Kryon Boedapest. 2. / Reflecties, Overdenkingen, van de Akasha

Live Kryon Channeling:
Kryon Boedapest. 2.

Reflecties, Overdenkingen, van de Akasha

  27 september 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zijn in Hongarije en wij drijven op de rivier de Donau en gaan stroomopwaarts en dit is de tweede boodschap van een serie van vier, dit jaar in Hongarije. Het onderwerp van de eerste boodschap had te maken met reflecties, overdenkingen van Hongarije, over wat het betekende om een Hongaar te zijn en esoterische kennis te hebben over het potentieel van jullie toekomst. Het onderwerp ging waarlijk over verandering van gedrag en is gebaseerd op de nieuwe energie die hier is. Laat deze channeling ook over reflecties gaan, maar nu wordt het veel esoterischer. Mijn boodschap is hoofdzakelijk voor degenen die zich op de boot bevinden, maar ook voor degenen die later luisteren en lezen, want dit is waarlijk een boodschap voor iedereen, maar in het centrum hiervan staan de inwoners van dit land….het gaat over de Akasha! Reflecties van jullie Akasha! Wij gaan beginnen met het uitleggen van de Akasha en de Akasha-kroniek. Ook al hebben sommigen van jullie hiervan al gehoord kan er toch misschien nog iets nieuws bij zitten.

Misschien is de manier waarop het werkt nieuw voor jullie. Wij gebruiken het woord Akasha voor de herinneringen die jullie van vorige levens hebben. De Akasha is dus de plaats waar een soep is van alle herinneringen van alle levens die jullie hebben geleefd. Ik heb het woord “soep” gebruikt en het gaat hierbij dus niet over lineaire opnamen want Akasha-herinneringen zijn niet lineair en het is geen herinnering van gebeurtenissen, het is een herinnering van de energie van die gebeurtenissen. Hier is een ander woord: Akasha-kroniek. Dit is een plaats waar – buiten jullie – herinneringen zijn opgeslagen. Hier wordt het ingewikkeld. Jullie Akasha-kroniek is bekend bij de planeet en hij is feitelijk op verschillende plaatsen op de planeet opgeslagen. De reden hiervoor is dat jullie, als jullie weer op deze planeet komen, dit op kunnen pikken en ermee door kunnen gaan. Zie je, het is niet logisch dat als jullie ascenderen of overlijden, de Akasha dan met de ziel mee zou gaan. Hij behoort toe aan het bestaan dat jullie op Aarde hebben, maar als jullie weer terug komen staat de Akasha weer helemaal tot jullie beschikking.

Laten wij het even over de Akasha hebben. “Kryon, als het geen herinneringen van gebeurtenissen zijn maar van de energie daarvan, hoe werkt dit dan?” Laten wij even iets uitleggen: Laten wij zeggen dat jullie in dit leven watervrees hebben….jullie willen er niet vlakbij wonen, willen er niet in zwemmen en jullie zien liever geen oceaan….of zelfs geen rivier! Iemand die vorige levens kan “lezen” zou dit zeggen: “Jij draagt de energie in je Akasha van een moment waarop je verdronken bent! Je hebt dit meegenomen naar dit leven en het is zo’n verkeerde energie dat jij gewoon niet het water in wilt gaan!”

Goed, maar betekent dit dan ook dat iedereen die ooit is verdronken watervrees heeft in een volgend leven? Het antwoord is NEE. Wat jullie niet weten is dat de Akasha-kroniek is opgebouwd uit dezelfde soort energieën die jullie in dit leven beïnvloeden. Als jullie in dit leven echt bang voor water zijn liggen de kansen zo dat jullie minstens vijf keer zijn verdronken. Het versterkt zichzelf en jullie of de “ziener” zien dit als één gebeurtenis. De Akasha werkt dus op deze manier met dingen die steeds weer in jullie levens zijn gebeurd en daardoor een grotere invloed hebben op jullie huidige leven. Het is moeilijk als ik jullie vraag wat jullie Akasha vandaag is. Jullie zouden mij aankijken en zeggen dat jullie dit niet begrijpen. Dit komt omdat de Akasha niet feitelijk tegen jullie spreekt maar jullie wel beïnvloedt. Sommige spirituele systemen spreken over de Akasha op interessante manieren want zij vertellen dat dit zowel positieve als negatieve handelingen zijn die jullie meenemen naar het volgende leven, en zij noemen dit Karma! Zij zeggen dat jullie dit moeten corrigeren om te kunnen ascenderen….het is nog steeds omgaan met de Akasha over dingen die in jullie vorige levens zijn gebeurd. Als ik jullie dus vraag om na te denken over je Akasha, laten wij dan kijken naar waar jullie moeite mee hebben of waar jullie misschien aan denken of misschien over dromen, moeite mee hebben, je zorgen over maken….het is niet echt logisch voor jullie bestaande leven van vandaag. Dit is de manier waarop de Akasha werkt. As ik jullie nu, op deze boot, zou vragen wat jullie Akasha-herinnering is, laat mij jullie dan een axioma geven over de manier en de regels waarop de Akasha werkt. Het systeem van ervaringen uit vorige levens is er een dat jullie steeds en steeds weer op dezelfde plaats plaatst. Laat mij jullie vertellen waarom dit zo is. Dit is een eerbetoon aan de mens.

Jullie komen dus terug in dezelfde cultuur, met dezelfde taal en vaak met dezelfde familieleden. Het is niet ongewoon dat kleinkinderen weer in dezelfde familie incarneren. Sommige ouders zullen naar hun kinderen kijken en dingen herkennen die hun (groot)ouders ook hadden en deden. Het is niet ongewoon dat zij de stamlijn van hun eigen familie volgen! Nogmaals, dit is een eerbetoon aan de mens en aldus is het niet moeilijk om terug te keren. Steeds als jullie terugkomen op deze planeet moeten jullie een taal leren van je ouders; jullie moeten leren om deze taal te lezen om degenen om je heen te begrijpen en jullie moeten als kind dingen over het leven zien uit te zoeken. Zien jullie de zin ervan in dat jullie steeds weer in dezelfde cultuur terugkomen? Als wij dus vertellen dat jullie vaak je eigen voorouders zijn weten jullie nu wat wij bedoelen.

Nu jullie dit weten, Hongaren, en wat jullie hier persoonlijk hebben ervaren is het antwoord voor jullie: Bijna alles! Jullie Akasha is door heel veel heen gegaan en dit schept vaak een angst in het leven van alledag….een angst dat dit weer zal gebeuren. Sommigen van jullie dragen een zeer sterke Akasha voor een leven vol angst. Jullie zijn vrij om hieruit te stappen en dit op te merken….misschien zijn jullie wel bang om hardop te lachen. Realiseren jullie je waar dit vandaan komt? Het komt niet uit de cultuur van vandaag….het is een weerspiegeling van jullie eigen Akasha! Laten wij zeggen dat jullie al lang hebben geleefd in de Karpatische bergen. Hoeveel van jullie herinneren je hoe vaak? Hoe lang zijn jullie hier geweest? Jullie hebben een verbazingwekkende Akasha-kroniek….en die kent het land….hij is verliefd op het land en wordt aangetrokken door het venster dat wij passeren. Geen wonder dat jullie de leylijn van de Donau herkennen….jullie Akasha bevat vele van deze reisjes. Ieder van jullie die hier is heeft een ander geslacht gehad. Vrouwen: jullie zijn allemaal strijders op het slagveld geweest en sommige vrouwen weten dit. Jullie zijn nog steeds mensen met een strijdersnatuur. Mannen, uit ieder van jullie zijn kinderen geboren. Misschien herinneren jullie je de pijn niet maar jullie herinneren je wel het prachtige gevoel van het kind dat zich in jullie ontwikkelde en van de liefde en de grootsheid van het leven en dit zit in jullie Akasha.

Waarom vertel ik jullie dit allemaal? Omdat er mensen zijn die denken dat jullie compleet door het verleden zijn gevormd. “Kryon, ik heb door de geschiedenis van Hongarije heen geleefd. Welke kansen heb ik vandaag om positief te denken.” Dit is waarover ik wil spreken. Er is een nieuwe energie op de planeet die esoterische principes beïnvloedt en dit is controversieel, zelfs voor degenen die esoterisch zijn want zij zouden zeggen dat esoterie een relatie met de Schepper is. Hoe kan dit veranderen? Het is een relatie tussen het menselijk bewustzijn en het Goddelijk bewustzijn. Zij zeggen dat dit absoluut is en dat het niet veranderd kan worden….maar dat is wel zo. De reden hiervan is dat jullie bewustzijn verandert. De relatie tussen het menselijk bewustzijn en God gaat dus omhoog als jullie bewustzijn omhoog gaat en hier is het punt van deze channeling over reflecties. Deze nieuwe energie is gevuld met gereedschappen en nieuwe dingen die jullie niet hebben verwacht. Wat zou ik bedoelen met gereedschappen? Een mens staat op en kijkt naar een hamer en hij heeft de keuze om die op te pakken en ermee te leren werken, of niet. Spirit respecteert jullie vrije keuze. God verplicht jullie niet om bepaalde dingen te doen. De prachtige engel van Spirit zal komen en de gereedschappen presenteren. De engel zegt tegen jullie: “Het maakt niet uit waar je Akasha doorheen is gegaan. Hier is een van de gereedschappen: het vermijden van de negatieve dingen en het versterken van de positieve dingen die jullie door de eeuwen heen hebben meegemaakt! Er waren avonden die jullie in vreugde doorbrachten met vrienden. Neem die vreugde en plaats die vandaag op jezelf. De vreugde van geboorte, de herinnering van zoiets vervult jullie met vreugde, nietwaar? Voor het eerst naar het kind kijken….jullie herinneren je dit….beide geslachten. Dit is gereedschap: Neem die vreugde en plaats die vandaag op jezelf.

Kryon, wat dan met alle dingen waar ik doorheen ben gegaan en waar ik niet over wil spreken….al die keren dat ik heb geleden….de keren waarop ik werd vermoord, werd gescheiden van mijn familie?” De engel zegt tegen jou: “Gebruik je nieuwe gereedschap want dit zal deze dingen naar de achtergrond schuiven zodat jij je hen niet weer zult herinneren!”

Stel je eens een energie voor dit jullie in staat stelt om je Akasha-kroniek te manipuleren. Waarom zou zoiets mogelijk zijn? Het antwoord is: om de mensheid te eren in deze nieuwe energie en hen te helpen naar hun pracht te komen. Denk daar eens over na! Het is moeilijk om vooruit te komen als jullie die oude rommel met je meeslepen en jullie Akasha wordt dan deze negatieve bagage! Nu kunnen jullie beginnen om dit te laten vallen, weg te gooien. Wat als jullie je alleen de goede dingen, de wijze dingen, wat jullie geleerd hebben, herinneren. Dit is realiteit! Ik heb het eerder gezegd: De zon komt hier op voor de Hongaren en voor oude zielen. Dit is een metafoor voor energieën die jullie in geen van je levens hebben gezien. Dit kan het eerste leven zijn van een vrij Hongarije. Denk aan wat jullie in je Akasha met je mee zouden kunnen dragen. De engel zegt tegen jullie: “Er is een nieuwe energie met nieuwe mogelijkheden en gereedschappen. Laat de weerspiegeling uit je Akasha herinnerde vreugde zijn.

Vrije keuze betekent dat jullie zelf de hamer moeten oppakken.

“Jij hebt mijn interesse, Kryon, hoe moeten wij dit doen?” geloof jij dat God jouw naam kent? Veel meer dan dat, geliefde….jij hebt een Groep om je heen die er helemaal voor jou is en die luistert en erop wacht tot jij het zegt: “Lieve Spirit, ik wil de gereedschappen oppakken. Ik weet niet wat zij zijn maar ik weet dat zij bestaan. Neem mijn hand en leid mij hier doorheen.” Zo wordt dit gedaan….en als jullie hieraan twijfelen zouden jullie dit eens moeten proberen….met pure intentie….MEEN het….en zie hoe je leven verandert!

En zo is het.

Kryon