Kryon bij Mount Shasta, Californië. 5 – Bergbewustzijn

Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta, Californië. 5

Bergbewustzijn

20-23 juni  2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Zo is dit nu de laatste channeling van de serie die jullie hebben bijgewoond. Sommigen van jullie zijn pas aangekomen en zijn niet bij alle bijeenkomsten geweest maar dit maakt niet uit. Er zijn meer “aanwezigen” bekend. Er zijn ook mensen die hier later naar luisteren en ik zeg tegen hen: Als jullie niet klaar zijn voor een paar “spookachtige” dingen dan kunnen jullie nu beter afhaken omdat wij heel esoterisch gaan zijn. Niet altijd ga ik naar die hoogte, maar de oude zielen in de zaal zijn er klaar voor om de realiteit te pakken van onzichtbare dingen en dit begon al lang, lang geleden. De mensen in de zaal en ook degenen die later luisteren en lezen kunnen verbonden zijn met een verhaal dat ik al vele malen heb verteld.

Over een paar dagen zal deze groep weer hier zijn en zal er een verhaal worden verteld en zal er een studie beginnen die valt onder de puurheid van het Wiel van Lering; een wiel dat uiteindelijk in een bepaalde vorm over de hele wereld, de tradities van de hele wereld in een bepaalde vorm, zelfs vandaag met de sjamane Michelle zal zijn. Zij vertelde jullie over de traditie van het Gouden Wiel dat op de een of andere manier eindigde op de bodem van het Titicacameer. Dit zijn de tradities…..soms metaforisch en soms echt, van een kern-lering die lang gleden is begonnen. Maar de meest diepgaande kern-lering zit in jullie Akashakronieken. Ik zal iets zeggen dat ik niet vaak vertel. Alle oude zielen die hier zijn – zelfs degenen die hiermee naartoe zijn genomen – merken dat jullie jezelf bevinden in een energie die uitbreidt en antwoordt….zeker antwoordt op een energie die jullie waarschijnlijk niet hadden verwacht. Het is geen energie die zegt dat jullie hier zijn….het is een energie die zegt dat jullie Lemuriers zijn.

Dit is geloofwaardig omdat hetgeen Lemurie was, duizenden jaren heeft bestaan zonder dat er steeds weer gereïncarneerd werd omdat er maar een uitdrukking van een leven was op Lemurie. Het doel hiervan was het inplanten van de leringen in de Akasha van een generatie en die zouden dan ergens anders op de planeet incarneren….steeds maar weer om die kern-leringen te verspreiden en in jullie Akasha te stoppen zodat de planeet een kans zou hebben om zich op het juiste moment deze prachtige kern-leringen te herinneren over een liefhebbende God en een Schepper die verantwoordelijk is voor al het leven in het Universum.

Hier zitten jullie dan voor mij, lieve mensen, als Lemuriers. Heel veel van jullie zijn dit. Dit is wat jullie beginnen te voelen, maar de titel van deze speciale boodschap gaat over het vieren van degenen die van de sterren kwamen. Wij noemen hen Pleiadiers omdat dit de naam is die jullie aan de Zeven Zusters hebben gegeven, een groep van negen sterren. Zij zijn degenen die de grootste invloed hadden op het zaaien van wat de kernwaarheid is van deze beschaving die mensheid wordt genoemd.

Het is interessant, en ik zeg dit alweer, dat toen het met Lemurie was afgelopen en het de juiste tijd was, de bubbel van magma omhoog duwde wat nu Hawaii is, de rest op een natuurlijke manier begon te zinken, fysiek, alle leringen ophielden en de Lemuriers hun kano’s namen en degenen in de berg, de leraren, de sterrenmoeders, niet al teveel van hen, verhuisden en zij verhuisden meestal naar de Pieken op de Aarde die zij kenden en bestudeerd hadden. Zij deden het voor deze momenten, maar in de lineariteit van jullie vertel ik dat zij van plaats naar plaats gingen en nogmaals willen wij jullie eraan herinneren dat multidimensionaliteit, multidimensionaal bewustzijn, nog steeds energie is en dat het moeilijk is om die te centraliseren en “ergens in te stoppen” op een bepaalde plaats.

Bewustzijn kan op vele plaatsen tegelijk zijn. Hier komt het spookachtige: Jullie weten dit uit de studie over identieke tweelingen die hetzelfde DNA hebben en een of andere verbinding tussen hen beiden hebben die niet lineair is. Het moet wel een multidimensionale verbinding zijn want zij vangen elkaars gedachten op aan de andere kant van de Aarde. Er is directe communicatie waar zij ook zijn en zij voelen dingen samen. Dit is een voorbeeld dat jullie kennen en herkennen en daardoor kunnen jullie je afvragen of er nog meer mogelijk is. Als jullie je dan bezig gaan houden met wat velen het spookachtige deel noemen dat verder gaat dan het fysieke. Is het mogelijk dat deze prachtige wezens die lang genoeg een lichaam hebben gehad om jullie te helpen, niet-lichamelijk werden en het bewustzijn van de planeet werden en dat zij zich verdeelden over de vele Pieken en doorgaan met houden van jullie en over jullie te hoeden, jullie te helpen en zelfs te beschermen? Het antwoord is: Ja! Maar er is meer….en dit meer is het deel dat voor jullie moeilijk te bevatten is; wij hebben het verteld in een van de boodschappen: Zij volgen jullie. Zij gingen niet weg naar een berg om daar te blijven. Dit is de lineaire mens die vraagt waar zij naartoe zijn gegaan en waar zij zich ophouden en hoe zit dit allemaal? Al die dingen zijn driedimensionaal en dat is wat mensen doen.

Wat zou bewustzijn doen? De definitie van bewustzijn is niet correct zoals jullie dit hebben bepaald en gedefinieerd in jullie samenleving. Het wordt niet goed begrepen, echt niet. Is het mogelijk dat er iets is als zielsbewustzijn? Dat kan. Wij hebben het erover gehad dat de ziel op vele plaatsen tegelijk kan zijn. Dit zijn dingen die mensen niet graag horen….dat jullie ziel met jullie naam erop gedeeld wordt. Is dit mogelijk? Het antwoord is: Ja, en sommigen van jullie weten dit. Sommigen van jullie hebben dromen waarin jullie je in een andere tijd op een andere planeet bevinden….dat is jullie ziel die tegelijkertijd iets anders doet met anderen. Dit hebben oude zielen gemeen. Zo velen van jullie hebben ziel-splitsing. Wij hebben jullie ook verteld dat als die zijn overgegaan en waarvan jullie hielden….gestorven zijn….er een deeltje van hen bij jullie blijft….een stukje van hun bewustzijn en hun ziel is tot aan je laatste adem een deel van jullie! Jullie weten het…..degenen van jullie die je ouders zijn verloren voelen nog steeds dat zij bij hen zijn….sommigen kunnen hen zelfs ruiken. Anderen voelen hen en verwachten hen om de hoek te zien omdat de realiteit hiervan is dat zij daar ook zijn….zij zijn gewoon van vorm veranderd.

Dit is de schoonheid van wat jullie op een dag gaan ontdekken en jullie in staat zijn om multidimensionale dingen te zien. Ik zal jullie vertellen waar ik hiermee naartoe wil. Als het waar is dat de mens een ziel heeft die zich op deze manier kan verdelen en dat dit delen wordt verzorgd en gecontroleerd door liefde….degenen van jullie die kinderen hebben….ik wil dat jullie hen iets vertellen….vertel het hen nu…..dat er een basaal iets is dat zij moeten weten en dat de kerk hen niet zal vertellen en dat ECHT is: Dit deel van jullie zal de rest van hun leven bij hen blijven en als jullie je laatste adem uitblazen veranderen jullie alleen van vorm….een deel van jullie gaat verder en een deel van jullie blijft bij hen. Jullie kinderen zullen jullie hun hele leven tot op een bepaald niveau bij zich dragen en zij kunnen met jullie spreken en lachen en huilen en zijn er altijd om je hand vast te houden. Dit zal geen sprookje zijn; dit zal waarheid zijn.

Dit zijn de dingen die jullie nog niet begrijpen en nog niet zien omdat zij spiritueel gezien te groot zijn voor een geloofssysteem. Zij zijn TE groot voor sommigen om erover na te denken….te anders! Maar toch, hoe meer jullie de energie van bewustzijn bestuderen, hoe meer jullie je realiseren dat dit de manier is waarop het IS.

Als jullie de tijdlijn gaan bestuderen die ik jullie heb gegeven over toen Lemurie begon te zinken zullen jullie iets anders gaan zien dat toevallig is….maar niet echt….dat de berg die jullie hiervandaan duidelijk kunnen zien, heilig begon te worden voor degenen die eromheen leefden, rond 11.000 jaar geleden – wat twee keer zoveel is als de tijd die jullie wetenschappers hier dachten te bestaan – en gaan jullie begrijpen dat de inheemsen van dit gebied wegbleven van de berg omdat die te heilig was.

De Sterrenmoeders zijn hier! Zijn zij degenen uit Lemurie? Natuurlijk! Zij zijn ook in andere Pieken en vergezellen de anderen. Sommigen hebben het bewustzijn van één sterrenmoeder en bevinden zich op twee of drie andere plaatsen. Dit is voor jullie heel moeilijk te begrijpen….in feite is de lineaire vraag van de mensen vaak: “Welke hiervan is echt?” Jullie zeggen dit omdat dat het vooroordeel van jullie enkelvoudigheid is. Een ervan moet echt zijn en de anderen weerspiegelingen of kopieën terwijl jullie niet begrijpen dat zij allemaal EEN zijn! De eenheid van alle dingen is waar wij met al deze dingen naartoe gaan. Boodschappen!

Wat ik jullie nu ga vertellen is dit….ik heb dit nooit genoemd en het is nu de tijd daarvoor: er komt een nieuw paradigma aan. Wij begonnen hierover in het land Egypte waar wij begonnen te spreken over de MUUR! De muur is geen fysieke muur maar een barrière voor bewustzijn van geloof. Wij gaven jullie voorbeelden die vandaag de dag controversieel voor jullie zijn omdat jullie denken dat jullie geloven in de hoogst beschikbare zaken en wij vertelden jullie dat dit de kinderversie was. Jullie hebben hele samenlevingen die mediteren. Jullie hebben wat wij de meditatie-strijders noemen….degenen die alleen maar mediteren….dit is alles wat zij doen. Dan dag en avond zitten zij en denken grote gedachten over de Aarde en over het Nirwana en over het EEN worden met de planeet en zij zullen van die plaats naar huis gaan en eten en drinken en slapen…..en komen terug doen dit weer! Zij doen dit jaar na jaar na jaar! Wat wij zeiden is dat zij nooit echte communicatie hebben. Wij zeiden dat het is als een telefoontje met de andere kant van de sluier en dat alles wat zij hebben gedaan is het draaien van het nummer en dan luisteren naar zwaar ademhalen. Zij kunnen het aanraken, voelen en horen….zij hebben de verbinding, lieve mensen, zij horen de ademhaling…..zo dichtbij zijn zij. Dit is de metafoor. Zij horen de ademhaling aan de andere kant van de sluier van het Creatieve, van de Bron en zij weten het niet. Zij denken dat zij daar zijn. Zij hebben een Nirwana voor zichzelf en zijn vervuld van eenheid en dan staan zij op en vertrekken….leeg….omdat zij terug moeten komen om dit weer te doen. Hoe lang duurt het als zij gaan zitten om op dit niveau en misschien wel het volgende, te komen….om het daarna weer en weer te doen terwijl zij niet begrijpen dat zij er niets van meenemen door er alleen maar niet naar te luisteren. Dit is controversieel….zeker voor degenen die hun leven hebben gewijd aan het mediteren. Dan zeggen zij: “Wat moeten wij dan doen?” Er is geen moeten doen….er is een mogelijkheid om een deur te openen waarna zelfs de mediteerders zullen vragen: “Is er meer dan dit? Kunnen wij hiermee doorgaan?” Het antwoord is: Dat is de uitnodiging. Dat is de Puzzel! “Wat betekent dit?’’ Vragen zij. “Wat houdt dit aan de gang?” Dan komen wij bij de informatie die wij jullie gaven in Egypte en die is dat als jullie de Eenheid te pakken kunnen krijgen, dit Nirwana, als jullie naar die plaats kunnen gaan en in plaats van daar te stoppen en weer naar huis te gaan iets met je mee terug te nemen. Jullie absorberen het dan feitelijk in jullie meditaties en dan vult het jullie zodat jullie een vaartuig worden. “Een vaartuig van wat?” Een vaartuig van hoog bewustzijn dat de Schepper weerspiegelt, en dan zitten jullie daar niet alleen maar….jullie zitten daar en tanken je vol en als jullie opstaan zijn jullie anders en als jullie dan tussen de mensen lopen zijn jullie anders. Tegen de mediteerders wil ik zeggen…..als jullie het kunnen mediteer dan om de dag en breng de andere dagen met mensen door en straal uit wat jullie hebben opgenomen. Dit is nieuw! Hoe kan iemand zich voltanken? (Kryon lacht) Naar een hoger bewustzijn? Oh, ik hoef jullie niets te vertellen, lieve mensen, oude zielen die de waarheid kennen, die in deze zaal zitten en die voelen zij zich vullen. Jullie weten dat de liefde van God in jullie stroomt en in jullie blijft….en jullie staan op uit je stoelen en gaan ergens naartoe en jullie zijn omgedraaid. Jullie hebben geen tijdelijke ervaring die jullie steeds moeten vernieuwen zoals jullie steeds met je lichaam moeten doen om het te voeden, jullie hebben dit steeds weer nodig, maar in plaats daarvan is dit een multidimensionaal aspect van de liefde van God.

Wat ik jullie dus wil vertellen is dat jullie echt moeten weten dat hetzelfde attribuut als van de muur….ook hier gebeurt in de schaduw van de berg.

Bewustzijn is energie die op vele plaatsen tegelijk kan zijn! Het volgt de lineariteit niet en het is er klaar voor om gedeeld te worden. Als jullie verder gaan dan die muur wil ik jullie vertellen over iets dat beschikbaar is voor degenen die hier vandaag zitten en ook voor degenen die later komen. Degenen in de berg hebben erop gewacht dat jullie dit zouden begrijpen. Degenen in de berg in dit zo kostbare gebied zijn noemen zichzelf tijdcapsules. Jullie denken dat een tijdcapsule een lineair ding is waar je in kunt graven om iets te vinden dat zij voor jullie hebben achtergelaten. Oh nee, dit is een proactieve tijdcapsule. Hij opent zich als het daar tijd voor is….en het is tijd! Jullie zijn hier in de moderne tijd en de Ouden kwamen hier in oude tijden en begrepen nooit wat hier was….nooit echt. Wat hier is, is een poel van prachtige energie die is opgebouwd door de sterrenmoeders en anderen die multidimensionaal zijn en erop wachten om zich te kunnen openen. Deze opening zou niet gebeuren voordat de mensheid zijn bewustzijn zou hebben geopend en hier toestemming voor had gegeven. Dit hebben jullie gedaan. Jullie zijn nu enkele jaren voorbij 2012. Jullie beginnen een beetje te begrijpen wat dit betekent, maar oude zielen – met name de Lemuriers – beginnen iets te begrijpen van de kernwaarheid die iets gemeen heeft met iets in deze berg. Jullie hebben hen eerder ontmoet en hier is wat ik jullie wil vertellen; zoals jullie hier nu zitten kunnen jullie een deel van dit bewustzijn uitnodigen om bij je te blijven. In plaats van het opzoeken van de schaduw van de berg wil ik dat jullie de berg met je meenemen. Er is genoeg voor iedereen. Oude zielen: hiervoor zijn jullie gekomen. Stel je eens voor dat jullie een stukje van de sterren met je meenemen dat de liefde is die werd gegeven om met de planeet te starten die nu een volledige cirkel begint te worden voor degenen die hier zijn en een gedeeld bewustzijn vormen met degenen in de berg die altijd met jullie naar huis wilden gaan….altijd! Maar alleen nu jullie beginnen te breken met de gedachten dat dit niet mogelijk was, kunnen zij dit doen. Sommigen van jullie snappen dit en anderen niet omdat dit een ander paradigma betreft. Dit is een ander geloof, nietwaar, dat jullie naar huis kunnen gaan met een vrede, een deel van het bewustzijn dat energie is in deze berg die altijd zo heilig is geweest dat de inheemsen hem zelfs niet wilden aanraken en nu wil dit in jullie harten komen, in jullie cellen, en met jullie naar huis gaan. Dat is de heiligheid van Lemurie, van de sterren die zo compleet met jullie naar huis wil gaan en jullie weten dit….jullie weten het….jullie zullen thuiskomen….jullie weten het en kennen het verschil. Jullie voelen anders en ik zal jullie de grootste verschillen nu geven. Vrede, begrip, toestaan, vergeving, liefde voor het zelf. Dit is wat zij in jullie zullen stoppen omdat dit het goud van Lemurie is.

Dit is de essentie die jullie leven zal veranderen en dit is wat jullie je van Lemurie zullen herinneren. Deze dingen zijn een beetje te spookachtig voor vele mensen; zij zijn voor velen een beetje te esoterisch, maar er is een kleine groep die al heel lang op de planeet is geweest en die hier vandaag toevallig lijkt te zijn en die herkent waarom jullie hier zijn.

De retraite was goed en jullie zijn naar de muur gegaan die de berg wordt genoemd in de verwachting om te mediteren en te gaan en te mediteren en te gaan….en ik vertel jullie dat deze berg met jullie mee naar huis wil gaan. Zullen jullie dit toestaan? Dat is de vraag. Individu voor individu. Ik ga jullie niet vragen het te herhalen want dit is persoonlijk. Hoeveel kunnen jullie meenemen van de Hoofdwateren der Liefde die hier in de berg is en in de eindeloosheid van dit gebied?

Dit is nieuw….dit is anders en het is nog nooit op deze manier gezegd. Dit is de zich ontwikkelende menselijk geest die begrijpt dat jullie niet hoeven te aanbidden en naar huis kunnen gaan. Jullie worden een deel van het aanbidden en de essentie van Spirit stroomt in jullie en verandert en ontwikkelt jullie.

Zo werkt de evolutie vanaf nu. Zien jullie door dit hoe snel jullie je kunnen ontwikkelen? Er zal geen tijd voor vereist zijn….er zal intentie voor nodig zijn, begrip….en van die klip afstappen.

Dit is de boodschap van vandaag. Zoveel wordt er van jullie gehouden. Kunnen jullie zitten en dit absorberen? Kunnen jullie dit begrijpen? Het is bijna of er op de deur wordt geklopt en er wordt gezegd dat het tijd werd dat jullie dit zouden weten.

Wij kunnen bewustzijn met bewustzijn verstrengelen en jullie worden mooi en ontwikkeld….nog meer dan jullie al zijn!

Wat een boodschap!! (Kryon lacht) WAT EEN BOODSCHAP!!!

Ga anders weg dan jullie zijn gekomen.

En zo is het.

Kryon