Kryon bij Mount Shasta 7 – Lemurisch Wiel van Lering. 1 –

Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta 7

Lemurisch Wiel van Lering. 1
Herinneren

  25 juni 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 24 augustus 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

De man in de stoel, mijn partner, heeft een serie ontmoetingen opgezet in wat de schaduw van de berg wordt genoemd. Voor mensen die deze boodschappen pas ontdekten: wij bevinden ons in de stad bij Mount Shasta. De schaduw van de berg is wat gezien wordt als het gebied waar de invloed van de berg aanwezig is. De invloed van degenen die in de berg zijn is er al duizenden jaren en is ook opgemerkt. Zo vele channelaars, zo vele intuïtieve mensen, hebben hier deel van uitgemaakt. Het gaat ook veel verder dan wat jullie een “eenvoudige schaduw” noemen. Hier zitten jullie dus en wat ik jullie wil vertellen is geen toevalligheid. De keren waarop mijn partner in de stoel heeft gezeten gebeurde er iets in deze zaal. Dit is boodschap nummer zeven. Cijfers betekenen dingen en soms als jullie door het leven gaan lijken cijfers die jullie tegenkomen toevalligheden, maar als je er op een esoterische manier naar gaan kijken, als jullie ernaar gaan kijk op de manier zoals enkele Ouden dit deden, zelfs zoals sommige meetkundigen deden, zullen jullie merken dat zij zich herhalen…zelfs de “gewone” getallen. En als zij dit doen is het een symbool, een teken….en zij betekenen dingen. Zij spreken tegen jullie en onthullen soms dingen. Dit is nummer zeven, lieve mensen, en dit is een eerbetoon aan de Zeven Zusters, een eerbetoon aan de Pleiadische energie….aan degenen die in Lemurie onderwezen en die hier kwamen. De stamlijn in de berg omvat ook Lemurie. Jullie zitten dus in de schaduw van het onderwerp waar wij het vandaag en morgen over hebben….informatie die aan Lemuriers werd gegeven….kostbare informatie. Kunnen jullie je dit in jullie maatschappij voorstellen? Misschien komen jullie van een geloofssysteem waar jullie een profeet hadden. In deze systemen zijn er mensen die zich verzamelen rondom de profeet en hij onderwijst dan…. of deze profeet dan Boeddha was of Christus of Mohammed of een van degenen die ongelooflijk wijs lijken te zijn, zelfs de huidige wijzen. Het scenario is hetzelfde: men zit aan hun voeten en luistert en er komen diepgaande dingen naar buiten….dingen die niet van de Aarde zijn maar dingen die tot de andere kant van de sluier behoren en door hen in jullie eigen taal worden weergegeven. Jullie merken dat zij reële dingen tegen jullie vertellen.

Hoeveel verhalen hebben jullie gehoord over degenen die naar een profeet gingen en anders terugkwamen? Niet alleen maar woorden….niet alleen maar leringen, maar concepten en energieën van vergeving, en zij beïnvloeden degenen die luisteren omdat zij soms een openbaring krijgen als zij iets horen dat zij nooit eerder hebben gehoord. Wat zij horen is dan zo waar en puur dat zij hun manier van leven veranderen omdat zij anders bij deze leringen vandaan zijn gegaan. Sommigen van hen zijn zo opgewonden dat zij alles wat zij doen anders doen. Sommigen veranderen zelfs hun naam. Zo diepgaand kan het zijn om aan de voeten te zitten van de meesters. Dit is precies het scenario in Lemurie….het zitten aan de voeten van de sterrenmoeder. De sterrenmoeders onderwezen niet aan de mensen in het algemeen; zij onderwezen degenen die op hun beurt weer onderwezen en dus zat niet iedereen aan hun voeten….maar velen wel.

Als zij dit deden, lieve mensen, waren er dezelfde onthullingen en gevoelens over wat zij leerden vanuit de sterren. Nummer een: zij hadden deze informatie nooit eerder gehoord. Nummer twee: als zij deze informatie kregen was die zo mooi en zo onthullend dat het bij hen op een dusdanige manier in de geest kwam dat zij het nooit meer zouden vergeten….nooit meer. Hebben jullie ooit een prachtige openbaring gehad? Wij hebben het over prachtige dingen die jullie nooit meer zullen vergeten…iets wat er werd gezegd….iets wat er gebeurde….of moeders die voor het eerst naar hun kind keken of als de ogen van een geliefde die van jullie ontmoetten. Iets moois dat zo diep in jullie is geëtst dat jullie het met je meenemen tot je laatste adem. Zo voelde het.

Jullie hebben vandaag als maatschappij vele ideeën van mensen die spiritueel zijn, en zoals wij al eerder hebben gezegd: als jullie gaan onderzoeken hoeveel mensen op de planeet geloven in een leven na de dood zullen jullie merken dat dit om meer dan 80% van de mensen gaat. Dit zijn dus miljarden en miljarden mensen. Dit wordt weerspiegeld in het aantal spirituele systemen waarin men werkt aan de puzzel waar wij het eerder over hebben gehad…..het zoeken naar de Schepper. Maar degenen die stonden en luisterden, die zaten en luisterden, naar de sterrenmoeders hadden nooit eerder zoiets gehoord. Zij waren compleet blanco en alles wat zij wisten was dat de sterrenmoeders ergens anders vandaan kwamen en in het begin zaten zij als kinderen aan hun voeten en later als volwassenen en zij hoorden over concepten die nieuw waren, verbazingwekkend, onthullend….en zij vergaten hen nooit.

Het is moeilijk te beschrijven hoe het is om dingen uit te vinden die je nooit had verwacht of hebt geweten en die aan jullie een voor een werden onthuld – onderwerp voor onderwerp en zij kwamen op een manier in jullie geest waardoor zij er nooit meer uit kwamen. Niet alleen dat, er was ook herhaling…er waren spreuken, gezangen, allerlei soorten dingen waar jullie zelfs vandaag nog over horen, dingen die later door mensen werden herinnerd. Ik heb jullie dit allemaal gebracht in jullie jaar 2017. Ik heb niets weggelaten…alle onderdelen zijn er om te onderzoeken. Sommige ervan heb ik aan mijn partner onthuld, anderen werden onderzocht, en dit wordt vandaag onderwezen. Maar de volwassenheid hiervan zit verpakt in ideeën, in namen en zienswijzen, paradigmaverhogingen en zinnen waar jullie je dingen over kunnen afvragen. Hierover zei mijn partner dat hij er nog niet klaar voor was en mijn antwoord was dat hij lineair dacht en dat zijn paradigma was dat er volledige onthullingen zouden moeten zijn voordat de Opwaardering plaats zou kunnen vinden met het idee dat het compleet moet zijn om betekenisvol te kunnen zijn. Hier is waar het anders is en ik zal jullie nu de informatie geven die ik mijn partner jullie niet wilde laten geven. Mijn partner zal niet alles krijgen, bevatten. Hij gaat alles samenstellen, maar hem zullen niet alle betekenissen getoond worden die in elke spaak worden geleerd. Zes onderwerpen van elke spaak; drie voor de kinderen en drie voor de volwassenen en de meeste van hen hebben namen in jullie taal die jullie herkennen maar bijna geen van hen betekenen deze dingen.

Jullie zouden kunnen vragen: “Wanneer zijn zij compleet? Wanneer geef jij ons dit?” Het antwoord is: Misschien doe ik dit niet omdat ik gereedschap heb dat vlak voor mij zit.

Waarom zijn jullie gekomen? Waarom zijn jullie hier? Als ik jullie dit zou vragen en jullie mij een briefje zouden kunnen sturen zouden jullie kunnen zeggen: “Wel, soms als ik kom voel ik iets” of: “Ik heb gewoon interesse in deze dingen.” Echt? (Kryon lacht) Ik zal jullie vertellen waarom jullie allemaal hier zijn. Jullie kunnen zeggen dat het interesse in het bovennatuurlijke is of dat jullie hier zijn omdat het klonk alsof het leuk zou zijn. Ik geef jullie vandaag een uitdaging. Elke oude ziel op deze plek weet wat elk woord betekent. Jullie allemaal! De reden hiervan is dat jullie allen op een bepaald niveau en een bepaalde plaats werd geleerd over het Wiel van Lering. Sommigen van jullie zaten voor de sterrenmoeder en anderen voor degenen die werden geboren door de sterrenmoeders. Weer anderen later op de eilanden waar de puurheid en de schoonheid van het Wiel hetzelfde was en waar zij dezelfde dingen jaar na jaar na jaar onderwezen. Ik kijk – op dit moment – naar de stamlijn van de planeet! De spirituele stamlijn van de planeet is hier te zien en daarom vertelde ik mijn partner om alles direct te laten vallen en het te laten zien en te laten herinneren. Laat het, wat hij noemt, de geest kneden, als iemand zegt dat hij zich herinnert….het is gewoon een Deja Vu! Jullie hebben het al eens gezien en jullie blijven niet weg, nietwaar….omdat jullie erbij waren….de waarheid en de openbaring van elke aparte naam die werd geleerd in elk concept, in elke code, elk lied en elke beweging zal herinnerd en gegeven worden door elk mens die daarbij was, en om dit te kunnen doen heb ik mijn partner instructies gegeven om het soort bijeenkomsten te hebben waarin jullie je herinneren wat jullie weten, zodat degenen die hier komen fysiek de informatie met zich mee kunnen nemen. Ik gaf mijn partner zoveel dingen en hij vertelde hen zo vaak hij kon, vaak in channelings en vaak als hij hen terug hoorde realiseerde hij zich dat hij geen idee had wat dit betekende. Dit stopte hem met zijn lineaire manier van dit doen en dat doen en ik zei tegen hem: Geef hen alles want zij zullen jou de betekenis van de dingen terug geven.

Vandaag en morgen zullen er zijn wat jullie oefeningen noemen waarbij jullie de betekenis van deze dingen zullen bespreken. Hoe onthouden jullie dingen die misschien wel tienduizenden jaren oud zijn? Misschien veertig, misschien dertig, misschien vijftienduizend jaar….het staat allemaal in de Akashakronieken die dingen gaan onthullen die jullie weten. Veel ervan is intuïtief….jullie zien dingen en weten intuïtief wat zij betekenen en anderen horen het ook en zien weer iets anders en zij kunnen beide correct zijn, maar jullie voegen hen samen en zoeken het uit. Jullie hebben een reden voor het bezoeken van dit seminar over het Lemurische Wiel van Lering. Dit is om je te herinneren wat zij betekenen, erover te discussiëren en tot overeenstemming te komen. Ik vraag mijn partner op dit moment om deze overeenstemmingen op te nemen om de betekenis ervan te bespreken waarmee de toeschouwers naar voren komen want zij hebben de antwoorden die op een dag in een boek zullen staan en dit zal van absoluut alles onthullen wat het betekent….een esthetische channeling van Lemuriers! (Kryon lacht)….degenen die hier nu zitten! Als jullie straks gaan beginnen met een van deze oefeningen wil ik graag dat jullie hen serieus en intuïtief benaderen en je best doen om te begrijpen wat zij bedoelen want daarvoor worden zij jullie gegeven. Andere woorden zullen aan andere groepen gegeven worden….een voor een, twee voor twee, totdat zij allemaal zijn onthuld. Op een dag, als jullie de uiteindelijke openbaring zien van het Wiel, zullen jullie je herinneren wat jullie op papier hebben gezet. Daarvoor zijn jullie hier….jullie genieten ervan maar jullie zullen deelnemen aan de onthulling ervan omdat jullie degenen zijn die naar een bijeenkomst als deze komen.

Daarom zaten jullie hier in de stoel en werden hier naartoe getrokken vanaf alle plaatsen waar jullie vandaan komen….allemaal Lemuriers….allemaal!

Denk daar eens over na.

En zo is het.

Kryon