waar zij zwak zijn en hen de kennis te geven om de dingen te doen die zij moeten doen en wel zonder meteen de westerse cultuur aan hen op te dringen. Laat hen gewoon Aziatisch zijn en zij zullen een economie ontwikkelen die zelfs sterker is dan die van jullie en die jullie zal verrassen door zijn proces want het zal ook het Westen overvloed brengen door investeringen en expansie. Maar dit is geen nieuw nieuws.

“Wel, Kryon, als het China niet is, moet het wel het Midden Oosten zijn.” En ik zeg jullie dat het dat ook niet is. Het Midden Oosten is een kernonderwerp, geen nieuw grensgebied. Jullie zien nu een heksenketel, een puzzel die opgelost en gestabiliseerd moet worden zodat jullie het punt 2012 kunnen passeren naar belofte en vrede. Dat hoeft niet in 2012 te gebeuren maar als het nu zou beginnen is het een goed ding. Het gaat om stabiliseren en niet om een nieuw grensgebied. Het is de wieg van de beschaving.

Over welk deel van de Aarde denken jullie dat ik het nu ga hebben? Wat is het nieuwe ontwikkelgebied? Ik zal jullie nu informatie geven die alleen degenen die van een nieuwe generatie zijn, zullen kunnen bevestigen. Natuurlijk zullen velen van jullie dan weer terugkomen. (reïncarneren) Ik weet wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. Ik ken de puzzels van jullie persoonlijk leven.

Ik wil het hebben over de AU. Wat is dat? Het is iets van de toekomst. Ik wil het hebben over de AU die er waarschijnlijk de komende 50 jaar nog niet zal zijn……twee generaties: De Afrikaans Unie. Jullie hebben de doctor vandaag ontmoet. (dr. Todd Ovokaitys). Hij is van degenen die zullen helpen om dit continent in deze generatie te genezen. Als de burgers van dit grootse continent gezond zijn zullen zij ook behoefte hebben aan normale economie. Wat jullie niet weten is dat er letterlijk miljarden dollars klaarliggen om te investeren in hun gezondheid! Er zijn al mensen op Aarde die dit heel helder voor zich zien.

De grote steden van de toekomst liggen in de Afrikaanse Unie. Het zal een conglomeraat zijn van Afrikaanse staten die veel lijkt op de Europese Unie, alleen groter en machtiger, met hun eigen veilige beurzen die kunnen wedijveren met alles wat de Aarde ooit heeft gezien, zelfs met de Chinese. De toekomstige bronnen voor de wereld liggen in Afrika, inclusief sommige die jullie nu nog niet kennen. Het is het grote, nieuwe gebied en in deze nieuwe energie moet dat continent genezen worden. Dit zit er in de pijplijn en het zal inderdaad zo zijn.

Er zijn drie grote uitvindingen op het gebied van gezondheid die naar dit continent toe zullen komen en een daarvan is vandaag beschreven in technologische termen (door Dr. Ovokaitys). De andere twee zijn in ontwikkeling en zullen ook genezing brengen. Deze drie samen zullen het hele continent genezen. Veel ervan kan zelfs in jullie leven al gebeuren als deze organisatie (VN) er ook deel van uitmaakt. Beginnen jullie de puntjes al met elkaar te verbinden?

Breng vrede in Afrika, VN! Concentreer je op degenen die tegen de vrede zijn en breng hen de kennis over waarom zij ook vrede zouden willen hebben. Ontwikkeling, handel en redelijkheid alleen, zonder druk, zijn zulke machtige dingen. Inderdaad zullen deze steden een nieuw type beschaving ontwikkelen die deze planeet nog nooit heeft gezien. Het zal er een zijn die aan de top staat van alles wat er ooit heeft bestaan.

Dat is het nieuwe ontwikkelgebied. De zaden daarvan kunnen al tijdens jullie levens gezien worden. Kijk naar de voorraden. Tegen alles in zullen de hoeveelheden geld die er worden uitgegeven ongelooflijk zijn.

Uiteindelijk zullen er geen stammenoorlogen meer zijn, geen corruptie, zelfs niet met de glimmende steentjes. (diamanten) Jullie kunnen mij geloven of niet maar als het begint zullen jullie het begrijpen.

Oh, nog een ding voordat ik ga. Ik zal dit voor het eerst en voor het laatst onthullen…..wat mijn partner is overeengekomen om in zijn volgende leven te doen. (Lee weet dit niet omdat hij channelt) Zie je, aan deze kant van de sluier is er geen tijd.

Alles is bekend over de potentiëlen. Geen voorbestemming, maar een aanleg van wat er al is besloten om te doen op een niveau waarvan hij geen concept heeft. Hij heeft geen idee van wat er nu komt maar hij zal het gelijk met jullie horen en hij zal het weten en verheugd zijn.

Over ongeveer 65 tot 70 jaar is er het potentieel, op dit punt in de tijd, van een man die geboren wordt en opgroeit. Als hij de leeftijd van 36 jaar bereikt zullen jullie een nieuwe, jonge leider zien ontwikkelen met een zwart gezicht in Afrika. En dat zal mijn partner zijn, de man die jullie hier nu in de stoel zien zitten en channelt. Dit is wat hij heeft uitgekozen en wat hij op zielsniveau wil. Zijn leiderschap zal spiritueel zijn, niet politiek en zijn doel zal zijn om degenen te helpen die genezing van emotie in hun hart nodig hebben….die nodig is voor een grootse nieuwe samenleving. Let maar op want hij zal niet de naam Kryon dragen. In plaats daarvan zal het een culturele naam zijn die in hun taal begrepen zal worden.

Lieve mensen, bewaar een afschrift van deze boodschap voor degenen die er dan zullen zijn zodat zij hem herkennen. Dit is cryptisch maar jullie zullen het duidelijk weten als het gebeurt.

Ik ben mij inderdaad bewust van waar ik mij nu bevind. Ik ben in mijn partner en ik voel wat hij voelt. Het is een samensmelting van spirituele dingen, nietwaar? Weet dat deze zaal vandaag is bezocht door een energie die anders is dan alles wat jullie hadden verwacht. Jullie zullen deze zaal verlaten en kiezen om die vuurtoren te zien, lieve mensen, jullie gaan anders vertrekken dan toen jullie hier binnenkwamen. Jullie allemaal. Wees niet verrast als er ook wat genezing heeft plaatsgevonden in de tijd dat jullie hier waren.

Gezegend zijn degenen in de kamers van dit gebouw die zichzelf medewerkers noemen – het gewone volk – die jaarlijks een miljoen levens redden.

God weet wie jullie zijn.

En zo is het.

Kryon.