Kryon Boedapest. 3. / Reflecties, Overdenkingen, over God

Live Kryon Channeling:
Kryon Boedapest. 3.

Reflecties, Overdenkingen, over God

  27 september 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de derde boodschap uit Hongarije. Wij zijn in Visegrad op de binnenplaats van het museum. Ik wil jullie een korte boodschap brengen maar het is de meest diepgaande tot nu toe en dit is een favoriet van Kryon. Wat is jullie weerspiegeling van God en wat werd jullie verteld sinds jullie zijn geboren? Als jullie op je leven terugkijken….wat werd jullie verteld? Hoe ziet God eruit? Wie is God? Wat zijn de regels van God? Er zijn hier verschillende scenario’s, maar laat mij jullie de meest algemene geven.

Dit is wat jullie ouders je vertelden, dit is wat de heilige organisaties jullie vertelden: zij vertelden jullie dat God een van soort menselijk bewustzijn heeft. Zie je, God had zelfs problemen in de hemel omdat er oorlogen in de hemel waren. Er was een aanvoerder in die oorlog die een gevallen engel was. Dit werd Lucifer en Lucifer was degene die jullie zou folteren als jullie je niet gedroegen. Volgens enkele geschriften zou Lucifer zelfs ook jullie kinderen martelen. Het ging dus om een God die oordeelt en die zich zelfs bedient van het martelen van zielen. Als jullie dit allemaal wilden uitsluiten moesten jullie de regels opvolgen en in een profeet geloven. Geen van deze dingen zal gebeuren.

Dit was scenario 1.

Sommigen zullen zeggen: “Dit lijkt mij wel een kinderverhaaltje!” Lieve mensen, dit is nog steeds de manier waarop de planeet God ziet. Laat mij jullie vragen, zoals ik dit altijd doe: Zouden jullie dit bij je kinderen doen? Denken jullie echt dat de Almachtige, de Schepper van het Universum, een oorlog in de hemel heeft? Denken jullie echt dat er regels om de Schepper en de liefde van God heen zijn. Denken jullie dat God jullie vrije keuze gaf om jullie dan onmiddellijk te oordelen over deze keuze? Denken jullie dat de almachtige, liefhebbende God, een oordelende God is….dat jullie je maar beter op een bepaalde manier kunnen gedragen omdat anders je ziel wordt gemarteld? Is dit spirituele logica? Het antwoord is NEE. Er is ook een ander scenario. Degenen die zeggen dat zij dit niet kunnen geloven en niet in God geloven en zij zeggen dan dat God zoiets nooit zou toestaan! Er is geen God die op een troon zit en zegt: “Doe dit, doe dat!”

Dan zijn er nog anderen die om zich heen keken en zeiden: “Ik geloof dat God de God van liefde is en dat hij zoveel boven elke menselijke emotie staat dat het echt een kinderverhaaltje is dat God wat dan ook zou martelen.” Dit zijn de oude zielen van de planeet die weten dat zij niet in zonde zijn geboren. Het slaat helemaal nergens op dat een bepaalde fout van een bepaalde mens ons allemaal zou beïnvloeden. Wat is jullie reflectie van God? Laat ik jullie de ultieme waarheid geven. Ik hoop dat dit jullie harten zal laten zingen: JULLIE WERDEN GEWELDIG GEBOREN DOOR EEN SCHEPPER DIE ALLEEN LIEFDE IS!

Deze Schepper heeft geen regels die jullie moeten opvolgen. Deze regels zijn jullie vrije keuze, maar als jullie deze liefde in je gaan opnemen zullen jullie gaan leven volgens een Goddelijke Regel. Jullie zullen weten wat jullie moeten doen. Er zullen vriendelijkheid en compassie zijn op een natuurlijke manier….niet omdat dit ergens staat geschreven….niet omdat jullie bang zijn voor wat er zal gebeuren maar omdat jullie het aangezicht van liefde in jezelf zien. Deze God, deze Schepper kent jullie namen en houdt heel veel van jullie zoals jullie van je kinderen houden tot je laatste ademtocht. Jullie wensen hen niets dan alle goeds toe. Deze God van liefde is net zo en is er klaar voor om jullie je hele leven vast te houden….zonder dat jullie ergens bij dienen te horen of welk boek dan ook moeten lezen. Er is alleen liefde!

Luister: die profeet is in jullie en dat is degene waar jullie naar zouden moeten zoeken….dit is jullie Hoger Zelf….dit is de God binnenin jullie. Jullie werden geweldig geboren en om waarlijk iets anders te geloven in deze tijd is er werkelijk een kinderverhaaltje nodig om in te geloven. De oude ziel is wijzer dan dat en hij/zij kent de grotere waarheid.

Dit is de weerspiegeling van God! Dit is degene die jullie zien als jullie in de spiegel kijken….geliefd door God!

Ga anders van deze plek en denk anders dan toen jullie hier kwamen!

En zo is het.

Kryon