Kryon bij Mount Shasta, Californië. 3 De Puzzel. Deel 1 

Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta, Californië. 3

De Puzzel. Deel 1 

20-23 juni 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er is een consensus tussen de mensen die eraan gewend zijn dat de mensheid in het algemeen gelooft in een leven na de dood. Statistisch gezien gaat het over meer dan 89%. Miljarden mensen die hier zijn en die dagelijks aankomen en vertrekken, geloven in een leven na de dood. Dit, lieve mensen, is intrinsiek, het is innerlijk aangeboren en dit nemen jullie met je mee als jullie hier komen. Er zijn mensen die vroegen wat channeling nu precies is. Hoe werkt dit in een mens? Op dit punt zeggen wij dat dit een stroom van intuïtie is. Om te kunnen channelen is het zo dat jullie  leren om intuïtie te herkennen en dit op een betere manier te laten werken om dingen te vormen die logisch voor jullie zijn. Dat is channeling. Deze speciale boodschap moet volgens mijn partner een titel hebben. Dit is niet iets dat wij normaal gesproken met intuïtie doen. Maar wij zullen het doen. Jullie zouden kunnen zeggen dat het goed is om een titel en een onderwerp te hebben voor al deze boodschappen zodat jullie een idee hebben waar zij over gaan. Zijn jullie je ervan bewust dat jullie elke intuïtieve gedachte die in jullie opkomt een titel geven? Op dit moment is de naam die ik eraan wil geven: Wat was dat? Maar ik geef hem toch een titel en die is: De Puzzel. Het is een groots verhaal en het is een verhaal over bewustzijn en de manier waarop jullie denken en handelen en over wat er is gebeurd.

Het is heel interessant, nietwaar, dat als jullie naar de mensheid kijken, naar wat zij geloven, dat er over het algemeen bij het grootste deel van de mensheid een consensus is dat er een leven na de dood moet zijn. Statistisch gezien gaat het om meer dan 80%….miljarden! 80% van degenen die dagelijks komen en gaan geloven in een leven na de dood. Dit is intrinsiek aangeboren als jullie hier komen, en dus is er het zaad voor het geloof dat er meer is. Dit brengt bij jullie dan vragen naar boven over wat daar is en wie het schiep, misschien de ziel….en ook daarover is er consensus. Bijna universeel op deze planeet, door alle geloofssystemen heen, is er een voertuig waarin jullie rijden….jullie zijn hier een tijdje en gaan verder. Dit is dus de stelling. Maar wat op dit punt in de tijd interessant is, is dat jullie op elk moment vrije keuze hebben om dat te onderzoeken, ernaar te kijken en de vragen te stellen. Uiteindelijk doen jullie dit. Jullie denken dat vrije keuze een zeer positief idee is. “Ik heb vrije keuze; ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik kan kiezen welke vibratie ik op de planeet wil. Ik wordt niet gedwongen naar welk geloofssysteem dan ook. Ik kan met mijn eigen bewustzijn scheppen wat ik wil. In mijn eigen tijd kan ik geloven wat ik wil” zeggen jullie. Dit klinkt allemaal heel positief, lieve mensen, en toch wordt het een frustratie….een puzzel! De reden hiervan is dat jullie hier in een laag bewustzijn zitten waarin hetgeen jullie niet begrijpen achter de sluier is en als jullie volwassen worden is er dus een puzzel. In een laag bewustzijn is de puzzel door vele mensen toch opgelost, maar daar ben ik nog niet.

Als jullie op deze planeet worden geboren en als kind vele mogelijkheden hebben om te kijken naar de puzzel, denken jullie niet echt na over deze dingen terwijl jullie opgroeien. Jullie kunnen erover horen, lezen en zelfs liedjes erover horen, maar jullie overdenken hen niet met het intellect totdat jullie op een bepaalde leeftijd komen. Na jullie zesde of zevende jaar hebben jullie een model dat niet noodzakelijk spiritueel is, maar een model dat daar wel op lijkt. In deze cultuur noemen wij dit De Kerstman. De Kerstman weet alles, ziet alles, kent jullie, kent jullie namen, weet waar jullie wonen en of jullie lief of stout zijn geweest. Dit is het model van de Kerstman. Afhankelijk van wat jullie als kind doen en wat jullie is verteld, zullen er wel of geen cadeautjes zijn. De opzet is dus duidelijk: er is een kracht die druk op jullie uitoefent en oordeelt: goed of slecht….ja of nee! De stelling is er en het kind gelooft het. In deze illusie; achter deze illusie, staan er vaak een paar liefhebbende ouders die het ermee eens zijn, maar die niet zelf de illusie zijn. Vaak zijn zij ook degenen die voor de geschenken zorgen. Zij zijn degenen die de illusie in stand houden omdat het leuk is, er surprises kunnen zijn en omdat er veel liefde is. Dit is de stelling over de Kerstman. Voordat jullie zeven of acht jaar zijn wordt meestal de waarheid hierover onthuld en uiteindelijk realiseren jullie je dat dit een teleurstelling is en gebruiken jullie het vervolgens ook bij je eigen kinderen. (Kryon lacht) Maar dan gebeurt er een paar interessante dingen. Deze jaren tussen zeven en ongeveer tien, afhankelijk van het kind en het geslacht, zijn interessant omdat jullie daarin de puzzel gestalte geven. Ik vertel jullie wat er gebeurt. Jullie zijn nog niet op die plaats waar jullie je dingen afvragen over het leven en de schepping, maar jullie gaan zien wat jullie ouders met de puzzel hebben gedaan. Vele mensen op de planeet worden dan meegenomen naar vele soorten erediensten en daardoor zien jullie wat jullie ouders geloven en dit is verbazingwekkend want jullie zien alle volwassenen. Jullie zien enkelen daarvan in kostuums, jullie zien sommigen op posities van eerbetoon, sommigen bidden en huilen soms en spreken in een vreemde taal en hebben het over stukjes uit geschriften, een doctrine. Jullie zien dit allemaal gebeuren in een enorm gebouw. Wie heeft deze gebouwen gebouwd? Voor een kind zijn dit zeer belangrijke dingen die een fortuin gekost moeten hebben. Er wordt jullie verteld dat sommige van deze gebouwen meer dan honderd jaar oud zijn en dan realiseren jullie je dat dicht echt moet zijn omdat de volwassenen dit geloven. Zij trekken hun nette kleren aan voor de gebeurtenis….het MOET wel echt zijn! Ook op dat punt in de tijd herkennen jullie nog niet en stellen geen vragen. Jullie geloven wat de volwassenen geloven. Soms zonder te denken en worden jullie hen! Soms zonder na te denken komen en gaan en komen en gaan jullie en lossen de puzzel op. Zo is de Schepper voor jullie.

Het is heel interessant, nietwaar, een Schepper in dit bewustzijn, op deze planeet met miljarden en miljarden die in God en de schepping geloven en dit scheppingsbewustzijn gaat als volgt: er is een schepping – noem hem zoals jullie willen, God, de Schepper, Spirit, is een onzichtbare kracht die jullie en jullie namen kent en die weet of jullie goed of slecht zijn. Jullie kunnen maar beter oppassen want als jullie deze planeet verlaten en naar het leven na de dood gaan waarin jullie geloven, zal er beloning of straf zijn. Klinkt dit jullie bekend in de oren? Dit is waar het bewustzijn van de planeet zich op dit moment bevindt.

Hoeveel mensen zien deze dingen en vragen zich af of dit juist is of niet? Herhaal ik misschien iets dat ik als kind heb geleerd? Vraag het Kryon. Jullie gingen af op een vernietiging en zijn tegen alles in toch door 2012 heen gegaan. Vraag het aan de religies….het einde kwam eraan! De man die hier in de stoel zit heeft de koude oorlog meegemaakt die de velen van jullie niet hebben meegemaakt. Hij zag 50.000 kernraketten die in twee landen op elkaar gericht stonden. De man in de stoel hoorde van zijn vader op zijn sterfbed dat het zijn vader speet dat hij hem hier geboren had laten worden, op dit punt in de tijd, omdat hij dacht dat men dit niet zou overleven omdat bijna iedereen zei dat dit bijkans onmogelijk zou zijn en dat jullie het niet zouden redden; het was allemaal zeer negatief….er zou een derde wereldoorlog komen en die zou kort zijn. Jullie weten dat ik gelijk heb. De mensheid heeft in een laag bewustzijn alle eonen, alle eeuwen lang oorlog gevoerd. De ene oorlog leidde tot de volgende en er leek geen Akasha-herinnering te zijn; geen innerlijk aangeboren instructies, geen instinct van de ene generatie naar de andere, dat zegt: doe dit niet want het werkt niet, het functioneert niet! Dit wordt laag bewustzijn genoemd! Generatie na generatie zou opgroeien en hetzelfde doen, maar dit is wat jullie weten: misschien hebben jullie dit nog niet eerder gehoord: de meeste oorlogen op deze planeet zijn veroorzaakt door spirituele systemen en mensen die in God geloven. Veel horror die de ene samenleving een andere aandeed kwam omdat de een niet geloofde wat de andere geloofde en dus om zeep geholpen moest worden. Sommige van jullie grootse geloofssystemen zijn hier schuldig aan vanwege een laag bewustzijn en waar zij doorheen zijn gegaan en wat zij hebben gedaan. De Spaanse inquisitie kan doorgetrokken worden naar vandaag waar christenen de hoofden worden afgehakt omdat zij christenen zijn. Zien jullie dat het niet verandert?

Maar er is iets gebeurd, lieve mensen. In 2012 begon er een deur open te gaan die toestond om de puzzel nu op een andere manier te zien. Op dit moment wordt er een lichtknopje omgedraaid. Voor het eerst gaan individuele mensen zichzelf vragen stellen over de puzzel. Ik vertel jullie nu in eer, niet in kritiek, maar ter ere van alles wat jullie kunnen doen in een lage energie die wij zojuist hebben beschreven….eerlijk….bijna alles wat jullie hebben gedaan aangaande de kennis, de organisaties, de doctrines….alles wat jullie hebben gedaan aangaande God…..is de kinderversie geweest!!! Het is de kerstman-versie!! Het is geen kritiek….het is een feit en het is een feit door een laag bewustzijn dat NU omhoog begint te gaan. Het resultaat hiervan is het oplossen van een spirituele puzzel. Jullie zien dit al in de toename van het verlangen naar integriteit bij vele dingen in jullie samenleving. Dit komt op dit moment hoofdzakelijk van de eerste wereld, degene die is toegestaan om te denken, te zeggen en te schrijven terwijl dit bij velen op deze planeet niet het geval is. Dit zal een revolutie starten….een revolutie in het oplossen van puzzels. Wat doen wij met de oude energie? Waarom is die hier? Hoe raken wij die kwijt? Hoe kunnen wij transparanter zijn? Hoe kunnen wij politiek veranderen, het zakenleven? Hoe kunnen wij drugsgebruik etc. veranderen? Hoe kunnen wij veranderen, veranderen, veranderen…OMDAT HET OPEENS ALLEMAAL NIET MEER LIJKT TE WERKEN!!!

Dat is evolutie! De grootste? De puzzel laat zichzelf weer zien….een voor een worden individuele mensen wakker…..zonder een spiritueel systeem….zonder daartoe te zijn aangezet, zonder enige tussenkomst van engelen of zo, zonder profeet, zonder nieuw systeem….ontwaken voor de puzzel! Een voor een stellen zij de vraag: “Kan er meer zijn dan mij is verteld? Kan er meer zijn dan iemand van ons wist?” De kinderversie over de kerstman begint te vervagen….die was er echt niet….niet echt! Er was teleurstelling. Degenen die zich gaan afvragen of hun eerbetoon correct is of dat God echt een oordelende God is….God houdt heel veel van je…..en dan stuurt hij zijn kinderen naar de hel! Hoe kan welke God dan ook een kind martelen dat niet op tijd iets heeft uitgevonden? Dit is de doctrine van miljarden en toch wordt het niet eens gezien als disfunctioneel…. zonder het bewustzijn te gebruiken…..het is gewoon zoals het is. Soms wordt de hoogwaardigheidsbekleders van de kerken gevraagd: “Hoe kan het zijn dat dit tegen de geschriften ingaat?” en dan zeggen zij dat God op mysterieuze wijzen werkt. “Dat weten wij ook niet, maar dit is de manier waarop het werkt!” Daar nemen jullie afstand van, lieve mensen, en gaan kijken naar de puzzel en zeggen: “Ik geloof dat een deel hiervan helemaal klopt, en dat is het liefhebbende deel. Dat is de kerstman die mijn naam kent en die onzichtbaar is en weet wie ik ben, maar dit oordelende deel lijkt voor mij nergens op te slaan” en dan gaat de puzzel zich ontwikkelen. Een voor een op de planeet – meestal oude zielen – ontwaakt men voor de puzzel. Het brengt hen ertoe te luisteren naar deze boodschap. Het brengt hen naar een plaats zoals hier waar iedereen anders en uniek is en niet wordt gevraagd om een profeet of een boek of doctrine te volgen maar waar men vertelt dat de oplossing voor de puzzel innerlijk aangeboren is. Ik zal jullie vertellen dat er nog iets meer is: toen jullie met dit kerstmanverhaal uitvonden dat het je ouders waren ontspanden jullie je een beetje omdat daar de liefde was. In zoveel van jullie huizen was de liefde daar. Lieve mensen, jullie zijn gepromoveerd van de kerstmanversie naar een Schepper die veel groter is en weet wie jullie zijn en waar de liefde is. Dit is de echte ouder. Jullie gaan het verhaal en de puzzel verder ontwikkelen en ontrafelen. “Is er iets dat groter is dan mij werd verteld?” Oh, ja, maar het is niet lineair, het is niet weer een andere organisatie, het is niet iets om aan mee te doen, het is geen doctrine, er zijn geen regels of stappen die gedaan moeten worden, er zijn niet de dingen waar jullie aan gewend zijn. Jullie zullen een beetje moeten lijden….geen van deze dingen. Jullie gaan dingen zien die jullie niet hadden verwacht.

Jullie zijn geweldig in de ogen van de Schepper. Hij kent jullie namen. Jullie zijn bijna een kind van God….op alle manieren geweldig en dan begint die vrije keuze ergens op te slaan en hebben jullie de vrijheid om een zienswijze te begrijpen die hoger is dan wat jullie als kind werd verteld of wat jullie ouders jullie leerden. Het is ongelooflijk belangrijk dat zo velen van jullie deze vragen gaan stellen. Mijn instructies voor jullie zijn deze: Jullie verraden niemand! Of het nu een pastor is, een dominee, een priester, jullie ouders, door in deze energie buiten de doos te denken die jullie werd toegestaan te hebben. Ik zeg dat omdat op een donkere plaats, in een duisternis, dit in liefde het beste was dat zij hadden en dat vandaag het licht is aangegaan en jullie zien wat zij hadden en nu iets zien dat beter is en dat verder gaat dan alles wat zij hebben gezegd! Dit betekent niet dat jullie wie van hen ook verraden door in het licht te stappen! Begrijpen jullie dit? Er is geen verraad! Dit houdt vaak mensen tegen om te kijken. “Dit kan ik niet doen omdat ik het van die of die persoon heb gehoord!”

Het is geen organisatie, lieve mensen, dit is jullie ziel, jullie leven….met vrije keuze en als jullie gaan denken of er meer is hebben jullie de deur geopend met vrije keuze zodat er een engel binnen kan stappen die zegt: “Ja, je hebt het gedaan!” Jullie kunnen dit niet meer laten gaan. Laten wij zeggen dat jullie in een huis wonen met een deur die jullie niet mogen openen en jullie sluipen daar op een nacht naartoe en zien dat daar licht is en dingen die jullie nooit eerder hebben gezien. Er is magie en er is een stem die op een harde manier zegt: “Doe de deur dicht!” Dan doen jullie de deur dicht en kruipen weg en jullie gaan de rest van je leven niet meer terug naar die deur. Dat is de deur waar wij het over hebben….de magie van dingen die jullie nooit zijn verteld. Daar wordt niemand verkeerd beoordeeld, er is geen organisatie en wij blijven het zeggen dat dit niet lineair is…het zijn Jullie met de Groep om je heen en het begint hout te snijden, ook al is er geen profeet, geen doctrine, geen boeken, geen organisatie, vereniging, alleen een weten dat jullie een deel zijn van triljoenen….zo niet meer, van zielen die overal beginnen te ontwaken. Niet alleen dat jullie ontwaken want er zijn ook andere dingen aan de gang in dit melkwegstelsel die een spiegel vormen voor wat deze planeet voortdrijft. Wij zeggen dit omdat het belangrijk is dat jullie hier zijn….dit is het plan. Jullie ontwaken op deze planeet beïnvloedt ook iets anders op andere plaatsen en daarom was de engel zo blij dat jullie voorbij 2012 kwamen. Er is veel jubel omdat de energie omhoog ging en de puzzel werd opgelost.

“Kryon wij hebben echt de puzzel opgelost!” Ik zal jullie vertellen wat ik in de laatste channeling vertelde: maak je geen zorgen….stap in het licht en laat deze dingen zich ontwikkelen….en dat zullen zij ook! Wees niet bang om te zitten en van je te laten houden!

Dit is niet alleen de boodschap van de dag….dit is de boodschap van de eeuw! De boodschap voor de wereld die het ijkpunt voorbij is gegaan. Dit is de boodschap van elke channelaar die bij deze retraite aanwezig is. Met verschillende woorden zeggen wij dezelfde dingen.

Verlaat deze plaats anders. Verlaat deze plaats vandaag anders.

En zo is het.

Kryon