Kryon bij de Verenigde Naties.

Kryon bij de Verenigde Naties.

Doorgegeven via Lee Carroll /13 november 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn hier mensen die dit niet begrijpen en dus voegen wij de energie alleen maar toe. Wij hebben een paar momenten samen die nooit voorkomen, niet met deze groep. Dit zijn momenten in kwantumtijd, een tijd die jullie in een rechte lijn ervaren maar die helemaal niet recht is. Daarom moeten jullie omgaan met een bevooroordeelde zienswijze maar het is het enige wat jullie hebben en jullie moeten erop vertrouwen. Ik pas mij hierbij aan.

Geliefde mensen, op deze momenten, in deze zaal, wat jullie geloof ook is, ook al denken jullie dat er hier een man is die net doet alsof hij channelt, jullie dragen een groot licht in het bewustzijn van de mensheid. Het bewustzijn van de opwaardering ligt op jullie zoals jullie hier in de stoelen zitten in deze zaal. In jullie realiteit. Jullie licht is veel groter dan jullie denken want zelfs als jullie hier uit nieuwsgierigheid komen is het bewijs dat er iets in jullie zoekt naar de evolutie van bewustzijn die in deze opwaardering plaatsvindt.

Ik weet waar ik ben. Wij houden vandaag een deken van energie over jullie heen. Wij leggen die op jullie. Wij laten die even op jullie drukken om jullie een heerlijk gevoel te geven. Dit is een plaats van viering, een intellectuele plaats. Wij willen graag: ‘spirituele plaats‘, aan die energie toevoegen.

Jullie beginnen bij jezelf te denken: “Kan dit echt zo zijn? Is het mogelijk dat de man in de stoel feitelijk in contact is met de andere kant van de sluier?” Ik geef jullie 30 seconden om het te voelen, het te onderscheiden want er zijn er hier die dat kunnen. Het is een schrandere groep hier…..degenen die weten of de energie echt is of niet. Wij hebben niet veel tijd nodig, wij hebben de muziek niet nodig want op dit moment komen de engelen deze plaats binnen en zitten op jullie schoot. Vandaag op deze plaats zal ik de potentiëlen geven over wat jullie tegemoet zien. Wij zullen kijken naar de nabije toekomst en de verdere toekomst want dat hebben wij in dit gebouw al vaker gedaan.

Het is nu de zevende keer dat wij de energie van Kryon hier presenteren. Zeven is een heilig cijfer dus laten wij de zaal vullen met heiligheid. Er zijn er die het zullen voelen of het beginnen te voelen als de zaal een beetje opwarmt. Er zijn er hier maar een paar van jullie, maar misschien willen jullie een licht laten schijnen? Misschien kwamen jullie hier om te weten hoe dat voelt, een licht laten schijnen. Ik zal dit beantwoorden voordat ik het over deze planeet ga hebben: Als jullie deze zaal verlaten hebben jullie de mogelijkheid om hoop met je mee te nemen – geen drama, geen lijden, geen plan dat onoplosbaar is maar absolute, positieve hoop. De kennis en de intuïtie die voor jullie liggen zijn groots, grootser dan welke geschiedenis op de planeet dan ook.

Meer mensen dan ooit op Aarde zullen samenkomen in een versmelting van vrede. Zal dat in jullie leven zijn? De zaden ervoor liggen al op hun plaats. Jullie zullen hen weldra zien en sommigen van jullie hebben hen al gezien. De ironie is dat dit de plaats is waar er iets van is begonnen. Nee, niet in de grote zaal maar op de plaatsen waar jullie gezondheid scheppen waar die ontbreekt en vreugde waar er geen vreugde is en normaal leven waar er lijden is geweest. Degenen in dit gebouw die mijn woorden horen zullen weten wat ik bedoel.

De verre toekomst.

De laatste keer dat ik hier was sprak ik over iets dat nog twee generaties ver weg was. Ik had het over een continent dat geheeld zou worden, de Unie van Afrikaanse Staten (UA). Ik sprak over een algemeen geldsysteem voor die nieuw samenwerkende staten. Ik sprak over een continent dat meer economische invloed zou hebben dan welk continent op Aarde ooit heeft gehad omdat het gezond zou zijn, vervuld van nieuwe economische hoop, vervuld van nieuwe ondernemingsgeest, mogelijkheden en miljoenen burgers die willen opbouwen, huizen bouwen, die een goede regering willen hebben, stabiliteit en die uiteindelijk een enorme markt zullen hebben. Zelfs meer dan de Chinezen die nog steeds door oude wegen moeten bewegen om te veranderen. De AU moet vanaf niets beginnen en iets vanaf het begin scheppen.

Nu is dat potentieel voor de planeet nog ver weg en degenen in de zaal zullen niet lang genoeg leven om te weten of Kryon gelijk heeft of niet. Maar de opnamen van deze woorden zijn er voor altijd. In de toekomst ligt de geldigheid hiervan……misschien een beetje te laat voor degenen die hier vandaag in de stoelen zitten en twijfelen? Toch begint het nu. Er zijn bedrijvigheden die al in die richting wijzen. De sleutel zal healing zijn. Ook dat begint al. Dat wil zeggen, een continent met heel weinig ziekte, goed, vers water en een regering met een bewustzijn dat zich zal ontwikkelen. Jullie zouden kunnen zeggen: “Dat kan niet in Afrika!” Wij zeggen, wacht maar af. Het gaat gebeuren maar jullie kunnen in jullie leven alleen maar de zaden daarvoor zien. Jullie zullen het niet zien gebeuren omdat het nog twee generaties duurt; een halve eeuw zal het duren voordat het plaatsvindt. Ik deed ook een profetie dat mijn partner, als hij daarvoor kiest, terug zal komen over een halve eeuw als een zwarte leider. Tussen twee haakjes, dit zal ook een ander beeld scheppen over de kleurlingen op de planeet want in dit nieuwe Afrika is er respect, kracht en velen zullen ernaar verlangen te hebben wat zij hebben. .

De nabije toekomst.

Laat mij het nu hebben over dingen die dichterbij liggen. Interpreteer deze woorden met voorzichtigheid want het zijn potentiëlen van het NU. Zij spreken niet over een toekomst die absoluut moet gebeuren want zoiets bestaat niet. Zelfs de potentiëlen en de timing van wat ik zeg zullen afhankelijk van menselijk bewustzijn veranderen. Er zijn enige dingen in gang gezet die jullie kunnen verbazen en ik zal het jullie in deze korte boodschap vertellen want zij zullen het onoplosbare oplossen, een van de grootste puzzels van deze moderne tijd waarvan men denkt dat het niet op te lossen is. Dat zijn de meningen van degenen die denken dat het menselijk bewustzijn nooit zal veranderen.

Op dit moment in november 2009 spreek ik over de potentiëlen op de planeet. Er zijn verschillende dictatorschappen van de oude energie die de energieën van anderen overheersen. Zij zullen vanzelf weggaan. Jullie hebben het eerder gezien en zij zullen zichzelf omvergooien gewoon omdat zij geen enkel contact meer hebben met de werkelijkheid van wat hun volk wil.

Hun oude energie zal hen in de weg zitten en hun eigen volk zal hen verwijderen. Jullie hebben dit de laatste 20 jaar in verschillende landen zien gebeuren.

Er is een algemene gedachte dat dingen op een lineaire manier gebeuren, zoals dat altijd is gegaan. Er is een gedachte dat dit nooit zal veranderen. Er is een gedachte dat jullie diverse logische attributen bijeen moeten brengen voor het scheppen van verdragen. Er is een gedachte dat jullie druk of geen druk moeten uitoefenen als manieren om regeringen wel of niet te laten reageren. Die dingen hebben jullie altijd gedaan om bepaalde regeringen zich te laten gedragen zoals jullie dat willen. Noem het embargo’s, noem het lijden, noem het druk. Misschien komt het bij jullie op dat die dingen gewoonweg niet werken in de nieuwe energie. Een grote stok is niet meer wat die altijd is geweest en diplomatie van de oude energie is niets anders dan uitstel voor deze dingen.

De energie van vandaag zal dingen brengen die niemand had verwacht door een hele nieuwe manier van benaderen van relatie tussen twee landen. Compromissen en nieuwe associaties van kracht en eenheid zullen de nieuwe weg naar succes worden. Kracht van wapens en legers scheppen geen hoop, vreugde en bouwen geen scholen en ziekenhuizen. Daarom zal hun plaats in het schema van ‘wie de sterkste is’ langzaam vervagen. In plaats van ‘De sterksten’ zullen de regeringen zijn met het hoogste bewustzijn en die zullen het meest in staat zijn om hun volken goede levens en financiële integriteit te brengen. Jullie zien het al in jullie eigen financiële systemen die jullie langzamerhand beginnen op te schonen.

Ik ga jullie verrassen hoe dit allemaal gebeurt want het gaat buiten de normale manier om. Het gaat niet lang duren en jullie zullen de Noord Koreaanse dreiging zien verdwijnen. Jullie zullen enkele vormen van samenwerking zien opkomen en het heeft het potentieel van dat er vanzelf meer gaat gebeuren dan hier (UN) gebeurt. Het zou verstandig zijn om de lijn van redeneren van dit kanaal te volgen en af te zien van de dingen die jullie m.b.t. Noord Korea plannen want er staat een ander potje op het vuur.

Zuid Amerika zal jullie verbazen door zijn stabiliteit. Het begint nu want de hele kundalini van de planeet beweegt in die richting om zichzelf te vestigen in de bodem van dat continent, in Chili. In de top van Columbia en de bodem van Chili zijn de meest stabiele en statische regeringen die jullie ooit in Zuid Amerika hebben gezien. Zij bouwen een platvorm voor de drie landen om met hen mee te doen.

In het verleden zijn er helden voor hun tijd geweest die probeerden om de Portugese en de Spaanse staten van Zuid Amerika bijeen te brengen. Dit hoeft niet perse zo te gebeuren (een man die dat voor elkaar krijgt) maar wat er zal gebeuren is een samensmelting van bewustzijn. Dat wil zeggen, stabiliteit zal zijn eigen centrum zoeken maar hoop is de sleutel en de oude manieren zullen vervagen. Er is daar een dictator die het allemaal kan interrumperen: Jullie kunnen zijn dagen tellen en ik heb jullie gezegd hierop te letten. Oude energieën kunnen niet bestaan naast de nieuwe bevolkingen met hoger bewustzijn. Deze energie zal als vanzelf van binnenuit komen. Tegen alle verwachtingen in zal hij kunnen veranderen! Jullie zullen het zien en ik heb het hier gezegd.

Er zullen binnenkort vieringen komen op het kleine Caribische eiland op 90 mijl van de kust van de VS. Misschien voor het eerst zullen de VS de tolerantie hebben om toe te staan wat zij in het verleden zagen als een zeer hechte communistische regering, die te laten zijn zoals hij is en toch volledige handel en toerisme toe te staan. Dit gaat buiten de tijdgeest van alles wat jullie ooit zouden verwachten want tot nu toe is het zwart/wit geweest, totdat China zich ermee bemoeide. (Kryonknipoog) Misschien is het nu tijd voor Cuba? Ik zeg jullie dat daar nu aan wordt gewerkt.

Dat brengt mij nu bij de profetie die ik jullie een tijdje geleden deed want die blijft sterk (de potentiëlen zijn niet veranderd) een van de meest ongebruikelijke dingen die jullie je ooit konden voorstellen kan gaan gebeuren en Iran is erbij betrokken. Ik zeg het jullie opnieuw net zoals drie keer eerder tegen drie andere groepen. Nu zal ik dat herhalen in deze hallen van de Verenigde Naties. Iran kan de sleutel in handen hebben voor het zijn van de meest stabiele, meest profijtelijke, meest invloedrijke natie in het Midden Oosten. En dit potentieel is vervuld want het zullen de jongeren zijn die de ‘grote Iraanse revolutie’ zullen scheppen.

Als Iran wordt geleid door jonge islamitische geesten, maar zonder de oude energie- Mullah-geesten, zullen jullie stabiliteit zien. De jonge mensen van deze grote natie zullen om zich heen kijken en de verschillen zien die zij kunnen maken naar vrede in door handel en investeringen.


Het spoor waar de oude generatie hen op heeft gezet is gevuld met haat, angst en het potentieel van oorlog. Het herhaalt zich al door duizend jaar van verdriet, het in stand houden van oude vijanden en het levend houden van de worsteling.

De jongeren zullen zich realiseren dat hun profeet over eenheid ging en zij zullen beginnen met een diepgaande studie over de echte bedoeling van de Islam en zij zullen zich niet bezighouden met vijanden uit het verleden. Dat is waar hun profeet het over had en waarvoor hij hier allereerst kwam.

Het laatste wat jullie zullen gaan zien en wat jullie nooit gedacht zullen hebben heeft een sterk potentieel om te gebeuren. Het potentieel is dat Iran zal willen investeren in vrede voor Jeruzalem en dat hun invloed en hun fondsen een grote invloed hebben voor een oplossing in Israël – niet alleen een oplossing tussen Israël en de Palestijnen, maar een grotere oplossing die ook geldt voor de Islamitische staten om hen heen.

Jeruzalem is een gedeelde stad. In feite hebben de Joden, Christenen, Armeense Christenen en de islamieten gedeelde invloeden in vier delen van de stad. Denk je hetzelfde scenario eens in maar dan zonder die geloofsinvloeden! Dat wil zeggen, met dezelfde regelingen met ieder een eigen gebied maar dan in een omgeving van vrede. Jullie zouden zeggen: “De Joden zullen dat nooit toestaan!” Vraag het de jongere Hebreeuwse generatie maar eens of zij dit willen overwegen want jullie zullen verbaasd zijn over het antwoord. Misschien willen zij wel onderhandelen over de mogelijkheid om zich te vestigen op plaatsen waar iedereen zich zou willen vestigen. Zij beginnen ook te voelen wat hun jonge Iraanse tegenhangers denken over…..het scheppen van compromissen en vrede in plaats van door te gaan op een pad van haat en intolerantie.

De jeugd die na jullie generatie komt (jullie kinderen) zullen uiteindelijk de teugels overnemen van de regeringen en de verschillen in denkwijze zullen overduidelijk zijn. De echte oorlog is er een tussen de oude en de nieuwe energie. Dit is al meer dan 20 jaar de boodschap van Kryon. Die oorlog is zeer profijtelijk voor beide zijden en er zijn alleen maar winnaars.

Vrede in het Midden Oosten, geschapen door de inwoners van het Midden Oosten – wat een concept! In het verleden hebben jullie gevoeld dat het hier vandaan moest komen (de VN) of van de westerse invloed die een compromis zou moeten sluiten tussen twee zijden die elkaar niet eens willen ontmoeten! De potentiëlen zijn er dat het zal gebeuren in het centrum van het Midden Oosten en niet vanuit het Westen.

Het zal niet komen van degenen de hun best doen om invloed te krijgen zodat de landen in het Midden oosten gepast zullen handelen op een Westerse manier. Dit potentieel is niet iets wat op de lijst van futurologen staat over wat er gaat gebeuren. Het is wat wij een “Wild Card” noemen. Het is wat er gebeurde met de Sovjet Unie…..nogmaals, niets wat op de lijst van de futurologen voorkomt.

Oorlogen werden uitgevochten en de gevoelens zijn vergeten.

De grote burgeroorlog in de Verenigde Staten schiepen geen blijvende scheiding in bewustzijn. De Tweede Wereldoorlog schiep geen vijanden voor altijd. In plaats daarvan zien jullie al die regeringen tegenwoordig samenwerken. De meesten houden zich niet meer bezig met de gevoelens uit het verleden. Het Midden Oosten is anders en wat er in het verleden gebeurde wordt geleerd als wat er vandaag gebeurt. Dat zal er gaan veranderen.

Jullie zullen landen zien rondom Iran die meedoen met Iran, zelfs voormalige vijanden! Grenzen zullen minder scherp zijn en uiteindelijk zal het ook Pakistan en Afghanistan beïnvloeden die ook bij het nieuwe Midden Oosten willen horen. India zal er ook bij betrokken zijn op een manier die Pakistan omarmt door handel te drijven als nooit eerder.

Degenen die de voorkeur geven aan denken in de oude energie zullen geen plaats vinden om zich te verstoppen. Er zal zich een gloednieuw idee ontwikkelen dat zegt: “Als wij de tradities van haat nu kunnen stoppen en onze kinderen leren om te hopen, zal er uiteindelijk een groep naties zijn die zich alleen zullen herinneren wat de inspanningen waren door het lezen van hun geschiedenisboeken.” Er komt een kwantumgeneratie aan die vooruit kan denken, veel verder dan hun eigen levens….verder dan de lessen van hun ouders over haat en de oude manieren.

Dit is inderdaad een onderdeel van de nieuwe afstand die zich zal ontwikkelen tussen ouder en kind in de komende 50 jaar in het Midden Oosten.

Dit is wat wij zien en het valt nog binnen het leven van velen. Het kan wat langzamer gaan, afhankelijk van wat jullie doen. Het kan wat sneller gaan door wat jullie doen. Maar zolang mijn partner heeft gechanneld zit dit in de pen. Daarom vertelden wij jullie in 1989 over die mogelijkheid. Dingen gaan langzaam in de politiek en met bewustzijn. Soms gaat het voor velen van jullie te langzaam. Kijk naar het begin van deze dingen die plaatsvinden voordat het gebouw waarin wij ons bevinden is gerenoveerd. Jullie zien de zaden van deze dingen plaatsvinden en ja, zelfs veldslagen om dat te voorkomen……oud tegen nieuw.

Dat is het potentieel van dit moment. Als het langer duurt is het nog steeds een potentieel. Er is een sneeuwbaleffect in het bewustzijn van gedachten en acties dat immens is. Het is sterk en inter-dimensionaal en jullie kunnen het niet zien. Maar ik wel. Het zal moeilijk worden om vrede op Aarde tegen te houden.

Ik ben Kryon en ik weet wie hier zijn. Moge jullie de liefde van God in jullie harten voelen dat deze dingen echt en accuraat zijn zoals deze gezien zijn door deze channeler en door mij want ik ben verliefd op de mensheid. Ik zou nooit dingen vertellen die niet waar zijn. Er is geen reden om dingen te vertellen die niet zullen gaan gebeuren.

En zo is het.

KRYON