Kryon Boedapest. 1. / Reflectie, Overdenkingen, in Hongarije

Live Kryon Channeling:
Kryon Boedapest. 1.

Reflectie, Overdenkingen, in Hongarije

  27 september 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Jaren geleden vertelde ik hetzelfde in deze stoel en tegen mijn partner al vele jaren geleden. Mijn partner zal jullie vertellen dat hij op dat moment zoveel was gevuld met liefde dat hij moest huilen en daardoor wist hij dat dit echt was…..zo wist hij dat het echt was!!! Ik breng jullie boodschappen van liefde die van de Creatieve Bron komt. Ik breng jullie vier of meer channelings in Hongarije en zij zullen gaan over het onderwerp: Reflectie, Overdenken. In deze boodschappen zullen wij jullie laten zien dat er diverse manieren van Overdenken, reflectie, weerspiegelingen, zijn. Als jullie in de spiegel kijken is er een weerspiegeling. Dit is een directe weerspiegeling van wat er nu gebeurt. Het is ook een andere soort reflectie. Er is ook wat wij “een weerspiegeling van het verleden” noemen. Je kunt ook zeggen dat jullie je leven kunnen reflecteren, overdenken. Dit betekent dat jullie nadenken over alle dingen die er zijn gebeurd en gedachten hebben die weergeven hoe jullie je voelen. Deze speciale boodschap ga ik “de Hongaarse reflectie” noemen. Niet elke hier aanwezige persoon komt uit Hongarije, maar dit is voor de Hongaren. Er zijn vele leeftijden in de zaal en sommigen zijn door dingen heen gegaan die dit land kent….jullie zijn de ouden! Er zijn hier ook jongeren die alleen maar over deze dingen hebben gehoord van hun ouders en grootouders. Maar het verleden draagt een geschiedenis van Hongarije, nietwaar?

Lieve mensen, het was helemaal niet zo lang geleden dat jullie in lange rijen stonden om voedsel te bemachtigen! Het was niet zo lang geleden, echt niet.

Laten wij zeggen dat jullie er toen bij waren. Dit is een reflectie die jullie vandaag beïnvloedt. Jonge mensen kunnen dit zien in hun ouders en grootouders. Vandaag zitten jullie in een stad van overvloed. Degenen die door die andere tijd heen zijn gegaan zullen zeggen: “Wees voorzichtig….je weet nooit wanneer je weer voedsel zult hebben! Misschien hebben jullie niet zoveel nodig, net als degenen uit de tijd dat het voedsel nog steeds schaars was.” Dit is een weerspiegeling die als een gewoonte bij jullie blijft. Ook al zitten jullie in een nieuwe energie, in een nieuwe tijd, de herinneringen, de weerspiegelingen, zijn er nog steeds. Laten wij het dus even hebben over wat jullie is verteld over Hongarije.

Nogmaals, niet elk van jullie hoefde hier doorheen te gaan, maar jullie ouders en grootouders waarschijnlijk wel. Jullie hebben misschien bepaalde dingen gehoord en ik zal dit dus: “Arm Hongarije” noemen. Voor zovele mensen is het arm Hongarije geweest. Het is door de horror van de oorlog gegaan, is het grootste deel van het land kwijtgeraakt en kreeg nieuwe grenzen…..arm Hongarije! Jullie zijn vele malen veroverd geworden, zelfs onlangs waren de veroveraars hier nog en was er weer een oorlog….arm Hongarije! Jullie hebben misschien gehoord dat dit een arm land is omdat er zoveel met dit land is gebeurd….en nu opeens lijkt dit niet meer zo te zijn.

Hebben jullie iets opgemerkt? Het lijkt alsof er een licht naar buiten is gekomen. Een nieuw licht roert zich in de oude zielen die hier zo vaak zijn geweest. Zij voelen dat het licht naar buiten is gekomen. Het lijkt alsof de zon vandaag schijnt op een plek waar dit nooit eerder is gebeurd. Hebben jullie gemerkt dat hier overvloed is? Het gedrag is veranderd, hebben jullie dit gemerkt? Heel langzaamaan verandert de economie, heel langzaamaan verandert de politiek, mensen hebben meer interesse, er komen meer investeringen in het land…de zon komt op en Hongarije is niet langer meer: Arm Hongarije!

Ik heb jullie eerder verteld, toen ik hier was, wat ik zie. Er is hier een verlichte, heldere plek die zo prachtig is door hetgeen de oude zielen hier doorleefd hebben. In deze nieuwe energie komt al deze wijsheid naar de top want er is hier een spiritueel ontwaken aan de gang en er zullen nog steeds mensen zijn die naar jullie kijken en zeggen: “Jullie begrijpen het niet. Zie je, Hongarije is een slachtoffer van de wereld. Wees voorzichtig!” Hoe het ook zij, zij zullen de geschiedenis van een donkere tijd weerspiegelen.

Ik ben hier om jullie te vertellen dat deze donkere tijd voor altijd voorbij is. Dit land is misschien kleiner dan ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, maar dit zijn alleen maar grenzen die jullie opnieuw hebben getrokken. De hele omgeving van het land is hierbij betrokken. Er zijn mensen die ontwaken voor een mooiere en betere waarheid. Doe je huiswerk en jullie zullen ongelooflijke spirituele waarheid ontdekken in de oude dagen. De esoterische dingen waren zeer sterk. Het Venster is nog steeds hier….de leylijn van de rivier is nog steeds hier en wachtte er alleen maar op om te ontwaken en de oude zielen te vullen met licht. Jullie zijn hier altijd geweest door de worstelingen en de strijd door de veroveraars. Maar nu, Hongaren staan jullie alleen en niet onder de schaduw van wie dan ook….niet echt…en de Hongaren van de oude grenzen beginnen wakker te worden. Let op toegenomen esoterische waarheid in dit land! Meer helers, meer channelaars, zoals dit zo hoort te zijn. Er kan een dag komen waarop velen vanuit de hele wereld komen om de diepgaande leringen te horen van een oude Hongaar….want zij hebben de meeste ervaring en zij ontwaken in een land dat er klaar voor is dat zij ontwaken!

Als jullie van je ouders of grootouders horen over arm Hongarije en zij over het verleden spreken is dit geen huidige situatie. Dit land is geheiligd en de zon komt op. Ik zou jullie deze dingen niet vertellen als ik niet zou weten dat zij accuraat en waar zijn. Hebben jullie gehoord over de oude sjamanen die hier zijn? Zij moesten dit geheim houden, weet je? Er is hier zoveel diepgaande bovennatuurlijke esoterie! Het is tijd dat het land ontwaakt. Dit land is geen slachtoffer van de Aarde dit land kan de Aarde mee helpen leiden. Het groeit in wijsheid en de mensen zullen dit herkennen en zij zullen hier komen om te leren van de meesters, de oude zielen die ontwaken….dat is jullie stamlijn.

Dit is de waarheid van vandaag en iedereen in de nieuwe energie weet dit. De Groep in de zaal weet dit.

Hongaren, verlaat deze plaats anders dan jullie kwamen want deze nieuwe energie behoort jullie toe.

En zo is het.

Kryon