Kryon bij Mount Shasta, Californië. 1 – In de schaduw van de berg 

Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta, Californië. 1

In de schaduw van de berg 

20-23 juni  2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Degenen die hier luisteren bevinden zich in de schaduw van Mount Shasta. Voor sommigen is dit zomaar een zin en voor anderen is het letterlijk maar wij zijn hier dichtbij wat jullie Mount Shasta noemen. Niemand heeft ooit gevraagd wat zijn echte naam was en wij zullen die nog een tijdje voor ons houden.

Ariella Louise Jones is hier en zij is hier altijd en wij willen haar ziel, haar essentie en haar schoonheid groeten en ook haar boodschappen die zij jullie allen heeft gegeven over de stad in de berg. Ik wil het hebben over de berg, de stad, het fysieke en het esoterische en zeggen: Is het niet interessant dat iemand die allang is overgegaan nog steeds hier is? Interesseert het sommigen van jullie als ik vertel dat enkelen van jullie niet fysiek reïncarneren, dat er enkelen zijn die esoterisch reïncarneren maar op een plaats blijven om energie vast te houden? Daar hoort zij bij! Dus wil ik graag dat jullie, wanneer jullie hier ook komen, haar groeten want haar afdruk is overal….van het werk dat zij deed, van de woorden die zij sprak….zelfs in een wereld van oude energie waarin dingen metaforisch werden onthuld….een moeilijke tijd voor sommige mensen die channelden. Zij deed het. Je zou kunnen zeggen dat zij de voorloopster is van alles wat er vandaag bekend is en dat waar jullie nu aan werken – ook terwijl jullie hier zitten – om meer te begrijpen wat er op de berg is en in de berg en van hetgeen dit betekent.

Het land is hier anders. Dit is een van de gebieden, lieve mensen, die opmerkelijk is om zijn bescherming. Wij gaven jullie enige tijd geleden een verhaal over een klein eiland Kauai, en hoe dit door de eeuwen heen werd beschermd, zelfs bescherm tegen ongepaste zaken die daar door militairen dreigden te gebeuren, omdat dit een zeer geheiligde plaats was. Dit deel van Lemurie en met name dit kleine eiland hebben een energie waar wij niet vaak over spreken. Zij hebben samen iets gemeen. Het is voor sommigen moeilijk om het idee te bevatten dat er leven is dat bestaat en dat anders is dan welke definitie jullie ook kunnen hebben. Dit is moeilijk omdat velen van jullie leven omschrijven als mensen en dieren die jullie kunnen aanraken en in het paradigma waarin jullie leven beschouwen jullie leven ook in de planten, net zoals de insecten. Dit is wat jullie zien…zelfs de deeltjes van een virus, en jullie zien dingen waarvan jullie zeggen dat het ene leeft en het andere niet. Jullie hebben allerlei definities. Wat als ik jullie zeg dat dit de definitie is van jullie paradigma? Denken jullie dat het mogelijk is dat een ontwikkeld leven, misschien zelfs een dat miljoenen jaren had, een andere soort paradigma zou hebben? Wat als…wat als er iets zou zijn waar wij nog niet vaak over hebben verteld? De evolutie van de ziel. Maar laten wij even terugkeren naar het onderwerp Shasta.

Vele jaren geleden bracht mijn partner mij hier. Ik gaf hier een boodschap die sommigen van jullie wel kunnen vinden, en die ging over de bescherming van Shasta die veel lijkt op de bescherming van Kauai en ook om dezelfde redenen. In sommige valleien op Kauai is er iets dat de Menahun wordt genoemd. Lieve mensen laat mij hen een andere naam geven. Zij zijn Pleiadisch. De inheemsen die daar wonen en de taal die zij spreken, hun onzichtbare wezens….zij hebben magie! Degenen die al lang in het esoterische gebied van dit eiland vertoefden konden ’s nachts lichten zien in een paar van deze valleien. Zij zijn zo geheiligd dat de regering heeft gezegd dat men daar niet naartoe moet gaan. Ook de inheemse gidsen vertellen dat zij geheiligd zijn. Ook al weet de regering niet waarom….zij vertellen dit toch! Zij doen dit intuïtief omdat zij geheiligd zijn! Ik zeg jullie dat het in die valleien hetzelfde is als bij deze berg. Op en in deze berg is er de essentie van de herinnering van meer dan 200.000 jaar geleden, van de leringen….zelfs die van het Wiel, want de leraren waren hier….Dit is een Piek. Zo is het ook in Hawaii. Er zijn ook andere pieken waarover wij hebben gesproken en zij hebben dezelfde attributen. Mijn partner heeft gesproken over het Rode Centrum van Australië. Dit heeft exact dezelfde attributen. Mijn partner was in een helicopter en er werd hem door de piloot verteld dat er plaatsen zijn waar zij niet overheen konden vliegen omdat zij te geheiligd zijn. Toen vertelde hij dat dit zou veranderen als zij een vrouwelijke piloot zouden hebben. (Kryon lacht) en dat zij daar wel overheen zou kunnen vliegen en dat de sekse belangrijk is vanwege het sjamaan-schap van de vrouw….dat zij toestemming had omdat er een heiligheid is die zijn kan begrijpen en door de intuïtie die zijn heeft en anderen niet. Ik vertel jullie dat dit vandaag nog zo is al komt het voort uit de inheemsen….de berg is vrouwelijk, wat men ook zegt. Zijn jullie er nog? Zijn hier bewijzen van? Het is moeilijk als je een paradigma hebt met een heel laag bewustzijn om iets te bewijzen wat hoger is. Wij hebben jullie eerder een axioma gegeven dat zegt dat betreffende bewustzijn altijd omlaag kunt kijken maar niet omhoog. Het is altijd goed te zien waar jullie zijn geweest maar het is moeilijk te zien waar jullie naartoe gaan, met name als wij spreken van een evolutionair bewustzijn. Daarom ben ik voorzichtig om niet te snel dingen te vertellen….maar ook daar komen wij wel.

Wat als er een plan van jullie ziel is. Wat als jullie ziel feitelijk de reden van alles is? Wat jullie in dit paradigma weten als mensen die zich gaan ontwikkelen richting kennis, om het licht te herkennen; jullie gaan de dingen anders zien die fysiek zijn; jullie gaan dingen zien liggen buiten hetgeen jullie verwachten. Vorige week vertelden wij jullie over sommige meesters van de planeet die nog steeds hier zijn, niet alleen de meesters van het verleden die dingen uit het niets konden scheppen. Jullie zagen dit zo levendig voor je als de meesters uit de Bijbel hierover spraken en ook vandaag bestaat dit nog….dat er mensen zijn die dingen uit het niets kunnen scheppen…en wel met een meester-bewustzijn dat totale controle heeft over het fysieke om zich heen. Het vreemde hierbij is dat als je dit zou kunnen opnemen op een filmpje en dit zou afspelen voor een groep mensen, zij zouden zeggen dat dit allemaal niet waar kan zijn.

Het gebeurt gewoon niet! Het is nep!” Dan gaan zij in totaal ongeloof door met hun levens zoals zij altijd hebben gedaan omdat het paradigma dat zij hebben vaststaat. Je kunt niet kijken in een hoger bewustzijn, zelfs als jullie je “uitstrekken” kunnen jullie er geen glimp van opvangen. Degenen die hier voor mij zitten zijn studenten van hetgeen er verder gaat dan het fysieke dat jullie kennen. Wat als dit allemaal over jullie ziel gaat? Laten wij zeggen dat er een bepaald aantal zielen in de melkwegstelsel is en laten wij zeggen dat alles wat is gedaan voor hun evolutie was.

Laten wij eens kijken naar jullie paradigma en wat jullie geloven over de ziel als metafysische mensen. Ieder van jullie heeft een deel van de Creatieve Bron in je. Jullie dragen die met je mee en plakken er een etiket op. Jullie zeggen dat het in stukjes is verdeeld, dat het zich op bepaalde manieren laat zien, dat er een Merkabah is, er is de ruggengraat….allemaal stukjes en delen. Dan komen jullie hier en begrijpen waarlijk dat het groot(s) is….energetisch enorm! Deze ziel van jullie is zo groot dat hij op vele plaatsen tegelijk kan zijn. Wij hebben ook een Hoger Zelf dat niet gezien kan worden omdat er geen “waar” is in het bovennatuurlijke. Er kan dus geen “plaats” zijn zoals jullie dit definiëren in een lineaire wereld. Dit betekent dat stukken en delen van jullie ziel overal zijn. Dit is moeilijk uit te leggen, maar dit is een onderdeel van jullie pracht! Dan leren jullie dat jullie ziel een naam heeft die jullie nog nooit hebben gehoord. Een naam die wij in licht zingen. Als jullie hier zijn, zoals jullie hier zitten, hebben jullie een naambordje met de naam die voor nu geldt en die gaat veranderen als jullie hier weer komen, want de ziel heeft vele uitdrukkingen van zichzelf die jullie reïncarnaties noemen. Jullie leven een bepaalde tijd en het bewustzijn van jullie ziel, de essentie van jullie ziel, gaat op een bepaalde manier terug naar de Creatieve Bron en komt dan weer terug in een ander lichaam. Jullie weten dit want dit was de eerste intuïtieve gedachte van de eerste georganiseerde spirituele systeem op de planeet: de Hindoe. Die is er nog steeds. Er is ook een afgeleide hiervan: het Boeddhisme. Reïncarnatie is veel ouder….het idee ervan, de uitdrukking ervan, het begrip ervan….veel ouder dan jullie denken en het is geen concept van de Nieuwe Tijd. Zo werkt het nu eenmaal. Dan gaan wij het hebben over het verhogen van het bewustzijn en wat er zou kunnen gebeuren in het paradigma van reïncarnatie. Jullie gaan langer leven, jullie gaan veranderen.

Wij hebben jullie verteld dat de blauwdruk van het menselijk lichaam is ontworpen om zichzelf te reproduceren en te verjongen tot 900 jaar toe. Jullie leven hier maar een fractie van omdat bewustzijn voor het lichaam hoog moet zijn om correct te kunnen werken. Nu weten jullie waar jullie ongeveer zijn op de schaal van bewustzijn. Maar dat is aan het veranderen. Langer leven….wij hebben jullie deze informatie eerder gebracht: er gaat een splitsing komen….een splitsing van bewustzijn. Er zijn mensen die uit vrije wil hun bewustzijn niet willen verhogen naar het licht dat zij hebben. Zij zullen hetzelfde blijven. Zij willen niets hebben van wat jullie hebben. Er zijn ook mensen die hier zijn,  hiernaar luisteren of het later lezen, die hoger gaan denken.  De evolutie door vele levens heen zal een hele groep mensen vormen die twee keer zo lang leven als jullie doen en verwachten dat zij geen enkele ziekte hebben zoals jullie die vandaag hebben. De andere groep zal dezelfde leeftijd bereiken als jullie en ook alle ziekten hebben die jullie nu hebben. Kunnen jullie begrijpen hoe zij naar jullie kijken en hoe zij over jullie kunnen denken.

Laat mij jullie vertellen dat in hun paradigma jullie een pact hebben met de duivel. Dit is hun idee over wat jullie doen. De reden: Omdat je in bewustzijn niet omhoog kan kijken! Alleen maar naar beneden! Zij zullen dus zien wat jullie hebben gedaan en er niets van begrijpen. Er zal geen begrip zijn….hoeveel jullie ook met hen praten over hoe een samenwerking van jullie biologie en jullie bewustzijn en deze dingen heeft kunnen brengen. Wat er met hen gaat gebeuren, lieve mensen, is duidelijk want er zullen er niet veel overblijven….zij zullen overlijden. Maar de splitsing is onvermijdelijk. Deze splitsing heeft zich voorgedaan op elke planeet die zich ontwikkelde vanaf de plaats waar jullie nu zijn. Onvermijdelijk! Ik wil dat jullie dit verwachten want het brengt de dingen die jullie verwachten en als jullie dit verwachten zullen jullie jullie ergens anders gaan leven en zullen anderen dit ook doen. Er zal een tijd komen waarin er mensen zijn waarmee jullie niet kunnen leven omdat zij door zijn gegaan in een lage energie en jullie hebben besloten om verder te gaan en hoeveel jullie ook van hen houden en hen dit ook vertellen….uitleggen wie jullie zijn en wat jullie doen….zij zullen de andere kant op lopen. Zij kunnen niet omhoog kijken in bewustzijn zoals jullie dit kunnen.

Wat gebeurt er vervolgens? Jullie leven langer en langer en dan…is een bewustzijn een deeltje van God. Tijdens jullie ontwikkeling is je ziel altijd bij jullie. Er zal dus een tijdkomen waarop jullie letterlijk samensmelten met de planeet. Net als de meesters die in staat waren uit het niets te scheppen zijn er bij jullie geschenken en zullen jullie merken dat jullie steeds meer ervaringen buiten het lichaam zullen hebben. Zij komen van buiten de realiteit van het leven zoals jullie dit definiëren. Waar ik hiermee naartoe wil? Dat jullie begrijpen waar dit heen gaat….wat als dit allemaal over jullie ziel gaat? Wat als er een moment kan zijn, na miljoenen jaren, een evolutie van bewustzijn is, waarin het leven van een ziel als die voor jullie zit, moeilijk uit te leggen is? Waarin het leven een stoffelijk lichaam is dat voor jullie zit.

Als jullie een engelenergie zien….leven zij dan?  Dat is een goede vraag. Jullie zullen leven moeten herdefiniëren, nietwaar? Jullie zouden dan zeggen: Spiritueel gezien leven zij want zij hebben wat wij begrijpen als leven en zij spreken, hebben bewustzijn en zijn mooi. Zelfs de definitie van schoonheid….er moet iets zijn dat mooi is….zij leven! Dit herdefinieert het leven dus. Leeft God? Goede vraag, nietwaar? Nu komen jullie in dit grijze gebied van de herdefinitie over wat leven is. Uiteindelijk zullen jullie tot de conclusie komen dat leven alleen wordt gedefinieerd door bewustzijn. Alles wat een bepaalde vorm van bewustzijn heeft….een hele lijst….leeft! Dit geldt dus voor engelen, voor God….en…..dit geldt ook voor degenen die in de berg zijn. (Ha ha) Jullie wisten dat ik hier naartoe zou gaan, nietwaar? Want zij zijn ontwikkelde wezens en zij hebben allemaal een stamlijn van “lichamelijkheid” en zij kwamen generaties na generaties op planeten lang voor jullie en zij zijn jullie voorouders van de Zeven Zusters. Om naar een plaats als deze te gaan en er te verblijven om jullie te helpen….wat is hun aantal levensjaren? Het antwoord is: Ja!

Wat is de levensduur van een ziel, lieve mensen? Ja! Dit is hun levensduur. In een hoger bewustzijn kiezen zij ervoor om te blijven. Horen jullie mij? Zij KIEZEN ervoor om te blijven….de Menahuni’s kiezen ervoor om te blijven….degenen in Ayers Rock kiezen ervoor om te blijven omdat jullie de hoek zijn omgegaan, lieve mensen. Zij zijn de prachtigste leraren van de kernwaarheden di zij jullie hebben geleerd. Zij plantten zich in jullie Akasha zodat jullie je hen kunnen herinneren als jullie dit willen. Uit vrije wil vertrokken zij, maar de meerderheid bleef en de reden hiervan is dat zij in de stad in de berg alles kunnen bespeuren, voelen, structureren. Niet een stad waar jullie aan denken, geen stad die materieel is met fysieke lichamen, maar toch een stad….op hun manier en jullie kunnen dit niet weten omdat jullie niet omhoog kunnen kijken alleen naar beneden….maar er is een stad. Zij kozen ervoor om te blijven totdat en omdat jullie ontwaken is begonnen.

De capsules van de Pieken en Dalen beginnen zich te openen. Zij worden tijdcapsules genoemd omdat zij zich openen als het tijd is….en dit is wat er aan de hand is. Sommigen van jullie zijn op de berg geweest en met de herkenning van de berg en de leraren die hier zijn die jullie een beetje zouden kunnen uitleggen wat jullie voelen en wat daar is, is het alleen maar een fractie, lieve mensen, van wat daar is. Ik heb jullie verteld over de bescherming van de berg die jullie Shasta noemen. Is het niet interessant dat iedereen hier wil komen en zij toch worden tegengehouden? Wij hebben jullie verteld dat er generaties zijn die hier hotels wilden bouwen….maar dit is niet gebeurd! Dit land wordt beschermd. Het wordt beschermd tegen het maken van een toeristengebied.

Het wordt beschermd tot er iets gebeurt dat goed is en dit zou het bewustzijn kunnen zijn van degenen die het ontwikkelen en wat zij hier neer kunnen zetten dat anders kan zijn dan elk ander gebouw of complex. Mijn partner vertelde jullie dat dit kleine gebied nog steeds een van de grootste gebieden is waar jullie elkaar kunnen ontmoeten. Denken jullie niet dat er de laatste tien jaar geen mensen zijn geweest die zien wat hier is? Zij zien de toeristen, zij zien de bijeenkomsten en al die vreemde mensen die naar de berg willen. Zij willen voor jullie bouwen. Zij willen onderdak geven aan grote groepen, winkels enzovoorts….en het gebeurde niet. Dat is tegen-intuïtief ten opzichte van de economie van dit land. Dit is een beschermde plaats. Als jullie op straat lopen weten dat jullie hier komen en dingen verwachten. Degenen die hier land bezitten zullen het niet geloven. Vele anderen zullen het niet geloven. Zie je, zij zijn hier als ankers van ongeloof en zij zijn niet te vermurwen, zij verkopen het land niet aan zulke vreemde mensen. Vreemde mensen….waarom zouden zij komen? Ik hoop dat enkelen van jullie begrijpen wat ik jullie zojuist heb verteld. Er is hier meer aan de hand dan jullie denken. Als jullie de kans krijgen om te spreken met degene die Praghee wordt genoemd zal hij vertellen dat hij in staat is om naar de plaats te gaan die hij niet ver van hier vandaan heeft en die gezegend is en het is geen wonder dat hij daar graag is met de wezens die in die plaats aanwezig zijn. Hij is bijna een voorloper van een bepaalde soort bewustzijn dat plaatsen als deze kan doorzien en begrijpen waarom zij hier in Shasta zijn. Er zijn hier dingen, maar het belangrijkste daarvan is dat de stad werkelijkheid is. Ik wil dat jullie even ontspannen en niet proberen om dit te begrijpen omdat jullie dat niet kunnen. Wat hier in waarheid is, is welwillend, onderwijzend, prachtig, en liefde en echte zielen die zijn versmolten….letterlijk versmolten….naar wezens met een hoog bewustzijn waardoor zij geen stoffelijke lichamen meer nodig hebben en daarin is er geen paradigma van reizen….zoveel zijn zij verder….zij kwamen zaaien om jullie biologie te veranderen om mensen te krijgen met 23 paar chromosomen in plaats van 24 en jullie het begin te geven van een pracht die jullie net beginnen te ontdekken, omdat jullie naar dezelfde plaats toe gaan. Jullie zouden vragen: “Hoe lang gaat dit duren?” en het antwoord is: Ja! Lieve mensen, ik zeg dit omdat het niet uitmaakt. Jullie zullen er zijn. Het maakt niet uit omdat lengte van tijd, en tellen, een driedimensionaal concept zijn. Lengte van tijd heeft voor Pleiadiers niets te maken met een klok. Als jullie vragen hoelang het gaat duren zullen zij zeggen: “Hoeveel liefde kunnen jullie ontvangen?” Alles wordt overgebracht naar een ander soort antwoord van een meester. Als jullie hen vragen hoe laat het is zullen zij niet antwoorden maar een vraag stellen over je leven. Dit is de meester-wijsheid die jullie in de berg zullen vinden, die al jullie namen kent omdat jullie in de schaduw van de berg zitten. E zullen sommigen van jullie zijn die zich openen voor het vreemde idee dat ik jullie zojuist heb verteld….dat er realiteiten rondom jullie realiteit zijn en jullie niet weten wat jullie nog niet weten en dat dit allemaal exceptioneel echt is. Kan het zijn….kan het waarlijk zijn….dat er entiteiten – als jullie hen zo willen noemen – in de berg zijn en over de hele wereld in bergen aanwezig zijn zoals hier?  Het heeft te maken met jullie schepping en zij zijn hier sinds die tijd gebleven omdat het hen aan het hart gaat hoe jullie het doen en omdat zij enkele van deze dingen zelf hebben ervaren en weten wat er gaat komen. Uit deze tijdcapsules zal wijsheid stromen die jullie kunnen gebruiken waardoor er uiteindelijk uitvindingen zullen komen….zorgvuldig geconstrueerd zodat jullie hen niet tot wapens kunnen maken en hen dus voor het welzijn van de mensheid zullen gebruiken om meer voedsel te laten groeien, om het water te reinigen…al deze dingen zijn er….zij hebben het….ZIJ HEBBEN HET! Langer leven….zij hebben het en kennen het. Maar om dit te zien zullen jullie met vrije keuze allen tot het idee moeten komen van het openen van de deur. Deze deur is van dezelfde soort als de deur die jullie eerder openden toen jullie vroegen of er meer was dan de dingen die jullie zijn verteld en jullie vroegen: “Lieve Spirit, laat het mij zien! Doe ik het juiste? Laat het mij alsjeblieft zien.” Het antwoord is dat jullie altijd het juiste ding doen als dit met liefde en integriteit gepaard gaat, maar er is meer.

Wij hebben gesproken over de muur waar jullie naartoe gaan en waar jullie mediteren bij die muur. Dan gaan jullie weer terug en doen het weer en weer zodat dit het einde is. Nou, dat is niet zo. Het einde is een versmelting waardoor jullie door de muur gaan….dat is de volgende stap. Jullie worden een deel van de Creatieve Bron. Jullie hoeven niet terug te komen om te mediteren…jullie dragen iets met je mee….en dat wat jullie met je meedragen, lieve mensen, is de volgende stap. Het is moeilijk te beschrijven wat dit is, maar het is evolutie….het is langer leven….het zijn ziekten die zich niet met jullie zullen kunnen verbinden….het is een opzet voor jullie volgende leven waarin jullie kennis en begrip zullen hebben om niet meer dezelfde fouten te maken….dit is evolutie. Daar gaat het naartoe! De dagen die jullie hier zijn…Louise heet jullie welkom, en zij meent het!

Er is hier meer dan het oog kan zien. Er is hier zoveel voor jullie waar jullie namen op staan.

Wij zullen het hierbij laten.

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon