Kryon bij Mount Shasta. 2: Sterrenzaad’s Reis. 2

Live Kryon Channeling.
Kryon bij Mount Shasta. 2  

Lee Carroll / 3 juni 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Sterrenzaad’s Reis. 2

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik ga nu verder met de sjamanenenergie van de vrouw die naast mij zit want zij spreekt over iets dat zo diepgaand waar is en omdat deze bijeenkomst plaatsvindt in de schaduw van de berg. Meer dan dat: wij zitten aan de voet van een sterrenpoort.

Deze energieën zijn heilig en niet alleen krachtig, want zij onderwijzen….energieën die onderwijzen! Dit is wat mensen voelen….gewone mensen die naar deze gebieden komen en een tijd gaan zitten gaan niet hetzelfde weer weg. Jullie kunnen je nu, hier op deze plaats, voorstellen dat niet alle mensen in de omgeving van de berg hier zitten want sommigen leven hier. Maar op deze plaats, deze sterrenpoort, zeg ik dit: de energie van de sterrenpoort heerst hier. Het is meer dan geometrie, wiskunde….er is een bewustzijn dat wordt uitgezonden vanuit deze sterrenpoort en laat mij zeggen wat dit jullie momenteel vertelt. Wij spreken van sterrenzaden. Je zou kunnen zeggen dat de sterrenpoort een zaad is en uit zichzelf groeit en de groei van de sterrenpoort bestaat uit de realisatie van de eenheid die hij is bij het uitzenden sinds hij werd geschapen. Lieve mensen, ik wil dat jullie als planeet weten waar jullie je bevinden. De zaden werden geplant en wij hebben daarover gesproken en de timing hiervan was niet al te lang geleden, lieve mensen. Er zijn mensen die zeggen dat als je goed kijkt de mensen ongeveer 200.000 jaar geleden 23 chromosomen kregen. Als dit inderdaad de begindatum van het planten was, was de uitwerking ervan ongeveer 60.000 jaar geleden toen de zaden opnieuw werden geplant.

Stel je een boer voor die een bos wil planten. Hij doet dit heel zorgvuldig en hij zegent elk zaadje. Er zijn tienduizenden zaden voor zijn bos en hij zorgde er al lange tijd voor dat de grond er klaar voor is. De zaden zijn er uiteindelijk en de mensheid begint.

In het begin van bijna elk scheppingsverhaal, met name het verhaal dat velen van jullie is verteld over de engel en de Hof van Eden, is een van de belangrijkste dingen: vrije keuze! De mensen kregen hun ziel en konden het verschil zien tussen donker en licht, de dualiteit waarover werd gesproken. Er was vrije keuze voor de mensen om te doen wat zij wilden in de wetenschap dat er twee kanten waren. Wij hebben hierover gesproken, het waren baby’s in het woud en bijna onmiddellijk deden zij een slechte keuze, misschien zien jullie dit ook bij je opgroeiende kinderen….jullie geven hen informatie, jullie geven hen wijsheid en zij doen een slechte keus.

Maar in het kinderverhaal dat jullie in de Schrift kunnen lezen zou het jullie kunnen opvallen dat zij een slechte keuze maakten over wat jullie lezen en met betrekking tot God. Zij oordeelden over God met hun vrije keuze. Dit is niet wat wij vertellen. Wat ik jullie wil laten zien is dit! Met jullie vrije keuze, lieve mensen, kunnen jullie alle kanten op en duizenden jaren lang bleven de zaden in de grond….slapend…..levend en er klaar voor om water te krijgen. Zij stierven niet. Anders dan bij het gewone boerenbedrijf waar er een einddatum was voor zaden, maar zij bleven.

Toen het bewustzijn zich ging ontwikkelen, lieve mensen, gingen zij zich ontwikkelen. Bewustzijn, lieve mensen, heeft zijn eigen tijd en het bewustzijn van de mensen groeide en groeide en men ging veroveren en oorlog voeren en de meesten van jullie weten dat het ijkpunt hiervoor rond het millennium werd geplaatst. In 2012 was er de precessie van de equinoxen en toen waren er mensen die zeiden dat de zaden dan zouden sterven. De inheemsen wisten dit al en de profetie en hun kalender ging maar tot 2012. Wat er daarna gebeurde was verbazingwekkend. Hoger bewustzijn had het voortouw op de planeet en de koude oorlog eindigde. Er gingen dingen gebeuren die jullie nooit hadden verwacht en jullie gingen door de millenniumopwaardering en door de opwaardering van 2012 heen naar de spuigaten waardoor het water kon weglopen…. Dit gebeurde er in 2012. Willen jullie weten waar 2012 allemaal over ging….over het water geven aan de zaden. Deze sterrenzaden die liefde, compassie en wijsheid en kennis van de sterren bevatten, lagen daar allemaal en zeiden: “Als jullie dit alles willen hebben ligt het hier allemaal voor jullie. Jullie kunnen de planeet redden als jullie dit willen. Jullie kunnen jezelf uit de angst redden en langer leven….al deze dingen liggen daar in de grond.”

Gaia sprak hier steeds en steeds weer over: “Luister naar de Inheemsen en naar hetgeen zij zeggen” Als Gaia spreekt is dit de relatie die jullie hebben. Jullie hebben dit altijd geweten en de Inheemsen hebben het altijd geweten en men werd de ontdekker van kernwaarheden….en wat is deze kernwaarheid? Dat jullie in een samenleving kunnen leven met miljarden mensen en toch geen oorlog hebben. Wat een concept waarmee jullie mensen samen kunnen brengen naar een hoger bewustzijn en als jullie dit doen hogere uitvindingen gaan krijgen en daarmee zullen jullie in staat zijn om de hele planeet te voeden. Ik ga hier niet verder op in want dit komt tijdens de derde channeling, maar wij vertellen jullie nu dat de zaden in 2012 water hebben gekregen….en het begon! Het woud begon te groeien, de zaden kwamen uit en de plantjes kwamen op en in dat proces begon het bewustzijn zich te ontwikkelen….heel langzaam. Een van de dingen die een hoger bewustzijn naar de planeet brengt is – terwijl de plantjes groeien – dat jullie je uiteindelijk je Akasha gaan herinneren en dit betekent dat jullie je gaan herinneren wat wel en niet werkt, gebaseerd op planetaire ervaringen. Dit is de eerste! “Wat bedoel jij Kryon? Wij hebben deze mogelijkheid altijd gehad!” Oh nee, dat is niet zo. Als jullie dit hadden zouden jullie steeds weer oorlog gevoerd hebben….en steeds weer, en herhaaldelijke en weer herhaaldelijk disfunctionele dingen hebben gehad. Jullie zouden je herinnerd hebben dat oorlog niet werkt, en dat deden jullie niet. Nu wel!

Oude zielen die geboren worden, jonge mensen, komen hier binnen en zij gaan vragen stellen, ook aan de volwassenen en zeggen dan: “Dat slaat niet echt ergens op!” en dat is een Akasha-herinnering….dit is evolutie van het bewustzijn op de planeet. Jullie gaan dit met name bij de jeugd zien die naar dingen kijkt en in plaats van hen te accepteren zoals zij zijn zich met gezond verstand gaan afvragen: “Is dit waar? Voelt dit goed? Gaat dit samen met hetgeen ik als oude ziel weet?”

Jonge mensen en kinderen die deze planeet belopen weten niet echt dat zij oude zielen zijn….zij weten dit niet maar zij hebben wel een gevoel dat zij hier zijn geweest en dat hebben gedaan en dit gevoel leidt hen naar plaatsen waar jullie, senioren, nooit zijn geweest. Dit is een verschil tussen degenen die hier waren, die hier zijn en die hier gaan komen, en dit is op de juiste tijd, dit zijn wouden die zovele jaren geleden werden geplant en die nu beginnen te bloeien. De plantjes zijn volwassener geworden.

Dit is wat er nu aan de hand is en de verwarring komt omdat jullie dit niet eerder hebben gezien. Hoe voelt het lieve mensen, om in een cultuur, een land, een wereld te zijn waarin geen voorspellingen zijn? Jullie hadden altijd voorspellingen. Alle Ouden gaven hen, de Geschriften gaven hen…er zou dit gebeuren en er zou dat gebeuren en opeens….gebeurde geen van hen allen omdat zij allemaal waren gebaseerd op een tijdlijn die eindigde in 2012!

Jullie zijn nu in een samenleving waarin niemand is die voorspellingen doet….er is niemand die jullie vertelt wat er gaat gebeuren! De reden hiervan is dat jullie die toekomst gaan scheppen. Jullie gaan een toekomst scheppen en daar gaan wij over spreken., een toekomst die niemand, niemand, ooit heeft verwacht. Jullie hebben in je samenleving altijd verwacht wat er eerder was gebeurd….en dat is verdwenen!

WELKOM BIJ HET NIEUWE NORMAAL!!!

En zo is het.

Kryon