Kryon bij Mount Shasta 8 – Lemurisch Wiel van Lering. 2 – Het Wiel identificeren

Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta 8

Lemurisch Wiel van Lering. 2
Het Wiel identificeren

  25 juni 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Het is moeilijk voor degenen die deze boodschap zojuist hebben ontdekt, om te begrijpen wat er eerder in deze zaal is gebeurd en sommige dingen waarover ik spreek zullen voor hen nergens op slaan want de boodschappen die ik voor deze groep vandaag en ook morgen zal brengen zullen geschikt zijn voor het bewustzijn dat aanwezig is en voor de studies die jullie doen over het Lemurische Wiel van Lering. Ik zou willen dat ik jullie kon trainen…buiten de lineariteit….maar dat kan ik niet.

De sterrenmoeders die het Wiel van Lering hebben gebouwd, hebben hetzelfde gezegd…met name als het om het midden van het wiel gaat, de naaf want de naaf vertegenwoordigt de multidimensionaliteit van de Creatieve Bron, en de leringen voor volwassenen zijn bijna helemaal multidimensionaal. Ik wil jullie vertellen over de moeilijkheden van de lineaire geest. Vele jaren geleden, toen de wetenschapper Einstein nog leefde, was er het begin van de kwantumfysica. De mannen en vrouwen die de experimenten deden en de ideeën hadden waren anders dan Einstein. Je zou naar Einstein kunnen kijken als, letterlijk, de vader van het nieuwe denken over de relativiteit van dingen die multidimensionaal leken, zoals tijd, maar dat zijn zij niet echt. Tijd is een onderdeel van de atoomstructuur, tijd is variabel en Einstein heeft dit uitgezocht. Maar toen het op kwantumdingen aankwam vond hij die niet prettig. Wij hebben dit eerder gezegd. Maar specifiek gezien hield hij niet van een experiment dat werd gedaan, hij stelde de mogelijkheden ervan ter discussie, zelfs tot aan zijn dood toe. In dit experiment ontdekte men verstrengeling.

Stel je de precisie en het idee eens voor van het weghalen van een foton en het weg te halen van het andere deel en uiteindelijk te ontdekken hoe snel de deeltjes kunnen communiceren. Dit was het idee en wat zij vonden was dat er helemaal geen communicatietijd was, zij waren “instant.” Toen enkelen begonnen om de tijd te meten die nodig was voor onderlinge communicatie vonden zij dat dit sneller ging dan de snelheid van het licht. Zij hebben de deeltjes verder uit elkaar gehaald, men raakte de ene aan en de andere reageerde direct!!! Dit was het begin van het idee dat er een gehele realiteit was buiten de vier dimensies waar jullie je van bewust zijn. Als jullie daar naartoe gaan zijn de dingen niet logisch. Wat dacht de lineaire geest van Einstein hiervan? Hij ontkende het, argumenteerde ermee. Hij gaf het een niet-wetenschappelijke beschrijving en noemde het “spookachtige actie op afstand.” Zo noemde hij het! Deze geest die jullie op een voetstuk plaatsen en die jullie relativiteit gaf en andere dingen waarvoor hij verantwoordelijk was, bewijzen….deze geest kon niet buiten de lineariteit gaan. Hij was ook degene die zei dat God niet met dobbelstenen speelt omdat hij zag wat kwantum-schap vereiste omdat lineariteit logisch was. Toen Einstein overleed voelde hij dat hij niet had gedaan waarvoor hij hier was gekomen. Hij wilde een wet voor alles. Zo is multidimensionaliteit! Dingen die multidimensionaal zijn, gaan veel verder dan hetgeen waar jullie intellectueel voor zijn getraind omdat jullie niet in die ruimte leven. Maar dit doen JULLIE wel, en een deel van de sterrenmoeders wilde jullie voorbereiden….zelfs op de ruimte waar jullie nu in leven….om dingen in de Akasha te plaatsen dat er dingen zijn die buiten jullie realiteit liggen. Als ik jullie zou vertellen dat tijd niet werkelijk op een lineaire manier bestaat zouden jullie zeggen dat jullie dit niet begrijpen, maar Einstein begon met dit idee dat tijd kan veranderen afhankelijk van de snelheid waarmee jullie gaan, maar hij kwam nooit op het idee dat tijd helemaal niet lineair is. Misschien verandert snelheid de tijd vanwege een andere reden die hij niet begreep of herkende omdat het niet lineair was. Misschien is tijd een cirkel en als dit zo is, is het waarlijk zo dat dingen niet logisch zijn. In sommige multidimensionale attributen zullen er dingen worden geschapen waarvan velen zullen zeggen dat het magie is.

Ik wil het met jullie over iets hebben. Sommigen van jullie zijn rond de vijftig jaar oud, anderen ouder. Toch, als ik jullie iets vraag om ergens aan te denken gaat dit altijd over iets dat in dit leven is gebeurd. Negatief of positief, of het over geboorte gaat of over verraad, woorden die zijn uitgesproken, of een ongeluk….wat dan ook….jullie denken aan iets dat niet actueel is gebeurd. Jullie hebben daar geen moeite mee….het is er. Jullie namen het van een lange tijd geleden en plaatsen het in het nu. Hoe deden jullie dat? Jullie deden dit omdat er een deeltje in jullie is dat multidimensionaal is. Jullie deeltje in de hersenen, een synaps, is niet alleen maar lineair…ik gaf jullie zojuist een scenario waarin jullie iets uit het verleden halen en dit nu kunnen voelen. Jullie zullen het nooit vergeten tot je laatste adem. Jullie kunnen het opslaan en vlak voor je halen….zelfs jullie chemie zal erdoor veranderen. Dit is multidimensionaliteit.

Wat als ik jullie vertel dat dit in de mens zal worden verhoogd? Er zullen wat ik noem: “ervaringen van alle levens” zijn. Wat als ik jullie ook aangeef dat achter het denken van het bovennatuurlijke van vandaag de gebeurtenissen in vorige levens gecontroleerd kunnen worden door het denken vanuit het nu. Dit wil zeggen dat jullie de beste dingen die er zijn gebeurd nu naar voren kunnen halen….de meest wijze dingen die jullie ooit hebben gedaan. Jullie kunnen je vorige levens nemen en van hen een bibliotheek van wijsheid maken die jullie NU kunnen gebruiken….net zoals jullie je even geleden dingen herinnerden uit dit leven. Mijn partner had het moeilijk om dit uit te leggen is ik zal jullie uitleggen waarom dit zo was. Toen ik jullie vroeg om dit te doen waren er een paar die dit deden op een manier die behoorlijk emotioneel was. Wat als dit mogelijk is in een zielendimensie? Een zielendimensie ligt buiten jullie lineariteit. Jullie ziel is al duizenden jaren op deze planeet geweest en heeft zoveel dingen ervaren. Wat als jullie je alle goede dingen zouden kunnen herinneren en je Akashakroniek zouden kunnen instrueren om de slechte ervaringen te begraven? Wat zou er met jullie gebeuren? Wie zouden jullie zijn, oh, wijze mensen, wie zouden jullie werkelijk zijn? Jullie zouden alle wijze dingen uit het verleden niet alleen tot je beschikking hebben want al deze dingen kunnen jullie direct benaderen. Het antwoord: Jullie zouden meesters zijn. Dit is wat er aan de hand is, want wat wij jullie vragen te doen is die dingen uit je Akasha halen die jullie werden verteld als multidimensionale wezens van de sterren die jullie nooit zullen vergeten….het zit er op een positieve manier in gegrift en het maakt niet uit hoe lang geleden het was omdat de tijd in een cirkel gaat.

Hoeveel ik nu ook zeg….het maakt niet uit voor een lineaire geest….echt niet. Jullie zullen oefeningen moeten doen om te zien waarover ik het heb en je dingen te herinneren die er permanent en volledig voor jullie zijn om te weten hoe het is voor degenen die zich beginnen te herinneren en de waarheid kennen die hen is geleerd.

Ik spreek tegen deze groep maar ook tegen een grotere groep die later luistert en leest, en ik zeg tegen deze grotere groep dat jullie hier ook bij horen. Stel je eens voor: de mogelijkheid om hetgeen jullie je herinneren te controleren. Laten wij zeggen dat jullie dit in dit leven kunnen doen. Ik zal jullie vertellen dat dit de basis is van een deel van de leringen die ook in deze zaal doorgaan….het onderdrukken van dingen die jullie leven niet beter zullen maken en naar voren halen van de dingen waar jullie wel beter van worden. Beter worden, B E T E R!!! Vliegen met de schoonheid van vrede in je hart. En het nemen van dingen die je hart altijd hebben laten bloeden, of het nu om de dood van vrienden gaat, verraad, of wat dan ook….en hen in een doos stoppen, zou je kunnen zeggen, en tegen hen zeggen: “Het is afgelopen met jullie! Jullie waren deel van een realiteit waar ik nu geen deel meer van uitmaak….het is afgelopen met jullie!” Jullie stoppen hen in een doos, sluiten die doos af en gooien de sleutel weg en in plaats daarvan brengen jullie de dingen naar voren waarbij jullie je goed voelen en vanuit alles wat jullie je herinneren plaatsen jullie degene die jullie het beste bevallen aan de top en zeggen: Ik ben een lineair persoon maar ik geeft jullie de opdracht om als eerste in mijn geest op te komen!”

Zou dit een verschil maken in je leven? Oh ja! Het verandert wie jullie zijn, het verandert jullie dromen, jullie zelfwaarde. Wat als ik jullie vertel dat dit alles….het Veld is? Niemand in de zaal die sprak of discussieerde had het mis, maar jullie beschrijven iets bijna allemaal lineair. Het is het beste dat jullie kunnen doen en het is accuraat. Jullie beginnen de Eenheid van alle dingen te begrijpen, de tijdloosheid van de dingen en de beschrijvingen zijn prachtig. Mijn partner heeft gelijk toen hij dit publiek zag en zei dat dit degenen zijn! Dit is wat er aan de hand is….zij weten het…..ZIJ WETEN het. De waarheid ergens uit halen is een oefening die jullie je herinneren en hoe meer jullie dit proberen, hoe grootser is jullie herinnering van misschien een puurheid die verder gaat dan de lineariteit.

Laat mij jullie iets geven. Als ik jullie hier de waarheid zou kunnen vertellen op een manier die deze groep zou begrijpen en die geen andere luisterende groep zou begrijpen, zou ik zeggen dat dit degenen zijn die het dichtst bij de kinderen staan. Het is niet zomaar een idee, het is niet alleen een zienswijze, het is niet alleen Eenheid… als jullie er een naam voor zouden hebben zou dit “geheime natuurkunde” zijn. Dit is iets nieuws! Als je nog verder gaat zou je kunnen zeggen: “De interdimensionale weerklank van samenhang.” Als je nog verder zou gaan zou je kunnen zeggen: “Verder dan dat kun je zeggen dat dit het verschil is tussen geluk, kans, en mede-scheppen van de realiteit.” Ik verwacht niet dat jullie dit begrijpen. Een multidimensionale weerklank van samenhang die verantwoordelijk is voor het verschil tussen geluk en kans creatieve realiteit….allemaal in het Veld. Dit werd onderwezen om maar een reden: zodat jullie, als jullie het zouden halen om voorbij 2012 te gaan, naar een multidimensionale staat zouden kunnen gaan. Jullie herinneren je dit….jullie herinneren. Niemand had het fout….jullie begrijpen allemaal de Eenheid die naar een nieuw ding dat naar een nieuwe manier van denken gaat die zegt dat er geen scheiding is. Hoeveel van jullie hebben dit ook gezien als onderdeel van de regels van het Universum? Niet alleen een Eenheid in wie jullie zijn met de planeet of het melkwegstelsel of het bewustzijn….dat jullie zijn getrouwd met de natuurkunde van alle dingen… DEZE DINGEN WERKEN!!! Jullie zijn ermee getrouwd op een manier waarop jullie er controle over hebben en het begrijpen!

Wat is de sleutel hiervoor? Een zin die ik al vaak heb verteld: Nu…nu…is de sleutel hiervoor, voor jullie allemaal, alles weg te schuiven wat jullie ooit is verteld, te gaan zitten en God van je te laten houden. Laat de openheid die ontstaat door alles te vergeten wat jullie ooit is verteld de opening zijn naar nieuwe informatie en die komt door weg te schuiven wat jullie denken te weten, en in plaats daarvan toe te staan wat jullie niet weten. Lieve mensen, er zijn maar weinig mensen die dit kunnen. Echt! En dan zijn er de oude zielen van de planeet die beginnen controle te hebben over herinneringen uit vorige levens…en ik zit hier voor velen van hen. Ik vertelde mijn partner een seminar te organiseren over dingen die jullie niet weten….niet geïdentificeerde dingen die jullie niet kunnen onderwijzen en toen ik hem dit vertelde zei hij dat hij dit niet kon doen omdat er niemand zou komen als ik zeg: “Kom hier dingen leren die ik niet ken!” En hier zijn jullie dan! Er is een nieuw paradigma voor onderwijzen waarin jullie je keren naar de oude zielen in de zaal en vragen: “Willen jullie mij alsjeblieft vertellen wat dit betekent?” en dit is precies wat jullie doen….en het werkt. Het is zeer interessant om de vele ideeën te horen van de verstrengelde overeenstemming over wat het kan betekenen in de pracht van de naaf, dit aspect van het Wiel.

Er zal een tijd komen waarin het boek is geschreven en de ideeën in de zaal gepresenteerd zullen worden in een beknopte en kernachtige vorm en elk onderdeel van het Wiel zal zo goed zijn weergegeven en een van de moeilijkste onderwerpen is dat wat jullie vandaag hebben behandeld en wat het Veld wordt genoemd. Zo hebben jullie een nieuw aspect hiervan om over na te denken. Het moet verder gaan dan lineaire dingen en verder gaan dan wat jullie weten maar wat jullie wel kunnen voelen, en als jullie deze dingen voelen wil ik dat jullie begrijpen dat jullie voelen dat het Universum, de Creatieve Bron, jullie namen kent, jullie hand vasthoudt en zegt: “Jullie zijn degenen die een nieuwe generatie beginnen van “wetenschap!” Want deze informatie zal zich ontwikkelen en zal verder gaan dan elke informatie die mijn partner ooit heeft gegeven en die lang zal blijven nadat hij is heengegaan.

DIT IS WIE JULLIE ZIJN!!!

Ga veranderd van deze plaats vandaan.

En zo is het.

Kryon