Kryon bij Mount Shasta, Californië. 2 – Familiebewustzijn 

Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta, Californië. 2

Familiebewustzijn 

20-23 juni  2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn mensen die jullie op de man af vragen wat jullie hier ervaren en zij willen dit hele proces lineariseren voor hun denkproces en hun intellect, met name de verschillen die zij zien bij deze channeling-retraite. Op deze tweede dag zullen er al vragen zijn. Met name een: “Kryon, welke relatie heb jij met Alcazar?” De echte vraag is natuurlijk: “Welke relatie heb jullie met de ander, de vrouw die naast jou zit en Adironnda heet? Welke relatie heb jij met alle anderen die naast jouw partner zitten die jullie de sterrenpoort noemen. Het antwoord is dat er een rode draad is, een draad die meer dan esoterisch is Wij zijn familie. WIJ ZIJN FAMILIE!! Het familiedeel hiervan, lieve mensen, is waarlijk is dat wat de sluier scheidt in jullie geest, in jullie lineariteit, jullie manier van denken. Jullie voelen de wijsheid van Alcazar in je door dringen. Jullie horen de gereedschappen, de liefde en de adviezen. Als hij naast de energie van de schoonheid, van de sterrenpoort staat, die hij channelt, en zich realiseert dat de uitbreiding een metafoor is die vertelt dat er een structuur vlak naast hem is die geheiligde geometrie in zich heeft, en elk deel van hem dat is getrouwd….getrouwd met de Creatieve Bron die energie naar jullie laat stromen…het is meer dan een gereedschap. Het heeft een leven en wij hebben hierover gesproken.

Is het mogelijk dat bewustzijn een leven van zichzelf heeft? Als dit mogelijk is kan het dan worden doorstroomd door energie van bepaalde vormen? Ja! Dit is op deze planeet altijd bekend geweest. Vier dit! Adironnda benadert dit op een andere manier. Zij maakt jullie aan het lachen en daardoor verzacht het hart zich….de schoonheid van de mens.

Wij zijn familie en jullie kunnen dit niet scheiden en dit is de manier waarop wij alles benaderen….er is geen scheiding terwijl wij doorgaan met het verhaal. De boodschap van vandaag bracht jullie een idee dat niet lineair is. Ik wil dat ieder van jullie zich realiseert dat jullie in een soep zitten die anders is dan jullie denken en dat God en de gidsen bij jullie zijn. Jullie kunnen hen geen naam geven en hen ook niet tellen. Zij zijn op een bepaalde manier een deel van jullie en zij zijn echt. Nu zijn wij aanbeland bij de sluier en de berg waar wij ons bevinden en hier ga ik zo over verder.

Er is een sluier die een metafoor is voor de scheiding tussen de lineaire denker en de multidimensionale denker. Hij wordt vaak de sluier genoemd omdat jullie denken dat aan de andere kant daarvan de engelgebieden zijn en de gidsen en jullie denken dat jullie het daarom moeilijk hebben om die te bereiken zonder eraan te denken dat zij hier zijn en deel van jullie uitmaken terwijl de sluier naar beneden komt. Dit klopt allemaal. Daarom zijn alle channelings die jullie de laatste dagen hebben gehoord weerspiegelingen hiervan. Misschien er doorheen gaan….misschien gereedschappen…. misschien herkennen jullie wat daar is….misschien iets anders. Deze familie waarin wij zitten wordt ook vergezeld door iets of iemand anders. Als ik hier nu informatie over geeft is dit informatie die ik niet eerder heb gegeven. Het heeft een relatie met de berg. Wij moeten teruggaan naar Lemurie. Lemurie is een steeds weer terugkerend onderwerp in deze bijeenkomst en in alle channelings omdat het refereert aan een begin dat puur is en ook aan degenen die van de sterren kwamen. Lieve mensen, op een praktisch niveau zal ik dit tegen jullie zeggen. Als jullie gaan beginnen met onderzoek en als jullie zover teruggaan als jullie kunnen en zoeken naar informatie van de inheemsen die wel of niet kan bestaan; als jullie naar die inheemsen gaan die nog steeds op de planeet zijn en hen vragen naar hun tradities, wil ik graag dat jullie een vraag stellen, als dat gaat. “Vertel mij waar jullie vandaan komen.”

Vanaf het begin der tijden heeft elke inheemse stam het verhaal over het aankomen op de planeet dat zo echt is, zo esoterisch. Geen van hen zal zeggen dat zij hier bij toeval kwamen. Geen van hen. Zij zullen allemaal een of andere metafoor hebben over de vis of het kikkervisje in de vijver, een of andere metafoor. Sommigen hebben het over praktische zaken, anderen zullen zeggen dat zij van de sterren komen en dit ook weten. Anderen vertellen dat zij op bepaalde manieren reïncarneren….dat bewustzijn beweegt. Dit komt van de inheemsen. Meer dan dat. Zij zullen jullie vertellen dat er tussenkomst was, interventie. Interventie is de naam voor dat er iets op de planeet gebeurde om te scheppen wat jullie zijn. Ik wil jullie eraan herinneren, lieve mensen, dat ook dit het scheppingsverhaal is van bijna alle grote religies op de planeet…. Dat er interventie was. Vinden jullie het niet interessant dat als jullie teruggaan in de geschiedenis – zover als jullie kunnen onderzoeken – steeds hetzelfde verhaal vinden dat er op de een of andere manier mensen waren…dit was interventie. En over de interventie zeggen allen, of het nu de inheemsen zijn of de huidige religies, dat de mens op de een of andere manier werd aangeraak door goddelijkheid en iets ontving wat het daarvoor niet had. De meesten zullen zeggen dat hetgeen zij daarvoor niet hadden de kennis over God was….of misschien het bewustzijn van donker en licht, maar zij zullen allemaal zeggen dat het anders was en diepgaand en het begint met een menselijke samenleving die anders was dan bij de dieren en ook anders dan voorheen. Zij hebben gelijk.

Jullie zitten in de schaduw van de berg….ik kom daar nu. Lemurie is ook een berg, een van de pieken van de planeet….ik zeg jullie dat jullie ouders daar zijn….jullie esoterische ouders, want wat zij heel lang geleden deden was het veranderen van jullie DNA….van het veranderen van 24 paar chromosomen naar 23. In het proces van fusie van het andere gebeurden dingen die jullie nog niet kunnen zien.

Als jullie willen weten wie jullie zijn, lieve mensen, zal ik jullie vertellen dat jullie niet hiervandaan komen. Hoe klinkt dit? Jullie zijn niet van hier! Er is geen ontbrekende schakel. Jullie komen gedeeltelijk van hier en deels van de sterren. Maar als je in dit esoterische terug wilt gaan naar wat de Pleiadiers jullie gaven en sommigen van hun neven op hun planeten….zij gaven jullie kennis en de gereedschappen, niet alleen vrije keuze maar ook de mogelijkheid om goddelijkheid in jezelf te bewaren. “Gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis” is een algemene zin die jullie zelfs vandaag nog zullen horen en dit betekent: Gemaakt in het beeld van Liefde. Jullie zijn gemaakt naar het beeld van de Schepper….dat is Wie Jullie Zijn! Maar wat ik jullie wil vertellen en niet eerder heb verteld is dit: Ik wil dat jullie even overdenken wat dit zou kunnen betekenen: van het bewustzijn van de sterrenmoeders die kwamen; met name degenen die naar Lemurie kwamen en duizenden jaren onderwezen en duizenden jaren lang verantwoordelijk waren voor het scheppen van een menselijk wezen met 23 paar chromosomen. Degenen van jullie die daar waren, en er zijn vandaag de dag vele lichtwerkers die daar waren, gaan begrijpen dat er een verbinding is met deze esoterische ouders van jullie. Dat zijn zij ook! Als jullie hen willen scheiden zoals jullie dit bij je gidsen doen en over hen praten op manieren die hen opzij zetten, in een berg…wil ik jullie iets vertellen dat ik nooit eerder heb verteld….wij komen er wel, wacht maar even af, jullie zullen het zien. Na verloop van tijd waarin de Lemurische moeders hun leringen vertelden, het Wiel van Lering en alle andere dingen, de progressie die zij brachten over de waarheid over God en Spirit in de mensheid inplantten; het leren over schoonheid en liefde en de pracht en de vrije keuze die jullie hebben; over de sterren en alle andere dingen die zij jullie konden geven en daar kwam een einde aan. Nadat het eiland was gezonken ging dat over naar de eilanden van Hawaii en enkelen van hen bleven daar. Degenen die zijn gebleven kunnen jullie vertellen van een beschermende energie die daar is. Jullie zullen zeggen dat het geen groot eiland is en dat er vulkanen zijn maar de essentie is nog steeds daar. Ook de zachtheid op hun gelaat is er nog steeds. Zij konden gaan waarheen zij wilden, ook naar hun zusters op andere plaatsen…ik vertelde dat sommigen van hen naar Europa gingen, naar Glastonbury en naar sommige andere Pieken en daar doorgingen met hun leringen en het werken met de mensheid. Lieve mensen, zij zijn jullie ouders, de sterrenmoeders….zij zijn jullie ouders!!! Je zou kunnen zeggen dat zij de ouders van jullie zielen op deze planeet zijn. Zij incarneerden en incarneerden op deze planeet want jullie DNA gaat ook door en door en door. Het verandert niet meer vanaf dat punt….dit is wat zij jullie gaven.

Stel jezelf nu eens op een hoge plaats en stel je voor dat JULLIE dit hebben gedaan. Let niet op het geslacht dat je hebt…stel je gewoon voor dat je een moeder bent op deze planeet met alleen maar moeders…ik wil dat jullie je dit gewoon voorstellen en alle geloof even opzij schuiven….stel je gewoon even voor dat jullie moeders zijn en verantwoordelijk zijn voor de geboorte van de beschaving die Aarde wordt genoemd. En al die jaren hadden jullie de gelegenheid om te reizen en jezelf in bewustzijn te plaatsen en naar elke plaats te gaan op deze planeet die jullie maar wilden. Jullie keken de zielen waar jullie verantwoordelijk voor waren in de ogen en leerden en leerden en leerden en hielpen de zielen die voor de eerste keren reïncarneerden met allemaal verschillende namen, verschillende seksen….steeds maar weer. Jullie zien hen….zij zijn jullie kinderen. Zie jezelf op deze plek en vraag jezelf iets af: “Sluier of geen sluier….zouden jullie bij hen willen zijn? Ja, dat willen jullie wel. Jullie hebben die mogelijkheid. Jullie hebben die mogelijkheid omdat jullie vrije keuze hebben. God komt niet je kamer binnen en zegt: “IK BEN God!” Jullie zullen de deur moeten openen. Spirit zit te wachten en jullie gidsen zitten te wachten tot het moment dat er op de deur wordt geklopt. De meeste mensen doen dit niet. Er is hen verteld dat zij dat niet kunnen. Realiseren jullie dat dit jullie is verteld? Maar jullie zijn hiertoe in staat en dat is het verschil. Ik wil dat jullie jezelf in de plaats van die sterrenmoeders stellen. Zouden jullie het niet leuk vinden om je kinderen te zien en te zien wat zij doen? Incarnatie na incarnatie na incarnatie…. Hoe is het met degenen die jullie in Lemurie zo nabij stonden? Jullie willen hen graag spreken. Hier is de stelling: Jullie spreken over de sterrenmoeders en de Pleiadiers alsof zij geen deel van jullie zijn. Jullie hebben hun DNA! Jullie spreken over hen alsof zij boven jullie staan en dit is niet zo. Zij hebben een verhoogd bewustzijn maar zij zijn nog steeds jullie; een deel van jullie; zij hebben jullie onderwezen.

Waar ik hiermee naartoe wil…ik zal het jullie zeggen. Jullie hebben besloten dat zij Lemurie verlieten en naar Europa gingen enzovoorts, misschien in Bulgarije….in al die Pieken….wat denken jullie dat zij daar doen? Sommigen zullen zeggen dat zij daar Bingo spelen…. (gelach)

Jullie scheiden hen!!! Hier is het doel van dit alles: Alcazar heeft jullie verteld dat de echte gidsen die jullie hebben willen dat jullie dit goed begrijpen: deze sterrenmoeders volgen jullie…..waar jullie ook gaan! Hebben jullie dit gehoord? Zij wisten dat jullie hier zouden komen in de schaduw van de berg. Zij voelen zich prettig….zij volgen hun kinderen. Is dit een verrassing voor jullie? Zij volgen hun kinderen….de geïncarneerde zielen van degenen die hier kwamen zijn nog steeds hier, zij willen hier bij jullie zijn en zij zijn ook in beweging….zij zijn ook een deel van de Groep waarover wij vaak spreken. Zij zijn een deel van de gidsen waarover wij spreken. Zet hen niet op een tafeltje en zeg dat zij hier of daar zijn….zij zijn bij jullie!

Gisteravond gaf ik een korte channeling aan een zusterschap en ik vertelde iets met een doel; opdat Meliha aandacht zou hebben. Ik zei dat haar moeder in de berg was en daarom gaat zij daar steeds de berg op. Maar op een andere keer heb ik ook gezegd dat haar moeder in Glastonbury was. Dit lijkt lineair gezien een tegenstelling behalve……als jullie het idee hebben dat zij een stuk meer op jullie lijken dan jullie denken en dat de sterrenmoeders zich overal bewegen om bij jullie te zijn….een moederconcept!

Er is hier meer dan jullie denken. Jullie hebben de moeite genomen om dichtbij deze berg te zijn. Waarom nemen jullie niet de moeite om je moeder gedag te zeggen? Jullie ouders zijn hier. De esoterische denkers in de zaal die hier nu naar luisteren zijn beter in staat om dit te begrijpen dan de gemiddelde mens, geloof mij! Als jullie dit gaan begrijpen zullen jullie ook begrijpen dat dertig jaar geleden, toe ik hier naar deze planeet kwam, het eerste wat ik tegen mijn partner zei: “Lieve mensen, jullie zijn niet alleen!” Nu weten jullie waar ik het over heb: er is een uitgebreide familie….meer dan jullie denken, die jullie feitelijk volgt. Hoe voelen jullie je hierbij? Jullie denken misschien dat jullie je hele leven in het duister zijn terwijl jullie rondliepen met engelen, verwanten, familie! Jullie denken dat jullie alleen zijn en huilen in de kast omdat er iets is gebeurt…..en zij huilen met jullie mee en jullie weten dit helemaal niet!!! Of vieren jullie het feit dat er iets prachtigs is gebeurd? Zij vieren het ook en jullie weten het niet omdat jullie hen nooit betrokken in jullie realiteit.

Dit is de boodschap! Breek de muur van die sluier af die jullie weerhoudt van de liefde van degenen die jullie zaaiden, bij jullie willen zijn en jullie spiritueel willen begeleiden en helpen zodat jullie op de juiste tijd op de juiste plaats zijn omdat jullie de juiste vragen stellen. Dit zijn de helpers, dit zijn degenen waar Adironnda over spreekt en waar Alcazar het over heeft. Een deel van de energie van de sterrenpoort is een gereedschap voor realisatie. De reden waarom jullie hier zitten en er enkelen zijn geheeld, is vanwege de heilige geometrie die een persoonlijkheid op zichzelf is.

Er is hier meer dan jullie denken! Als jullie in een lineair model blijven, met lineaire dingen, zullen deze dingen zich nooit bij jullie voordoen.

Waarom halen jullie niet even diep adem en denken dat alle dingen mogelijk zijn en dat jullie misschien geen werkelijk beeld hebben van de dingen dat accuraat is?

Hier is mijn advies voordat ik sluit: Jullie zijn hier bijna allemaal met de auto gekomen. Als jullie hier weggaan in die zeer complexe automobiel van jullie wil ik jullie vragen: Gaan jullie eerst naar de beschrijving en de uitleg over de versnellingsbak voordat jullie de auto starten? Als jullie nee zeggen vraag ik wat er met jullie aan de hand is. Willen jullie niet weten hoe dit werkt? Hebben jullie geen interesse in je veiligheid? Jullie zouden zeggen dat dit een beetje vreemd is omdat jullie hem gewoon starten en gaan. Willen jullie echt alle details van liefde begrijpen om moeders, vaders, kinderen hier, te begrijpen. Willen jullie echt de details van de liefde van God begrijpen om te weten dat jullie familie om je geeft?

Jullie zitten in de schaduw van de berg….wat een voorrecht om zo dichtbij iets te zijn dat zo speciaal is! Zo speciaal! Jullie hebben hier geen handleiding voor nodig!

Dit is de boodschap en dit zal de boodschap blijven van ons allen, zo lang als wij leven! En dan gaat het verder….zelfs verder dan jullie denken. Ga anders van deze plaats vandaan.

En zo is het.

Kryon