Kryon bij Mount Shasta. 1: Sterrenzaad’s Reis. 1

Live Kryon Channeling.
Kryon bij Mount Shasta. 1  

Lee Carroll / 3 juni 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Sterrenzaad’s Reis. 1

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Er zijn drie secties en drie channelings…drie gebieden met specifieke energie. Deze gaat helemaal over oorsprong. Ik wil de drie waarover ik ga spreken identificeren, maar nu wij spreken over oorspronkelijkheden….waar kwamen jullie vandaan? Wij hebben deze waarheid vaak gesproken en die werd jullie ook gegeven in de informatie die van de andere kant van de sluier kwam – zoals jullie ook zojuist van de anderen hebben gehoord.

Ik ga jullie een vraag stellen. Laten wij zeggen dat jullie “gewoon” zijn, jullie zijn niet esoterisch en niet inheems. Jullie leven net als iedereen in dit land en doen wat jullie doen, gaan naar het werk en komen weer terug, hebben kinderen en laten wij zeggen dat jullie niet alles accepteren waarover wij spreken. Laat mij jullie dit dus vragen: Waar kwamen jullie vandaan? Het antwoord is dit: aan de meesten van jullie….miljarden van jullie, is een verhaal verteld en dit is het verhaal dat jullie aan je kinderen vertellen en het verhaal luidt dat eens, op een dag….heel lang geleden, mensen zich met hun eigen zaken bezighielden en er een engel verscheen. Deze engel deed iets en veranderde iets, afhankelijk van waar je dit verhaal op de planeet hoort. De engel gaf jullie een keuze want opeens veranderde de engel en alles wat bij de engel hoorde, jullie.

Sommigen zeggen dat dit het moment was waarop jullie je ziel kregen in de Tuin van Eden, deze ervaring, deze metafoor, deze engel die een metafoor was voor God, voor Spirit. Er gebeurde iets dat spiritueel was met de mens. Dit is wat jullie is verteld, lieve mensen, en dit verschilt niet eens zoveel met hetgeen wij jullie vandaag de dag vertellen. Als deze engel eens een beetje anders was dan jullie dachten? Velen van jullie hebben weleens gehoord over wat een geascendeerde planeet betekent. Dit is een idee dat zegt dat bewustzijn zal groeien en dat dit op een dag zoveel gegroeid zal zijn dat jullie meer in contact zullen zijn met deze zielsenergie.

Als die tijd komt zal er vrede op Aarde zijn, een heel andere manier van denken, misschien zelfs bewustzijn dat heerst over natuurkunde, een planeet die miljoenen jaren oud is zal groeien van waar zij vandaag is – wat een kinderverhaaltje was – en engelachtige vaardigheden zal hebben zoals de meesters van de planeet die hadden. Zij kwamen en toonden jullie wat zij konden doen. Zij waren engelachtig. Ga nu even verder met deze gedachte.

Laten wij zeggen dat deze geascendeerde planeet de hand uitsteekt naar andere planeten die hun begin hebben….dat jullie daar naartoe gaan in een geascendeerde status en daar naartoe gaan om hen te helpen en kennis over te brengen, jullie compassie, jullie verzorging, prachtig, jullie esoterisch verhoogde mulitidimensionaliteit…..dat is de mens….een miljoen jaar geleden! Hoe zouden jullie dan gezien worden door een beginnende samenleving?

Zij zullen jullie aankijken en zeggen: “Oh, jij bent een engel!”

Engelen, lieve mensen, kwamen hier van geascendeerde planeten, niet al te lang geleden, om zaden te planten. Dit is wat ik nu wil gaan vertellen. De metafoor over het planten van zaden zal de drie secties zijn waarover ik zal spreken. De zaden die werden geplant, de sterrenzaden die werden geplant, waren net zoals de zaden die een boer plant voor een bos. De zaden zijn er. Het zijn speciale zaden want zij leven altijd en hebben esoterische kennis en er is verlichting in deze zaden  en zij werden geplant in, laten wij zeggen, het woud van de mensheid. En hier zitten zij dan.

Als ik terugkom zal de volgende sectie zal gaan over wat er gebeurt als zij water krijgen. (Kryon lacht) En dat was in 2012. De derde sectie zal gaan over wat er gebeurt als de bomen gaan groeien en zij dingen gaan loslaten die meer bomen scheppen. Met andere woorden: Ik denk dat jullie de metafoor begrijpen. De zaden zullen uitkomen en groeien en zij zullen voor het eerst meer zaden scheppen.

De zaden vertegenwoordigen hoog bewustzijn, kennis, compassie, verzorging, overvloed in bewustzijn. De zaden zijn een nieuw bewustzijn van de mensheid. Dit zijn de zaden en zij zijn een weerspiegeling van degenen die hen plantten…..al die tijd geleden!

Lieve mensen, jullie bevinden je in een speciale tijd en als ik weer terugkom zal ik over deze speciale tijd spreken. Maar voor nu, weet dit: zelfs de basis-kinderverhaaltjes die jullie hier horen laten jullie van een engelachtige bron komen.

Inderdaad, dit was zeker zo!

En zo is het.

Kryon