Channeling 204: Kryon bij Mount Shasta, Californië. – De Grootste Puzzel!

Live Kryon Channeling 204:
Kryon bij Mount Shasta, Californië.

De Grootste Puzzel!

22 juni 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht bij Mount Shasta, Californië.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wat nu volgt is het verhaal van een zeer oud, historisch bewustzijn van de planeet dat nu open gaat barsten door de ontwikkeling van oude zielen. Ik zal deze boodschap “De Grootste Puzzel” noemen.

Het is een groots verhaal, weet je? Het is een verhaal van menselijk bewustzijn en de manier waarop jullie denken en handelen en het is een verhaal over wat er tot nu toe in de geschiedenis is gebeurd in relatie met de zienswijze van de Schepper.

De grote overeenstemming

Het is heel fascinerend, nietwaar, om naar een mensheid te kijken en te zien wat zij geloofden op bepaalde momenten in de geschiedenis? Vandaag, nu, is er een overeenstemming dat de mensheid over het algemeen gelooft in een leven na de dood.

Statistisch gezien, zegt men, dat meer dan 80% van de miljarden mensen die hier zijn gelooft in dit ongrijpbare leven na de dood. Daarom is dit geloof, wat wij zeggen, intrinsiek of innerlijk aangeboren. Het is de instinctieve intuïtie waarmee jullie zijn geboren. Daarom is er al een ingezaaid geloof dat er meer is – meer dan jullie soort van leven hier op deze planeet. Er moet iets zijn dat verder gaat dan hetgeen jullie zien – misschien wel iets dat multidimensionaal is.

Er is ook overeenstemming, uiteindelijk, dat deze Creatieve Bron enkelvoudig is….één God! Dit brengt jullie naar grotere vragen over deze enkelvoudige Creatieve Bron die verder gaat dan hetgeen jullie kunnen zien en die in staat is om te scheppen….Jullie! Over die vraag bestaat ook overeenstemming: Bij bijna alle geloofssystemen op deze planeet gelooft men dat er iets is dat groter is dan jullie biologische lichamen. Dit lijkt op een of ander “spiritueel voertuig” waarin jullie rijden en dat de Ziel wordt genoemd die eeuwig is.

Jullie zijn hier een tijdje en gaan dan verder naar iets anders….altijd. Dit is het algemene idee en de overeenstemming, zoals jullie hier nu zitten, over de enkelvoudige Schepper en de menselijke ziel.

Toch is het interessant dat jullie op dit punt in de tijd claimen dat jullie spirituele vrije keuze hebben. Deze vrije keuze wordt als zeer positief bekeken. Jullie zeggen: “Ik heb vrije keuze en word tot geen enkel geloof gedwongen. Ik kan kiezen om te geloven wat ik wil met mijn eigen bewustzijn en intuïtie.” Zeker, dit klinkt heel positief en correct, en toch, lieve mensen, in plaats van iets positiefs, is het eerder een frustratie – een puzzel! De reden? Omdat de oude ziel, zoals jullie hier zitten, het product is van een historisch lager bewustzijn dat begint te breken met het gebrek aan spirituele logica. Jullie beginnen vragen te stellen in deze nieuwe zich ontwikkelende energie. Laat mij dit uitleggen.

Als jullie als kind op deze planeet worden geboren hebben jullie vele mogelijkheden om te kijken en te leren over de puzzel van creatie. Jullie denken na niet over grote spirituele ideeën terwijl jullie opgroeien, niet echt. Jullie horen er misschien iets over en misschien hebben jullie er wel liedjes over geleerd, maar jullie jullie denken niet intellectueel over na over de pracht en de diepgang van de schepping totdat jullie op een bepaalde leeftijd komen. Totdat jullie in staat zijn om in jezelf logische vragen te stellen hebben jullie een eenvoudig en zeer overtuigend model dat jullie om je heen ervaren. Het hoeft niet noodzakelijk een spiritueel model te zijn, maar het is een model over iets dat gelijkluidend is aan iets dat wij in deze cultuur het “Kerstman-effect” zullen noemen.

Het Kerstman-effect

De Kerstman is een overal bekende welwillende entiteit die jullie kent. Het is een man (natuurlijk, net als God) die weet waar jullie wonen en of jullie goed of stout zijn geweest. (Gelach) Ik heb gelijk, niet dan? Dit is het model van de Kerstman en, afhankelijk van wat jullie als kind doen, zullen er cadeautjes of geen cadeautjes zijn. Dit is het dus in werkelijkheid: er is een onzichtbare kracht die weet wie jullie zijn, die altijd naar jullie kijkt en die er klaar voor is om jullie gedrag te beoordelen – goed of slecht – geschenken of niet!

Met dit idee wordt tijdens de jeugd jarenlang geleefd en het kind gelooft dit. Hij/zij herkent dit helemaal. Ook is er deze grote illusie en een paar liefhebbende ouders die dit ondersteunen. Zij zijn degenen die doorgaan met het promoten van de illusie omdat het leuk is en omdat er surprises kunnen zijn, liefde, geluk, traditie en tevredenheid in de familie. Dit is het Kerstman-effect.

Als jullie ongeveer zeven jaar oud zijn wordt de waarheid vaak onthuld. Jullie zijn dan oud genoeg om je eigen beginnende intellect te hebben en uiteindelijk realiseren jullie je de teleurstelling en accepteren dit als plezierig en gaan dan verder door dit ook weer te promoten voor jullie eigen kinderen. Maar dan gebeurt er iets interessants: De jaren tussen zeven en tien/elf (afhankelijk van het kind en het geslacht) zijn heel interessant want hierin versterken jullie de puzzel. Ik zal jullie vertellen wat er gebeurt.

De Puzzel toont zichzelf – of niet.

Op jullie elfde of twaalfde zijn jullie nog niet op de leeftijd waarop jullie je dingen afvragen over het leven en de schepping, maar zijn jullie wel oud genoeg om vragen te stellen over jullie eigen bestaan. Dit is het moment waarop jullie gaan zien wat jullie ouders met deze zelfde puzzel hebben gedaan. De meeste kinderen in jullie cultuur kijken nauwkeurig naar wat de ouders over God geloven en maken zich dat dan eigen. Dit is eigenlijk een behoorlijk verbazingwekkend proces voor jullie allemaal. Het is onderwijzen en trainen door voorbeeld en omdat kinderen tegen volwassenen opkijken voor hun overleving en manieren om te bestaan, is het niet echt intuïtief om je dit nu al af te vragen….nog niet!

Jullie beginnende adolescente geest gaat verbindingen leggen met dat wat jullie je hele leven al hebben gezien omtrent religie en erediensten en dit komt direct van jullie ouders en hun overtuigingen. Allereerst zien jullie hen met vele andere volwassenen steeds weer dezelfde dingen doen. Dit heeft zeer grote geloofwaardigheid voor jullie. Jullie zien wat zij dragen en dat is speciaal en jullie zien hen in aanbiddende posities (vaak maar een keer in de week) en soms zelfs misschien huilend. Afhankelijk van waar jullie zijn zien jullie soms enkele autoriteiten als leiders die op een speciale manier zijn uitgedost die spreken vanuit belangrijk klinkende geschriften en die vanuit een doctrine instructies geven. Jullie zien hen dit alles doen in enorme gebouwen – en ook dit is belangrijk: Wie bouwde deze gebouwen? Het antwoord is: iemand die heel belangrijk is want deze structuren zijn groots en soms honderden jaren oud en jullie gaan begrijpen en herkennen dat dit: “de manier” moet zijn omdat de geschiedenis precies hetzelfde deed als hetgeen jullie ouders doen.

Vanaf de geboorte tot aan de vroege adolescentie zeggen de jongeren meestal: “Kijk naar de volwassenen! Zij geloven dit voor de volle honderd procent. Zij zijn voor de gebeurtenis gekleed. Kijk, de organisatie heeft zelfs kostuums voor de gebeurtenis (zoals een kind dit ziet). Er zijn miljoenen gespendeerd aan de gebouwen en het is allemaal heel geloofwaardig. Dit is de manier waarop de dingen zijn, en het is echt!”

Op dit punt in de tijd, lieve mensen, stelt een kind geen vragen. Zij kijken gewoon, doen zoveel mogelijk mee en worden onuitwisbaar volgestopt door de handelingen die zij zien als de realiteit van het bestaan. Zonder na te denken worden de kinderen volwassenen. Zonder na te denken groeien kinderen dan op terwijl de grootste kwestie van de hele mensheid compleet voor hen is opgelost: Zij weten wie de Schepper is en alle vragen over het leven en de ziel zijn op de een of andere manier beantwoord door voorbeeld, duizenden pagina’s uit oude geschriften, kostuums, protocol en het verdoezelen door het Kerstman-effect dat op de een of andere maner ook een doctrine werd en ook “een manier van God” was. Laat mij het daar nog even over hebben.

Het huidige denken

Het is heel interessant, nietwaar, dat het huidige geloof op deze planeet aangaande de Schepper van het Universum zo is geworden? Miljarden en miljarden mensen geloven in een welwillende, liefhebbende, enkelvoudige God van Creatie, en hier is het verhaal:

Er is een enorme, liefhebbende en onzichtbare kracht, noem het zoals jullie willen, die jullie en je naam kent en weet wanneer jullie goed of slecht zijn en jullie kunnen maar beter oppassen want als jullie deze planeet verlaten voor het leven na de dood zal daar beloning of straf zijn. Klinkt dit bekend in jullie oren? Dit is wat het bewustzijn van de planeet momenteel is. Miljarden mensen geloven dat deze liefhebbende Schepper jullie en jullie kinderen zal martelen als jullie de regels niet volgen die zijn vastgesteld door degenen met de kostuums. Jullie hebben vrije keuze gekregen en worden dan onmiddellijk beoordeeld over jullie keuze(oude geschriften vertellen jullie dit).

Wat zeggen jullie?

Hoe klinkt dit tot nu toe? Klinkt hier ook maar ergens “spirituele logica” in door? Hoeveel van jullie kijken regelmatig hiernaar en stellen jezelf de vragen: “Klopt dit of klopt het niet? Herhaal ik gewoon maar iets dat ik als kind heb geleerd? Is er meer dat ik nog niet begrijp?” Het antwoord op het aantal mensen dat dit doet is: Niet erg veel. Er is iets dat jullie heeft tegengehouden om deze vragen te stellen, lieve mensen, en het is iets dat gaat veranderen.

Er is heel lang een zeer duister en volhoudend niet-ontwikkelend bewustzijn op deze planeet geweest. Jullie benaderden het einde der tijden, zoals jullie weten, en lagen op schema voor weer een oorlog rond het jaar 2000. Die zou het einde zijn van alles! Lieve mensen, jullie weten dit want het was de profetie van jullie tijd hier op de planeet.

De man die in de stoel zit (Lee) ging door de koude oorlog en hij zag de tijd waarin twee landen vijftigduizend kernraketten op elkaar hadden gericht. Op het sterfbed van Lee’s vader sprak de man deze woorden: “Ik vind het jammer dat ik jou op deze wereld heb gebracht op dit moment in de tijd. Er is echt geen hoop voor overleving. Wij zullen zeker een kernoorlog krijgen. Neem mij niet kwalijk!” Hij had de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en wist wat er zou gaan gebeuren. Dit was de voorspelling, zelfs in zijn kerk, en het leek erop dat de mensheid de geschiedenis zich zou laten herhalen en door zou gaan met oorlog voeren. Maar dit zou de laatste oorlog zijn.

Het zou de Derde Wereldoorlog worden en hij zou kort worden. Miljarden mensen geloofden en verwachtten dit. Het was gewoon wat mensen altijd hadden gedaan door de hele geschiedenis heen. De vader was zo ontdaan dat zijn zoon ook hier doorheen zou moeten gaan. Dit was zijn realiteit!

De mensheid heft eonen en eonen lang oorlog gevoerd tijdens al deze eeuwen van laag bewustzijn. De ene oorlog leidde tot de andere en het leek erop dat er geen Akasha-herinneringen waren, geen innerlijk aangeboren instructies, dat oorlog werkelijk niets kon oplossen.

Er leek werkelijk geen instinct te zijn van de ene generatie naar de andere, dat zei: “Doe dit niet! Dit werkt niet! Het is disfunctioneel en het schept horror voor de mensheid….steeds maar weer!” Er was geen overlevingsherinnering van generatie op generatie. Dus gingen de ouden weg en voerden de nieuwe mensen ook weer oorlog – en dus ging alles weer verder.

Dit hele scenario kwam door laag bewustzijn. Generatie na generatie mensen groeide op en deed dit weer. Steeds werden de wapen groter. Meer dood, meer horror. Niet alleen dat, maar een ongelooflijk feit: De meeste oorlogen en het lijden in de geschiedenis van de mensheid werden veroorzaakt door onenigheid over wie het juiste geloof had met betrekking tot de ene, liefhebbende God. (even pauze voor logica en hoofdschudden)

Vanwege het lage bewustzijn van de mensheid liet de geschiedenis zien dat het maar doorging en doorging. Zelfs degenen die geloofden in liefhebbende, geliefde profeten, besloten dat dood en horror het antwoord waren. Oude Christenen schiepen de Inquisitie en vandaag de dag zijn er mensen die de hoofden van Christenen afhakken zodat de hele wereld dit via de sociale media kan zien om aan te tonen wie er gelijk heeft over de ene liefhebbende God.

Hoeveel, denken jullie, is er dus veranderd? Hoeveel evolutie hebben jullie gezien? Niet veel!

Dit is geen kritiek op het verleden, lieve mensen, want dit is alles wat jullie hadden. Ik heb zojuist jullie geschiedenis beschreven waarin bijna alles wat jullie over God geloofden – de kennis, de organisaties, de doctrines – een kinderversie is geweest.

Het is de Kerstman-versie. Nogmaals, dit is geen oordeel, maar eerder een feit van een laag bewuste geschiedenis. Maar nu gaat dit lage bewustzijn langzaamaan omhoog – en het resultaat hiervan zit niet alleen in het spirituele oplossen van de puzzels.

De Grote Opwaardering

Wij hebben het hier vaak over gehad: er gebeurde onlangs iets, lieve mensen. Er was geen Armageddon. In het jaar 2012 was er een opwaardering die een deur ging openen. Het was het begin van een nieuw soort bewustzijn dat voor een evolutie zou kunnen gaan zorgen. Het zou een toestaan zijn om de puzzel anders te bezien en te beginnen met het stellen van vragen. “Is het mogelijk dat er meer is betreffende het verhaal over God dan ons is geleerd?” Nu, zoals jullie hier zitten, is er licht aan gegaan in het denken van vele mensen. Voor het eerst gaan individuen vragen stellen over de puzzel.

Een Verandering in Niet-Spiritueel Denken

Jullie zijn al begonnen om de toename in het verlangen naar integriteit te zien in alle dingen. Dit komt hoofdzakelijk van de Eerste Wereld (landen) op dit punt. Dit zijn degenen die regeringen hebben die mensen toestaan om te denken en te publiceren wat zij zeggen. Dit is het begin van een revolutie – een revolutie in het oplossen van de puzzel.

“Wat doen wij met deze verrotte oude energie die wij hebben geschapen? Hoe kunnen wij vooroordeel en ongelijkheid verwijderen? Hoe kunnen wij transparanter zijn? Hoe kunnen wij de politiek veranderen? Hoe kunnen wij de hebzucht van grote bedrijven veranderen? Hoe kunnen wij de ongepaste Big Pharma veranderen? Hoe kunnen wij zorgen voor het afschaffen van de wereldwijde kinderslavernij? Hoe is het zover gekomen? De reden voor dit alles?” Er is een licht aangegaan en wel zo succesvol, dat alle wat altijd donker was nu in het licht is! Opeens lijkt alles in onze samenleving disfunctioneel! Zo ziet de evolutie van het bewustzijn eruit!

De Grootste Kwestie

De puzzel gaat zichzelf laten zien. “Wie ben ik? Wat is de echte waarheid over de liefhebbende Schepper van alle dingen?” Een voor een ontwaken individuele mensen zonder daartoe te worden aangezet, zonder evangelische ondergrond, zonder wat dan ook, voor het antwoord.

Een voor een stellen zij deze vragen: “Zou er meer kunnen zijn dan mij is verteld?” En dan begint de kinderversie te vervagen.

Toen jullie de waarheid werd verteld over de Kerstman was er misschien tijdelijk teleurstelling. Dit zal hetzelfde zijn als de waarheid over jullie ziel langzaam aan het licht zal komen, behalve dat het nieuws goed is en veel logischer! De teleurstelling zal bestaan omdat jullie je afvragen waarom jullie zo lang in die kinderversie hebben geloofd. Degenen die de vragen gaan stellen of hun aanbidding correct is of niet of dat God werkelijk een oordelende God is, zullen een nieuw en verfrissend verhaal leren kennen en dit zal uiteindelijk wel logisch zijn.

De Puzzel – het Huidige Geloof

Hoe kan God zoveel van jullie houden maar dan jullie kinderen naar de hel sturen? Hoe kan God een mensenkind martelen als het niet op tijd iets uitvindt? Hoe kunnen onze zielen vrije keuze hebben maar dat een ziel (Adam of Eva) duizenden jaren geleden alles voor eeuwig overhoop gooide? Waar is de liefde van de individuele, prachtige ziel hierin? Hoe kan God zo disfunctioneel zijn om een zeer laag menselijk bewustzijn zoals oordeel en boosheid te scheppen? Hoe kan God een oorlog in de hemel hebben en een “gevallen engel”, een vriend van de Schepper die dan een of andere meester-beul is geworden? Dit klinkt allemaal als een slecht kinderverhaal. Zo kan God niet zijn!

Jullie hebben gelijk! In plaats daarvan is dit de menselijke natuur op zijn slechtst!

Er klopt hier iets niet!

Soms werd hoogwaardigheidsbekleders van de Kerk hiernaar gevraagd: “Waarom is dit zo? Hoe kan dit zo zijn?” Vaak halen zij de schouders op, wijzen naar de Schrift die zou bevestigen wat zij zeggen, en zeggen: “Wel, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Wij weten niet waarom, maar zo is het wel.” Dit wordt dan een glimp waaruit blijkt dat ook zij het niet weten, maar het desondanks wel geloven (precies zoals hun ouders dit deden).

Ontwikkelende Gedachten

Hier hebben jullie dan de uitnodiging om er even afstand van te nemen, lieve mensen, en te gaan kijken naar de puzzel en te zeggen: “Ik geloof heel sterk dat God van mij houdt en mijn naam kent. Ik kan de indrukwekkende welwillendheid van de Schepper voelen….maar toch, het deel over oordeel en boosheid in hemel en hel lijkt voor mij geen enkele spirituele logica te hebben. Het klopt gewoon niet. Het klinkt voor mij niet als waarheid.” Vanaf dan smeekt de puzzel erom om opgelost te worden.

Laat mij jullie op dit punt even helpen, lieve mensen. Wend je niet af van je bewustzijn van een liefhebbende, welwillende Schepper die jullie kent. De liefde van God is perfect voor jullie, en verbazingwekkend. Misschien is dit de tweesprong van je leven waarna jullie je kunnen ontwikkelen met deze vragen: “Kan God veel groter zijn dan mij is verteld? Kan het echte scenario absoluut geweldig zijn?”

Een voor een  ontwaken vele oude zielen op de planeet voor deze puzzel en dit brengt hen ertoe om boodschappen als deze te beluisteren en te lezen. Het brengt hen naar een plaats waar zij zich realiseren dat ieder mens anders en uniek is en dat de relatie met de Schepper niet iets is dat van een door mensen bedacht systeem komt dat riekt naar disfunctie.

Zij gaan begrijpen dat de echte oplossing van de puzzel niet ligt in oude en duidelijk inaccurate geschriften die door mensen zijn geschreven. Zij realiseren zich dat het in plaats daarvan overduidelijk kan zijn op zielsniveau vanuit het innerlijk aangeborene binnenin elk mens en dat dit spectaculair kan zijn!

Er is nog iets. Herinneren jullie je het verhaal over de Kerstman? Toen jullie erachter kwamen dat de niet bestaande Kerstman feitelijk jullie ouders waren, konden jullie je een beetje ontspannen. Jullie voelden je prettig omdat jullie wisten dat de echte liefde van hen vandaan kwam. Al die tijd was deze liefde vlak bij jullie en vanuit een bron die jullie kenden. Zou de nieuwe waarheid over God ook zo kunnen zijn?

Lieve mensen, het is tijd. In deze nieuwe energie promoveren jullie van een kinderversie over God naar een grotere waarheid  die veel logischer is. Jullie realiseren je dat de Schepper weet wie jullie zijn en dat daar de plek van echte liefde is. Dit is een echte ouder! Jullie gaan je ontwikkelen en de oude dingen die jullie hebben geleerd gaan jullie ontwarren.

“Is er iets dat groter is dan mij werd verteld?” Oh, ja! Maar het is niet wat jullie misschien verwachten. Het is geen andere spirituele organisatie. Het is niet iets waar jullie aan mee moeten doen. Het is geen andere, verbeterde doctrine. Er zijn geen regels of trappen die beklommen moeten worden. Er is geen grote profeet bij betrokken die aanbeden moet worden. Er is niets bij waaraan jullie gewend zijn. Jullie hoeven niet een beetje te lijden om bij God in de gunst te komen….geen van deze disfunctionele dingen! In plaats daarvan is er een nieuw paradigma dat veel eleganter is en dat eer betoont aan de Schepper. Jullie krijgen iets te zien dat jullie niet hadden verwacht: Jullie zijn geweldig in de ogen van de Schepper die jullie namen kent. Jullie zijn als een kind van God, geweldig op alle manieren en er wordt onmetelijk van jullie gehouden!

Jullie hebben absolute vrije wil om dit wel of niet te aanvaarden zonder enige consequenties, zelfs als jullie ervoor kiezen om er helemaal niet naar te kijken. Als jullie deze planeet verlaten krijgen jullie allemaal hetzelfde feest en dezelfde viering aan de andere kant en jullie ziel wordt geëerd voor de reis die hij heeft gemaakt.

Belangrijke Zienswijzen

Als jullie om je heen gaan kijken naar deze dingen, zijn hier mijn aanbevelingen: Jullie verraden niemand – of het nu om de pastoor, een dominee, een priester, een vriend of je ouders gaat – als jullie dingen gaan zien die zij nooit zagen. Ik zeg dit omdat de energie in het verleden donkerder was. In dit donkerder bewustzijn gaven zij jullie het beste dat zij konden geven – de grootste waarheid die zij jullie konden geven.

Zij brachten jullie deze met alle liefde, intentie en puurheid die zij hadden. Maar vandaag is er een nieuw licht aan gegaan en gaan velen iets anders zien – iets dat verder gaat dan het kinderverhaal. Het is veel grootser, logischer en het is zoveel beter dat het verder gaat dan alles wat jullie tot dan toe is verteld. Luister: Jullie keuze om te kijken betekent niet dat jullie een van hen verraden. Begrijpen jullie dit? Er is geen verraad.

Dit is wat velen vaak tegenhoudt om naar de puzzel te kijken: “Ik kan dit niet doen omdat ik die of die zal beschadigen omdat hij mijn mentor was.” Dit is jullie ziel en jullie leven met jullie eigen vrije keuze. Als er echt een grotere waarheid is, denken jullie dan niet dat degenen die jullie in het verleden begeleidden deze waarheid ook niet graag zouden willen kennen?

Een deel van een ontwikkelende spirituele natuur is dat jullie beginnen te begrijpen dat niet-lineaire dingen misschien een veel betere verklaring kunnen zijn voor een multidimensionale Schepper. Er zijn vele mensen om jullie heen die jullie dit willen vertellen….dat er om God beter te kunnen begrijpen een goed, stevige ankeren van realiteit moet zijn over jullie “grondhouding van denken” over God. Er dient een boek te zijn, een doctrine, een organisatie om bij te horen, en een sterke, historische profeet om te bestuderen om de dingen te laten werken. Dit zijn alle zeer 3D-dingen die het bestaan van God lieten werken in een oudere energie – het Kerstman-effect.

Zelfs met alle onlogische dingen erin was dit het beste wat jullie hadden en dit werd door de meeste mensen ook zo herkend.

Vandaag de dag beginnen miljoenen oude zielen te ontwaken voor een veel eleganter en geweldig idee over de realiteit van God de Schepper. En dit, lieve mensen, is waarom er zoveel gejuich is op die ongrijpbare plaats die “de andere kant van de sluier” wordt genoemd.

“Kryon, kunnen wij deze puzzel echt oplossen zonder het anker van lineaire informatie dat wij nodig hebben…hoe kunnen wij dit logisch maken voor onze lineaire geest?”

Ik zal zeggen wat ik in de laatste channeling heb gezegd: maak je niet druk om kleinigheden. Jullie hoeven de innerlijke werking van de schepping van het Universum niet te begrijpen om er deel van uit te kunnen maken.

Jullie hoeven geen intellectuele landkaart van alle spirituele dingen te hebben om te kunnen geloven. Stap in plaats daarvan in het licht en laat deze dingen zich ontwikkelen – en dat zullen zij ook!

Wees niet bang om te zitten en van je gehouden te laten worden.

Verwacht de onwetendheid van een zeer oude en donkere geschiedenis van jullie planeet die doorgaat met tegen jullie te schreeuwen: “Luister niet naar deze channeling! Het is de duivel. Het is een truc!”

Van Kryon: Het is een nieuwe dag met een zich ontwikkelende geweldige relatie met de Schepper. Het is niet de wereld van jullie vaders. Durf stil te zitten en laat van je gehouden worden! Laat het licht binnen en zie het zelf! Onderzoek alles wat je maar wilt en voel vrijuit wat er is!

En zo is het.

KRYON

Deze informatie is vrij en beschikbaar voor jullie om uit te printen, te kopiëren en te distribueren als jullie dit willen. Het copyright echter verbiedt verkoop in welke vorm dan ook, met uitzondering van de uitgever.

Lee Carroll